Wynik wyszukiwania
Zapytanie: LOBANOVA ALLA
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/33
Nr opisu: 0000137119
Protecting the rights of journalists in modern Ukraine: a sociological perspective.
[Aut.]: Alla Lobanova, D. Slavina.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Współczesne problemy i dylematy. 12. Red. Aleksandra Kuzior. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, s. 161-174, bibliogr. 26 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 858)

dziennikarstwo ; informacja ; środki masowego przekazu ; gwarancja prawna ; wolnośćsłowa

journalism ; information ; mass media ; law right ; freedom of speech

2/33
Nr opisu: 0000137359   
Tools of information and communication technologies in ecological marketing under conditions of sustainable development in industrial regions (through examples of Poland and Ukraine).
[Aut.]: Aleksandra Kuzior, Alla Lobanova.
-J. Risk Financ. Manage. 2020 vol. 13 iss. 10, s. 1-20, bibliogr.. Punktacja MNiSW 40.000

rozwój zrównoważony ; region przemysłowy ; marketing ekologiczny ; technologia informacyjna ; technologia komunikacyjna ; efektywność digitalizacji ; Technology Assessment

sustainable development ; industrial region ; ecological marketing ; information technology ; communication technology ; digitalization effectivenes ; Technology Assessment ; risks of development

3/33
Nr opisu: 0000135094   
Environmental responsibility as a factor in sustainable development of industrial resources (based on the example of Kryvyi Rih, Ukraine).
[Aut.]: Alla Lobanova, V. Kartyka.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 140, s. 185-195, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zrównoważony użytek ; zasoby naturalne ; ryzyko środowiskowe ; rozwój zrównoważony ; odpowiedzialność za środowisko ; świadomość środowiskowa

sustainable use ; natural resources ; environmental risk ; sustainable development ; environmental responsibility ; environmental consciousness

4/33
Nr opisu: 0000131842
Odpowiedzialność ekologiczna jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionów przemysłowych (na przykładzie m. Krzywy Róg, Ukraina).
[Aut.]: Alla Lobanova, V. Karytka.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 września 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2019, s. 100

odpowiedzialność za środowisko ; zrównoważony rozwój ; region przemysłowy

environmental responsibility ; sustainable development ; industrial region

5/33
Nr opisu: 0000129912   
Social-and-economic order of organizational interaction in the systems of production management.
[Aut.]: Alla Lobanova, M. V. Tulenkov.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2019 vol. 27 iss. 2, s. 93-99, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

porządek społeczny ; organizacja społeczna ; oddziaływanie organizacyjne ; zarządzanie produkcją ; stosunki własnościowe

social order ; social organization ; organizational interaction ; production management ; ownership relations

6/33
Nr opisu: 0000129026   
Społecznie odpowiedzialny biznes w nowoczesnej Ukrainie: problemy i perspektywy rozwoju.
[Aut.]: Alla Lobanova, E. Slavina.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 123, s. 269-278, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

przedsiębiorczość ; etyka ; biznes ; odpowiedzialność społeczna ; społeczeństwo

entrepreneurship ; ethics ; business ; social responsibility ; society

7/33
Nr opisu: 0000126159
Społeczno-demograficzna sytuacja w regionach przemysłowych we współczesnej Ukrainie (na przykładzie Krzywego Rogu i Donbasu).
[Aut.]: Alla Lobanova, E. Slavina.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. IV Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 27-29 września 2018 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. IV International interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2018, s. 82-83

sytuacja społeczno-demograficzna ; region przemysłowy ; Ukraina

socio-demographic situation ; industrial region ; Ukraine

8/33
Nr opisu: 0000129027   
Kultura ekologiczna mieszkańców wielkiego regionu przemysłowego jako czynnik jego zrównoważonego rozwoju (na przykładzie miasta Krzywy Róg, Ukraina).
[Aut.]: Alla Lobanova, E. Slavina.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 106, s. 183-193, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zrównoważony rozwój ; kultura ekologiczna ; region przemysłowy ; kontrola ekologiczna

balanced development ; ecological culture ; industrial region ; ecological control

