Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KUJAWSKA MONIKA
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/32
Nr opisu: 0000125593   
Substitution of magnetite in dense medium separation by zinc-lead waste.
[Aut.]: Dawid Gajda, Marcin Lutyński, Monika Kujawska.
W: Mineral Engineering Conference. MEC 2018, 26-29 September 2018, Zawiercie, Poland [online]. Bristol : Institute of Physics Publishing, 2018, (plik pdf) art. 012036 s. 1-8, bibliogr. 14 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 427 1757-8981). Punktacja MNiSW 15.000

2/32
Nr opisu: 0000036514
Możliwości wykorzystania barier aktywnych do remediacji wód podziemnych w obszarach składowisk województwa śląskiego.
[Aut.]: Aleksander** Lutyński, Tomasz Suponik, Monika Kujawska.
W: Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych. KOMEKO 2007, Szczyrk, 20-22.03.2007 r.. Red. A. Klich, A. Meder. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [et al.]. Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2007, s. 269-279, bibliogr. 10 poz.

województwo śląskie ; składowisko odpadów ; remediacja wód ; bariera aktywna

Silesian Voivodeship ; waste landfill ; groundwater remediation ; active barrier

3/32
Nr opisu: 0000005302
Calculating liquid-vapour equilibrium of NH3-CO2-H2O system under the conditions of urea synthesis process.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, R. Kozak, Monika Kujawska.
-Pol. J. Appl. Chem. 1999 vol. 43 nr 1/2, s. 57-67, bibliogr. 23 poz.

4/32
Nr opisu: 0000028413
Badanie równowag jonowych w procesie absorpcji alkalicznej tlenków azotu.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Monika Kujawska, Barbara* Lipowska.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Zawodzie, 8-10 czerwca 1998 r.. Zakład Chemii Nieorganicznej. Instytut Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii. Politechnika Śląska, Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 49-50

5/32
Nr opisu: 0000020133
Model termodynamiczny równowag chemicznych i fazowych (ciecz-para) w procesie syntezy mocznika.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, R. Kozak, Monika Kujawska.
W: II Kongres Technologii Chemicznej. Techem 2. Materiały II Kongresu Technologii Chemicznej, Wrocław, 15-18 września 1997. T. 2. Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny. Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1998, s. 126-130, bibliogr. 14 poz.

6/32
Nr opisu: 0000019656
Modelowanie równowag absorpcyjnych w układzie NaCl-NH3CO2H2O z wykorzystaniem sieci neuronowych.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, Monika Kujawska, Jerzy** Piotrowski.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 207

7/32
Nr opisu: 0000025274
Technologia chemiczna - procesy. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Steca.
[Aut.]: S. Anioł, Tadeusz Bieg, A. Chrobok, M. Danch, Alina** Dukowicz, Rafał** Dylewski, Mirosław** Gibas, Monika Kujawska, A. Lachowicz, Janusz* Lasota, Jerzy* Majnusz, A. Robak, J. Schlesinger, Wiesława** Specjał, Zygmunt** Specjał, Zbigniew** Stec, Wiesław** Szeja, Anna** Tokarska, A. Tchórz, Ilona Wandzik, Teresa** Zaremba, Ewa* Zielińska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 262 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2126 0434-0825)

8/32
Nr opisu: 0000024402   
Thermodynamic model of chemical and phase equilibrium in the urea synthesis process.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, R. Kozak, Monika Kujawska.
-Chem. Eng. Sci. 1998 vol. 53 iss. 1, s. 183-186, bibliogr. 22 poz.

9/32
Nr opisu: 0000062918
Model matematyczny równowag absorpcyjnych w układzie NH3-CO2-H2O-NaCl.
[Aut.]: Monika Kujawska, Jerzy** Piotrowski.
W: XL Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 22-26 września 1997. Streszczenia. Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1997, s. S-22, P-19

10/32
Nr opisu: 0000019571
Model matematyczny równowag chemicznych i fazowych (ciecz-para) w procesie syntezy mocznika.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Monika Kujawska.
W: II Kongres Technologii Chemicznej. Techem 2, Wrocław, 15-18 września 1997. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 1. Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1997, s. 19

11/32
Nr opisu: 0000042660
Badania równowag jonowych w procesie absorpcji alkalicznej resztkowych tlenków azotu.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Monika Kujawska, Barbara* Lipowska.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Zawodzie, 4-5 czerwca 1996 r.. Zakład Chemii Nieorganicznej. Instytut Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii. Politechnika Śląska, Zakład Toksykologii. Wydział Farmaceutyczny. Śląska Akademia Medyczna. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 51-52

12/32
Nr opisu: 0000034867   
Badania selektywności procesu alkalicznej absorpcji resztkowych tlenków azotu z instalacji kwasu azotowego.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, A. Papuzinski, Barbara* Lipowska, Monika Kujawska.
-Przem. Chem. 1996 t. 75 nr 4, s. 146-147, bibliogr. 10 poz.

13/32
Nr opisu: 0000041851   
Model matematyczny równowag absorpcyjnych w układzie NaCl-NH3-CO2-H2O. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Monika Kujawska.
Gliwice, 1996, 125 s., bibliogr. 46 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Jerzy** Piotrowski

14/32
Nr opisu: 0000042476
Równowaga ciecz-para układu NaCl-NH3-CO2-H2O w warunkach metastabilnych.
[Aut.]: Monika Kujawska, Jerzy** Piotrowski.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-12, E-28

15/32
Nr opisu: 0000037614
Badanie procesu absorpcji alkalicznej.
[Aut.]: Monika Kujawska, Jerzy** Piotrowski.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-4 P-9

16/32
Nr opisu: 0000062916
Model matematyczny równowag chemicznych w procesie Solvay'a.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Monika Kujawska.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. 11 Sympozjum CHEMTECH-95, Lasocin, 22-24.06.1995. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995, s. 234-238, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej ; nr 42 Seria: Konferencje ; nr 24 0084-2893)

17/32
Nr opisu: 0000038316
Model matematyczny równowag chemicznych w układzie NH3-CO2-H2O-NaCl.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Monika Kujawska, Barbara* Lipowska.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 30

18/32
Nr opisu: 0000033308
The mathematical model of chemical equilibrium of the NH3-CO2-H20-NaCl system.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Monika Kujawska, Barbara* Lipowska.
-Pol. J. Appl. Chem. 1995 vol. 39 nr 2, s. 175-179, bibliogr. 9 poz.

19/32
Nr opisu: 0000046974
Badania równowag jonowych w procesie absorpcji alkalicznej.
[Aut.]: Monika Kujawska, Jerzy** Piotrowski.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Zawodzie, 27-29 września 1994. Zakład Chemii Nieorganicznej. Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej. Politechnika Śląska, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Oddział Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 45-46

20/32
Nr opisu: 0000019503
Model matematyczny równowag absorpcyjnych w układzie NaCl - NH3 - CO2 - H2O.
[Aut.]: Monika Kujawska, Jerzy** Piotrowski.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 132-135, bibliogr. 6 poz.

21/32
Nr opisu: 0000047015
Model matematyczny równowag absorpcyjnych w układzie NaCl-NH3-CO2-H2O.
[Aut.]: Monika Kujawska, Jerzy** Piotrowski.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 42-43

22/32
Nr opisu: 0000043994
Równowagi chemiczne w procesie Solvay'a.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Monika Kujawska.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-14 P-42

23/32
Nr opisu: 0000046730
Badanie kinetyki procesu inwersji azotynu sodowego.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Barbara* Lipowska, Monika Kujawska.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. CHEMTECH-93. Materiały 10 sympozjum, Sobótka, 10-13 VI 1993. Wrocław : Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, 1993, [Ref.] XXIV s. 1-6

24/32
Nr opisu: 0000048178
Badanie procesu absorpcji alkalicznej resztkowych tlenków azotu.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, A. Papuziński, Monika Przybysławska.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowe, Ustroń-Zawodzie, 29.09-1.10.1993. Zakład Chemii Nieorganicznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Śląskiej. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 11

25/32
Nr opisu: 0000045389
Model matematyczny równowag absorpcyjnych w układzie NH3-CO2-H2O-NaCl.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Monika Kujawska.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B P-1

26/32
Nr opisu: 0000046734
Model matematyczny równowag chemicznych i fazowych w układzie NH3-CO2-H2O-NaCl.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Monika Kujawska, Barbara* Lipowska.
W: Postępy technologii chemicznej nieorganicznej. CHEMTECH-93. Materiały 10 sympozjum, Sobótka, 10-13 VI 1993. Wrocław : Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, 1993, [Ref.] XXV s. 1-4

27/32
Nr opisu: 0000044883   
Równowaga fazowa procesów absorpcyjnych w technologii otrzymywania sody.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Józef** Szarawara, Maria** Zołotajkin, Monika Przybysławska.
-Przem. Chem. 1993 t. 72 nr 2, s. 71-74, bibliogr. 21 poz.

28/32
Nr opisu: 0000052546
Equilibrium conversion and pressure in the urea synthesis process.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Maria** Zołotajkin, Monika Przybysławska.
-Pol. J. Appl. Chem. 1992 vol. 36 nr 3/4, s. 277-283, bibliogr. 11 poz.

29/32
Nr opisu: 0000053817
Badania nad syntezą węglanu guanidyny z mocznika.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Maria** Zołotajkin, Monika Przybysławska.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 248

30/32
Nr opisu: 0000062914
Investigations on the guanidyne carbonate synthesis from the urea.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Maria** Zołotajkin, Monika Przybysławska.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 248

31/32
Nr opisu: 0000053853
Równowaga ciecz-para układu NH3-CO2-H2O-NaCl w technologii sody.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Maria** Zołotajkin, Monika Przybysławska.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 227

32/32
Nr opisu: 0000062915
The liquid-vapour equilibrium of the NH3-CO2-H2O-NaCl system in the soda technology.
[Aut.]: Jerzy** Piotrowski, Maria** Zołotajkin, Monika Przybysławska.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 227

stosując format:
Nowe wyszukiwanie