Wynik wyszukiwania
Zapytanie: LABUS AGNIESZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 88Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/88
Nr opisu: 0000137405
Dostępność na plus, 60+. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dostępne dla starzejącego się społeczeństwa. Pod red. Agnieszki Labus.
Cieszyn : Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA, 2020, 93 s.. Punktacja MNiSW 20.000

dostępność ; osoby starsze ; projektowanie uniwersalne

accessibility ; elderly people ; universal design

2/88
Nr opisu: 0000138214
Improving the quality of life of dependent elderly persons by using automated furniture based on the example of a mobile table project.
[Aut.]: Iwona Chuchnowska, Iwona Benek, Katarzyna Białas, Agnieszka Labus.
W: 13th Annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2020, Valencia, Spain, 9th-10th of November, 2020. Conference proceedings. [B.m.] : IATED Academy, 2020, s. 9964-9967, bibliogr. 6 poz. (ICERI Proceedings ; 2340-1095)

edukacja dla doświadczenia ; zależne osoby starsze ; otoczenie ułatwiające powrót do zdrowia

education for experience ; dependent elderly persons ; healing environment

3/88
Nr opisu: 0000137409
Słowo wstępne.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
W: Dostępność na plus, 60+. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dostępne dla starzejącego się społeczeństwa. Pod red. Agnieszki Labus. Cieszyn : Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA, 2020, s. 9-10
Tekst w jęz. słow. s. 51-52, tekst w jęz. ang. s. 93-94

4/88
Nr opisu: 0000136015
Wskazanie kryteriów projektowych dla mieszkalnictwa senioralnego. Czynniki sprzyjające adaptacji seniora w nowych sytuacjach życiowych.
[Aut.]: Iwona Benek, Agnieszka Labus.
W: Starość w drodze.... Wybór materiałów. Red. Adam A. Zych. Katowice : Wydaw. Naukowe "Śląsk", 2020, s. 117-132 (Profesjonalny Pracownik Socjalny ; 13). Punktacja MNiSW 20.000

budownictwo wielorodzinne ; osoby starsze ; projektowanie uniwersalne

multi-family housing ; elderly people ; universal design

5/88
Nr opisu: 0000135109   
Wytyczne projektowania robo-asystenta osoby starszej zależnej w Leonardo Lab.
[Aut.]: Katarzyna Białas, Iwona Benek, Iwona Chuchnowska, Agnieszka Labus, O. Dodun, P. Dapa, P. Dziadula, P. Franitza, S. Niedźwiedź, Sandra Sładczyk, M. Skolarczyk.
-PM News 2020 wyd. 23, s. 6, bibliogr. 1 poz.

osoba starsza ; Leonardo Lab

elderly person ; Leonardo Lab

6/88
Nr opisu: 0000134277
Gdzie mieszkać na starość?.
[Aut.]: Iwona Benek, Agnieszka Labus.
-Rzut 2019 nr 3, s. 64-73
Tytuł zeszytu: Starość. Punktacja MNiSW 5.000

potrzeby mieszkaniowe seniorów ; projekty dla osób starszych ; dom seniora

housing needs of seniors ; projects for the elderly people ; old-people's home

7/88
Nr opisu: 0000132404
Pokochać starość. Rozmawiała: Agnieszka Labus.
[Aut.]: M. Hollwich, Agnieszka Labus.
-Archit. Mur. 2019 nr 6, s. 22-29
Tekst w jęz. ang. s. 27-29

koncepcja New Aging ; miasto przyjazne osobom w każdym wieku ; projekt dla osób starszych

New Aging concept ; age friendly city ; design for the elderly

8/88
Nr opisu: 0000132414   
Zróżnicowane formy zamieszkania pod kątem najmu społecznego z punktu widzenia potrzeb osób starszych.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
W: Mieszkalnictwo w Polsce. Przyszłość najmu społecznego. Pod red. Aliny Muzioł-Węcławowicz. Warszawa : Habitat for Humanity of Poland, 2019, s. 114-148. Punktacja MNiSW 5.000

osoba starsza ; polityka mieszkaniowa ; koncepcja "starzenia się w miejscu"

elderly person ; housing policy ; "aging in place" concept

9/88
Nr opisu: 0000138751   
Analiza środowiska lokalnego i przegląd socjologiczny struktury mieszkańców Łodzi w kontekście rekomendowanych profili odbiorców Domu Wielopokoleniowego. Analiza potrzeb oraz zasobów społecznych i mieszkaniowych rekomendowanych grup najemców oraz zasobów lokalnych w okolicy ul. Wólczańskiej 168.
[Aut.]: Iwona Benek, M. Chmielewski, M. Daab, A. Kołodziejczyk, Agnieszka Labus, A. Miśkowiec, E. Rogalska.
[Warszawa] : [Fundacja Laboratorium Architektury 60+], 2018, (plik pdf) 172 s.
Dostępny w Internecie: http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2017/07/DW_Zadanie-3_Analiza-%C5%9Brodowiska-lokalnego_v1.pdf [dostęp 7 stycznia 2021]

środowisko lokalne ; mieszkalnictwo ; dom wielopokoleniowy

local environment ; housing ; multi-generational house

10/88
Nr opisu: 0000138756   
Projekt naboru konkursowego na operatora działań integracyjno-animacyjnych prowadzonych w Domu Wielopokoleniowym oraz przykłady metod animacji społeczności sąsiedzkiej i użytkowania części wspólnych.
[Aut.]: Iwona Benek, M. Daab, A. Kołodziejczyk, Agnieszka Labus, A. Miśkowiec, E. Rogalska.
[Warszawa] : [Fundacja Laboratorium Architektury 60+], 2018, (plik pdf) 74 s., bibliogr.
Dostępny w Internecie: http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2017/07/Zadanie-7-Propozycja-animacji-u%C5%BCytkowania-przestrzeni-wsp%C3%B3lnych-i-projekt-konkursu-na-Operatora_27.11.2018.pdf [dostęp 7 stycznia 2021]

dom wielopokoleniowy ; integracja społeczna ; animacja

multi-generational house ; social integration ; animation

11/88
Nr opisu: 0000138744   
Przegląd zagranicznych praktyk dotyczących organizowania społeczności lokalnej, budowania kontaktów, więzi sąsiedzkich, miksu społecznego, a także cohousingu. Rozwiązania wykorzystane w Niemczech, Szwajcarii, Danii, Szwecji, Austrii oraz w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech.
[Aut.]: Iwona Benek, M. Chmielewski, M. Daab, Agnieszka Labus, A. Miśkowiec, E. Rogalska.
[Warszawa] : [Fundacja Laboratorium Architektury 60+], 2018, (plik pdf) 78 s., bibliogr.
Dostępny w Internecie: http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2017/07/DW_Raport_Zadanie-1_Przegl%C4%85d-zagranicznych-praktyk_FINALNY.pdf [dostęp 7 stycznia 2021]

dom wielopokoleniowy ; społeczność lokalna ; cohousing

multi-generational house ; local society ; cohousing

12/88
Nr opisu: 0000121784   
Przestrzeń zamieszkania z perspektywą 60+.
[Aut.]: Iwona Benek, Agnieszka Labus.
-Zdaniem Seniora 2018 nr 1, dod. Polityka Senioralna nr 4, s. 65-71, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

potrzeby mieszkaniowe seniorów ; projekt architektoniczny ; projektowanie dla osób starszych

housing needs of seniors ; architectural design ; design for elderly people

13/88
Nr opisu: 0000138753   
Wstępna koncepcja modelu Domu Wielopokoleniowego przy ul. Wólczańskiej 168. Propozycje kryteriów doboru najemców lokali, ramy prawne i organizacyjne oraz sposób zarządzania nieruchomością wraz z przykładowymi działaniami animacyjnymi wspierającymi realizację idei Domu Wielopokoleniowego.
[Aut.]: Iwona Benek, M. Daab, A. Kołodziejczyk, K. Krzekotowska, Agnieszka Labus, A. Miśkowiec, E. Rogalska, M. Trakul.
[Warszawa] : [Fundacja Laboratorium Architektury 60+], 2018, (plik pdf) 45 s., bibliogr.
Dostępny w Internecie: http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2017/07/DW_Zadanie-4_Koncepcja-funkcjonowania-i-rekrutacji_22.11.2018.pdf [dostęp 7 stycznia 2021]

dom wielopokoleniowy ; lokatorzy

multi-generational house ; tenants

14/88
Nr opisu: 0000138755   
Wstępna koncepcja modelu Domu Wielopokoleniowego przy ul. Wólczańskiej 168. Scenariusz spotkania informacyjnego poprzedzającego rekrutację, przykładowe pytania, które mogą pojawić się ze strony potencjalnych najemców wraz z proponowanymi odpowiedziami, program warsztatowego spotkania integracyjno-informacyjnego uwzględniający wskazówki dla prowadzącego rekrutację.
[Aut.]: Iwona Benek, M. Daab, A. Kołodziejczyk, Agnieszka Labus, A. Miśkowiec, E. Rogalska.
[Warszawa] : [Fundacja Laboratorium Architektury 60+], 2018, (plik pdf) 25 s.
Dostępny w Internecie: http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2017/07/Zadanie-6_Scenariusz-spotkania-informacyjnego_27.11.2018.pdf [dostęp 7 stycznia 2021]

dom wielopokoleniowy ; dobór mieszkańców ; rekrutacja

multi-generational house ; selection of residents ; recruitment

15/88
Nr opisu: 0000138754   
Wstępna koncepcja modelu Domu Wielopokoleniowego przy ul. Wólczańskiej 168. Szczegółowe kryteria doboru najemców lokali, dokumentacja konkursowa, projekt umowy najmu lokalu i regulaminu mieszkańca Domu Wielopokoleniowego, propozycja powołania Rady Sąsiedzkiej oraz zestawienie dopuszczalnych prawem możliwości administrowania nieruchomością.
[Aut.]: Iwona Benek, M. Daab, M. Kołodziejczyk, K. Krzekotowska, Agnieszka Labus, A. Miśkowiec, E. Rogalska.
[Warszawa] : [Fundacja Laboratorium Architektury 60+], 2018, (plik pdf) 44 s.
Dostępny w Internecie: http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2017/07/DW_Zadanie-5_Koncepcja-funkcjonowania-i-kryteria-doboru_22.11.2018.pdf [dostęp 7 stycznia 2021]

dom wielopokoleniowy ; dobór mieszkańców

multi-generational house ; selection of residents

16/88
Nr opisu: 0000130670
Wytyczne projektowania obiektów ochrony zdrowia przeznaczonych dla seniorów.
[Aut.]: Michał Tomanek, Anna Szewczenko, Agnieszka Labus, Iwona Benek.
Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2018, 87 s.. Punktacja MNiSW 80.000

szpital ; hospicjum ; dom opieki ; osoby starsze ; projektowanie architektoniczne

hospital ; hospice ; care home ; elderly people ; architectural design

17/88
Nr opisu: 0000130671
Zasady projektowania obiektów ochrony zdrowia dla seniorów. Rekomendacje projektowe dotyczące zasad projektowania dla osób starszych w obiektach opieki zdrowotnej.
[Aut.]: Michał Tomanek, Anna Szewczenko, Agnieszka Labus, Iwona Benek.
Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, 2018, 141 s., bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

szpital ; hospicjum ; dom opieki ; osoby starsze ; projektowanie architektoniczne

hospital ; hospice ; care home ; elderly people ; architectural design

18/88
Nr opisu: 0000132418
Adaptacja przestrzeni.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. T. 1. Red. Adam A. Zych. Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2017, s. 49-50. Punktacja MNiSW 5.000

19/88
Nr opisu: 0000132421
Adaptacja przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej do potrzeb jej użytkowników.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. T. 1. Red. Adam A. Zych. Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2017, s. 50. Punktacja MNiSW 5.000

20/88
Nr opisu: 0000132422
Aktywne starzenie się.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. T. 1. Red. Adam A. Zych. Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2017, s. 71. Punktacja MNiSW 5.000

21/88
Nr opisu: 0000132423
Architektura a starzenie się społeczeństwa.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. T. 1. Red. Adam A. Zych. Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2017, s. 109. Punktacja MNiSW 5.000

22/88
Nr opisu: 0000132424
Cohousing senioralny.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. T. 1. Red. Adam A. Zych. Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2017, s. 266-267. Punktacja MNiSW 5.000

23/88
Nr opisu: 0000132425
Dom wielopokoleniowy.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. T. 1. Red. Adam A. Zych. Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2017, s. 569-571. Punktacja MNiSW 5.000

24/88
Nr opisu: 0000132427
Dostępne mieszkalnictwo.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. T. 1. Red. Adam A. Zych. Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2017, s. 376-377. Punktacja MNiSW 5.000

25/88
Nr opisu: 0000132426
Dostępność.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. T. 1. Red. Adam A. Zych. Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2017, s. 377. Punktacja MNiSW 5.000

26/88
Nr opisu: 0000133882
Ekspertyza dotycząca zbadania potrzeb mieszkaniowych seniorów oraz wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego.
[Aut.]: Iwona Benek, A. Jancz, J. Krzyszkowski, Agnieszka Labus, B. Meluch, A. Miśkowiec, E. Rogalska, T. Słaby, M. Sochacka, Anna Szewczenko, P. Szukalski.
Warszawa : Fundacja Laboratorium Architektury 60+, 2017, 342 s.. Punktacja MNiSW 20.000

mieszkalnictwo ; projekt dla osób starszych ; polityka mieszkaniowa ; ekspertyza

housing ; design for the elderly ; housing policy ; expertise

27/88
Nr opisu: 0000136013
Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+).
[Aut.]: Agnieszka Labus, Iwona Benek, Maria Bielak-Zasadzka, Joanna Tymkiewicz, Anna Szewczenko, Anna Gajowiec, Małgorzata Kampka.
W: Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności. T. 2. Red. Adam A. Zych. Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2017, s. 180-181. Punktacja MNiSW 5.000

28/88
Nr opisu: 0000119304   
Miks lokatorski - integrować czy izolować?.
[Aut.]: Agnieszka Labus, Małgorzata Dobrowolska.
W: Badania Interdyscyplinarne w Architekturze 2. BIWA 2. Monografia konferencyjna. [Dokument elektroniczny]. T. 3, Potrzeby osób starszych. Pod red. Anny Szewczenko. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 63-92, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zabudowa mieszkaniowa ; miks lokatorski ; integracja społeczna ; domy międzypokoleniowe ; cohousing

residential area ; social mix ; social integration ; intergenerational houses ; co-housing

29/88
Nr opisu: 0000133888   
Mikslokatorski. Modelowa kamienica dla Warszawy [online].
[Aut.]: J. Erbel, Agnieszka Labus, Małgorzata Kampka, M. Pawlus.
Warszawa : Fundacja Laboratorium Architektury 60+, 2017, (plik pdf) 83 s.
Dostępny w Internecie: https://lab60plus.pl/wp-content/uploads/2017/02/Mikslokatorski_Fundacja-Blisko_net.pdf [dostęp 15 stycznia 2020]. Punktacja MNiSW 20.000

polityka mieszkaniowa ; nowe starzenie się ; Warszawa

housing policy ; New Aging ; Warszawa

30/88
Nr opisu: 0000117352
Przestrzeń miejska z perspektywą 60+ - ujęcie interdyscyplinarne.
[Aut.]: Agnieszka Labus, Anna Szewczenko.
W: Miasto dostępne jako jedno z wyzwań zintegrowanego planowania. Accessible and inclusive city as one of the challenges for integrated planning. Pod red. Krystyny Solarek. Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017, s. 84-97, bibliogr. 11 poz. (Studia ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju t. 176). Punktacja MNiSW 20.000

projektowanie dla osób starszych ; miasto przyjazne osobom w każdym wieku ; Laboratorium Architektury LAB60+

design for elderly people ; age friendly city ; Laboratory of Architecture 60+

31/88
Nr opisu: 0000132383   
Seniorzy i studenci - razem możemy więcej!.
[Aut.]: A. Cieśla, Agnieszka Labus.
-Zdaniem Seniora 2017 nr 4, dod. Polityka Senioralna nr 3, s. 95-97

senior ; student ; współpraca międzpokoleniowa ; warsztaty

senior ; student ; intergenerational cooperation ; workshop

32/88
Nr opisu: 0000115653   
Samotność osób starszych a cohousing.
[Aut.]: Agnieszka Labus, M. Dobrowolska.
-Społ. Eduk. 2016 nr 20, s. 447-456, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

cohousing ; starzenie się społeczeństwa ; samotność

cohousing ; ageing society ; loneliness

33/88
Nr opisu: 0000113747   
Senior cohousing in cross-cutting research.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2016 vol. 9 no. 4, s, 21-31, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

cohousing senioralny ; proces wytwórczy ; płeć

senior cohousing ; development process ; gender ; ageing lens ; cross-cutting

34/88
Nr opisu: 0000133890   
Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych [online]. Red.: Małgorzata Kampka.
[Aut.]: Iwona Benek, Agnieszka Labus.
Warszawa : Fundacja Laboratorium Architektury 60+, 2016, (plik pdf) 147 s.
Dostępny w Internecie: https://lab60plus.pl/wp-content/uploads/2016/10/Wytyczne-2017.pdf [dostęp 15 stycznia 2020]

projektowanie uniwersalne ; projektowanie przestrzeni ; współprojektowanie ; osoby niepełnosprawne ; projektowanie dla osób niepełnosprawnych

universal design ; space designing ; co-design ; disabled people ; design for disabled people

35/88
Nr opisu: 0000133388
Centralna sterylizatornia - projektowanie i wyposażenie.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Ogólnopol. Prz. Med. 2015 nr 10, s. 48-53. Punktacja MNiSW 3.000

36/88
Nr opisu: 0000105280   
Domy międzypokoleniowe odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa w XXI wieku.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Acta Univ. Lodz., Folia Oecon. 2015 nr 315, s. 71-90, bibliogr. 15 poz.
Tytuł zeszytu: Różnorodność spojrzenia na starość i starzenie się ludności. Punktacja MNiSW 14.000

domy międzypokoleniowe ; starzenie się społeczeństwa ; Generationenhaus Heslach ; Stuttgart

intergenerational houses ; aging population ; Generationenhaus Heslach ; Stuttgart

37/88
Nr opisu: 0000103664
Łazienki bez barier - dostępne rozwiązania architektoniczne.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Ogólnopol. Prz. Med. 2015 nr 4, s. 54-58, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

łazienka ; osoba niepełnosprawna ; architektura wnętrz

bathroom ; disabled person ; interior design

38/88
Nr opisu: 0000103657   
Nowe potrzeby mieszkaniowe starzejącej się ludności - zarys problemu.
[Aut.]: M. Dobrowolska, Agnieszka Labus.
-Społ. Eduk. 2015 nr 16, s. 297-308, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

domy międzypokoleniowe ; cohousing ; starzenie się społeczeństwa

intergenerational houses ; cohousing ; ageing society

39/88
Nr opisu: 0000103689
Planowanie przestrzenne przyjazne seniorom.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Mag. Miasta 2015 nr 1 (9), 2015

40/88
Nr opisu: 0000103650   
Praca, nauka, czas wolny jako trzy determinanty odnowy przestrzeni miast europejskich w XXI wieku w kontekście starzenia się społeczeństwa - zarys problemu i koncepcja badań.
[Aut.]: M. Dobrowolska, Agnieszka Labus.
-Społ. Eduk. 2015 nr 16, s. 85-97, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

starzenie się społeczeństwa ; działalność człowieka ; odnowa miast

ageing society ; human activity ; urban renewal

41/88
Nr opisu: 0000103676   
Srebrna gospodarka szansą dla Małopolski. Poradnik.
[Aut.]: J. Perek-Białas, A. Binda, B. Bistyga, W. Borczyk, A. Popielska-Borys, T. Krzaczyński, A. Gabryś-Kulig, Agnieszka Labus, A. Niedźwieńska, K. Opoczka, A. Piłat, M. Smagacz-Poziemska, A. Szarata, K. Szczerbińska, M. Szlązak, A. Widak.
Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2015, 280 s.

Małopolska ; zmiany demograficzne ; gospodarka regionalna ; rozwój regionalny

Małopolska ; demographic changes ; regional economy ; regional development

42/88
Nr opisu: 0000109992   
Strategia równości płci w kontekście zrównoważonego planowania przestrzeni publicznych.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Stud. Kom. Przestrz. Zagosp. Kraju PAN 2015 t. 164, s. 362-382, bibliogr. 33 poz.
Tytuł zeszytu: Rozwój obszarów miejskich w polityce regionów. Pod red. Andrzeja Klasika i Floriana Kuźnika. Punktacja MNiSW 9.000

płeć ; planowanie przestrzenne ; Wiedeń

gender ; spatial planning ; Vienna

43/88
Nr opisu: 0000100739
Strategie odnowy miast wobec depopulacji i starzenia się społeczeństwa w trzech skalach przestrzennych.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
W: Forum Przestrzenie Miejskie pt. "Budownictwo infrastrukturalne - miejskie w programach finansowych Unii Europejskiej". Ogólnopolska konferencja naukowa, Katowice, 12 czerwca 2015 r. Materiały konferencyjne. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s.1-9

odnowa miast ; starzenie się społeczeństwa ; kurczenie się miasta ; zmiany demograficzne ; skala przestrzenna

urban renewal ; ageing society ; shrinking city ; demographic changes ; spatial scale

44/88
Nr opisu: 0000100683   
Środowisko mieszkaniowe wrażliwe na płeć na przykładzie Wiednia.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
W: Badania interdyscyplinarne w architekturze 1. BIWA 1. Monografia konferencyjna. [Dokument elektroniczny]. T. 1, Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju. Red. Beata Komar, Joanna Biedrońska, Anna Szewczenko. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 147-156, bibliogr. 4 poz.

mieszkalnictwo ; Wiedeń ; osiedle Frauen-Werk-Stadt ; analiza funkcjonalno-przestrzenna

housing ; Vienna ; Frauen-Werk-Stadt estate ; functional and spatial analysis

45/88
Nr opisu: 0000103673   
W poszukiwaniu wizji starzejącego się miasta. Perspektywa urbanistyczna.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
W: Miasto dla wszystkich. Szkice o przestrzeni publicznej w perspektywie starzejącego się społeczeństwa. Warszawa : Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę, 2015, s. 26-33

odnowa miast ; starzenie się społeczeństwa ; przestrzeń miejska

urban renewal ; ageing society ; urban space

46/88
Nr opisu: 0000096859   
Miasto przyjazne osobom starszym na przykładzie Sangerhausen.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
W: Osoby starsze w przestrzeni życia społecznego. Praca zbiorowa. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Katowice : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 2014, s. 175-199, bibliogr. 12 poz.

osoby starsze ; planowanie przestrzenne ; odnowa miasta ; Sangerhausen

elderly people ; spatial planning ; urban renewal ; Sangerhausen

47/88
Nr opisu: 0000096892   
Miasto w kontekście starzenia się społeczeństwa w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym. Wyzwania rozwojowe w starzejącym się społeczeństwie.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Małopolskie Stud. Region. 2014 nr 2/3, s. 107-113, bibliogr. 19 poz.
Tytuł zeszytu: Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych

starzenie się społeczeństwa ; planowanie przestrzenne ; urbanistyka ; przestrzeń miejska

ageing society ; spatial planning ; urbanism ; urban space

48/88
Nr opisu: 0000097670
Polski dom na starość. Rozmowa z Jadwigą Dąbrowską. Rozm. Agnieszka Labus.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Archit. Mur. 2014 nr 10, s. 12-13

osoby starsze ; budownictwo mieszkaniowe ; planowanie przestrzenne ; Polska

elderly people ; housing ; spatial planning ; Poland

49/88
Nr opisu: 0000094882   
Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014, 199 s., bibliogr. 89 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 522)

odnowa miasta ; starzenie się społeczeństwa ; planowanie przestrzenne ; urbanistyka ; przestrzeń miejska

city renewal ; ageing society ; spatial planning ; urbanism ; urban space

50/88
Nr opisu: 0000096942
Szwajcarski dom na starość. Rozmowa z Dan Schurch. Rozm. Agnieszka Labus.
[Aut.]: J. Dąbrowska, Agnieszka Labus.
-Archit. Mur. 2014 nr 10, s. 12

osoby starsze ; budownictwo mieszkaniowe ; planowanie przestrzenne ; Szwajcaria

elderly people ; housing ; spatial planning ; Switzerland

51/88
Nr opisu: 0000096887   
Transnational action plan. Cost-effective solutions for regions influenced by demographic changes. Output 5.4.10.
[Aut.]: K. Opoczka, J. Perek-Białas, Agnieszka Labus, [et al.].
Kraków : The Marshal Office of the Małopolska Region, 2014, 59 s.
Project title: New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructures to demographic change

opieka zdrowotna ; usługi społeczne ; transport ; mobilność ; przestrzeń publiczna

health care ; social services ; transport ; mobility ; public space

52/88
Nr opisu: 0000096861
Centralna sterylizatornia - projektowanie i realizacja.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Ogólnopol. Prz. Med. 2013 nr 11, s. 31-34. Punktacja MNiSW 3.000

53/88
Nr opisu: 0000090203   
Odnowa miast a starzejące się społeczeństwa europejskie na wybranych przykładach.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Probl. Rozw. Miast 2013 R. 10 nr 2, s. 11-28, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

odnowa miasta ; starzenie się społeczeństwa ; typy miast ; studium przypadku

urban renewal ; ageing society ; urban typology ; case study

54/88
Nr opisu: 0000089748   
Odnowa miast w kontekście starzenia się społeczeństw europejskich na wybranych przykładach.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 2013 z. 53, s. 143-155, bibliogr. 11 poz.

starzenie się społeczeństwa ; odnowa miasta ; miasto dynamiczne ; miasto stabilne ; społeczeństwo ; miasto kurczące się

ageing society ; urban renewal ; dynamic city ; stable city ; society ; shrinking city

55/88
Nr opisu: 0000092299   
Odnowa miast w kontekście starzenia się społeczeństwa na przykładzie wybranych miast europejskich XXI wieku.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Acta Univ. Lodz., Folia Oecon. 2013 nr 297, s. 7-22
Tytuł zeszytu: Pomyślne starzenie się - uwarunkowania społeczne, przestrzenne i zdrowotne. Pod red. D. Kałuży-Kopias i P. Służalskiego. Punktacja MNiSW 14.000

56/88
Nr opisu: 0000096862
Stacje dializ - projektowanie i realizacja.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Ogólnopol. Prz. Med. 2013 nr 6, s. 53-55. Punktacja MNiSW 3.000

57/88
Nr opisu: 0000085807   
Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
Gliwice, 2013, 253 k., bibliogr. 168 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński

starzenie się społeczeństwa ; odnowa miasta ; planowanie przestrzenne ; urbanistyka

ageing society ; city renewal ; spatial planning ; urbanism

58/88
Nr opisu: 0000096866   
Transport infrastructure renewal in the context of an ageing society in European cities in the 21st century.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
W: International Symposium of Next Generation Infrastructure. SMART Infrastructure Facility, Wollongong, Australia, 1-4 October 2013 [on-line]. Eds.: P. Campbell and P. Perez. [B.m.] : [b.w.], 2013, (plik pdf) 26 s., bibliogr. 8 poz.
Dostępny w Internecie: http://ro.uow.edu.au/isngi2013/proceedings/1/28/ [dostęp 26 marca 2015]

59/88
Nr opisu: 0000091143   
Urban development of cities in the 21st century in the context of theory of aging.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2013 vol. 6 no. 4, s. 21-26, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

starzenie się społeczeństwa ; zagospodarowanie przestrzenne ; planowanie przestrzenne ; urbanistyka ; odnowa miast ; demografia ; socjologia ; ekonomia

society aging ; land use planning ; spatial development ; city planning ; urban renewal ; demography ; sociology ; economics

60/88
Nr opisu: 0000081404
Baza pojęć występujących w pracy.
[Aut.]: Mirosław* Górka, Roman* Kuboś, Agnieszka Labus, Agnieszka* Lebiejko, Agnieszka* Nawrocka, Anna* Pohl.
W: Innowacyjność a tożsamość miejsca w rewitalizacji obszarów miejskich. Red. Magdalena Żmudzińska-Nowak. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2012, s. 39-45

osiedle Zandka ; osiedle patronackie

Zandka settlement ; patronage settlement

61/88
Nr opisu: 0000078836   
Concepts of urban renewal in an aging society in the XXI century - case studies in Polish cities.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
W: Re-Mixing the city. Towards sustainability and resilience? REAL CORP 2012. 17th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society. [Dokument elektroniczny]. Eds: M. Schrenk [et al.]. Schwechat : Competence Center of Urban and Regional Planning, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 151-160, bibliogr. 15 poz.

62/88
Nr opisu: 0000096860
Eksperymentalne projekty architektoniczno-urbanistyczne w kontekście starzenia się populacji europejskiej w XXI wieku.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
W: "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Z. 3. Pod red. Sławomira Sitka. Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi. Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki, 2012, s. 47-69

63/88
Nr opisu: 0000078827
Jak dobrze zaprojektować oddział kardiologii inwazyjnej?.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Ogólnopol. Prz. Med. 2012 nr 8, s. 42-45. Punktacja MNiSW 4.000

64/88
Nr opisu: 0000078829
Jak zaprojektować i wyposażyć klinikę o charakterze zabiegowym?.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Ogólnopol. Prz. Med. 2012 nr 9/10, s. 42-46. Punktacja MNiSW 4.000

65/88
Nr opisu: 0000133389
Jak zaprojektować optymalna salę operacyjną - zasady i wymogi architektoniczno-budowlane w świetle potrzeb.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Ogólnopol. Prz. Med. 2012 dod. spec. Infrastruktura Techniczna Szpitala nr 1, s. 12-16. Punktacja MNiSW 4.000

66/88
Nr opisu: 0000078815
Jak zmodernizować blok operacyjny ?.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Ogólnopol. Prz. Med. 2012 nr 6, s. 14-21. Punktacja MNiSW 4.000

67/88
Nr opisu: 0000076725
Miasto XXI wieku w obliczu starzenia się społeczeństwa.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
W: Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Red. Adam A. Zych. Łask : Over Group, 2012, s. 333-349

starość ; przestrzeń miejska ; odnowa miasta

old age ; urban space ; city renewal

68/88
Nr opisu: 0000079214   
Odnowa i rozwój miejski w kontekście starzejącego się społeczeństwa - działania w mikro- i makroskali.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 2012 z. 51, s. 159-167, bibliogr. 5 poz.

starzenie się społeczeństwa ; odnowa miasta ; przestrzeń miejska

ageing society ; city renewal ; urban space

69/88
Nr opisu: 0000081466
Podsumowanie części badawczej. Synteza wniosków, określenie tożsamości miejsca.
[Aut.]: Mirosław* Górka, Roman* Kuboś, Agnieszka Labus, Agnieszka* Lebiejko, Agnieszka* Nawrocka, Anna* Pohl.
W: Innowacyjność a tożsamość miejsca w rewitalizacji obszarów miejskich. Red. Magdalena Żmudzińska-Nowak. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2012, s. 157-160, 162-163

osiedle Zandka ; Zabrze ; osiedle patronackie ; tożsamość miejsca

Zandka settlement ; Zabrze ; patronage settlement ; identity of place

70/88
Nr opisu: 0000081468
Rekomendacje końcowe. Schemat działania procesu rewitalizacji dla osiedla Zandka.
[Aut.]: Mirosław* Górka, Roman* Kuboś, Agnieszka Labus, Agnieszka* Lebiejko, Agnieszka* Nawrocka, Anna* Pohl.
W: Innowacyjność a tożsamość miejsca w rewitalizacji obszarów miejskich. Red. Magdalena Żmudzińska-Nowak. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2012, s. 165-178

osiedle patronackie ; osiedle Zandka ; Zabrze ; rewitalizacja osiedla

patronage settlement ; Zandka settlement ; Zabrze ; estate revitalization

71/88
Nr opisu: 0000074075
Studia sukcesu - wdrożone zrównoważone systemy użytkowania terenu.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński, Krzysztof Gasidło, Tomasz Bradecki, Krzysztof Kafka, Roman* Kuboś, Agnieszka Labus, Katarzyna Mazur-Belzyt, Agata Twardoch.
W: Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050. Praca zbiorowa. Pod red. L. Trząskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012, s. 96-105

Nowy Urbanizm ; Wzrost Inteligentny ; Odrodzenie Miast ; polityka regionalna

New Urbanism ; Smart Growth ; Urban Renaissance ; regional policy

72/88
Nr opisu: 0000075976
Studium retrospektywne.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Tomasz Bradecki, Krzysztof Kafka, Roman* Kuboś, Agnieszka Labus, Katarzyna Mazur-Belzyt.
W: Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050. Praca zbiorowa. Pod red. L. Trząskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012, s. 18-27

województwo śląskie ; użytkowanie terenu ; urbanizacja

Silesian Voivodeship ; ground use ; urbanization

73/88
Nr opisu: 0000078816
Teleopieka - niezbędne narzędzie we współczesnych placówkach medycznych.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Ogólnopol. Prz. Med. 2012 nr 7, s. 32-33. Punktacja MNiSW 4.000

74/88
Nr opisu: 0000081405
Zagadnienia przestrzenne (architektoniczno-urbanistyczne).
[Aut.]: Roman* Kuboś, Agnieszka Labus.
W: Innowacyjność a tożsamość miejsca w rewitalizacji obszarów miejskich. Red. Magdalena Żmudzińska-Nowak. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2012, s. 47-96

osiedle Zandka ; historia ; analiza urbanistyczna ; analiza architektoniczna ; Zabrze ; osiedle patronackie

Zandka settlement ; history ; urban planning analysis ; architectural analysis ; Zabrze ; patronage settlement

75/88
Nr opisu: 0000076730
Centra geriatryczne - przyszłość dla starzejącego się społeczeństwa XXI wieku?.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Ogólnopol. Prz. Med. 2011 nr 6, s. 73-75, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

centrum geriatryczne ; geriatria ; starzenie się społeczeństwa

geriatric center ; geriatric ; ageing society

76/88
Nr opisu: 0000076729
Co nowego w architekturze szpitali w Polsce?.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Ogólnopol. Prz. Med. 2011 nr 3, s. 54-58, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

szpital ; rewitalizacja ; modernizacja ; architektura

hospital ; revitalization ; modernization ; architecture

77/88
Nr opisu: 0000065362   
Concepts of urban planning of the XXI century cities in the context of ageing society.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-J. Ecol. Health 2011 vol. 15 nr 1, s. 45-50, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

miasto ; urbanistyka ; koncepcja przestrzenna

city ; urban planning ; spatial conception

78/88
Nr opisu: 0000076724
Miasto zwarte XXI wieku w obliczu starzenia się społeczeństwa.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
W: Miasto zwarte, miasto rozproszone. Materiały ogólnopolskiej konferencji Doktorantów Wydziałów Architektury, Warszawa, 4-5 listopada 2011. Pod red. K. Guranowskiej-Gruszeckiej. Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Warszawa : [Akapit-DTP], 2011, s. 35-44

miasto zwarte ; planowanie przestrzenne ; starzenie ; osoby starsze ; przestrzeń miejska

compact city ; spatial planning ; ageing ; elderly people ; urban space

79/88
Nr opisu: 0000076731
Modernizacja elewacji polskich szpitali - dobry czy zły kierunek?.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Ogólnopol. Prz. Med. 2011 nr 4, s. 68-70, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

szpital ; architektura ; modernizacja ; termomodernizacja ; elewacja

hospital ; architecture ; modernization ; thermomodernization ; facade

80/88
Nr opisu: 0000078796
Modernizacja elewacji szpitali - wymiar ekonomiczny i techniczny.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Ogólnopol. Prz. Med. 2012 nr 3, s. 54-61. Punktacja MNiSW 4.000

szpital ; elewacja ; modernizacja ; termomodernizacja

hospital ; facade ; modernization ; thermomodernization

81/88
Nr opisu: 0000078818
Narzędzia projektowania szpitala.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Ogólnopol. Prz. Med. 2011 nr 8, s. 62-63. Punktacja MNiSW 4.000

82/88
Nr opisu: 0000096863
Narzędzia projektowania szpitali.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Ogólnopol. Prz. Med. 2011 nr 8, s. 62-63. Punktacja MNiSW 3.000

83/88
Nr opisu: 0000076630
Odnowa miast z perspektywy zjawiska starzenia się społeczeństwa.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 270-272, bibliogr. 5 poz.

odnowa miasta ; starzenie się społeczeństwa

city renewal ; ageing society

84/88
Nr opisu: 0000070269   
Planowanie przestrzenne i odnowa miast z perspektywy procesu starzenia się społeczeństwa.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 2011 z. 50, s. 131-145, bibliogr. 10 poz.

osoby starsze ; zmiany demograficzne ; planowanie przestrzenne

elderly people ; demographic changes ; spatial planning

85/88
Nr opisu: 0000076726
Rehabilitacja dzięki przestrzeni miejskiej?.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Rehabil. Prakt. 2011 nr 4, s. 1-12, bibliogr. 3 poz.

przestrzeń miejska ; rehabilitacja ; starzenie się społeczeństwa

urban space ; rehabilitation ; ageing society

86/88
Nr opisu: 0000076626   
Starzejące się społeczeństwa XXI wieku w zrównoważonym rozwoju miast.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Probl. Rozw. Miast 2011 R. 8 nr 3/4, s. 75-84, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zrównoważony rozwój miasta ; starzenie się społeczeństwa ; polityka miejska ; starzenie

sustainable city development ; ageing society ; urban policy

87/88
Nr opisu: 0000076727
Studium przypadku - Szpital Uniwersytecki w Orebro w Szwecji.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Ogólnopol. Prz. Med. 2011 nr 9/10, s. 70-74, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

szpital uniwersytecki ; służba zdrowia ; architektura szpitalna

university hospital ; health service ; hospital architecture

88/88
Nr opisu: 0000076728
Zdrowe miasto XXI wieku.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Ogólnopol. Prz. Med. 2011 nr 5, s. 69-71. Punktacja MNiSW 4.000

zdrowe miasto ; urbanizacja ; Europejska Sieć Zdrowych Miast ; WHO

healthy city ; urbanization ; European Healthy Cities Network ; WHO

stosując format:
Nowe wyszukiwanie