Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KUBEC JAN
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/33
Nr opisu: 0000138481
Między formą a materią: kompozycja.
[Aut.]: Jan Kubec.
W: Współczesna przestrzeń edukacji w koncepcjach zespołu szkolno-przedszkolnego w Żorach. Praca zbiorowa. Contemporary space of education in the concepts of a nursery school-primary school complex in Żory. Pod red. Beaty Majerskiej-Pałubickiej. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, s. 10-15, bibliogr. 16 poz.
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

kompozycja ; przestrzeń ; forma architektoniczna ; analiza architektury

composition ; space ; architectural form ; architecture analysis

2/33
Nr opisu: 0000138504   
Symbolic and literal aspects of landscape in contemporary architecture - a study of three projects of museums.
[Aut.]: Jan Kubec.
W: 12th Architecture in Perspective 2020. Proceedings of the international conference. Architektura v perspektive 2020. Eds.: Martina Perinkova, Sandra Juttnerova, Lucie Videcka. VSB - Technical University of Ostrava. Faculty of Civil Engineering. Department of Architecture. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2020, s. 57-61

teren nieokreślony ; krajobraz jako pomnik ; lokalna orografia

terrain vague ; landscape as a monument ; local orography

3/33
Nr opisu: 0000132721
Thinking of the project as landscape.
[Aut.]: Jan Kubec.
W: 11th Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the international conference, Ostrava, 2.10. - 3.10. 2019. 11. Architektura v perspektive 2019. Eds.: Martina Perinkova, Sandra Juttnerova, Lucie Videcka. VSB - Technical University of Ostrava. Faculty of Civil Engineering. Department of Architecture. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2019, s. 10-20, bibliogr. 45 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

druga natura ; architektura terytorium ; krajobraz jako medium

second nature ; architecture of territory ; landscape as medium ; naturbanity

4/33
Nr opisu: 0000120085
A structural building material with sensual qualities.
[Aut.]: Jan Kubec.
W: Defining the architectural space. Transmutations of concrete. Monograph. Definiowanie przestrzeni Architektonicznej. Transmutacje betonu. Monografia. Vol. 3. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2017, s. 37-45. Punktacja MNiSW 20.000

natura sztuczności ; materiał modyfikowany

nature of artifice ; modified material

5/33
Nr opisu: 0000114858
O architekturze na styku obszaru zurbanizowanego i krajobrazu otwartego.
[Aut.]: Jan Kubec.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, 207 s., bibliogr. 219 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 648). Punktacja MNiSW 80.000

6/33
Nr opisu: 0000109931
Celibate houses.
[Aut.]: Jan Kubec.
W: 8. Architektura v perspektive 2016. 8th Architecture in Perspective 2016. Sbornik prispevku z mezinarodni konference. Eds.: Martina Perinkova, Martin Nedved. Vysoka skola banska Technicka univerzita Ostrava. Fakulta stavebni, katedra architektury. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2016, s. 127-131, bibliogr. 7 poz.

wolnostojący objekt krajobrazowy

freestanding landscape object

7/33
Nr opisu: 0000110607
Celibate houses.
[Aut.]: Jan Kubec.
W: A house in a city. Properties of an architectural thing. Dom w mieście. Właściwości rzeczy architektonicznej. T. 5. Red. T. Kozłowski. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2016, s. 39-49 (Monografia ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki nr 533 Architektura ; 0860-097X)

wolnostojący objekt krajobrazowy

freestanding landscape object

8/33
Nr opisu: 0000089793
Przedmieścia w strategii planistycznej i architekturze współczesnego miasta.
[Aut.]: Jan Kubec.
W: Gliwickie rekomendacje. Powiązania przestrzenne nowoczesnej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Monografia wieloautorska. Pod red. Grzegorza Nawrota. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Katedra Projektowania Architektonicznego, 2013, s. 87-96, bibliogr. 2 poz.

architektura współczesna ; architektura miasta ; przedmieście ; zabudowa mieszkaniowa

contemporary architecture ; town architecture ; suburb ; residential area

9/33
Nr opisu: 0000080379
Luzujemy krawaty.
[Aut.]: Jan Kubec.
W: Warszawa. Architekci, projektanci, aktywiści o swoim mieście = Architects, designers, activists on their city. Agnieszka Kowalska. Warszawa : Agora, 2012, s. 102-103
Tekst równoległy w jęz. ang.

10/33
Nr opisu: 0000081713
Nowa przestrzeń publiczna wraz z halą wystawienniczo-handlową w Bytomiu.
[Aut.]: Jan Kubec.
W: Nowoczesność w architekturze. Transformacja - Technologia - Tożsamość = Modernity in architecture. Transformation - Technology - Identity. Monografia. Praca zbiorowa. T. 6/2. Pod red. Jerzego Witeczka. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Architektury. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Katedra Projektowania Architektonicznego, 2012, s. 109-118

hala wystawowa ; hala handlowa ; przestrzeń publiczna ; Bytom

exhibition hall ; trade hall ; public space ; Bytom

11/33
Nr opisu: 0000080373
Centrum Nauki Kopernik.
[Aut.]: Jan Kubec.
-Świat Archit. 2011 nr 2, s. 22-28, 30

Centrum Nauki Kopernik ; przestrzeń publiczna ; centrum kultury

Copernicus Science Centre ; public space ; cultural centre

12/33
Nr opisu: 0000080362
Centrum Nauki Kopernik - fenomen logiki erozji czy funkcjonalna maszyna?.
[Aut.]: Jan Kubec.
-Archivolta 2011 nr 3, s. 23-32

Centrum Nauki Kopernik ; projekt architektoniczny

Copernicus Science Centre ; architectural design

13/33
Nr opisu: 0000080372
Jan Kubec. Zbliżyłem Warszawę do Wisły rozmowa z Janem Kubecem projektantem Centrum Nauki Kopernik. Rozm. Tomasz Malkowski.
[Aut.]: Jan Kubec, T. Malkowski.
-Archit. Mur. 2011 nr 12, s. 120

Kubec Jan ; Centrum Nauki Kopernik ; architektura

Kubec Jan ; Copernicus Science Centre ; architecture

14/33
Nr opisu: 0000067653
Metropol Baldachin.
[Aut.]: Jan Kubec.
W: Nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Praca zbiorowa. Pod red. Jana Pallado. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2010, s. 50-61, bibliogr. 3 poz.

przestrzeń publiczna ; projekt Metropol Baldachin

public area ; Metropol Baldachin project

15/33
Nr opisu: 0000080360
Na rynku - współczesny dach użytkowy.
[Aut.]: Jan Kubec, E. Wójcik.
-Archit. Mur. 2010 nr 10, 112-113

ogród ; dach użytkowy ; dach zielony ; Centrum Nauki Kopernik

garden ; functional roof ; green roof ; Copernicus Science Centre

16/33
Nr opisu: 0000067718
Przedmieścia w strategii planistycznej i architekturze współczesnego miasta.
[Aut.]: Jan Kubec.
W: Optymalizacja wykorzystania terenu pod nową zabudowę mieszkaniową na przykładzie miasta Ruda Śląska. Praca zbiorowa. Pod red. Jana Pallado. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2010, s. 33-44, bibliogr. 2 poz.

przedmieście ; obszar podmiejski ; środowisko mieszkaniowe ; urbanistyka ; Ruda Śląska

suburb ; suburban area ; housing environment ; urbanism ; Ruda Śląska

17/33
Nr opisu: 0000080584
[Projekt konkursowy] nr 100.
[Aut.]: Jan Kubec, A. Małek, W. Wiatr, K. Kazubek, B. Hornik, K. Gołąbek.
W: Muzeum II Wojny Światowej. Międzynarodowy konkurs architektoniczny = Museum of the Second World War. International architectural competition. Red.: A. Bittner, A. Kądziela-Grubman, U. Kwiatkowska. Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2010, s. 133
Tekst równoległy w jęz. ang.

Muzeum II Wojny Światowej ; konkurs architektoniczny ; projekt architektoniczny

Museum of the Second World War ; architectural competition ; architectural design

18/33
Nr opisu: 0000080369
Vyzkumne Centrum Kopernik.
[Aut.]: M. Gliner, Jan Kubec, Michał Tomanek.
-Era 21 2007 nr 6, s. 44-45

19/33
Nr opisu: 0000077866
Zespół sakralno-parafialny w Zabrzu.
[Aut.]: Jan Kubec, M. Gilner, Paweł* Maryńczuk, Damian Radwański.
W: Galeria jednego projektu. Architektura polska początku XXI wieku. Red. Urszula Gołota. Wrocław : Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2007, s. 36-37

architektura sakralna ; Zabrze ; projekt architektoniczny

sacral architecture ; Zabrze ; architectural design

20/33
Nr opisu: 0000024060
Centrum Nauki Kopernik.
[Aut.]: Jan Kubec.
W: ULAR 2. Odnowa krajobrazu miejskiego. Tożsamość miejsca w dobie globalizacji. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice, 22-23 czerwca 2006. Red. Nina Juzwa [i in.]. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2006, s. 171-177

Centrum Nauki Kopernik ; projekt architektoniczny ; przestrzeń publiczna ; Kubec Jan ; przestrzeń edukacyjna ; centrum kultury

Copernicus Science Centre ; architectural design ; public space ; Kubec Jan ; educational space ; cultural centre

21/33
Nr opisu: 0000029887
Centrum Nauki Kopernik.
[Aut.]: Zbyszko Bujniewicz, Jan Kubec, Michał Tomanek, M. Gilner.
-Archivolta 2006 nr 2, s. 22-25

projekt architektoniczny ; Centrum Nauki Kopernik ; przestrzeń edukacyjna

architectural design ; Copernicus Science Centre ; educational space

22/33
Nr opisu: 0000029886
Warszawa - centrum edukacji naukowej.
[Aut.]: Jan Kubec, M. Gliner, Zbyszko Bujniewicz, Michał Tomanek.
-Archit. Biznes 2006 nr 1, s. 41

Centrum Nauki Kopernik ; projekt architektoniczny ; przestrzeń edukacyjna ; Warszawa

Copernicus Science Centre ; architectural design ; educational space ; Warsaw

23/33
Nr opisu: 0000077890
Aranżowanie nowych kodów krajobrazowych.
[Aut.]: M. Gilner, Jan Kubec.
-Archivolta 2005 nr 1, s. 76-81

projekt architektoniczny ; krajobraz naturalistyczny ; zagospodarowanie terenu

architectural design ; naturalistic lanscape ; land development

24/33
Nr opisu: 0000019851
Przedmieścia w strategii planistycznej współczesnego miasta - wypełnianie miejskich pustek.
[Aut.]: Jan Kubec, M. Gilner.
W: ULAR. Odnowa krajobrazu miejskiego. Pomysły, programy, projekty. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach Kongresu Nauki z okazji jubileuszu 60 rocznicy powstania Politechniki Śląskiej, Gliwice, 02-04 czerwca 2005. Red. Nina Juzwa [i in.]. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2005, s. 297-307

przedmieście ; rozwój urbanistyczny ; krajobraz architektoniczny

suburb ; urban development ; architectural landscape

25/33
Nr opisu: 0000076332   
Submerged city.
[Aut.]: M. Gilner, Jan Kubec, Jerzy** Cibis.
-Arkkitehtuurikilpailuja 2005 nr 5, s. 27

26/33
Nr opisu: 0000013929
Europan 7. Autonomus village.
[Aut.]: Jan Kubec.
W: Suburban challenge, urban intensity and housing diversity. Europan 7. Ed. Emmie Vos. Rotterdam : NAi, 2004, s. 6-7

27/33
Nr opisu: 0000013959
Europan 7. Autonomus village.
[Aut.]: Jan Kubec.
W: Środowisko mieszkaniowe = Housing environment 2004. [Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Zespoły mieszkaniowe. Teoria - projekty -realizacje, 8-10 października 2004 r.]. Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Wydział Architektury. Politechnika Krakowska. Kraków : Wydaw. Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, 2004, s. 140-144

28/33
Nr opisu: 0000080364
Socjalna zabudowa sakralna. Zespół Sakralno-Parafialny p.w. Bożego Ciała w Zabrzu.
[Aut.]: Jan Kubec.
-Archivolta 2004 nr 3, s. 34-37

architektura sakralna ; kościół ; Zabrze

sacral architecture ; church ; Zabrze

29/33
Nr opisu: 0000078879
Informator Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 1. Red. Joanna Serdyńska, Damian Radwański, Jan Kubec, Dariusz Sirojć, Radosław Wanago.
Czeladź : Firma Poligraficzna OL-DRUK, 2002

Wydział Architektury ; Politechnika Śląska ; oferta edukacyjna

Faculty of Architecture ; Silesian University of Technology ; educational offer

30/33
Nr opisu: 0000012515   
Analiza funkcjonalno-programowa współczesnego teatru miejskiego na przykładzie Teatru Polskiego we Wrocławiu i kilku innych przykładów teatrów miejskich. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jan Kubec.
Gliwice, 2001, 125 s., bibliogr. 80 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: prof. dr inż. arch. Wiktor** Jackiewicz

31/33
Nr opisu: 0000080579
[Design] 38.
[Aut.]: Andrzej Duda, Jan Kubec, Jerzy** Witeczek, Henryk* Zubel.
W: Karolina 2000. Sbornik z mezinarodni ideove verejne urbanisticko-architektonicke souteze na lokalitu Karolina v Ostrave = Almanach from international idea public urbanistic-architectural competition for a locality of Karolina in Ostrava. Red. V. Bichler, J. Sedlecky. Ostrava : Repronis Ostrava, 2001, s. 43
Tekst równoległy w jęz. ang.

32/33
Nr opisu: 0000098843
Koloryt zamieszkania. Koncepcja architektoniczna.
[Aut.]: K. Meisner, Damian Radwański, Jan Kubec, B. Gronostajska, K. Lehnert, G. Dreiling, K. Dobrowolski.
W: Habitat w regionie. Euroregion Jelenia Góra - Gorlitz - Liberec. HABITAT '96. Seminarium, warsztaty architektoniczne, Czarne, 14-19 października 1996. Red. Z. Bać. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 53-58 (Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej ; nr 2 Projektowanie Architektury Mieszkaniowej ; nr 2 1232-1354)

habitat ; budownictwo mieszkaniowe ; proekologia

habitat ; housing ; proecology

33/33
Nr opisu: 0000098857
Blokowisko jako pole akcji.
[Aut.]: Jan Kubec, I. Kutarba, Damian Radwański, Jerzy Wojewódka, M. Igras.
W: Humanizacja zespołów mieszkalnych - blokowisk. HABITAT '93. Seminarium, warsztaty architektoniczne, Wrocław - Karpacz, październik 1993. Praca zbiorowa. Pod red. Zbigniewa Bacia. Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1994, s. 116-131 (Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej ; nr 1 Katedra Projektowania Architektury mieszkaniowej ; nr 1 1232-1354)

osiedle mieszkaniowe ; rewitalizacja ; humanizacja ; budownictwo mieszkaniowe

housing estate ; revitalization ; humanisation ; housing

stosując format:
Nowe wyszukiwanie