Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KU¦ S
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/11
Nr opisu: 0000112216   
Abatement robustness of volatile organic compounds using compact trickle-bed bioreactor: biotreatment of styrene, ethanol and dimethyl sulfide mixture in contaminated airstream.
[Aut.]: A. B±k, V. Kozik, P. Dybał, S. Sułowicz, D. Kasperczyk, S. Ku¶, Krzysztof Barbusiński.
-Int. Biodeterior. Biodegrad. 2017 vol. 119, s. 316-328, bibliogr. 75 poz.. Impact Factor 2.962. Punktacja MNiSW 30.000

biodegradacja ; VOCs ; bioreaktor ze złożem ociekowym ; odory ; gaz odpadowy

biodegradation ; VOCs ; trickle-bed bioreactor ; odors ; waste gas

2/11
Nr opisu: 0000114775   
Corrosion in continuous bio-degradation of sulfur-containing, volatile organic compounds.
[Aut.]: V. Kozik, A. B±k, P. Dybał, K. Jarzembek, S. Ku¶, R. Kane, D. Kasperczyk, Krzysztof Barbusiński.
W: Chromatographic methods of investigating the organic compounds. The 39th Symposium, Katowice-Szczyrk, June 1st - 3rd, 2016. Program [online]. Poster session I. [B.m.] : [b.w.], 2016, (plik pdf) s. 11, bibliogr. 3 poz.
Dostępny w Internecie: http://chromatographia.us.edu.pl/2016/posterI.pdf [dostęp 6 kwietnia 2017]

3/11
Nr opisu: 0000105497
Monitoring corrosion in continuous bio-degradation of sulfur-containing, volatile organic compounds.
[Aut.]: S. Ku¶, S. Srinivasan, R. Kane, D. Kasperczyk, V. Kozik, A. B±k, Krzysztof Barbusiński.
W: Corrosion Conference and Expo 2016, Vancouver, Canada, 6-10 March 2016. Red Hook : Curran Associates, 2016, s. 2214-2228, bibliogr. 18 poz. (International Corrosion Conference Series ; vol. 3 0361-4409)

on-line ; czas rzeczywisty ; monitorowanie korozji ; biodegradacja ; VOC ; Pseudomonas ; Thiobacillus

on-line ; real time ; corrosion monitoring ; biodegradation ; VOC ; Pseudomonas ; Thiobacillus

4/11
Nr opisu: 0000102914   
Badania biodegradacji mieszaniny lotnych zwi±zków organicznych w bioreaktorze kompaktowym.
[Aut.]: V. Kozik, A. B±k, P. Dybał, D. Kasperczyk, S. Ku¶, Krzysztof Barbusiński.
W: Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. IV Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów, 18 wrze¶nia 2015, Chorzów. Ed. Joanna Orzeł, Marcin Szala. Wydziałowa Rada Samorz±du Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach. Częstochowa : Harit, 2015, s. 38

bioreaktor ; lotne zwi±zki organiczne ; VOC ; biodegradacja ; oczyszczanie powietrza

bioreactor ; volatile organic compounds ; VOC ; biodegradation ; air purification

5/11
Nr opisu: 0000114778   
Bio-corrosion in biopuryfication of air from VOC's mixture.
[Aut.]: V. Kozik, A. B±k, D. Kasperczyk, S. Ku¶, Krzysztof Barbusiński.
W: Chromatographic methods of investigating the organic compounds. The XXXVIIIth Symposium, Katowice-Szczyrk, May 27th - 29th, 2015. Program [online]. Poster session II. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s.10
Dostępny w Internecie: http://chromatographia.us.edu.pl/2015/poster2_2015.pdf [dostęp 6 kwietnia 2017]

6/11
Nr opisu: 0000008097   
The catalytic performance in oxidative coupling of methane and the surface basicity of La2O3, Nd2O3, ZrO2 and Nb2O5.
[Aut.]: S. Ku¶, Marian** Otremba, Marian* Taniewski.
-Fuel 2003 vol. 82 iss: 11, s. 1331-1338, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 1.167

La2O3 ; Nd2O3 ; ZrO2 ; Nb2O5 ; zasadowo¶ć ; TPD CO2 ; sprzęganie utleniaj±ce metanu ; prażenie

La2O3 ; Nd2O3 ; ZrO2 ; Nb2O5 ; basicity ; 2-Butanol transformation ; TPD CO2 ; methane oxidative coupling ; calcination

7/11
Nr opisu: 0000007281   
The effect of some impurities on the basicity of MgO tested by the transformation of 2-butanol and on its catalytic performance in oxidative coupling of methane.
[Aut.]: S. Ku¶, Marian* Taniewski.
-Fuel Process. Technol. 2002 vol. 76 iss. 1, s. 41-49. Impact Factor 0.872

8/11
Nr opisu: 0000000241
Some properties of MgO and catalytic performance in oxidative coupling of methane.
[Aut.]: Marian* Taniewski, S. Ku¶.
-Pol. J. Appl. Chem. 2000 vol. 44 nr 4, s. 181-194, bibliogr. 11 poz.

9/11
Nr opisu: 0000004365
Studies on the role of the catalysts carrier in some methane coupling catalysts.
[Aut.]: Marian* Taniewski, S. Ku¶.
W: III Kongres Technologii Chemicznej "Technologia chemiczna na przełomie wieków". TECHEM 3, Gliwice, 5-8 wrze¶nia 2000. Streszczenia referatów, komunikatów ustnych i posterów. Politechnika ¦l±ska. Wydział Chemiczny. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 248

10/11
Nr opisu: 0000016044
Studies on the role of the catalysts carrier in some methane coupling catalysts.
[Aut.]: Marian* Taniewski, S. Ku¶.
W: Technologia chemiczna na przełomie wieków. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 591-594, bibliogr. 12 poz.

11/11
Nr opisu: 0000062042   
Patent. Polska, nr 144 785. Staliwo odporne na zużycie ¶cierne. Int. Cl. C22C 38/38.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: Wacław** Sakwa, Stanisław** Jura, Mariusz** Łabęcki, F. Skowronek, T. Sopicki, S. Ku¶, Z. Szymoniak, Z. Krzywda, E. Anderka, E. Pandel, Z. Katolik, W. Matlak, L. Skrzypek, B. Mentel, J. Kacki, J. Kurp, J. Pstras.
Zgłosz. nr P 255 587 z 30.09.1985. Opubl. 31.05.1989, 2 s.

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie