Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KU¦ WACŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 303Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/303
Nr opisu: 0000136371
Decoupled homogenization of hyperelastic composite with carbon black inclusion.
[Aut.]: Martyna Poręba-Sebastjan, Wacław Ku¶.
-Comput. Methods Mater. Sci. 2020 vol. 20 no. 1, s. 15-21, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

homogenizacja niesprzężona ; algorytm ewolucyjny ; kompozyt ; materiał hiperelastyczny

decoupled homogenization ; evolutionary algorithm ; composite ; hyperelastic material

2/303
Nr opisu: 0000134351   
Intelligent computing in optimal design.
[Aut.]: T. Burczyński, Wacław Ku¶, Witold Beluch, Adam Długosz, Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik.
Cham : Springer, 2020, 237 s.
(Solid Mechanics and Its Applications ; vol. 261 0925-0042). Punktacja MNiSW 80.000

inteligencja obliczeniowa ; projekt optymalny ; optymalizacja jedno i wielokryterialna ; zagadnienie odwrotne ; MES ; MEB ; sprzężona MES/MEB ; optymalizacja kształtu, topologii, materiału, wymiarów ; identyfikacja defektów ; warunki brzegowe i własno¶ci materiałowe

computational intelligence ; optimal design ; single- and multi-objective optimization ; inverse problem ; FEM ; BEM ; coupled FEM/BEM ; shape topology and material/size optimization ; identification of defects ; boundary conditions and materials properties

3/303
Nr opisu: 0000134840   
Mechanical properties of monolayer MoS2 with randomly distributed defects.
[Aut.]: M. J. Akhter, Wacław Ku¶, A. Mrozek, T. Burczyński.
-Materials 2020 vol. 13 iss. 6, art. no. 1307 s. 1-14, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 3.057. Punktacja MNiSW 140.000

jednowarstwowy MoS2 ; własno¶ci mechaniczne ; statyka i dynamika molekularna ; losowo rozmieszczone defekty

mono-layer MoS2 ; mechanical properties ; molecular statics/dynamics ; defects ; random distributed defects

4/303
Nr opisu: 0000135574   
Operational load monitoring of a composite panel using artificial neural networks.
[Aut.]: Waldemar Mucha, Wacław Ku¶, J. C. Viana, J. P. Nunes.
-Sensors 2020 vol. 20 iss. 9, s. 1-17, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 3.275. Punktacja MNiSW 100.000

monitorowanie obci±żenia operacyjnego ; sztuczne sieci neuronowe ; strukturalne monitorowanie stanu zdrowia ; metoda elementów skończonych ; pomiar odkształcenia ; panel kompozytowy o żebrach typu omega

operational load monitoring ; artificial neural networks ; structural health monitoring ; finite element method ; strain measurement ; omega-stiffened composite panel

5/303
Nr opisu: 0000134354   
Application of global optimization methods in multiscale inverse problem solution.
[Aut.]: Wacław Ku¶.
W: EngOpt 2018. Proceedings of the 6th International Conference on Engineering Optimization. Eds.: H. C. Rodrigues, J. Herskovits, C. M. Mota Soares, A. L. Araujo, J. M. Guedes, J. O. Folgado, F. Moleiro, J. F. A. Madeira. Cham : Springer, 2019, s. 1133-1138, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

MES ; modelowanie wieloskalowe ; zagadnienie odwrotne

FEM ; multiscale modelling ; inverse problem

6/303
Nr opisu: 0000133911
Bioinspired optimization of mechanical properties of two-phase single-layered MoS2 structures.
[Aut.]: A. Mrozek, Wacław Ku¶, T. Burczyński.
W: 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics. PCM-CMM, 8-12 September 2019, Kraków, Poland. Congress book of abstracts. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2019, (pamięć USB PenDrive) s. 1, bibliogr. 3 poz.

dwusiarczek molibdenu 2H i 1T ; materiały 2D ; potencjał REAX-FF ; bioinspiracja i optymalizacja gradientu ; nanomechanika

2H and 1T molybdenum disulfide ; 2D materials ; REAX-FF potential ; bioinspired and gradient optimization ; nanomechanics

7/303
Nr opisu: 0000133916
Bioinspired optimization of MoS2 2D material with presence of defects.
[Aut.]: Wacław Ku¶, M. J. Akhter, A. Mrozek, T. Burczyński.
W: 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics. PCM-CMM, 8-12 September 2019, Kraków, Poland. Congress book of abstracts. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2019, (pamięć USB PenDrive) s. 1, bibliogr. 4 poz.

optymalizacja ; struktura atomowa ; MoS2

optimization ; atomic structure ; MoS2

8/303
Nr opisu: 0000129967
Komputery kwantowe - przyszło¶ć symulacji numerycznych?.
[Aut.]: Jakub Podgórski, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2019. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2019. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2019, s. 49-52, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

symulacja numeryczna ; komputer kwantowy ; optymalizacja

numerical simulation ; quantum computer ; optimization

9/303
Nr opisu: 0000129971
Metoda generowania struktur siatkowych z użyciem oprogramowania MES.
[Aut.]: Paweł Witek, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2019. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2019. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2019, s. 65-68, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

struktura siatkowa ; materiały inżynierskie ; wytrzymało¶ć ; MES

lattice structure ; engineering materials ; strength ; FEM

10/303
Nr opisu: 0000128994
The influence of defects on mechanical properties in molybdenum disulfide flat material.
[Aut.]: Wacław Ku¶, M. J. Akhter, A. Mrozek, T. Burczyński.
W: KomPlasTech 2019. XXVI International Conference on Computer Methods in Materials Technology, January 13-16, 2019, Zakopane, Poland. Book of abstracts. Ed. by Danuta Szeliga, Łukasz Rauch. [B.m.] : AKNET-PRess, 2019, s. 173-174, bibliogr. 5 poz.

materiały płaskie ; dwusiarczek molibdenu ; wła¶ciwo¶ci mechaniczne

flat materials ; molybdenum disulfide ; mechanical properties

11/303
Nr opisu: 0000130400
The numerical simulations of the bioresorbable stents crimping process.
[Aut.]: Natalia Molęda, Grzegorz Kokot, Wacław Ku¶.
W: Mechanika 2019. Proceedings of the 24th International Scientific Conference, 17 May 2019, Kaunas, Lithuania. Kaunas University of Technology [et al.]. Kaunas : Technologija, 2019, s. 112-115, bibliogr. 3 poz. (Mechanika ; Kaunas University of Technology 1822-2951). Punktacja MNiSW 5.000

BRS ; zaciskanie stentu ; rozmieszczenie stentów ; symulacja numeryczna ; inżynieria odwrotna

BRS ; stent crimping ; deployment stent ; numerical simulation ; reverse engineering

12/303
Nr opisu: 0000120976   
A project of bioresorbable self-expanding vascular stents. The crimping process numerical simulation.
[Aut.]: Grzegorz Kokot, Wacław Ku¶, P. Dobrzyński, M. Sobota, A. Smola, J. Kasperczyk.
W: Computer Methods in Mechanics (CMM2017). Proceedings of the 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, Lublin, Poland, 13-16 September 2017. Eds.: Jerzy Podgorski, Ewa Blazik Borowa, Jarosław Bec, Tadeusz Burczynski, Mieczyslaw Kuczma, Jarosław Latalski, Jerzy Warminski. Melville : AIP Publishing, 2018, s. 070004-1 - 070004-6, bibliogr. 9 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1922 0094-243X). Punktacja MNiSW 15.000

13/303
Nr opisu: 0000122386   
Anisotropic-cyclicgraphene: a new two-dimensional semiconducting carbon allotrope.
[Aut.]: M. MaĽdziarz, A. Mrozek, Wacław Ku¶, T. Burczyński.
-Materials 2018 vol. 11 iss. 3, art. no. 432 s. 1-12, bibliogr. 55 poz.. Impact Factor 2.972. Punktacja MNiSW 35.000

węgiel ; grafen ; graphyne ; obliczenia ab initio ; półprzewodnik

carbon ; graphene ; graphyne ; ab initio calculations ; semiconductor

14/303
Nr opisu: 0000123761
Aplikacja dla programu COMSOL do obliczeń kompozytów włóknistych.
[Aut.]: Marek Bojdys, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2018. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2018. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2018, s. 5-8, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

COMSOL ; kompozyt włóknisty ; modelowanie

COMSOL ; fiber composite ; modelling

15/303
Nr opisu: 0000127918   
Identification of brains tissue hyperelastic parameters.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Martyna Poręba-Sebastjan.
-J. Appl. Math. Comp. Mech. 2018 vol. 17 iss. 3, s. 53-60, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

zagadnienie odwrotne ; biomechanika ; tkanka mózgowa

inverse problem ; biomechanics ; brain tissue

16/303
Nr opisu: 0000119576
Memetic inverse problem solution in cyber-physical systems.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Waldemar Mucha.
W: Advances in technical diagnostics. Proceedings of the 6th International Congress on Technical Diagnostic, ICDT2016, 12-16 September 2016, Gliwice, Poland. Eds. Anna Timofiejczuk, Bogusław Edward Łazarz, Fakher Chaari, Rafał Burdzik. Cham : Springer International Publishing, 2018, s. 335-341, bibliogr. 11 poz. (Applied Condition Monitoring ; vol. 10 2363-698X). Punktacja MNiSW 15.000

zagadnienie odwrotne ; CPS ; algorytm memetyczny ; obliczenia równoległe

inverse problem ; CPS ; memetic algorithm ; parallel computing

17/303
Nr opisu: 0000126814   
Metamodeling as a model order reduction technique in hybrid simulation using RTFEM.
[Aut.]: Waldemar Mucha, Wacław Ku¶.
W: 14th International Conference Mechatronic Systems and Materials, Zakopane, Poland, 4-6 June 2018. Eds.: Grzegorz Robak, Roland Pawliczek, Andrzej Kurek and Tadeusz Łagoda. Melville : American Institute of Physics, 2018, s. 020045-1 - 020045-8, bibliogr. 17 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 2029 0094-243X). Punktacja MNiSW 15.000

18/303
Nr opisu: 0000120952   
Modelling of molybdenum-based 2D materials.
[Aut.]: A. Mrozek, Wacław Ku¶, T. Burczyński.
W: Computer Methods in Mechanics (CMM2017). Proceedings of the 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, Lublin, Poland, 13-16 September 2017. Eds.: Jerzy Podgorski, Ewa Blazik Borowa, Jarosław Bec, Tadeusz Burczynski, Mieczyslaw Kuczma, Jarosław Latalski, Jerzy Warminski. Melville : AIP Publishing, 2018, s. 030002-1 - 030002-8, bibliogr. 25 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1922 0094-243X). Punktacja MNiSW 15.000

19/303
Nr opisu: 0000120980   
Mountain bicycle frame testing as an example of practical implementation of hybrid simulation using RTFEM.
[Aut.]: Waldemar Mucha, Wacław Ku¶.
W: Computer Methods in Mechanics (CMM2017). Proceedings of the 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, Lublin, Poland, 13-16 September 2017. Eds.: Jerzy Podgorski, Ewa Blazik Borowa, Jarosław Bec, Tadeusz Burczynski, Mieczyslaw Kuczma, Jarosław Latalski, Jerzy Warminski. Melville : AIP Publishing, 2018, s. 140002-1 - 140002-9, bibliogr. 10 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1922 0094-243X). Punktacja MNiSW 15.000

20/303
Nr opisu: 0000129419   
Zastosowanie Metody Elementów Skończonych Czasu Rzeczywistego w symulacji hybrydowej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Waldemar Mucha.
Gliwice, 2018, 131 k., bibliogr. 177 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: dr hab. inż. Wacław Ku¶

symulacja hybrydowa ; Metoda Elementów Skończonych Czasu Rzeczywistego ; redukcja modelu ; superpozycja modalna ; kondensacja dynamiczna ; metamodelowanie ; sztuczna sieć neuronowa ; FPGA

hybrid simulation ; real time finite element method ; model reduction ; modal superposition technique ; dynamic condensation ; metamodelling ; artificial neural network ; FPGA

21/303
Nr opisu: 0000122722   
A project of bioresorbable self-expanded vascular stents.
[Aut.]: Grzegorz Kokot, Wacław Ku¶, P. Dobrzyński, M. Sobota, A. Smola, J. Kasperczyk.
W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2017, September 13th-16th, Lublin, Poland. Short papers. Eds.: Burczyński Tadeusz, Kuczma Mieczysław, Warmiński Jerzy, Podgórski Jerzy, Błazik-Borowa Ewa, Lipecki Tomasz. Lublin : Lublin University of Technology, 2017, s. 1-2, bibliogr. 6 poz.

bioresorbowalny stent naczyniowy samorozprężalny ; MES

bioresorbable self-expanded vascular stent ; FEM ; crimp simulation

22/303
Nr opisu: 0000116393   
Analiza wytrzymało¶ciowa elementu robota wytworzonego metodami przyrostowymi.
[Aut.]: Marek Bojdys, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2017. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2017. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Politechnika ¦l±ska, 2017, s. 9-12, bibliogr. 3 poz.

serwonapęd ; wytwarzanie przyrostowe ; analiza wytrzymało¶ciowa

servodrive ; additive manufacturing ; strength analysis

23/303
Nr opisu: 0000122619
Application of evolutionary algorithms to estimate laser parameters.
[Aut.]: Jolanta Dziatkiewicz, Wacław Ku¶, Ewa Majchrzak.
W: Proceedings of the ECCOMAS International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials. IPM 2017. Rzeszów-Krasiczyn, Poland, 31.05.-2.06.2017. Book of Abstracts. Ed. by Tadeusz Burczyński and Leonard Ziemiański. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017, s. 21-22

24/303
Nr opisu: 0000119818   
Application of mode superposition to hybrid simulation using real time finite element method.
[Aut.]: Waldemar Mucha, Wacław Ku¶.
-Mechanika, [Kauno Technologijos Universitetas] 2017 vol. 23 nr 5, s. 673-677, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.529. Punktacja MNiSW 15.000

symulacja hybrydowa ; superpozycja modalna ; metoda elementów skończonych w czasie rzeczywistym

hybrid simulation ; mode superposition ; real time finite element method

25/303
Nr opisu: 0000121558   
Computational intelligent design of 2D nanostructures based on carbon.
[Aut.]: T. Burczyński, A. Mrozek, Wacław Ku¶.
-J. Serb. Soc. Comput. Mech. 2017 vol. 11 no. 1, s. 94-96, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

26/303
Nr opisu: 0000119321   
First-principles study of new X-graphene and Y-graphene polymorphs generated by the two stage strategy.
[Aut.]: M. MaĽdziarz, A. Mrozek, Wacław Ku¶, T. Burczyński.
-Mater. Chem. Phys. 2017 vol. 202, s. 7-14, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 2.210. Punktacja MNiSW 35.000

węgiel ; grafen ; obliczenia ab initio ; wła¶ciwo¶ci mechaniczne ; własno¶ci plastyczne

carbon ; graphene ; ab initio calculations ; mechanical properties ; elastic properties

27/303
Nr opisu: 0000117984
FPGA support in hybrid simulation using finite element method.
[Aut.]: Waldemar Mucha, Wacław Ku¶.
W: Mechatronic systems and materials VIII. Selected, peer reviewed papers from the 12th International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM'2016, July 3-8, 2016, Bialystok, Poland. Ed. by Zdzisław Gosiewski and Zbigniew Kulesza. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2017, s. 105-112, bibliogr. 10 poz. (Solid State Phenomena ; vol. 260 1662-9779)

metoda elementów skończonych ; FPGA ; hardware-in-the-loop ; symulacja hybrydowa ; obliczenia czasu rzeczywistego

finite element method ; FPGA ; hardware-in-the-loop ; hybrid simulation ; real time computations

28/303
Nr opisu: 0000120102
How design new graphene-like materials using Al methods.
[Aut.]: T. Burczyński, Wacław Ku¶, M. MaĽdziarz, A. Mrozek.
W: Zastosowania metod sztucznej inteligencji. AI-METH 2017. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2017, s. 16, bibliogr. 3 poz. (Zeszyt Naukowy Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska nr 149). Punktacja MNiSW 20.000

metoda AI ; hybrydowy algorytm ewolucyjny ; potencjał półempiryczny AIREBO ; teoria funkcjonału gęsto¶ci

AI method ; hybrid evolutionary algorithm ; semi-empirical potential AIREBO ; Density Functional Theory

29/303
Nr opisu: 0000122720   
Memetic optimization algorithm with many global optimization methods.
[Aut.]: Wacław Ku¶.
W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2017, September 13th-16th, Lublin, Poland. Short papers. Eds.: Burczyński Tadeusz, Kuczma Mieczysław, Warmiński Jerzy, Podgórski Jerzy, Błazik-Borowa Ewa, Lipecki Tomasz. Lublin : Lublin University of Technology, 2017, s. 1-2, bibliogr. 9 poz.

algorytm memetyczny ; algorytm ewolucyjny ; optymalizacja rojem cz±stek ; sztuczny system immunologiczny

memetic algorithm ; evolutionary algorithm ; particle swarm optimization ; artificial immune system

30/303
Nr opisu: 0000119810
Method for determining structures of new carbon-based 2d materials with predefined mechanical properties.
[Aut.]: A. Mrozek, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
-Int. J. Multiscale Comput. Eng. 2017 vol. 15 iss. 5, s. 379-394, bibliogr.. Impact Factor 1.016. Punktacja MNiSW 25.000

struktury atomowe 2D ; materiały podobne do grafenu ; algorytm hybrydowy ; algorytm ewolucyjny ; wła¶ciwo¶ci mechaniczne

2D atomic structures ; graphenelike materials ; hybrid algorithm ; evolutionary algorithm ; mechanical properties

31/303
Nr opisu: 0000122718   
Modelling of molybdenum-based 2D materials.
[Aut.]: A. Mrozek, Wacław Ku¶, T. Burczyński.
W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2017, September 13th-16th, Lublin, Poland. Short papers. Eds.: Burczyński Tadeusz, Kuczma Mieczysław, Warmiński Jerzy, Podgórski Jerzy, Błazik-Borowa Ewa, Lipecki Tomasz. Lublin : Lublin University of Technology, 2017, s. 1-2, bibliogr. 8 poz.

molibden ; materiały dwuwymiarowe ; modelowanie molekularne ; MoS2

molybdenum ; two-dimensional materials ; molecular modelling ; MoS2

32/303
Nr opisu: 0000122706   
Mountain bicycle frame testing as an example of practical implementation of hybrid simulation using RTFEM.
[Aut.]: Waldemar Mucha, Wacław Ku¶.
W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2017, September 13th-16th, Lublin, Poland. Short papers. Eds.: Burczyński Tadeusz, Kuczma Mieczysław, Warmiński Jerzy, Podgórski Jerzy, Błazik-Borowa Ewa, Lipecki Tomasz. Lublin : Lublin University of Technology, 2017, s. 1-2, bibliogr. 7 poz.

symulacja hybrydowa ; test hybrydowy ; metoda elementów skończonych w czasie rzeczywistym ; hardware-in-the-loop

hybrid simulation ; hybrid testing ; real time finite element method ; hardware-in-the-loop

33/303
Nr opisu: 0000115971   
Multicriteria identification of parameters in microscale heat transfer.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Jolanta Dziatkiewicz.
-Int. J. Numer. Methods Heat Fluid Flow 2017 vol. 27 iss. 3, s. 587-597, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 2.450. Punktacja MNiSW 25.000

cienka powłoka ; przepływ ciepła w mikroskali ; identyfikacja wieloryterialna ; krótki impuls lasera ; model dwutemperaturowy

thin film ; microscale heat transfer ; multicriteria identification ; short laser pulse ; two-temperature model

34/303
Nr opisu: 0000104510   
CFD-based shape optimisation of a CO2 two-phase ejector mixing section.
[Aut.]: Michał Palacz, Jacek Smołka, Wacław Ku¶, Adam** Fic, Zbigniew Buliński, Andrzej Józef Nowak, K. Banasiak, A. Hafner.
-Appl. Therm. Eng. 2016 vol. 95, s. 62-69, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 3.356. Punktacja MNiSW 40.000

strumienica CO2 ; wydajno¶ć strumienicy CO2 ; optymalizacja strumienicy ; model równowagi w układzie jednorodnym ; modelowanie CFD ; optymalizacja kształtu

CO2 ejector ; CO2 ejector performance ; ejector optimization ; homogeneous equilibrium model ; CFD modelling ; shape optimization

35/303
Nr opisu: 0000108182
Memetic inverse problem solution in cyber physical systems.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Waldemar Mucha.
W: 6th ICTD, 5th CMMNO Gliwice 2016. 6th International Congress on Technical Diagnostic 2016, 5th International Conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations 2016, Gliwice, 12-16 September 2016. Abstracts. Gliwice : Publishing Institute of Fundamentals of Machinery Design Silesian University of Technology, 2016, s. 68

system cyber-fizyczny ; zagadnienie odwrotne ; algorytm memetyczny ; MES

cyber-physical system ; inverse problem ; memetic algorithm ; FEM

36/303
Nr opisu: 0000112222
Memetic optimization of graphene-like materials on Intel PHI coprocessor.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Adam* Mrozek, T. Burczyński.
W: Artificial intelligence and soft computing. 15th International Conference, ICAISC 2016, Zakopane, Poland, June 12-16, 2016. Proceedings. Pt. 1. Eds.: Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafał Scherer, Ryszard Tadeusiewicz, Lotfi A. Zadeh, Jacek M. Zurada. Cham : Springer, 2016, s. 401-410, bibliogr. 33 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9692 0302-9743)

obliczenia równoległe ; Intel PHI ; optymalizacja ; materiał podobny do grafenu

parallel computing ; intel PHI ; optimization ; graphene-like material

37/303
Nr opisu: 0000107544
Mode superposition and real time finite rlement method in hybrid simulation.
[Aut.]: Waldemar Mucha, Wacław Ku¶.
W: Mechanika 2016. Proceedings of 21st international scientific conference, Kaunas, 12, 13 May 2016. Kaunas : Technologija, 2016, s. 190-192, bibliogr. 7 poz. (Mechanika ; Kaunas University of Technology 1822-2951)

symulacja hybrydowa ; superpozycja modalna ; metoda elementów skończonych w czasie rzeczywistym

hybrid simulation ; mode superposition ; real time finite element method

38/303
Nr opisu: 0000105853
Multiscale model of the proximal femur with implanted bone scaffold.
[Aut.]: Przemysław* Makowski, Wacław Ku¶.
W: Advances in mechanics: theoretical, computational and interdisciplinary issues. Proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM) - PCM-CMM-2015, Gdańsk, Poland, 8-11 September 2015. Ed. by Michał Kleiber, Tadeusz Burczyński, Krzysztof Wilde, Jaroslaw Górski, Karol Winkelmann, Łukasz Smakosz. Leiden : CRC Press/Balkema, 2016, s. 377-381

39/303
Nr opisu: 0000117998
Optimization of carbon based flat structures topologies by using parallel computing.
[Aut.]: Wacław Ku¶, A. Mrózek.
-Comput. Methods Mater. Sci. 2016 vol. 16 no. 3, s. 163-168, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

struktura płaska ; grafen ; algorytm memetyczny ; optymalizacja

flat structure ; graphene ; memetic algorithm ; optimization ; parallel

40/303
Nr opisu: 0000106797   
Projekt modelu modułu mieszkalnego stacji pozaziemskiej.
[Aut.]: T. Cholewa, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2016. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2016. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2016, s. 9-12, bibliogr. 4 poz.

moduł mieszkalny ; założenia projektowo-konstrukcyjne ; analiza wielokryterialna ; stacja pozaziemska

habitation module ; design and construction planning shapes ; multi-criteria analysis ; extraterrestrial base

41/303
Nr opisu: 0000109592
Real-time evolutionary optimization of metallurgical processes using ARM microcontroller.
[Aut.]: Adam* Mrozek, Wacław Ku¶, Ł. Sztangret.
-Comput. Methods Mater. Sci. 2016 vol. 16 no. 1, s. 20-26, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

42/303
Nr opisu: 0000106803   
System rozpoznawania położenia gwiazdy z użyciem ogniw fotowoltaicznych.
[Aut.]: M. Indeka, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2016. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2016. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2016, s. 25-28, bibliogr. 4 poz.

lokalizacja gwiazdy ; ogniwo fotowoltaiczne ; czujnik położenia Ľródła ¶wiatła

star localization ; photovoltaic cell ; light source sensor

43/303
Nr opisu: 0000100504   
Badania statyczne i obliczenia poł±czeń zgrzewanych.
[Aut.]: Martyna Poręba, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2015. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2015. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2015, s. 65-68, bibliogr. 2 poz.

poł±czenia zgrzewane ; badanie statyczne ; amortyzator Monroe ; model numeryczny

welded joint ; static test ; Monroe damper ; numerical model

44/303
Nr opisu: 0000097662
Exploration mobile robot, project and prototype.
[Aut.]: Waldemar Mucha, Wacław Ku¶.
W: Mechatronics: ideas for industrial application. Eds. Jan Awrejcewicz, Roman Szewczyk, Maciej Trojnacki, Małgorzata Kaliczyńska. Cham : Springer, 2015, s. 231-238, bibliogr. 8 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 317 2194-5357)

robot mobilny ; eksploracja ; inspekcja ; algorytm sterowania

mobile robot ; exploration ; inspection ; control algorithm

45/303
Nr opisu: 0000097716
Hybrid parallel evolutionary algorithm in optimization of 2D grapehene-like materials.
[Aut.]: A. Mrozek, Wacław Ku¶, T. Burczyński.
-Comput. Methods Mater. Sci. 2015 vol. 15 no. 1, s. 103-110, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

modelowanie nanoskalowe ; materiały węglowe ; algorytm ewolucyjny ; minimalizacja metod± gradientu sprzężonego ; obliczenia równoległe ; potencjał AIREBO

nanoscale modelling ; carbon materials ; evolutionary algorithm ; conjugate gradient minimization ; parallel computing ; AIREBO potential

46/303
Nr opisu: 0000101842
Multiscale model of the proximal femur with implanted bone scaffold.
[Aut.]: Przemysław* Makowski, Wacław Ku¶.
W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics. PCM-CMM-2015, [September 8th-11th 2015, Gdańsk, Poland]. Short papers. Vol. 2. Eds.: Michał Kleiber, Jarosław Górski, Tadeusz Burczyński, Karol Winkelmann, Krzysztof Wilde, Łukasz Smakosz. Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. Gdańsk Branch, 2015, s. 573-574, bibliogr. 9 poz.

modelowanie wieloskalowe ; homogenizacja numeryczna ; biorusztowanie ; ko¶ć beleczkowa

multiscale modelling ; numerical homogenization ; bone scaffold ; trabecular bone

47/303
Nr opisu: 0000100274   
Nano level optimization of graphene allotropes by means of a hybrid parallel evolutionary algorithm.
[Aut.]: A. Mrozek, Wacław Ku¶, T. Burczyński.
-Comput. Mater. Sci. 2015 vol. 106, s. 161-169, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 2.086. Punktacja MNiSW 30.000

materiał podobny do grafenu ; optymalizacja na poziomie nano ; potencjał AIREBO ; algorytm ewolucyjny ; obliczenia równoległe

graphene-like material ; optimization at the nano level ; AIREBO potential ; evolutionary algorithm ; parallel computing

48/303
Nr opisu: 0000104396   
Optimization of bone scaffold structures using experimental and numerical data.
[Aut.]: Przemysław* Makowski, Wacław Ku¶.
-Acta Mech. 2016 vol. 227 iss. 1, s. 139-149, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.694. Punktacja MNiSW 30.000

49/303
Nr opisu: 0000101840
Stochastic multiscale analysis of bioscaffolds.
[Aut.]: Wacław Ku¶, D. Górecki, Przemysław* Makowski.
W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics. PCM-CMM-2015, [September 8th-11th 2015, Gdańsk, Poland]. Short papers. Vol. 2. Eds.: Michał Kleiber, Jarosław Górski, Tadeusz Burczyński, Karol Winkelmann, Krzysztof Wilde, Łukasz Smakosz. Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. Gdańsk Branch, 2015, s. 567-568, bibliogr. 10 poz.

modelowanie wieloskalowe ; homogenizacja numeryczna ; stochastyka ; MES

multiscale modelling ; numerical homogenization ; stochastics ; FEM

50/303
Nr opisu: 0000100438   
System transmisji danych w pa¶mie ISM.
[Aut.]: Tomasz* Cholewa, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2015. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2015. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2015, s. 5-8, bibliogr. 6 poz.

transmisja danych ; ISM ; system bezprzewodowy

data transmission ; ISM ; wireless system

51/303
Nr opisu: 0000104505
The shape optimisation of the CO2 ejector for the supermarket refrigeration systems.
[Aut.]: Michał Palacz, Jacek Smołka, Wacław Ku¶, Adam** Fic, Zbigniew Buliński, Andrzej Józef Nowak, K. Banasiak, A. Hafner.
W: Numerical Heat Transfer 2015. NHT 2015. Eurotherm Seminar No. 109, 27-30 September 2015, Warsaw, Poland. Book of abstracts. Ed. by Andrzej J. Nowak, Jerzy Banaszek, Bozidar Sarler. Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, Institute of Heat Engineering. Warsaw University of Technology. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2015, s. 123-124, bibliogr. 8 poz.

strumienica ; strumienica dwufazowa ; HEM ; optymalizacja kształtu ; CO2

ejector ; two-phase ejector ; HEM ; shape optimization ; CO2

52/303
Nr opisu: 0000104792
The shape optimisation of the CO2 ejector for the supermarket refrigeration systems.
[Aut.]: Michał Palacz, Jacek Smołka, Wacław Ku¶, Adam** Fic, Zbigniew Buliński, Andrzej Józef Nowak, K. Banasiak, A. Hafner.
W: Numerical Heat Transfer 2015. NHT 2015. Eurotherm Seminar No 109, 27-30 September 2015, Warsaw, Poland. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. by Andrzej J. Nowak, Jerzy Banaszek, Bozidar Sarler. Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, Institute of Heat Engineering. Warsaw University of Technology. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 337-338, bibliogr. 8 poz.

strumienica ; CO2 ; strumienica dwufazowa ; HEM ; optymalizacja kształtu

ejector ; CO2 ; two-phase ejector ; HEM ; shape optimization

53/303
Nr opisu: 0000101452   
Wieloskalowe modelowanie tkanki kostnej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Przemysław* Makowski.
Gliwice, 2015, 124 k., bibliogr. 182 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: dr hab. inż. Wacław Ku¶

modelowanie wieloskalowe ; homogenizacja numeryczna ; metoda elementów skończonych ; tkanka kostna ; biorusztowanie

multiscale modelling ; numerical homogenization ; finite element method ; bone tissue ; bone scaffold

54/303
Nr opisu: 0000091893   
Automatyczna stacja nasłuchowa ISS oraz satelitów.
[Aut.]: Martyna Poręba, M. Drozd, Paweł* Olczyk, M. Ulman, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2014. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2014. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2014, s. 97-100, bibliogr. 5 poz.

stacja nasłuchowa ; robot mobilny ; przekaĽnik APRS

listening station ; mobile robot ; APRS relay

55/303
Nr opisu: 0000091888   
Badania eksperymentalne amortyzatora.
[Aut.]: K. Lysek, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2014. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2014. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2014, s. 77-80, bibliogr. 2 poz.

amortyzator ; maszyna wytrzymało¶ciowa ; szybka transformata Fouriera

shock absorber ; testing machine ; fast Fourier transform

56/303
Nr opisu: 0000095260
Bioinspired identification of parameters in microscale heat transfer.
[Aut.]: Jolanta Dziatkiewicz, Wacław Ku¶, Ewa Majchrzak, Tadeusz* Burczyński, Łukasz* Turchan.
-Int. J. Multiscale Comput. Eng. 2014 vol. 12 iss. 1, s. 79-89, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.760. Punktacja MNiSW 25.000

modelowanie wieloskalowe ; model dwutemperaturowy ; identyfikacja ; algorytm inspirowany biologicznie

multiscale modelling ; two-temperature model ; identification ; bioinspired algorithm

57/303
Nr opisu: 0000091882   
Budowa układu sterowania oraz modelowanie mechaniki manipulatora.
[Aut.]: Marcin Hatłas, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2014. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2014. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2014, s. 51-54, bibliogr. 7 poz.

manipulator ; silnik krokowy ; układ sterowania

manipulator ; stepper motor ; control system

58/303
Nr opisu: 0000091779
Coupled fire dynamic simulation and finite element method in analyses of structures safety.
[Aut.]: Grzegorz Kokot, Wacław Ku¶.
W: Mechanika 2014. Proceedings of the 19th international conference, Kaunas, Lithuania, 24-25 April 2014. Kaunas : Technologija, 2014, s. 131-134, bibliogr. 10 poz. (Mechanika ; Kaunas University of Technology 1822-2951)

metoda elementów skończonych ; analiza sprzężona ; odporno¶ć ogniowa

finite element method ; coupled analysis ; fire resistance ; fire dynamics analysis

59/303
Nr opisu: 0000097800   
Digital image correlation, nanoindentation and numerical simulations in the evaluation of bone tissues mechanical properties.
[Aut.]: Grzegorz Kokot, M. Binkowski, Wacław Ku¶, Przemysław* Makowski.
W: 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI). 5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V). 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI), July 20-25, 2014, Barcelona, Spain. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 1-2, bibliogr. 4 poz.

cyfrowa korelacja obrazu ; nanoindentacja ; wła¶ciwo¶ci mechaniczne ko¶ci

digital image correlation ; nanoindentation ; bone mechanical properties

60/303
Nr opisu: 0000091850   
Eksperymentalne badania materiału w złożonym stanie obci±żenia.
[Aut.]: Anna* Czarnojan, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2014. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2014. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2014, s. 23-26, bibliogr. 3 poz.

naprężenie ; skręcanie ; rozci±ganie ; OpenOffice Calc

tension ; torsion ; extension ; OpenOffice Calc

61/303
Nr opisu: 0000092397
Exploration mobile robot, project and prototype.
[Aut.]: Waldemar Mucha, Wacław Ku¶.
W: Mechatronics. Ideas for industrial applications. International conference, ŁodĽ, Poland, May 12-14, 2014. Conference programme & abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 38

robot mobilny ; eksploracja ; inspekcja ; algorytm sterowania

mobile robot ; exploration ; inspection ; control algorithm

62/303
Nr opisu: 0000097714
Idea of the optimization strategy for industrial processes.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Waldemar Mucha.
-Comput. Methods Mater. Sci. 2014 vol. 14 no. 1, s. 13-19, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

63/303
Nr opisu: 0000094502
Multicriteria identification of parameters in microscale heat transfer.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Jolanta Dziatkiewicz.
W: 8th International Conference on Inverse Problems in Engineering. ICIPE 2014, Gliwice - Kraków, Poland, May 12-15, 2014. Book of abstracts. Ed. by Ireneusz Szczygieł, Andrzej J. Nowak, Marek Rojczyk. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2014, s. 89-90, bibliogr. 4 poz.

identyfikacja ; zagadnienie odwrotne ; przepływ ciepła w mikroskali

identification ; inverse problem ; microscale heat transfer

64/303
Nr opisu: 0000097798
Optimization of bone scaffold structures using experimental and numerical data.
[Aut.]: Przemysław* Makowski, Wacław Ku¶.
W: Micromech 2014. Proceedings of the extended abstracts International Scientific Conference on Advances in Micromechanics of Materials, Rzeszów, Poland, 8-11 July 2014. Book of abstracts. Eds. G. Mishuris, I. Sevostianov, F. Stachowicz. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2014, s. 40-41, biblior. 3 poz.

65/303
Nr opisu: 0000091900   
Projekt i budowa platformy Stewarta w ujęciu symulatora lotu.
[Aut.]: J. Witek, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2014. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2014. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2014, s. 125-128, bibliogr. 4 poz.

platforma Stewarta ; model numeryczny ; symulator lotu

Stewart platform ; numerical model ; flight simulator

66/303
Nr opisu: 0000091894   
Projekt i wykonanie stanowiska do wizualizacji fal akustycznych.
[Aut.]: A. Prowda, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2014. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2014. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2014, s. 101-104, bibliogr. 3 poz.

cymatyka ; płyta Chladniego ; analiza numeryczna ; metoda elementów skończonych ; fala akustyczna ; wizualizacja

cymatics ; Chladni Plate ; numerical analysis ; finite element method ; acoustic wave ; visualization

67/303
Nr opisu: 0000091780
Real time computations using FEM - review of applications and possibilities.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Waldemar Mucha.
W: Mechanika 2014. Proceedings of the 19th international conference, Kaunas, Lithuania, 24-25 April 2014. Kaunas : Technologija, 2014, s. 153-156, bibliogr. 15 poz. (Mechanika ; Kaunas University of Technology 1822-2951)

metoda elementów skończonych ; czas rzeczywisty ; system wbudowany ; przyspieszenie GPU

finite element method ; real time ; embedded system ; GPU acceleration

68/303
Nr opisu: 0000091890   
Symulacja rozprzestrzeniania się dymu i ognia z użyciem oprogramowania FDS.
[Aut.]: M. Nowak, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2014. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2014. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2014, s. 85-88, bibliogr. 5 poz.

pożar ; symulacja komputerowa ; Fire Dynamic Simulation ; FDS

fire ; computer simulation ; Fire Dynamic Simulation ; FDS

69/303
Nr opisu: 0000097799   
Topology multiscale optimization of bone scaffolds.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Przemysław* Makowski.
W: 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI). 5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V). 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI), July 20-25, 2014, Barcelona, Spain. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 1-2, bibliogr. 4 poz.

optymalizacja topologiczna ; biorusztowanie ; optymalizacja wieloskalowa ; algorytm ewolucyjny

topology optimization ; bone scaffold ; multiscale optimization ; evolutionary algorithm

70/303
Nr opisu: 0000097389   
Trabecular bone numerical homogenization with the use of buffer zone.
[Aut.]: Przemysław* Makowski, Wacław Ku¶.
-Comput. Assist. Methods Eng. Sci. 2014 vol. 21 nr 2, s. 113-121, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

ko¶ć beleczkowa ; homogenizacja numeryczna ; modelowanie wieloskalowe ; MES

trabecular bone ; numerical homogenization ; multiscale modelling ; FEM

71/303
Nr opisu: 0000097718   
Wieloskalowe modelowanie struktur wytworzonych z użyciem metody fused deposition modeling (FDM) do zastosowań w medycynie.
[Aut.]: Przemysław* Makowski, Wacław Ku¶.
-Zesz. Nauk. WSInformat. ŁódĽ 2014 vol. 13 nr 1, s. 132-138, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

modelowanie wieloskalowe ; homogenizacja numeryczna ; fused deposition modeling ; biorusztowanie

multiscale modelling ; numerical homogenization ; fused deposition modeling ; bone scaffold

72/303
Nr opisu: 0000089322   
Analiza numeryczna modelu szybowca z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS-CFX.
[Aut.]: J. Lach, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2013. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, 28 maj 2013. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2013, s. 45-48, bibliogr. 4 poz.

szybowiec ; model geometryczny ; analiza numeryczna

glider ; geometric model ; numerical analysis

73/303
Nr opisu: 0000089312   
Analiza wytrzymało¶ciowa stolika obrotowego do zdjęć 3D.
[Aut.]: T. Chełstowski, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2013. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, 28 maj 2013. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2013, s. 21-24, bibliogr. 4 poz.

zdjęcie 3D ; stolik obrotowy ; analiza wytrzymało¶ciowa

3D image ; rotating table ; strength analysis

74/303
Nr opisu: 0000091019
Bio-inspired optimization of thermomechanical structures.
[Aut.]: Mirosław Szczepanik, Arkadiusz Poteralski, Adam Długosz, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Artificial intelligence and soft computing. ICAISC 2013. 12th International conference, Zakopane, Poland, June 9-13, 2013. Proceedings. Pt. 2. Eds. L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J. M. Zurada. Berlin : Springer, 2013, s. 79-90, bibliogr. 18 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 7895 0302-9743)

optymalizacja rojem cz±stek ; sztuczny system immunologiczny ; optymalizacja ; metoda elementów skończonych ; termosprężysto¶ć ; inteligencja obliczeniowa

particle swarm optimization ; artificial immune system ; optimization ; finite element method ; thermoelasticity ; computational intelligence

75/303
Nr opisu: 0000091018
Comparison between PSO and AIS on the basis of identification of material constants in piezoelectrics.
[Aut.]: Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik, Grzegorz Dziatkiewicz, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Artificial intelligence and soft computing. ICAISC 2013. 12th International conference, Zakopane, Poland, June 9-13, 2013. Proceedings. Pt. 2. Eds. L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J. M. Zurada. Berlin : Springer, 2013, s. 569-581, bibliogr. 32 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 7895 0302-9743)

sztuczny system immunologiczny ; optymalizacja rojem cz±stek ; metoda elementów brzegowych ; identyfikacja ; piezoelektryczno¶ć

artificial immune system ; particle swarm optimization ; boundary element method ; identification ; piezoelectricity

76/303
Nr opisu: 0000083611
Evolutionary identification of trabecular bone properties.
[Aut.]: Przemysław* Makowski, Wacław Ku¶, Grzegorz Kokot.
W: Proceedings of the ECCOMAS International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials. IPM 2013, Rzeszów-Baranów Sandomierski, Poland, 24-27 April 2013. Book of abstracts. Ed. by Z. Waszczyszyn, L. Ziemiański. Rzeszów University of Technology. Department of Structural Mechanics. Faculty of Civil and Environmental Engineering. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2011, s. 35-36, bibliogr. 3 poz.

77/303
Nr opisu: 0000097802   
Evolutionary optimization of bone scaffolds geometry.
[Aut.]: Przemysław* Makowski, Wacław Ku¶.
W: Third International Conference on Material Modelling incorporating the Thirteenth European Mechanics of Materials Conference, September 8-11, 2013, Warsaw, Poland. Book of abstracts. Eds. Paweł Dłużewski, Grzegorz Jurczak, Toby D. Young. Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 2013, s. 103, bibliogr. 4 poz.

78/303
Nr opisu: 0000088699   
Hybrid artificial immune system in identification of room acoustic properties.
[Aut.]: Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik, Jacek Ptaszny, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
-Inverse Probl. Sci. Eng. 2013 vol. 21 iss. 6, s. 957-967, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 0.754. Punktacja MNiSW 25.000

sztuczny system immunologiczny ; akustyka ; identyfikacja ; metoda rozwi±zań podstawowych ; hybrydowy algorytm optymalizacji

artificial immune system ; acoustics ; identification ; method of fundamental solutions ; hybrid optimization algorithm

79/303
Nr opisu: 0000083617
Identification of topology of the microstructure using artificial immune system.
[Aut.]: Arkadiusz Poteralski, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Proceedings of the ECCOMAS International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials. IPM 2013, Rzeszów-Baranów Sandomierski, Poland, 24-27 April 2013. Book of abstracts. Ed. by Z. Waszczyszyn, L. Ziemiański. Rzeszów University of Technology. Department of Structural Mechanics. Faculty of Civil and Environmental Engineering. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2011, s. 49-50, bibliogr. 4 poz.

80/303
Nr opisu: 0000084045
Multiscale modeling of the simplified trabecular bone structure.
[Aut.]: Przemysław* Makowski, Antoni John, Wacław Ku¶, Grzegorz Kokot.
W: Mechanika 2013. Proceedings of the 18th international conference, Kaunas, Lithuania, 4-5 April 2013. Kaunas : Technologija, 2013, s. 156-161, bibliogr. 14 poz. (Mechanika ; Kaunas University of Technology 1822-2951)

modelowanie wieloskalowe ; homogenizacja numeryczna ; ko¶ć beleczkowa ; model numeryczny ; MES ; próba ¶ciskania

multiscale modelling ; numerical homogenization ; trabecular bone ; numerical model ; FEM ; compression test

81/303
Nr opisu: 0000083623
Parallel identification of voids in a microstructure using the boundary element method and the bioinspired algorithm.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Radosław* Górski.
-Comput. Methods Mater. Sci. 2013 vol. 13 no. 2, s. 251-257, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

obliczenia równoległe ; algorytm inspirowany biologicznie ; mikrostruktura porowata ; pustka ; identyfikacja ; metoda elementów brzegowych ; mikromechanika ; homogenizacja numeryczna

parallel computing ; bioinspired algorithm ; porous microstructure ; void ; identification ; boundary element method ; micromechanics ; numerical homogenization

82/303
Nr opisu: 0000089329   
Projekt dĽwigara skrzydła samolotu bezzałogowego.
[Aut.]: K. Płatek, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2013. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, 28 maj 2013. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2013, s. 77-80, bibliogr. 7 poz.

samolot bezzałogowy ; projektowanie ; kompozyt zbrojony włóknami ; symulacja numeryczna

unmanned aerial vehicle ; designing ; fiber reinforced composite ; numerical simulation

83/303
Nr opisu: 0000091043
Topological optimization of microstructure by means of bio-inspired methods.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶, Arkadiusz Poteralski.
W: 10th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. WCSMO-10, Orlando, Florida, May 19-24, 2013. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-10, bibliogr. 26 poz.

84/303
Nr opisu: 0000091042
Topological optimization of microstructure using artificial immune system.
[Aut.]: Arkadiusz Poteralski, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: XX Conference Computer Methods in Materials Technology. KomPlasTech 2013, Zakopane, January 13-16, 2013. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-10

85/303
Nr opisu: 0000080783
Wieloskalowe modelowanie mikrostruktury ko¶ci beleczkowej.
[Aut.]: Przemysław* Makowski, Antoni John, Wacław Ku¶, Grzegorz Kokot.
W: Modelowanie w mechanice. Program 52. sympozjonu, Ustroń, [23 lutego - 27 lutego] 2013 r. Zeszyt streszczeń. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki ¦l±skiej. Ustroń : [b.w.], 2013, s. 191
Toż w jęz. ang., s. 191-192

ko¶ć beleczkowa ; modelowanie wieloskalowe ; MES ; homogenizacja ; próba ¶ciskania

trabecular bone ; multiscale modelling ; FEM ; homogeneity ; compression test

86/303
Nr opisu: 0000089291   
Wykorzystanie CFD do analizy wybranych zagadnień aerodynamicznych pojazdów jad±cych w kolumnie.
[Aut.]: T. Biały, Wacław Ku¶, Grzegorz Kokot.
W: Metody komputerowe - 2013. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, 28 maj 2013. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. Gliwice : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2013, s. 9-12, bibliogr. 4 poz.

CFD ; pojazd samochodowy ; aerodynamika ; turbulencja

CFD ; automotive vehicle ; aerodynamics ; turbulence

87/303
Nr opisu: 0000074108
Adaptacyjna metoda elementów skończonych w zastosowaniach wieloskalowych.
[Aut.]: Ł. Cyganik, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2012. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2012. Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. [Gliwice] : [Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska], 2012, s. 9-12, bibliogr. 3 poz.

metoda elementów skończonych ; obliczenia wielkoskalowe ; parametry materiałowe

finite element method ; large-scale calculations ; material parameters

88/303
Nr opisu: 0000074124
Analiza aerodynamiczna pojazdu.
[Aut.]: D. Krafczyk, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2012. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2012. Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. [Gliwice] : [Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska], 2012, s. 41-44, bibliogr. 4 poz.

wła¶ciwo¶ci aerodynamiczne ; samochód sportowy

aerodynamic properties ; sports car

89/303
Nr opisu: 0000074768
Identification of microscale heat transfer parameters using bioinspired algorithms.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Jolanta Dziatkiewicz, Wacław Ku¶, Ewa Majchrzak.
W: 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering. ECCOMAS 2012, Vienna, Austria, September 10-14, 2012. Programme. Book of abstracts. Vienna : Vienna University of Technology, 2012, s. 168
Pełny tekst na CD-ROM

90/303
Nr opisu: 0000079622
Optimization of composite structures by means of the particle swarm optimizer with cloning improvement.
[Aut.]: Mirosław Szczepanik, Arkadiusz Poteralski, Wacław Ku¶, Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński.
W: 10th World Congress on Computational Mechanics. Computational Mechanics 2012, Sao Paulo, Brazil, 8-13 July 2012. Book of abstracts. Eds: P. M. Pimenta, E. M. B. Campello. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 31
Pełny tekst na CD-ROM

91/303
Nr opisu: 0000074107
Projekt i analiza próbek do testów identyfikacji.
[Aut.]: M. Brzeziński, W. Adamski, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2012. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2012. Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. [Gliwice] : [Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska], 2012, s. 5-8, bibliogr. 5 poz.

defekt ; odkształcenie ; metoda elementów skończonych ; analiza numeryczna

defect ; strain ; finite element method ; numerical analysis

92/303
Nr opisu: 0000077547
Artificial biological systems in optimization of structures analysed by the boundary element method.
[Aut.]: Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik, Grzegorz Dziatkiewicz, Radosław* Górski, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems. Eds: T. Burczyński, J. Periaux. Barcelona : CIMNE, 2011, s. 140-148, bibliogr. 8 poz. (A Series of Handbooks on Theory and Engineering Applications of Computational Methods ; )

sztuczny system immunologiczny ; algorytm ewolucyjny ; metoda elementów brzegowych ; optymalizacja ; piezoelektryczno¶ć

artificial immune system ; evolutionary algorithm ; boundary element method ; optimization ; piezoelectricity

93/303
Nr opisu: 0000065556
Bioinspired identification of cellular automata parameters.
[Aut.]: Anna* Brodacka, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: ECCOMAS Thematic Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials. IPM 2011, Rzeszów-Sieniawa, Poland, 27-30 April 2011. Conference proceedings. Ed. by Z. Waszczyszyn, L. Ziemiański. Rzeszów University of Technology. Department of Structural Mechanics. Faculty of Civil and Environmental Engineering. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2011, s. 11-12, bibliogr. 4 poz.

94/303
Nr opisu: 0000078415
Biological inspired algorithms in modelling of atomic clusters.
[Aut.]: Adam* Mrozek, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems. Eds: T. Burczyński, J. Periaux. Barcelona : CIMNE, 2011, s. 287-291, bibliogr. 8 poz. (A Series of Handbooks on Theory and Engineering Applications of Computational Methods ; )

algorytm ewolucyjny ; sztuczny system immunologiczny ; optymalizacja rojem cz±stek ; klaster atomów

evolutionary algorithm ; artificial immune system ; particle swarm optimization ; atomic cluster

95/303
Nr opisu: 0000078381
GPU based parallel evolutionary identification of material properties.
[Aut.]: Wacław Ku¶.
W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems. Eds: T. Burczyński, J. Periaux. Barcelona : CIMNE, 2011, s. 104-108, bibliogr. 7 poz. (A Series of Handbooks on Theory and Engineering Applications of Computational Methods ; )

algorytm ewolucyjny ; identyfikacja ; GPU ; MES

evolutionary algorithm ; identification ; GPU ; FEM

96/303
Nr opisu: 0000065566
Hybrid artificial immune system in identification of room acoustic properties.
[Aut.]: Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik, Jacek Ptaszny, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: ECCOMAS Thematic Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials. IPM 2011, Rzeszów-Sieniawa, Poland, 27-30 April 2011. Conference proceedings. Ed. by Z. Waszczyszyn, L. Ziemiański. Rzeszów University of Technology. Department of Structural Mechanics. Faculty of Civil and Environmental Engineering. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2011, s. 85-86, bibliogr. 4 poz.

97/303
Nr opisu: 0000083619
Identification of stochastic material properties in multiscale modelling.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
-Comput. Methods Mater. Sci. 2011 vol. 11 no. 4, s. 524-530, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

modelowanie wieloskalowe ; parametry materiałowe ; identyfikacja parametrów ; modelowanie stochastyczne

multiscale modelling ; material parameters ; parameters identification ; stochastic modelling

98/303
Nr opisu: 0000066475   
Identification of trabecular bone material properties in multiscale model of femur bone.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Anna* Brodacka, Tadeusz* Burczyński.
W: 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2011. Short papers. Ed. A. Borkowski, T. Lewiński, G. Dzierżanowski. Warsaw : Publishing House of the Warsaw University of Technology, 2011, s. 1-2, bibliogr. 6 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

analiza wieloskalowa ; algorytm ewolucyjny ; identyfikacja

multiscale analysis ; evolutionary algorithm ; identification

99/303
Nr opisu: 0000076658
Identyfikacja rojowa parametrów materiałowych w układach piezoelektrycznych.
[Aut.]: Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik, Grzegorz Dziatkiewicz, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: II Kongres Mechaniki Polskiej. KMP 2011, Poznań, 29-31 sierpnia 2011. Ksi±żka streszczeń. Ed. Tomasz Łodygowski, Wojciech Sumelka. Politechnika Poznańska, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Poznań : Agencja Reklamowa COMPRINT, 2011, s. 121
Pełny tekst na CD-ROM

algorytm roju cz±stek ; układ piezoelektryczny ; parametry materiałowe ; metoda elementów brzegowych

particle swarm algorithm ; piezoelectric system ; material parameters ; boundary element method

100/303
Nr opisu: 0000067424   
Immune identification of piezoelectric material constants using BEM.
[Aut.]: Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik, Grzegorz Dziatkiewicz, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
-Inverse Probl. Sci. Eng. 2011 vol. 19 iss. 1, s. 103-116, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 0.622. Punktacja MNiSW 20.000

sztuczny system immunologiczny ; metoda elementów brzegowych ; identyfikacja ; piezoelektryczno¶ć

artificial immune system ; boundary element method ; identification ; piezoelectricity

101/303
Nr opisu: 0000066516   
Mnożenie dwóch macierzy jako przykład obliczeń równoległych z wykorzystaniem bibliotek OpenCL.
[Aut.]: P. Szczęsny, Antoni John, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2011. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2011 r. Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. [Gliwice] : [Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska], 2011, s. 65-68, bibliogr. 6 poz.

obliczenia równoległe ; OpenCL

parallel computing ; Open Computing Language

102/303
Nr opisu: 0000066517   
Modelowanie wieloskalowe kompozytów.
[Aut.]: M. Zarychta, Tadeusz* Burczyński, J. Lewandowska, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2011. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2011 r. Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. [Gliwice] : [Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska], 2011, s. 73-76, bibliogr. 5 poz.

materiały kompozytowe ; komputerowa homogenizacja ; parametry materiałowe

composite materials ; computer homogenization ; material parameters

103/303
Nr opisu: 0000076645   
Obliczenia rozproszone w globalnej optymalizacji kompozytów.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: II Kongres Mechaniki Polskiej. KMP 2011, Poznań, 29-31 sierpnia 2011. Ksi±żka streszczeń. Ed. Tomasz Łodygowski, Wojciech Sumelka. Politechnika Poznańska, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Poznań : Agencja Reklamowa COMPRINT, 2011, s. 70

kompozyty ; laminat ; optymalizacja ; obliczenia rozproszone

composites ; laminate ; optimization ; distributed computing

104/303
Nr opisu: 0000079572
OPTIM - library of bioinspired optimization algorithms in engineering applications.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Adam Długosz, Tadeusz* Burczyński.
-Comput. Methods Mater. Sci. 2011 vol. 11 no. 1, s. 9-15. Punktacja MNiSW 5.000

105/303
Nr opisu: 0000077527   
Optimization of thermomechanical structures using PSO.
[Aut.]: Mirosław Szczepanik, Arkadiusz Poteralski, Adam Długosz, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2011. Short papers. Ed. A. Borkowski, T. Lewiński, G. Dzierżanowski. Warsaw : Publishing House of the Warsaw University of Technology, 2011, s. 1-7, bibliogr. 9 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

optymalizacja rojem cz±stek ; optymalizacja ; metoda elementów skończonych ; termosprężysto¶ć ; inteligencja obliczeniowa

particle swarm optimization ; optimization ; finite element method ; thermoelasticity ; computational intelligence

106/303
Nr opisu: 0000076657
Optymalizacja rojowa układów użebrowanych poddanych obci±żeniom dynamicznym.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Mirosław Szczepanik, Arkadiusz Poteralski, Radosław* Górski, Wacław Ku¶.
W: II Kongres Mechaniki Polskiej. KMP 2011, Poznań, 29-31 sierpnia 2011. Ksi±żka streszczeń. Ed. Tomasz Łodygowski, Wojciech Sumelka. Politechnika Poznańska, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Poznań : Agencja Reklamowa COMPRINT, 2011, s. 113
Pełny tekst na CD-ROM

konstrukcja ; układ wzmocniony żebrami ; obci±żenie dynamiczne ; algorytm roju cz±stek

construction ; system reinforced ribs ; dynamic load ; particle swarm algorithm

107/303
Nr opisu: 0000069511   
Parallel and distributed computations in evolutionary and immune optimization of laminates.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2011. Short papers. Ed. A. Borkowski, T. Lewiński, G. Dzierżanowski. Warsaw : Publishing House of the Warsaw University of Technology, 2011, s. 1-2, bibliogr. 7 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

optymalizacja ; obliczenia równoległe ; laminat ; sztuczna inteligencja ; metoda elementów skończonych

optimization ; parallel computing ; laminate ; artificial intelligence ; finite element method

108/303
Nr opisu: 0000079947
Particle swarm optimization and identification in coupled problems.
[Aut.]: Mirosław Szczepanik, Arkadiusz Poteralski, Wacław Ku¶, Grzegorz Dziatkiewicz, Adam Długosz, Tadeusz* Burczyński.
W: 9th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. WCSMO-9, Shizuoka, Japan, June 13-17, 2011. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 127
Pełny tekst na CD-ROM

109/303
Nr opisu: 0000079945
Shape swarm optimization of reinforced 2-D structures.
[Aut.]: Mirosław Szczepanik, Arkadiusz Poteralski, Radosław* Górski, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: 9th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. WCSMO-9, Shizuoka, Japan, June 13-17, 2011. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 65
Pełny tekst na CD-ROM

110/303
Nr opisu: 0000082139   
Swarm optimization of stiffeners locations in 2-D structures.
[Aut.]: Mirosław Szczepanik, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2011. Short papers. Ed. A. Borkowski, T. Lewiński, G. Dzierżanowski. Warsaw : Publishing House of the Warsaw University of Technology, 2011, s.1-7, bibliogr. 7 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

algorytm rojowy ; optymalizacja ; metoda elementów skończonych ; MES ; pręt ; płaski stan naprężenia ; płyta gięta

swarm algorithm ; optimization ; finite element model ; FEM ; bar ; plane stress ; bending plate

111/303
Nr opisu: 0000078413
The applicaton of evolutionary algorithm in etermination of pre-tensioning forces in strengthened structures.
[Aut.]: Grzegorz Kokot, Wacław Ku¶.
W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems. Eds: T. Burczyński, J. Periaux. Barcelona : CIMNE, 2011, s. 235-240, bibliogr. 5 poz. (A Series of Handbooks on Theory and Engineering Applications of Computational Methods ; )

optymalizacja ; algorytm ewolucyjny ; naci±g wstępny ; wzmocnienie konstrukcji

optimization ; evolutionary algorithm ; pre-tensioning ; structural strengthening

112/303
Nr opisu: 0000077548
Topology optimization of mechanical structures using artificial immune system.
[Aut.]: Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems. Eds: T. Burczyński, J. Periaux. Barcelona : CIMNE, 2011, s. 135-140, bibliogr. 5 poz. (A Series of Handbooks on Theory and Engineering Applications of Computational Methods ; )

metoda elementów skończonych ; optymalizacja ; sztuczny system immunologiczny

finite element method ; optimization ; artificial immune system

113/303
Nr opisu: 0000066502   
Wpływ parametrów adaptacji na dokładno¶ć rozwi±zania w systemie MSC.Marc/Mentat.
[Aut.]: Ł. Cyganik, Antoni John, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2011. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2011 r. Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. [Gliwice] : [Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska], 2011, s. 21-24, bibliogr. 4 poz.

system MSC.Marc/Mentat ; naprężenie Zienkiewicza-Zhu ; metoda elementów skończonych

MSC.Marc/Mentat system ; Zienkiewicz-Zhu tension ; FEM

114/303
Nr opisu: 0000079627
An artificial immune system in the identification of material constants in composites and piezoelectrics.
[Aut.]: Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik, Wacław Ku¶, Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Grzegorz Dziatkiewicz.
W: Proceedings of the Tenth International Conference on Computational Structures Technology, Valencia, Spain, 14-17 September 2010. [Dokument elektroniczny]. Eds: B. H. V. Topping [et al.]. Stirling : Civil-Comp Press, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-15, bibliogr. 16 poz. (Civil-Comp Proceedings ; 93 1759-3433)

115/303
Nr opisu: 0000057634   
Analiza konstrukcji wsporczych z użyciem oprogramowania MES Autodesk Algor Simulation.
[Aut.]: M. Firczyk, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2010. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2010 r.. Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. [Gliwice] : [Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska], 2010, s. 11-14, bibliogr. 6 poz.

kratownica ; modelowanie inżynierskie ; naprężenie osiowe ; obliczenia wytrzymało¶ciowe

truss ; engineering modelling ; axial stress ; strength calculations

116/303
Nr opisu: 0000078427
Artificial immune system in laminates optimization.
[Aut.]: Witold Beluch, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Solids, structures and coupled problems in engineering. IV European Conference on Computational Mechanics. ECCM-2010, Paris, France, May 16-21, 2010. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) paper 510 s. 1-2, bibliogr. 5 poz.

117/303
Nr opisu: 0000063868   
Bioinspired algorithms in multiscale optimization.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Computer methods in mechanics. Lectures of the CMM 2009. Vol. 2. Ed. M. Kuczma, K. Wilmański. Berlin : Springer, 2010, s. 183-192, bibliogr. 8 poz. (Advanced Structured Materials ; vol. 1 1869-8433)

118/303
Nr opisu: 0000079626
Global optimization using particle swarm optimization and a comparison with evolutionary algorithms and artificial immune system.
[Aut.]: Mirosław Szczepanik, Arkadiusz Poteralski, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Proceedings of the Tenth International Conference on Computational Structures Technology, Valencia, Spain, 14-17 September 2010. [Dokument elektroniczny]. Eds: B. H. V. Topping [et al.]. Stirling : Civil-Comp Press, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) paper 124, bibliogr. 3 poz. (Civil-Comp Proceedings ; 93 1759-3433)

119/303
Nr opisu: 0000077543
Hybrid artificial immune system in certain inverse problems.
[Aut.]: Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik, Grzegorz Dziatkiewicz, Jacek Ptaszny, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Proceedings of the joint 9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics, Sydney, Australia, 19-23 July. [Book of abstracts]. Sydney : Centre for Infrastructure Engineering and Safety. University of New South Wales, 2010, s. 287

120/303
Nr opisu: 0000063357
Molecular statics coupled with the subregion boundary element method in multiscale analysis.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Adam* Mrozek, Radosław* Górski, Wacław Ku¶.
-Int. J. Multiscale Comput. Eng. 2010 vol. 8 iss. 3, s. 319-330, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.768

modelowanie wielkoskalowe ; model atomu ; metoda elementów brzegowych

multiscale modelling ; atomic model ; boundary element method ; bridging methods

121/303
Nr opisu: 0000083457
Multiscale analysis of biological tissues with the use of FEM and GPU computing.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Solids, structures and coupled problems in engineering. IV European Conference on Computational Mechanics. ECCM-2010, Paris, France, May 16-21, 2010. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. 1-2, bibliogr. 8 poz.

tkanka biologiczna ; analiza wieloskalowa ; metoda elementów skończonych ; procesor graficzny

biological tissue ; multiscale analysis ; finite element method ; graphics processor unit

122/303
Nr opisu: 0000061304   
Multiscale modeling of osseous tissues.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶, Anna* Brodacka.
-J. Theor. Appl. Mech. 2010 vol. 48 no. 4, s. 855-870, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.264

modelowanie wieloskalowe ; tkanka kostna ; ko¶ć udowa ; MES

multiscale modelling ; osseous tissue ; femur bone ; FEM

123/303
Nr opisu: 0000078369
New possibility in welding simulation by finite element method.
[Aut.]: Grzegorz Kokot, Antoni John, Wacław Ku¶.
W: Mechanika 2010. Proceedings of the 15th international conference, Kaunas, Lithuania, 8-9 April 2010. Kaunas University of Technology [et al.]. Kaunas : Technologija, 2010, s. 251-256, bibliogr. 6 poz. (Mechanika ; Kaunas University of Technology 1822-2951)

124/303
Nr opisu: 0000063439
Numerical and experimental analysis of spine's transpedicular stabilizer.
[Aut.]: Marta Kiel, Jan** Marciniak, Marcin Basiaga, Janusz Szewczenko, Wacław Ku¶, Grzegorz Kokot, T. Wadek.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'2010. Proceedings of the eighteenth international scientific conference, Gliwice - Wieliczka - Zakopane, Poland, 13th-16th June 2010. [Dokument elektroniczny]. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwce : [Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki ¦l±skiej], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 75-76

125/303
Nr opisu: 0000063262   
Numerical and experimental analysis of spine's transpedicular stabilizer.
[Aut.]: Marta Kiel, Jan** Marciniak, Marcin Basiaga, Janusz Szewczenko, Wacław Ku¶, Grzegorz Kokot, T. Wadek.
-J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2010 vol. 41 iss. 1/2, s. 124-130, bibliogr. 23 poz.

techniki numeryczne ; analiza biomechaniczna ; materiały metaliczne ; biomateriały

numerical techniques ; biomechanical analysis ; metallic materials ; biomaterials

126/303
Nr opisu: 0000057652   
Obliczenia MES z wykorzystaniem oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis 2010.
[Aut.]: B. Wilk, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2010. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2010 r.. Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. [Gliwice] : [Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska], 2010, s. 79-82, bibliogr. 3 poz.

konstrukcja budowlana ; MES ; Autodesk Robot Structural Analysis 2010 ; metoda elementów skończonych

building structure ; FEM ; Autodesk Robot Structural Analysis 2010 ; finite element method

127/303
Nr opisu: 0000057649   
Obliczenia z użyciem języka OpenCL.
[Aut.]: K. Ryczek, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2010. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2010 r.. Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska. [Gliwice] : [Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska], 2010, s. 67-70, bibliogr. 3 poz.

język OpenCl ; obliczenia równoległe

Open Computing Language ; parallel computing

128/303
Nr opisu: 0000077544
Optimal design of shell, solid and shell-solid structures using particle swarm optimizer.
[Aut.]: Mirosław Szczepanik, Arkadiusz Poteralski, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Proceedings of the joint 9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics, Sydney, Australia, 19-23 July. [Book of abstracts]. Sydney : Centre for Infrastructure Engineering and Safety. University of New South Wales, 2010, s. 291-292

129/303
Nr opisu: 0000083742
Optimization and identification of structures using artificial immune system.
[Aut.]: Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik, Wacław Ku¶, Jacek Ptaszny, Tadeusz* Burczyński.
W: Solids, structures and coupled problems in engineering. IV European Conference on Computational Mechanics. ECCM-2010, Paris, France, May 16-21, 2010. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. 1-2, bibliogr. 4 poz.

sztuczny system immunologiczny ; metoda elementów skończonych ; struktura 2D ; struktura 3D ; optymalizacja ; MES

artificial immune system ; finite element method ; 2D structure ; 3D structure ; optimization ; FEM

130/303
Nr opisu: 0000078432
Optimization of composites by means of immune system.
[Aut.]: Witold Beluch, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Proceedings of the joint 9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics, Sydney, Australia, 19-23 July. [Book of abstracts]. Sydney : Centre for Infrastructure Engineering and Safety. University of New South Wales, 2010, s. 318, bibliogr. 2 poz.

131/303
Nr opisu: 0000063987   
Parallel artificial immune system in optimization and identification of composite structures.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Parallel problem solving from nature. PPSN. 11th International conference, Kraków, Poland, September 11-15, 2010. Proceedings. Pt 2. Eds: R. Schaefer [et al.]. Berlin : Springer, 2010, s. 171-180, bibliogr. 18 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 6239 0302-9743)

sztuczny system immunologiczny ; optymalizacja ; identyfikacja ; obliczenia równoległe ; kompozyty ; laminat

artificial immune system ; optimization ; identification ; parallel computing ; composites ; laminate

132/303
Nr opisu: 0000065231   
The evolutionary optimization of selected welded structures.
[Aut.]: Grzegorz Kokot, Antoni John, Wacław Ku¶.
-J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2010 vol. 43 iss. 2, s. 667-675, bibliogr. 20 poz.

algorytm ewolucyjny

evolutionary algorithm

133/303
Nr opisu: 0000079950
Topology optimization for minimum mass criterion using PSO.
[Aut.]: Mirosław Szczepanik, Arkadiusz Poteralski, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Solids, structures and coupled problems in engineering. IV European Conference on Computational Mechanics. ECCM-2010, Paris, France, May 16-21, 2010. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. 256-258, bibliogr. 2 poz.

134/303
Nr opisu: 0000049701
Application of artificial immune systems in optimization of shell-solid structures.
[Aut.]: Mirosław Szczepanik, Arkadiusz Poteralski, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2009, Zielona-Góra, Poland, 18-21 May 2009. Short papers. Eds: M. Kuczma, K. Wilmański, W. Szajna. Zielona-Góra : University of Zielona Góra Press, 2009, s. 461-462, bibliogr. 6 poz.

135/303
Nr opisu: 0000078104
Artificial biological systems in optimization of structures analysed by the boundary element method.
[Aut.]: Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik, Grzegorz Dziatkiewicz, Radosław* Górski, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems. EUROGEN 2009. ECCOMAS Thematic Conference, Cracow, Poland, June 15-17, 2009. Extended abstracts. Eds: T. Burczyński, J. Periaux. Kraków : [b.w.], 2009, s. 91-92, bibliogr. 8 poz.

sztuczny system immunologiczny ; algorytm ewolucyjny ; metoda elementów brzegowych ; optymalizacja ; piezoelektryczno¶ć

artificial immune system ; evolutionary algorithm ; boundary element method ; optimization ; piezoelectricity

136/303
Nr opisu: 0000049673
Bioinspired algorithms in multiscale optimization.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2009, Zielona-Góra, Poland, 18-21 May 2009. Short papers. Eds: M. Kuczma, K. Wilmański, W. Szajna. Zielona-Góra : University of Zielona Góra Press, 2009, s. 61-62, bibliogr. 7 poz.

137/303
Nr opisu: 0000078511
Biological inspired algorithms in modelling of atomic clusters.
[Aut.]: Adam* Mrozek, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems. EUROGEN 2009. ECCOMAS Thematic Conference, Cracow, Poland, June 15-17, 2009. Extended abstracts. Eds: T. Burczyński, J. Periaux. Kraków : [b.w.], 2009, s. 75-76, bibliogr. 8 poz.

klaster atomów ; algorytm ewolucyjny ; sztuczny system immunologiczny ; optymalizacja rojem cz±stek

atomic cluster ; evolutionary algorithm ; artificial immune system ; particle swarm optimization

138/303
Nr opisu: 0000050028
Evolutionary inverse method in multiscale problems.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Proceedings of the ECCOMAS International Symposium on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials. IPM 2009, Rzeszów- Łańcut, Poland, 23-25 April 2009. Book of abstracts. Ed. by Z. Waszczyszyn, L. Ziemiański. Rzeszów University of Technology. Department of Structural Mechanics. Faculty of Civil and Environmental Engineering. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2009, s. 41-42, bibliogr. 4 poz.

139/303
Nr opisu: 0000055021
Evolutionary material identification by using GPUs.
[Aut.]: Wacław Ku¶.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2009, [Gliwice, Poland, 18-19 November 2009]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Fundamentals of Machinery Design. Department of Strength of Materials and Computational Mechanics. Gliwice : Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, 2009, s. 39-40, bibliogr. 6 poz.

identyfikacja ; GPU ; równoległy algorytm ewolucyjny

identification ; GPU ; parallel evolutionary algorithm

140/303
Nr opisu: 0000049686
Evolutionary optimization of corrugated pipes.
[Aut.]: Grzegorz Kokot, Wacław Ku¶.
W: 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2009, Zielona-Góra, Poland, 18-21 May 2009. Short papers. Eds: M. Kuczma, K. Wilmański, W. Szajna. Zielona-Góra : University of Zielona Góra Press, 2009, s. 239-240, bibliogr. 4 poz.

141/303
Nr opisu: 0000057618   
Gridy obliczeniowe, instalacja i weryfikacja poprawno¶ci działania.
[Aut.]: J. Kiełtyka, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2009. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2009 r.. Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 47-50, bibliogr. 4 poz.

grid ; architektura gridu ; MES ; oprogramowanie

grid ; grid architecture ; FEM ; software

142/303
Nr opisu: 0000050043
Immune identification of piezoelectric material constants using BEM.
[Aut.]: Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik, Grzegorz Dziatkiewicz, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Proceedings of the ECCOMAS International Symposium on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials. IPM 2009, Rzeszów- Łańcut, Poland, 23-25 April 2009. Book of abstracts. Ed. by Z. Waszczyszyn, L. Ziemiański. Rzeszów University of Technology. Department of Structural Mechanics. Faculty of Civil and Environmental Engineering. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2009, s. 67-68, bibliogr. 4 poz.

143/303
Nr opisu: 0000078494
Immune optimization and identification of solids modelled by the boundary element method.
[Aut.]: Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik, Grzegorz Dziatkiewicz, Radosław* Górski, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Eight World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. WCSMO-8, Lisboa, Portugal, 1-5 June 2009. Book of abstracts and CD-ROM proceedings. Eds: H. C. Rodrigues [et al.]. Lisboa : International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization, 2009, s. 69
Pełny tekst na CD-ROM

144/303
Nr opisu: 0000057623   
Interfejs www dla obliczeń numerycznych z wykorzystaniem bibliotek programistycznych BLAS oraz LAPACK.
[Aut.]: M. Płoneczka, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2009. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2009 r.. Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 71-74, bibliogr. 4 poz.

biblioteka BLAS ; pakiet LAPACK ; obliczenia numeryczne ; aplikacja internetowa

BLAS library ; LAPACK package ; numerical calculations ; internet application

145/303
Nr opisu: 0000058333
Microstructure optimization and identification in multi-scale modeling.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: New computational challenges in materials, structures and fluids. ECCOMAS Multidisciplinary Jubilee Symposium, [Vienna, Austria, February 18-20, 2008]. Eds: Josef Eberhardsteiner [et al.]. New York : Springer, 2009, s. 169-181 (Computational Methods in Applied Sciences ; vol. 14 1871-3033)

146/303
Nr opisu: 0000049674
Multiscale modelling using molecular statics and the subregion boundary element method.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Radosław* Górski, Wacław Ku¶, Adam* Mrozek.
W: 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2009, Zielona-Góra, Poland, 18-21 May 2009. Short papers. Eds: M. Kuczma, K. Wilmański, W. Szajna. Zielona-Góra : University of Zielona Góra Press, 2009, s. 137-138, bibliogr. 7 poz.

147/303
Nr opisu: 0000057616   
Oprogramowanie do procesorów jednoukładowych zastosowanych do rozszerzenia funkcjonalno¶ci hydraulicznej maszyny wytrzymało¶ciowej MTS.
[Aut.]: Sz. Ćmiel, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2009. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2009 r.. Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 27-30, bibliogr. 5 poz.

maszyna wytrzymało¶ciowa ; mikrokontroler AVR ; przetwornik A/C ; przetwornik C/A ; sterownik

testing machine ; AVR microcontroller ; A/D converter ; D/A converter ; controller

148/303
Nr opisu: 0000049696
Optimization of thermomechanical structures by using artificial immune systems.
[Aut.]: Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik, Adam Długosz, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2009, Zielona-Góra, Poland, 18-21 May 2009. Short papers. Eds: M. Kuczma, K. Wilmański, W. Szajna. Zielona-Góra : University of Zielona Góra Press, 2009, s. 381-382, bibliogr. 7 poz.

149/303
Nr opisu: 0000078508
Parallel evolutionary identification with GPU based fitness function evaluations.
[Aut.]: Wacław Ku¶.
W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems. EUROGEN 2009. ECCOMAS Thematic Conference, Cracow, Poland, June 15-17, 2009. Extended abstracts. Eds: T. Burczyński, J. Periaux. Kraków : [b.w.], 2009, s. 57-58, bibliogr. 7 poz.

algorytm ewolucyjny ; identyfikacja ; GPU ; MES

evolutionary algorithm ; identification ; GPU ; FEM

150/303
Nr opisu: 0000058020
Parallel evolutionary optimization in multiscale problems.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
-Comput. Methods Mater. Sci. 2009 vol. 9 no. 2, s. 347-351, bibliogr. 12 poz.

151/303
Nr opisu: 0000057620   
Programowanie kontrolera hydraulicznej maszyny wytrzymało¶ciowej MTS z użyciem modułu MPT.
[Aut.]: M. Michniak, P. Mucek, P. Słomka, Wacław Ku¶.
W: Metody komputerowe - 2009. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, maj 2009 r.. Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 59-62, bibliogr. 2 poz.

maszyna hydrauliczna ; maszyna wytrzymało¶ciowa ; Multi-Purpose Testware ; MPT ; rozci±ganie ; moduł Younga ; amortyzator hydrauliczny

hydraulic machine ; testing machine ; Multi-Purpose Testware ; MPT ; tension ; Young's modulus ; fluid spring

152/303
Nr opisu: 0000078495
Shape and topology optimization of shell, solid and shell-solid structures using artificial immune systems.
[Aut.]: Mirosław Szczepanik, Arkadiusz Poteralski, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Eight World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. WCSMO-8, Lisboa, Portugal, 1-5 June 2009. Book of abstracts and CD-ROM proceedings. Eds: H. C. Rodrigues [et al.]. Lisboa : International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization, 2009, s. 127
Pełny tekst na CD-ROM

153/303
Nr opisu: 0000078506
The application of evolutionary algorithm in determination of pre-tensioning forces in strengthened structures.
[Aut.]: Grzegorz Kokot, Wacław Ku¶.
W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems. EUROGEN 2009. ECCOMAS Thematic Conference, Cracow, Poland, June 15-17, 2009. Extended abstracts. Eds: T. Burczyński, J. Periaux. Kraków : [b.w.], 2009, s. 53-54, bibliogr. 5 poz.

optymalizacja ; algorytm ewolucyjny ; naci±g wstępny ; wzmocnienie konstrukcji

optimization ; evolutionary algorithm ; pre-tensioning ; structural strengthening

154/303
Nr opisu: 0000078105
Topology optimization of mechanical structures using artificial immune system.
[Aut.]: Mirosław Szczepanik, Arkadiusz Poteralski, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems. EUROGEN 2009. ECCOMAS Thematic Conference, Cracow, Poland, June 15-17, 2009. Extended abstracts. Eds: T. Burczyński, J. Periaux. Kraków : [b.w.], 2009, s. 105-106, bibliogr. 5 poz.

metoda elementów skończonych ; optymalizacja ; sztuczny system immunologiczny

finite element method ; optimization ; artificial immune system

155/303
Nr opisu: 0000050393
Advanced continuum-atomistic model of materials based on coupled boundary element and molecular approaches.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶, Adam* Mrozek, Radosław* Górski, Grzegorz Dziatkiewicz.
W: IUTAM Symposium on Modelling Nanomaterials and Nanosystems. Proceedings of the IUTAM Symposium, Aalborg, Denmark, 19-22 May, 2008. Eds: R. Pyrz, J. C. Rauhe. Dordrecht : Springer, 2009, s. 231-240 (IUTAM Bookseries ; vol. 13 1875-3493)

156/303
Nr opisu: 0000050702
Concurrent and upscaling methods in multi scale modelling - case studies.
[Aut.]: Ł. Madej, Adam* Mrozek, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński, M. Pietrzyk.
-Comput. Methods Mater. Sci. 2008 t. 8 nr 1, s. 1-15

157/303
Nr opisu: 0000051929
Grid based evolutionary optimization of strength parameters in heat affected zone of welded joints.
[Aut.]: Grzegorz Kokot, Antoni John, Wacław Ku¶.
W: 8th World Congress on Computational Mechanics. WCCM8. 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering. ECCOMAS 2008, Venice, Italy, 30 June - 4 July 2008. [Dokument elektroniczny]. Eds. B. A. Schrefler, U. Perego. Department of Structural and Transport Engineering. Faculty of Engineering. Universita di Padova, Departament of Structural Engineering. Politecnico di Milano. Barcelona : CIMNE, 2008, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-2, bibliogr. 3 poz.

158/303
Nr opisu: 0000050385   
Grid-based artificial immune system in optimization of mechanical structures.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control. Applications to industrial and societal problems. EUROGEN'2007, Jyvaskyla, 11-13 June 2007. Eds: P. Neittaanmaki, J. Periaus, T. Tuovien. Barcelona : CIMNE, 2008, s. 216-221

159/303
Nr opisu: 0000049919   
Identification of material properties in multi-scale modelling.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: 6th International Conference on Inverse Problems in Engineering. Theory and practice, Dourdan (Paris), 15-16 June 2008. [B.m.] : Institute of Physics Publishing, 2008, [art. no. 012025] s. 1-8 (Journal of Physics ; Conference Series ; vol. 135 1742-6588)

modelowanie wielokryterialne ; zagadnienie odwrotne ; algorytm ewolucyjny ; metoda elementów skończonych ; wła¶ciwo¶ci materiału

multiscale modelling ; inverse problem ; evolutionary algorithm ; finite element method ; material properties

160/303
Nr opisu: 0000050703
Immune and evolutionary shape optimization in forging.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
-Comput. Methods Mater. Sci. 2008 t. 8 nr 2, s. 79-85

161/303
Nr opisu: 0000047711
Parallel bioinspired algorithms in optimization of structures.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Parallel processing and applied mathematics. PPAM 2007. 7th International conference, Gdansk, Poland, September 9-12, 2007. Revised selected papers. Berlin : Springer, 2008, s. 1285-1292 (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 4967 0302-9743)

162/303
Nr opisu: 0000051931
POD-RBF network approximation for identification of material coefficients of human pelvic bone tissues.
[Aut.]: Ziemowit Ostrowski, Ryszard Białecki, Antoni John, Piotr** Orantek, Wacław Ku¶.
W: 8th World Congress on Computational Mechanics. WCCM8. 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering. ECCOMAS 2008, Venice, Italy, 30 June - 4 July 2008. [Dokument elektroniczny]. Eds. B. A. Schrefler, U. Perego. Department of Structural and Transport Engineering. Faculty of Engineering. Universita di Padova, Departament of Structural Engineering. Politecnico di Milano. Barcelona : CIMNE, 2008, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-2, bibliogr. 9 poz.

163/303
Nr opisu: 0000047631
The complex welding process simulation using FEM, parallel computing and grid based evolutionary optimization.
[Aut.]: Grzegorz Kokot, Antoni John, Wacław Ku¶.
W: Selected topics of contemporary solid mechanics. 36th SolMech2008. Proceedings of the 36th Solid Mechanics Conference, Gdańsk, Poland, September 9-12, 2008. Eds. Z. Kotulski, P. Kowalczyk, W. Sosnowski. Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 58-59, bibliogr. 3 poz. (Prace IPPT ; nr 2 0208-5658)

164/303
Nr opisu: 0000025835   
A computational continuum-discrete model of materials.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Adam* Mrozek, Wacław Ku¶.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2007 vol. 55 no. 1, s. 85-89, bibliogr. 14 poz.

model dyskretny ; modelowanie wielkoskalowe ; metoda elementów brzegowych ; analiza statyczna

discrete model ; multiscale modelling ; boundary element method ; static analysis

165/303
Nr opisu: 0000039714
Analiza wieloskalowa z wykorzystaniem statyki molekularnej poł±czonej z metod± elementów skończonych i brzegowych.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Adam* Mrozek, Wacław Ku¶.
W: I Kongres Mechaniki Polskiej. KMP 2007, Warszawa, 28-31 sierpnia 2007 r. Streszczenia referatów. Red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. Warszawa : [Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej], 2007, s. 197
Pełny tekst na CD-ROM

algorytm wieloskalowy ; statyka molekularna ; metoda elementów skończonych ; metoda elementów brzegowych ; analiza wieloskalowa

multiscale algorithm ; molecular statics ; finite element method ; boundary element method ; multiscale analysis

166/303
Nr opisu: 0000042870
Application of multiobjective evolutionary algorithms in shape optimization of heat exchangers.
[Aut.]: Adam Długosz, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2007, ŁódĽ - Spała, Poland, June 19-22, 2007. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. [ŁódĽ] : [Faculty of Civil, Architecture and Environmental Engineering Technical University of ŁódĽ], 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-5, bibliogr. 16 poz.

algorytm ewolucyjny ; optymalizacja wielokryterialna ; termosprężysto¶ć ; MES

evolutionary algorithm ; multiobjective optimization ; thermoelasticity ; FEM

167/303
Nr opisu: 0000042940
Application of multiobjective evolutionary algorithms in shape optimization of heat exchangers.
[Aut.]: Adam Długosz, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2007, ŁódĽ - Spała, Poland, June 19-22, 2007. Short papers. Eds: K. Dems [et al.]. ŁódĽ : Faculty of Civil, Architecture and Environmental Engineering Technical University of ŁódĽ, 2007, s. 133-134, bibliogr. 12 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

algorytm ewolucyjny ; optymalizacja wielokryterialna ; termosprężysto¶ć ; MES

evolutionary algorithm ; multiobjective optimization ; thermoelasticity ; FEM

168/303
Nr opisu: 0000039095
Application of parallel grid-enabled evolutionary algorithm in inverse problems of thermoelasticity.
[Aut.]: Adam Długosz, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH 2007. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2007, s. 43-51, bibliogr. 11 poz.
Toż na CD-ROM

algorytm ewolucyjny ; identyfikacja ; zagadnienie odwrotne ; obliczenia gridowe ; grid ; obliczenia równoległe ; termosprężysto¶ć

evolutionary algorithm ; identification ; inverse problem ; computational grids ; grid ; parallel computations ; thermoelasticity

169/303
Nr opisu: 0000039104
Application of parallel grid-enabled evolutionary algorithm in inverse problems of thermoelasticity.
[Aut.]: Adam Długosz, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2007, Gliwice, Poland, 7-9 November 2007. [Dokument elektroniczny]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. [Gliwice] : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 23-24, bibliogr. 7 poz.

algorytm ewolucyjny ; identyfikacja ; zagadnienie odwrotne ; siatka obliczeniowa ; obliczenia równoległe ; termosprężysto¶ć

evolutionary algorithm ; identification ; inverse problem ; computational grid ; parallel computing ; thermoelasticity

170/303
Nr opisu: 0000040818   
Application of the coupled boundary element method with atomic model in the static analysis.
[Aut.]: Adam* Mrozek, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
-Comput. Methods Mater. Sci. 2007 vol. 7 no. 1, s. 284-288

modelowanie wielozakresowe ; metoda elementów brzegowych ; model atomu ; analiza statyczna

multiscale modelling ; boundary element method ; atomic model ; static analysis

171/303
Nr opisu: 0000042873
Applications of parallel artificial immune system in shape optimization.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2007, ŁódĽ - Spała, Poland, June 19-22, 2007. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. [ŁódĽ] : [Faculty of Civil, Architecture and Environmental Engineering Technical University of ŁódĽ], 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4, bibliogr. 6 poz.

równoległy sztuczny system immunologiczny ; optymalizacja ; metoda elementów skończonych

parallel artificial immune system ; optimization ; finite element method

172/303
Nr opisu: 0000042923
Applications of parallel artificial immune system in shape optimization.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2007, ŁódĽ - Spała, Poland, June 19-22, 2007. Short papers. Eds: K. Dems [et al.]. ŁódĽ : Faculty of Civil, Architecture and Environmental Engineering Technical University of ŁódĽ, 2007, s. 47-48, bibliogr. 5 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

równoległy sztuczny system immunologiczny ; optymalizacja ; metoda elementów skończonych

parallel artificial immune system ; optimization ; finite element method

173/303
Nr opisu: 0000039330
Biological inspired methods for shape optimization in grid environments.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: 7th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. WCSMO-7, Seoul, Korea, May 21 - May 25, 2007. Book of abstracts. International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization. [Seoul] : WCSMO-7 Official Agency, 2007, s. 57

grid ; algorytm ewolucyjny ; sztuczny system immunologiczny

grid ; evolutionary algorithm ; artificial immune system

174/303
Nr opisu: 0000048266
Biological inspired methods for shape optimization in grid environments.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: 7th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. WCSMO-7, Seoul, Korea, May 21-May 25, 2007. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. [Seoul] : WCSMO-7 Official Agency, 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 728-734, bibliogr. 16 poz.

grid ; algorytm ewolucyjny ; sztuczny system immunologiczny

grid ; evolutionary algorithm ; artificial immune system

175/303
Nr opisu: 0000042874
Boundary and finite element methods coupled with molecular model in the multiscale analysis.
[Aut.]: Adam* Mrozek, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2007, ŁódĽ - Spała, Poland, June 19-22, 2007. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. [ŁódĽ] : [Faculty of Civil, Architecture and Environmental Engineering Technical University of ŁódĽ], 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4, bibliogr. 8 poz.

metoda elementów skończonych ; metoda elementów brzegowych ; modelowanie wielkoskalowe ; atomowa kratownica

finite element method ; boundary element method ; multiscale modelling ; atomic lattice

176/303
Nr opisu: 0000042925
Boundary and finite element methods coupled with molecular model in the multiscale analysis.
[Aut.]: Adam* Mrozek, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2007, ŁódĽ - Spała, Poland, June 19-22, 2007. Short papers. Eds: K. Dems [et al.]. ŁódĽ : Faculty of Civil, Architecture and Environmental Engineering Technical University of ŁódĽ, 2007, s. 53-54, bibliogr. 5 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

metoda elementów skończonych ; metoda elementów brzegowych ; modelowanie wielkoskalowe ; atomowa kratownica

finite element method ; boundary element method ; multiscale modelling ; atomic lattice

177/303
Nr opisu: 0000042876
Comparison of computational intelligence algorithms in inverse acoustic problems.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2007, ŁódĽ - Spała, Poland, June 19-22, 2007. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. [ŁódĽ] : [Faculty of Civil, Architecture and Environmental Engineering Technical University of ŁódĽ], 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-3, bibliogr. 5 poz.

algorytm ewolucyjny ; sztuczny system immunologiczny ; optymalizacja rojem cz±stek ; zagadnienie odwrotne w akustyce

evolutionary algorithm ; artificial immune system ; particle swarm optimization ; inverse acoustic problem

178/303
Nr opisu: 0000042949
Comparison of computational intelligence algorithms in inverse acoustic problems.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2007, ŁódĽ - Spała, Poland, June 19-22, 2007. Short papers. Eds: K. Dems [et al.]. ŁódĽ : Faculty of Civil, Architecture and Environmental Engineering Technical University of ŁódĽ, 2007, s. 245-246, bibliogr. 5 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

algorytm ewolucyjny ; sztuczny system immunologiczny ; optymalizacja rojem cz±stek ; zagadnienie odwrotne w akustyce

evolutionary algorithm ; artificial immune system ; particle swarm optimization ; inverse acoustic problem

179/303
Nr opisu: 0000039113
Evolutionary identification of material properties in multiscale problems.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2007, Gliwice, Poland, 7-9 November 2007. [Dokument elektroniczny]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. [Gliwice] : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 41-42, bibliogr. 6 poz.

algorytm ewolucyjny ; identyfikacja ; modelowanie wielkoskalowe

evolutionary algorithm ; identification ; multiscale modelling

180/303
Nr opisu: 0000040790
Evolutionary methods in multiscale modeling.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶, Adam* Mrozek.
W: 23rd IFIP TC 7 Conference on System modelling and optimization. Cracow, Poland, July 23-27, 2007. Book of abstracts. Eds A. Korytowski, W. Mitkowski, M. Szymkat. AGH University of Science and Technology, Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Kraków : Wydaw. Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007, s. 30-31

181/303
Nr opisu: 0000039112
Evolutionary optimization in contact problems.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2007, Gliwice, Poland, 7-9 November 2007. [Dokument elektroniczny]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. [Gliwice] : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 43-44, bibliogr. 9 poz.

algorytm ewolucyjny ; optymalizacja ; MES ; styk

evolutionary algorithm ; optimization ; FEM ; contact

182/303
Nr opisu: 0000039121
Evolutionary optimization of structures using the fast multipole boundary element method.
[Aut.]: Jacek Ptaszny, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2007, Gliwice, Poland, 7-9 November 2007. [Dokument elektroniczny]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. [Gliwice] : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 59-60, bibliogr. 14 poz.

optymalizacja ; algorytm ewolucyjny ; szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych

optimization ; evolutionary algorithm ; fast multipole boundary element method

183/303
Nr opisu: 0000039133
Evolutionary optimization of structures using the fast multipole boundary element method.
[Aut.]: Jacek Ptaszny, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH 2007. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2007, s. 167-174, bibliogr. 14 poz.
Toż na CD-ROM

optymalizacja ; algorytm ewolucyjny ; szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych

optimization ; evolutionary algorithm ; fast multipole boundary element method

184/303
Nr opisu: 0000040792
Global optimization of shell structures with small features by using multiscale approach.
[Aut.]: Grzegorz Kokot, Wacław Ku¶.
W: 23rd IFIP TC 7 Conference on System modelling and optimization. Cracow, Poland, July 23-27, 2007. Book of abstracts. Eds A. Korytowski, W. Mitkowski, M. Szymkat. AGH University of Science and Technology, Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics. Kraków : Wydaw. Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2007, s. 36-37

185/303
Nr opisu: 0000042892
Global optimization using artificial immune systems and comparison with evolutionary algorithms.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶, Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik.
W: 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2007, ŁódĽ - Spała, Poland, June 19-22, 2007. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. [ŁódĽ] : [Faculty of Civil, Architecture and Environmental Engineering Technical University of ŁódĽ], 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-5, bibliogr. 4 poz.

sztuczny system immunologiczny ; algorytm ewolucyjny

artificial immune system ; evolutionary algorithm

186/303
Nr opisu: 0000042921
Global optimization using artificial immune systems and comparison with evolutionary algorithms.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶, Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik.
W: 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2007, ŁódĽ - Spała, Poland, June 19-22, 2007. Short papers. Eds: K. Dems [et al.]. ŁódĽ : Faculty of Civil, Architecture and Environmental Engineering Technical University of ŁódĽ, 2007, s. 37-38, bibliogr. 2 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

sztuczny system immunologiczny ; algorytm ewolucyjny

artificial immune system ; evolutionary algorithm

187/303
Nr opisu: 0000041147   
Grid-based artificial immune system in optimization of mechanical structures.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems. EUROGEN 2007, Jyvaskyla, Finland, June 11-13, 2007. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 102-103

188/303
Nr opisu: 0000134403   
Grid-enabled evolutionary algorithm application in the mechanical optimization problems.
[Aut.]: Wacław Ku¶.
-Eng. Appl. Artif. Intell. 2007 vol. 20 iss. 5, s. 629-636, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.762

grid ; obliczeniowy algorytm ewolucyjny ; optymalizacja ; kucie ; metoda elementów skończonych

grid ; evolutionary algorithm ; optimization ; forging ; finite element method

189/303
Nr opisu: 0000039697
Gridy obliczeniowe w analizie oraz optymalizacji konstrukcji mechanicznych.
[Aut.]: Wacław Ku¶.
W: I Kongres Mechaniki Polskiej. KMP 2007, Warszawa, 28-31 sierpnia 2007 r. Streszczenia referatów. Red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. Warszawa : [Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej], 2007, s. 158
Pełny tekst na CD-ROM

optymalizacja konstrukcji ; analiza konstrukcji ; modelowanie numeryczne ; grid obliczeniowy

optimization of construction ; construction analysis ; numerical modelling ; computing grid

190/303
Nr opisu: 0000039093
Immune optimization: tests and engineering applications.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶, Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik.
W: Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH 2007. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2007, s. 23-34, bibliogr. 5 poz.
Toż na CD-ROM

sztuczny system immunologiczny ; algorytm ewolucyjny ; płaski stan naprężenia ; struktura 3D ; optymalizacja

artificial immune system ; evolutionary algorithm ; plane stress ; 3D structure ; optimization

191/303
Nr opisu: 0000039101
Immune optimization: tests and engineering applications.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶, Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2007, Gliwice, Poland, 7-9 November 2007. [Dokument elektroniczny]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. [Gliwice] : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 17-18, bibliogr. 2 poz.

sztuczny system immunologiczny ; algorytm ewolucyjny ; płaski stan naprężenia ; płyta

artificial immune system ; evolutionary algorithm ; plane stress ; plate ; solid 3D body

192/303
Nr opisu: 0000041141
Multicriteria evolutionary optimization of heat exchangers in the presence of convection, radiation and mechanical loadings.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Adam Długosz, Wacław Ku¶.
W: Coupled Problems 2007. Second International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering, Santa Eulalia, Ibiza, Spain, 21-23 May, 2007. Eds: E. Onate, M. Papadrakis, B. Schrefler. Barcelona : CIMNE, 2007, s. 717-720

193/303
Nr opisu: 0000042897
Multiscale analysis of shell structures with small features.
[Aut.]: Grzegorz Kokot, Wacław Ku¶.
W: 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2007, ŁódĽ - Spała, Poland, June 19-22, 2007. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. [ŁódĽ] : [Faculty of Civil, Architecture and Environmental Engineering Technical University of ŁódĽ], 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-2, bibliogr. 3 poz.

metoda elementów skończonych ; analiza małych elementów ; analiza wieloskalowa

finite element method ; small feature analysis ; multiscale analysis

194/303
Nr opisu: 0000042968
Multiscale analysis of shell structures with small features.
[Aut.]: Grzegorz Kokot, Wacław Ku¶.
W: 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2007, ŁódĽ - Spała, Poland, June 19-22, 2007. Short papers. Eds: K. Dems [et al.]. ŁódĽ : Faculty of Civil, Architecture and Environmental Engineering Technical University of ŁódĽ, 2007, s. 209-210, bibliogr. 3 poz.

metoda elementów skończonych ; analiza małych elementów ; analiza wieloskalowa

finite element method ; small feature analysis ; multiscale analysis

195/303
Nr opisu: 0000041131
Optimization of mechanical structures by means of parallel bioinspired algorithms and computational grids.
[Aut.]: Wacław Ku¶.
W: Third Asian-Pacific Congress on Computational Mechanics in conjunction with Eleventh International Conference on Enhancement and Promotion of Computational Methods in Engineering and Science. APCOM'07, EPMESC XI, Kyoto, Japan, December 3-6, 2007. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 288
Pełny tekst na CD-ROM

196/303
Nr opisu: 0000042907
The identification of uncertain parameters in mechanical structures.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Piotr** Orantek, Wacław Ku¶, Radosław* Górski, Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik.
W: 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2007, ŁódĽ - Spała, Poland, June 19-22, 2007. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. [ŁódĽ] : [Faculty of Civil, Architecture and Environmental Engineering Technical University of ŁódĽ], 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr. 14 poz.

algorytm ewolucyjny ; metoda gradientu ; sztuczna sieć neuronowa ; strategia dwustopniowa ; obliczenia rozmyte

evolutionary algorithm ; gradient method ; artificial neural network ; two-stage strategy ; fuzzy computations

197/303
Nr opisu: 0000042927
The identification of uncertain parameters in mechanical structures.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Piotr** Orantek, Wacław Ku¶, Radosław* Górski, Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik.
W: 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2007, ŁódĽ - Spała, Poland, June 19-22, 2007. Short papers. Eds: K. Dems [et al.]. ŁódĽ : Faculty of Civil, Architecture and Environmental Engineering Technical University of ŁódĽ, 2007, s. 111-112, bibliogr. 7 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

algorytm ewolucyjny ; metoda gradientu ; sztuczna sieć neuronowa ; strategia dwustopniowa ; obliczenia rozmyte

evolutionary algorithm ; gradient method ; artificial neural network ; two-stage strategy ; fuzzy computations

198/303
Nr opisu: 0000029871
Analysis of the material behaviour at the nanoscale.
[Aut.]: Adam* Mrozek, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: 35th Solid Mechanics Conference, Kraków, September 4-8, 2006. Volume of abstracts. Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 283-284

199/303
Nr opisu: 0000032481
Evolutionary optimization and identification of hybrid laminates.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Evolutionary computation and global optimization 2006, Murzasichle, Poland, May 31st - June 2nd, 2006. Ed. Jarosław Arabas. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2006, s. 39-47, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Elektronika ; z. 156)

200/303
Nr opisu: 0000030676   
Evolutionary optimization of forging anvils using grid based on alchemi framework.
[Aut.]: Wacław Ku¶.
W: e-Science 2006. Second IEEE International Conference on e-Science and Grid Computing, Amsterdam, Netherlands, 4-6 December 2006. [Dokument elektroniczny]. Eds. P. M. A. Sloot [et al.]. Universitet van Amsterdam, TCSC IEEE, Computer Society IEEE. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-5, bibliogr. 11 poz.

201/303
Nr opisu: 0000031190
Evolutionary optimization using enterprise grid based on Alchemi framework.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Evolutionary computation and global optimization 2006, Murzasichle, Poland, May 31st - June 2nd, 2006. Ed. Jarosław Arabas. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2006, s. 257-262, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Elektronika ; z. 156)

202/303
Nr opisu: 0000030427
Grid-based evolutionary optimization of structures.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Parallel processing and applied mathematics. PPAM 2005. 6th International conference, Częstochowa, Poland, September 11-14, 2005. Revised selected papers. Eds.: R. Wyrzykowski [et al.]. Berlin : Springer, 2006, s. 422-429, bibliogr. 17 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 3911 0302-9743)

203/303
Nr opisu: 0000030403
Optymalizacja ewolucyjna z użyciem gridów komputerowych.
[Aut.]: Wacław Ku¶.
W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. V Sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. ŁódĽ : Wyższa Szkoła Informatyki, 2006, s. 77-80

204/303
Nr opisu: 0000031189
Parallel evolutionary algorithms in shape optimization of heat exchangers under thermomechanical loading.
[Aut.]: Adam Długosz, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Evolutionary computation and global optimization 2006, Murzasichle, Poland, May 31st - June 2nd, 2006. Ed. Jarosław Arabas. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2006, s. 97-105, bibliogr. 14 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Elektronika ; z. 156)

205/303
Nr opisu: 0000022285
Computational grids in evolutionary optimization of structures.
[Aut.]: Wacław Ku¶.
-Comput. Assist. Mech. Eng. Sci. 2005 vol. 12 nr 2/3, s. 175-182, bibliogr. 17 poz.

206/303
Nr opisu: 0000014920
Computational grids in optimization and identification of mechanical structures.
[Aut.]: Wacław Ku¶.
W: Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. [Dokument elektroniczny]. Congress proceedings - short papers. Ed. Leszek A. Dobrzański. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki ¦l±skiej], [2005], dysk optyczny (CD-ROM) [Ref. 4.818 s. 1-4], bibliogr. 8 poz.

207/303
Nr opisu: 0000023610
Computational grids in optimization and identification of mechanical structures.
[Aut.]: Wacław Ku¶.
W: Programme & abstracts of the Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 211

208/303
Nr opisu: 0000030357   
Distributed evolutionary algorithm and grids in optimization of structures.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
-Inteligencia Artificial 2005 vol. 9 iss. 28, s. 49-53, bibliogr. 17 poz.

algorytm rozproszony ; algorytm rozproszony ; optymalizacja ; MES ; grid

distributed algorithm ; evolutionary algorithm ; optimization ; FEM ; grid

209/303
Nr opisu: 0000016682
Evolutionary computation in shape optimization of heat radiators.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Adam Długosz, Wacław Ku¶.
W: Numerical Heat Transfer 2005. EUROTHERM Seminar 82, Gliwice - Cracow, Poland, September 13-16, 2005. Vol. 3. Eds: Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki, Gabriel Węcel. [Gliwice] : [Politechnika ¦l±ska. Instytut Techniki Cieplnej], 2005, s. 911-920, bibliogr. 25 poz.

termosprężysto¶ć ; promieniowanie ; MES ; równoległy algorytm ewolucyjny ; optymalizacja kształtu

thermoelasticity ; radiation ; FEM ; parallel evolutionary algorithm ; shape optimization

210/303
Nr opisu: 0000014870
Evolutionary optimization in thermomechanical problems.
[Aut.]: Adam Długosz, Wacław Ku¶.
W: Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. [Dokument elektroniczny]. Congress proceedings - short papers. Ed. Leszek A. Dobrzański. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki ¦l±skiej], [2005], dysk optyczny (CD-ROM) [Ref. 4.761 s. 1-4], bibliogr. 7 poz.

optymalizacja kształtu ; identyfikacja ; algorytm ewolucyjny ; metoda elementów brzegowych ; termosprężysto¶ć

shape optimization ; identification ; evolutionary algorithm ; boundary element method ; thermoelasticity

211/303
Nr opisu: 0000023568
Evolutionary optimization in thermomechanical problems.
[Aut.]: Adam Długosz, Wacław Ku¶.
W: Programme & abstracts of the Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 200

212/303
Nr opisu: 0000029862
Evolutionary optimization of mechanical structures with use of the grid systems.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2005. CEACM Conference on Computational Mechanics, Częstochowa, Poland, June 21-24, 2005. Short papers. Eds: A. Garstecki, B. Mochnacki, N. Sczygiol. [Gliwice] : [Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki], 2005, s. 269-270, bibliogr. 9 poz.

metoda elementów skończonych ; optymalizacja ; siatka

finite element method ; optimization ; grid

213/303
Nr opisu: 0000029863
Evolutionary optimization of stiffeners locations in 2-D structures.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Mirosław Szczepanik, Wacław Ku¶.
W: 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2005. CEACM Conference on Computational Mechanics, Częstochowa, Poland, June 21-24, 2005. Short papers. Eds: A. Garstecki, B. Mochnacki, N. Sczygiol. [Gliwice] : [Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki], 2005, s. 271-272, bibliogr. 7 poz.

algorytm ewolucyjny ; optymalizacja ; metoda elementów skończonych ; płaski stan naprężenia ; płyta gięta

evolutionary algorithm ; optimization ; finite element method ; bars ; plane stress ; bending plate

214/303
Nr opisu: 0000029857
Evolutionary shape optimization of the cracked mechanical structures under cyclic load.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶, Witold Beluch.
W: 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2005. CEACM Conference on Computational Mechanics, Częstochowa, Poland, June 21-24, 2005. Short papers. Eds: A. Garstecki, B. Mochnacki, N. Sczygiol. [Gliwice] : [Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki], 2005, s. 257-258, bibliogr. 6 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

metoda elementów brzegowych ; optymalizacja ; algorytm ewolucyjny ; pęknięcie ; mechanika pękania

boundary element method ; optimization ; evolutionary algorithm ; crack ; fracture mechanics

215/303
Nr opisu: 0000022433   
Evolutionary shape optimization of thermoelastic bodies exchanging heat by convection and radiation.
[Aut.]: Ryszard Białecki, Tadeusz* Burczyński, Adam Długosz, Wacław Ku¶, Ziemowit Ostrowski.
-Comput. Methods Appl. Mech. Eng. 2005 vol. 194 iss. 17, s. 1839-1859, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 1.553

216/303
Nr opisu: 0000012637
Gridy obliczeniowe w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji układów mechanicznych.
[Aut.]: Wacław Ku¶.
W: Materials, mechanical and manufacturing engineering. MMME'2005. Proceedings of the third scientific conference on the occasion of the 60th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice - Wisła, Poland, [16-19 maja 2005]. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 859-866, bibliogr. 75 poz.

grid obliczeniowy ; algorytm ewolucyjny ; optymalizacja ; identyfikacja ; MES

computing grid ; evolutionary algorithm ; optimization ; identification ; FEM

217/303
Nr opisu: 0000012960   
Gridy obliczeniowe w zagadnieniach optymalizacji i identyfikacji układów mechanicznych.
[Aut.]: Wacław Ku¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 41-57, bibliogr. 75 poz.

218/303
Nr opisu: 0000016938
Identification of piezoelectric material constants using distributed evolutionary algorithm.
[Aut.]: Grzegorz Dziatkiewicz, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński, Piotr Fedeliński.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2005. [Proceedings of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2005 and the Workshop on Knowledge Acquisition in Mechanical Engineering, Gliwice, Poland, 16-18 November 2005]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, Polish Association for Computational Mechanics. [Gliwice] : Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, 2005, s. 47-48, bibliogr. 6 poz.

inteligencja obliczeniowa ; algorytm ewolucyjny ; materiały piezoelektryczne ; identyfikacja ; metoda elementów brzegowych ; algorytm rozproszony

computational intelligence ; evolutionary algorithm ; piezoelectric materials ; identification ; boundary element method ; distributed algorithm

219/303
Nr opisu: 0000017091
Identification of piezoelectric material constants using distributed evolutionary algorithm.
[Aut.]: Grzegorz Dziatkiewicz, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński, Piotr Fedeliński.
W: Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH 2005. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, Polish Association for Computational Mechanics. Gliwice : Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, 2005, s. 77-80, bibliogr. 7 poz.
pełny tekst na CD-ROM

inteligencja obliczeniowa ; algorytm ewolucyjny ; materiały piezoelektryczne ; identyfikacja ; metoda elementów brzegowych

computational intelligence ; evolutionary algorithm ; piezoelectric materials ; identification ; boundary element method

220/303
Nr opisu: 0000012639
Optymalizacja ewolucyjna w zagadnieniach termomechanicznych.
[Aut.]: Adam Długosz, Wacław Ku¶.
W: Materials, mechanical and manufacturing engineering. MMME'2005. Proceedings of the third scientific conference on the occasion of the 60th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice - Wisła, Poland, [16-19 maja 2005]. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 877-882, bibliogr. 7 poz.

optymalizacja kształtu ; identyfikacja ; algorytm ewolucyjny ; algorytm rozproszony ; metoda elementów brzegowych ; termosprężysto¶ć

shape optimization ; identification ; evolutionary algorithm ; distributed algorithm ; boundary element method ; thermoelasticity

221/303
Nr opisu: 0000012959   
Optymalizacja ewolucyjna w zagadnieniach termomechanicznych.
[Aut.]: Adam Długosz, Wacław Ku¶.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 2005 z. 152, s. 23-40, bibliogr. 7 poz.

optymalizacja kształtu ; identyfikacja ; algorytm ewolucyjny ; algorytm rozproszony ; metoda elementów brzegowych ; termosprężysto¶ć

shape optimization ; identification ; evolutionary algorithm ; distributed algorithm ; boundary element method ; thermoelasticity

222/303
Nr opisu: 0000016942
Parallel evolutionary algorithm with parallel fitness function evaluation in identification of defects in mechanical structures.
[Aut.]: Wacław Ku¶.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2005. [Proceedings of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2005 and the Workshop on Knowledge Acquisition in Mechanical Engineering, Gliwice, Poland, 16-18 November 2005]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, Polish Association for Computational Mechanics. [Gliwice] : Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, 2005, s. 69-70, bibliogr. 8 poz.

równoległy algorytm ewolucyjny ; metoda elementów skończonych ; MES ; identyfikacja

parallel evolutionary algorithm ; finite element method ; FEM ; identification

223/303
Nr opisu: 0000017095
Parallel evolutionary algorithm with parallel fitness function evaluation in identification of defects in mechanical structures.
[Aut.]: Wacław Ku¶.
W: Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH 2005. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, Polish Association for Computational Mechanics. Gliwice : Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, 2005, s. 115-117, bibliogr. 8 poz.
pełny tekst na CD-ROM

równoległy algorytm ewolucyjny ; MES ; identyfikacja

parallel evolutionary algorithm ; FEM ; identification

224/303
Nr opisu: 0000029861
Parallel evolutionary algorithms in shape optimization of heat radiators.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Adam Długosz, Wacław Ku¶.
W: 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2005. CEACM Conference on Computational Mechanics, Częstochowa, Poland, June 21-24, 2005. Short papers. Eds: A. Garstecki, B. Mochnacki, N. Sczygiol. [Gliwice] : [Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki], 2005, s. 263-264, bibliogr. 6 poz.

metoda elementów skończonych ; promieniowanie ; równoległy algorytm ewolucyjny ; optymalizacja ewolucyjna ; optymalizacja kształtu

finite element method ; radiation ; parallel evolutionary algorithm ; evolutionary optimization ; shape optimization

225/303
Nr opisu: 0000016947
Prediction of the aluminium atoms distribution using evolutionary algorithm.
[Aut.]: Adam* Mrozek, Wacław Ku¶, Piotr** Orantek, Tadeusz* Burczyński.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2005. [Proceedings of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence AI-METH 2005 and the Workshop on Knowledge Acquisition in Mechanical Engineering, Gliwice, Poland, 16-18 November 2005]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, Polish Association for Computational Mechanics. [Gliwice] : Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, 2005, s. 83-84, bibliogr. 10 poz.
83-921605-3-3

algorytm ewolucyjny ; nanomechanika ; optymalizacja

evolutionary algorithm ; nanomechanics ; optimization

226/303
Nr opisu: 0000017098
Prediction of the aluminium atoms distribution using evolutionary algorithm.
[Aut.]: Adam* Mrozek, Wacław Ku¶, Piotr** Orantek, Tadeusz* Burczyński.
W: Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH 2005. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, Polish Association for Computational Mechanics. Gliwice : Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, 2005, s. 127-130, bibliogr. 10 poz.
pełny tekst na CD-ROM

algorytm ewolucyjny ; nanomechanika ; optymalizacja

evolutionary algorithm ; nanomechanics ; optimization

227/303
Nr opisu: 0000023305
Shape optimization of structures under cycylic loads.
[Aut.]: Witold Beluch, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna. Materiały VIII krajowej konferencji, Korbielów, 30 maja - 1 czerwca 2005. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2005, s. 7-14

228/303
Nr opisu: 0000023310
Structural optimization using grid based evolutionary algorithms.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna. Materiały VIII krajowej konferencji, Korbielów, 30 maja - 1 czerwca 2005. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2005, s. 125-130

229/303
Nr opisu: 0000029851
The numerical modelling of human pelvic bone after THA.
[Aut.]: Antoni John, Piotr** Orantek, Wacław Ku¶.
W: 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2005. CEACM Conference on Computational Mechanics, Częstochowa, Poland, June 21-24, 2005. Short papers. Eds: A. Garstecki, B. Mochnacki, N. Sczygiol. [Gliwice] : [Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki], 2005, s. 99-100, bibliogr. 5 poz.

metoda elementów skończonych ; ko¶ć miedniczna ; rozkład naprężeń

finite element method ; pelvic bone ; stress distribution

230/303
Nr opisu: 0000029852
The numerical testing of brake shoes made from cast iron and composites.
[Aut.]: Antoni John, Grzegorz Kokot, Wacław Ku¶.
W: 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2005. CEACM Conference on Computational Mechanics, Częstochowa, Poland, June 21-24, 2005. Short papers. Eds: A. Garstecki, B. Mochnacki, N. Sczygiol. [Gliwice] : [Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki], 2005, s. 101-102, bibliogr. 4 poz.

metoda elementów skończonych ; system szczęk hamulcowych ; problem cieplno-mechaniczny

finite element method ; brake-shoe system ; thermomechanical problem

231/303
Nr opisu: 0000023199
Zastosowanie ewolucyjnej optymalizacji kształtu w procesie kucia.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
-Informat. Technol. Mater. 2005 t. 5 nr 3, s. 19-25

232/303
Nr opisu: 0000079619
Distributed evolutionary algorithms in identification of material constants in composites.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna. Materiały VIII krajowej konferencji, Kazimierz Dolny, 24-26 maja 2004. Warszawa : [Politechnika Warszawska. Instytut Systemów Elektronicznych], 2004, s. 1-8, bibliogr. 11 poz.

233/303
Nr opisu: 0000009695
Distributed evolutionary algorithms in optimization of nonlinear solids.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics. Proceedings of the IUTAM Symposium held in Cracow, Poland, 24-27 September, 2002. Ed. by Tadeusz Burczyński, Andrzej Osyczka. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2004, s. 229-239, bibliogr. 11 poz. (Solid Mechanics and Its Applications ; vol. 117)

234/303
Nr opisu: 0000015165
Evolutionary computation in inverse problems.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Ewa Majchrzak, Wacław Ku¶, Piotr** Orantek, Mirosław* Dziewoński.
W: IUTAM Symposium on Evolutionary Methods in Mechanics. Proceedings of the IUTAM Symposium held in Cracow, Poland, 24-27 September, 2002. Ed. by Tadeusz Burczyński, Andrzej Osyczka. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2004, s. 33-46 (Solid Mechanics and Its Applications ; vol. 117)

235/303
Nr opisu: 0000010972   
Optimization and defect identification using distributed evolutionary algorithms.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶, Adam Długosz, Piotr** Orantek.
-Eng. Appl. Artif. Intell. 2004 vol. 17 iss. 4, s. 337-344, bibliogr.. Impact Factor 0.421

236/303
Nr opisu: 0000010725
Optimization of stiffeners locations in 2-D structures usign distributed evolutionary algorithms.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Mirosław Szczepanik, Wacław Ku¶.
W: Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH 2004, Gliwice, Poland, November 17-19, 2004. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2004, s. 85-90, bibliogr. 7 poz.

algorytm ewolucyjny ; optymalizacja ; metoda elementów skończonych ; MES ; pręty ; płaski stan naprężenia ; płyta gięta ; powłoka

evolutionary algorithm ; optimization ; finite element method ; FEM ; bars ; plane stress ; bending plate ; shell

237/303
Nr opisu: 0000011138
Optimization of stiffeners locations in 2-D structures using distributed evolutionary algorithms.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Mirosław Szczepanik, Wacław Ku¶.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2004. [Proceedings of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence and the Workshop on Knowledge Acquisition in Mechanical Engineering, Gliwice, Poland, 17-19 November 2004]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2004, s. 43-44, bibliogr. 7 poz.

algorytm ewolucyjny ; optymalizacja ; metoda elementów skończonych ; płaski stan naprężenia ; płyta gięta ; powłoka

evolutionary algorithm ; optimization ; finite element method ; plane stress ; shell

238/303
Nr opisu: 0000009275   
Optimization of structures using distributed and parallel evolutionary algorithms.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Parallel processing and applied mathematics. 5th International conference. PPAM 2003, Częstochowa, Poland, September 7-10, 2003. Revised papers. Eds.: R. Wyrzykowski [et al.]. Berlin : Springer, 2004, s. 572-579 (Lecture Notes in Computer Science ; 3019 0302-9743). Impact Factor 0.513

239/303
Nr opisu: 0000011147
Parallel artificial immune system in optimization of mechanical structures.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2004. [Proceedings of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence and the Workshop on Knowledge Acquisition in Mechanical Engineering, Gliwice, Poland, 17-19 November 2004]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2004, s. 81-82, bibliogr. 12 poz.

sztuczny system immunologiczny ; optymalizacja ; identyfikacja ; metoda elementów skończonych

artificial immune system ; optimization ; identification ; finite element method

240/303
Nr opisu: 0000010731
Parallel artificial immune system in optimization of mechanical structures.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH 2004, Gliwice, Poland, November 17-19, 2004. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2004, s. 163-166, bibliogr. 12 poz.

równoległy sztuczny system immunologiczny ; optymalizacja ; identyfikacja ; metoda elementów skończonych

parallel artificial immune system ; optimization ; identification ; finite element method

241/303
Nr opisu: 0000015163   
Sequential and distributed evolutionary computations in structural optimization.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶, Adam Długosz, Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik.
W: Artificial intelligence and soft computing. ICAISC 2004. 7th International conference, Zakopane, Poland, June 7-11, 2004. Proceedings. Eds: L. Rutkowski [et al.]. Berlin : Springer, 2004, s. 1069-1074, bibliogr. 10 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; 3070 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743). Impact Factor 0.513

242/303
Nr opisu: 0000011134
Shape optimization of heat radiators using parallel evolutionary algorithms.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Adam Długosz, Wacław Ku¶.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2004. [Proceedings of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence and the Workshop on Knowledge Acquisition in Mechanical Engineering, Gliwice, Poland, 17-19 November 2004]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2004, s. 35-36, bibliogr. 6 poz.

radiacja ; metoda elementów skończonych ; równoległy algorytm ewolucyjny ; algorytm ewolucyjny

radiation ; finite element method ; parallel evolutionary algorithm ; evolutionary algorithm

243/303
Nr opisu: 0000010721
Shape optimization of heat radiators using parallel evolutionary algorithms.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Adam Długosz, Wacław Ku¶.
W: Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH 2004, Gliwice, Poland, November 17-19, 2004. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2004, s. 65-68, bibliogr. 6 poz.

termoelektryczno¶ć ; promieniowanie ; metoda elementów skończonych ; algorytm równoległy ; optymalizacja ewolucyjna

thermoelasticity ; radiation ; finite element method ; parallel evolutionary algorithm ; evolutionary optimization

244/303
Nr opisu: 0000011132
Shape optimization of the cracked mechanical structures using boundary element method and distributed evolutionary algorithm.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2004. [Proceedings of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence and the Workshop on Knowledge Acquisition in Mechanical Engineering, Gliwice, Poland, 17-19 November 2004]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2004, s. 27-28, bibliogr. 6 poz.

metoda elementów brzegowych ; zarysowanie ; optymalizacja ; algorytm ewolucyjny ; mechanika pękania

boundary element method ; crack ; optimization ; evolutionary algorithm ; fracture mechanics

245/303
Nr opisu: 0000010719
Shape optimization of the cracked mechanical structures using boundary element method and distributed evolutionary algorithm.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH 2004, Gliwice, Poland, November 17-19, 2004. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2004, s. 47-51, bibliogr. 13 poz.

metoda elementów brzegowych ; rysa ; optymalizacja ; algorytm ewolucyjny ; mechanika pękania

boundary element method ; crack ; optimization ; evolutionary algorithm ; fracture mechanics

246/303
Nr opisu: 0000086802
Shape optimization of thermomechanical structures in presence of convection and radiation using parallel evolutionary computation.
[Aut.]: Ryszard Białecki, Tadeusz* Burczyński, W. Długosz, Wacław Ku¶, Ziemowit Ostrowski.
W: 21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics. ICTAM 04, Warsaw, Poland, August 15-21, 2004. Abstracts book and CD-ROM proceedings. Eds: W. Gutkowski, T. A. Kowalewski. Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 2004, s. 352
Pełny tekst na CD-ROM

247/303
Nr opisu: 0000011136
Two different types interpolation functions in optimization of 3-D structures using distributed and sequential evolutionary algorithm.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, A. Poteralski, Wacław Ku¶, Piotr** Orantek.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2004. [Proceedings of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence and the Workshop on Knowledge Acquisition in Mechanical Engineering, Gliwice, Poland, 17-19 November 2004]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2004, s. 39-40, bibliogr. 7 poz.

algorytm ewolucyjny ; optymalizacja ; metoda elementów skończonych ; struktura 3D ; funkcja interpolacyjna ; funkcja interpolacyjna

evolutionary algorithm ; optimization ; finite element method ; 3-D structure ; interpolation function ; smooth procedure

248/303
Nr opisu: 0000010723
Two different types of interpolation functions in optimization of 3-D structures using distributed and sequential evolutionary algorithm.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, A. Poteralski, Wacław Ku¶, Piotr** Orantek.
W: Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH 2004, Gliwice, Poland, November 17-19, 2004. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2004, s. 73-78, bibliogr. 7 poz.

algorytm ewolucyjny ; optymalizacja ; metoda elementów skończonych ; struktura 3D ; funkcja interpolacyjna ; funkcja interpolacyjna

evolutionary algorithm ; optimization ; finite element method ; 3-D structure ; interpolation function ; smooth procedure

249/303
Nr opisu: 0000012091
Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych z MSC/Nastran i MSC/Marc w zagadnieniach optymalnego projektowania.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶, Witold Beluch, Antoni John, Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik.
W: Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania. VIII Konferencja naukowo-techniczna. Cz. 2. Warszawa : [Wojskowa Akademia Techniczna], 2004, s. 5-22, bibliogr. 11 poz. (Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej ; vol. 53, nr 6 1234-5865)

algorytm ewolucyjny ; algorytm rozproszony ; optymalizacja ; identyfikacja ; projektowanie optymalne ; metoda elementów skończonych ; MES ; MSC Nastran ; MSC.Marc

evolutionary algorithm ; fuzzy algorithm ; optimization ; identification ; optimal designing ; finite element method ; FEM ; MSC Nastran ; MSC.Marc

250/303
Nr opisu: 0000010058
Advanced evolutionary optimization of 3-D structures.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, A. Poteralski, Wacław Ku¶, Mirosław Szczepanik.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 39-40, bibliogr. 5 poz.

251/303
Nr opisu: 0000010753
Advanced evolutionary optimization of 3-D structures.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, A. Poteralski, Wacław Ku¶, Mirosław Szczepanik.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Full papers. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 83-86, bibliogr. 5 poz.

252/303
Nr opisu: 0000005737
Distributed and parallel evolutionary algorithms in optimization of nonlinear structures.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003. 1st CEACM Conference on Computational Mechanics, Gliwice/Wisła, June 3-6, 2003. Short papers. Eds: T. Burczyński, P. Fedeliński, E. Majchrzak. Gliwice : Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Politechnika ¦l±ska, 2003, s. 79-80, bibliogr. 11 poz.

optymalizacja ; równoległy algorytm ewolucyjny ; MES

optimization ; parallel evolutionary algorithm ; FEM

253/303
Nr opisu: 0000006552
Distributed and parallel evolutionary algorithms in optimization of nonlinear structures.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003. 1st CEACM Conference on Computational Mechanics, Gliwice/Wisła, Poland, June 3-6, 2003. [Dokument elektroniczny]. Eds: T. Burczyński, P. Fedeliński, E. Majchrzak. [B.m.] : [b.w.], [2003], dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-2, bibliogr. 11 poz.

optymalizacja ; równoległy algorytm ewolucyjny ; MES

optimization ; parallel evolutionary algorithm ; FEM

254/303
Nr opisu: 0000005738
Distributed evolutionary algorithms in optimization of thermoelastic structures.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶, Adam Długosz.
W: 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003. 1st CEACM Conference on Computational Mechanics, Gliwice/Wisła, June 3-6, 2003. Short papers. Eds: T. Burczyński, P. Fedeliński, E. Majchrzak. Gliwice : Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Politechnika ¦l±ska, 2003, s. 81-82, bibliogr. 7 poz.

optymalizacja kształtu ; identyfikacja ; algorytm ewolucyjny ; metoda elementów brzegowych ; termosprężysto¶ć

shape optimization ; identification ; evolutionary algorithm ; boundary element method ; thermoelasticity

255/303
Nr opisu: 0000006553
Distributed evolutionary algorithms in optimization of thermoelastic structures.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶, Adam Długosz.
W: 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003. 1st CEACM Conference on Computational Mechanics, Gliwice/Wisła, Poland, June 3-6, 2003. [Dokument elektroniczny]. Eds: T. Burczyński, P. Fedeliński, E. Majchrzak. [B.m.] : [b.w.], [2003], dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 7 poz.

optymalizacja kształtu ; algorytm ewolucyjny ; metoda elementów brzegowych ; termosprężysto¶ć

shape optimization ; evolutionary algorithm ; boundary element method ; thermoelasticity

256/303
Nr opisu: 0000005739
Distributed evolutionary algorithms in selected identification problems.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶, Piotr** Orantek.
W: 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003. 1st CEACM Conference on Computational Mechanics, Gliwice/Wisła, June 3-6, 2003. Short papers. Eds: T. Burczyński, P. Fedeliński, E. Majchrzak. Gliwice : Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Politechnika ¦l±ska, 2003, s. 83-84, bibliogr. 8 poz.

identyfikacja ; algorytm ewolucyjny ; metoda elementów brzegowych

identification ; evolutionary algorithm ; boundary element method

257/303
Nr opisu: 0000006554
Distributed evolutionary algorithms in selected identification problems.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶, Piotr** Orantek.
W: 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003. 1st CEACM Conference on Computational Mechanics, Gliwice/Wisła, Poland, June 3-6, 2003. [Dokument elektroniczny]. Eds: T. Burczyński, P. Fedeliński, E. Majchrzak. [B.m.] : [b.w.], [2003], dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-2, bibliogr. 8 poz.

optymalizacja kształtu ; identyfikacja ; algorytm ewolucyjny ; metoda elementów brzegowych ; termosprężysto¶ć

shape optimization ; identification ; evolutionary algorithm ; boundary element method ; thermoelasticity

258/303
Nr opisu: 0000010066
Evolutionary algorithms in minimization of support and interface tractions.
[Aut.]: Piotr Fedeliński, R. Górski, Wacław Ku¶.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 59-60, bibliogr. 4 poz.

259/303
Nr opisu: 0000010762
Evolutionary algorithms in minimization of support and interface tractions.
[Aut.]: Piotr Fedeliński, R. Górski, Wacław Ku¶.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Full papers. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 129-132, bibliogr. 11 poz.

260/303
Nr opisu: 0000010053
Evolutionary identification of material constants in composites.
[Aut.]: Witold Beluch, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 22-23, bibliogr. 4 poz.

261/303
Nr opisu: 0000010748
Evolutionary identification of material constants in composites.
[Aut.]: Witold Beluch, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Full papers. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 33-37, bibliogr. 13 poz.

262/303
Nr opisu: 0000005736
Identification of material coefficients in human pelvic bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Antoni John, Wacław Ku¶, Piotr** Orantek, A. Poteralski.
W: 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003. 1st CEACM Conference on Computational Mechanics, Gliwice/Wisła, June 3-6, 2003. Short papers. Eds: T. Burczyński, P. Fedeliński, E. Majchrzak. Gliwice : Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Politechnika ¦l±ska, 2003, s. 77-78, bibliogr. 9 poz.

miednica ; MES ; algorytm ewolucyjny ; hiperpowierzchnia

human pelvic bone ; FEM ; evolutionary algorithm ; hipersurface

263/303
Nr opisu: 0000006564
Identification of material coefficients in human pelvic bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Antoni John, Wacław Ku¶, Piotr** Orantek, A. Poteralski.
W: 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003. 1st CEACM Conference on Computational Mechanics, Gliwice/Wisła, Poland, June 3-6, 2003. [Dokument elektroniczny]. Eds: T. Burczyński, P. Fedeliński, E. Majchrzak. [B.m.] : [b.w.], [2003], dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-5, bibliogr. 9 poz.

miednica ; MES ; algorytm ewolucyjny ; hiperpowierzchnia

human pelvic bone ; FEM ; evolutionary algorithm ; hipersurface

264/303
Nr opisu: 0000010056
Improvements of distributed evolutionary algorithm in optimization of nonlinear structures.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 35-36, bibliogr. 11 poz.

265/303
Nr opisu: 0000010751
Improvements of distributed evolutionary algorithm in optimization of nonlinear structures.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Full papers. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 73-77, bibliogr. 11 poz.

266/303
Nr opisu: 0000018831
Material coefficient identification of bone tissues using evolutionary algorithms.
[Aut.]: Antoni John, Wacław Ku¶, Piotr** Orantek.
W: Inverse problems in engineering mechanics IV. International Symposium on Inverse Problems in Engineering Mechanics 2003 (ISIP 2003), Nagano, Japan. Ed. M. Tanaka. Amsterdam : Elsevier, 2003, s. 95-102

267/303
Nr opisu: 0000010055
Material coefficients identification of human bone with use of evolutionary algorithm and hipersurface.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Antoni John, Wacław Ku¶, Piotr** Orantek, A. Poteralski.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 33-34, bibliogr. 11 poz.

268/303
Nr opisu: 0000010750
Material coefficients identification of human bone with use of evolutionary algorithms and hipersurface.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Antoni John, Wacław Ku¶, Piotr** Orantek, A. Poteralski.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Full papers. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 67-71, bibliogr. 11 poz.

269/303
Nr opisu: 0000085883
Obliczenia ewolucyjne i analiza modalna w identyfikacji parametrów materiałowych kompozytów.
[Aut.]: Witold Beluch, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Uhla. Kraków : Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2003, s. 47-54, bibliogr. 10 poz.

270/303
Nr opisu: 0000012168
Obliczenia ewolucyjne w optymalnym kształtowaniu materiału wsadowego do kucia swobodnego.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Informatyka w technologii metali. KomPlasTech 2003. Materiały X konferencji , Wisła - Jawornik, 12-15 stycznia 2003. Eds: F. Grosman [i in .]. Kraków : Akapit, 2003, s. 53-60

271/303
Nr opisu: 0000009434
Optymalne kształtowanie materiału wsadowego do kucia swobodnego.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Fizyczne i matematyczne modelowanie procesów obróbki plastycznej. FIMM 2003, Warszawa, 16-17.10.2003 r.. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2003, s. 43-48, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Mechanika ; z. 201)

kucie swobodne ; materiał wsadowy ; kształt ; kowadło kształtowe ; optymalizacja kształtu ; algorytm ewolucyjny ; ewolucja biologiczna ; metoda elementów skończonych ; optymalizacja ewolucyjna

open-die forging ; feedstock material ; shape ; contoured die ; shape optimization ; evolutionary algorithm ; biological evolution ; finite element method ; evolutionary optimization

272/303
Nr opisu: 0000007098
Optymalne projektowanie konstrukcji sprężysto-plastycznych z wykorzystaniem sekwencyjnych i rozproszonych algorytmów ewolucyjnych.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Informatyka w technologii metali. Praca zbiorowa. Pod red. Antoniego Pieli, Franciszka Grosmana, Jana Kusiaka, Macieja Pietrzyka. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2003, s. 108-147, bibliogr. 71 poz. (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 53)

273/303
Nr opisu: 0000010054
Parallel evolutionary algorithms in optimization of thermoelastic structures in the presence of radiation.
[Aut.]: Ryszard Białecki, Ziemowit Ostrowski, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶, Adam Długosz.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 24-25, bibliogr. 3 poz.

274/303
Nr opisu: 0000010749
Parallel evolutionary algorithms in optimization of thermoelastic structures in the presence of radiation.
[Aut.]: Ryszard Białecki, Ziemowit Ostrowski, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶, Adam Długosz.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Full papers. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 39-43, bibliogr. 6 poz.

275/303
Nr opisu: 0000005735
Shape optimization of thermoelastic heat radiating bodies using evolutionary algorithms.
[Aut.]: Ryszard Białecki, Tadeusz* Burczyński, Adam Długosz, Wacław Ku¶, Ziemowit Ostrowski.
W: 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003. 1st CEACM Conference on Computational Mechanics, Gliwice/Wisła, June 3-6, 2003. Short papers. Eds: T. Burczyński, P. Fedeliński, E. Majchrzak. Gliwice : Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Politechnika ¦l±ska, 2003, s. 69-70, bibliogr. 3 poz.

algorytm ewolucyjny ; optymalizacja kształtu ; termosprężysto¶ć ; radiacja ; naprężenie ; metoda elementów brzegowych ; obliczenia równoległe

evolutionary algorithm ; shape optimization ; thermoelasticity ; radiation ; stress ; boundary element method ; parallel computing

276/303
Nr opisu: 0000006591
Shape optimization of thermoelastic heat radiating bodies using evolutionary algorithms.
[Aut.]: Ryszard Białecki, Tadeusz* Burczyński, Adam Długosz, Wacław Ku¶, Ziemowit Ostrowski.
W: 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003. 1st CEACM Conference on Computational Mechanics, Gliwice/Wisła, Poland, June 3-6, 2003. [Dokument elektroniczny]. Eds: T. Burczyński, P. Fedeliński, E. Majchrzak. [B.m.] : [b.w.], [2003], dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr. 6 poz.

algorytm ewolucyjny ; optymalizacja kształtu ; termosprężysto¶ć ; radiacja ; naprężenie ; metoda elementów brzegowych ; obliczenia równoległe

evolutionary algorithm ; shape optimization ; thermoelasticity ; radiation ; stress ; boundary element method ; parallel computing

277/303
Nr opisu: 0000012167
The evolutionary algorithm and hipersurface in identification of material coefficients of human pelvic bone.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Antoni John, Wacław Ku¶, Piotr** Orantek, Arkadiusz Poteralski.
W: Proceedings of the International Conference Biomechanics 2003, Poznań, 24-26.09.2003. Ed. by Lechosław B. Dworak, Jacek M±czyński. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2003, s. 61-66 (Acta of Bioengineering and Biomechanics ; vol. 5, suppl. 1 1509-409X)

278/303
Nr opisu: 0000010841
Distributed evolutionary algorithms - tests and applications.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2002, Gliwice, Poland, 13-15 November 2002. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2002, s. 109-112, bibliogr. 4 poz.

279/303
Nr opisu: 0000010848
Evolutionary algorithms in identification of inclusions.
[Aut.]: Piotr Fedeliński, R. Górski, Wacław Ku¶.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2002, Gliwice, Poland, 13-15 November 2002. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2002, s. 155-158, bibliogr. 12 poz.

280/303
Nr opisu: 0000085701
Evolutionary algorithms in identification of internal defects.
[Aut.]: Witold Beluch, Adam Długosz, Wacław Ku¶, Marek* Nowakowski, Piotr** Orantek, Tadeusz* Burczyński.
W: Computational sensitivity analysis and evolutionary optimization of systems with geometrical singularities. Ed. Tadeusz Burczyński. Gliwice : Wydaw. Katedry Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechniki ¦l±skiej, s. 189-196, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Politechnika ¦l±ska nr 1)

281/303
Nr opisu: 0000079620
Evolutionary algorithms in selected optimization and identification problems of mechanical systems.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Wacław Ku¶, Marek* Nowakowski, Piotr** Orantek.
W: Evolutionary computation and global optimization. Praca zbiorowa. Pod red. J. Arabasa. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 87-121, bibliogr. 24 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Elektronika ; z. 139)

282/303
Nr opisu: 0000010868
Evolutionary computation in optimisation of bending plates.
[Aut.]: Mirosław Szczepanik, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2002, Gliwice, Poland, 13-15 November 2002. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2002, s. 409-412, bibliogr. 7 poz.

283/303
Nr opisu: 0000000420
Evolutionary computation in optimization and identification.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Adam Długosz, Wacław Ku¶, Marek* Nowakowski, Piotr** Orantek.
-Comput. Assist. Mech. Eng. Sci. 2002 vol. 9 no. 1, s. 3-20, bibliogr. 27 poz.

284/303
Nr opisu: 0000085459
Evolutionary computation in structural optimization.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Adam Długosz, Wacław Ku¶, Piotr** Orantek.
W: 4th GRACM Congress on Computational Mechanics, Patras, 27-29 June, 2002. [Dokument elektroniczny]. Ed. D. T. Tsahalis. [B.m.] : [b.w.], 2002, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8, bibliogr. 12 poz.

285/303
Nr opisu: 0000085698
Evolutionary optimization of structures modeled using coupled FEM-BEM method.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Computational sensitivity analysis and evolutionary optimization of systems with geometrical singularities. Ed. Tadeusz Burczyński. Gliwice : Wydaw. Katedry Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechniki ¦l±skiej, s. 165-174, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Politechnika ¦l±ska nr 1)

286/303
Nr opisu: 0000004849   
Laboratorium z wytrzymało¶ci materiałów. Praca zbiorowa. Pod red. T. Burczyńskiego, W. Belucha, A. Johna.
[Aut.]: Witold Beluch, Tadeusz* Burczyński, Piotr Fedeliński, Antoni John, Grzegorz Kokot, Wacław Ku¶.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2002, 138 s., bibliogr.
Skrypt nr 2285

287/303
Nr opisu: 0000003496
Numerical modeling of human pelvic bone.
[Aut.]: Antoni John, Wacław Ku¶, Piotr** Orantek.
W: The First UCF - SUT [University of Central Florida - Silesian University of Technology] Seminar, Niedzica Castle, Poland, June 7-9, 2002. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], [2002], dysk optyczny (CD-ROM) 33 slajdy

288/303
Nr opisu: 0000010864
Optimization of 3-D elastic structures using evolutionary algorithms.
[Aut.]: A. Poteralski, Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2002, Gliwice, Poland, 13-15 November 2002. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2002, s. 345-348, bibliogr. 5 poz.

289/303
Nr opisu: 0000012914   
Poł±czona metoda elementów brzegowych i skończonych w optymalizacji układów mechanicznych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Wacław Ku¶.
Gliwice, 2002, 124 s., bibliogr. 112 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz* Burczyński

290/303
Nr opisu: 0000010852
The identification of material coefficients of human pelvic bone using evolutionary algorithms.
[Aut.]: Antoni John, Wacław Ku¶.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2002, Gliwice, Poland, 13-15 November 2002. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2002, s. 201-204, bibliogr. 8 poz.

291/303
Nr opisu: 0000003438
Applications of evolutionary algorithms and finite element method in 3D shape optimization.
[Aut.]: R. Górski, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Methods of artificial intelligence in mechanics and mechanical engineering. [Proceedings of the Symposium on Methods of ... AI-MECH 2001, Gliwice, Poland, 14-16 November 2001]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa. Polish Association for Computational Mechanics, Polish Academy of Sciences, Silesian University of Technology. Gliwice : [Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska], 2001, s. 73-76, bibliogr. 8 poz.

292/303
Nr opisu: 0000003441
Distributed evolutionary algorithms in optimization of elasto-plastic structures with use of coupled FEM-BEM method.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Methods of artificial intelligence in mechanics and mechanical engineering. [Proceedings of the Symposium on Methods of ... AI-MECH 2001, Gliwice, Poland, 14-16 November 2001]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa. Polish Association for Computational Mechanics, Polish Academy of Sciences, Silesian University of Technology. Gliwice : [Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska], 2001, s. 109-112, bibliogr. 7 poz.

293/303
Nr opisu: 0000076208
Evolutionary BEM computation in shape optimization problems.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Adam Długosz, Grzegorz Kokot, Wacław Ku¶, Marek* Nowakowski, Piotr** Orantek.
W: IUTAM/IACM/IABEM Symposium on Advanced Mathematical and Computational Mechanics Aspects of the Boundary Element Method, Cracow, Poland, 31 May - 3 June 1999. Ed. by Tadeusz Burczyński. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2001, s. 37-49, bibliogr. 11 poz.

metoda elementów brzegowych ; algorytm ewolucyjny ; optymalizacja kształtu

boundary element method ; evolutionary algorithm ; shape optimization

294/303
Nr opisu: 0000003450
Identification of boundary conditions for 3D dynamic structures using genetic algorithms.
[Aut.]: Piotr** Orantek, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Methods of artificial intelligence in mechanics and mechanical engineering. [Proceedings of the Symposium on Methods of ... AI-MECH 2001, Gliwice, Poland, 14-16 November 2001]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa. Polish Association for Computational Mechanics, Polish Academy of Sciences, Silesian University of Technology. Gliwice : [Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska], 2001, s. 179-182, bibliogr. 4 poz.

295/303
Nr opisu: 0000003442
Position and shape identification of the tumor based on tissue surface temperature with use of evolutionary algorithms.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Ewa Majchrzak, Piotr** Orantek, Mirosław* Dziewoński, Tadeusz* Burczyński.
W: Methods of artificial intelligence in mechanics and mechanical engineering. [Proceedings of the Symposium on Methods of ... AI-MECH 2001, Gliwice, Poland, 14-16 November 2001]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa. Polish Association for Computational Mechanics, Polish Academy of Sciences, Silesian University of Technology. Gliwice : [Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska], 2001, s. 113-116, bibliogr. 6 poz.

296/303
Nr opisu: 0000003451
Remodeling simulation of material systems using evolutionary algorithms.
[Aut.]: A. Poteralski, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Methods of artificial intelligence in mechanics and mechanical engineering. [Proceedings of the Symposium on Methods of ... AI-MECH 2001, Gliwice, Poland, 14-16 November 2001]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa. Polish Association for Computational Mechanics, Polish Academy of Sciences, Silesian University of Technology. Gliwice : [Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska], 2001, s. 203-208, bibliogr. 5 poz.

297/303
Nr opisu: 0000087391
Badania kwalifikacyjne ruroci±gów po zabiegu renowacji.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Urszula** Olsińska, Antoni* Olsiński, Wojciech Koral, Paweł* W±troba.
W: Hydroprezentacje II '99. Aktualne tendencje w Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodnej, ochrona i uzdatnianie wody, oczyszczanie ¶cieków. Sympozjum ogólnokrajowe, Wisła, 25-27 maja 1999. Materiały. Katowice : Naczelna Organizacja Techniczna. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 1999, s. 163-179, bibliogr. 13 poz.

sieć wodoci±gowa ; ruroci±g ; przewód wodoci±gowy ; renowacja ruroci±gu

water supply system ; pipeline ; water conduit ; renovation of pipeline

298/303
Nr opisu: 0000085477
Evolutionary design in computer aided engineering.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Adam Długosz, Wacław Ku¶, Piotr** Orantek.
W: Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. V Międzynarodowa konferencja naukowa, Polanica Zdrój, 31 maja - 3 czerwca 2000. Wrocław : Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 153-162, bibliogr. 13 poz.

metoda elementów skończonych ; metoda elementów brzegowych ; algorytm genetyczny ; algorytm ewolucyjny ; projektowanie wspomagane komputerowo

finite element method ; boundary element method ; genetic algorithm ; evolutionary algorithm ; computer aided design

299/303
Nr opisu: 0000009476
Ewolucyjna optymalizacja ciał sprężystoplastycznych.
[Aut.]: Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Methods of artificial intelligence in mechanics and mechanical engineering. [Proceedings of the Workshop on Applications of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering and Symposium. AI-MECH 2000]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa. Gliwice : [Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki], 2000, s. 213-218, bibliogr.12 poz.

300/303
Nr opisu: 0000009491
Optymalizacja ewolucyjna układów tarczowych.
[Aut.]: Mirosław Szczepanik, Wacław Ku¶, Tadeusz* Burczyński.
W: Methods of artificial intelligence in mechanics and mechanical engineering. [Proceedings of the Workshop on Applications of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering and Symposium. AI-MECH 2000]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa. Gliwice : [Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki], 2000, s. 325-330, bibliogr. 4 poz.

301/303
Nr opisu: 0000009008
Optymalizacja kratownic płaskich z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶, Piotr** Orantek.
W: Modelowanie w mechanice. XXXIX Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], [Wisła], 14-18.02.2000. Streszczenia referatów. [Red. E. Opoka]. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2000, s. 57, bibliogr. 5 poz.
Toż w j. ang. s. 58

302/303
Nr opisu: 0000009007
Optymalizacja kształtu ciał sprężysto-plastycznych z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Wacław Ku¶.
W: Modelowanie w mechanice. XXXIX Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], [Wisła], 14-18.02.2000. Streszczenia referatów. [Red. E. Opoka]. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2000, s. 55, bibliogr. 6 poz.
Toż w j. ang. s. 56

303/303
Nr opisu: 0000002320
The finite and boundary elements in evolutionary optimization.
[Aut.]: Tadeusz* Burczyński, Witold Beluch, Adam Długosz, Wacław Ku¶, Piotr** Orantek.
W: Materials and mechanical engineering. Proceedings of the scientific conference on the ocassion of the 55th anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, May 2000. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2000, s. 53-60, bibliogr. 17 poz.

metoda elementów skończonych ; metoda elementów brzegowych ; algorytm genetyczny ; algorytm ewolucyjny ; optymalizacja kształtu

finite element method ; boundary element method ; genetic algorithm ; evolutionary algorithm ; shape optimization

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie