Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KU¦ ZYGMUNT
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/35
Nr opisu: 0000118711   
Applying colour image-based indicator for object tracking.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, J. Cymerski, J. Radziszewska, Aleksander Nawrat.
W: Advanced technologies in practical applications for national security. Eds.: Aleksander Nawrat, Damian Bereska, Karol Jędrasiak. Cham : Springer, 2018, s. 23-33, bibliogr. 19 poz. (Studies in Systems, Decision and Control ; vol. 106 2198-4182). Punktacja MNiSW 20.000

rozpoznawanie wzorców ; obraz kolorowy ; wektor obrazu ; ¶ledzenie obiektu

pattern recognition ; colour image ; pattern vector ; object tracking

2/35
Nr opisu: 0000118671   
Suppressing disturbances in the UAV's control system based on the modified BLT method.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Aleksander Nawrat.
W: Advanced technologies in practical applications for national security. Eds.: Aleksander Nawrat, Damian Bereska, Karol Jędrasiak. Cham : Springer, 2018, s. 147-156, bibliogr. 12 poz. (Studies in Systems, Decision and Control ; vol. 106 2198-4182). Punktacja MNiSW 20.000

3/35
Nr opisu: 0000123450   
The realisation of selected signal processing functions by means of stack filters.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Aleksander Nawrat.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2018 vol. 66 no. 2, s. 193-208, bibliogr. 62 poz.. Impact Factor 1.277. Punktacja MNiSW 25.000

filtry stosowe ; mediana ; operacje otwierania i zamykania

stack filters ; median ; opening and closing operations

4/35
Nr opisu: 0000118704   
Weighted pattern vector for object tracking with the use of thermal images.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, J. Radziszewska, Aleksander Nawrat.
W: Advanced technologies in practical applications for national security. Eds.: Aleksander Nawrat, Damian Bereska, Karol Jędrasiak. Cham : Springer, 2018, s. 75-85, bibliogr. 27 poz. (Studies in Systems, Decision and Control ; vol. 106 2198-4182). Punktacja MNiSW 20.000

rozpoznawanie wzorców ; termogram ; ¶ledzenie obiektu

pattern recognition ; thermal image ; object tracking

5/35
Nr opisu: 0000100942
Adjusting the thresholds to the recognised pattern in order to improve the separation between the recognised patterns.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Aleksander Nawrat.
W: Innovative simulation systems. Eds. Aleksander Nawrat, Karol Jędrasiak. Cham : Springer, 2016, s. 47-66, bibliogr. 27 poz. (Studies in Systems, Decision and Control ; vol. 33 2198-4182)

rozpoznawanie obiektów ; wektor obrazu ; progowanie ; wyrównanie histogramu ; niezmienniki momentowe

object recognition ; pattern vector ; thresholding ; histogram equalisation ; moment invariants

6/35
Nr opisu: 0000111855   
Analysis of dynamical properties of object tracking system elements.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2016 vol. 64 no. 3, 479-489, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 1.156. Punktacja MNiSW 25.000

bezzałogowy statek powietrzny ; ¶ledzenie obiektu ; system sterowania ; model dynamiczny

unmanned aerial vehicle ; object tracking ; control system ; dynamic model

7/35
Nr opisu: 0000111017   
Dynamical pattern vector in pattern recognition with the use of thermal images.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶.
W: 2016 8th International Conference on Computer and Automation Engineering. ICCAE 2016, Melbourne, Australia, March 3-4, 2016 [online]. Eds. M. Kavakli, M. J. E. Salami, A. Amini, M. A. B. M. Basri, A. B. Masli, S. C. H. Li and M. Pal. Les Ulis : EDP Sciences, 2016, (plik pdf) s. 1-4, bibliogr. 25 poz. (MATEC Web of Conferences ; vol. 56 2261-236X)
Dostępny w Internecie: http://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2016/19/matecconf_iccae2016_02010.pdf [dostęp 8 grudnia 2016]

8/35
Nr opisu: 0000100913
Minimizing the image resolution in order to increase the computing speed without losing the separation of the recognised patterns.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Aleksander Nawrat.
W: Innovative simulation systems. Eds. Aleksander Nawrat, Karol Jędrasiak. Cham : Springer, 2016, s. 3-18, bibliogr. 30 poz. (Studies in Systems, Decision and Control ; vol. 33 2198-4182)

rozpoznawanie obiektów ; rozdzielczo¶ć obrazu ; wektor obrazu ; niezmienniki momentowe

object recognition ; image resolution ; pattern vector ; moment invariants

9/35
Nr opisu: 0000100953
The application of the modified BLT method for the synthesis of UAV's control system.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Aleksander Nawrat.
W: Innovative simulation systems. Eds. Aleksander Nawrat, Karol Jędrasiak. Cham : Springer, 2016, s. 353-362, bibliogr. 27 poz. (Studies in Systems, Decision and Control ; vol. 33 2198-4182)

model helikoptera ; wielowymiarowy układ sterowania ; metoda BLT

helicopter model ; multivariable control system ; BLT method

10/35
Nr opisu: 0000111707   
The fusion of the visual and thermal images on the basis of determining the image fragments which contain essential details.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶.
W: 2016 8th International Conference on Computer and Automation Engineering. ICCAE 2016, Melbourne, Australia, March 3-4, 2016 [online]. Eds. M. Kavakli, M. J. E. Salami, A. Amini, M. A. B. M. Basri, A. B. Masli, S. C. H. Li and M. Pal. Les Ulis : EDP Sciences, 2016, (plik pdf) s. 1-4, bibliogr. 35 poz. (MATEC Web of Conferences ; vol. 56 2261-236X)
Dostępny w Internecie: http://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2016/19/matecconf_iccae2016_01009.pdf [dostęp 8 grudnia 2016]

11/35
Nr opisu: 0000100941
The method of developing the invariant functions vector for objects recognition from a given objects set.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Aleksander Nawrat.
W: Innovative simulation systems. Eds. Aleksander Nawrat, Karol Jędrasiak. Cham : Springer, 2016, s. 33-46, bibliogr. 23 poz. (Studies in Systems, Decision and Control ; vol. 33 2198-4182)

rozpoznawanie obiektów ; wektor obrazu ; zasada minimalnej odległo¶ci ; niezmienniki momentowe

object recognition ; pattern vector ; minimum distance principle ; moment invariants

12/35
Nr opisu: 0000100940
The method of guaranteeing the separation between the recognised object and background.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Aleksander Nawrat.
W: Innovative simulation systems. Eds. Aleksander Nawrat, Karol Jędrasiak. Cham : Springer, 2016, s. 19-31, bibliogr. 25 poz. (Studies in Systems, Decision and Control ; vol. 33 2198-4182)

rozpoznawanie obiektów ; wektor obrazu ; niezmienniki momentowe

object recognition ; pattern vector ; moment invariants

13/35
Nr opisu: 0000100954
The modified BLT method for multivariable control systems.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Aleksander Nawrat.
W: Innovative simulation systems. Eds. Aleksander Nawrat, Karol Jędrasiak. Cham : Springer, 2016, s. 363-371, bibliogr. 19 poz. (Studies in Systems, Decision and Control ; vol. 33 2198-4182)

metoda BLT ; wielowymiarowy układ sterowania

BLT method ; multivariable control system

14/35
Nr opisu: 0000094388
Camera head control system with a changeable gain in a proportional regulator for object tracking.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Aleksander Nawrat.
W: Innovative control systems for tracked vehicle platforms. Ed. Aleksander Nawrat. Cham : Springer, 2014, s. 105-125, bibliogr. 28 poz. (Studies in Systems, Decision and Control ; Vol. 2 2198-4182)

bezzałogowy obiekt lataj±cy ; ¶ledzenie obiektu ; system sterowania ; metoda przetwarzania obrazu

unmanned aerial vehicle ; object tracking ; control system ; image processing method ; changeable gain

15/35
Nr opisu: 0000094391
The limitation for the angular velocity of the camera head during object tracking with the use of the UAV.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Aleksander Nawrat.
W: Innovative control systems for tracked vehicle platforms. Ed. Aleksander Nawrat. Cham : Springer, 2014, s. 127-145, bibliogr. 29 poz. (Studies in Systems, Decision and Control ; Vol. 2 2198-4182)

bezzałogowy obiekt lataj±cy ; ¶ledzenie obiektu ; system sterowania ; metoda przetwarzania obrazu ; ograniczenie prędko¶ci

unmanned aerial vehicle ; object tracking ; control system ; image processing method ; velocity limitation

16/35
Nr opisu: 0000081400
Helicopter control algorithms from the set orientation to the set geographical location.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, S. Fra¶.
W: Advanced technologies for intelligent systems of national border security. Eds: Aleksander Nawrat, Krzysztof Simek, Andrzej ¦wierniak. Berlin : Springer, 2013, s. 3-13, bibliogr. 7 poz. (Studies in Computational Intelligence ; vol. 440 1860-949X)

bezzałogowy statek powietrzny ; ¶migłowiec ; sterowanie wielopoziomowe

unmanned aerial vehicle ; helicopter ; multilevel control

17/35
Nr opisu: 0000084231
Object tracking for rapid camera movements in 3D space.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Aleksander Nawrat.
W: Vision based systems for UAV applications. Eds: Aleksander Nawrat, Zygmunt Ku¶. Berlin : Springer, 2013, s. 57-76, bibliogr. 35 poz. (Studies in Computational Intelligence ; vol. 481 1860-949X)

18/35
Nr opisu: 0000084232
Object tracking in a picture during rapid camera movements.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Aleksander Nawrat.
W: Vision based systems for UAV applications. Eds: Aleksander Nawrat, Zygmunt Ku¶. Berlin : Springer, 2013, s. 77-91, bibliogr. 33 poz. (Studies in Computational Intelligence ; vol. 481 1860-949X)

19/35
Nr opisu: 0000084237
Vision based systems for UAV applications. Eds: Aleksander Nawrat, Zygmunt Ku¶.
Berlin : Springer, 2013, 344 s.

20/35
Nr opisu: 0000016559
Zastosowanie adaptacyjnego regulatora energoelektrycznych zasilaczy urz±dzeń łukowych przy zmiennym przepływie gazu plazmotwórczego i zmianach warto¶ci zadanej.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶.
W: Podstawowe problemy energoelektroniki i elektromechaniki. PPEE'2005. Materiały XI sympozjum, Wisła, 2-5 kwietnia 2005. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski [i in.]. Gliwice : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2005, s. 170-173, bibliogr. 4 poz. (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 20)

regulator adaptacyjny ; przepływ gazu ; gaz plazmotwórczy ; natryskiwanie łukowe

adaptive controller ; gas flow ; plasma gas ; arc spraying

21/35
Nr opisu: 0000021248
Zastosowanie regulatora adaptacyjnego dla zasilaczy odbiorników łukowych przy zmiennym przepływie gazu plazmotwórczego.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyki. KKA 2005, [Warszawa, 27-30 czerwca 2005]. T. 3. Red.: Z. Bubnicki, R. Kulikowski, J. Kacprzyk. [Warszawa] : [Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk], [2005], s. 253-256, bibliogr. 4 poz.

22/35
Nr opisu: 0000016645
Zastosowanie metody zmiennej struktury w projektowaniu regulatora dla odbiorników łukowych przy zmiennym przepływie gazu plazmotwórczego.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶.
W: Trzydziesta Trzecia Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Ko¶cielisko, 14-21 IX 2004. Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Warszawa : [b.w.], 2004, s. 48-49, bibliogr. 2 poz.

odbiornik łukowy ; gaz plazmotwórczy

receiver arc ; plasma gas

23/35
Nr opisu: 0000003331
Modelowanie zasilaczy odbiorników łukowych jako układów nieliniowych z zastosowaniem metody zmiennej struktury dla potrzeb projektowania układów regulacji.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶.
W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, 24-27 czerwca 2002. T. 1. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych, 2002, s. 495-500, bibliogr. 5 poz.

24/35
Nr opisu: 0000018546
Modelowanie energoelektronicznych zasilaczy urz±dzeń łukowych dla potrzeb projektowania układów regulacji.
[Aut.]: Tadeusz** Rodacki, Andrzej* Kandyba, Zygmunt Ku¶.
W: Podstawowe problemy energoelektroniki i elektromechaniki. PPEE'2000. Materiały IX sympozjum, Wisła, 11-14 grudnia 2000. [Gliwice] : [Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej], 2000, s. 90-95, bibliogr. 3 poz. (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 10)

25/35
Nr opisu: 0000025269
Laboratorium teorii sterowania i podstaw automatyki. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Błachuty.
[Aut.]: Marian* Błachuta, Zdzisław** Duda, Zygmunt Ku¶, Joanna Polańska, Andrzej Polański, Krzysztof Simek, Krzysztof Fujarewicz, Adam Gałuszka.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1998, 241 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika ¦l±ska] nr 2082 0434-0825)

26/35
Nr opisu: 0000024568   
Macierzowa postać ograniczeń w zadaniu programowania liniowego definiuj±cym filtr stosowy optymalny ze względu na ¶redni bł±d bezwzględny.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1998 z. 122, s. 127-148, bibliogr. 14 poz.

27/35
Nr opisu: 0000024569   
Projektowanie filtrów stosowych na podstawie kryterium minimalizacji warto¶ci błędu bezwzględnego.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1998 z. 122, s. 99-125, bibliogr. 7 poz.

28/35
Nr opisu: 0000036277
Application of stack filters based on the MAE criterion for 2D binary.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶.
W: Workshop on Design Methodologies for Signal Processing. Proceedings, Zakopane, Poland, 29-30 August 1996. Gliwice : Institute of Electronics. Silesian Technical University, 1996, s. 163-169, bibliogr. 8 poz.

29/35
Nr opisu: 0000041860   
Synteza optymalnych przetworników stosowanych w warunku minimalizacji ¶redniego błędu bezwzględnego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶.
Gliwice, 1996, 94 s., bibliogr.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: dr hab. inż. Konrad** Wojciechowski

30/35
Nr opisu: 0000032919   
Deterministyczne wła¶ciwo¶ci przetwarzania stosowego.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 133-149, bibliogr. 9 poz.

31/35
Nr opisu: 0000032918   
Przetwarzanie medianowe jako szczególny przypadek przetwarzania stosowego.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 151-165, bibliogr. 3 poz.

32/35
Nr opisu: 0000032921   
Przetwarzanie stosowe.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 93-115, bibliogr. 7 poz.

33/35
Nr opisu: 0000101357
Stack filter design based on the mean absolute error criterion.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶.
W: Summer School on Morphological Image and Signal Processing, Zakopane, Poland, September 27-30, 1995. [Vol. 1], Papers. Ed. Konrad Wojciechowski. [Gliwice] : [Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki], 1995, s. 25-30, bibliogr. 8 poz.

34/35
Nr opisu: 0000032920   
Statystyczne wła¶ciwo¶ci przetwarzania stosowego.
[Aut.]: Zygmunt Ku¶, Konrad** Wojciechowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Autom. 1995 z. 113, s. 117-131, bibliogr. 5 poz.

35/35
Nr opisu: 0000044849   
Laboratorium teorii sterowania i podstaw automatyki. Zbiór instrukcji do ćwiczeń. Praca zbiorowa. Pod red. M. Błachuty.
[Aut.]: Marian* Błachuta, Zdzisław** Duda, Zygmunt Ku¶, Joanna Polańska, Andrzej Polański, Krzysztof Simek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1994, 199 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika ¦l±ska nr 1851 0434-0825)

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie