Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KUDELKO AGNIESZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 114Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/114
Nr opisu: 0000135932   
1,3,4-thiadiazole-containing azo dyes: synthesis, spectroscopic properties and molecular structure.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Monika Olesiejuk, Marcin Łuczyński, M. Świątkowski, T. Sierański, R. Kruszyński.
-Molecules 2020 vol. 25 iss. 12, art. no. 2822 s. 1-17, bibliogr. 44 poz.. Impact Factor 3.267. Punktacja MNiSW 100.000

heterocykle ; 2-arylazo-5-arylo-1,3,4-tiadiazole ; reakcje azo-sprzęgania ; struktura krystaliczna

heterocycles ; 2-arylazo-5-aryl-1,3,4-thiadiazoles ; azo-coupling reactions ; crystal structure

2/114
Nr opisu: 0000137084   
Chelaty mikroelementowe w rolnictwie.
[Aut.]: Marcin Łuczyński, Agnieszka Kudelko.
W: Interdyscyplinarne Badania Młodych Naukowców. Red. Mirosław Bonek, Tomasz Tański, Katarzyna Turoń, Andrzej Kubik, Amadeus Jagieła-Zając. Gliwice : Katedra Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska, 2020, s. 75-86, bibliogr. 32 poz. (Prace Katedry Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych ; Politechnika Śląska)

chelaty mikroelementowe ; rolnictwo ; nawóz

micronutrient chelates ; agriculture ; fertilizer

3/114
Nr opisu: 0000138069   
Dodatki do żywności oparte na związkach heterocyklicznych zawierających azot.
[Aut.]: Anna Maj, Agnieszka Kudelko.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 11, s. 1620-1625, bibliogr.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

dodatki żywieniowe ; związki heterocykliczne

food additives ; heterocyclic compounds

4/114
Nr opisu: 0000138001   
Efficient synthesis of novel 1,3,4-oxadiazoles bearing a 4-N,N-dimethylaminoquinazoline scaffold via palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling reactions.
[Aut.]: B. Wołek, M. Werłos, M. Komander, Agnieszka Kudelko.
-Molecules 2020 vol. 25 iss. 21, s. 1-18, bibliogr. 70 poz.. Impact Factor 3.267. Punktacja MNiSW 100.000

heterocykle ; sprzęganie krzyżowe Suzuki ; katalizator przeniesienia fazowego ; pallad ; kataliza

heterocycles ; Suzuki cross-coupling ; phase-transfer catalyst ; palladium ; catalysis

5/114
Nr opisu: 0000136503   
Highly fluorescent 1,2,4,5-tetrazine derivatives containing 1,3,4-oxadiazole ring conjugated via a 1,4-phenylene linker.
[Aut.]: Anna Kędzia, Agnieszka Kudelko, M. Świątkowski, R. Kruszyński.
-Dyes and Pigments 2020 vol. 183, s. 1-9, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 4.613. Punktacja MNiSW 100.000

s-tetrazyna ; 1,3,4-oksadiazol ; właściwości luminescencyjne ; reakcja Pinnera ; cyklizacja

s-tetrazine ; 1,3,4-oxadiazole ; luminescent properties ; Pinner reaction ; cyclization

6/114
Nr opisu: 0000131783   
Microwave-promoted synthesis of highly luminescent s-tetrazine-1,3,4-oxadiazole and s-tetrazine-1,3,4-thiadiazole hybrids.
[Aut.]: Anna Kędzia, Agnieszka Kudelko, M. Świątkowski, R. Kruszyński.
-Dyes and Pigments 2020 vol. 172, art. no. 107865 s. 1-8, bibliogr. 48 poz.. Impact Factor 4.613. Punktacja MNiSW 100.000

mikrofale ; s-tetrazyna ; 1,3,4-oksadiazol ; 1,3,4-tiadiazole ; cyklokondensacja ; właściwości luminescencyjne

microwaves ; s-tetrazine ; 1,3,4-oxadiazole ; 1,3,4-thiadiazoles ; cyclocondensation ; luminescence properties

7/114
Nr opisu: 0000133508   
Badania nad syntezą i właściwościami nowych hybryd organicznych opartych o jednostki diarylodiazolowe i diarylotriazolowe w reakcjach krzyżowego sprzęgania. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Monika Olesiejuk.
Gliwice, 2019, 175 k., bibliogr. 206 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Kudelko

związek heterocykliczny ; 1,3,4-oksadiazol ; 1,3,4-tiadiazol ; 1,2,4-triazol ; sprzęganie krzyżowe

heterocyclic compound ; 1,3,4-oxadiazole ; 1,3,4-thiadiazole ; 1,2,4-triazole ; cross-coupling

8/114
Nr opisu: 0000132327   
Badania nad syntezą pochodnych 2-amino-1,3,4-oksadiazolu i 2-amino-1,3,4-tiadiazolu jako potencjalnych prekursorów barwników azowych.
[Aut.]: Monika Olesiejuk, Marcin Łuczyński, Agnieszka Kudelko.
W: Innowacyjne badania młodych naukowców. InterTechDoc'2019. Red.: Mirosław Bonek, Barbara Balon, Łukasz Kohlbrenner, Andrzej Kubik, Katarzyna Turoń. Gliwice : Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, 2019, s. 136-159, bibliogr. 36 poz. (Prace Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach ; ). Punktacja MNiSW 20.000

oksadiazol ; tiadiazol ; barwnik azowy

oxadiazole ; thiadiazole ; azo dye

9/114
Nr opisu: 0000131367
Podstawy chemii organicznej. Repetytorium w pytaniach i odpowiedziach.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, 101 s., bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

związki organiczne ; struktura ; hybrydyzacja ; aromatyczność ; stereoizomeria ; reguły nazewnictwa

organic compounds ; structure ; hybridization ; aromaticity ; stereoisomerism ; naming rules

10/114
Nr opisu: 0000132323   
Potencjał aplikacyjny pochodnych 1,2,4-triazolu.
[Aut.]: Anna Kędzia, Agnieszka Kudelko.
W: Innowacyjne badania młodych naukowców. InterTechDoc'2019. Red.: Mirosław Bonek, Barbara Balon, Łukasz Kohlbrenner, Andrzej Kubik, Katarzyna Turoń. Gliwice : Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, 2019, s. 84-94, bibliogr. 18 poz. (Prace Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach ; ). Punktacja MNiSW 20.000

1,2,4-triazol ; optoelektronika ; medycyna ; rolnictwo

1,2,4-triazole ; optoelectronics ; medicine ; agriculture

11/114
Nr opisu: 0000130170   
Reakcje sprzęgania wybranych skondensowanych azyn i diazyn oraz ich zastosowanie.
[Aut.]: Marcin Łuczyński, Agnieszka Kudelko.
W: Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019, Lublin, 23-24 marca 2019 r. Abstrakty. Red.: Barbara Wrzyszcz, Ewelina Chodźko, Kamil Maciąg. Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2019, s. 132-133

azyny ; diazyny ; sprzęganie Suzukiego

azines ; diazines ; Suzuki coupling

12/114
Nr opisu: 0000128492   
Synteza 2,5-bis(4-bifenylylo)-1,3,4-oksadiazolu w reakcjach krzyżowego sprzęgania wybranych związków metaloorganicznych.
[Aut.]: J. Chrobak, Monika Olesiejuk, Agnieszka Kudelko, M. Szmatoła.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 2, s. 260-263, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

reakcje sprzęgania ; związek metaloorganiczny ; 1,3,4-oksadiazol

coupling reactions ; organometallic compound ; 1,3,4-oxadiazole

13/114
Nr opisu: 0000131673
Synteza i charakterystyka wybranych halogenowych pochodnych 4-aminochinazoliny.
[Aut.]: Marcin Łuczyński, Agnieszka Kudelko.
W: Science Beyond Disciplines. 8th edition of the Conference for Young Scientists, Chorzow, Poland, September 19th-20th, 2019. Eds. Karina Kocot, Alicja Menżyk, Łukasz Pieszczek. Częstochowa : Harit Krzysztof Bednarek, 2019, s. 69

14/114
Nr opisu: 0000128629   
Synthesis of 4-alkyl-4H-1,2,4-triazole derivatives by Suzuki cross-coupling reactions and their luminescence properties.
[Aut.]: Monika Olesiejuk, Agnieszka Kudelko, M. Swiatkowski, R. Kruszynski.
-Molecules 2019 vol. 24 iss. 3, art. no. 652 s. 1-20, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 3.267. Punktacja MNiSW 100.000

sprzęganie krzyżowe Suzuki ; związki heterocykliczne ; pochodne 1,2,4-triazolu ; ciecze jonowe ; właściwości luminescencyjne

Suzuki cross-coupling ; heterocycles ; 1,2,4-triazole derivatives ; ionic liquids ; luminescence properties

15/114
Nr opisu: 0000124355
An efficient synthesis of new 2-aryl-5-phenylazenyl-1,3,4-oxadiazole derivatives from N,N'-diarylcarbonohydrazides.
[Aut.]: Anna Kędzia, Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko.
-Synlett 2018 vol. 29 iss. 13, s. 1745-1748, bibliogr. 40 poz.. Impact Factor 2.418. Punktacja MNiSW 25.000

1,3,4-oksadiazol ; związek azowy ; heterocykle ; cyklodwodnienie

1,3,4-oxadiazoles ; azo compound ; heterocycles ; cyclodehydration

16/114
Nr opisu: 0000126784
Microwave-promoted synthesis of s-tetrazine-1,3,4-oxadiazole derivatives.
[Aut.]: Anna Kędzia, M. Świątkowski, R. Kruszyński, Agnieszka Kudelko.
W: XXI International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds", Łódź, 23th November 2018. Częstochowa : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza. Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego, 2018, s. 46, bibliogr. 4 poz.

17/114
Nr opisu: 0000126038
Preparation and molecular structures of N'-(2-heteroarylmethylidene)-3-(3-pyridyl)acrylohydrazides.
[Aut.]: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko, K. Gajda, B. Dziuk, B. Zarychta, K. Ejsmont.
-Z. Naturforsch., B 2018 vol. 73 iss. 10, s. 725-731, bibliogr. 43 poz.. Impact Factor 0.961. Punktacja MNiSW 15.000

akrylohydrazydy ; aromatyczność ; struktura krystaliczna ; teoria funkcjonału gęstości ; podstawniki heteroarylowe ; obliczenia kwantowo-chemiczne ; określenie struktury metodą rentgenowską

acroylhydrazides ; aromaticity ; crystal structure ; Density Functional Theory ; heteroaryl substituents ; quantum chemical calculations ; X-ray structure determination

18/114
Nr opisu: 0000124886
Π-electron delocalization in 2-benzoyl-5-phenylpyrazolidin-3-one.
[Aut.]: Monika Olesiejuk, Agnieszka Kudelko, K. Gajda, B. Dziuk, K. Ejsmont.
-Z. Naturforsch., B 2018 vol. 73 iss. 8, s. 577-582, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 0.961. Punktacja MNiSW 15.000

domieszka ; benzhydrol ; struktura kryształu ; określenie struktury metodą rentgenowską

addition ; benzhydrazide ; crystal structure ; X-ray structure determination

19/114
Nr opisu: 0000115747   
Analysis of exciplex emitters.
[Aut.]: P. Pander, Agnieszka Kudelko, Alina Brzęczek, Monika Wróblowska, Krzysztof Walczak, Przemysław Data.
-Disp. Imaging 2017 vol. 2 iss. 3-4, s. 265-277, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

ekscypleks ; fotofizyka ; TADF ; elektrochemia ; przenoszenie ładunku

exciplex ; photophysics ; TADF ; electrochemistry ; charge transfer

20/114
Nr opisu: 0000122238   
Badania nad możliwością syntezy pochodnych 1,3,4-oksadiazolu sprzężonych poprzez łącznik diazowy z wybranymi ugrupowaniami aromatycznymi.
[Aut.]: Anna Kędzia, Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko.
W: Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. VI Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów, 15 września 2017, Chorzów. [online]. Eds. Joanna Orzeł, Marcin Szala, Łukasz Pieszczek. Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 64, bibliogr. 2 poz.
Dostępny w Internecie: https://drive.google.com/file/d/0B04XZ8ercj4hSkNUSUdjdG5UcTQ/view [dostęp 21 marca 2017]

21/114
Nr opisu: 0000118501   
Badania nad syntezą nowych sprzężonych pochodnych 1,3,4-oksadiazolu, 1,3,4-tiadiazolu i 1,2,4-triazolu.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak, Monika Olesiejuk.
W: 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 września 2017. Materiały zjazdowe. [online]. Oprac. red. Jacek Wojaczyński, Elżbieta Wojaczyńska, Urszula Bazylińska, Anna Gliszczyńska. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 312
Dostępny w Internecie: www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [dostęp 27 września 2017]

22/114
Nr opisu: 0000118515   
Badania nad zastosowaniem DDG w syntezie sprzężonych pochodnych 1,3,4-oksadiazolu.
[Aut.]: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko.
W: 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 września 2017. Materiały zjazdowe. [online]. Oprac. red. Jacek Wojaczyński, Elżbieta Wojaczyńska, Urszula Bazylińska, Anna Gliszczyńska. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 595, bibliogr. 2 poz.
Dostępny w Internecie: www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [dostęp 27 września 2017]

23/114
Nr opisu: 0000117452   
Convenient synthesis and biological activity of mono and diacyl 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole derivatives.
[Aut.]: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko, Monika Wróblowska, A. Biernasiuk, A. Malm, M. Krawczyk.
-J. Heterocycl. Chem. 2017 vol. 54 iss. 6, s. 3241-3249, bibliogr. 60 poz.. Impact Factor 1.141. Punktacja MNiSW 20.000

24/114
Nr opisu: 0000113677
New N-substituted hydrazones, derivatives of uridyl aldehyde.
[Aut.]: Katarzyna* Kral, Tadeusz Bieg, Agnieszka Kudelko, A. Barabaś, A. Dąbrowska, Ilona Wandzik.
-Nucleosides Nucleotides and Nucleic Acids 2017 vol. 36 iss. 3, s. 159-169, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.831. Punktacja MNiSW 15.000

urydyna

uridine ; N-acyl hydrazone ; chelate formation

25/114
Nr opisu: 0000121821
Study on antibacterial and antifungal activity of 2-(2-arylethenyl)-1,3,4-oxadiazoles.
[Aut.]: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko, A. Biernasiuk, A. Malm.
-Trends. Org. Chem. 2017 vol. 18, s. 21-28, bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

1,3,4-oksadiazol ; hydrazydy ; MIC ; synteza ; aktywność antybakteryjna ; środek przeciwgrzybiczy

1,3,4-oxadiazoles ; hydrazides ; MIC ; synthesis ; antibacterial activity ; antifungal activity

26/114
Nr opisu: 0000113550   
Study on DDQ-promoted synthesis of 2,5-disubstituted 1,3,4-oxadiazoles from acid hydrazides and aldehydes.
[Aut.]: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński, Nikodem Kuźnik.
-Arkivoc 2017 vol. 2017, s. 87-106, bibliogr. 102 poz.. Impact Factor 1.048. Punktacja MNiSW 20.000

1,3,4-oksadiazol ; heterocykle ; DDQ ; cyklizacja oksydacyjna

1,3,4-oxadiazoles ; heterocycles ; DDQ ; oxidative cyclization ; one-pot synthesis ; N-aroylhydrazones

27/114
Nr opisu: 0000121589
Synteza i właściwości nowych pochodnych 1,3,4-oksadiazolu sprzężonych z wybranymi ugrupowaniami aromatycznymi. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Karolina* Jasiak.
Gliwice, 2017, 191 k., bibliogr. 210 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Kudelko

1,3,4-oksadiazol ; synteza ; właściwości biologiczne ; właściwości optyczne ; DDQ ; ortoester trietylowy

1,3,4-oxadiazole ; synthesis ; biological properties ; optical properties ; DDQ ; triethyl orthoester

28/114
Nr opisu: 0000118520   
Synteza sprzężonych pochodnych 1,3,4-oksadiazolu i 1,3,4-tiadiazolu oraz N-podstawionych 1,2,4-triazoli.
[Aut.]: Monika Olesiejuk, Agnieszka Kudelko.
W: 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 września 2017. Materiały zjazdowe. [online]. Oprac. red. Jacek Wojaczyński, Elżbieta Wojaczyńska, Urszula Bazylińska, Anna Gliszczyńska. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 653, bibliogr. 2 poz.
Dostępny w Internecie: www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [dostęp 27 września 2017]

29/114
Nr opisu: 0000112122   
Synthesis of extended 1,3,4-oxadiazole and 1,3,4-thiadiazole derivatives in the Suzuki cross-coupling reactions.
[Aut.]: Monika Wróblowska, Agnieszka Kudelko, Nikodem Kuźnik, Katarzyna* Łaba, Mieczysław Łapkowski.
-J. Heterocycl. Chem. 2017 vol. 54 iss. 2, s. 1550-1557, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 1.141. Punktacja MNiSW 20.000

30/114
Nr opisu: 0000119490   
Uniwersytet Młodego Odkrywcy "Oswoić chemię - zaczarowane laboratorium" zakończył zajęcia!.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko.
-Biul. Pol. Śl. 2017 nr 6/7, s. 33

Uniwersytet Młodego Odkrywcy ; Wydział Chemiczny ; Politechnika Śląska

University of Young Explorer ; Faculty of Chemistry ; Silesian University of Technology

31/114
Nr opisu: 0000114656
Badania nad wykorzystaniem 2,3-dichloro-5,6-dicyjano-1,4-benzochinonu (DDQ) w syntezie pochodnych 1,3,4-oksadiazolu.
[Aut.]: Karolina* Jasiak, Aurelia Adamczyk, Agnieszka Kudelko.
W: Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. V Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów, 16 września 2016, Chorzów. Eds. Joanna Orzeł, Barbara Krakowska, Angelina Rusnok. Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 62

32/114
Nr opisu: 0000114736   
Π-electron delocalization in 2-benzoyl-5-phenylpyrazolidin-3-one.
[Aut.]: Monika Wróblowska, Agnieszka Kudelko, K. Gajda, B. Dziuk, K. Ejsmont.
W: 58 Konwersatorium Krystalograficzne. Polish Crystallographic Meeting. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego, Wrocław, 22-24.VI.2016. Program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac. Red. Marek Wołcyrz, Maria Daszkiewicz, Małgorzata Kucharska. Wrocław : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, 2016, s. 202, bibliogr. 10 poz.

33/114
Nr opisu: 0000114734   
Π-electron delocalization in n'-(2-hetarylmethylidene)-3-(3-pyridyl)acrylohydrazides.
[Aut.]: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko, K. Gajda, B. Dziuk, K. Ejsmont.
W: 58 Konwersatorium Krystalograficzne. Polish Crystallographic Meeting. Warsztaty Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego, Wrocław, 22-24.VI.2016. Program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac. Red. Marek Wołcyrz, Maria Daszkiewicz, Małgorzata Kucharska. Wrocław : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, 2016, s. 200-201, bibliogr. 12 poz.

34/114
Nr opisu: 0000114719   
Synteza rozbudowanych pochodnych 1,3,4-oksadiazolu oraz 1,3,4-tiadiazolu w reakcjach krzyżowego sprzęgania Suzuki.
[Aut.]: Monika Wróblowska, Agnieszka Kudelko.
W: 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 IX 2016. Materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. Oprac. red. Sławomir Borysiak, Bogdan Czajka, Robert Pietrzak. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2016, s. 91, bibliogr. 3 poz.

związki heterocykliczne ; sprzęganie krzyżowe

heterocycles ; cross coupling

35/114
Nr opisu: 0000114720   
Synthesis and structure of 2-benzoyl-5-phenylpyrazolidin-3-one.
[Aut.]: Monika Wróblowska, Agnieszka Kudelko, K. Gajda, B. Dziuk, K. Ejsmont.
W: 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 IX 2016. Materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. Oprac. red. Sławomir Borysiak, Bogdan Czajka, Robert Pietrzak. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2016, s. 323

36/114
Nr opisu: 0000101314
α,β-unsaturated acid hydrazides as precursors of 1,3,4-oxadiazole derivatives.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak, Monika Wróblowska.
W: 16th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Węgry, Balatonalmadi, 14-17.05.2015. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. P29

37/114
Nr opisu: 0000102838   
Badania nad możliwością syntezy pochodnych 5-arylo-2-(2-aryloetynylo)-1,3,4-oksadiazolu z udziałem hydrazydów kwasowych.
[Aut.]: K. Krysztaszek, Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko.
W: Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. IV Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów, 18 września 2015, Chorzów. Ed. Joanna Orzeł, Marcin Szala. Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Częstochowa : Harit, 2015, s. 52

1,3,4-oksadiazol ; hydrazyd ; synteza

1,3,4-oxadiazole ; hydrazide ; synthesis

38/114
Nr opisu: 0000099223
DDQ jako efektywny czynnik utleniający w syntezie pochodnych 2-(2-aryloetenylo)-1,3,4-oksadiazolu.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak.
W: X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (OSCO X), Łódź, 16-18 kwietnia 2015. Program i streszczenia. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. K19

39/114
Nr opisu: 0000101372
Efficient synthesis of conjugated 1,3,4-thiadiazole hybrids through palladium-catalyzed cross-coupling of 2,5-bis(4-bromophenyl)-1,3,4-thiadiazole with boronic acids.
[Aut.]: Monika Wróblowska, Agnieszka Kudelko, Mieczysław Łapkowski.
-Synlett 2015 vol. 26 iss. 15, s. 2127-2130, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 2.323. Punktacja MNiSW 25.000

heterocykle ; sprzęganie krzyżowe ; katalizator przeniesienia fazowego ; pallad ; kataliza

heterocycles ; cross coupling ; phase transfer catalyst ; palladium ; catalysis

40/114
Nr opisu: 0000102680   
Hydrazydy wybranych kwasów karboksylowych w syntezie pięcioczłonowych układów heterocyklicznych.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak, Monika Wróblowska.
W: II Interdyscyplinarna Sesja Wyjazdowa Doktorantów Politechniki Śląskiej, Gliwice - Szczyrk, 2015. Red.: Mirosław Bonek, Tomasz Gaweł, Dawid Cichocki. Gliwice : Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, 2015, s. 344-352, bibliogr. 29 poz. (Prace Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach ; )

hydrazyd ; 1,3,4-oksadiazol ; ortoester trietylowy ; cyklokondensacja ; synteza organiczna

hydrazide ; 1,3,4-oxadiazole ; triethyl orthoester ; cyclocondensation ; organic synthesis

41/114
Nr opisu: 0000102965
N-Aroylhydrazones as precursors for the synthesis of 2,5-diaryl-1,3,4-oxadiazoles.
[Aut.]: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko.
W: XIII International Congress of Young Chemists. YoungChem 2015, Cracow, 7th-11th October 2015. Book of abstracts. Warsaw : Chemical Scientific Society "Flogiston". Warsaw University of Technology, 2015, s. 97, bibliogr. 1 poz.

42/114
Nr opisu: 0000102725   
Oxidative cyclization of N-aroylhydrazones to 2-(2-arylethenyl)-1,3,4-oxadiazoles using DDQ as an efficient oxidant.
[Aut.]: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko.
-Tetrahedron Lett. 2015 vol. 56 iss. 43, s. 5878-5881, bibliogr. 43 poz.. Impact Factor 2.347. Punktacja MNiSW 25.000

1,3,4-oksadiazol ; cyklizacja oksydacyjna ; 2,3-dichloro-5,6-dicyjano-1,4-benzochinon ; DDQ ; heterocykle

1,3,4-oxadiazole ; oxidative cyclization ; 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone ; DDQ ; heterocycles ; N-aroylhydrazones

43/114
Nr opisu: 0000097266   
Study on the synthesis of novel 5-substituted 2-[2-(pyridyl)ethenyl]-1,3,4-oxadiazoles and their acid-base interactions.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak, K. Ejsmont.
-Monatsh. Chem. 2015 vol. 146 iss. 2, s. 303-311, bibliogr. 70 poz.. Impact Factor 1.131. Punktacja MNiSW 25.000

związki heterocykliczne ; zasadowość ; cyklizacja ; 1,3,4-oksadiazol ; hydrazyd kwasu 3-pirydyloakrylowego ; stała jonizacji pKa

heterocycles ; basicity ; cyclization ; 1,3,4-oxadiazoles ; 3-(pyridyl)acrylohydrazides ; pKa ionisation constant

44/114
Nr opisu: 0000102837   
Synteza nowych sprzężonych hybryd organicznych opartych o jednostki difenylenodiazolowe.
[Aut.]: Monika Wróblowska, Agnieszka Kudelko.
W: 58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku. Polska chemia w mieście wolności, 21-25 września 2015. Materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2015, s. 104

układ heterocykliczny ; synteza ; hybrydy organiczne

heterocyclic system ; synthesis ; organic hybrids

45/114
Nr opisu: 0000103126   
Synteza pochodnych 2,5-difenylo-1,3,4-tiadiazolu jako prekursorów w reakcjach sprzęgania Suzuki.
[Aut.]: M. Komander, Monika Wróblowska, Agnieszka Kudelko.
W: Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. IV Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów, 18 września 2015, Chorzów. Ed. Joanna Orzeł, Marcin Szala. Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Częstochowa : Harit, 2015, s. 47

reakcja Suzuki ; 1,3,4-tiadiazol ; właściwości elektroluminescencyjne ; sprzęganie

Suzuki reaction ; 1,3,4-thiadiazole ; electroluminescent properties ; coupling

46/114
Nr opisu: 0000100540   
Synthesis, spectral characteristics and electrochemistry of symmetrically substituted hybrids derived from 2,5-bis(4-bromophenyl)-1,3,4-oxadiazole under Suzuki cross-coupling reaction.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Monika Wróblowska, Tomasz Jarosz, Katarzyna* Łaba, Mieczysław Łapkowski.
-Arkivoc 2015 pt V, s. 287-302, bibliogr. 51 poz.. Impact Factor 1.177. Punktacja MNiSW 20.000

związki heterocykliczne ; 1,3,4-oksadiazol ; katalizator przeniesienia fazowego ; fotoluminescencja ; sprzęganie krzyżowe

heterocycles ; 1,3,4-oxadiazoles ; phase-transfer catalyst ; photoluminescence ; cross-coupling

47/114
Nr opisu: 0000096262   
An efficient synthesis of conjugated 5-aryl-1,3,4-oxadiazoles from 3-heteroarylacrylohydrazides and acid chlorides.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Monika Wróblowska.
-Tetrahedron Lett. 2014 vol. 55 iss. 21, s. 3252-3254, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 2.379. Punktacja MNiSW 25.000

cyklizacja ; związki heterocykliczne ; 1,3,4-oksadiazol ; hydrazyd kwasu 3-heteroaryloakrylowego

cyclization ; heterocycles ; 1,3,4-oxadiazoles ; 3-heteroarylacryloylhydrazide

48/114
Nr opisu: 0000101317
Study on the synthesis of conjugated 5-akryl-1,3,4-oxadiazoles from unsaturated acid hydrazides.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Monika Wróblowska.
W: International Congress of Young Chemists. 12-th YoungChem , Szczecin, Poland, 8th-12th October, 2014. Book of abstracts. Eds: Agata Kołodziejczyk [et al.]. Warszawa : Politechnika Warszawska, 2014, s. P02

49/114
Nr opisu: 0000097139
Synteza pochodnych 1,3,4-oksadiazolu, sprzężonych poprzez fragment etenylowy z pięcio- i sześcioczłonowymi układami aromatycznymi.
[Aut.]: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko.
W: Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. III Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów, 26 września 2014, Chorzów. Ed. Emil Kaptur. Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 60, bibliogr. 2 poz.

1,3,4-oksadiazol ; hydrazyd kwasowy ; układ heterocykliczny

1,3,4-oxadiazole ; acid hydrazide ; heterocyclic system

50/114
Nr opisu: 0000101319
Synthesis and acid base interactions of new 1,3,4-oxadiazole derivatives, conjugated via an ethenyl linker to oyridine ring.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak.
W: International Congress of Young Chemists. 12-th YoungChem , Szczecin, Poland, 8th-12th October, 2014. Book of abstracts. Eds: Agata Kołodziejczyk [et al.]. Warszawa : Politechnika Warszawska, 2014, s. P01

51/114
Nr opisu: 0000087645
An efficient synthesis of 1,3,4-oxadiazoles conjugated to thiophene and furan rings via ethenyl linker.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak.
-Synthesis (Stuttgart) 2013 vol. 45, s. 1950-1954, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 2.443. Punktacja MNiSW 30.000

52/114
Nr opisu: 0000087848
C-5' substituted uridine derivatives as schiff base ligands.
[Aut.]: Katarzyna* Kral, Tadeusz Bieg, Jadwiga* Paszkowska, Agnieszka Kudelko, Ilona Wandzik.
W: Chemistry towards biology. 6th Central Europe Conference, Trieste, Italy, September, 10-13th, 2013. Universita Degli Studi di Trieste. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. P 3, bibliogr. 2 poz.

53/114
Nr opisu: 0000101373
Efficient synthesis of 1,3,4-oxadiazoles conjugated to thiophene or furan rings via an ethenyl linker.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak.
-Synlett 2013 vol. 45 iss. 14, s. 1950-1954. Impact Factor 2.463. Punktacja MNiSW 25.000

cyklizacja ; heterocykle ; furany ; tiofen ; 1,3,4-oksadiazol

cyclization ; heterocycles ; furans ; thiophene ; 1,3,4-oxadiazoles

54/114
Nr opisu: 0000099221
Synteza pochodnych 1,3,4-oksadiazolu sprzężonych z wybranymi pięcioczłonowymi układami heterocyklicznymi.
[Aut.]: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko.
W: Chemia - tradycja i nowe wyzwania. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2013, s. 116

55/114
Nr opisu: 0000087646   
Synthesis of novel 1-[(1-ethoxymethylene)amino]imidazol-5(4H)-ones and 1,2,4-triazin-6(5H)-ones from optically active α-aminocarboxylic acid hydrazides.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Karolina* Jasiak, Wojciech** Zieliński.
-Tetrahedron Lett. 2013 vol. 54 iss. 35, s. 4637-4640, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 2.391. Punktacja MNiSW 25.000

związki heterocykliczne ; hydrazyd kwasu alfa-amino karboksylowego ; cyklizacja ; racemizacja

heterocycles ; alpha-aminocarboxylic acid hydrazide ; cyclization ; racemization

56/114
Nr opisu: 0000071012   
1-[(1-Ethoxypropylidene)amino]-2-ethyl-4-(4-hydroxybenzyl)imidazol-5(4H)-one.
[Aut.]: K. Ejsmont, Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
-Acta Cryst., C Cryst. Struct. Commun. 2012 vol. 68 nr 3, s. O141-O143, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.492. Punktacja MNiSW 20.000

57/114
Nr opisu: 0000081851   
3,5-Diphenyl-1,2,4-triazin-6(1H)-one: synthesis, and X-ray and DFT-calculated structures.
[Aut.]: K. Ejsmont, Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
-Acta Cryst., C Cryst. Struct. Commun. 2012 vol. 68 nr 4, s. o149-o151, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.492. Punktacja MNiSW 20.000

58/114
Nr opisu: 0000071206   
Microwave-assisted synthesis of 2-styryl-1,3,4-oxadiazoles from cinnamic acid hydrazide and triethyl orthoesters.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
-Tetrahedron Lett. 2012 vol. 53 iss. 1, s. 76-77, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 2.397. Punktacja MNiSW 30.000

1,3,4-oksadiazol ; napromienianie mikrofalowe ; cyklizacja ; hydrazyd kwasu cynamonowego

1,3,4-oxadiazole ; microwave irradiation ; cyclization ; cinnamic acid hydrazide

59/114
Nr opisu: 0000101265
Reactions of α-aminocarboxylic acid hydrazides with triethyl orthoesters.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
W: 7th Balticum Organicum Syntheticum, Tallinn, Estonia, 01-04.07.2012. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. PO68

60/114
Nr opisu: 0000081853   
Reactions of α-mercaptocarboxylic acid hydrazides with triethyl orthoesters: synthesis of 1,3,4-thiadiazin-5(6H)-ones and 1,3,4-oxadiazoles.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko.
-Tetrahedron 2012 vol. 68 iss. 18, s. 3616-3625, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 2.803. Punktacja MNiSW 30.000

1,3,4-tiadiazyn-5 (6H)-onów ; 2-(1-merkaptometylo)-1,3,4-oksadiazol ; redukcja

1,3,4-thiadiazin-5(6H)-ones ; 2-(1-mercaptomethyl)-1,3,4-oxadiazole ; reduction

61/114
Nr opisu: 0000081852
Synthesis of 1,3,4-thiadiazin-5(6H)-ones and 1,3,4-oxadiazoles from α-substituted acid hydrazides.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko.
W: 25th International Symposium on the Organic Chemistry of Sulfur, Częstochowa, Poland, June 24-29, 2012. Symposium materials. Częstochowa : Faculty of Mathematics and Natural Sciences of Jan Długosz University, [2012], s. 89

62/114
Nr opisu: 0000065898
Synteza i badanie reakcji dihydrazydu kwasu 2,2-tiodifenylooctowego z ortoestrami trietylowymi.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
W: IX Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej. IX OSCO, Warszawa, 6-9 kwietnia 2011 r. Materiały sympozjum. Cz. 2. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 34

63/114
Nr opisu: 0000072045   
The reaction of optically active α-aminocarboxylic acid hydrazides with triethyl orthoesters.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński, K. Ejsmont.
-Tetrahedron 2011 vol. 67 iss. 40, s. 7838-7845, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 3.025. Punktacja MNiSW 30.000

hydrazyd kwasu alfa-amino karboksylowego ; synteza ; racemizacja ; 2-aminometylo-1,3,4-oksadiazol ; 1,2,4-triazyn-6-onu ; stała jonizacji pKa

alpha-aminocarboxylic acid hydrazide ; synthesis ; racemization ; 2-aminomethyl-1,3,4-oxadiazole ; 1,2,4-triazin-6-one ; pKa ionisation constant

64/114
Nr opisu: 0000071885   
The synthesis of bis(1,3,4-oxadiazol-2-yl-phenylmethyl) sulfides and other related 1,3,4-oxadiazoles from 1,10-diphenylthiodiacetic acid dihydrazide and triethyl.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko.
-Tetrahedron 2011 vol. 67 iss. 44, s. 8502-8508, bibliogr. 48 poz.. Impact Factor 3.025. Punktacja MNiSW 30.000

dihydrazyd kwasu 1,1'-difenylotiodioctowego ; sulfidy bis[(1,3,4-oksadiazol-2-ilo)fenylometylowe ; 2-benzylo-1,3,4-oksadiazol ; 2-benzoilo-1,3,4-oksadiazol ; rozszczczepienie typu węgiel-siarka ; utlenianie

1,10-Diphenylthiodiacetic acid dihydrazide ; bis(1,3,4-oxadiazol-2-yl-phenylmethyl) sulfides ; 2-benzyl-1,3,4-oxadiazole ; 2-benzoyl-1,3,4-oxadiazole ; carbon-sulfur fission ; oxidation

65/114
Nr opisu: 0000101276
N-protected N2-ethoxymethylene α-aminoacid hydrazides as precursors of 1,3,4-oxadiazole derivatives.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
W: XXIVth European Colloquium on Heterocyclic Chemistry, Vienna, Austria, August 23-27, 2010. Wien : Springer, 2010, s. PO12

66/114
Nr opisu: 0000063207
N-protected N2-ethoxymethylene phenylglycine hydrazides as precursors of 1,3,4-oxadiazole derivatives.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
-Heterocycles 2010 vol. 81 nr 4, s. 883-896, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 1.093

67/114
Nr opisu: 0000059316
Synteza pochodnych 1,3,4-oksadiazolu z n-zabezpieczonych N2-etoksymetylidenohydrazydów kwasów α-aminokarboksylowych.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 112 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

68/114
Nr opisu: 0000058886   
An effective conversion of N'-ethoxymethylene-2-(N-Bocamino) propionohydrazides into 2-(1-aminoethyl)-1,3,4-oxadiazoles.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
-Arkivoc 2009 pt XIV, s. 1-8. Impact Factor 1.090

cyklizacja ; izomeria syn-anti ; grupa ochronna Boc

cyclization ; syn-anti isomerism ; Boc protecting group

69/114
Nr opisu: 0000049031   
An efficient synthesis of new 2-aminomethyl-1,3,4-oxadiazoles from enantiomeric phenylglycine hydrazides.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
-Tetrahedron 2009 vol. 65 iss. 6, s. 1200-1206, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 3.219

2-aminometylo-1,3,4-oksadiazol ; hydrazyd fenyloglicyny ; enancjomery ; grupa osłonowa ; racemizacja

2-aminomethyl-1,3,4-oxadiazole ; phenylglycine hydrazide ; enantiomers ; protecting group ; racemization

70/114
Nr opisu: 0000081423
Reakcje wybranych hydrazydów α-hydroksy- i α-aminokwasów z ortoestrami.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
W: 52. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 12-16 września 2009. Streszczenia. Łódź : [b.w.], 2009, s. 37, bibliogr. 3 poz.

hydrazyd kwasu karboksylowego ; ortoestry

carboxylic acid hydrazide ; orthoesters

71/114
Nr opisu: 0000107763   
Patent. Polska, nr 203 062. Sposób otrzymywania 5-nitrogwajakolu. Int. Cl. C07C 37/01, C07C 39/02.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
Zgłosz. nr 366 494 z 22.03.2004. Opubl. 31.08.2009, s. 1-4

5-nitrogwajakol ; fenole

5-nitroguaiacol ; phenols

72/114
Nr opisu: 0000049030
Reactions of aryl phenylacetates with nitriles in the presence of trifluoromethanesulfonic anhydride.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
-Pol. J. Appl. Chem. 2008 vol. 52 nr 3/4, s. 123-130, bibliogr. 17 poz.

kwasowość ; keton ; przegrupowanie ; bezwodnik trifluorometanosulfonowy ; izochinolina

acidity ; ketone ; rerrangement ; triflic anhydride ; isoquinoline

73/114
Nr opisu: 0000041539
Synteza nowych pochodnych 1,3,4-oksadiazolu z wybranych α-aminokwasów i ortoestrów.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
W: 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Opole, 7-11 września 2008. Księga streszczeń. Ed. P. Dżygiel [i in.]. [Opole] : [b.w.], 2008, s. 34

a-aminokwas ; ortoester ; 1,3,4-oksadiazol ; synteza

a-amino acid ; orthoester ; 1,3,4-oxadiazole ; synthesis

74/114
Nr opisu: 0000101278
Synthesis of 1,3,4-oxadiazoles from amino- and hydroxyacid hydrazides.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
W: 5th Balticum Organicum Syntheticum, Wilno, Litwa, 29.06-02.07.2008. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. PO62

75/114
Nr opisu: 0000085828   
Synthesis and Crystal Structure of 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-2- phenyl-1-ethanone.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Zbigniew Kaczmarczyk, A. Fruziński.
-Anal. Sci., X-ray Struct. Anal. [online] 2007 vol. 23 iss. 8, s. 153-154, bibliogr. 5 poz.
Dostępny w Internecie: https://www.jstage.jst.go.jp/article/analscix/23/0/23_0_x153/_article [dostęp 4 lutego 2014]. Impact Factor 1.526

76/114
Nr opisu: 0000101281
Synthesis and hydrolysis of some novel 1,3,4-oxadiazin-5(6H)-ones and 2-hydroxymethyl-1,3,4-oxadiazole derivatives.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
W: 12th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Węgry, Tihany 10-13 June, 2007. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. PO45

77/114
Nr opisu: 0000023192
Antibacterial properties of 4-N,N-dimethylaminoquinazoline derivatives.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
-Pestycydy 2006 nr 1/2, s. 29-36

synteza ; aktywność biologiczna ; Pseudomonas

synthesis ; biological activity ; Pseudomonas

78/114
Nr opisu: 0000023194
Reactions of a-hydroxyacid hydrazides with orthoesters.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
W: 4th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry, Thessaloniki, Greece, August 27-31, 2006. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], [2006], s. 143

79/114
Nr opisu: 0000023184
Synthesis of Novel 1,3,4-Oxadiazin-5(6H)-ones and 2-Hydroxymethyl-1,3,4-oxadiazoles.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
-Heterocycles 2006 vol. 68 nr 11, s. 2269-2283. Impact Factor 1.077

80/114
Nr opisu: 0000017658   
Acid-base interactions in some isoquinoline and quinazoline amino derivatives.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
-Arkivoc 2005 pt V, s. 66-68, bibliogr. 40 poz.. Impact Factor 0.694

1-aminoizochinolina ; 4-aminochinazolina ; 2,4-diaminochinazolina ; zasadowość ; efekt stearynowy

1-aminoisoquinoline ; 4-aminoquinazoline ; 2,4-diaminoquinazoline ; basicity ; steric effect

81/114
Nr opisu: 0000017679
Analiza oddziaływań kwasowo-zasadowych w wybranych aminowych pochodnych izochinoliny i chinazoliny.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 18-22 września 2005. Materiały zjazdowe. Poznań : BETAGRAF, [2005], S2-K17

82/114
Nr opisu: 0000012719
Nowy sposób wytwarzania 5-nitrogwajakolu.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 362-364, bibliogr. 10 poz.

83/114
Nr opisu: 0000017867   
Patent. Polska, nr 189 238. Środek o działaniu przeciwbakteryjnym. Int. Cl. A01N 43/54.
Politechnika Śląska, Instytut Przemysłu Organicznego, Polska
Twórcy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko, A. Klimach, A. Szybińska, Z. Zimińska.
Zgłosz. nr 325445 z 18.03.1998. Opubl. 29.07.2005, 5 s.

środek przeciwbakteryjny

antibacterial agent

84/114
Nr opisu: 0000017657
The synthesis of 4-acylamino-1,2,4-triazole derivatives in the reaction of a-hydroxyacid hydrazides and orthoesters.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko, W. Czardybon.
-J. Heterocycl. Chem. 2005 vol. 42, s. 1393-1397. Impact Factor 0.735

85/114
Nr opisu: 0000101344   
The synthesis of 4-acylamino-1,2,4-triazole derivatives in the reaction of α-hydroxyacid hydrazides and ortoesters.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
W: 11th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Czech Republic, Brno, 28th August - 1st September, 2005. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. PO54

86/114
Nr opisu: 0000011192
The synthesis of 8-hydroxyquinazoline derivatives and their acid-base interactions.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
-J. Heterocycl. Chem. 2004 vol. 41 iss. 2, s. 247-251

87/114
Nr opisu: 0000015763
Application of N-vinylimidoyl, N-arylimidoyl and hydrazonyl compounds in the synthesis of N-heterocycles.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko, Monika* Mazik, W. Czardybon.
-Trends Heterocycl. Chem. 2003 vol. 9, s. 69-82

88/114
Nr opisu: 0000008335   
On the synthesis and basicity of 1,3-diaminoisoquinolines.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
-Monatsh. Chem. 2003 vol. 134 iss. 3, s. 403-409, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.886

spektroskopia UV-Vis ; metoda spektroskopowa

UV-Vis spectroscopy ; spectroscopic method

89/114
Nr opisu: 0000022407
Synteza i zasadowość pochodnych 1,3-diaminoizochinoliny.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 28

90/114
Nr opisu: 0000101285
The synthesis of 8-hydroxyquinazoline derivatives and their acid-base interactions.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
W: 10th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Austria, Wiedeń, 03-06.09.2003. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2003, s. PO104

91/114
Nr opisu: 0000008276
A study concerning the synthesis, basicity and hydrolysis of 4- amino-2-(N,N-diethylamino) quinazoline derivatives.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
-J. Heterocycl. Chem. 2002 vol. 39 iss. 6, s. 1289-1292. Impact Factor 0.701

92/114
Nr opisu: 0000017676
Synteza i zasadowość aminowych pochodnych chinazoliny.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
W: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 9-13 września 2002. T.1: Streszczenia prezentacji. Kraków : Drukarnia Vacat, 2002, s. 116

93/114
Nr opisu: 0000101324
Synthesis and basicity of 1,3-disubstituted isoquinolines.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
W: 9th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Slovak Republic, Tatranska Lomnica, June 16-20, 2002. Book of abstracts. Ed. K. Spirkova, L. Fisera, M. Babjak. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. PO57

94/114
Nr opisu: 0000017672
Synteza i zasadowość wybranych aminowych pochodnych chinazoliny i izochinoliny.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. II Konferencja, Ustroń, 11-14 listopada 2001. Streszczenia. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 22

95/114
Nr opisu: 0000017653   
Concerning the basicity of 4-dimethylaminoquinazoline derivatives.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
-Monatsh. Chem. 2000 vol. 131 iss. 7, s. 773-738, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.783

96/114
Nr opisu: 0000012410   
Synteza, zasadowość i aktywność biologiczna wybranych aminowych pochodnych chinazoliny i izochinoliny. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko.
Gliwice, 2001, 177 s., bibliogr. 200 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech** Zieliński

97/114
Nr opisu: 0000017654   
Synthesis and basicity of 4-amino-2-phenylquinazolines.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
-Monatsh. Chem. 2000 vol. 131 iss. 8, s. 895-899, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.783

98/114
Nr opisu: 0000101291
Synthesis and hydrolysis of 2-(N,N-dimethyloamino)-4-aminoquinazoline derivatives.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
W: 8th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Słowenia, Bled, 24-27.09.2000. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. PO108

99/114
Nr opisu: 0000101300
Basicity of aminoquinazoline derivatives.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
W: 17th International Congress of Heterocyclic Chemistry, Austria, Wiedeń, 01-08.06.1999. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 1999, s. PO316

100/114
Nr opisu: 0000008167   
Synteza preparatów i elementy jakościowej analizy organicznej (z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy i postępowania z odpadami). Praca zbiorowa. Pod red. J. Suwińskiego.
[Aut.]: Jerzy** Suwiński, Andrzej** Rajca, Andrzej** Skibiński, Stanisław* Krompiec, Agnieszka Kudelko, Jacek** Majewski, Wojciech Szczepankiewicz, Krzysztof* Świerczek, Paweł* Wagner, Krzysztof Walczak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, 265 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2142 0434-0825)

101/114
Nr opisu: 0000101297
Synthesis and basicity of aminoquinazolines.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
W: 7th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Węgry, Eger, 07-10.06.1998. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. PO161

102/114
Nr opisu: 0000024400
Synthesis of 2,4-diaminoquinazoline derivatives.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko, E. Holt.
-Heterocycles 1998 vol. 48 iss. 2, s. 319-328

103/114
Nr opisu: 0000042546
Nowa metoda syntezy pochodnych 2,4-diaminochinazoliny.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-5, I-3

104/114
Nr opisu: 0000035379   
Synthesis and basicity of 4-(N,N-dimethylamino)-2-arylquinazolines.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
-Heterocycles 1996 vol. 43 iss. 6, s. 1201-1209

105/114
Nr opisu: 0000035640
Synthesis and basicity of 4-aminoquinazolines.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
W: 12th Symposium on Chemistry of Heterocyclic Compounds. 6th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Brno 1-4 September 1996. Proceedings. [B.m.] : [b.w.], 1996, C 18

106/114
Nr opisu: 0000085926
Efekty elektronowe w 4-aminochinazolinach.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
W: Nowie kierunki w syntezie wielopierścieniowych układów heterocyklicznych. Seminarium naukowe, Kraków, 17.11.1995. Kraków : [b.w.], 1995, s. 21

107/114
Nr opisu: 0000033238
Electronic effects in isoquinoline systems.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko, Monika* Mazik.
-Pol. J. Appl. Chem. 1995 vol. 39 nr 1, s. 33-38, bibliogr. 11 poz.

108/114
Nr opisu: 0000033829
Imidic acid derivatives in the synthesis of 1,3-diazines.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Monika* Mazik, Agnieszka Kudelko.
W: 5th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry (5th BDSHC), Casta-Papiernicka, Slovak Republik, June 14-17, 1995. Proceedings. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 49

109/114
Nr opisu: 0000033466   
Imidic acid derivatives in the synthesis of 1,3-diazines.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Monika* Mazik, Agnieszka Kudelko.
-Chim. Geterocikl. Soedin. 1995 vol. 31 nr 10, s. 1208-1210, bibliogr. 8 poz.

110/114
Nr opisu: 0000038384
Przenoszenie efektów elektronowych poprzez układ izochinolinowy.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Krawczyk, Monika* Mazik.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 15

111/114
Nr opisu: 0000037838
Simple method for synthesis of amino-1,3-diazines.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Monika* Mazik, Agnieszka Kudelko.
W: IXth European Symposium on Organic Chemistry, Warszawa, Poland, June 18-23, 1995. Book of abstracts. Warszawa : Institute of Organic Chemistry Polish Academy of Sciences, 1995, s. 215

112/114
Nr opisu: 0000037602
Synteza i zasadowość pochodnych 4-(N,N-dimetyloamino)-2-fenylochinazoliny.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko, Monika* Mazik.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-9 P-17

113/114
Nr opisu: 0000044001
Przenoszenie efektów elektronowych poprzez układ izochinoliny.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Krawczyk, Monika* Mazik.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-8 K-8

114/114
Nr opisu: 0000044026
Simple method for synthesis of amino-1,3-diazines.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Monika* Mazik, Agnieszka Krawczyk.
W: 4th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry (4th BDSC), St. Polten, 22-25 June 1994. Abstracts-program-list of participants. Austrian Chemical Society [et al.]. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. PO-84

stosując format:
Nowe wyszukiwanie