Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KURCOK P
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/30
Nr opisu: 0000136313   
Biodegradable pH-responsive micelles loaded with 8-hydroxyquinoline glycoconjugates for Warburg effect based tumor targeting.
[Aut.]: A Domiński, Monika Krawczyk, T. Konieczny, M. Kasprów, A. Foryś, Gabriela Pastuch-Gawołek, P. Kurcok.
-Eur. J. Pharm. Biopharm. 2020 vol. 154, s. 317-329, bibliogr. 86 poz.. Impact Factor 4.604. Punktacja MNiSW 100.000

micele ; pH ; biodegradowalność ; uwalnianie leku ; glikokoniugaty chinoliny

micelles ; pH ; biodegradability ; drug release ; quinoline glycoconjugates

2/30
Nr opisu: 0000138177   
Stimuli-responsive aliphatic polycarbonate nanocarriers for tumor-targeted drug delivery.
[Aut.]: A Domiński, T. Konieczny, K. Duale, Monika Krawczyk, Gabriela Pastuch-Gawołek, P. Kurcok.
-Polymers 2020 vol. 12 iss. 12, s. 1-30, bibliogr. 168 poz.. Impact Factor 3.426. Punktacja MNiSW 100.000

poliwęglany alifatyczne ; nanonośnik ; reakcja na bodźce ; kontrolowane dostarczanie leków

aliphatic polycarbonates ; nanocarrier ; stimuli-responsive ; drug delivery system

3/30
Nr opisu: 0000132833   
8-hydroxyquinoline glycoconjugates: modifications in the linker structure and their effect on the cytotoxicity of the obtained compounds.
[Aut.]: Monika Krawczyk, Gabriela Pastuch-Gawołek, Aleksandra Pluta, Karol Erfurt, A Domiński, P. Kurcok.
-Molecules 2019 vol. 24 iss. 22, art. no. 4181 s. 1-40, bibliogr. 84 poz.. Impact Factor 3.267. Punktacja MNiSW 100.000

chinolina ; glikokoniugaty ; reakcja typu "click" ; 1,3-dipolarna cykloaddycja ; chelatory ; przeciwnowotworowe właściwości

quinoline ; glycoconjugates ; click reaction ; 1,3-dipolar cycloaddition ; chelators ; anticancer properties

4/30
Nr opisu: 0000132439
Injectable, pH-sensitive supramolecular hydrogel for controlled drug delivery.
[Aut.]: A Domiński, Monika Krawczyk, T. Konieczny, Gabriela Pastuch-Gawołek, P. Kurcok.
W: 19th National Symposium Polymers 2019, Pomorie, Bulgaria, September 9-12, 2019. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 35

podawanie leku ; wrażliwy na pH supramolekularny hydrożel

drug delivery ; pH-sensitive supramolecular hydrogel

5/30
Nr opisu: 0000131619
Wstrzykiwalne, pH-czułe supramolekularne hydrożele do kontrolowanego uwalniania leku.
[Aut.]: A Domiński, T. Konieczny, Monika Krawczyk, P. Kurcok.
W: Science Beyond Disciplines. 8th edition of the Conference for Young Scientists, Chorzow, Poland, September 19th-20th, 2019. Eds. Karina Kocot, Alicja Menżyk, Łukasz Pieszczek. Częstochowa : Harit Krzysztof Bednarek, 2019, s. 26

6/30
Nr opisu: 0000110577   
N-Oligo(3-hydroxybutyrate)-functionalized polypyrroles: towards bio-erodible conducting copolymers (pages 1395-1404).
[Aut.]: A. Domagała, Wojciech Domagała, Przemysław Ledwoń, M. Musioł, H. Janeczek, Agnieszka Stolarczyk, P. Kurcok, G. Adamus, Mieczysław Łapkowski.
-Polym. Int. 2016 vol. 65 iss. 12, s. 1395-1404, bibliogr. 54 poz.. Impact Factor 2.070. Punktacja MNiSW 35.000

polimer przewodzący ; polipirol ; 3-hydroksymaślan ; kopolimeryzacja ; szczepienie ; erozja

conducting polymer ; polypyrrole ; 3-hydroxybutyrate ; copolymerization ; grafting ; erosion

7/30
Nr opisu: 0000107573   
Patent. Polska, nr 221 159. Sposób wytwarzania funkcjonalizowanych makromonomerów polihydroksyalkanianowych. Int. Cl. C08G 63/91, C08G 63/664.
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: M. Kowalczuk, P. Kurcok, M. Michalak, Jan** Zawadiak, Adam Andrzej Marek.
Zgłosz. nr 399 632 z 22.06.2012. Opubl. 29.02.2016, s. 1-6

polihydroksyalkaniany ; makromonomer ; epoksyd

polyhydroxyalkanoates ; macromonomer ; epoxide

8/30
Nr opisu: 0000120817   
Patent. Polska, nr 224 368. Sposób wytwarzania makromonomerów poli(3-hydroksyalkanianowych). Int.Cl. C08J 3/09, C08G 63/91, C07B 41/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: M. Kowalczuk, P. Kurcok, M. Michalak, Jan** Zawadiak, Adam Andrzej Marek.
Zgłosz. nr 396 926 z 08.11.2011. Opubl. 30.12.2016, 6 s.

makromonomer ; PHA ; ozonoliza

macromonomer ; PHA ; ozonolysis

9/30
Nr opisu: 0000102313   
Patent. Polska, nr 219 683. Koniugaty oligomeryczne do dostarczania na skórę substancji ochronnych. Int. Cl. C07C 67/24, C07C 67/465, C07C 69/78, C07C 69/88, A61Q 19/08.
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: M. Kowalczuk, G. Adamus, M. Maksymiuk, Jan** Zawadiak, Michał* Kwiecień, P. Kurcok.
Zgłosz. nr 393 896 z 09.02.2011. Opubl. 30.06.2015, 8 s.

koniugaty oligomeryczne ; kosmetyki ; kwas fenolowy

oligomeric conjugates ; cosmetics ; carbolic acid

10/30
Nr opisu: 0000102940   
Otrzymywanie nowych elektroaktywnych kopolimerów w wyniku wszczepienia β-butyrolaktonu do łańcucha polipirolu.
[Aut.]: M. Michalak, A. Domagała, P. Kurcok, Przemysław Ledwoń.
W: 58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku. Polska chemia w mieście wolności, 21-25 września 2015. Materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2015, s. 201

kopolimer elektroaktywny ; polipirol

electroactive copolymer ; polypyrrole

11/30
Nr opisu: 0000096183   
Oligo-3-hydroxybutyrate functionalised pyrroles for preparation of biodegradable conductive polymers.
[Aut.]: A. Domagala, M. Maksymiak, H. Janeczek, M. Musioł, Roman Turczyn, Przemysław Ledwoń, B. Kaczmarczyk, P. Kurcok, G. Adamus, M. Kowalczuk, Mieczysław Łapkowski.
-J. Mater. Sci. 2014 vol. 49 iss. 14, s. 5227-5236, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 2.371. Punktacja MNiSW 30.000

12/30
Nr opisu: 0000087588
Synthesis of new functional poly(3-hydroxybutyrate)s.
[Aut.]: M. Michalak, Adam Andrzej Marek, M. Kawalec, Jan** Zawadiak, P. Kurcok.
W: XIXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids and Advanced Materials. ISPCS '13, Częstochowa, 12-15 June 2013. Jan Długosz University in Czestochowa. Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Częstochowa : Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2013, s. 111, bibliogr. 9 poz.

13/30
Nr opisu: 0000089607   
Synthesis of PHB-based carrier for drug delivery systems with pH-controlled release.
[Aut.]: M. Michalak, Adam Andrzej Marek, Jan** Zawadiak, M. Kawalec, P. Kurcok.
-Eur. Polym. J. 2013 vol. 49 iss. 12, s. 4149-4156, bibliogr. 47 poz.. Impact Factor 3.242. Punktacja MNiSW 35.000

PHB ; ozonoliza ; kontrolowane uwalnianie

PHB ; ozonolysis ; controlled release

14/30
Nr opisu: 0000081320
Ozonolysis of crotonate-treminated PHB.
[Aut.]: M. Michalak, Adam Andrzej Marek, Jan** Zawadiak, P. Kurcok.
W: 25th International Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur, Częstochowa, Poland, June 24-29, 2012. Symposium materials. Częstochowa : Faculty of Mathematics and Natural Sciences of Jan Długosz University, [2012], PC-34, s. 140, bibliogr. 10 poz.

15/30
Nr opisu: 0000081347
Preliminary studies on ozonolysis of PHB functionalized with crotonate groups.
[Aut.]: M. Michalak, Adam Andrzej Marek, Jan** Zawadiak, P. Kurcok.
W: Polymers on the Odra river, Opole, 6-7.07.2011. Program. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 33

poliester ; ozonoliza ; funkcjonalizacja ; polimer

polyester ; ozonolysis ; functionalization ; polymer

16/30
Nr opisu: 0000063496   
Synthesis and antiproliferative properties of ibuprofen-oligo(3-hydroxybutyrate) conjugates.
[Aut.]: B. Zawidlak-Węgrzyńska, M. Kawalec, I. Bosek, M. Łuczyk-Juzwa, G. Adamus, A. Rusin, P. Filipczak, M. Głowala-Kosińska, K. Wolańska, Zdzisław* Krawczyk, P. Kurcok.
-Eur. J. Med. Chem. 2010 vol. 45 iss. 5, s. 1833-1842, bibliogr. 47 poz.. Impact Factor 3.193

niesteroidowy lek przeciwzapalny ; ibuprofen ; koniugaty leków ; fluoresceina ; rak jelita grubego

non-steroidal anti-inflammatory drug ; ibuprofen ; drug conjugates ; fluorescein ; colorectal cancer

17/30
Nr opisu: 0000051559   
Counterion and solvent effects on the anionic polymerization of β-butyrolactone initiated with acetic acid salts.
[Aut.]: M. Kawalec, Monika Śmiga-Matuszowicz, P. Kurcok.
-Eur. Polym. J. 2008 vol. 44 iss. 11, s. 3556-3563, bibliogr. 69 poz.. Impact Factor 2.143

polimeryzacja anionowa ; beta-Butyrolakton ; efekt rozpuszczalnikowy ; kinetyka

anionic polymerization ; beta-Butyrolactone ; solvent effect ; kinetics

18/30
Nr opisu: 0000027093   
Patent. Polska, nr 172 412. Sposób wytwarzania syndiotaktycznego polibutyrolaktonu. Int. Cl. C08G 63/08.
Polska Akademia Nauk. Centrum Chemii Polimerów, Polska
Twórcy: Zbigniew** Jedliński, M. Kowalczuk, P. Kurcok.
Zgłosz. nr 301 337 z 06.12.1993. Opubl. 30.09.1997, 4 s.

19/30
Nr opisu: 0000035538   
Patent. Polska, nr 170 144. Sposób wytwarzania biodegradowalnych polieteroestrów. Int. Cl. C08G 63/08, C08G 63/664.
Centrum Chemii Polimerów Polskiej Akademii Nauk, Polska
Twórcy: Zbigniew** Jedliński, P. Kurcok, W. Walach, H. Janeczek.
Zgłosz. nr 297 006 z 14.12.1992. Opubl. 31.10.1996, 4 s.

20/30
Nr opisu: 0000033337
Reakcje 2-oksetanonów z alkoholanami litowców.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, P. Kurcok, A. Matuszowicz.
-Wiad. Chem. 1995 R. 49 z. 11/12, s. 751-754, bibliogr. 5 poz.

21/30
Nr opisu: 0000033610   
Patent. Polska, nr 165 848. Sposób wytwarzania biodegradowalnych i bioresorbowalnych materiałów poliestrowych. Int. Cl. C08G 63/08.
Centrum Chemii Polimerów Polskiej Akademii Nauk, Polska
Twórcy: Zbigniew** Jedliński, P. Kurcok, W. Walach, J. Penczek.
Zgłosz. nr 290 337 z 21.05.1991. Opubl. 28.02.1995, 4 s.

22/30
Nr opisu: 0000045540   
Patent. Polska, nr 160 092. Sposób wytwarzania makromonomerów poliestrowych. Int. Cl. C08G 63/08.
Polska Akademia Nauk. Zakład Polimerów, Polska
Twórcy: Zbigniew** Jedliński, M. Kowalczuk, P. Kurcok.
Zgłosz. nr 279 466 z 15.05.1989. Opubl. 26.02.1993, 3 s., 1 tabl.

23/30
Nr opisu: 0000052385
Postępy w dziedzinie anionowej polimeryzacji B- laktonów.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, M. Kowalczuk, P. Kurcok, G. Adamus.
-Polimery 1992 R. 37 nr 7, s. 312-317, biliogr. 43 poz.

24/30
Nr opisu: 0000052887   
Patent. Polska, nr 157 263. Sposób wytwarzania α-podstawionych γ-laktonów. Int. Cl. C07D 307/32.
Polska Akademia Nauk Zakład Polimerow, Polska
Twórcy: Zbigniew** Jedliński, M. Kowalczuk, P. Kurcok, J. Ermel.
Zgłosz. nr 269 683 z 23.12.1987. Opubl. 29.05.1992, 4 s.

25/30
Nr opisu: 0000053835
Postępy w dziedzinie anionowej polimeryzacji β-butyrolaktonu.
[Aut.]: M. Kowalczuk, P. Kurcok, Zbigniew** Jedliński.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 129

26/30
Nr opisu: 0000053829
Synteza poli( -walerolakton-blok-L-laktydów) na drodze polimeryzacji anionowej.
[Aut.]: P. Kurcok, J. Franek, Zbigniew** Jedliński.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 162

27/30
Nr opisu: 0000060854
Anionic block polymerization initiated by potassium solutions. [Cz.] 2: Synthesis of poly (2-oxetanone)-block-polystyrene-block-poly (2-oxetanone).
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, P. Kurcok, G. Adamus.
-Makromolek. Chem. 1989 vol. 190 nr 1, s. 61-67, bibliogr. 22 poz.

28/30
Nr opisu: 0000060855   
Enolate anions. [Cz.2]: Reaction between potassium solutions containing crown ethers and Β-lactones.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, A. Misiołek, P. Kurcok.
-J. Org. Chem. 1989 vol. 54 nr 7, s. 1500-1501

29/30
Nr opisu: 0000062454
Polimeryzacja blokowa -laktonów inicjowana anionami potasu.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, P. Kurcok, G. Adamus, W. Wałach.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 197

30/30
Nr opisu: 0000062451
Reakcja β-laktonów z anionami potasu.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, A. Misiołek, M. Kowalczuk, P. Kurcok.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 195

stosując format:
Nowe wyszukiwanie