Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KUCĘBA R
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/7
Nr opisu: 0000126917
Energetyka prosumencka. Konsolidacja problematyki społecznej, ekonomicznej i technicznej w aspekcie transformacji polskiego rynku energii elektrycznej. Monografia. Red. Jan Popczyk, Robert Kucęba, Krzysztof Dębowski, Waldemar Jędrzejczyk.
Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2017, 264 s.. Punktacja MNiSW 80.000

energetyka prosumencka ; zarządzanie energią ; rynek energii elektrycznej ; odnawialne źródła energii ; bezpieczeństwo energetyczne

prosumer energetics ; energy management ; electricity market ; renewable energy sources ; energy security

2/7
Nr opisu: 0000112699
Business innovation - źródła przewagi konkurencyjnej. Monografia naukowa. Red. Piotr Bartkowiak, Robert Kucęba.
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora, 2015, 449 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

3/7
Nr opisu: 0000110094
Energetyka prosumencka. Próba konsolidacji w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym. Praca zbiorowa. Pod red.: Jana Popczyka, Roberta Kucęby, Krzysztofa Dębowskiego, Waldemara Jędrzejczyka.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, 322 s.
(Monografia ; [Politechnika Śląśka] nr 624)

konsolidacja ; energetyka prosumencka ; zarządzanie

consolidation ; prosumer power engineering ; management

4/7
Nr opisu: 0000099067
Energetyka prosumencka. Pierwsza próba konsolidacji. Monografia. Red. Jan Popczyk, Robert Kucęba, Krzysztof Dębowski, Waldemar Jędrzejowski.
Częstochowa : Sekcja Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, 225 s.

5/7
Nr opisu: 0000111027
Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami. Monografia. Red. R. Kucęba [i in.].
Częstochowa : Sekcja Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, 198 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

6/7
Nr opisu: 0000112758
Rozwój nauk o zarządzaniu : kierunki i perspektywy. Monografia okolicznościowa dla uczczenia jubileuszu 35-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dra hab. inż. Leszka Kiełtyki. Red. Robert Kucęba, Waldemar Jędrzejczyk, Klaudia Smoląg.
Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2013, 380 s.
(Monografie ; [Politechnika Częstochowska] nr 255)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

7/7
Nr opisu: 0000018696
Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem IFS Applications. Ćwiczenia z obsługi: wybrane moduły. Praca zbiorowa. Pod red. L. Kiełtyki.
[Aut.]: L. Kiełtyka, R. Kucęba, Mieczysław Jagodziński, M. Pudło.
Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2003, 248 s.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie