Wynik wyszukiwania
Zapytanie: LIGARSKI MARIUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 124Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/124
Nr opisu: 0000136725
Badania oddziaływania rozwiniętego systemu zarządzania jakością na doskonalenie wyrobu i procesu na przykładzie finalistów Polskiej Nagrody Jakości.
[Aut.]: Dorota Książek, Mariusz Ligarski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, 245 s., bibliogr. 242 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 817). Punktacja MNiSW 80.000

system zarządzania jakością ; doskonalenie procesu ; doskonalenie wyrobu ; przetwarzanie danych

quality management system ; process improvement ; product imptovement ; data processing

2/124
Nr opisu: 0000137152
Koncepcja interdyscyplinarnych badań naukowych prowadzonych z udziałem studentów w ramach Project Based Learning.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze. 2. Red. Ryszard Knosala. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2020, s. 753-761, bibliogr.

project based learning ; interdyscyplinarność ; badania naukowe

project based learning ; interdisciplinarity ; research

3/124
Nr opisu: 0000135261   
Study on disruptions in the quality management system in compliance with ISO 9001:2015.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 142, s. 195-203, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zakłócenia ; badania ; metoda oryginalna ; niezgodność ; ISO 9001:2015 ; system zarządzania jakością

disruptions ; study ; oryginal method ; nonconformity ; ISO 9001:2015 ; quality management system

4/124
Nr opisu: 0000136225
Wkład zespołu badawczego zajmującego się zarządzaniem jakością na Wydziale Organizacji i Zarządzania w rozwój nauk o zarządzaniu i jakości.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Rola i miejsce jednostek naukowych reprezentowanych w Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Oddział Katowice w rozwoju dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Red. Krzysztof Wodarski, Sławomir Olko. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2020, s. 109-120, bibliogr. 49 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

Wydział Organizacji i Zarządzania ; zespół badawczy ; zarządzanie jakością ; rozwój nauki

Faculty of Organization and Management ; research team ; quality management ; development of science

5/124
Nr opisu: 0000137601
Zagrożenia dotyczące audytowania systemu zarządzania jakością w dobie Przemysłu 4.0.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Red. Anna Michna, Jan Kaźmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 161-171, bibliogr. 19 poz.
Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej (nr 5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0)

audyt ; zagrożenie ; przyczyna ; system zarządzania jakością ; działanie zapobiegawcze

audit ; threat ; cause ; quality management system ; preventive action

6/124
Nr opisu: 0000129417   
Badanie oddziaływania rozwiniętego systemu zarządzania jakością na doskonalenie wyrobu/usługi i procesu powstawania wyrobu/usługi wśród wybranych organizacji. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Dorota Książek.
Zabrze, 2019, 205 k., bibliogr. 237 poz. + zał.: 102 k.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. inż. Mariusz Ligarski, dr inż. Michał Molenda

system zarządzania jakością ; zarządzanie jakością ; TQM ; ISO ; inżynieria produkcji ; zarządzanie produkcją ; doskonalenie jakości ; jakość usług ; jakość produktu ; doskonalenie

quality management system ; quality management ; TQM ; ISO ; production engineering ; production management ; quality improvement ; service quality ; product quality ; improvement

7/124
Nr opisu: 0000130194   
Supply chain quality management of automotive components.
[Aut.]: C. Kawalla, Mariusz Ligarski, M. Hock.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 133, s. 69-83, bibliogr. 65 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

jakość łańcucha dostaw ; przemysł części samochodowych ; ISO 9001:2015

supply chain quality ; automotive component industry ; ISO 9001:2015

8/124
Nr opisu: 0000121402
Customer satisfaction survey and a possibility of using QFD method for satisfaction improvement - the analysis of the case.
[Aut.]: Sara Gruszka, Mariusz Ligarski.
W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Cesko-polsky seminar (3mi). Sbornik z 26. seminare, 22.1. - 24.1. 2018, Horni Lomna. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 63-70. Punktacja MNiSW 5.000

9/124
Nr opisu: 0000121708
Customer satisfaction survey and a possibility of using QFD method for satisfaction improvement - the analysis of the case.
[Aut.]: Sara Gruszka, Mariusz Ligarski.
W: Cross-border exchange of experience production engineering using principles of mathematics. Modern mathematical methods in engineering 3mi, 22.1. - 24.1. 2018, Horni Lomna. VSB - Technical University of Ostrava, Silesian University of Technology. Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2018, s. 50-57, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zarządzanie jakością ; badanie satysfakcji klienta ; badanie ankietowe ; kwestionariusz ankiety ; metoda QFD

quality management ; customer satisfaction surveys ; questionnaire survey ; QFD method

10/124
Nr opisu: 0000132410
Development of a supply chain quality management model for innovative construction materials. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Claudia Kawalla.
Freiberg, 2018, 122 k., bibliogr. 261 poz.
Technische Universitat Bergakademie Freiberg. Faculty of Business Administration and the International Resource Industry. Silesian University of Technology. Faculty of Organization and Management. Promotor: dr. n. polit. M. Hock, dr hab. Mariusz Ligarski

zarządzanie jakością ; łańcuch dostaw ; materiały budowlane

quality management ; supply chain ; building materials

11/124
Nr opisu: 0000121493   
Expert assessment of conditions for accredited quality management system functioning in testing laboratories.
[Aut.]: J. Mytych, Mariusz Ligarski.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2018 vol. 26 iss. 1, s. 42-48, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

system zarządzania jakością ; ISO/IEC 17025:2005 ; akredytacja ; laboratorium badawcze

quality management system ; ISO/IEC 17025:2005 ; accreditation ; testing laboratory

12/124
Nr opisu: 0000121818
Istota audytu i jego rola w systemie zarządzania jakością.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 261-271, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

audyt ; badanie zgodności ; procesy ; system zarządzania jakością ; ISO 9001

audit ; compliance testing ; processes ; quality management system ; ISO 9001

13/124
Nr opisu: 0000127374   
Material flow cost accounting analysis of twin-roll casting magnesium strips.
[Aut.]: C. Kawalla, W. Berkel, R. Kawalla, M. Hock, Mariusz Ligarski.
W: Proceedings of the 17th International Conference on Metal Forming. METAL FORMING 2018, 16-19 September, 2018, Toyohashi, Japan. Ed. by Ken-ichiro Mori, Yohei Abe, Tomoyoshi Maeno. [B.m.] : Elsevier, 2018, s. 193-200, bibliogr. 17 poz. (Procedia Manufacturing ; vol. 15 2351-9789). Punktacja MNiSW 20.000

walcowanie na gorąco ; taśmy magnezowe ; rachunek kosztów przepływu materiałów

twin roll casting ; magnesium strips ; material flow cost accounting

14/124
Nr opisu: 0000125916   
Methodology of problem analysis in the quality management system with the use of systems approach.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2018 vol. 26 iss. 3, s. 157-161, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

metodologia ; analiza problemu ; system zarządzania jakością ; podejście systemowe ; myślenie systemowe

methodology ; problem analysis ; quality management system ; system approach ; system thinking

15/124
Nr opisu: 0000127353
Quality management over the value chain of magnesium ready-to-assemble components.
[Aut.]: C. Kawalla, Mariusz Ligarski, M. Hock.
W: MEFORM 2018. Ressourceneffiziente Werkstoff- und Umformtechnologien. Eds. R. Kawalla, U. Prahl, M. Moses, H. Wemme. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 78-84

16/124
Nr opisu: 0000129116
Supply chain quality management of magnesium components: concept, examples and recommendations.
[Aut.]: C. Kawalla, M. Hock, Mariusz Ligarski.
W: THERMEC 2018. 10th International Conference on Processing and Manufacturing of Advanced Materials, July 09 - July 13, 2018, Paris, France. Ed. by R. Shabadi, Mihail Ionescu, M. Jeandin, C. Richard and Tara Chandra. Durnten-Zurich : Trans Tech Publications, 2018, s. 657-662, bibliogr. 13 poz. (Materials Science Forum ; vol. 941 0255-5476). Punktacja MNiSW 15.000

komponenty magnezowe ; walcowanie na gorąco ; jakość ; zarządzanie jakością łańcucha dostaw

magnesium components ; twin roll casting ; quality ; supply chain quality management

17/124
Nr opisu: 0000122728   
Zastosowanie metody badania zaburzeń w przedsiębiorstwach na przykładzie przemysłu chemicznego.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 4, s. 643-644, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

metoda badania zaburzeń ; przemysł chemiczny ; zarządzanie jakością

disorder identification method ; chemical industry ; quality management

18/124
Nr opisu: 0000118665   
Analiza przyczyn powstawania wad wyrobów szklanych z wykorzystaniem narzędzi jakościowych na przykładzie huty szkła.
[Aut.]: Paulina Raszewska, Mariusz Ligarski.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 8, S. 145-152, bibliogr. 10 poz.
Tytuł zeszytu: Sposoby i środki doskonalenia produktów i usług na wybranych przykładach. Red.: Skotnicka-Zasadzień Bożena. Punktacja MNiSW 6.000

wadliwość ; wyrób szklany ; diagram Pareto-Lorenza ; diagram Ishikawy

defectiveness ; glass product ; Pareto-Lorenz diagram ; Ishikawa diagram

19/124
Nr opisu: 0000117044   
Assessment of the level of maturity of the quality management system - applied models and results.
[Aut.]: D. Książek, Mariusz Ligarski.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 4, s. 118-124, bibliogr. 10 poz.
Tytuł zeszytu: Cross-border exchange of experience in production engineering using principles of mathematics. Ed.: Mariusz. J. LigarskiTytuł artykułu w spisie treści: Assessment of the level of maturity of the quality management system - applied models and sample test results. Punktacja MNiSW 6.000

system zarządzania jakością ; ocena dojrzałości ; samoocena

quality management system ; maturity assessment ; self-assessment

20/124
Nr opisu: 0000114940   
Badanie trudności przy zbieraniu i analizie danych dla potrzeb doskonalenia w dojrzałym systemie zarządzania jakością.
[Aut.]: Dorota Książek, Mariusz Ligarski.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 333-343, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

analiza danych ; doskonalenie ; system zarządzania jakością ; poziom dojrzałości

data analysis ; improvement ; quality management system ; maturity level

21/124
Nr opisu: 0000117043   
Investigation into the organizational structure influence on the functioning of an accredited testing laboratory.
[Aut.]: J. Mytych, Mariusz Ligarski.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 4, s. 112-117, bibliogr. 11 poz.
Tytuł zeszytu: Cross-border exchange of experience in production engineering using principles of mathematics. Ed.: Mariusz. J. LigarskiTytuł artykułu w spisie treści: Investigation into organizational structure influence on the functioning of an accredited testing laboratory. Punktacja MNiSW 6.000

system zarządzania jakością ; ISO/IEC 17025:2005 ; akredytacja ; laboratorium badawcze

quality management system ; ISO/IEC 17025:2005 ; accreditation ; testing laboratory

22/124
Nr opisu: 0000118594   
Ocena efektywności procesu produkcyjnego na przykładzie producenta złączy stalowych.
[Aut.]: Sara Gruszka, Mariusz Ligarski.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 6, s. 102-109, bibliogr. 8 poz.
Tytuł zeszytu: Inżynieria systemów technicznych. Red.: Jarosław Brodny, Jan Kaźmierczak. Punktacja MNiSW 6.000

efektywność ; proces produkcyjny ; kluczowe wskaźniki efektywności ; KPI ; wskaźniki finansowe ; wskaźniki niefinansowe

efficiency ; production process ; key performance indicators ; KPI ; financial ratios ; non-financial ratios

23/124
Nr opisu: 0000117024   
Production engineering as a discipline and the possibilities to apply the organization of its achievements in practice.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 4, s. 11-18, bibliogr. 11 poz.
Tytuł zeszytu: Cross-border exchange of experience in production engineering using principles of mathematics. Ed.: Mariusz. J. Ligarski. Punktacja MNiSW 6.000

inżynieria produkcji ; dyscyplina naukowa ; rozwiązania praktyczne

production engineering ; scientific discipline ; practical solution

24/124
Nr opisu: 0000120842   
Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Vol. 6, iss. 4, Cross-border exchange of experience in production engineering using principles of mathematics. Ed.: Mariusz. J. Ligarski.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2017
PŚl.

25/124
Nr opisu: 0000119271   
The influence of physical fatigue on work on a production line.
[Aut.]: S. Kołodziej, Mariusz Ligarski.
-Acta Technol. Agric. 2017 vol. 20 iss. 3, s. 63-68, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

ergonomia ; zmęczenie ; branża spożywcza ; inżynieria produkcji ; organizacja produkcji ; praca zmianowa

ergonomics ; fatigue ; food industry ; production engineering ; production organization ; shift work

26/124
Nr opisu: 0000108393   
Akredytacja i certyfikacja systemów zarządzania jakością w placówkach medycznych w Polsce - wyniki badań.
[Aut.]: Agata* Juszczak-Wiśniewska, Mariusz Ligarski.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 2, s. 163-171, bibliogr. 7 poz.
Tytuł zeszytu: Inżynieria systemów technicznych. Red. E. Milewska. Punktacja MNiSW 6.000

ISO 9001 ; CMJ ; zarządzanie jakością ; certyfikacja w placówkach medycznych

ISO 9001 ; CMJ ; quality management ; certification of medical facilities

27/124
Nr opisu: 0000111992
Assessement of functioning of the quality management system in chosen bodies of public administration - summary of research results.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Kvalita, technologie, diagnostika v technickych systemoch. Quality, technologies, diagnostics of technical systems. Zbornik vedeckych prac. Slovenska Požnohospodarska Univerzita v Nitre. Technicka Fakulta. Nitra : Slovenska Požnohospodarska Univerzita, 2016, s. 64-70, bibliogr. 18 poz.

