Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KRZESZOWSKA EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 57Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/57
Nr opisu: 0000132545   
Geochemistry of the Lublin Formation from the Lublin Coal Basin: implications for weathering intensity, palaeoclimate and provenance.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
-Int. J. Coal Geol. 2019 vol. 216, art. no. 103306 s. 1-12, bibliogr.. Impact Factor 5.692. Punktacja MNiSW 140.000

geochemia ; pierwiastki śladowe ; wietrzenie chemiczne ; Westfalia ; Lubelskie Zagłębie Węglowe

geochemistry ; trace elements ; chemical weathering ; Westphalian ; Lublin Coal Basin

2/57
Nr opisu: 0000129553   
Quality of organic matter of the Lublin Formation in the Lublin Coal Basin (Poland).
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
W: Mining of Sustainable Development, 28 November 2018, Gliwice, Poland [online]. Eds. Iwona Jonczy, Joanna Komorek. Bristol : Institute of Physics, 2019, (plik pdf) art. no. 012023 s. 1-11, bibliogr. 18 poz. (IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 261 1755-1315). Punktacja MNiSW 20.000

3/57
Nr opisu: 0000133291   
The role of sample preparation methods in the trace element analysis of Westphalian deposits from the Lublin Coal Basin (Poland).
[Aut.]: Ewa Krzeszowska, Magdalena Kokowska-Pawłowska, Światosław Krzeszowski.
-Gosp. Sur. Miner. 2019 vol. 35 iss. 4, s. 97-112, bibliogr. 44 poz.. Impact Factor 0.588. Punktacja MNiSW 70.000

pierwiastki śladowe ; metody roztwarzania ; metoda czterech kwasów ; metoda wody królewskiej

trace elements ; digestion methods ; multi-acid method ; aqua-regia method

4/57
Nr opisu: 0000127349
Charakterystyka petrograficzna i dojrzałość termiczna materii organicznej osadów formacji z Lublina Lubelskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2018. Konferencja naukowa, Gliwice, 28 listopada 2018. Informator konferencyjny. Gliwice : Usługi Komputerowe i Poligraficzne Jan Gębka, Dariusz Gębka, 2018, s. 58-59

substancja organiczna ; formacja z Lublina ; dojrzałość termiczna ; potencjał węglowodorowy ; analiza pirolityczna Rock-Eval

organic substance ; Lublin formation ; thermal maturity ; hydrocarbon potential ; Rock-Eval pyrolytic analysis

5/57
Nr opisu: 0000120759   
Assessment of possible application of geochemistry to distinguish limnic and paralic coal-bearing parts of the carboniferous in the Upper Silesian Coal Basin.
[Aut.]: Magdalena Kokowska-Pawłowska, Ewa Krzeszowska.
-Arch. Mining Sci. 2017 vol. 62 iss. 4, s. 717-730, bibliogr.. Impact Factor 0.629. Punktacja MNiSW 20.000

geochemia ; korelacja stratygraficzna ; wskaźniki geochemiczne ; pierwiastki śladowe

geochemistry ; stratigraphic correlation ; geochemical ratios ; trace elements

6/57
Nr opisu: 0000119857
Biodiversity of the westphalian a marine marker horizon of the northwest European carboniferous basin: implications for the paleoecological studies.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
W: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 29 June - 5 July 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 17, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 11, Geology, mineral processing. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 49-56, bibliogr. 12 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

bioróżnorodność ; Lubelskie Zagłębie Węglowe ; morski horyzont Dunbarella ; paleoekologia

biodiversity ; Lublin Coal Basin ; marine horizon Dunbarella ; paleoecology

7/57
Nr opisu: 0000117196
Charakterystyka geochemiczna i paleontologiczna korelacyjnego poziomu faunistycznego Dunbarella w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, 104 s., bibliogr. 109 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 658). Punktacja MNiSW 80.000

Lubelskie Zagłębie Węglowe ; horyzont faunistyczny Dunbarella ; wskaźniki geochemiczne

Lublin Coal Basin ; faunal horizon Dunbarella ; geochemical ratios

8/57
Nr opisu: 0000115450   
Charakterystyka geochemiczna poziomów z fauną słodkowodną formacji z Lublina z Lubelskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska, Magdalena Kokowska-Pawłowska.
-Gosp. Sur. Miner. 2017 t. 33 z. 1, s. 151-162, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.400. Punktacja MNiSW 20.000

Lubelskie Zagłębie Węglowe ; formacja z Lublina ; fauna słodkowodna ; wskaźniki geochemiczne

Lublin Coal Basin ; Lublin formation ; freshwater fauna ; geochemical ratios

9/57
Nr opisu: 0000119963   
Geochemical and faunal proxies in the westphalian a (Langsettian) marine horizon of the Lublin coal basin.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
-Geol. Q. 2017 vol. 61 nr 4, s. 751-764, bibliogr. 56 poz.. Impact Factor 1.128. Punktacja MNiSW 20.000

geochemia nieorganiczna

inorganic geochemistry ; palaeoredox conditions ; Dunbarella horizon ; Lublin Coal Basin

10/57
Nr opisu: 0000119859
Geochemical researches of the westphalian from the Lublin coal basin (Poland) with the use of various digestion methods.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska, Magdalena Kokowska-Pawłowska.
W: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 29 June - 5 July 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 17, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 11, Geology, mineral processing. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 495-502, bibliogr. 11 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

metoda roztwarzania wodą królewską ; geochemia

aqua-regia digestion method ; geochemistry ; multi-acid digestion method

11/57
Nr opisu: 0000108809   
Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna osadów westfalu Lubelskiego Zagłębia Węglowego wzbogaconych w mangan.
[Aut.]: Magdalena Kokowska-Pawłowska, Ewa Krzeszowska.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 5 (17), s. 121-133, bibliogr. 12 poz.
Tytuł zeszytu: Geochemia i geologia środowiska terenów uprzemysłowionych. Red. Marek Pozzi. Punktacja MNiSW 6.000

Lubelskie Zagłębie Węglowe ; mangan ; seria para liczna ; seria limniczna ; westfal A i B ; formacja z Lublina ; wskaźnik wzbogacenia

Lublin Coal Basin ; manganese ; paralic series ; limnic series ; westphalian A and B ; Lublin formation ; enrichment factor

12/57
Nr opisu: 0000109165   
Nowoczesne metody chemokorelacji i możliwości ich wykorzystania w dokumentowaniu złóż.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska, Magdalena Kokowska-Pawłowska.
-Gór. Odkryw. 2016 R. 57 nr 5, s. 58-63, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

chemokorelacja ; chemostratygrafia ; badania geochemiczne ; morski horyzont Dunbarella ; Lubelskie Zagłębie Węglowe

chemocorellation ; chemostratigraphy ; geochemical researches ; marine horizon Dunbarella ; Lublin Coal Basin

13/57
Nr opisu: 0000108813   
Wykształcenie facjalne westfalskich morskich poziomów faunistycznych północno-zachodniej i centralnej Europy.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 5 (17), s. 134-146, bibliogr. 34 poz.
Tytuł zeszytu: Geochemia i geologia środowiska terenów uprzemysłowionych. Red. Marek Pozzi. Punktacja MNiSW 6.000

morskie poziomy faunistyczne ; westfal A i B ; horyzont faunistyczny Dunbarella

marine faunal horizons ; westphalian A and B ; faunal horizon Dunbarella

14/57
Nr opisu: 0000105308
Geochemical study of Westphalian freshwater fauna horizons in new boreholes in the Lublin Coal Basin, Poland.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska, Magdalena Kokowska-Pawłowska.
W: 67th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology, September 5-11, 2015, Potsdam, Germany. ICCP Program & abstract book. Eds. Jolanta Kus, Petra David, Stavros Kalaitzidis, Hans-Martin Schulz, Reinhard F. Schsenhofer. Stuttgart : Schweizerbart Science Publishers, 2015, s. 106-107, bibliogr. 15 poz. (Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften ; H. 87 1860-1782)

15/57
Nr opisu: 0000103347   
New data on the development of the Dunbarella marine marker horizon in the Lublin Coal Basin (Poland).
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
-Int. J. Coal Geol. 2015 vol. 150-151, s. 170-180, bibliogr. 47 poz.. Impact Factor 3.294. Punktacja MNiSW 40.000

horyzont Dunbarella ; morski horyzont faunistyczny ; Westfalia ; Lubelskie Zagłębie Węglowe

Dunbarella horizon ; Marine faunal horizon ; Westphalian ; Lublin Coal Basin

16/57
Nr opisu: 0000105305
The distribution of rare earth elements (REEs) in the claystone-mudstone series in the profiles Westphalian A and B of the new boreholes in the Lublin Coal Basin (LCB).
[Aut.]: Magdalena Kokowska-Pawłowska, Ewa Krzeszowska.
W: 67th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology, September 5-11, 2015, Potsdam, Germany. ICCP Program & abstract book. Eds. Jolanta Kus, Petra David, Stavros Kalaitzidis, Hans-Martin Schulz, Reinhard F. Schsenhofer. Stuttgart : Schweizerbart Science Publishers, 2015, s. 100-101, bibliogr. 5 poz. (Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften ; H. 87 1860-1782)

17/57
Nr opisu: 0000105307
Westphalian marine faunal marker horizons of Northwestern Europe and their correlation with Lublin Coal Basin horizons.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
W: 67th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology, September 5-11, 2015, Potsdam, Germany. ICCP Program & abstract book. Eds. Jolanta Kus, Petra David, Stavros Kalaitzidis, Hans-Martin Schulz, Reinhard F. Schsenhofer. Stuttgart : Schweizerbart Science Publishers, 2015, s. 104-105, bibliogr. 15 poz. (Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften ; H. 87 1860-1782)

18/57
Nr opisu: 0000094649
Korelacyjny horyzont morski Dunbarella w otworze wiertniczym Kopina 1 (Lubelskie Zagłębie Węglowe).
[Aut.]: Ewa Krzeszowska, Magdalena Kokowska-Pawłowska.
W: Geochemia i geologia środowiska terenów uprzemysłowionych. Monografia. Red. Marek Pozzzi. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 207-219, bibliogr. 16 poz.

horyzont faunistyczny Dunbarella ; Kopina ; Lubelskie Zagłębie Węglowe ; horyzont morski

faunal horizon Dunbarella ; Kopina ; Lublin Coal Basin ; sea horizon

19/57
Nr opisu: 0000093340   
Makrofauna poziomu morskiego otworu wiertniczego Borowo (Lubelskie Zagłębie Węglowe).
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
-Prz. Gór. 2014 t. 70 nr 10, s. 186-191, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

Lubelskie Zagłębie Węglowe ; fauna morska ; horyzont faunistyczny Dunbarella ; pokład węgla kamiennego ; osad karbonu

Lublin Coal Basin ; marine fauna ; faunal horizon Dunbarella ; hard coal seam ; carboniferous deposit

20/57
Nr opisu: 0000099346
O poszukiwaniu skamieniałości kręgowców w powiecie lublinieckim.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska, A. Lorek.
-Przyr. Górnego Śląska 2014 nr 75, s. 4-5

21/57
Nr opisu: 0000095470
Poziomy faunistyczne Lubelskiego Zagłębia Węglowego - nowe dane.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
W: Wyzwania geologii regionu lubelskiego w XXI wieku. LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Biała Podlaska, 29-31 maja 2014 r. Materiały konferencyjne. Pod red. W. Mizerskiego. Polskie Towarzystwo Geologiczne. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2014, s. 25

Lubelskie Zagłębie Węglowe ; makrofauna ; poziom faunistyczny

Lublin Coal Basin ; macrofauna ; faunal horizon

22/57
Nr opisu: 0000094643
Pozycja stratygraficzna poziomu z fauną morską otworu wiertniczego Kulik (Lubelskie Zagłębie Węglowe).
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
W: Geochemia i geologia środowiska terenów uprzemysłowionych. Monografia. Red. Marek Pozzzi. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 193-206, bibliogr. 18 poz.

Lubelskie Zagłębie Węglowe ; stratygrafia ; makrofauna

Lublin Coal Basin ; stratigraphy ; macrofauna

23/57
Nr opisu: 0000077576   
Eksponaty geologiczne w osiemnastowiecznym Naturalienkabinet księdza Leopolda Jana Szersznika z Cieszyna.
[Aut.]: Iwona* Machłajewska, Ewa Krzeszowska.
-Prz. Geol. 2013 R. 61 nr 1, s. 25-29, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

Szersznik Leopold Jan ; Naturalienkabinet ; kolekcja geologiczna ; historia geologii ; Muzeum Geologii Złóż

Szersznik Leopold Jan ; Naturalienkabinet ; geological collection ; history of geology ; Museum of Mineral Deposit

24/57
Nr opisu: 0000099348
Najstarsza publicznie udostępniona kolekcja geologiczna w Polsce. Zbiory księdza Leopolda Szersznika Monografia.
[Aut.]: Iwona* Machłajewska, Ewa Krzeszowska.
Bytom : Muzeum Górnośląskie, 2013, 90 s., bibliogr.

25/57
Nr opisu: 0000099342   
Selected geotourist attractions of Death Valley, USA.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
-Geotourism/Geoturystyka 2013 nr 1/2 (32/33), s. 59-68, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

Park Narodowy Doliny Śmierci ; Prowincja Dolin i Grzbietów ; atrakcje geoturystyczne ; geologia

Death Valley National Park ; Basin and Range Province ; geotourist attractions ; geology

26/57
Nr opisu: 0000082959
Eksponaty geologiczne w osiemnastowiecznym "Naturalienkabinet" księdza Leopolda Jana Szersznika z Cieszyna.
[Aut.]: Iwona* Machłajewska, Ewa Krzeszowska.
W: Geologia jedna?!. II Polski Kongres Geologiczny, Warszawa, 17-19 września 2012. Abstrakty. Red. W. Mizerski, B. Żbikowska. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 51

mineralogia ; Szersznik Leopold Jan

mineralogy ; Szersznik Leopold Jan

27/57
Nr opisu: 0000082953
Father Leopold Jan Scherschnik - pioneer of geological museology in Silesia.
[Aut.]: Iwona* Machłajewska, Ewa Krzeszowska.
W: 7th International Conference on Mineralogy and Museums, Dresden, Germany, August 27th - 29th, 2012. Program, abstracts, field trips. Dresden : Senckenberg Naturhistorische Sammlungen, 2012, s. 117 (Schriften des Museums fur Mineralogie und Geologie Dresden ; 18)

28/57
Nr opisu: 0000074000   
Formy występowania i stopień uwęglenia materii organicznej w skałach klastycznych warstw siodłowych KWK Jankowice.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
-Gór. i Geol. 2012 t. 7 z. 2, s. 139-149, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

skała klastyczna ; Kopalnia Węgla Kamiennego Jankowice ; warstwa siodłowa

clastic rock ; Jankowice Hard Coal Mine ; saddle bed

29/57
Nr opisu: 0000081072   
Odkrywanie historii zbiorów Muzeum Geologii Złoż w Gliwicach - śladami niektórych metryczek okazów paleontologicznych.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska, Iwona* Machłajewska.
-Gór. i Geol. 2012 t. 7 z. 3, s. 47-56, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

Muzeum Geologii Złóż ; paleontologia ; kolekcja geologiczna

Museum of Mineral Deposit ; paleontology ; geological collection

30/57
Nr opisu: 0000067533
Praktyczne podstawy geologii ogólnej i paleontologii.
[Aut.]: Małgorzata Labus, Ewa Krzeszowska. Wyd. 2 popr. i uzup..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 173 s., bibliogr.

geologia ; paleontologia ; tektonika ; mineralogia ; petrografia

geology ; paleontology ; tectonics ; mineralogy ; petrography

31/57
Nr opisu: 0000059496
Historyczne kolekcje fauny mioceńskiej ze zbiorów Muzeum Geologii Złóż na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska, Iwona* Machłajewska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 46 s., 18 tabl., bibliogr. 66 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 273)

fauna mioceńska ; skamieniałości ; Muzeum Geologii Złóż ; Politechnika Śląska

miocen fauna ; fossils ; Museum of Mineral Deposit ; Silesian University of Technology

32/57
Nr opisu: 0000082973
Max Grundeys palaontologische Sammlung in Gliwice/Gleiwitz, Polen.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska, Iwona* Machłajewska.
-Der Anschnitt 2010 Jg. 62 H. 3, s. 157-159

33/57
Nr opisu: 0000082969   
Od łodzika do amonita - wystawa głowonogów na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Marta** Drogoś-Ligenza, Iwona* Machłajewska, Ewa Krzeszowska.
-Prz. Geol. 2010 R. 58 nr 1, s. 24

wystawa ; głowonóg

exhibition ; cephalopod

34/57
Nr opisu: 0000082964   
Thermal maturity of organic matter within carboniferous clastic rocks in the Drogomyśl IG-1 drill hole (the Upper Silesian Coal Basin, Poland).
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Ewa Krzeszowska, A. Porszke.
-GeoSci. Eng. 2010 vol. 56 no. 4, s. 57-66, bibliogr. 17 poz.

dojrzałość termiczna ; proces diagenetyczny ; paleotemperatura ; refleksyjność witrynitu ; utwór karboński

thermal maturity ; diagenetic process ; paleotemperature ; vitrinite reflectance ; carboniferous strata

35/57
Nr opisu: 0000059297   
Ślady słynnych europejskich kolekcji geologicznych w Muzeum Geologii Złóż im. Cz. Poborskiego w Gliwicach.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska, Iwona* Machłajewska.
-Kwart. Historii Nauki i Tech. 2009 t. 54 nr 1, s. 157-170, bibliogr. 21 poz.

Muzeum Geologii Złóż ; kolekcja ; Politechnika Śląska ; muzealnictwo

Museum of Mineral Deposit ; collection ; Silesian University of Technology ; museums

36/57
Nr opisu: 0000101528
Wykształcenie warstw siodłowych w KWK Jankowice (zachodnia część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego).
[Aut.]: Ewa Krzeszowska, Łukasz* Gazdecki.
W: Geologie uhelnych panvi. 7. Cesko-polska konference, 21.-23.10.2009, Ostrava. Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics, 2009, s. 147-150 (Documenta Geonica ; 2009/2)

37/57
Nr opisu: 0000073165
Mięczaki miocenu basenu wiedeńskiego z historycznych kolekcji Muzeum Geologii Złóż w Gliwicach.
[Aut.]: Iwona* Machłajewska, Ewa Krzeszowska.
W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008, s. 68-69

basen wiedeński ; miocen ; malakofauna ; Muzeum Geologii Złóż

Vienna Basin ; Miocene ; malacofauna ; Museum of Mineral Deposit

38/57
Nr opisu: 0000042767
Stanowisko paleontologiczne Stare Gliwice - dawniej i dziś.
[Aut.]: Iwona* Machłajewska, Ewa Krzeszowska.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2008. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 37-45, bibliogr. 13 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1798 Górnictwo ; z. 286)

paleontologia ; miocen ; Stare Gliwice ; skamieniałości ; fauna mioceńska ; Muzeum Geologii Złóż

paleontology ; Miocene ; Stare Gliwice ; fossils ; miocen fauna ; Museum of Mineral Deposit

39/57
Nr opisu: 0000040156
Charakterystyka zaburzeń miąższości w pokładzie 615 warstw porębskich Zakładu Górniczego "Piekary" koło Bytomia.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska, A. Czopa.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XXX Sympozjum, Kraków 18-19 kwietnia 2007. Materiały. Red. I. Lipiarski. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica [et al.]. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2007, s. 55-60

40/57
Nr opisu: 0000040219
Historia kolekcji paleontologicznych Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska, Iwona* Machłajewska.
W: Hornicka Ostrava 2007. Sbornik referatu z 12 mezinarodni konference. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 154-158

41/57
Nr opisu: 0000032278
Kolekcja paleontologiczna Maxa Grundeya w zbiorach Muzeum Geologii Złóż im. Cz. Poborskiego w Gliwicach.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska, Iwona* Machłajewska.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2007. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 137-143, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1765 Górnictwo ; z. 280)

42/57
Nr opisu: 0000032113   
O głowonogach ze zbiorów Muzeum Geologii Złóż Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
[Aut.]: Iwona* Machłajewska, Ewa Krzeszowska.
-Prz. Geol. 2007 t. 55 nr 11, s. 934-937, bibliogr. 8 poz.

głowonóg ; Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa i Geologii ; Muzeum Geologii Złóż

cephalopod ; Silesian University of Technology ; Faculty of Mining and Geology ; Museum of Mineral Deposit

43/57
Nr opisu: 0000040189
Unikalne kolekcje paleontologiczne w Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego w Gliwicach.
[Aut.]: Iwona* Machłajewska, Ewa Krzeszowska.
W: Granice paleontologii. XX Konferencja Naukowa Paleobiologów i Biostratygrafów Polskiego Towarszystwa Geologicznego, Św. Katarzyna pod Łysicą, 10-13 września 2007 r. Materiały konferencyjne. Red. A. Żylińska. Polskie Towarzystwo Geologiczne [i in.]. Warszawa : Wydział Geologii. Uniwersytet Warszawski, 2007, s.79-80

44/57
Nr opisu: 0000017939
Praktyczne podstawy geologii ogólnej i paleontologii.
[Aut.]: Małgorzata Labus, Ewa Krzeszowska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, 189 s., bibliogr.

45/57
Nr opisu: 0000022783
Wstępna charakterystyka inertynitu w węglu warstw rudzkich na obszarze południowego skrzydła siodła głównego GZW.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2006. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 39-48, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1736 Górnictwo ; z. 273)

inertynit ; semifuzynit ; węgiel kamienny ; petrograficzny skład węgla ; uwęglenie ; warstwy rudzkie ; Kopalnia Węgla Kamiennego Wujek ; GZW

inertinite ; semifusinite ; hard coal ; petrographic composition of coal ; coalification ; Ruda bed ; Wujek Hard Coal Mine ; USCB

46/57
Nr opisu: 0000105148
Obiekty geoturystyczne regionu Highlands (Północna Szkocja).
[Aut.]: D. Rudzka, Ewa Krzeszowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 243-253, bibliogr. 15 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

Szkocja ; geoturystyka ; obiekt geoturystyczny

Scotland ; geotourism ; geotourist object

47/57
Nr opisu: 0000010314
Inertynit w węglu warstw siodłowych, rudzkich i załęskich na obszerze siodła głównego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 167-177, bibliogr. 18 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1649 Górnictwo ; z. 260)

48/57
Nr opisu: 0000003796
Wyznaczanie stopnia uwęglania za pomocą cyfrowej analizy obrazu.
[Aut.]: Joanna Komorek, Ewa Krzeszowska, Rafał Morga.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 85-92, bibligr. 7 poz.

49/57
Nr opisu: 0000073075
Relationship between optical properties of sporinite and vitrinite subjected to the thermal treatment in laboratory conditions.
[Aut.]: Joanna Komorek, Rafał Morga, Ewa Krzeszowska.
-Acta Univ. Carolinae, Geol. 2001 vol. 45 nr 2/4, s. 65-74, bibliogr. 23 poz.

50/57
Nr opisu: 0000073074
Use of digital image analysis and reflectance measurements for determination of petrographic composition of coal.
[Aut.]: Joanna Komorek, Ewa Krzeszowska, Rafał Morga.
-Acta Univ. Carolinae, Geol. 2001 vol. 45 nr 2/4, s. 59-64, bibliogr. 12 poz.

51/57
Nr opisu: 0000073081
Use of digital picture analysis for determination of petrographic composition of coal.
[Aut.]: Joanna Komorek, Ewa Krzeszowska, Rafał Morga.
W: The 53rd Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology, Copenhagen, Denmark, August 12-19, 2001. The Society for Organic Petrology (TSOP), International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP) Session 15th August 2001. Abstracts. Ed. by H. Petersen. Copenhagen : International Committee for Coal and Organic Petrology, 2001, s. 93

52/57
Nr opisu: 0000003525   
Zastosowanie cyfrowej analizy obrazu do ustalania składu petrograficznego węgla.
[Aut.]: Joanna Komorek, Ewa Krzeszowska, Rafał Morga.
W: IV Konferencja "Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla", Gliwice, 15-16 listopada 2001. Instytut Geologii Stosowanej. Wydział Gónictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Komisja Nauk Geologicznych PAN. Oddział w Katowicach, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski w Sosnowcu. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, s. 51-58, 2 tabl. bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1515 Górnictwo ; z. 249)

53/57
Nr opisu: 0000004268
Charakterystyka petrograficzna inertynitu pokładu węgla 504 z południowego skrzydła siodła głównego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 1: Rozpoznawanie złóż. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 251-260, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

54/57
Nr opisu: 0000004272
Próba identykacji grup macerałów węgla kamiennego za pomocą cyfrowego analizatora obrazu.
[Aut.]: Joanna Komorek, Ewa Krzeszowska, Rafał Morga.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 1: Rozpoznawanie złóż. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 241-249, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

55/57
Nr opisu: 0000105673
Wpływ warunków facjalnych na zmienność typów węgla w pokładzie 504 na południowym skrzydle siodła głównego.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
W: VIII Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Szczyrk, 25-27 października 2000 r. Główny Instytut Górnictwa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 149-156 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 35)

56/57
Nr opisu: 0000012162   
Wpływ składników petrograficznych na zdolność spiekania węgla w pokładzie 504 na południowym skrzydle siodła głównego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
Gliwice, 1999, 130 s. [9] k. tabl., bibliogr. 92 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław** Gabzdyl

57/57
Nr opisu: 0000026820
Wstępna charakterystyka petrograficzna węgla z pokładu 504 w kopalniach "Śląsk", "Wujek" i "Polska-Wirek".
[Aut.]: Ewa Krzeszowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1997 z. 235, s. 115-127, bibliogr. 6 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie