Wynik wyszukiwania
Zapytanie: LABUS KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 126



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/126
Nr opisu: 0000139054   
Comparison of the properties of natural sorbents for the calcium looping process.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Materials 2021 vol. 14 iss. 3, s. 1-19, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 3.057. Punktacja MNiSW 140.000

TGA-DSC ; pętla wapnia ; wychwyt CO2 ; karbonatyzacja mineralna ; sorbent naturalny ; skała węglanowa ; serpentyna

TGA-DSC ; calcium looping ; CO2 capture ; mineral carbonation ; natural sorbent ; carbonate rock ; serpentine

2/126
Nr opisu: 0000135170   
Injected silicate horizontal barriers for protection of shallow groundwater - technological and geochemical issues.
[Aut.]: Krzysztof Labus, R. Cicha-Szot, S. Falkowicz.
-Appl. Geochem. 2020 vol. 116, art. no. 104577 s. 1-11, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 2.903. Punktacja MNiSW 100.000

ochrona wód podziemnych ; modelowanie geochemiczne ; roztwór krzemianu ; iniekcja CO2

groundwater protection ; geochemical modelling ; silicate solution ; CO2 injection

3/126
Nr opisu: 0000132680   
Thermal parameters of roofing slates from Czech Republic.
[Aut.]: Małgorzata Labus, Krzysztof Labus, P. Bujok.
-J. Therm. Anal. Calorimetry 2020 vol. 140 iss. 5, s. 2215-2223, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 2.731. Punktacja MNiSW 70.000

łupek dachówkowy ; materiały budowlane ; przewodność cieplna ; dyfuzyjność

roofing slate ; building materials ; thermal conductivity ; diffusivity

4/126
Nr opisu: 0000132239   
Analiza wrażliwości w modelowaniu hydrogeochemicznym na przykładzie systemów woda-skała-gaz.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Katarzyna Suchodolska.
-Biul. Państw. Inst. Geol. 2019 nr 475, s. 117-124, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

analiza wrażliwości ; modelowanie hydrogeochemiczne ; interakcje woda-skała-gaz ; sekwestracja geologiczna

sensitivity analysis ; hydrogeochemical modelling ; water-rock-gas interactions ; geological sequestration

5/126
Nr opisu: 0000129641   
Impact of nitrogen foamed stimulation fluids stabilized by nanoadditives on reservoir rocks of hydrocarbon deposits.
[Aut.]: K. Wilk, P. Kasza, Krzysztof Labus.
-Nanomaterials 2019 vol. 9 iss. 5, art. no. 766 s. 1-17, bibliogr. 59 poz.. Impact Factor 4.324. Punktacja MNiSW 70.000

nanododatki ; spienione azotem płyny stymulujące ; stymulacja złóż ; reologia ; uszkodzenie formacji ; SEM

nanoadditives ; nitrogen foamed stimulation fluids ; reservoir stimulation ; rheology ; formation damage ; SEM

6/126
Nr opisu: 0000133764
Ocena oddziaływania energetyzowanych płynów szczelinujących na skały zbiornikowe złóż węglowodorów. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Klaudia* Wilk.
Gliwice, 2019, 194 k., bibliogr. 135 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Piotr Dydo, dr inż. Krzysztof Labus

szczelinowanie hydrauliczne ; płyn szczelinujący ; formacja złożowa ; uszkodzenie ; skała zbiornikowa ; płyn energetyzowany

hydraulic fracturing ; fracturing fluid ; deposits formation ; damage ; reservoir rock ; energized fluid

7/126
Nr opisu: 0000129560   
The concept of coke based proppants for coal bed fracturing.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Rafał Morga, Tomasz Suponik, M. Masłowski, K. Wilk, P. Kasza.
W: Mining of Sustainable Development, 28 November 2018, Gliwice, Poland [online]. Eds. Iwona Jonczy, Joanna Komorek. Bristol : Institute of Physics, 2019, (plik pdf) art. no. 012026 s. 1-12, bibliogr. 59 poz. (IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 261 1755-1315). Punktacja MNiSW 20.000

8/126
Nr opisu: 0000125749
Dlaczego szczelinowanie hydrauliczne nie zawsze przynosi oczekiwane efekty?.
[Aut.]: P. Budak, R. Cicha-Szot, M. Majkrzak, G. Leśniak, Krzysztof Labus.
W: Rozwój technik poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów. Development of hydrocarbon exploration and production technologies. Geopetrol 2018, Zakopane-Kościelisko 17-20.09.2018. Materiały konferencyjne. Kraków : Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, 2018, s. 811

szczelinowanie hydrauliczne ; ciecz szczelinująca ; otwór wiertniczy ; skała ; uszkodzenie przepuszczalności

hydraulic fracturing ; fracturing fluid ; borehole ; rock ; permeability damage

9/126
Nr opisu: 0000124203   
Horizontal insulating barriers as a way to protect groundwater.
[Aut.]: R. Cicha-Szot, Krzysztof Labus, S. Falkowicz, N. Madetko.
W: Innovative water resources management - understanding and balancing interactions between humankind and nature. 8th International Water Resources Management Conference of ICWRS, Beijing, China, 13-15 June 2018. Eds.: Z. Xu, D. Peng, W. Sun, B. Pang, D. Zuo, A. Schumann, and Y. Chen. [B.m.] : Copernicus Publications, 2018, s. 181-186, bibliogr. 6 poz. (Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences ; vol. 379 2199-8981). Punktacja MNiSW 15.000

10/126
Nr opisu: 0000125747
Interpretacja i analiza uszkodzenia formacji typu tight spienionymi płynami do hydraulicznego szczelinowania.
[Aut.]: K. Wilk, P. Kasza, Piotr Dydo, Krzysztof Labus.
W: Rozwój technik poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów. Development of hydrocarbon exploration and production technologies. Geopetrol 2018, Zakopane-Kościelisko 17-20.09.2018. Materiały konferencyjne. Kraków : Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, 2018, s. 863-868, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

szczelinowanie hydrauliczne ; złoże typu tight ; uszkodzenie przepuszczalności ; ciecz szczelinująca

hydraulic fracturing ; tight reservoir ; permeability damage ; fracturing fluid

11/126
Nr opisu: 0000127393
Koncepcja podsadzki na bazie koksu do hydraulicznego szczelinowania węgli.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Rafał Morga, Tomasz Suponik, M. Masłowski, K. Wilk, P. Kasza.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2018. Konferencja naukowa, Gliwice, 28 listopada 2018. Informator konferencyjny. Gliwice : Usługi Komputerowe i Poligraficzne Jan Gębka, Dariusz Gębka, 2018, s. 65-66

podsadzka ; koks ; szczelinowanie hydrauliczne

backfilling ; coke ; hydraulic fracturing

12/126
Nr opisu: 0000125748
Mechanizmy mineralnej sekwestracji gazów kwaśnych w poziomach wodonośnych i warstwach izolujących na przykładzie skał Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Katarzyna Suchodolska.
W: Rozwój technik poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów. Development of hydrocarbon exploration and production technologies. Geopetrol 2018, Zakopane-Kościelisko 17-20.09.2018. Materiały konferencyjne. Kraków : Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, 2018, s. 1139-1144, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

system woda-skała-gaz ; składowanie CO2 ; składowanie H2S ; procesy geochemiczne ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

water-rock-gas system ; CO2 storage ; H2S storage ; geochemical processes ; Upper Silesian Coal Basin

13/126
Nr opisu: 0000126090   
Modelowanie potencjalnych efektów geochemicznych zastosowania technologii horyzontalnych barier krzemianowych.
[Aut.]: Krzysztof Labus, R. Cicha-Szot, S. Falkowicz, N. Madetko.
-Biul. Państw. Inst. Geol. 2018 nr 471, s. 81-88, bibliogr. 7 poz.
Tytuł zeszytu: Modelowanie przepływu wód podziemnych. Red. Jan Przybyłek, Renata Graf, Piotr Hermanowski. Punktacja MNiSW 12.000

modelowanie geochemiczne ; interakcja woda-skała-gaz ; bariera iniekowana ; żel krzemianowy ; ochrona wód podziemnych ; THBK

geochemical modelling ; water-rock-gas interaction ; injected barrier ; silicate gel ; groundwater protection ; THBK

14/126
Nr opisu: 0000121923   
Thermal conductivity and diffusivity of fine-grained sedimentary rocks.
[Aut.]: Małgorzata Labus, Krzysztof Labus.
-J. Therm. Anal. Calorimetry 2018 vol. 132 iss. 3, s. 1669-1676, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 2.471. Punktacja MNiSW 25.000

przewodność cieplna ; dyfuzyjność ; skała osadowa ; analizator C-Therm

thermal conductivity ; diffusivity ; sedimentary rock ; C-Therm analyser

15/126
Nr opisu: 0000122063   
Thermogravimetry as a tool for measuring of fracturing fluid absorption in shales.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Małgorzata Labus.
-J. Therm. Anal. Calorimetry 2018 vol. 133 iss. 2, s. 919-927, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 2.471. Punktacja MNiSW 25.000

ciecz szczelinująca ; łupek ilasty ; absorpcja ; termograwimetria

fracturing fluid ; shale ; absorption ; thermogravimetry

16/126
Nr opisu: 0000114232
A concept of hydraulic fracturing flowback treatment using electrodialysis reversal.
[Aut.]: Marian Turek, Krzysztof Labus, Piotr Dydo, Krzysztof Mitko, Ewa* Laskowska, Agata Jakóbik-Kolon.
-Desalin. Water Treat. 2017 vol. 64, s. 228-232, bibliogr.. Impact Factor 1.383. Punktacja MNiSW 20.000

szczelinowanie hydrauliczne ; elektrodializa ; ścieki przemysłowe

hydraulic fracturing ; electrodialysis ; industrial wastewater

17/126
Nr opisu: 0000120011
How deep is the unconventional resource play in Jurassic Mikulov marls beneath the Czech part of the Vienna basin?.
[Aut.]: O. A. Panova, V. A. Pryvalov, P. Bujok, Krzysztof Labus.
W: 79th EAGE Conference and Exhibition 2017. Energy, technology, sustainability - time to open a new chapter, Paris, France, 12-15 June 2017. [B.m.] : European Association of Geoscientists and Engineers, 2017, s. 1-6, bibliogr. 13 poz.

18/126
Nr opisu: 0000115896   
Kinetic models of AMD in the area of post-mining lakes in the eastern part of Muskau Arch.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Sylwia* Lutyńska.
W: 15th Water-Rock Interaction International Symposium. WRI-15, Evora, Portugal, 16-21 October 2017. Ed. by Jose Manuel Marques, Antonio Chambel. Amsterdam : Elsevier, 2017, s. 489-496, bibliogr. 7 poz. (Procedia Earth and Planetary Science ; vol. 17 1878-5220). Punktacja MNiSW 15.000

drenaż kwaśnych wód ; zbiornik poeksploatacyjny ; model kinetyczny

acid mine drainage ; post mining reservoir ; kinetic model

19/126
Nr opisu: 0000115898   
Laboratory experiments on forming the chemical composition of flowback brine from hydraulic fracturing with energized fluid.
[Aut.]: Krzysztof Labus, P. Kasza, Marian Turek, Piotr Dydo, Agata Jakóbik-Kolon, Klaudia* Wilk, Piotr Dydo.
W: 15th Water-Rock Interaction International Symposium. WRI-15, Evora, Portugal, 16-21 October 2017. Ed. by Jose Manuel Marques, Antonio Chambel. Amsterdam : Elsevier, 2017, s. 582-585, bibliogr. 6 poz. (Procedia Earth and Planetary Science ; vol. 17 1878-5220). Punktacja MNiSW 15.000

szczelinowanie hydrauliczne ; skład chemiczny płynu zwrotnego ; ciecz energetyzowana

hydraulic fracturing ; flowback chemical composition ; energized fluid

20/126
Nr opisu: 0000119635
Ocena potencjału i modele procesów geologicznego składowania gazów kwaśnych (CO2, H2S) w poziomach wodonośnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Katarzyna Suchodolska.
Gliwice, 2017, 176, [15] k., bibliogr. 137 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. Krzysztof Labus

sekwestracja geologiczna ; gaz kwaśny ; dwutlenek węgla ; siarkowodór ; modelowanie hydrochemiczne

geological sequestration ; acid gas ; carbon dioxide ; hydrogen sulphide ; hydrochemical modelling

21/126
Nr opisu: 0000120794
Płyn zwrotny po szczelinowaniu cieczami energetyzowanymi i możliwość jego recyklingu.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Marian Turek, Piotr Dydo, P. Kasza, K. Wilk, Krzysztof Mitko, Ewa* Laskowska, Agata Jakóbik-Kolon.
W: Hydrogeologia w praktyce, praktyka w hydrogeologii. Praca zbiorowa. Pod red. Przemysława Bukowskiego, Ewy Krogulec, Jacka Szczepińskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2017, s. 22-30, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

ciecz zwrotna ; szczelinowanie hydrauliczne ; interakcja woda-skała-gaz ; recykling

flowback ; hydraulic fracturing ; water-rock-gas interaction ; recycling

22/126
Nr opisu: 0000115899   
Predicting the interactions of H2S-CO(2)mixtures with aquifer rock, based on experiments and geochemical modeling.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Katarzyna Suchodolska.
W: 15th Water-Rock Interaction International Symposium. WRI-15, Evora, Portugal, 16-21 October 2017. Ed. by Jose Manuel Marques, Antonio Chambel. Amsterdam : Elsevier, 2017, s. 288-291, bibliogr. 7 poz. (Procedia Earth and Planetary Science ; vol. 17 1878-5220). Punktacja MNiSW 15.000

gaz kwaśny ; segmentacja ; dwutlenek węgla ; siarkowodór ; modelowanie hydrogeochemiczne

acid gas ; sequestration ; carbon dioxide ; hydrogen sulphide ; hydrogeochemical modelling

23/126
Nr opisu: 0000121925
Thermal conductivity of fine-grained sedimentary rocks.
[Aut.]: Małgorzata Labus, Krzysztof Labus.
W: 4th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. CEEC-TAC4, 28-31 August 2017, Chisinau, Moldova. Book of abstracts. Eds. Andrei Rotaru, Tudor Lupascu, Florentin Paladi. [B.m.] : Academica Greifswald, 2017, s. 323, bibliogr. 3 poz.

24/126
Nr opisu: 0000121924
Thermogravimetry as a tool for fracturing fluid adsorption in shales.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Małgorzata Labus.
W: 4th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. CEEC-TAC4, 28-31 August 2017, Chisinau, Moldova. Book of abstracts. Eds. Andrei Rotaru, Tudor Lupascu, Florentin Paladi. [B.m.] : Academica Greifswald, 2017, s. 322

25/126
Nr opisu: 0000106924
Application of diffrential scanning calorimetry (DSC) in shale rocks investigation.
[Aut.]: Małgorzata Labus, Krzysztof Labus, P. Bujok.
W: 5th EAGE Shale Workshop. Quantifying Risks and Potential, Catania, Italy, 2-4 May 2016. [B.m.] : European Association of Geoscientists and Engineers, 2016, s. 91-94, bibliogr. 8 poz.

26/126
Nr opisu: 0000112140   
Eksperymentalne badania interakcji H2S z materiałem warstwy wodonośnej.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Katarzyna Suchodolska.
W: Wyzwania polskiej geologii. 3 Polski Kongres Geologiczny. Tom kongresowy. Red. Jurand Wojewoda. Polskie Towarzystwo Geologiczne. Warszawa : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2016, s. 197-199, bibliogr. 10 poz.

sekwestracja geologiczna ; siarkowodór ; gaz kwaśny ; modelowanie geochemiczne

geological sequestration ; hydrogen sulphide ; acid gas ; geochemical modelling

27/126
Nr opisu: 0000117887   
Eksperymentalne badania interakcji H2S z materiałem warstwy wodonośnej.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Katarzyna Suchodolska.
-Biul. Państw. Inst. Geol. 2016 nr 466, s. 193-199, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Polska geologia wobec wyzwań przyszłości. Pod red. Włodzimierza Mizerskiego

sekwestracja geologiczna ; siarkowodór ; gaz kwaśny ; modelowanie geochemiczne

geological sequestration ; hydrogen sulphide ; acid gas ; geochemical modelling

28/126
Nr opisu: 0000114704
Eksperymenty laboratoryjne dla odtworzenia składu płynu zwrotnego podczas szczelinowania cieczami energetyzowanymi.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Marian Turek, Piotr Dydo, Agata Jakóbik-Kolon, K. Wilk, P. Kasza.
-Pr. Nauk. Inst. Nafty Gazu 2016 nr 209 wyd. konferencyjne, s. 767-771, bibliogr. 5 poz.
Zeszyt zawiera materiały z: Geopetrol 2016. Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Zakopane 19-22.09.2016

szczelinowanie ; ciecz energetyzowana ; płyn zwrotny ; oddziaływanie na środowisko

fracturing ; energized fluid ; flowback water ; environmental impact

29/126
Nr opisu: 0000114733   
Energized fracturing fluids as an alternative for effective stimulation of shales gas formation.
[Aut.]: K. Wilk, P. Kasza, M. Czupski, Krzysztof Labus.
W: 35th International Geological Congress, Cape Town, South Africa, August 27 - September 4, 2016. [B.w.] : International Geological Congress, 2016, paper nr 1932 s. 1-2

30/126
Nr opisu: 0000114738   
Investigation of CO2-rock-wellbore cement interaction - experimental study.
[Aut.]: Małgorzata Labus, Krzysztof Labus.
W: 35th International Geological Congress, Cape Town, South Africa, August 27 - September 4, 2016. [B.w.] : International Geological Congress, 2016, paper nr 3160 s. 1-2, bibliogr. 2 poz.

31/126
Nr opisu: 0000107358
Koncepcja utylizacji metodą elektrodializy odwracalnej płynu zwrotnego ze szczelinowania łupków gazonośnych.
[Aut.]: Marian Turek, Krzysztof Labus, Piotr Dydo, Krzysztof Mitko, Ewa* Laskowska, Agata Jakóbik-Kolon.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. XI Konferencja Naukowa MEMPEP 2016, 15-18 czerwca 2016 r., Zakopane. Membranes and membrane processes in environmental protection. 11th Scientific Conference MEMPEP 2016, June 15-18, 2016, Zakopane, Poland. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 52-53

łupek gazonośny ; szczelinowanie hydrauliczne ; płyn zwrotny ; elektrodializa odwracalna

gas-bearing shale ; hydraulic fracturing ; flowback water ; electrodialysis reversal

32/126
Nr opisu: 0000114735   
Lab experiments on the formation artificial flowback from hydraulic fracturing with energized fluid.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Agata Jakóbik-Kolon, Piotr Dydo, Marian Turek, P. Kasza, K. Wilk.
W: 35th International Geological Congress, Cape Town, South Africa, August 27 - September 4, 2016. [B.w.] : International Geological Congress, 2016, paper 2042 s. 1

33/126
Nr opisu: 0000107760   
Preliminary geochemical modeling of water-rock-gas interactions controlling CO2 storage in the Badenian Aquifer within Czech Part of Vienna Basin.
[Aut.]: Krzysztof Labus, P. Bujok, M. Klempa, M. Porzer, D. Matysek.
-Environ. Earth Sci. 2016 vol. 75 iss. 14, art. no. 1086 s. 1-13, bibliogr. 28 poz.
Corrigendum to "Preliminary geochemical modeling of water-rock-gas interactions controlling CO2 storage in the Badenian Aquifer within Czech Part of Vienna Basin" in Environn. Earth Sci. vol. 78 iss. 8, s. 265. Dostępny w Internecie: https://doi.org/10.1007/s12665-019-8236-x [dostęp 16 maja 2019]. Impact Factor 1.569. Punktacja MNiSW 25.000

modelowanie geochemiczne ; sekwestracja CO2 ; wydajność wychwytywania CO2 ; basen wiedeński ; interakcja woda-skała-gaz

geochemical modelling ; CO2 sequestration ; CO2 trapping capacity ; Vienna Basin ; water-rock-gas interaction

34/126
Nr opisu: 0000111963
Prubeh realizace projektu "Priprava vyzkumneho pilotniho projektu geologickeho ukladani CO2 v Ceske Republice (REPP-CO2)".
[Aut.]: M. Klempa, P. Bujok, Krzysztof Labus, Małgorzata Labus, M. Porzer.
W: Nove poznatky v oblasti vrtania, tazby, dopravy a uskladnovania uhlovodikov. New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons, Podbanske, 9. - 11. November 2016. Zbornik konferencie. Eds.: Jan Pinka, Eliska Horniakova. Kosice : TU v Kosiciach, 2016, s. 6-10, bibliogr. 10 poz.

35/126
Nr opisu: 0000112144
Simplified models for reactive transport and chemical reactions during CO2 storage in saline aquifers.
[Aut.]: Katarzyna Suchodolska, Krzysztof Labus.
W: European Geosciences Union General Assembly 2016, EGU Division Energy, Resources & Environment, ERE. Ed. by Maria Ask, Viktor Bruckman, Chris Juhlin, Thomas Kempka and Michael Kühn. Amsterdam : Elsevier, 2016, s. 509-514, bibliogr. 14 poz. (Energy Procedia ; vol. 97 1876-6102)

sekwestracja CO2 ; dwutlenek węgla ; modelowanie geochemiczne ; poziomy solankowe

CO2 sequestration ; carbon dioxide ; geochemical modelling ; saline aquifers

36/126
Nr opisu: 0000114904   
Simplified models of transport and reactions in conditions of CO2 storage in saline aquifers.
[Aut.]: Katarzyna Suchodolska, Krzysztof Labus.
-Geophys. Res. Abstr. 2016 vol. 18 EGU2016-18378-2, s. 1

37/126
Nr opisu: 0000114737   
The factors controlling formation and intensity of Acid Mine Drainage in the area of Polish part of Muskau Arch.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Sylwia* Lutyńska.
W: 35th International Geological Congress, Cape Town, South Africa, August 27 - September 4, 2016. [B.w.] : International Geological Congress, 2016, paper nr 2043 s. 1, bibliogr. 2 poz.

38/126
Nr opisu: 0000100244   
Analysis of the applicability of foamed fracturing fluids.
[Aut.]: K. Wilk, P. Kasza, Krzysztof Labus.
-Nafta-Gaz 2015 R. 71 nr 6, s. 425-433, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

ciecz szczelinująca ; piana ; azot

fracturing fluid ; foam ; nitrogen

39/126
Nr opisu: 0000115793
Badanie składu płynu zwrotnego z symulacji szczelinowania łupków gazonośnych w autoklawie ciśnieniowym.
[Aut.]: Agata Jakóbik-Kolon, Marian Turek, Piotr Dydo, Krzysztof Labus, Dymitr Czechowicz, Andrzej** Koszorek.
W: Nauka i przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Z. Hubickiego. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2015, s. 631-635, bibliogr. 4 poz.

płyn zwrotny ; szczelinowanie ; łupek gazonośny ; autoklaw

flowback water ; fracturing ; gas-bearing shale ; autoclave

40/126
Nr opisu: 0000114867   
CO2 storing capacity in geologic formations in the Czech Republic.
[Aut.]: P. Bujok, M. Klempa, Krzysztof Labus, M. Porzer, P. Panek, R. Rado, M. A. Gonzalez-Rodriguez.
-AGH Drill. Oil Gas 2015 vol. 32 no. 4, s. 683-692, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

41/126
Nr opisu: 0000098675   
Determination of the pore space parameters in microporous rocks by means of thermal methods.
[Aut.]: Małgorzata Labus, Krzysztof Labus, P. Bujok.
-J. Pet. Sci. Eng. 2015 vol. 127, s. 482-489, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 1.655. Punktacja MNiSW 40.000

mikroporowatość ; porowatość ; łupki ; analiza termiczna

microporosity ; porosity ; shales ; thermal analysis ; retort extraction

42/126
Nr opisu: 0000104454
Experimental tests and modeling of mudstone cap-rock behavior in H2s-Co2-Brine Systems.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Katarzyna Suchodolska, P. Bujok.
W: Use of the sub-surface to serve the energy transition. 3rd Sustainable Earth Sciences Conference and Exhibition, Celle, Germany, 13-15 October 2015. Red Hook : Curran, 2015, s. 181-185, bibliogr. 8 poz.

dwutlenek węgla ; nauki o Ziemi ; gazy ; efekt cieplarniany ; skała

carbon dioxide ; earth sciences ; gases ; greenhouse effect ; rock ; enhanced recovery

43/126
Nr opisu: 0000102465   
Identification of processes controlling chemical composition of pit lakes waters located in the eastern part of Muskau Arch (Polish-German borderland).
[Aut.]: Sylwia* Lutyńska, Krzysztof Labus.
-Arch. Environ. Prot. 2015 vol. 41 no. 3, 60-69, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.919. Punktacja MNiSW 15.000

Łuk Mużakowa ; drenaż kwaśnych wód ; analiza statystyczna ; analiza specjacyjna

Muskau Arch ; acid mine drainage ; statistical analysis ; speciation analysis ; pit lake

44/126
Nr opisu: 0000102126
Laboratoryjne eksperymenty nad formowaniem chemizmu płynu zwrotnego z procesu szczelinowania cieczą energetyzowaną.
[Aut.]: Krzysztof Labus, P. Kasza, Marian Turek, Piotr Dydo, Agata Jakóbik-Kolon, K. Wilk, Andrzej** Koszorek.
W: III Polski Kongres Górniczy 2015, Wrocław, 14-16.09.2015. Rozszerzone abstrakty. Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015, s. 339-341, bibliogr. 3 poz.
Toż na CD-ROM

szczelinowanie hydrauliczne ; gaz łupkowy ; ochrona środowiska ; flowback

hydraulic fracturing ; shale gas ; environmental protection ; flowback

45/126
Nr opisu: 0000100527   
Modeling gas-rock-water interactions in carbon dioxide storage capacity assessment: a case study of Jurassic sandstones in Poland.
[Aut.]: Krzysztof Labus, R. Tarkowski, M. Wdowin.
-Int. J. Environ. Sci. Technol. 2015 vol. 12 iss. 8, s. 2493-2502, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 2.344. Punktacja MNiSW 30.000

składowanie dwutlenku węgla ; modelowanie hydrogeochemiczne ; interakcje woda-skała-gaz ; piaskowiec warstwy wodonośnej

carbon dioxide storage ; hydrogeochemical modelling ; water-rock-gas interactions ; sandstone aquifer

46/126
Nr opisu: 0000102128
Proste modele transportu i reakcji w warunkach iniekcji i geologicznego składowania CO2.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
W: III Polski Kongres Górniczy 2015, Wrocław, 14-16.09.2015. Rozszerzone abstrakty. Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015, s. 376-378, bibliogr. 9 poz.
Toż na CD-ROM

geologiczna sekwestracja CO2 ; modelowanie hydrogeochemiczne ; modelowanie transportu

CO2 geological sequestration ; hydrogeochemical modelling ; transportation modelling

47/126
Nr opisu: 0000104830   
Rezultaty badań eksperymentalnych i modelowania hydrogeochemicznego efektów interakcji między gazami kwaśnymi (CO2 i H2S) a środowiskiem geologicznym wybranych skał GZW.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Katarzyna Suchodolska.
-Prz. Geol. 2015 R. 63 nr 10/2, s. 887-892, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

gaz kwaśny ; dwutlenek węgla ; siarkowodór ; modelowanie hydrogeochemiczne ; sekwestracja geologiczna

acid gas ; carbon dioxide ; hydrogen sulphide ; hydrogeochemical modelling ; geological sequestration

48/126
Nr opisu: 0000104450   
Thermal methods implementation in porosity determination of shale rocks.
[Aut.]: Małgorzata Labus, Krzysztof Labus, P. Bujok.
W: Earth science for energy and environment. 77th EAGE conference and exhibition 2015, Madrid, Spain, 1-4 June 2015. Vol. 5. Red Hook : Curran, 2015, s. 3662-3666, bibliogr. 5 poz.

49/126
Nr opisu: 0000095453
Energetyzowane ciecze szczelinujące - nowoczesne narzędzie inżynierii geologicznej.
[Aut.]: P. Kasza, Krzysztof Labus, K. Wilk.
W: Wyzwania geologii regionu lubelskiego w XXI wieku. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Biała Podlaska, 29-31 maja 2014 r. Materiały konferencyjne. Pod red. W. Mizerskiego. Polskie Towarzystwo Geologiczne. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2014, s. 24

inżynieria geologiczna ; szczelinowanie hydrauliczne ; ciecz szczelinująca

geological engineering ; hydraulic fracturing ; fracturing fluid

50/126
Nr opisu: 0000094841   
Membrane treatment of flowback from fracturing of shale gas formations.
[Aut.]: Piotr Dydo, Krzysztof Labus, Marian Turek.
W: Membranes and membrane processes in environmental protection. Ed. by Michał Bodzek, Jacek Pelczar. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2014, s. 299-308, bibliogr. 15 poz. (Monographs ; Polish Academy of Sciences. Environmental Engineering Committee vol. 119)

gaz łupkowy ; płyn zwrotny ; procesy membranowe

shale gas ; flowbacks ; membrane processes

51/126
Nr opisu: 0000095465
Projekt ENFLUID - między geologią a inżynierią złożową.
[Aut.]: Krzysztof Labus, R. Cicha-Szot, G. Leśniak.
W: Wyzwania geologii regionu lubelskiego w XXI wieku. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Biała Podlaska, 29-31 maja 2014 r. Materiały konferencyjne. Pod red. W. Mizerskiego. Polskie Towarzystwo Geologiczne. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2014, s. 27
978-83-7863-312-9

szczelinowanie hydrauliczne ; ciecz szczelinująca ; płyn zwrotny

hydraulic fracturing ; fracturing fluid ; flowback water

52/126
Nr opisu: 0000090084
A novel environmentally friendly approach for mitigation emission from CO2 geological storage sites.
[Aut.]: S. Falkowicz, R. Cicha-Szot, Krzysztof Labus.
W: Solving the groundwater challenges of the 21th century. International Association of Hydrogeologists 40th International Congress, IAH 2013, Perth, Australia, 15-20 September 2013. Program & abstracts book. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 238

53/126
Nr opisu: 0000090127
Effects of H2S and CO2 acid gas injection on deep hydrochemical systems.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
W: Solving the groundwater challenges of the 21th century. International Association of Hydrogeologists 40th International Congress, IAH 2013, Perth, Australia, 15-20 September 2013. Program & abstracts book. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 239

54/126
Nr opisu: 0000095252   
Experimental modeling of abandoned shallow oil wells convergence.
[Aut.]: P. Bujok, M. Porzer, Krzysztof Labus, M. Klempa, J. Pavlus.
-Eng. Geol. 2013 vol. 157, s. 1-7, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 1.757. Punktacja MNiSW 40.000

konwergencja szybu ; model fizyczny ; płytki szyb naftowy ; porzucony szyb naftowy

well convergence ; physical model ; shallow oil wells ; well abandonment

55/126
Nr opisu: 0000090126
Hydrochemistry of groundwater - wellbore cement interactions.
[Aut.]: Małgorzata Labus, Krzysztof Labus.
W: Solving the groundwater challenges of the 21th century. International Association of Hydrogeologists 40th International Congress, IAH 2013, Perth, Australia, 15-20 September 2013. Program & abstracts book. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 238-239

56/126
Nr opisu: 0000095031   
Origin of sulfates in the post-mining lakes in the eastern part of Muskau Arch (Polish-German borderland).
[Aut.]: Krzysztof Labus, Sylwia* Skoczyńska.
-Geol. Q. 2013 vol. 57 nr 3, s. 561-566, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.865. Punktacja MNiSW 20.000

drenaż kwaśnych wód ; jezioro pogórnicze ; izotop stabilny ; Łuk Mużakowa

acid mine drainage ; post-mining lake ; stable isotope ; Muskau Arch

57/126
Nr opisu: 0000088395   
Rezultaty i kierunki badań nad znaczeniem H2S i CO2 w formowaniu głębokich systemów hydrochemicznych.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Biul. Państw. Inst. Geol. 2013 nr 456, s. 343-348, bibliogr. 19 poz.

gaz kwaśny ; sekwestracja geologiczna ; kinetyka reakcji ; modelowanie hydrochemiczne ; hydrochemia

acid gas ; geologic sequestration ; reaction kinetics ; hydrochemical modelling ; hydrochemistry

58/126
Nr opisu: 0000088325   
Deformacje zaniechanych, płytkich odwiertów produkcyjnych ropy naftowej i gazu w świetle badań modelowych.
[Aut.]: P. Bujok, M. Porzer, Krzysztof Labus, M. Klempa, J. Pavlus.
-Biul. Państw. Inst. Geol. 2012 nr 452, s. 15-22, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

otwór wiertniczy ; zanieczyszczenie środowiska ; zanieczyszczenie gleby ; zanieczyszczenie wody ; ochrona środowiska ; ropa naftowa ; gaz ziemny

borehole ; environmental pollution ; soil pollution ; water pollution ; environmental protection ; petroleum ; natural gas

59/126
Nr opisu: 0000077601
Geologiczna sekwestracja CO2 - modelowanie hydrochemiczne i badania eksperymentalne.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Katarzyna Suchodolska.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2012. Konferencja naukowa, Gliwice, 28 listopada 2012. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 8 poz.

sekwestracja CO2 ; modelowanie hydrochemiczne ; składowanie CO2

CO2 sequestration ; hydrochemical modelling ; CO2 storage

60/126
Nr opisu: 0000076719
Możliwości sekwestracji dwutlenku węgla w głębokich formacjach geologicznych na terenie Czech i Polski.
[Aut.]: P. Bujok, M. Klempa, Krzysztof Labus, Katarzyna Suchodolska, R. Rado.
-Wiad. Gór. 2012 R. 63 nr 12, s. 698-703, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

sekwestracja dwutlenku węgla ; składowanie CO2 ; głębokie pokłady węgla

CO2 sequestration ; CO2 storage ; deep coal

61/126
Nr opisu: 0000072043
Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej.
[Aut.]: Małgorzata Labus, Krzysztof Labus. Wyd. 3.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 199 s., [1 k.] tabl., bibliogr.
Skrypt nr 2499

budowa geologiczna ; mapa geologiczna ; przekrój geologiczny ; kartowanie

geologic structure ; geological map ; geological section ; mapping

62/126
Nr opisu: 0000114906
Profesor Wiesław Gabzdyl (4 wrzesień 1936 - 25 maj 2010) geolog i znawca Górnego Śląska.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Nat. Sil. Super. 2012 t. 13, s. 95-96

Gabzdyl Wiesław ; biografia ; geologia

Gabzdyl Wiesław ; biography ; geology

63/126
Nr opisu: 0000071204   
Przegląd biernych metod oczyszczania kwaśnych wód kopalnianych.
[Aut.]: Sylwia* Skoczyńska-Gajda, Krzysztof Labus.
-Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 4, s. 69-74, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

ochrona środowiska ; oczyszczanie wody ; drenaż kwaśnych wód

environmental protection ; water treatment ; acid mine drainage

64/126
Nr opisu: 0000069802
Badania reakcji w systemie woda-skała-gaz dla celów sekwestracji CO2 w poziomach wodonośnych.
[Aut.]: Krzysztof Labus, G. Leśniak, P. Bujok, M. Klempa.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 103 s., bibliogr. 51 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 367)

sekwestracja CO2 ; system woda-skała-gaz ; dwutlenek węgla

CO2 sequestration ; water-rock-gas system ; carbon dioxide

65/126
Nr opisu: 0000072483   
CO2 mineral sequestration mechanisms and capacity of saline aquifers of the Upper Silesian Coal Basin (Central Europe) verification. Modeling and experimental.
[Aut.]: Krzysztof Labus, P. Bujok.
-Energy 2011 vol. 36 iss. 8, s. 4974-4982, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 3.487. Punktacja MNiSW 40.000

modelowanie hydrogeochemiczne ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; sekwestracja CO2

hydrogeochemical modelling ; Upper Silesian Coal Basin ; CO2 sequestration

66/126
Nr opisu: 0000063995   
Potencjalne problemy środowiskowe związane z eksploatacją niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Prz. Gór. 2011 t. 67 nr 1/2, s. 12-16, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

gaz ziemny ; niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego ; szczelinowanie hydrauliczne ; ochrona środowiska

natural gas ; unconventional natural gas deposit ; hydraulic fracturing ; environmental protection

67/126
Nr opisu: 0000076077   
Quader sandstones - porosity, durability and deterioration.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Małgorzata Labus.
-Geophys. Res. Abstr. 2011 vol. 13 EGU2011-4517, s. 1

68/126
Nr opisu: 0000067025   
Samooczyszczanie i remediacja zakwaszonych zbiorników wodnych na obszarach dawnej eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Łęknicy (Łuk Mużakowa). Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Sylwia* Skoczyńska-Gajda.
Gliwice, 2011, 207 k., bibliogr. 107 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. Krzysztof Labus

Łuk Mużakowa ; utlenianie pirytu ; zakwaszony zbiornik wodny ; remediacja ; drenaż kwaśnych wód ; oczyszczanie wody

Muskau Arch ; pyrite oxidation ; acidified water reservoir ; remediation ; acid mine drainage ; water treatment

69/126
Nr opisu: 0000082943   
Zagadnienie drenażu kwaśnych wód na terenach po eksploatacji węgla brunatnego - Łuk Mużakowa.
[Aut.]: Sylwia* Skoczyńska-Gajda, Krzysztof Labus.
-Biul. Państw. Inst. Geol. 2011 nr 445, s. 643-650. Punktacja MNiSW 4.000

drenaż kwaśnych wód ; Łuk Mużakowa

acid mine drainage ; Muskau Arch

70/126
Nr opisu: 0000057923   
Assessment of CO2 sequestration capacity based on hydrogeochemical model of Water-Rock-Gas interactions in the potential storage site within the Bełchatów area (Poland).
[Aut.]: Krzysztof Labus, R. Tarkowski, M. Wdowin.
-Gosp. Sur. Miner. 2010 t. 26 z. 2, s. 69-84, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.135

71/126
Nr opisu: 0000058963   
Metoda biplot w interpretacji danych złożonych (CDA) w geologii.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Małgorzata Labus.
-Prz. Geol. 2010 R. 58 nr 5, s. 436-442, bibliogr. 11 poz.

analiza danych złożonych ; biplot ; skład chemiczny wód podziemnych ; porowatość skał

Compositional Data Analysis ; biplot ; groundwater chemical composition ; rock porosity

72/126
Nr opisu: 0000062980
Niekonwencjonalne złoża gazu w Polsce - perspektywy i problemy.
[Aut.]: G. Leśniak, Krzysztof Labus.
W: Górnictwo wczoraj i dziś. XII Konferencja, Ustroń, listopad 2010 r.. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2010, s. 73-78, bibliogr. 12 poz.

gaz ; złoże gazu

gas ; gas bed

73/126
Nr opisu: 0000058418   
Geotechnical issues of shallow mining within the Upper Silesian Industrial Region.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Civ. Environ. Eng. Rep. 2009 no. 3, s. 93-102

74/126
Nr opisu: 0000054484
Modeling hydrochemical effects of carbon dioxide sequestration in saline aquifers of the Upper Silesian Coal Basin.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, 106 s., bibliogr. 87 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 235)

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; składowanie CO2 ; dwutlenek węgla ; sekwestracja CO2 ; składowanie podziemne ; wody podziemne ; woda zasolona

Upper Silesian Coal Basin ; CO2 storage ; carbon dioxide ; CO2 sequestration ; underground storage ; underground water ; salt water

75/126
Nr opisu: 0000063838
Groundwater in the overburden of the Upper Silesian Coal Basin.
[Aut.]: Krzysztof Labus, A. Grmela, N. Rapantova.
W: Mine water and the environment. Proceedings of the 10th IMWA Congress, Karlovy Vary, Czech Republic, 2-5 June 2008. Ed. N. Rapantova, Z. Hrkal. Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology, 2008, s. 285-288

76/126
Nr opisu: 0000041258
Model oddziaływania z utworami izolującymi CO2 zatłaczanego do poziomów wodonośnych karbonu GZW.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2008 z. 285, s. 137-150, bibliogr. 16 poz.

dwutlenek węgla ; sekwestracja dwutlenku węgla ; składowanie podziemne ; wody podziemne ; modelowanie hydrogeochemiczne

carbon dioxide ; carbon dioxide sequestration ; underground storage ; underground water ; hydrogeochemical modelling

77/126
Nr opisu: 0000051486
Modelowanie efektów zatłaczania CO2 do poziomów wodonośnych karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Biul. Państw. Inst. Geol. 2008 nr 431, s. 111-120

78/126
Nr opisu: 0000042764
Możliwości geologicznego składowania CO2 w utworach formacji dębowieckiej - miocen SW części GZW.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2008. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 25-35, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1798 Górnictwo ; z. 286)

składowanie CO2 ; miocen ; formacja dębowiecka ; składowanie podziemne

CO2 storage ; Miocene ; dębowiec formation ; underground storage

79/126
Nr opisu: 0000036813
Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej.
[Aut.]: Małgorzata Labus, Krzysztof Labus. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 199 s., 1 tabl., bibliogr. 25 poz.
Skrypt nr 2423

budowa geologiczna ; mapa geologiczna ; przekrój geologiczny ; kartowanie

geologic structure ; geological map ; geological section ; mapping

80/126
Nr opisu: 0000038613
Skład izotopowy i chemizm słonych wód ze źrodeł w Soli.
[Aut.]: Krzysztof Labus, R. Pierszalik, J. Waligóra.
-Gór. i Geol. 2008 t. 3 z. 1, s. 55-65, bibliogr. 6 poz.

skład chemiczny ; skład izotopowy ; wody słone ; wody podziemne ; solanka

chemical composition ; isotopic composition ; salty water ; underground water ; brine

81/126
Nr opisu: 0000073163
Wybrane zagadnienia geologicznego składowania CO2 w poziomach wodonośnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008, s. 64

CO2 ; składowanie CO2 ; składowanie podziemne ; sekwestracja CO2

CO2 ; CO2 storage ; underground storage ; CO2 sequestration

82/126
Nr opisu: 0000040197
Compositional data analysis of mine waters hydrochemistry within the south-western part of the Upper Silesian Coal Basin.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
W: Veroffentlichungen von der 16. Tagung fur Ingenieureologie und vom Forum Junge Ingenieurgeologen, Bochum, 07 bis 10 Marz 2007. Hrsg. O. Frank. Bochum : Technische Fachhochschule Georg Agricola, 2007, s. 449-454

83/126
Nr opisu: 0000032736   
Identyfikacja procesów formujących chemizm wód podziemnych w warunkach drenażu górniczego w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, 247 s., bibliogr. 198 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1769 Górnictwo ; z. 281)
Rozprawa habilitacyjna

budowa geologiczna ; warunki hydrogeologiczne ; wody podziemne ; skład chemiczny ; drenaż ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

geologic structure ; hydrogeological conditions ; underground water ; chemical composition ; drainage ; Upper Silesian Coal Basin

84/126
Nr opisu: 0000040099   
Interpretacja chemizmu wód kopalnianych metodami analizy danych złożonych.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 3/1, s. 323-333, bibliogr. 14 poz.

wody kopalniane ; skład chemiczny ; analiza danych złożonych

mine water ; chemical composition ; Compositional Data Analysis

85/126
Nr opisu: 0000040194
The Karlsbad type waters in the mine waters of the Sokolov Coal Basin. Stable isotopes and tritium evidence case study.
[Aut.]: Krzysztof Labus, A. Grmela.
W: Veroffentlichungen von der 16. Tagung fur Ingenieureologie und vom Forum Junge Ingenieurgeologen, Bochum, 07 bis 10 Marz 2007. Hrsg. O. Frank. Bochum : Technische Fachhochschule Georg Agricola, 2007, s. 455-458

86/126
Nr opisu: 0000029406   
A model of water chemistry forming in effect of piryte oxidation in a coal mining waste pile.
[Aut.]: Krzysztof Labus, A. Grmela.
-Podzemna Voda 2006 vol. 12 no. 1, s. 50-55, bibliogr. 14 poz.

modelowanie hydrogeochemiczne ; drenaż kwaśnych wód ; odpady górnicze

hydrogeochemical modelling ; acid mine drainage ; mining waste

87/126
Nr opisu: 0000018512   
Doświadczenia dotyczące niekontrolowanych wypływów metanu na powierzchnię w obszarach kopalń likwidowanych przez zatapianie w czeskiej części GZW - strategia i taktyka ich eliminacji i minimalizacji.
[Aut.]: A. Grmela, N. Rapantova, Krzysztof Labus.
-Gosp. Sur. Miner. 2006 t. 22 z. 1, s. 83-92, bibliogr. 3 poz.

metan ; likwidacja kopalni ; hydrogeologia ; GZW

methane ; mine liquidation ; hydrogeology ; USCB

88/126
Nr opisu: 0000020462   
Zastosowanie analizy danych złożonych (CDA) w geologii.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Małgorzata Labus.
-Gosp. Sur. Miner. 2006 t. 22 z. 2, s. 39-52, bibliogr.22 poz.

analiza danych złożonych ; skład chemiczny wód podziemnych ; porowatość skał

Compositional Data Analysis ; groundwater chemical composition ; rock porosity

89/126
Nr opisu: 0000021965
Określanie udziału wód składowych w mieszaninie wód kopalnianych za pomocą programu "Kybl 3".
[Aut.]: A. Grmela, Krzysztof Labus, Światosław Krzeszowski.
-Prz. Gór. 2005 t. 61 nr 11, s. 57-63, bibliogr. 4 poz.

badania laboratoryjne ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; wody kopalniane

laboratory test ; Upper Silesian Coal Basin ; mine water

90/126
Nr opisu: 0000021498   
Origin of groundwater mineralization in coarse-grained Lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Geol. Q. 2005 vol. 49 nr 1, s. 75-82, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 0.325

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; Dolna Badenia ; woda gruntowa ; hydrochemia ; odparowywanie wody morskiej

Upper Silesian Coal Basin ; Lower Badenian ; ground water ; hydrochemistry ; seawater evaporation

91/126
Nr opisu: 0000105161
Parametryczna metoda oceny oddziaływania form turystyki na obiekty przyrody nieożywionej.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 213-219, bibliogr. 2 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

turystyka ; przyroda nieożywiona ; oddziaływanie

tourism ; inanimate nature ; impact

92/126
Nr opisu: 0000021639
Possibilities of compositional data analysis application in hydrogeology.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
W: Podzemni voda jako cenny prirodni zdroj, hlavni medium prenosu latek a dulezity aspekt inzenyrske vystavby. XII Narodni Hydrogeologicky Kongres, Ceske Budejovice, 19-22.09.2005. Sbornik. Ceska Asociace Hydrogeologu [i in.]. [Praha] : [Ceska Asociace Hydrogeologu], [2005], s. 83-84, bibliogr. 3 poz.

93/126
Nr opisu: 0000021637
Preliminary comments on the method of estimating the composition, and portion of an unknown source mine waters mixture.
[Aut.]: Światosław Krzeszowski, A. Grmela, N. Rapantowa, Krzysztof Labus.
W: Podzemni voda jako cenny prirodni zdroj, hlavni medium prenosu latek a dulezity aspekt inzenyrske vystavby. XII Narodni Hydrogeologicky Kongres, Ceske Budejovice, 19-22.09.2005. Sbornik. Ceska Asociace Hydrogeologu [i in.]. [Praha] : [Ceska Asociace Hydrogeologu], [2005], s. 81-82, bibliogr. 2 poz.

94/126
Nr opisu: 0000021580
Wizualizacja i interpretacja danych złożowych w zagadnieniach hydrogeologicznych.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
W: Współczesne problemy hydrogeologii. T. 12. Red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec. Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005, s. 439-446

95/126
Nr opisu: 0000021908
Wody podziemne w obszarach górniczych południowo-zachodniej części GZW na terenie Polski i Republiki Czeskiej.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
W: Materiały Konferencyjne LXXVI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Rudy k/Rybnika, 2005. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 80-89

96/126
Nr opisu: 0000015687
Wpływ reaktywnego dolomitu na odczyn wód odciekowych składowiska Smolnica.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Sylwia* Skoczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s. 147-154, bibliogr. 6 poz.

97/126
Nr opisu: 0000010312
Baza danych analizy wód podziemnych poziomu warstw dębowieckich części GZW i możliwości jej poszerzenia o dane z terenu Polski.
[Aut.]: A. Grmela, Krzysztof Labus, G. Takla, P. Malucha.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 143-153, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1649 Górnictwo ; z. 260)

98/126
Nr opisu: 0000010311
Chemizm wód podziemnych w gruboklastycznych utworach dolnego badenu na terenie Ostrawsko-Karwińskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: A. Grmela, N. Rapantova, Krzysztof Labus.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 131-142, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1649 Górnictwo ; z. 260)

99/126
Nr opisu: 0000024020
Filozofia programu komputerowego dla określania udziału wód składowych w mieszaninie wód kopalnianych.
[Aut.]: Światosław Krzeszowski, A. Grmela, N. Rapantova, Krzysztof Labus.
W: Hydrogeochemia 04. Teorie a praxe v hydrogeologickych aplikacich. VIII Rocnik mezinarodni vedecke konference, Ostrava 24.6.-25.6.2004. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava [i in.]. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 2004, s. 53-56, bibliogr. 4 poz.

100/126
Nr opisu: 0000014418
Góry Opawskie. Cz. 3: Okolice Zlatych Hor.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Małgorzata Labus.
-Przyr. Górnego Śląska 2004 nr 34, s. 4-5

101/126
Nr opisu: 0000040135   
Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic.
[Aut.]: Krzysztof Labus, A. Grmela.
-GeoSci. Eng. 2004 vol. 50 no. 1, s. 57-68, bibliogr. 17 poz.

102/126
Nr opisu: 0000074834   
Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republik.
[Aut.]: Krzysztof Labus, A. Grmela.
-Sb. Ved. Pr. Vys. Sk. Banske - Tech. Univ. Ostrava, Rada Horn.-Geol. 2004 R. 50 c. 1, s. 57-68, bibliogr. 17 poz.

woda zaskórna ; izotop stabilny ; kopalnia ; drenaż ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; Polska ; Republika Czeska

ground water ; stable isotope ; mine ; drainage ; Upper Silesian Coal Basin ; Poland ; Czech Republic

103/126
Nr opisu: 0000009249
Lateralne zróżnicowanie chemizmu wód podziemnych w utworach formacji dębowieckiej czeskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Krzysztof Labus, A. Grmela.
-Gosp. Sur. Miner. 2004 t. 20 z. 2, s. 109-127, bibliogr. 4 poz.

104/126
Nr opisu: 0000013541
Studenckie praktyki kartograficzne.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Z Życia Pol. Śl. 2003/2004 nr 9, s. 44-45

kartografia ; geologia ; Politechnika Śląska ; kurs

cartography ; geology ; Silesian University of Technology ; course

105/126
Nr opisu: 0000010296
Chemizm i pochodzenie wód kopalnianych w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2003, 94 s., bibliogr.
(Prace Geologiczne ; nr 151 0079-3361)

106/126
Nr opisu: 0000018279
Góry Opawskie. Cz. 1: Wycieczka Głuchołazy - Podlesie.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Małgorzata Labus.
-Przyr. Górnego Śląska 2003 nr 32, s. 4-5

107/126
Nr opisu: 0000018741
Góry Opawskie. Cz. 2: Wycieczka Jarnołtówek - Pokrzywna.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Małgorzata Labus.
-Przyr. Górnego Śląska 2003 nr 33, s. 4-5

108/126
Nr opisu: 0000004872
Hydrochemiczna rejonizacja źródeł, przy zastosowaniu analizy skupień, na terenie Parku Krajobrazowego Gór Opawskich.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Ł. Szendera.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2003 z. 256, s. 137-142, bibliogr. 5 poz.

Góry Opawskie ; park krajobrazowy ; parametry fizykochemiczne ; źródło wody

Opava Mountains ; landscape park ; physical and chemical properties ; water resources

109/126
Nr opisu: 0000015571
Metoda określania udziału wód składowych w mieszaninie wód kopalnianych.
[Aut.]: A. Grmela, Krzysztof Labus, Światosław Krzeszowski.
W: Współczesne problemy hydrogeologii. T. 11. Red. Halina Piekarek-Jankowska, Beata Jaworska-Szulc. Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2003, s. 297-302

110/126
Nr opisu: 0000003829
Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej.
[Aut.]: Małgorzata Labus, Krzysztof Labus.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 196 s., bibliogr. 25 poz.
Skrypt nr 2320

111/126
Nr opisu: 0000004873
Próba określenia możliwości występowania wód siarczkowych w wyrobiskach kopalń południowo-zachodniej części GZW.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2003 z. 256, s. 143-148, bibliogr. 7 poz.

wody podziemne ; chemizm wód podziemnych ; Kopalnia Węgla Kamiennego Marcel ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

underground water ; underground water chemism ; Marcel coal mine ; Upper Silesian Coal Basin

112/126
Nr opisu: 0000018204
Zastosowanie analizy statystycznej do opisu zjawisk hydrogeologicznych na przykładzie chemizmu wód kopalnianych w południowo-zachodniej części GZW.
[Aut.]: Krzysztof Labus, P. Siwek.
W: Współczesne problemy hydrogeologii. T. 11. Pod red. Haliny Piekarek-Jankowskiej, Beaty Jaworskiej-Szulc. Gdańsk : Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, 2003, s. 201-208

113/126
Nr opisu: 0000003780
Możliwość wykorzystania wód potencjalnie leczniczych jako elementu rozwoju regionalnego w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Krzysztof Labus, P. Siwek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 93-100, bibligr. 5 poz.

114/126
Nr opisu: 0000003645
Środowisko hydrochemiczne stawów na terenie rezerwatu przyrody "Łężczok" koło Raciborza.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 248, s. 107-113, bibliogr. 3 poz.

115/126
Nr opisu: 0000085696
The coal in economy of the European Union Countries in 1990-1998.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz, Krzysztof Labus.
W: Workshop on Clean Coal Use. A reliable option for sustainable energy, Szczyrk, Poland, 24-26 May 2001. Vol. 1. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 57-70

116/126
Nr opisu: 0000022658
Głazy narzutowe na Górnym Śląsku.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Małgorzata Labus.
-Przyr. Górnego Śląska 2000 nr 19, s. 4-5

117/126
Nr opisu: 0000004264
Model migracji zasolonych wód powierzchniowych na przykładzie zbiornika Rontok Duży.
[Aut.]: Krzysztof Labus, L. Paszek.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 1: Rozpoznawanie złóż. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 273-283, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

118/126
Nr opisu: 0000004267
Potencjalnie lecznicze wody mineralne w południowo-zachodniej części GZW.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 1: Rozpoznawanie złóż. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 261-272, bibliogr. 20 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

119/126
Nr opisu: 0000022659
Wody mineralne i lecznicze Górnego Śląska.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Małgorzata Labus.
-Przyr. Górnego Śląska 2000 nr 21, s. 4-5

120/126
Nr opisu: 0000002105
Znaczenie waloryzacji i ochrony obiektów przyrody nieożywionej oraz zabytków myśli geologiczno-górniczej dla rozwoju województwa śląskiego.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Małgorzata Labus, Rafał Morga.
-Prz. Geol. 2000 R. 48 nr 9, s. 829-831, bibliogr. 5 poz.

121/126
Nr opisu: 0000005343
Assessment of the role of heavy metals sources in water environment pollution; the Biała Przemsza river basin (Southern Poland) case study.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Earth Sci. 1999 vol. 47 no. 1, s. 47-62, bibliogr. 19 poz.

122/126
Nr opisu: 0000008108
Stopień zanieczyszczenia i identyfikacja ognisk zanieczyszczeń kadmem, ołowiem i cynkiem wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Białej Przemszy.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1999, 105 s., bibliogr. 100 poz.
(Prace Geologiczne ; nr 146 0079-3361)

123/126
Nr opisu: 0000035169
Petrograficzna inwentaryzacja kamiennego budulca zabytkowych ruin zamku w Chudowie.
[Aut.]: Małgorzata Suschka, Krzysztof Labus.
-Rocz. Muz. Gliw. 1996 t. 10, s. 299-306

124/126
Nr opisu: 0000035160
Wpływ odpadów kopalnianych i popiołów energetycznych deponowanych w wyrobisku Kopalni Piasku "Szczakowa" na jakość wód podziemnych poziomu czwartorzędowego.
[Aut.]: S. Bednarczyk, Krzysztof Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 230, s. 153-165, bibliogr. 9 poz.

125/126
Nr opisu: 0000033060
Atmospheric cadium emissions in the Upper Oder River Basin.
[Aut.]: Krzysztof Labus, Małgorzata Suschka.
-Pol. J. Environ. Stud. 1995 R. 4 nr 3, s. 43-47, bibliogr. 16 poz.

126/126
Nr opisu: 0000044997
Statystyczne podstawy prognozowania zjawisk mezotektonicznych w kopalniach węgla kamiennego ROW.
[Aut.]: Krzysztof Labus.
-Wiad. Gór. 1993 R. 44 nr 7, s. 145-149, bibliogr. 4 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie