Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KWAPULIŃSKI J
Liczba odnalezionych rekordów: 37Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/37
Nr opisu: 0000123454   
Correlations between iron content in knee joint tissues and chosen indices of peripheral blood morphology.
[Aut.]: B. Brodziak-Dopierała, W. Roczniak, Agata Jakóbik-Kolon, Joanna Kluczka, B. Koczy, J. Kwapuliński, M. Babuśka-Roczniak.
-Adv. Clin. Exp. Med. 2017 vol. 26 no. 7, s. 1077-1083, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 1.262. Punktacja MNiSW 15.000

żeliwo ; tkanka kostna ; kość piszczelowa ; kość udowa

iron ; bone tissue ; tibia ; femur

2/37
Nr opisu: 0000096081   
Metals interaction tested in children's hair originating from industrial and rural areas.
[Aut.]: J. Kwapuliński, Jerzy** Ciba, A. Trzcionka, Joanna Kluczka, P. Z. Brewczyński, M. Swoboda, T. Fulczyk, B. Szady, E. Stykowska, J. Trzcionka.
-Med. Śr. 2014 vol. 17 no. 3, s. 45-51, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

włosy ; dzieci ; teren przemysłowy ; teren rolniczy ; interakcja

hair ; children ; industrial area ; agricultural area ; interaction

3/37
Nr opisu: 0000050355
Samooczyszczanie się ekosystemu wodnego.
[Aut.]: J. Kwapuliński, D. Wiechuła, Krzysztof Loska, D. Kmak-Kapusta, K. Korczak, A. Więckol-Ryk.
-Ekol. i Tech. 2008 R. 16 nr 2, s. 69-73, bibliogr. 16 poz.

ekologia ; sedymentacja ; skażenie ; sorpcja ; przemieszczenie ; ochrona środowiska wodnego

ecology ; sedimentation ; contamination ; sorption ; migration ; water environment protection

4/37
Nr opisu: 0000050358   
Zawartość miedzi i cynku we włosach łonowych kobiet w okresie okołoporodowym.
[Aut.]: D. Wiechuła, Krzysztof Loska, A. Górka, M. Nowakowska, J. Kwapuliński.
-Bromat. Chem. Toksykol. 2008 T. 41 nr 2, s. 183-189, bibliogr. 18 poz.

włosy łonowe ; kobiety ; okres okołopołogowy ; miedź ; cynk

pubic hair ; women ; perinatal ; copper ; zinc

5/37
Nr opisu: 0000019492   
Multivariate statistical analysis of metal concentrations in teeth of residents of Silesian Region, Southern Poland.
[Aut.]: D. Wiechuła, A. Fischer, J. Kwapuliński, Krzysztof Loska, T. Fischer.
-Arch. Environ. Contam. Toxicol. 2006 vol. 51 nr 2, s. 314-320, bibliogr. 48 poz.. Impact Factor 1.419

6/37
Nr opisu: 0000014396
Chemical form of selected metals in potable water - conclusion of investigation.
[Aut.]: J. Kwapuliński, N. Smyrak, D. Wiechuła, Krzysztof Loska.
-Ann. Acad. Med. Siles. 2005 vol. 59 nr 3, s. 166-170, bibliogr. 12 poz.

7/37
Nr opisu: 0000015694
Zastosowanie procedur statystycznych w interpretacji wyników badań środowiskowych.
[Aut.]: D. Wiechuła, Krzysztof Loska, J. Kwapuliński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s. 297-306, bibliogr. 3 poz.

8/37
Nr opisu: 0000018752
Zawartość wybranych pierwiastków we włosach łonowych mężczyzn palących i niepalących.
[Aut.]: D. Wiechuła, J. Kwapuliński, B. Otrębska, E. Rabsztyn, Krzysztof Loska.
-Bromat. Chem. Toksykol. 2005 T. 28 nr 4, s. 383-388, bibliogr. 22 poz.

9/37
Nr opisu: 0000012974
Wpływ palenia tytoniu na gęstość mineralną kości oraz zawartość wapnia w głowie kości udowej u kobiet.
[Aut.]: D. Wiechuła, A. Jurkiewicz, Krzysztof Loska, J. Kwapuliński, A. Fischer.
W: Tytoń a zdrowie. Choroby odtytoniowe. [Przegląd prac IV ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 4 grudnia 2003 r.]. Red.: E. Florek, W. Piekoszewski. Poznań : Katedra i Zakład Toksykologii. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego, 2003, s. 285-291, bibliogr. 16 poz.

10/37
Nr opisu: 0000012973
Zastosowanie specjacji w badaniu biodostępności cynku w osadach dennych zbiornika "Dziećkowice".
[Aut.]: D. Wiechuła, J. Kwapuliński, Krzysztof Loska.
W: Cynk w środowisku. Problemy ekologiczne i metodyczne. [Materiały sympozjum, Warszawa, 22-23 maja 2002 r.] Opracowanie zbiorowe. Pod red. A. Kabata-Pendias, B. Szteke. Warszawa : Komitet przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko", 2002, s. 183-188, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Polska Akademia Nauk. Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN 33)

11/37
Nr opisu: 0000002126
Migracja miedzi w zbiorniku Goczałkowice.
[Aut.]: J. Kwapuliński, D. Wiechuła, Krzysztof Loska.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 3, s. 107-109, bibliogr. 13 poz.

12/37
Nr opisu: 0000001789
Zawartość sodu, potasu i wapnia w Zbiorniku Rybnickim.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, Jan** Cebula, J. Kwapuliński.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 6, s. 229-234, bibliogr. 15 poz.

13/37
Nr opisu: 0000014756   
Dynamika zmian zawartości niektórych biogenów w zbiorniku z wodą podgrzaną na przykładzie zbiornika Rybnik. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jacek* Pelczar.
Gliwice, 1999, 216 s., bibliogr. 89 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. J. Kwapuliński

14/37
Nr opisu: 0000028399
Specjacja metali ciężkich w osadach dennych.
[Aut.]: D. Wiechuła, Krzysztof Loska, J. Kwapuliński.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Zawodzie, 8-10 czerwca 1998 r.. Zakład Chemii Nieorganicznej. Instytut Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii. Politechnika Śląska, Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 35

15/37
Nr opisu: 0000026915   
Use of enrichment, and contamination factors together with geoaccumulation indexes to evaluate the content of Cd, Cu and Ni in the Rybnik water reservoir in Poland.
[Aut.]: Krzysztof Loska, Jan** Cebula, Jacek* Pelczar, D. Wiechula, J. Kwapuliński.
-Water Air Soil Pollut. 1997 vol. 93 iss. 1/4, s. 347-365, bibliogr. 40 poz.

16/37
Nr opisu: 0000042656
Badania nad wyborem biomarkerów metali ciężkich.
[Aut.]: J. Kwapuliński, D. Wiechuła, Piotr** Górka.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Zawodzie, 4-5 czerwca 1996 r.. Zakład Chemii Nieorganicznej. Instytut Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii. Politechnika Śląska, Zakład Toksykologii. Wydział Farmaceutyczny. Śląska Akademia Medyczna. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 43-44

17/37
Nr opisu: 0000035623
Ocena narażenia niemowląt na metale obecne w mleku kobiecym.
[Aut.]: D. Wiechuła, J. Kwapuliński, Piotr** Górka, L. Matera.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Zawodzie, 4-5 czerwca 1996 r.. Zakład Chemii Nieorganicznej. Instytut Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii. Politechnika Śląska, Zakład Toksykologii. Wydział Farmaceutyczny. Śląska Akademia Medyczna. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 41

18/37
Nr opisu: 0000034746
Emisja koksowni jako źródło występowania metali ciężkich w środowisku przyrodnicznym.
[Aut.]: Elwira Zajusz-Zubek, Piotr** Górka, J. Kwapuliński.
W: Pollutants in environment. Substancje toksyczne w środowisku. Katedra Chemii ART. Olsztyn-Kortowo : Akademia Rolniczo-Techniczna, 1995, s. 13-15, bibliogr. 9 poz.

19/37
Nr opisu: 0000034749
Evaluation of hair suitability as a biomarker.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, J. Kwapuliński, Barbara* Lipowska, J. Trzcionka.
W: Pollutants in environment. Substancje toksyczne w środowisku. Katedra Chemii ART. Olsztyn-Kortowo : Akademia Rolniczo-Techniczna, 1995, s. 89-94, bibliogr. 7 poz.

20/37
Nr opisu: 0000037834
Formy występowania wybranych metali ciężkich w osadzie dennym.
[Aut.]: J. Kwapuliński, D. Wiechuła, Krzysztof Loska.
W: Nowoczesne metody analityczne w przemyśle nieorganicznym. Sympozjum naukowo-techniczne, Gliwice, 29 listopad 1995 r.. [B.m.] : [b.w.], 1995, [Ref.] IV s. 1

21/37
Nr opisu: 0000034748
Intoksykacja wybranych gatunków grzybów metalami ciężkimi na terenie Wyżyny Żarkowsko-Częstochowskiej.
[Aut.]: J. Kwapuliński, D. Wiechuła, J. Mirosławski, Piotr** Górka, R. Rochel, A. Paukszto.
W: Pollutants in environment. Substancje toksyczne w środowisku. Katedra Chemii ART. Olsztyn-Kortowo : Akademia Rolniczo-Techniczna, 1995, s. 25-33, bibliogr. 7 poz.

22/37
Nr opisu: 0000075047
Isothermal relaxation due to random local phase transformation in PbZr0.993Ti0.007O3 single crystal.
[Aut.]: K. Roleder, J. Dec, J. Kwapuliński, Mirosława Kępińska, M. Pawełczyk.
-Ferroelectrics 1995 vol. 173, s. 77-86, bibliogr. 14 poz.

przemiana izotermiczna ; martenzytyczna przemiana fazowa ; PZT

isothermal transformation ; martenistic phase transition ; PZT

23/37
Nr opisu: 0000034489
Ocena zagrożenia środowiskowego obszarów pozostających w zasięgu oddziaływania przemysłu.
[Aut.]: Piotr** Górka, J. Kwapuliński, J. Mirosławski, R. Rochel, Z. Rozmus.
W: Nauki o kulturze fizycznej wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji. Konferencja naukowa, Katowice 17 czerwca 1995. Sekc. 2: Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna wobec zagrożeń ekologicznych i cywilizacyjnych (na przykładzie Górnego Śląska). Pod red. J. Rzepki. Akademia Wychowania Fizycznego. Katowice. Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego, 1995, s. 211-220, bibliogr. 8 poz.

24/37
Nr opisu: 0000034750
Statistical characteristic of occurrence of metals in children's hair in Tesiniensis Silesia and Upper Silesia.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, J. Kwapuliński, J. Trzcionka.
W: Pollutants in environment. Substancje toksyczne w środowisku. Katedra Chemii ART. Olsztyn-Kortowo : Akademia Rolniczo-Techniczna, 1995, s. 95-98, bibliogr. 11 poz.

25/37
Nr opisu: 0000037187
Włosy jako biomarker wybranych metali.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, J. Kwapuliński, D. Wiechuła, J. Mirosławski, J. Trzcionka, Z. Rozmus.
W: Nauki o kulturze fizycznej wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji. Konferencja naukowa, Katowice 17 czerwca 1995. Sekc. 2: Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna wobec zagrożeń ekologicznych i cywilizacyjnych (na przykładzie Górnego Śląska). Pod red. J. Rzepki. Akademia Wychowania Fizycznego. Katowice. Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego, 1995, s. 245-252, bibliogr. 6 poz.

26/37
Nr opisu: 0000034747
Zanieczyszczenie chromem i ołowiem zbiornika wodnego Rybnik.
[Aut.]: Krzysztof Loska, Jacek* Pelczar, D. Wiechuła, J. Kwapuliński.
W: Pollutants in environment. Substancje toksyczne w środowisku. Katedra Chemii ART. Olsztyn-Kortowo : Akademia Rolniczo-Techniczna, 1995, s. 5-11, bibliogr. 19 poz.

27/37
Nr opisu: 0000048243
Analiza form występowania metali w osadach dennych.
[Aut.]: D. Wiechuła, J. Kwapuliński, Krzysztof Loska, Piotr** Górka.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-6 P-47

28/37
Nr opisu: 0000048229
Reprezentatywność prób środowiskowych w odniesieniu do ocen narażenia.
[Aut.]: J. Kwapuliński, D. Wiechuła, D. Michalewicz, M. Wydra, Krzysztof Loska, A. Paukszto.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-6 P-48

29/37
Nr opisu: 0000048184
Wyznaczanie tła zanieczyszczenia metalami pochodzenia komunikacyjnego.
[Aut.]: J. Kwapuliński, J. Mirosławski, B. Nowak, Piotr** Górka, D. Wiechuła, R. Górny.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-6 P-44

30/37
Nr opisu: 0000052603
Metals speciation in herbal dust.
[Aut.]: J. Kwapuliński, B. Mirosławski, B. Nowak, Piotr** Górka, M. Wydra, B. Klimczok.
-Pol. J. Environ. Stud. 1992 vol. 1 no. 3, s. 33-37, bibliogr. 8 poz.

31/37
Nr opisu: 0000052306
Zmiany form występowania wybranych metali ciężkich w trakcie napowietrzania osadu dennego.
[Aut.]: Jan** Cebula, Krzysztof Loska, J. Kwapuliński, D. Wiechuła.
-Gaz Woda 1992 t. 66 nr 4, s. 93-95, bibliogr. 6 poz.

32/37
Nr opisu: 0000053611
Środowiskowy poziom Pb i Cd we krwi u pracowników huty żelaza i stali w warunkach wtórnego pylenia.
[Aut.]: J. Mirosławski, J. Kwapuliński, B. Sowada, Jan** Cebula, M. Cyganek.
-Ochr. Powietrza 1991 R. 25 nr 6, s. 141-144, bibliogr. 2 poz.

33/37
Nr opisu: 0000032583
Ocena wtórnego skażenia powietrza niklem ze składowisk odpadów oraz dróg silnie zapylonych.
[Aut.]: Józef Pastuszka, U. Zielonka, J. Kwapuliński.
-Gaz Woda 1989 t. 63 nr 6/12, s. 122-124, bibliogr. 7 poz.

34/37
Nr opisu: 0000032542
Assesment of secondary air contamination with Ni from dumps and highly dusted roads.
[Aut.]: Józef Pastuszka, J. Kwapuliński, U. Zielonka.
W: Four International Conference on Nickel Metabolism and Toxicology, Espoo, Finland, 5-9 September 1988. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 68

35/37
Nr opisu: 0000031249
The change in mass size distribution of aerosol near dumps as a result of resuspension of dust.
[Aut.]: Józef Pastuszka, J. Kwapuliński.
W: Proceedings of the 81st Annual Meeting of the Air Pollution Control Association, Dallas, Texas, 19-24 June 1988. Pittsburgh : Air Pollution Control Association, 1988, s. 153-165

36/37
Nr opisu: 0000032528
Wpływ emisji pyłu z dróg na zmianę niektórych parametrów środowiska.
[Aut.]: Józef Pastuszka, J. Kwapuliński.
-Ochr. Powietrza 1988 R. 22 nr 2, s. 29-32, bibliogr. 44poz.

37/37
Nr opisu: 0000065542
Wybrane zagadnienia występowania talu w otoczeniu zakładu przetwórstwa metali kolorowych.
[Aut.]: Jerzy** Czerniec, Piotr** Górka, J. Kwapuliński, J. Swierczyna.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 14-17 września 1988. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 31

stosując format:
Nowe wyszukiwanie