Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KWIOTKOWSKA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 97Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/97
Nr opisu: 0000136089   
Alternative combinations of determinants creating financial strategy. The case of polish university spin-off companies.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Argum. Oecon. 2020 nr 1, s. 387-412, bibliogr. 58 poz.. Impact Factor 0.288. Punktacja MNiSW 40.000

strategia finansowa ; podejście teoriomnogościowe ; jakościowa analiza porównawcza ; spin-off

financial strategy ; set-theoretic approach ; qualitative comparative analysis ; spin-off

2/97
Nr opisu: 0000136279
Badania w zakresie prac naukowych i projektów wdrożeniowych realizowanych w Polsce w zakresie internacjonalizacji MŚP.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska, Magdalena Gębczyńska.
W: Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw - polskie i europejskie doświadczenia. Red. Krzysztof Wodarski, Marek Krannich. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2020, s. 55-88, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

małe i średnie przedsiębiorstwa ; internacjonalizacja ; wsparcie

small and medium enterprises ; internationalization ; support

3/97
Nr opisu: 0000137588
Koncepcje przywództwa w erze Przemysłu 4.0.
[Aut.]: Magdalena Gębczyńska, Anna Kwiotkowska.
W: Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Red. Anna Michna, Jan Kaźmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 49-63, bibliogr. 38 poz.
Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej (nr 5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0)

Przywództwo 4.0 ; transformacja cyfrowa ; Przemysł 4.0 ; lider cyfrowy

Leadership 4.0 ; digital transformation ; Industry 4.0 ; digital leader

4/97
Nr opisu: 0000137618
Obszary badań nad zjawiskiem przedsiębiorczości cyfrowej - refleksje na podstawie krytycznego przeglądu literatury.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska, Magdalena Gębczyńska.
W: Systemy informacyjne i zarządzanie wiedzą. Wybrane zagadnienia. Red. Seweryn Spałek. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 13-30, bibliogr. 57 poz.

przedsiębiorczość cyfrowa ; cyfrowy model biznesowy ; cyfrowy ekosystem ; gospodarka cyfrowa ; technologia cyfrowa ; cyfrowy start-up

digital entrepreneurship ; digital business model ; digital ecosystem ; digital economy ; digital technology ; digital start-up

5/97
Nr opisu: 0000136280
Ograniczenia i efekty działań internacjonalizacyjnych realizowanych w Polsce w zakresie MŚP na przykładzie wybranych prac naukowych i projektów wdrożeniowych.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska, Magdalena Gębczyńska.
W: Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw - polskie i europejskie doświadczenia. Red. Krzysztof Wodarski, Marek Krannich. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2020, s. 89-116, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

małe i średnie przedsiębiorstwa ; internacjonalizacja ; projekt wdrożeniowy

small and medium enterprises ; internationalization ; implementation project

6/97
Nr opisu: 0000137522
Przedsiębiorczy kontekst inteligentnych miast.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska, Magdalena Gębczyńska.
W: Inteligentny rozwój inteligentnych miast. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Jan Kaźmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 39-54, bibliogr. 54 poz.
Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej (nr 4: inteligentne miasta, mobilność przyszłości)

inteligentne miasto ; przedsiębiorczość

smart city ; entrepreneurship

7/97
Nr opisu: 0000137715   
The success of science-industry R&D cooperation. A fuzzy-set approach.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 146, s. 219-232, bibliogr. 37 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

współpraca R&D ; współpraca naukowo-przemysłowa ; porozumienie ; czynnik organizacyjny ; fs/QCA

R&D cooperation ; science-industry cooperation ; agreement ; organizational factor ; fs/QCA

8/97
Nr opisu: 0000128573   
Accelerators for start-ups as the strategic initiative for the development of Metropolis.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska, Magdalena Gębczyńska.
W: 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018), 18-22 June 2018, Prague, Czech Republic [online]. Bristol : Institute of Physics, 2019, (plik pdf) art. no. 092014 s. 1-11, bibliogr. 30 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 471 1757-8981). Punktacja MNiSW 20.000

9/97
Nr opisu: 0000132448
Conditions affecting employee job satisfaction in Polish SMEs qualitative comparative analysis.
[Aut.]: Magdalena Gębczyńska, Anna Kwiotkowska.
-Humanit. Soc. Sci. Rev. 2019 vol. 7 no. 4, s. 1214-1217, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zadowolenie z pracy pracowników ; jakościowa analiza porównawcza ; zbiór rozmyty ; SMES

employee job satisfaction ; qualitative comparative analysis ; fuzzy set ; SMES

10/97
Nr opisu: 0000132451
Configurations of entrepreneurial, technological, and market orientations and new ventures performance.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska, Magdalena Gębczyńska.
-Humanit. Soc. Sci. Rev. 2019 vol. 7 no. 4, s. 1218-1223, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

orientacja przedsiębiorcza ; orientacja technologiczna ; orientacja rynkowa ; rozmyta jakościowa analiza porównawcza ; teoria konfiguracji

entrepreneurial orientation ; technological orientation ; market orientation ; fuzzy set qualitative comparative analysis ; configurational theory

11/97
Nr opisu: 0000135521   
Effect of contextual factors on science-industry R&D cooperation. A fuzzy-set analysis.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 138, s. 155-169, bibliogr. 47 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

partnerstwo naukowo-przemysłowe ; projekt R&D ; rozmyta jakościowa analiza porównawcza

science-industry partnership ; R&D project ; fuzzy set qualitative comparative analysis ; contextual factors

12/97
Nr opisu: 0000130910   
Possibilities of applying the configurational approach to business model research.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Organ. Manage. 2019 nr 2, s. 75-86, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

model biznesowy ; podejście konfiguracyjne ; ekwifinalność ; wydajność ; rozmyta jakościowa analiza porównawcza ; fs/QCA

business model ; configurational approach ; equifinality ; efficiency ; fuzzy set qualitative comparative analysis ; fs/QCA

13/97
Nr opisu: 0000128577   
Role of accelerators in development of the entrepreneurial ecosystem as a part of the regional economic development strategy.
[Aut.]: Magdalena Gębczyńska, Anna Kwiotkowska.
W: 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018), 18-22 June 2018, Prague, Czech Republic [online]. Bristol : Institute of Physics, 2019, (plik pdf) art. no. 102013 s. 1-10, bibliogr. 20 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 471 1757-8981). Punktacja MNiSW 20.000

14/97
Nr opisu: 0000134729   
The impact of organizational characteristics on R&D projects performance in high-tech company.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Organ. Manage. 2019 nr 4, s. 45-57, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

organizacja ; charakterystyka ; projekt R&D ; rozmyta jakościowa analiza porównawcza ; organizacja wysokich technologii

organization ; characteristics ; R&D project ; fuzzy set qualitative comparative analysis ; high-tech organization

15/97
Nr opisu: 0000123971
Accelerators for start-ups as the strategic initiative for the development of metropolis.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska, Magdalena Gębczyńska.
W: 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2018, Prague, Czech Republic, 18-22 June 2018. Abstract collection book. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 803

16/97
Nr opisu: 0000126505
An entrepreneurial orientation-performance relation in internationalized context. A fuzzy-set analysis.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska, Magdalena Gębczyńska.
W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018, 26 August - 01 September, 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 5, Modern science. Iss. 1.5, Business and management. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 19-26 (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659). Punktacja MNiSW 5.000

17/97
Nr opisu: 0000128716   
Barriers to the development of spin-offs. A fuzzy-set-theoretic approach.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Oper. Res. Decis. 2018 vol. 28 no. 4, s. 31-46, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

przedsiębiorczość akademicka ; uniwersyteckie przedsiębiorstwo odpryskowe ; bariera wzrostu ; rozmyta jakościowa analiza porównawcza

academic entrepreneurship ; university spin-off ; barrier to growth ; fuzzy set qualitative comparative analysis ; fuzzy-set-theoretic approach

18/97
Nr opisu: 0000127294   
Business model configurations and organizational performance.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 121, s. 257-271, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

model biznesu ; konfiguracja ; akademickie przedsiębiorstwa odpryskowe ; jakościowa analiza porównawcza

bussines model ; configuration ; university spin-off company ; qualitative comparative analysis

19/97
Nr opisu: 0000127465   
Dynamism, hostility and complexity of the organisation's environment. Empirical verification of the construct.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Organ. Manage. 2018 nr 3, s. 67-80, bibliogr. 50 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

dynamizm ; wrogość ; kompleksowość ; analiza czynnikowa ; środowisko organizacji

dynamism ; hostility ; complexity ; factor analysis ; organization environment

20/97
Nr opisu: 0000126658
Leadership style, organizational commitment, work family enrichment and autonomy as predictors of employee job satisfaction. A fuzzy - set analysis.
[Aut.]: Magdalena Gębczyńska, Anna Kwiotkowska.
W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018, 26 August - 01 September, 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 5, Modern science. Iss. 1.5, Business and management. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 1-8 (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659). Punktacja MNiSW 5.000

zadowolenie z pracy pracowników ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; rozmyta jakościowa analiza porównawcza

employee job satisfaction ; small and medium-sized enterprises ; fuzzy set qualitative comparative analysis

21/97
Nr opisu: 0000125612
Paths to explain employee job satisfaction. A fuzzy-set analysis.
[Aut.]: Magdalena Gębczyńska, Anna Kwiotkowska.
W: MAPE 2018. XV International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 05-08 September 2018, Zawiercie, Poland. Conference proceedings. Vol. 1, iss. 1. [B.m.] : Wydaw. PANOVA, 2018, s. 569-576, bibliogr. 45 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

satysfakcja z pracy ; rozmyta jakościowa analiza porównawcza ; MŚP

job satisfaction ; fuzzy set qualitative comparative analysis ; SME

22/97
Nr opisu: 0000125611
The relationship between environmental uncertainty and enterprise performance. A fuzzy-set analysis.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska, Magdalena Gębczyńska.
W: MAPE 2018. XV International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 05-08 September 2018, Zawiercie, Poland. Conference proceedings. Vol. 1, iss. 1. [B.m.] : Wydaw. PANOVA, 2018, s. 809-816, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

niepewność otoczenia ; wydajność firmy ; analiza zbiorów rozmytych ; MŚP

environmental uncertainty ; firm performance ; fuzzy set analysis ; SME

23/97
Nr opisu: 0000123972
The role of accelerators in the development of an entrepreneurial ecosystem as part of the regional economic development strategy.
[Aut.]: Magdalena Gębczyńska, Anna Kwiotkowska.
W: 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2018, Prague, Czech Republic, 18-22 June 2018. Abstract collection book. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 815

24/97
Nr opisu: 0000120737   
Causal alternate pathways for high performance. A study of university spin-offs from Poland.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. IMES, 25 - 26 May, 2017, Prague. Book of proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. by: Ondrej Dvoulety, Martin Lukes, Jan Misar. Praha : Vysoka skola ekonomicka v Praze, Nakladatelstvi Oeconomia, 2017, E-book s. 516-528, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

uniwersyteckie przedsiębiorstwo odpryskowe ; przedsiębiorczość akademicka ; teoria konfiguracji ; rozmyta jakościowa analiza porównawcza ; wydajność firmy

university spin-off ; academic entrepreneurship ; configuration theory ; fuzzy set qualitative comparative analysis ; firm performance

25/97
Nr opisu: 0000121396   
Od hipotez konkurencyjnych do ekwifinalności - metodologiczne problemy w procesie konstrukcji i weryfikacji konfiguracji organizacyjnych.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2017 nr 463, s. 359-371, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami. Punktacja MNiSW 10.000

ekwifinalność ; konfiguracja organizacyjna ; metody ustawiona teoretycznie ; jakościowa analiza porównawcza ; QCA

equifinality ; organizational configuration ; set-theoretic method ; qualitative comparative analysis ; QCA

26/97
Nr opisu: 0000121395   
Orientacje strategiczne a efektywność organizacji. Perspektywa konfiguracyjna.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Handel Wewn. 2017 nr 3, t. 1, s. 213-222, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

orientacja strategiczna ; efektywność ; konfiguracja organizacyjna ; jakościowa analiza porównawcza

strategic orientation ; performace ; organizational configuration ; qualitative comparative analysis

27/97
Nr opisu: 0000117339   
Wymiary orientacji przedsiębiorczej - wyniki badań empirycznych.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 101, s. 257-269, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

przedsiębiorczość ; orientacja przedsiębiorcza ; analiza czynnikowa

entrepreneurship ; entrepreneurial orientation ; factor analysis

28/97
Nr opisu: 0000118464   
Zdolność sieciowa. Konstrukt i jego wymiary.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 103, s. 143-156, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zdolności dynamiczne ; zdolności sieciowe ; analiza czynnikowa

dynamic capabilities ; network capabilities ; factor analysis

29/97
Nr opisu: 0000106418   
Badanie konfiguracji wysokiej efektywności z wykorzystaniem jakościowej analizy porównawczej.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 89, s. 245-258, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

efektywność organizacyjna ; analiza jakościowa ; analiza porównawcza

organizational effectiveness ; qualitative analysis ; comparative analysis

30/97
Nr opisu: 0000104365
Konfiguracje organizacyjne akademickich przedsiębiorstw odpryskowych.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
Warszawa : Difin, 2015, 433 s., bibliogr. 934 poz.

31/97
Nr opisu: 0000104370   
Jakościowa analiza porównawcza jako koncepcja metodologiczna w naukach o zarządzaniu.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2014 nr 340, s. 65-77, bibliogr. 34 poz.
Tytuł zeszytu: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje Red. Jan Lichtarski [ et al.]. Punktacja MNiSW 10.000

metoda porównawcza ; QCA ; teoria zbiorów ; algebra Boole'a ; koncepcja przyczynowości ; ekwifinalność

comparative method ; QCA ; set theory ; Boolean algebra ; concept of causality ; equifinality

32/97
Nr opisu: 0000104551
Applying qualitative comparative analysis (QCA) to the study of university spin-offs.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska, Mariusz* Bratnicki.
W: Advances in business-related scientific pesearch conference. ABSRC 2013, Venice, Italy, March 20-22, 2013. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed.: Bostjan Antoncic. Piran : GEA College. Faculty of Entrepreneurship, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 30, bibliogr. 51 poz.

33/97
Nr opisu: 0000106285
Barriers to entrepreneurial growth. A case of university spin-offs creation in Poland.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska, Mariusz* Bratnicki.
W: EURAM 2013. 13th Annual conference of the European Academy of Management, Istanbul, 26-29 June, 2013. Brussels : European Academy of Management, 2013, pamięć USB (PenDrive) s. 33, bibliogr. 30 poz.

uniwersyteckie przedsiębiorstwo odpryskowe ; bariera wzrostu ; QCA

university spin-off ; growth barrier ; QCA

34/97
Nr opisu: 0000106267
Corporate entrepreneurship and firm innovativeness in Polish SMEs.
[Aut.]: K. Bratnicka, Anna Kwiotkowska.
W: Innovation and entrepreneurship for inclusive and sustainable development. 6th Annual Conference of the Academy of Innovation and Entrepreneurship, Oxford, United Kingdom, 29-30 August 2013. Oxford : Academy of Innovation and Entrepreneurship, 2013, s. 24, bibliogr. 86 poz.

35/97
Nr opisu: 0000104367   
Ewolucja przedsiębiorczych kompetencji w rozwoju przedsiębiorstw odpryskowych.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013 nr 277, s. 207-215, bibliogr. 28 poz.
Tytuł zeszytu: Zmiana warunkiem sukcesu. Współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami. Red. Jan Skalik, Joanna Kacała. Punktacja MNiSW 10.000

przedsiębiorczość akademicka ; uniwersyteckie przedsiębiorstwo odpryskowe ; przedsiębiorcze kompetencje

academic entrepreneurship ; university spin-off ; entrepreneurial competencies

36/97
Nr opisu: 0000106264
Funding of the university spin-off companies: a set theoretic approach.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska, Mariusz* Bratnicki.
W: Escape velocity: entrepreneurship in an internationalising environment. 36th Institute for Small Business and Entrepreneurship (ISBE) Annual Conference, 12-13 November 2013, Cardiff, U.K. Cardiff : Institute for Small Business and Entrepreneurship, 2013, s. 25, bibliogr. 54 poz.

37/97
Nr opisu: 0000104371   
Kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorczości akademickiej.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Zarz. Finans. 2013 R. 11 nr 4, cz. 1, s. 139-148, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

przedsiębiorczość akademicka ; transfer technologii ; proces komercjalizacji ; umowa licencyjna ; firma odpryskowa

academic entrepreneurship ; technology transfer ; commercialization process ; licensing agreements ; spin-off firm

38/97
Nr opisu: 0000104368   
Przedsiębiorstwa odpryskowe jako forma współpracy nauki i biznesu. Modele konfiguracyjne.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013 nr 298, s. 113-119, bibliogr. 18 poz.
Tytuł zeszytu: Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Modele i doświadczenia. Red. Mieczysław Moszkowicz, Robert Kamiński, Marek Wąsowicz. Punktacja MNiSW 10.000

39/97
Nr opisu: 0000106257
The conditions for the development of academic entrepreneurship - Polish experience.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska, Mariusz* Bratnicki.
W: 9th EBES Conference - Rome, January, 11-13, 2013, Faculty of Economics, Sapienza University of Rome, Rome, Italy. Proceeding CD. [Dokument elektroniczny]. [Rome] : [Faculty of Economics. Sapienza University of Rome], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 30, bibliogr. 21 poz.

40/97
Nr opisu: 0000106261
The configurations of resources and capabilities and their impact on performance in the case of Polish university spinoffs.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska, Mariusz* Bratnicki.
W: Managing to make a difference. 27th BAM conference, 10th -12th September 2013, Liverpool. British Academy of Management. Liverpool : British Academy of Management, 2013, s. 25, bibliogr. 75 poz.

41/97
Nr opisu: 0000104366
Zarządzanie ryzykiem strategicznym na uczelniach wyższych.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym: aspekty podmiotowe i przedmiotowe. Red. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Paweł Bartkowiak. Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013, s. 339-350, bibliogr. 8 poz.

42/97
Nr opisu: 0000104374
A configurational approach to university spin-offs resarch.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska, Mariusz* Bratnicki.
W: ISBE Conference 2012, Dublin, 7th-8th November 2012. [Dokument elektroniczny]. Institute for Small Business and Entrepreneurship. [B.m.] : [b.w.], 2012, dysk optyczny (CD-ROM) paper 30, bibliogr. 43 poz.

43/97
Nr opisu: 0000072169   
Identyfikacja czynników wpływających na rozwój przedsiębiorstw akademickich.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2012 z. 60, s. 179-188, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

firma odpryskowa ; szkoła wyższa ; transfer technologii ; przedsiębiorstwo akademickie

spin-off firm ; university ; technology transfer ; academic venture

44/97
Nr opisu: 0000080164   
Rozwój uniwersyteckich przedsiębiorstw odpryskowych. Konceptualizacja i wyniki badań empirycznych.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. 2012 nr 115, s. 103-112, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

przedsiębiorczość akademicka ; firma odpryskowa

academic entrepreneurship ; spin-off firm

45/97
Nr opisu: 0000069888
Firmy odpryskowe jako nośnik przedsiębiorczej odnowy wyższych uczelni.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?. Red. J. Skalik. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, s. 58-67 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 128 1899-3192)

46/97
Nr opisu: 0000066666   
Kategorie przedsiębiorczości na poziomie uczelni wyższej.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 56, s. 157-172, bibliogr. 43 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

przedsiębiorczość akademicka ; przedsiębiorczy uniwersytet ; transfer technologii ; komercjalizacja wiedzy

academic entrepreneurship ; entrepreneurial university ; technology transfer ; knowledge commercialization

47/97
Nr opisu: 0000081161
Przełamywanie barier rozwoju firm odpryskowych w kontekście przedsiębiorczości akademickiej.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw. Pod red. J. Skalika. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 147-155, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 219 1899-3192)

przedsiębiorczość akademicka ; firma odpryskowa ; punkt krytyczny

academic entrepreneurship ; spin-off firm ; critical point

48/97
Nr opisu: 0000081176
Rola przedsiębiorców akademickich w budowie powiązań sieciowych.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Wybrane aspekty pracy kierowniczej. Red. Szymon Cyfert. Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 207-215, bibliogr. 25 poz. (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nr 187 1689-7374)

przedsiębiorczość ; przedsiębiorczość akademicka ; powiązanie sieciowe

entrepreneurship ; academic entrepreneurship ; network connection

49/97
Nr opisu: 0000081168
Wybory strategiczne w rozwoju firm odpryskowych - perspektywa konfiguracyjna.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne. Red. Elżbieta Urbanowska-Sojkin. Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 85-96, bibliogr. 32 poz. (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nr 170 1689-7374)

firma odpryskowa ; wybór strategiczny ; konfiguracja organizacji ; struktura nośna

spin-off firm ; strategic choice ; organizational configuration

50/97
Nr opisu: 0000069896
Jakościowa analiza porównawcza. Konceptualizacja przedsiębiorczości akademickiej.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Red. M. Matejun. Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2010, s. 108

51/97
Nr opisu: 0000081160   
Pomiar efektów współpracy nauki i przemysłu.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Współcz. Zarz. 2010 nr 4, s. 45-54, bibliogr. 40 poz.

uczelnia wyższa ; przedsiębiorstwo przemysłowe ; współpraca ; innowacyjność ; system pomiarowy ; mapa sukcesu

university ; industrial enterprise ; cooperation ; innovation ; measurement system ; success map

52/97
Nr opisu: 0000069899
Przedsiębiorczy uniwersytet. Ujęcie konfiguracyjne.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Uwarunkowania przedsiębiorczości. Różnorodność i jedność. T. 1. Pod red. K. Jaremczuka. Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego, 2010, s. 291-305
Toż na CD-ROM

53/97
Nr opisu: 0000069895   
Rola otwartych innowacji w przełomie strategicznym.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Zesz. Nauk. SGH, Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. 2010 z. 99, s. 113-120, bibliogr. 14 poz.

innowacja otwarta ; transfer technologii ; firma odpryskowa

open innovation ; technology transfer ; spin-off firm

54/97
Nr opisu: 0000063162
Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw - studia przypadków.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2010, s. 202-219, bibliogr. 12 poz.

innowacja ; konkurencyjność przedsiębiorstw ; energetyka ; branża IT ; studium przypadku

innovation ; enterprises competitiveness ; power industry ; IT branch ; case study

55/97
Nr opisu: 0000081158
W kierunku przedsiębiorczego uniwersytetu - nowe tendencje i wyzwania.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy. Red. M. Hopej, M. Moszkowicz, J. Skalik. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 185-191, bibliogr. 22 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 94 1899-3192)

56/97
Nr opisu: 0000058120
Wykorzystanie teorii zbiorów do badania konfiguracji organizacyjnych.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2010 z. 53, s. 163-175, bibliogr. 18 poz.

teoria organizacji ; konfiguracja organizacji ; teoria zbiorów

organizational theory ; organizational configuration ; set theory

57/97
Nr opisu: 0000049224
Instrumenty diagnostyczne planowania i poszukiwania rozwiązań logistycznych.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Wybrane zagadnienia zarządzania łańcuchem dostaw. Praca zbiorowa. Pod red. Józefa Bendkowskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, s. 101-108, bibliogr. 3 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 213)

zarządzanie logistyczne ; mapa procesów ; łańcuch dostaw ; komin zróżnicowania produkcji ; diagram przyczynowo-skutkowy

logistic management ; process map ; supply chain ; production variety funnel ; cause and effect diagram

58/97
Nr opisu: 0000049226
Koncepcje logistyki w utrzymaniu systemów technicznych.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Wybrane zagadnienia zarządzania łańcuchem dostaw. Praca zbiorowa. Pod red. Józefa Bendkowskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, s. 109-122, bibliogr. 10 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 213)

system techniczny ; system logistyczny ; system eksploatacji ; logistyka ; eksploatacja

technical system ; logistic system ; exploitation system ; logistics ; exploitation

59/97
Nr opisu: 0000081155
Korporacyjne i uniwersyteckie firmy spin-off z perspektywy zarządzania zmianami.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach. Red. J. Skalik. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 39-45, bibliogr. 15 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 49 1899-3192)

60/97
Nr opisu: 0000076802
Obszary przedsiębiorczości akademickiej.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 65-74, bibliogr. 45 poz.

przedsiębiorczość akademicka ; gospodarka oparta na wiedzy ; firma spin-off

academic entrepreneurship ; knowledge-based economy ; spin-off firm

61/97
Nr opisu: 0000081157
Uwarunkowania sukcesu uniwersyteckich firm spin-off.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Sukces organizacji. Istota, pomiar, uwarunkowania. Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 190-199, bibliogr. 17 poz. (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; 2/1 1732-1565)

62/97
Nr opisu: 0000081153
Wiedza akademicka w kreowaniu przedsięwzięć nowej technologii.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych. Red. A. Potocki. Warszawa : Difin, 2009, s. 291-301, bibliogr. 24 poz.

63/97
Nr opisu: 0000050746
Analiza Big Picture jako narzędzie wizualizacji przepływów w przedsiębiorstwie przemysłowym - studium przypadku.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Anna Kwiotkowska.
W: Systemy logistyczne. Teoria i praktyka. III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Spała, 10-12 września 2008. [Dokument elektroniczny]. Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2008, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 4 poz. (Logistyka ; nr 4, dod.: Logistyka - nauka 1734-2015)

przepływ materiałów ; przepływ informacji ; analiza Big Picture ; mapowanie strumienia wartości

materials flow ; information flow ; Big Picture analysis ; value stream mapping

64/97
Nr opisu: 0000047808
Analiza czasowa procesu wytwarzania w wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Anna Kwiotkowska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 360-371, bibliogr. 3 poz.

65/97
Nr opisu: 0000050747
Analiza przepływów materiałowych i informacyjnych w przedsiębiorstwie - mapowanie strumienia wartości.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Anna Kwiotkowska.
W: Systemy logistyczne. Teoria i praktyka. III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Spała, 10-12 września 2008. [Dokument elektroniczny]. Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2008, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr. 8 poz. (Logistyka ; nr 4, dod.: Logistyka - nauka 1734-2015)

zarządzanie odchudzone ; przepływ materiałów ; przepływ informacji ; mapowanie strumienia wartości

lean management ; materials flow ; information flow ; value stream mapping

66/97
Nr opisu: 0000051252
Kompresja czasu w cyklu realizacji zamówienia wyrobu standardowego w przedsiębiorstwie przemysłowym.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Anna Kwiotkowska.
W: Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji. II Konferencja, Karpacz, 15-17 listopad 2007. [Dokument elektroniczny]. Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2008, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-10, bibliogr. 2 poz. (Logistyka ; nr 2, dod.: Logistyka - nauka 1734-2015)

cykl realizacji zamówienia ; kompresja czasu ; przedsiębiorstwo przemysłowe ; produkt standardowy

order realization cycle ; time compression ; industrial enterprise ; standard product

67/97
Nr opisu: 0000038574   
Outsourcing jako element strategii działalności naprawczej w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Wybrane elementy zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa. Pod red. Józefa Bendkowskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 57-69, bibliogr. 7 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 159)

zarządzanie przedsiębiorstwem ; outsourcing ; analiza strategiczna

enterprise management ; outsourcing ; strategic analysis

68/97
Nr opisu: 0000075908
Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego. Praca zbiorowa. Cz. 2: Foresight technologiczny województwa śląskiego w świetle doświadczeń innych państw i regionów. Pod red. Krystyny Czaplickiej-Kolarz, Andrzeja Karbownika.
[Aut.]: J. Bondaruk, M. Cudzich-Martyńska, Krystyna Czaplicka-Kolarz, Katarzyna Dohn, A. Gajda, N. Howaniec, Andrzej Karbownik, D. Kmak-Kapusta, P. Krawczyk, Anna Kwiotkowska, P. Łabaj, M. Michalik, M. Pichlak, A. Polaczek, A. Smoliński, L. Trząski, E. Uszok.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, 92 s., bibliogr. 28 poz.

foresight technologiczny ; zrównoważony rozwój ; województwo śląskie ; foresight regionalny ; foresight narodowy

technology foresight ; sustainable development ; Silesian Voivodeship ; regional foresight ; national foresight

69/97
Nr opisu: 0000077077
Racjonalizacja przepływów w łańcuchu dostaw wyrobów przemysłu maszynowego. Identyfikacja zakłóceń.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Anna Kwiotkowska.
W: Logistyka i zarządzanie produkcją - narzędzia, techniki, metody, modele, systemy. Monografia. Red. M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak. Poznań : Politechnika Poznańska. Instytut Inżynierii Zarządzania, 2008, s. 55-65, bibliogr. 4 poz.

łańcuch dostaw ; wąskie gardło ; mapa relacji ; mapa procesów

supply chain ; bottleneck ; relation map ; process map

70/97
Nr opisu: 0000077089
Racjonalizacja przepływów w łańcuchu dostaw wyrobów przemysłu maszynowego. Propozycje eliminacji zakłóceń.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Anna Kwiotkowska.
W: Logistyka i zarządzanie produkcją - narzędzia, techniki, metody, modele, systemy. Monografia. Red. M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak. Poznań : Politechnika Poznańska. Instytut Inżynierii Zarządzania, 2008, s. 67-77, bibliogr. 6 poz.

łańcuch dostaw ; wąskie gardło ; harmonogram ; metoda sieciowa

supply chain ; bottleneck ; schedule ; network method

71/97
Nr opisu: 0000050744
Wykorzystanie mapowania procesów do analizy cyklu realizacji zamówienia w wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Anna Kwiotkowska.
-Logistyka 2008 nr 2, s. 1-6, bibliogr. 1 poz.

mapowanie procesu ; przepływ informacji ; przepływ materiałowy ; cykl realizacji zamówienia

process mapping ; information flow ; material flow ; cycle of the order course

72/97
Nr opisu: 0000051638
Wykorzystanie mapowania procesów do analizy cyklu realizacji zamówienia w wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Anna Kwiotkowska.
W: Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji. II Konferencja, Karpacz, 15-17 listopad 2007. [Dokument elektroniczny]. Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2008, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-12, bibliogr. 1 poz. (Logistyka ; nr 2, dod.: Logistyka - nauka 1734-2015)

cykl realizacji zamówienia ; przepływ materiałów ; przepływ informacji ; mapowanie procesu

order realization cycle ; materials flow ; information flow ; process mapping

73/97
Nr opisu: 0000047807
Wykorzystanie mapowania strumienia wartości do analizy procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Anna Kwiotkowska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 350-359, bibliogr. 5 poz.

74/97
Nr opisu: 0000032396
Elementy systemu logistycznego produkcji dla wybranego asortymentu wyrobów odzieżowych.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 258-267, bibliogr. 5 poz.

system logistyczny ; proces produkcyjny ; realizacja zamówienia ; doskonalenie procesu

logistic system ; production process ; order fulfillment ; improvement of process

75/97
Nr opisu: 0000103773
Koncepcja zarządzania kwalitatywno-logistycznego w przedsiębiorstwie. Cz. 1.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Anna Kwiotkowska.
W: Financni a logisticke rizeni - 2007. Sbornik referatu z mezinarodni konference, Malenovice, Ceska republika, 7. - 8.6.2007. Vysoka skola banska - Technicka univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materialoveho inzenyrstvi. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, 2007, s. 351-355, bibliogr. 7 poz.

zarządzanie kwalitatywno-logistyczne ; TQM ; zarządzanie jakością

quality-logistic management ; TQM ; quality management

76/97
Nr opisu: 0000028287
Koncepcja zarządzania projektami w planowaniu napraw maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 41, s. 191-204, bibliogr. 5 poz.

zarządzanie projektem ; maszyna ; urządzenie ; naprawa ; planowanie ; przedsiębiorstwo ; elektrociepłownia

project management ; machinery ; device ; repair ; planning ; enterprise ; power plant

77/97
Nr opisu: 0000103775
Zastosowanie kwalitatywno-logistycznej koncepcji zarządzania w Mittal Steel Poland. Cz. 2.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Anna Kwiotkowska.
W: Financni a logisticke rizeni - 2007. Sbornik referatu z mezinarodni konference, Malenovice, Ceska republika, 7. - 8.6.2007. Vysoka skola banska - Technicka univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materialoveho inzenyrstvi. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, 2007, s. 356-360, bibliogr. 2 poz.

zarządzanie kwalitatywno-logistyczne ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; Mittal Steel Poland ; system logistyczny

quality-logistic management ; enterprise management ; Mittal Steel Poland ; logistic system

78/97
Nr opisu: 0000073415
Koncepcje logistyczne organizacji remontów w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 261-274, bibliogr. 4 poz.

logistyka ; remont ; organizacja przedsiębiorstwa

logistics ; overhaul ; business organization

79/97
Nr opisu: 0000023799   
Zagadnienia działalności remontowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym w ujęciu logistycznym.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, 195 s., bibliogr. 124 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 112)

przedsiębiorstwo produkcyjne ; remont ; logistyka

manufacturing company ; overhaul ; logistics

80/97
Nr opisu: 0000020601
Zaopatrzenie w części zamienne na potrzeby gospodarki remontowej - studium przypadku.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 34, s. 173-183, bibliogr. 4 poz.

części zamienne ; elektrociepłownia ; urządzenie energetyczne

spare parts ; heat and power plant ; energy device

81/97
Nr opisu: 0000023637   
Koncepcje logistyczne działalności remontowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
Zabrze, 2005, 243 s., [24] k., bibliogr. 123 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Józef* Bendkowski

82/97
Nr opisu: 0000018761   
Logistyka zaopatrzenia w części zamienne w gospodarce remontowej maszyn i urządzeń.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 27, s. 157-166, bibliogr. 5 poz.

83/97
Nr opisu: 0000018730   
Planowanie i organizowanie remontów w przedsiębiorstwie w ujęciu logistycznym.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 32, s. 31-42, bibliogr. 4 poz.

84/97
Nr opisu: 0000047784
Wybór formy wykonawstwa remontów w przedsiębiorstwie produkcyjnym - proces decyzyjny "make or buy".
[Aut.]: Anna Kwiotkowska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 102-114, bibliogr. 6 poz.

przedsiębiorstwo produkcyjne ; remont ; outsourcing ; służba remontowa

manufacturing enterprise ; overhaul ; outsourcing ; renovation service

85/97
Nr opisu: 0000010506
Teoria ograniczeń jako metoda identyfikująca najsłabsze ogniwa organizacji.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Anna Kwiotkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 21, s. 63-71, bibliogr. 6 poz.

Teoria Ograniczeń ; zarządzanie ; metoda identyfikacji

Theory of Constraints ; management ; identification method

86/97
Nr opisu: 0000015347
Wpływ organizacji przebiegu produkcji na efektywność procesów wytwarzania.
[Aut.]: K. Dohn, Anna Kwiotkowska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 31-38, bibliogr. 5 poz.

produkcja ; koszty wytwarzania ; jakość produktu

manufacturing ; manufacturing costs ; product quality

87/97
Nr opisu: 0000010592
Efektywność procesów wytwarzania - analiza porównawcza tradycyjnych i nowoczesnych metod obliczania kosztów.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Anna Kwiotkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2003 z. 15, s. 247-257, bibliogr. 5 poz.

obliczanie kosztów ; metoda ABC ; rachunek kosztów działań

cost calculation ; ABC method ; activity based costing

88/97
Nr opisu: 0000032473
Outsourcing działalności remontowej - metodyka badawcza.
[Aut.]: Katarzyna Dohn, Anna Kwiotkowska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2003. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2003, s. 525-535, bibliogr. 4 poz.

outsourcing ; metodyka badawcza ; działalność remontowa

outsourcing ; research methodology ; maintenance activities

89/97
Nr opisu: 0000017471
Efektywność procesu dystrybucji.
[Aut.]: M. Pietrucha-Pacut, Katarzyna Szczecina, Anna Wiertelorz.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2002. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania]. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002, s. 154-163, bibliogr. 3 poz.

90/97
Nr opisu: 0000003917
Kierunki innowacyjnych rozwiązań wybranych procesów logistycznych.
[Aut.]: Katarzyna Szczecina, Anna Wiertelorz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2002 z. 7, s. 115-123, bibliogr. 3 poz.

91/97
Nr opisu: 0000003921
Optymalizacja w harmonogramowaniu prac remontowych.
[Aut.]: M. Pietrucha-Pacut, Katarzyna Szczecina, Anna Wiertelorz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2002 z. 7, s. 61-77, bibliogr. 7 poz.

92/97
Nr opisu: 0000017478
Teoria ograniczeń - nowa koncepcja zarządzania (nie tylko) produkcją.
[Aut.]: M. Pietrucha-Pacut, Katarzyna Szczecina, Anna Wiertelorz.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2002. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania]. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002, s. 485-492, bibliogr. 5 poz.

93/97
Nr opisu: 0000017477
Wykorzystanie mapowania procesów w rachunku kosztów działań (ABC).
[Aut.]: M. Pietrucha-Pacut, Katarzyna Szczecina, Anna Wiertelorz.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2002. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania]. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002, s. 473-484, bibliogr. 3 poz.

94/97
Nr opisu: 0000017586
Innowacje procesów logistycznych.
[Aut.]: Katarzyna Szczecina, Anna Wiertelorz.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Uwarunkowania regionalne i globalne. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2001, s. 305-314, bibliogr. 3 poz.

95/97
Nr opisu: 0000017491
Rola strategii logistycznych w zarządzaniu firmami na rynku międzynarodowym.
[Aut.]: Anna Wiertelorz, Katarzyna Szczecina.
W: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, Katowice 2001. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Konkurencyjność zasobów i umiejętności przedsiębiorstw w warunkach przedakcesyjnych. Pod red. A. Limańskiego. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : [Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach], 2001, s. 131-140

96/97
Nr opisu: 0000080620
Wykorzystanie logistyki do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku w aspekcie globalizacji.
[Aut.]: Grażyna** Radziejowska, Anna Wiertelorz.
W: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, Katowice 2001. Materiały konferencyjne. Cz. 2: Procesy integracji i globalizacji a konkurencyjność polskich firm. Pod red. A. Limańskiego. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : [Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach], 2001, s. 149-158

globalizacja ; logistyka ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; konkurencyjność przedsiębiorstw ; przewaga konkurencyjna

globalization ; logistics ; enterprise management ; enterprises competitiveness ; competitive advantage

97/97
Nr opisu: 0000002518
Wykorzystanie programów komputerowych do opracowania i optymalizacji harmonogramu remontów w elektrowni.
[Aut.]: Anna Wiertelorz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2001 z. 4, s. 121-133, bibliogr. 3 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie