Wynik wyszukiwania
Zapytanie: LEWANDOWSKI J
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/10
Nr opisu: 0000129734
Production management and packaging. Food safety and industry 4.0. Ed. Anna Walaszczyk, Irena Jałmużna, Jerzy Lewandowski.
Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2019, 161 s.
(Monografie Politechniki Łódzkiej ; 2305)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 80.000

2/10
Nr opisu: 0000119894   
Eksperymentalna realizacja nowego elementu ułamkowego rzędu z dowolnym parametrem ułamkowego rzędu.
[Aut.]: Agnieszka Jakubowska-Ciszek, J. Lewandowski.
-Prz. Elektrot. 2017 R. 93 nr 11, s. 111-114, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

uogólniony konwerter impedancji ; GIC ; indukcyjność ułamkowego rzędu ; pojemność ułamkowego rzędu

generalized impedance converter ; GIC ; fractional order inductance ; fractional order capacitance

3/10
Nr opisu: 0000119162   
Turn short circuit in synchronous and asynchronous motors.
[Aut.]: J. Jakubowski, J. Lewandowski, Agnieszka* Jakubowska.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2016 R. 62 z. 1, s. 47-66, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

silnik synchroniczny ; silnik asynchroniczny ; funkcja Lagrange'a ; przesunięcia kątowe prądów fazowych ; zabezpieczenie zwarciowe

4/10
Nr opisu: 0000111921
Udział momentu elektromagnetycznego w procesie hamowania awaryjnego maszyny wyciągowej zasilanej z falownika.
[Aut.]: J. Lewandowski, J. Jakubowski, Agnieszka* Jakubowska.
W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie. Monografia. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Tytko, Marian Wójcik. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.. Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2016, s. 163-171, bibliogr. 4 poz.

maszyna wyciągowa ; hamowanie awaryjne ; moment elektromagnetyczny

winding machine ; emergency braking ; electromagnetic torque

5/10
Nr opisu: 0000111660
Zabezpieczenie od zwarć zwojowych w silnikach synchronicznych i asynchronicznych napędzających urządzenia zainstalowane w podziemnych zakładach górniczych.
[Aut.]: Agnieszka* Jakubowska, J. Lewandowski, J. Jakubowski.
W: Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych. TEMAG 2016. XXIV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. XIII Międzynarodowe warsztaty techniczne "Elektroenergetyka, mechanizacja, wentylacja i klimatyzacja w zakładach górniczych w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy", Ustroń, 3-5 listopada 2016. Oprac. red. Krzysztof Filipowicz, Jacek Spałek. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Grupa Kapitałowa PUMAR. Gliwice : Usługi Komputerowe i Poligraficzne Jan Gębka, Dariusz Gębka, 2016, s. 139-150, bibliogr. 10 poz. (Biblioteka TEMAG ; vol. 24)

urządzenie elektroenergetyczne ; silnik synchroniczny ; silnik asynchroniczny ; zwarcie zwojowe ; kąt przesunięcia fazowego

electrical power device ; synchronous motor ; asynchronous motor ; intercoil fault ; phase angle

6/10
Nr opisu: 0000111302
Ergonomia niepełnosprawnym. Projekty poprawiające jakość życia. Pod red. Jerzego Lewandowskiego, Konrada Niziołka, Jana Królikowskiego.
Łodź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2015, 155 s.
(Monografie ; Politechnika Łódzka)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

7/10
Nr opisu: 0000091077
Organizacja systemów produkcyjnych.
[Aut.]: J. Lewandowski, Bożena Skołud, D. Plinta.
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2014, 347 s., bibliogr.
(Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ; )

produkcja ; proces produkcyjny ; organizacja produkcji ; zarządzanie produkcją ; system produkcyjny ; przedsiębiorstwo produkcyjne

production ; production process ; production organization ; product management ; production system ; manufacturing company

8/10
Nr opisu: 0000109480
Selected aspects of production systems management. Monograph. Ed. by J. Lewandowski, I. Jałmużna, A. Walaszczyk.
Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2013, 186 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

9/10
Nr opisu: 0000124638
Skuteczna logistyka warunkiem rozwoju regionów i przedsiębiorstw. Red. Jerzy Lewandowski, Marek Sekieta, Irena Jałmużna.
Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2013, 174 s.
(Monografie ; Politechnika Łódzka)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

10/10
Nr opisu: 0000025616
Możliwości poprawy niedoskonałości termodynamicznej procesów zaopatrzenia w elektryczność.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, J. Lewandowski.
W: Analiza możliwości zmniejszenia niedoskonałości termodynamicznej procesów zaopatrzenia w elektryczność, ciepło i chłód w aspekcie zrównoważonego rozwoju kraju. Pod red.: Andrzeja Ziębika, Jana Szarguta, Wojciecha Stanka. Polska Akademia Nauk. Wydział IV Nauk Technicznych. Komitet Termodynamiki i Spalania. Warszawa : [Polska Akademia Nauk. Wydział IV Nauk Technicznych. Komitet Termodynamiki i Spalania], 2006, s. 129-181, bibliogr. 18 poz.

technologie energetyczne ; zaopatrzenie w energię elektryczną ; siłownia kondensacyjna ; układ gazowo-parowy

power engineering technologies ; electricity supply ; condensing power plant ; gas-steam system

stosując format:
Nowe wyszukiwanie