28/124
Nr opisu: 0000108397   
Badanie wpływu systemu zarządzania jakością na procesy w organizacji.
[Aut.]: D. Książek, Mariusz Ligarski.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 2, s. 190-198, bibliogr. 11 poz.
Tytuł zeszytu: Inżynieria systemów technicznych. Red. E. Milewska. Punktacja MNiSW 6.000

procesy ; podejście procesowe

processes ; process approach

29/124
Nr opisu: 0000108776   
Doskonalenie systemu zarządzania jakością w wybranej placówce ochrony zdrowia.
[Aut.]: Agata* Juszczak-Wiśniewska, Mariusz Ligarski.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 4, s. 188-197, bibliogr. 4 poz.
Tytuł zeszytu: Metody i narzędzia inżynierii produkcji dla rozwoju inteligentnych specjalizacji. Red.: Gembalska-Kwiecień A.. Punktacja MNiSW 6.000

ISO 9001 ; CMJ ; system zarządzania jakością ; certyfikacja w placówkach medycznych

ISO 9001 ; CMJ ; quality management system ; certification of medical facilities

30/124
Nr opisu: 0000105070   
Innowacyjna metoda do badania zaburzeń w systemie zarządzania jakością - pierwsze zestawienie wyników.
[Aut.]: Mariusz Ligarski, Agata* Juszczak-Wiśniewska.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 237-245, bibliogr. 34 poz.

ISO 9001 ; system zarządzania jakością ; wyniki badań

ISO 9001 ; quality management system ; findings

31/124
Nr opisu: 0000108505   
Ocena funkcjonowania akredytowanego systemu zarządzania jakością w laboratorium badawczym - wyniki badań ankietowych.
[Aut.]: J. Mytych, Mariusz Ligarski.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 2, s. 258-269, bibliogr. 11 poz.
Tytuł zeszytu: Inżynieria systemów technicznych. Red. E. Milewska. Punktacja MNiSW 6.000

system zarządzania jakością ; akredytacja ; laboratorium badawcze

quality management system ; accreditation ; research laboratory

32/124
Nr opisu: 0000108592   
Rola zakładowej kontroli produkcji w doskonaleniu wyrobów i procesów.
[Aut.]: D. Książek, Mariusz Ligarski.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 4, s. 68-79, bibliogr. 7 poz.
Tytuł zeszytu: Metody i narzędzia inżynierii produkcji dla rozwoju inteligentnych specjalizacji. Red.: Gembalska-Kwiecień A.. Punktacja MNiSW 6.000

zakładowa kontrola produkcji ; doskonalenie ; produkt ; procesy

factory production control ; improvement ; product ; processes

33/124
Nr opisu: 0000108390   
Zagrożenia psychospołeczne jako czynnik wpływający na jakość życia pracownika.
[Aut.]: Anna Maria Horodecka, Mariusz Ligarski, Katarzyna Midor.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 2, s. 139-151, bibliogr. 36 poz.
Tytuł zeszytu: Inżynieria systemów technicznych. Red. E. Milewska. Punktacja MNiSW 6.000

zagrożenie psychospołeczne ; stres zawodowy ; bhp ; wypadek przy pracy ; jakość życia pracownika

psychosocial threat ; occupational stress ; safety and health at work ; accident at work ; quality of work life

34/124
Nr opisu: 0000101492   
Analysis of the causes the quantitative changes and trends in conferred ISO 9001 certificates in Poland. Research based on the data from audits.
[Aut.]: Agata* Juszczak-Wiśniewska, Mariusz Ligarski.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2015 z. 1 (10), s. 42-50, bibliogr. 7 poz.
Tytuł zeszytu: Review of problems and solutions. Red. Jan Kaźmierczak. Punktacja MNiSW 6.000

certyfikacja ; ISO 9001 ; system zarządzania jakością

certification ; ISO 9001 ; quality management system

35/124
Nr opisu: 0000104309   
Analysis of the functions and place of quality management systems in the context of an organization's development - a survey of the Polish Quality Award contest.
[Aut.]: D. Książek, Mariusz Ligarski.
-Sci. J. Marit. Univ.Szczecin 2015 nr 44, s. 182-186, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

system zarządzania jakością ; kompleksowe zarządzanie jakością ; badanie ankietowe ; Polska Nagroda Jakości ; model doskonalenia zarządzania ; tworzenie systemu

quality management system ; Total Quality Management ; survey ; Polish Quality Award ; management excellence model ; system creation

36/124
Nr opisu: 0000104963
Badanie roli systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie świadczącym usługi dla górnictwa - perspektywa klienta wewnętrznego.
[Aut.]: D. Książek, Mariusz Ligarski.
W: Górnictwo węgla kamiennego. Inteligentne rozwiązania. Monografia. Red. Katarzyna Midor, Krzysztof Michalski. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2015, s. 74-80, bibliogr. 9 poz.

zarządzanie jakością ; przedsiębiorstwo usługowe ; klient wewnętrzny ; konkurencyjność przedsiębiorstw ; górnictwo

quality management ; service enterprise ; internal customer ; enterprises competitiveness ; mining

37/124
Nr opisu: 0000100000   
Badanie uwarunkowań funkcjonowania akredytowanego systemu zarządzania jakością w laboratorium badawczym - koncepcja badań.
[Aut.]: J. Mytych, Mariusz Ligarski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 80, s. 203-215, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

system zarządzania jakością ; ISO/IEC 17025:2005 ; akredytacja ; laboratorium badawcze

quality management system ; ISO/IEC 17025:2005 ; accreditation ; research laboratory

38/124
Nr opisu: 0000101432   
Dobór i przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji audytora jakości - analiza krytyczna.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2015 z. 3 (12), s. 99-108, bibliogr. 26 poz.
Tytuł zeszytu: Jakość i bezpieczeństwo. Red. Michał Molenda, Patrycja Hąbek. Punktacja MNiSW 6.000

audytor jakości ; przygotowanie kandydatów ; schemat postępowania ; zagrożenia ; błąd

quality auditor ; preparation of candidates ; procedure ; threats ; error

39/124
Nr opisu: 0000104314
Examination of the factors having influence on the functioning of a quality management system in public administration.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Kvalita, technologie, diagnostika v technickych systemoch. Quality, technologies, diagnostics of technical systems. Zbornik vedeckych prac. Slovenska požnohospodárska univerzita v Nitre. Technicka Fakulta. Nitra : Slovenska Požnohospodárska Univerzita, 2015, s. 52-57, bibliogr. 17 poz.

40/124
Nr opisu: 0000100032   
Kompleksowe przygotowanie specjalistów do zarządzania jakością - doświadczenia z kształcenia podyplomowego.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 79, s. 141-150, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

koncepcja kształcenia ; zarządzanie jakością ; studia podyplomowe

concept of education ; quality management ; postgraduate studies

41/124
Nr opisu: 0000096258
Mechanizmy zapewnienia jakości kształcenia inżynierów na przykładzie Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Edukacja oraz wykorzystanie inżynierów w technice XXI wieku = Vychova a uplatneni technickych inzenyru v XXI stoleti. Monografia. Red. W. Biały, J. Fries. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2015, s. 21-31

42/124
Nr opisu: 0000101428   
Rola liderów w kształtowaniu jakości w kontekście przygotowywania samooceny do konkursu polskiej nagrody jakości.
[Aut.]: D. Książek, Mariusz Ligarski.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2015 z. 3 (12), s. 81-89, bibliogr. 11 poz.
Tytuł zeszytu: Jakość i bezpieczeństwo. Red. Michał Molenda, Patrycja Hąbek. Punktacja MNiSW 6.000

lider ; system zarządzania jakością ; Total Quality Leadership ; samoocena ; Polska Nagroda Jakości

leader ; quality management system ; Total Quality Leadership ; self-assessment ; Polish Quality Award

43/124
Nr opisu: 0000100029   
Samoocena jako metoda ograniczania barier dla organizacji i doskonalenia systemu zarządzania jakością.
[Aut.]: D. Książek, Mariusz Ligarski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 79, s. 127-139, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie jakością ; samoocena ; poziom dojrzałości ; Polska Nagroda Jakości

quality management ; self-assessment ; maturity level ; Polish Quality Award

44/124
Nr opisu: 0000101497   
The role of leaders in shaping the quality in the context of preparation of self-assessment for the Polish Quality Award Competition.
[Aut.]: D. Książek, Mariusz Ligarski.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2015 z. 1 (10), s. 58-66, bibliogr. 11 poz.
Tytuł zeszytu: Review of problems and solutions. Red. Jan Kaźmierczak. Punktacja MNiSW 6.000

lider ; system zarządzania jakością ; Total Quality Leadership ; samoocena ; Polska Nagroda Jakości

leader ; quality management system ; Total Quality Leadership ; self-assessment ; Polish Quality Award

45/124
Nr opisu: 0000099995   
Weryfikacja przydatności opracowanego narzędzia badawczego do analizy problemów w systemach zarządzania jakością.
[Aut.]: Agata* Juszczak-Wiśniewska, Mariusz Ligarski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 80, s. 133-141, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ISO 9001 ; system zarządzania jakością ; narzędzia badawcze

ISO 9001 ; quality management system ; research tools

46/124
Nr opisu: 0000095511
Application of statistical methods in interpretation of the results of empirical research concerning the quality management system.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Cesko-polsky seminar (3mi). Sbornik z 23. seminare, Horni Lomna, 2.6.-4.6. 2014. [Dokument elektroniczny]. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 95-99

47/124
Nr opisu: 0000093006   
Badanie wpływu systemu zarządzania jakością na konkurencyjność MSP.
[Aut.]: D. Książek, Mariusz Ligarski.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Jakość i bezpieczeństwo. Monografia. Red. Jacek Sitko, Bartosz Szczęśniak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 120-130, bibliogr. 11 poz.

system zarządzania jakością ; konkurencyjność ; determinanty konkurencyjności ; MSP

quality management system ; competitiveness ; determinants of competitive advantage ; SME

48/124
Nr opisu: 0000095504
Design of research tool for problems analysis in quality management systems.
[Aut.]: Agata* Juszczak-Wiśniewska, Mariusz Ligarski.
W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Cesko-polsky seminar (3mi). Sbornik z 23. seminare, Horni Lomna, 2.6.-4.6. 2014. [Dokument elektroniczny]. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 51-55

49/124
Nr opisu: 0000091630   
Diagnoza systemu zarządzania jakością w polskich organizacjach.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Probl. Jakości 2014 R. 46 nr 5, s. 14-22, bibliogr. 40 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie jakością ; ISO 9001 ; system zarządzania jakością

quality management ; ISO 9001 ; quality management system

50/124
Nr opisu: 0000093010   
Rola doradcy zewnętrznego w tworzeniu sytemu zarządzania jakością.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Jakość i bezpieczeństwo. Monografia. Red. Jacek Sitko, Bartosz Szczęśniak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 143-153, bibliogr. 25 poz.

system zarządzania jakością ; ISO 9001 ; doradca zewnętrzny ; proces budowy systemu

quality management system ; ISO 9001 ; external advisor ; system building process

51/124
Nr opisu: 0000098969
The influence of quality management system on competitivess of businesses in customers' assessment.
[Aut.]: D. Książek, Mariusz Ligarski.
W: Kvalita, technologie, diagnostika v technickych systemoch = Quality, technologies, diagnostics of technical systems. Zbornik vedeckych prac. Red. J. Žarnovský. Slovenska Požnohospodárska Univerzita v Nitre. Technicka Fakulta. Nitra : Slovenska Požnohospodárska Univerzita, 2014, s. 62-67, bibliogr. 11 poz.

52/124
Nr opisu: 0000098967
The role of external subjects in creating and maintaining the quality management system based on public administration.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Kvalita, technologie, diagnostika v technickych systemoch = Quality, technologies, diagnostics of technical systems. Zbornik vedeckych prac. Red. J. Žarnovský. Slovenska Požnohospodárska Univerzita v Nitre. Technicka Fakulta. Nitra : Slovenska Požnohospodárska Univerzita, 2014, s. 68-73, bibliogr. 18 poz.

53/124
Nr opisu: 0000093005   
Zmienność trendów w certyfikacji wg ISO 9001 na świecie i w Polsce.
[Aut.]: Agata* Juszczak, Mariusz Ligarski.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Jakość i bezpieczeństwo. Monografia. Red. Jacek Sitko, Bartosz Szczęśniak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 110-119, bibliogr. 19 poz.

certyfikacja ; ISO 9001 ; system zarządzania jakością

certification ; ISO 9001 ; quality management system

54/124
Nr opisu: 0000089569
Conditions and barriers in improvement of the quality management system.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Kvalita a spolahlivost technickych systemov = Quality and reliability of technical systems. Zbornik vedeckych prac. Slovenska Požnohospodárska Univerzita v Nitre. Technicka Fakulta. Nitra : Slovenska Požnohospodarska Univerzita, 2013, s. 88-93, bibliogr. 18 poz.

55/124
Nr opisu: 0000089570   
Problems examination in quality management system.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Acta Technol. Agric. 2013 vol. 16 iss. 4, s. 108-112, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ISO 9001 ; system zarządzania jakością ; metody badawcze

ISO 9001 ; quality management system ; research methods

56/124
Nr opisu: 0000087683   
Zadania jednostki certyfikującej w systemie zarządzania jakością.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Innowacyjność, jakość, zarządzanie. Monografia. Red. Witold Biały, Katarzyna Midor. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 55-64, bibliogr. 25 poz.

system zarządzania jakością ; ISO 9001 ; jednostka certyfikująca ; proces certyfikacji

quality management system ; ISO 9001 ; certifying body ; certification process

57/124
Nr opisu: 0000073747
Audit versus development in a certified quality management system.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 124-132, bibliogr. 25 poz.

58/124
Nr opisu: 0000085690
Implementing the process approach in enterprise.
[Aut.]: Katarzyna Midor, Mariusz Ligarski.
-Tech. Diagn. 2012 R. 21 z. 1, s. 32
Pełny tekst na CD-ROM. Zawiera materiały z: DIAGO 2012. 31. Mezinarodni vedecka konference "Technicka diagnostika stroju a vyrobnich zarizeni"

59/124
Nr opisu: 0000071270   
Problem identification method in certified quality management systems.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Qual. Quant. 2012 vol. 46 no. 1, s. 315-321, bibliogr. 4 poz.. Impact Factor 0.728. Punktacja MNiSW 25.000

system zarządzania jakością ; analiza problemu ; jakość ; certyfikacja

quality management system ; problem analysis ; quality ; certification

60/124
Nr opisu: 0000073696
The examination of the awareness of TQM managers.
[Aut.]: Mariusz Ligarski, Katarzyna Midor.
W: Kvalita a spolahlivost technickych systemov = Quality and reliability of technical systems. Zbornik vedeckych prac. Slovenska Požnohospodárska Univerzita v Nitre. Technicka Fakulta. Nitra : Slovenska Požnohospodarska Univerzita, 2012, s. 77-82, bibliogr. 9 poz.

61/124
Nr opisu: 0000067951
Badanie dojrzałych systemów zarządzania jakością.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą 2011 T. 40, s. 202-214, bibliogr. 13 poz.

system zarządzania jakością ; ISO 9001 ; badanie ankietowe

quality management system ; ISO 9001 ; survey

62/124
Nr opisu: 0000074383
The role of audit in the education quality assurance system.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Current trends in commodity science. Packaging and product quality. Eds: H. Szymusiak, N. Czaja-Jagielska. Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 174 - 182, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nr 217 1689-7374)

63/124
Nr opisu: 0000057023   
Investigations on the life quality of a child from a foster familiy: the research method.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Qual. Quant. 2010 vol. 44 no. 4, s. 777-782, bibliogr. 5 poz.

jakość życia ; dzieci osierocone ; rodzina zastępcza ; metody badań ; kwestionariusz

quality of life ; orphaned children ; foster family ; research methods ; questionnaire form

64/124
Nr opisu: 0000059364
Ocena systemów zarządzania jakością w administracji publicznej - perspektywa pełnomocnika ds. jakości.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. VII Międzynarodowa konferencja naukowa, Skalne Miasto, Czechy, 5-7 września 2010. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2010, s. 68 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 4 0860-6846)
Toż w jęz. ang., s. 68

system zarządzania jakością ; administracja publiczna ; pełnomocnik

quality management system ; public administration ; plenipotentiary

65/124
Nr opisu: 0000059460   
Podejście systemowe do zarządzania jakością w organizacji.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 257 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 281 poz.)
Rozprawa habilitacyjna

zarządzanie jakością ; system zarządzania jakością ; ISO 9000

quality management ; quality management system ; ISO 9000

66/124
Nr opisu: 0000074382
System approach in the certified quality management system.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Current trends in commodity science. Market research. Red. M. Ankiel-Homa, J. Witczak. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 7-14 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nr 151)

67/124
Nr opisu: 0000071508
Zapewnienie jakości kształcenia na wielowydziałowej uczelni wyższej.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Zarządzanie jakością wybranych procesów. (Modelowanie, doskonalenie, metody bezpieczeństwa, satysfakcja). Red. J. Żuchowski. Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2010, s. 79-94

68/124
Nr opisu: 0000048977   
Appraisal of lecturers for the assessment of the quality of post-graduate studies.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Qual. Quant. 2009 vol. 43 no. 1, s. 137-144, bibliogr. 3 poz.. Impact Factor 0.679

ocena jakości kształcenia ; ocena wykładowcy ; parametryzacja ; metodologia

education quality assessment ; lecturers' rating ; parametrization ; methodology

69/124
Nr opisu: 0000036656
Czy system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 można z powodzeniem zastosować w bankowości.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Prz. Organ. 2008 nr 2, s. 37-40, bibliogr. 8 poz.

system zarządzania jakością ; ISO 9001 ; bank ; klient ; monitoring ; nadzór

quality management system ; ISO 9001 ; bank ; client ; monitoring ; supervision

70/124
Nr opisu: 0000047813
Dlaczego systemy zarządzania jakością mogą nie działać.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 468-476, bibliogr. 16 poz.

71/124
Nr opisu: 0000051390
Doskonalenie w certyfikowanym systemie zarządzania jakością.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Towaroznawstwo w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Pod red. J. Zuchowskiego. Radom : [b.w.], 2008, s. 222-228

72/124
Nr opisu: 0000073676
The effect of construction process of the quality management system upon its post-certification functioning.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Achieving commodity & service excellence in the age of digital convergence. The 16th symposium of IGWT, August 18-22, Suwon, Korea. Proceedings. Vol. 1, pt 2. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 142-148, bibliogr. 5 poz.

system zarządzania jakością ; ISO 9000 ; badanie ankietowe

quality management system ; ISO 9000 ; survey

73/124
Nr opisu: 0000032403
Certyfikacja systemu zarządzania jakością a konkurencyjność przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 382-388, bibliogr. 12 poz.

system zarządzania jakością ; konkurencyjność przedsiębiorstw ; certyfikacja

quality management system ; enterprises competitiveness ; certification

74/124
Nr opisu: 0000040003
Diagnosis of the quality management system - research assumptions.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Current trends in commodity science. Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, 27-29 August 2007. Ed. R. Zieliński. Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 233-238

75/124
Nr opisu: 0000040185
Ocena systemu zarządzania jakością - wyniki badań.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Towarozn. Probl. Jakości 2007 vol. 13 nr 4, s. 25-35

76/124
Nr opisu: 0000030204
Pomiar skuteczności systemu zarządzania jakością.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Ekon. Organ. Przeds. 2007 R. 58 nr 5, s. 79-84, bibliogr. 6 poz.

system zarządzania jakością ; ISO 9000 ; audyt wewnętrzny ; monitorowanie procesów ; samoocena ; zadowolenie klienta ; Strategiczna Karta Wyników

quality management system ; ISO 9000 ; internal audit ; process monitoring ; self-assessment ; client's satisfaction ; Balanced Scorecard

77/124
Nr opisu: 0000040030
System zarządzania jakością - szansa czy zagrożenie dla organizacji.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Prz. Organ. 2007 nr 2, s. 38-41

system zarządzania jakością ; ISO 9000 ; certyfikacja ISO

quality management system ; ISO 9000 ; ISO certification

78/124
Nr opisu: 0000030801
Badanie jakości usług edukacyjnych na poziomie szkoły średniej.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług. Pod red. J. Żuchowskiego. Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny. Katedra Nauk o Jakości, Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości. Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2006, s. 313-317

79/124
Nr opisu: 0000073704
Badanie satysfakcji klienta na studiach podyplomowych "Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie".
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Klient w organizacji zarządzanej przez jakość. Materiały V konferencji naukowej, Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.. Pod red. T. Sikory. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Kraków : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej], 2006, s. 272-275, bibliogr. 6 poz.

80/124
Nr opisu: 0000021440
Czy certyfikowany system jakości przeszkadza w zarządzaniu organizacją.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Prz. Organ. 2006 nr 9, s. 35-38, bibliogr. 8 poz.

zarządzanie organizacją ; certyfikacja ISO ; system jakości ; ocena

organization management ; ISO certification ; quality system ; assessment

81/124
Nr opisu: 0000018636
Jakość studiowania osób niepełnosprawnych.
[Aut.]: Mariusz Ligarski, M. Nowak.
-Ekon. Organ. Przeds. 2006 R. 57 nr 4, s. 93-98, bibliogr. 7 poz.

osoba niepełnosprawna ; uczelnia wyższa ; rehabilitacja zawodowa

disabled person ; higher education ; vocational rehabilitation

82/124
Nr opisu: 0000030800
Rola auditu trzeciej strony w systemie zarządzania jakością.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług. Pod red. J. Żuchowskiego. Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny. Katedra Nauk o Jakości, Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości. Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2006, s. 410-415

83/124
Nr opisu: 0000013295
Budowa systemu zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w ochronie zdrowia.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Prz. Organ. 2005 nr 7/8, s. 66-69, bibliogr. 1 poz.

system opieki zdrowotnej ; system zarządzania jakością ; wdrożenie systemu

healthcare system ; quality management system ; implementation of system

84/124
Nr opisu: 0000013728
Edukacja menedżerów jakości na studiach podyplomowych "Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie".
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 26, s. 193-201, bibliogr. 7 poz.

85/124
Nr opisu: 0000021317   
Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001: 2000.
[Aut.]: Mariusz Ligarski, J. Krysztofiuk.
-Probl. Jakości 2005 R. 37 nr 10, s. 32-39, bibliogr. 4 poz.

system zarządzania jakością ; ISO 9001:2000 ; certyfikacja

quality management system ; ISO 9001:2000 ; certification

86/124
Nr opisu: 0000020873
The process of constructing the quality management system for public services versus the effectiveness of this system.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Current trends in commodity science. Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005. Vol. 1. Eds: R. Zieliński, D. Wieczorek. Poznań : Poznań University of Economics Publishing House, 2005, s. 147-153

87/124
Nr opisu: 0000021326
Wybrane aspekty zarządzania jakością w ING Banku Śląskim S. A. a wymagania normy ISO 9001:2000.
[Aut.]: Magdalena* Wierzbicka, Mariusz Ligarski.
-Bank i Kredyt 2005 nr 2, s. 80-91

ISO 9001:2000 ; usługa finansowa ; instytucja finansowa ; jakość usług ; zarządzanie jakością

ISO 9001 ; financial service ; financial institution ; quality of services ; quality management

88/124
Nr opisu: 0000073700
A didactic measure of quality of work safety management classes - case study.
[Aut.]: Teresa** Musioł, Mariusz Ligarski.
W: Dilemmas and issues of modern ergonomics and work safety education and researches. Monograph. Eds: L. M. Pacholski, J. S. Marcinkowski, W. M. Horst. Poznań : Poznań University of Technology. Institute of Management Engineering, 2004, s. 379-388, bibliogr. 5 poz.

89/124
Nr opisu: 0000073668   
Doświadczenia z budowy systemów zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 w samorządzie terytorialnym.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
-Prz. Organ. 2004 nr 11, s. 38-40, bibliogr. 5 poz.

samorząd terytorialny ; system zarządzania jakością ; normy ISO 9000 ; urząd miejski ; wdrożenie systemu

local government ; quality management system ; ISO 9000 standards ; municipal office ; implementation of system

90/124
Nr opisu: 0000010290   
Jakie wymagania normy ISO 9001:2000 sprawiają trudności polskim przedsiębiorstwom?. Wyniki badań dotyczących niezgodności wykrytych w auditach trzeciej strony.
[Aut.]: Mariusz Ligarski, K. Koczaj.
-Probl. Jakości 2004 nr 11, s. 24,29-33, bibliogr. 4 poz.

ISO 9001:2000 ; system zarządzania jakością ; certyfikacja ISO ; przedsiębiorstwo ; Polska ; audyt ; niezgodność audytu

ISO 9001:2000 ; quality management system ; ISO certification ; enterprise ; Poland ; audit ; audit nonconforming

91/124
Nr opisu: 0000015355
Motywacja w zarządzaniu jakością.
[Aut.]: Elżbieta Pawłowska, Mariusz Ligarski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 19, s. 29-37, bibliogr. 5 poz.

zarządzanie jakością ; motywacja ; motywowanie pracowników

quality management ; motivation ; employees motivation

92/124
Nr opisu: 0000015551
Systemy oceny zgodności w budownictwie.
[Aut.]: Mariusz Ligarski, P. Pyka.
W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską. Pod red. Jerzego Żuchowskiego. Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny. Katedra Technologii i Towaroznawstwa, Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości. Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2004, s. 312-318

93/124
Nr opisu: 0000004539
Czynniki wpływające na powodzenie procesu wdrażania systemu zarządzania jakością w urzędach miejskich.
[Aut.]: Mariusz Ligarski, Michał Molenda.
W: Zintegrowane systemy zarządzania - jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. Teoria i praktyka. II Międzynarodowa konferencja naukowa, Szczyrk, 15-17 października 2002. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 55-66 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1558 Organizacja i Zarządzanie ; z. 12)

94/124
Nr opisu: 0000004547
Normy ISO serii 9000 w polskich organizacjach - historia i perspektywy.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: Zintegrowane systemy zarządzania - jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. Teoria i praktyka. II Międzynarodowa konferencja naukowa, Szczyrk, 15-17 października 2002. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 153-159 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1558 Organizacja i Zarządzanie ; z. 12)

95/124
Nr opisu: 0000073738
Koncepcja integracji systemów zarządzania jakością.
[Aut.]: Eugeniusz* Krzemień, Mariusz Ligarski.
W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. Praca zbiorowa. T. 4: Zarządzanie zmianami. Pod red. T. Wawaka. Kraków : Wydaw. Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 754-761, bibliogr. 7 poz.

96/124
Nr opisu: 0000073734
Kształcenie inżyniera-menadżera w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Eugeniusz* Krzemień, Mariusz Ligarski.
W: Zintegrowane systemy zarządzania - jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. I Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych, Szczyrk, 11-13 października 2000. Materiały konferencyjne. Pod red. Eugeniusza Krzemienia, Marii Śmiechowskiej. Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, Katedra Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa. Wydział Administracyjny. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni. [Gdynia] : [Wyższa Szkoła Morska], [2000], s. 175-179, bibliogr. 2 poz.

97/124
Nr opisu: 0000073730
Miejsce zarządzania technologią w zintegrowanych systemach zarządzania.
[Aut.]: Eugeniusz* Krzemień, Mariusz Ligarski.
W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. Praca zbiorowa. T. 3. Pod red. T. Wawaka. Kraków : Wydaw. Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 334-338, bibliogr. 8 poz.

98/124
Nr opisu: 0000073736
Proces wdrażania systemu zapewnienia jakości w Urzędzie Miejskim w Dzierżonowie.
[Aut.]: Mariusz Ligarski, M. Kita.
W: Zintegrowane systemy zarządzania - jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. I Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych, Szczyrk, 11-13 października 2000. Materiały konferencyjne. Pod red. Eugeniusza Krzemienia, Marii Śmiechowskiej. Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, Katedra Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa. Wydział Administracyjny. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni. [Gdynia] : [Wyższa Szkoła Morska], [2000], s. 191-194

99/124
Nr opisu: 0000002284
Stale szybkotnące z dodatkami Ti lub Nb obniżonym stężeniem V i podwyższonym stężeniem Si.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Eugeniusz* Hajduczek, Jacek Trzaska, Mariusz Ligarski.
W: Materials and mechanical engineering. Proceedings of the scientific conference on the ocassion of the 55th anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, May 2000. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2000, s. 177-186, bibliogr. 61 poz.

stal szybkotnąca ; niob ; tytan ; wanad ; obróbka cieplna ; twardość wtórna ; martenzyt ; węglik pierwotny ; austenit szczątkowy

high speed steel ; niobium ; titanium ; vanadium ; heat treatment ; secondary hardness ; martensite ; primary carbide ; retained austenite

100/124
Nr opisu: 0000031685
Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o jakość, środowisko, technologię i bezpieczeństwo.
[Aut.]: Eugeniusz* Krzemień, Mariusz Ligarski, P. Przybyłowski.
W: Zintegrowane systemy zarządzania - jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. I Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych, Szczyrk, 11-13 października 2000. Materiały konferencyjne. Pod red. Eugeniusza Krzemienia, Marii Śmiechowskiej. Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, Katedra Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa. Wydział Administracyjny. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni. [Gdynia] : [Wyższa Szkoła Morska], [2000], s. 7-12, bibliogr. 5 poz.

101/124
Nr opisu: 0000074967
Integration of quality management and technology management as a condition for continuous improvement of product.
[Aut.]: Eugeniusz* Krzemień, Mariusz Ligarski, Katarzyna* Dubas.
W: Quality for the XXIst century. Proceedings of the 12th IGWT Symposium, Poznań - Gdynia, Poland, September 5-11, 1999. T. 2. Ed. A. Kozioł [et al.]. Poznań : Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 737-740

zarządzanie jakością ; zarządzanie technologią ; transfer technologii ; doskonalenie procesu ; doskonalenie produktu

quality management ; technology management ; technology transfer ; process improvement ; product improvement

102/124
Nr opisu: 0000007528
Kształcenie kadr dla zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o jakość, technologię i środowisko.
[Aut.]: Eugeniusz* Krzemień, Mariusz Ligarski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 1999 z. 4, s. 117-124, bibliogr. 3 poz.

103/124
Nr opisu: 0000073723
Zarządzanie technologią.
[Aut.]: Eugeniusz* Krzemień, Mariusz Ligarski.
W: Inżynieria produkcji'98. Materiały z IV międzynarodowej konferencji naukowej, Bielsko-Biała, 5-6 listopada 1998 rok. Red. J. Matuszek, M. Baron-Puda, S. Szemik-Ślusarek. Bielsko-Biała : Wydaw. Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, 1998, s. 171-174, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Łódzka. Filia w Bielsku-Białej nr 47 Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; z. 4)

zarządzanie technologią ; przewaga konkurencyjna ; planowanie strategiczne

technology management ; competitive advantage ; strategic planning

104/124
Nr opisu: 0000027853   
High-speed steels with addition of niobium or titanium.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski.
W: Proceedings of the Third Asia Pacific Conference on Materials Processing, Hong Kong, 12-14 November 1996. Amsterdam : Elsevier, 1997, s. 531-541, bibliogr. 58 poz. (Journal of Materials Processing Technology ; vol. 63, nr 1/3 spec. vol. 0924-0136)

105/124
Nr opisu: 0000073667
Obróbka cieplna stali szybkotących W-Mo-V i W-V z dodatkiem Ti.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Eugeniusz* Hajduczek, Mariusz Ligarski.
Gliwice : Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Zakładu Materiałów Narzędziowych i Technik Komputerowych w Metaloznawstwie Politechniki Śląskiej, 1997, 78 s., bibliogr. 296 poz.

stal szybkotnąca ; obróbka cieplna ; struktura stali ; własności stali ; pierwiastek stopowy

high speed steel ; heat treatment ; steel structure ; steel properties ; alloying element

106/124
Nr opisu: 0000073718
Porównanie znaczenia Nb i Ti jako częściowych substytutów V w stalach szybkotnących W-Mo-V i W-V.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski, Janusz Mazurkiewicz.
W: Materiałoznawstwo - odlewnictwo - jakość. I Krajowa Konferencja Naukowa, Kraków, 20-22 lutego 1997. Materiały konferencyjne. T. 1: Materiałoznawstwo. Kraków : Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 1997, s. 341-361, bibliogr. 29 poz.

107/124
Nr opisu: 0000026858   
Role of Ti in the W-Mo-V high-speed steels.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Mariusz Ligarski.
-J. Mater. Process. Technol. 1997 vol. 64 nr 1/3, s. 101-116, bibliogr. 27 poz.

108/124
Nr opisu: 0000026859   
Structure and properties of W-Mo-V-Co 11-0-2-5 type and W-Mo-V 11-0-2 type high-speed steels.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Wojciech* Kasprzak, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski, Janusz Mazurkiewicz.
-J. Mater. Process. Technol. 1997 vol. 64 nr 1/3, s. 93-99, bibliogr. 19 poz.

109/124
Nr opisu: 0000073675
The phase transformations during heat treatment of the high-speed steels with titanium addition.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Mariusz Ligarski, M. Łach.
W: Technologia '97. Medzinarodna konferencia, Bratislava, 9.-10.9.1997. Zbornik prednasok. I diel. Strojnicka Fakulta STU v Bratislave. Katedra Materialov a Technologii [et al.]. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 32-35, bibliogr. 11 poz.

110/124
Nr opisu: 0000029167
Węgliki pierwotne w stalach szybkotnących z dodatkiem tytanu.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Mariusz Ligarski.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. Proceedings of the 6th international scientific conference, Gliwice - Wisła, Poland, 28-30 November, Miskolc - Tapolca, Hungary, 1-3 December. Extended abstracts volume. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organizing Committee of the International Scientific Conference, 1997, s. 49-52

111/124
Nr opisu: 0000028693
Wpływ tytanu na procesy wydzieleniowe w stalach szybkotnących wolframowo-molibdenowo-wanadowych z podwyższonym stężeniem krzemu.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Eugeniusz* Hajduczek, Mariusz Ligarski.
W: Projekty badawcze z zakresu przeróbki plastycznej, metaloznawstwa i technologii spiekowych, Szklarska Poręba, 12-13 grudnia 1997 r. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1997, s. 32-39, bibliogr. 24 poz.

112/124
Nr opisu: 0000070804
Przemiany fazowe zachodzące podczas odpuszczania stali szybkotnących z dodatkiem tytanu.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Mariusz Ligarski, Jacek Trzaska.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'96. Proceedings of the 5th international scientific conference, Gliwice - Wisla, Poland, 4-6 December, 1996. Extended abstracts volume. Gliwice : Organizing Committee of the International Scientific Conference "Achievements in Mechanical and Materials Engineering", 1996, s. 93-96, bibliogr. 18 poz.

113/124
Nr opisu: 0000073714
The influence of Nb or Ti on the chemical and phase compositions of carbides in W-Mo-V high speed steels of 11-2-2 type.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Eugeniusz* Hajduczek, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski.
W: Proceedings of the IX Conference on Electron Microscopy of Solids. EM'96, Kaków - Zakopane, Poland, 6-9 May 1996. Ed. by A. Czyrska-Filemonowicz. University of Mining and Metallurgy. Kraków [et al.]. Kraków : FOTOBIT Leszek Wojnar, 1996, s. 137-140, bibliogr. 4 poz.

114/124
Nr opisu: 0000041871   
Wpływ częściowej substytucji wanadu przez tytan na przemiany fazowe w stalach szybkotnących wolframowo-molibdenowo-wanadowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
Gliwice, 1996, 155 k., bibliogr. 287 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Leszek** Dobrzański

115/124
Nr opisu: 0000033668
Phase transformations during heat treatment of W-Mo-V 11-2-2 type high-speed steels with increased contents of Si and Nb or Ti.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski.
W: Advanced materials and technologies. Proceedings of the 14th International Scientific Conference, Gliwice - Zakopane, Poland, May 17-21, 1995. "Extended Abstracts" Volume. Ed. by L. A. Dobrzański. Polish Academy of Sciences. Metallurgical and Materials Science Committees, Silesian Technical University. Faculty of Mechanical Engineering. Gliwice : Organizing Committee of the International Scientific Conference "Advanced Materials and Technologies", 1995, s. 117-120, bibliogr. 14 poz.

116/124
Nr opisu: 0000034105   
Phase transformations during heat treatment of W-Mo-V 11-2-2 type high-speed steels with increased contents of Si and Nb or Ti.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski.
W: Advanced materials and technologies. 14th International scientific conference, Gliwice - Zakopane, Poland, May 17-21, 1995. Ed. by L. A. Dobrzański. Amsterdam : Elsevier, 1995, s. 109-120, bibliogr. 22 poz. (Journal of Materials Processing Technology ; vol. 53, nos. 1/2 0924-0136)

117/124
Nr opisu: 0000073671
The effect of heat treatment on the structure and properties of high-speed steels W-Mo-V 9-2-2 type with increased Si and Ti or Nb contents.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski, Marcin Adamiak, Eugeniusz* Hajduczek.
W: 49o Congresso Internacional de Tecnologia Metalurgica e de Materiais, Sao Paulo, outubro de 1994. Vol. 8: Novos tipos de acoe suas aplicacoes. Tratamento termico. Associacao Brasileira de Metalurgia e Materiais - ABM. Sao Paulo : Associacao Brasileira de Metalurgia e Materiais, 1995, s. 445-459, bibliogr. 21 poz.

118/124
Nr opisu: 0000073674
The possibility of partial substitution of vanadium by titanium in W-Mo-V 9-2-2+Si type high speed steels.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Mariusz Ligarski.
W: CO-MAT-TECH '95. 3. vedecka konferencia s medzinarodnou ucastou, Trnava 1995. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 109-112, bibliogr. 11 poz.

119/124
Nr opisu: 0000073710
Wpływ tytanu na strukturę i własności stali szybkotnących W-Mo-V typu 11-0-2 z podwyższonym stężeniem krzemu.
[Aut.]: Mariusz Ligarski.
W: XXIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Metaloznawców, Kraków-Krynica, 3-6 październik, 1995. [Red. J. Pacyna]. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 135-140, bibliogr. 7 poz.

120/124
Nr opisu: 0000038134
Wykresy czas - temperatura - nadtapianie stali szybkotnących W-Mo-V typu 11-2-2 z podwyższonym stężeniem Nb lub Ti.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Marcin Adamiak, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'95. Proceedings of the 4th international scientific conference, Gliwice - Wisła, Poland, November 30th - December 1st, 1995. Extended abstracts volume. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organizing Committee of the International Scientific Conference, 1995, s. 73-78, bibliogr. 6 poz.

121/124
Nr opisu: 0000047140
The heat treatment of W-Mo-V+Si high-speed steels with increased Ti contents.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski, Wojciech* Kasprzak.
W: CO-MAT-TECH'94. Konferencia s medzinarodnou ucast'ou, Trnava, 27.-28.10.1994. Sekc. 1: Materialove inzinierstvo, strojarske vyrobne technologie. Materialovotechnologicka Fakulta STU Trnava. Trnava : [b.w.], 1994, s. 109-112, bibliogr. 10 poz.

122/124
Nr opisu: 0000047248
Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności stali szybkotnących W-Mo-V typu 11-0-2 z podwyższonym stężeniem Si oraz Nb lub Ti.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Eugeniusz* Hajduczek, Mariusz Ligarski.
W: Achievements in the mechanical and material engineering. Proceedings of the III-rd international scientific conference, Gliwice, December 5-7, 1994. Materials Science Committee of the Polish Academy of Sciences, The Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian Technical University. Katowice : The Materials Science Committee of the Polish Academy of Sciences, 1994, s. 101-116, bibliogr. 51 poz.

123/124
Nr opisu: 0000047366
Znaczenie Nb i Ti jako pierwiastków stopowych w stalach szybkotnących w W-Mo-V typu 11-2-2.
[Aut.]: Adam Zarychta, Mariusz Ligarski, Marcin Adamiak.
W: XXII Ogólnopolskie Seminarium Młodych Metaloznawców, Kraków-Krynica, 12-14 października 1994 r.. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. [B.m.] : [b.w.], [1994], s. 75-78, bibliogr. 8 poz.

124/124
Nr opisu: 0000073666
Znaczenie Nb i Ti jako pierwiastków stopowych w stalach szybkotnących W-Mo-V. Zakład Materiałów Narzędziowych i Technik Komputerowych w Metaloznawstwie Instytutu Metaloznawstwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
[Aut.]: Leszek** Dobrzański, Adam Zarychta, Mariusz Ligarski, Eugeniusz* Hajduczek.
Gliwice : [b.w.], 1994, 62 s., bibliogr. 56 poz.

stal szybkotnąca ; pierwiastek stopowy ; struktura stali ; własności stali

high speed steel ; alloying element ; steel structure ; steel properties

stosując format:
Nowe wyszukiwanie