9/33
Nr opisu: 0000119175
Mìgracìjnì nastroï molodì Ukraïni ta Pol'ŝì âk viklik socìal'no-ekonomìčnim problemam.
[Aut.]: Alla Lobanova, Aleksandra Kuzior.
W: Social'ni tehnologii. Aktual'ni problemi teorii ta praktiki. Klasičnij Privatnij Unìversitet. Zaporižžâ : Klasičnij Privatnij Unìversitet, 2017, s. 146-154, bibliogr. (Zbirnik Naukovih Prac' ; Klasičnij Privatnij Unìversitet vip. 75). Punktacja MNiSW 5.000

młodzież ; migracja ; migracja zarobkowa ; rynek pracy ; umiejętności zawodowe ; potencjał pracy

youth ; migration ; labor migration ; labor market ; professional abilities ; work potential

10/33
Nr opisu: 0000120602   
Problem migracji - ukraińskie i polskie doświadczenia.
[Aut.]: Aleksandra Kuzior, Alla Lobanova.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 112, s. 219-228, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

migracja ; rynek pracy ; praca ; edukacja ; konflikt

migration ; labor market ; labor ; education ; conflict

11/33
Nr opisu: 0000109283
Lûdina - ìnformacįâ - priroda: riziki ta šansi vzaèmovplivu.
[Aut.]: Alla Lobanova, Aleksandra Kuzior.
W: Social'ni tehnologii. Aktual'ni problemi teorii ta praktiki. Klasičnij Privatnij Universitet. Zaporižžâ : Vidav. Klasičnogo Privatnogo Universitetu, 2016, s. 137-146, bibliogr. 12 poz. (Zbirnik Naukovih Prac' ; Klasičnij Privatnij Unìversitet vip. 69/70)

człowiek ; społeczeństwo informacyjne ; natura ; ratunek ; informacja ; zagrożenia ; szansa ; utrzymanie życia ; utrzymanie natury

man ; information society ; nature ; resource ; information ; danger ; chance ; maintenance of life ; maintenance of nature

12/33
Nr opisu: 0000110802
Migracja ludności we współczesnej Ukrainie jako problem społeczno-ekonomiczny.
[Aut.]: Alla Lobanova.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Nowe problemy i wyzwania. Praca zbiorowa. 8. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2016, s. 183-192, bibliogr. 13 poz.

migracja ; konflikt militarny ; standard społeczny życia ; problem społeczno-ekonomiczny ; zagrożenia

migration ; military conflict ; standard of social life ; socio-economic problem ; threats

13/33
Nr opisu: 0000099786
Voennyj konflikt na ûgo-vostoke Ukrainy (2104-nač. 2015 rr.). Kak istočnik social'noj travmy.
[Aut.]: Alla Lobanova, S. E. Sergeevna.
-Visn. Harkivskogo Nacional. Univ. im. V. H. Karazina 2015 no. 1148, s. 67

14/33
Nr opisu: 0000115211
Wiedza socjologiczna jako czynnik paradymatów myślenia u studentów na uczelniach technicznych.
[Aut.]: Alla Lobanova, E. Slavina.
W: Humanistyka. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Jacka Rąba. Red. Aleksandra Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2015, s. 108-115, bibliogr. 10 poz.

wiedza socjologiczna ; student ; paradygmat myślenia ; uczelnia techniczna

sociological knowledge ; student ; paradigm of thinking ; technical university

15/33
Nr opisu: 0000099780   
Figury i maski: filosofskaâ refleksiâ Âna Kurovickogo (razmyšleniâ nad knigoj "Figury i maski v ideologičeskih praktikah" pol'skogo folisofa Âna Kurovickogo).
[Aut.]: Alla Lobanova.
W: Social'nì tehnologìï. Aktual'nì problemi teorìï ta praktiki. Klasičnij Privatnij Unìversitet. Zaporìžžâ : Klasičnij Privatnij Unìversitet, 2014, s. 154-157, bibliogr. 1 poz. (Zbìrnik Naukovih Prac' ; Klasičnij Privatnij Unìversitet vip. 61)

16/33
Nr opisu: 0000099776
Gromads'ka dumka âk viâv suspìl'noï svìdomostì: ukraïs'kij vimìr.
[Aut.]: Alla Lobanova.
W: Rozvitok suspìl'noï svìdomostì ì problemi nacìonal'noï ìdenetifìkacìï. Materìli mïžvuzìvs'koï naukovo-metodiçnoï konferencìï, 22 bereznâ 2014 r. Krivij Rig : Vidav. Centr KNU, 2014, s. 63-72

17/33
Nr opisu: 0000099756   
Informacionnoe obŝestvo i priroda: soderžatel'naâ, cennostnaâ i deâtel'nostnaâ vzaimosvâz'.
[Aut.]: Alla Lobanova, Aleksandra Kuzior.
W: Social'nì tehnologìï. Aktual'nì problemi teorìï ta praktiki. Klasičnij Privatnij Unìversitet. Zaporìžžâ : Klasičnij Privatnij Unìversitet, 2014, s. 39-46, bibliogr. 13 poz. (Zbìrnik Naukovih Prac' ; Klasičnij Privatnij Unìversitet vip. 61)

społeczeństwo informacyjne ; informacja ; energia ; natura ; wartość ; działalność człowieka ; moralność

information society ; information ; energy ; nature ; value ; human activity ; morality

18/33
Nr opisu: 0000099667
Korzystanie przez obywateli współczesnej Ukrainy z przysługujących im społecznych (socjalnych) praw człowieka: aspekt socjologiczny.
[Aut.]: Alla Lobanova, E. Slavina.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Prawne, filozoficzno-etyczne i społeczno-kulturowe perspektywy. Praca zbiorowa. 6. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznech. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2014, s. 109-120, bibliogr. 13 poz.

prawa socjalne ; obywatel ; prawo do pracy ; ochrona socjalna ; zabezpieczenie socjalne ; pomoc medyczna ; ubezpieczenie

social rights ; citizen ; right to work ; social protection ; social security ; medical care ; insurance

19/33
Nr opisu: 0000099339   
Mimikra społeczna w sferze nauki: treść i formy jej przejawiania się.
[Aut.]: Alla Lobanova.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 72, s. 115-124, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

nauka ; pseudonauka ; maskowanie się ; imitacja ; społeczna mimikra ; wyrachowanie ; falsyfikacja

science ; pseudo-science ; masking ; imitation ; social mimicry ; slyness ; falsification

20/33
Nr opisu: 0000099779
Polìtične vidčužennâ âk činnik suspìl'noi`41 destabìlìzacìï: ukraïnskij kontekst.
[Aut.]: Alla Lobanova, O. S. Slavina.
W: Stalij rozvitok promislovostì ta suspìl'stva. Materiāli konferencìï. T. 2. Krivij Rig : [b.w.], 2014, s. 93-94

21/33
Nr opisu: 0000099753
Social'noe povedenie lûdeej v periody obŝestvenno-političeskih peremen: poisk éffektivnyh patternov.
[Aut.]: Alla Lobanova, E. S. Slavina.
W: Problemy stanovlennâ ì rozvitku osobisnostì v sučasnosnomu seredovicì. Zbìrnik materìalìvVceukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencjìï (20 bereznâ 2014 roku). Krivij Rig : KFZNU, 2014, s. 13-18

22/33
Nr opisu: 0000099774
Socìal'na efektivnìst' profesìjonoï dìâl'nostì u socìologìc~31nìj interpretacìï.
[Aut.]: Alla Lobanova, T. G. Kolomoec.
W: Sučasnì suspìl'nì problemi u vimìrì sicìologìï upravlìnnâ. Doneck : DonNTU, 2014, s. 291-300 (Zbìrnik naukovih prac' Donec'kogo Deržavnogo Unìversitetu ; T. XV Specìal'nì ta galuzevì socìologìï ; Vyp. 281)

23/33
Nr opisu: 0000099755
Specifìka socìal'nih vìdnosin vikladačìvi studentìv v kontekstì novogo Zakonu Ukraïni "Pro viŝu osvìtu".
[Aut.]: Alla Lobanova.
W: Materìali naukogo-metodičnogo semìnaru z pitan' upravlìns'kih kompetencìj vikladačìv rìznogo rìvnâ. Krivij Rig : Vidav. Konon, 2014, s. 10-17

24/33
Nr opisu: 0000099777
Ì ntencìï studennts'koï molodì Krivorìžžâ: émpìrična ìnterppretacìâ.
[Aut.]: Alla Lobanova.
W: Mìžnarodnoï naukovoï vìdeo-konferencìï. Studens'ka molod' v umovah globalìzacìï, Dnìpropetrovs'k, 25 kvitnâ 2013. C. I. Dnepropetrovsk : TOV Innovacia, 2013, s. 117-122

25/33
Nr opisu: 0000099769
Polìtičnì ekspektacìï ta elektoral'nì prìoritetì viborcìv Central'noï Ukraïnì.
[Aut.]: Alla Lobanova.
-Visn. Luganskogo Nacional. Univ. im T. Sevcenka 2013 no. 11, s. 223-230. Punktacja MNiSW 5.000

26/33
Nr opisu: 0000099750
Profesìjnij ìmìdž sučasnogo fahìvcâ.
[Aut.]: Alla Lobanova, O. S. Slavina.
W: Sučsnì profesìjnì modelì uspįšnogo fahìvcâ. Materìalu mìžnarodnoï students'koï konferencjìï, 16 grudniâ 2013 r.. Krivyj Rig : Vidavičij Centr DVNZ "KNU", 2013, s. 51-57

wizerunek ; rzeczywistość symboliczna ; motywacja ; zdolność adaptacji ; autorefleksja ; autoprezentacja

image ; symbolic reality ; motivation ; adaptability ; self-reflection ; self-presentation

27/33
Nr opisu: 0000099782
Deviantna ìnstalâcìâ âk mehanìzm konstruûvannâ socìal'no-prostorih vìdhilen'.
[Aut.]: Alla Lobanova, L. V. Kalasnikova.
W: Devìantologìčnì čtannâ v Harkìvs'komu nacìonal'nomu unìversitetì vnutrìšnìh sprav 2008-2012 rr. 100 kraŝih tez dopravìdej. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 57-60

28/33
Nr opisu: 0000085313
Motivaciâ truda v social'nyh organizaciâh promyšlennyh predpriâtij (na primepe šaht Krivorož'â v Ukraine i Silezskogo voevodstva v Polše).
[Aut.]: Alla Lobanova, A. Rug, E. Slavina.
Krivoj Gor : Izdatel'stvo Dionis (F. Černâvskij D.A.), 2012, 331 s.

29/33
Nr opisu: 0000085318
Social'ho-psihologični aspekti roboti z pidlitkami, shil'niki do deviacij.
[Aut.]: Alla Lobanova, L. Kalasnikova.
Kiiv : Karavela, 2012, 368 s.

30/33
Nr opisu: 0000068214
Proces globalizacji a nierówności ekonomiczne: aspekt socjologiczny.
[Aut.]: Alla Lobanova.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Prawa człowieka w społecznej praktyce. Praca zbiorowa. 3. Pod red. Aleksandry Kuzior. Sosnowiec : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2011, s. 33-41, bibliogr. 5 poz.

globalizacja ; rozwój gospodarczy ; produkt krajowy brutto ; nierówność społeczna ; sprzeczność społeczna

globalization ; economic development ; gross domestic product ; social inequality ; social contradiction

31/33
Nr opisu: 0000085319
Svit i Ukraina. Dinamika osnovnoh pokaznikiv social'no-ekonomičnoi statistiki. Navčal'no-metodičnij pocibnik.
[Aut.]: V. Mokrak, Alla Lobanova, E. Mokrak, O. Slavina. Vydannâ 2-e, pereroblehe, dopovnene.
Krivij Rig : Vidavnicij Dim, 2011, 548 s.

32/33
Nr opisu: 0000085316
Sociologiâ kultury. Havčal'nij posibnik dlâ studentiv viŝih navčal'nih zakladiv.
[Aut.]: Alla Lobanova, I. Grabovec', A. Kuceravenko.
Krivij Rig : Vidavnicij Dim, 2010, 131 s.

33/33
Nr opisu: 0000085314
Mass-media i graždanskoe obŝestvo. Monografiâ. Pod red. A.M. Holoda.
[Aut.]: Alla Lobanova, A. Holod, A. Bartoszek, S. Michalczyk.
Krivoj Rog : Meždunarodnyj Issledovatel'skij Centr "Čelovek: âzyk, kultura, poznanie", 2008, 227 s.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie