Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KRETEK HENRYK
Liczba odnalezionych rekordów: 74Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/74
Nr opisu: 0000137118
Analiza wskaźników kompetencji liderów zarządzających mediami.
[Aut.]: Henryk Kretek.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Współczesne problemy i dylematy. 12. Red. Aleksandra Kuzior. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, s. 129-147, bibliogr. 33 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 858)

sternik mediów ; czwarta władza ; dziennikarz ; przywódca ; menedżer ; pracownik mediów

media helsman ; fourth power ; journalist ; leader ; manager ; media worker

2/74
Nr opisu: 0000138406
Etyczne i kulturowe determinanty zarządzania w organizacjach. Red. Leszek Karczewski, Henryk Kretek.
Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2020, 215 s.
(Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 544 1429-6063). Punktacja MNiSW 80.000

3/74
Nr opisu: 0000136875
Eunomia. Nr 1(98). Red. Henryk A. Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2020

4/74
Nr opisu: 0000138407
Identyfikacja zjawiska a przeciwdziałanie zaistnieniu problemu konfliktu etnicznego.
[Aut.]: Henryk Kretek, J. Dworak.
W: Etyczne i kulturowe determinanty zarządzania w organizacjach. Red. Leszek Karczewski, Henryk Kretek. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2020, s. 29-37, bibliogr. 10 poz. (Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 544 1429-6063)

konflikt ; etniczność ; mniejszość narodowa ; etnocentryzm

conflict ; ethnicity ; national minority ; ethnocentrism

5/74
Nr opisu: 0000136980   
Implementacja idei europejskiego zielonego ładu na bazie społecznej gospodarki rynkowej determinantą zarządzania w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój w procesie integracji europejskiej. Red. Henryk A. Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2020, 208 s.. Punktacja MNiSW 20.000

6/74
Nr opisu: 0000136877   
Metody badania stresu i wypalenia zawodowego na przykładzie grupy policjantek i pielęgniarek.
[Aut.]: Anna Amiłowska-Czaja, Henryk Kretek.
-Eunomia 2020 nr 1, s. 59-91, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

stres ; stres organizacyjny ; wypalenie zawodowe

stress ; work stress ; professional burnout

7/74
Nr opisu: 0000137017   
Post-pandemic marketing @Marketing.
[Aut.]: Henryk Kretek, J. Dworak.
W: Multidisciplinary aspects of production engineering. Monograph. Social Sciences. Pt. 2. Ed. Katarzyna Midor. Warszawa : Sciendo, 2020, s. 584-595, bibliogr. 12 poz. (Multidisciplinary Aspects of Production Engineering ; vol. 3, iss. 1 2545-2827)

marketing ; reklama ; wywiad ; kwestionariusz

marketing ; advertising ; interview ; questionnaire

8/74
Nr opisu: 0000138413
Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania w organizacjach. Red. Leszek Karczewski, Henryk Kretek.
Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2020, 259 s.
(Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 545 1429-6063). Punktacja MNiSW 80.000

9/74
Nr opisu: 0000139123
Wstęp.
[Aut.]: Aleksandra Kuzior, Henryk Kretek.
W: Zrównoważony rozwój wektorem na drodze doskonalenia warsztatu naukowca. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior i Henryka A. Kretka. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, s. 9-13 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 842)

10/74
Nr opisu: 0000138416
Zastosowanie etnometodologii w kształtowaniu relacji marketingowych.
[Aut.]: J. Dworak, Henryk Kretek.
W: Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania w organizacjach. Red. Leszek Karczewski, Henryk Kretek. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2020, s. 59-71, bibliogr. 13 poz. (Studia i Monografie ; z. 545 1429-6063)

etnometodologia ; komunikacja interpersonalna ; kontekst ; figura retoryczna ; aranżacja przestrzeni

ethnomethodology ; interpersonal communication ; context ; rhetorical figure ; room arrangement

11/74
Nr opisu: 0000139121
Zrównoważony rozwój wektorem na drodze doskonalenia warsztatu naukowca. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior i Henryka A. Kretka.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, 248 s.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 842). Punktacja MNiSW 80.000

12/74
Nr opisu: 0000136872   
Dyplomatyczne relacje Polski i USA w pryzmacie "strategicznej ostrożności".
[Aut.]: Henryk Kretek.
-Eunomia 2019 nr 2, s. 29-43, bibliogr. 10 poz.
Tyt. zeszytu: Interdyscyplinarne korelacje zrównoważonego rozwoju w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych. Punktacja MNiSW 5.000

ambasador ; dyplomacja ; stosunki międzynarodowe ; niepodległość ; strategiczna ostrożność

ambassador ; diplomacy ; international relations ; independence ; strategic caution

13/74
Nr opisu: 0000136871
Eunomia. Nr 2(97): Interdyscyplinarne korelacje zrównoważonego rozwoju w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych. Red. Henryk A. Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2019

14/74
Nr opisu: 0000132493
Eunomia. Rozwój Zrównoważony - Sustainable Dvelopment. Nr 1(96): Zrównoważony rozwój jako determinanta badań w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych. Red. Henryk A. Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2019

15/74
Nr opisu: 0000133289
Humanistyczne i społeczne aspekty biznesu i zarządzania. Red. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek.
Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2019, 204 s.
(Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 519 1429-6063). Punktacja MNiSW 80.000

16/74
Nr opisu: 0000132513   
Organizacje pozarządowe na świecie w perspektywie historycznej.
[Aut.]: Henryk Kretek.
-Eunomia 2019 nr 1, s. 41-48, bibliogr. 11 poz.
Tyt. zeszytu: Zrównoważony rozwój jako determinanta badań w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych. Punktacja MNiSW 5.000

organizacja pozarządowa ; społeczeństwo obywatelskie ; demokracja

non-governmental organization ; civil society ; democracy

17/74
Nr opisu: 0000133318
Prawo, biznes i zarządzanie w otoczeniu nauk społecznych i humanistycznych. Red. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek.
Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2019, 343 s.
(Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 518 1429-6063). Punktacja MNiSW 80.000

18/74
Nr opisu: 0000133317
Udział kobiet we władzy ustawodawczej w Polsce w latach 1952-2018, w aspekcie potencjalnych zmian aksjonormatywnych.
[Aut.]: Henryk Kretek.
W: Humanistyczne i społeczne aspekty biznesu i zarządzania. Red. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2019, s. 145-158, bibliogr. 15 poz. (Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 519 1429-6063). Punktacja MNiSW 20.000

kobieta w polityce ; parlament ; organ ustawodawczy ; polityka

women in politics ; parliament ; legislative body ; politics

19/74
Nr opisu: 0000136048   
Zarządzanie konfliktem i sposoby jego rozwiązania w aspekcie zaistnienia konfliktu kultur.
[Aut.]: Henryk Kretek.
-Etyka Biznesu Zrówn. Rozw. 2019 nr 2, s. 49-56, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

konflikt ; konflikt kultur ; teoria konfliktu ; adaptacja ; internalizacja

conflict ; conflict of cultures ; conflict theory ; adaptation ; internalization

20/74
Nr opisu: 0000132538
Zrównoważony rozwój - sustainable development. Debiut naukowy 2018. t. 10. Red. Henryk A. Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2019, 207 s.. Punktacja MNiSW 20.000

21/74
Nr opisu: 0000132497   
Analiza sondaży przeprowadzanych w okresie kampanii wyborczej w aspekcie ich powtarzalności i wiarygodności.
[Aut.]: Henryk Kretek.
-Eunomia 2018 nr 2, s. 25-38, bibliogr. 8 poz.
Tyt. zeszytu: Wieloaspektowość zrównoważonego rozwoju jako przedmiotu badań w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych. Punktacja MNiSW 1.000

sondaż ; kampania wyborcza ; ankieta ; ewaluacja

survey ; election campaign ; questionnaire ; evaluation

22/74
Nr opisu: 0000132505   
Analiza stosunków polsko-brytyjskich na przełomie XX i XXI wieku.
[Aut.]: J. Kretek, Henryk Kretek.
-Eunomia 2018 nr 1, s. 147-157, bibliogr. 23 poz.
Tyt. zeszytu: Rozwój zrównoważony jako przedmiot badań w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych. Punktacja MNiSW 1.000

współpraca ; strategia ; stosunki międzynarodowe ; bezpieczeństwo państwa ; Unia Europejska

cooperation ; strategy ; international relations ; state security ; European Union

23/74
Nr opisu: 0000133045
Bezpieczeństwo energetyczne w Unii Europejskiej w aspekcie szans i zagrożeń dla Polski.
[Aut.]: Henryk Kretek.
W: Biznes i zarządzanie a bezpieczeństwo w Polsce i na świecie. Red. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2018, s. 99-108 (Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 490 1429-6063). Punktacja MNiSW 20.000

bezpieczeństwo energetyczne ; Unia Europejska

energy security ; European Union

24/74
Nr opisu: 0000126842
Biznes i zarządzanie a bezpieczeństwo w Polsce i na świecie. Red. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek.
Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2018, 307 s.
(Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 490 1429-6063). Punktacja MNiSW 80.000

25/74
Nr opisu: 0000132802
Biznes, prawo i polityka instrumentami procesów zmian globalnej gospodarki. Red. Henryk A. Kretek.
Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2018, 134 s.
(Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 3 2451-456X). Punktacja MNiSW 20.000

26/74
Nr opisu: 0000132512
Eunomia. Rozwój Zrównoważony - Sustainable Dvelopment. Nr 1(94) 2018: Rozwój zrównoważony jako przedmiot badań w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych. Red. Henryk A. Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2018

27/74
Nr opisu: 0000132514
Eunomia. Rozwój Zrównoważony - Sustainable Dvelopment. Nr 2(95) 2018: Wieloaspektowość zrównoważonego rozwoju jako przedmiotu badań w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych. Red. Henryk A. Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2018

28/74
Nr opisu: 0000132830   
Przyszłośc energetyki w Polsce w drodze transformacji ku OZE.
[Aut.]: Henryk Kretek.
W: Synergia na rzecz kształtowania ładu społeczno-gospodarczego w duchu idei zrównoważonego rozwoju. Red. Anna Piekacz. Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2018, s. 69-78, bibliogr. 13 (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 1 2451-456X). Punktacja MNiSW 5.000

29/74
Nr opisu: 0000126844
Socjologiczno-kulturowe i prawno-edukacyjne aspekty zarządzania. Red. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek.
Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2018, 173 s.
(Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 491 1429-6063). Punktacja MNiSW 80.000

30/74
Nr opisu: 0000129127
Zrównoważony rozwój - sustainable development - debiut naukowy 2017. Red. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2018, 371 s.. Punktacja MNiSW 20.000

31/74
Nr opisu: 0000120149
Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem. Red. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2017, 318 s.. Punktacja MNiSW 20.000

32/74
Nr opisu: 0000132509
Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego oraz biznesu i zarządzania. Red. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2017, 259 s.. Punktacja MNiSW 20.000

bezpieczeństwo państwa ; bezpieczeństwo międzynarodowe ; media ; etyka

state security ; international security ; media ; ethics

33/74
Nr opisu: 0000132510
Sternicy mediów - marką kompetencji na rynku mediów.
[Aut.]: Henryk Kretek.
W: Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego oraz biznesu i zarządzania. Red. Leszek Karczewski, Henryk Kretek. Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2017, s. 206-221, 37 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

media ; kompetencje zawodowe ; etyka

media ; professional competence ; ethics

34/74
Nr opisu: 0000120447
Zrównoważony rozwój. Sustainble development. Debiut naukowy 2016.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017, 458 s.. Punktacja MNiSW 20.000

35/74
Nr opisu: 0000110539
Kulturowe i etyczne aspekty gospodarki , biznesu i zarządzania. Red. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek.
Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2016, 281 s.
(Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 449 1429-6063)

36/74
Nr opisu: 0000132544
Metodologiczne aspekty badań struktury organizacji pozarządowych na Ziemi Raciborskiej w latach 2008-2012.
[Aut.]: Henryk Kretek.
W: Tradycje i przyszłość badań nad społecznościami lokalnymi w naukach społecznych. Red. Dariusz Chojecki, Ewa Pierzchała, Joanna Wróblewska-Jachna. Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2016, s. 193-208, bibliogr. 12 poz.

organizacja pozarządowa ; badanie ; społeczeństwo obywatelskie

non-governmental organization ; research ; civil society

37/74
Nr opisu: 0000132546
Obywatel w aspekcie fenomenologicznym. Red. Małgorzata Durzewska, Henryk A. Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2016, 245 s.

38/74
Nr opisu: 0000132549
Relacje pomiędzy Śląskiem jako regionem a tożsamością Ślązaka na początku XXI wieku.
[Aut.]: Henryk Kretek.
W: Obywatel w aspekcie fenomenologicznym. Red. Małgorzata Durzewska, Henryk A. Kretek. Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2016, s. 65-81, bibliogr. 38 poz.

Śląsk ; tożsamość regionalna

Silesia ; regional identity

39/74
Nr opisu: 0000132555
Społeczno-prawne wyzwania gospodarki, biznesu i zarządzania. Red. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek.
Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2016, 222 s.
(Studia i Monografie ; z. 448 1428-6063)

40/74
Nr opisu: 0000132660
Zrównoważony rozwój - debiut naukowy 2015. Red. Jakub Berezowski, Henryk A. Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2016, 305 s.

41/74
Nr opisu: 0000133093   
"Debiut naukowy" projektem promującym zrównoważony rozwój.
[Aut.]: Henryk Kretek.
W: Wymiary odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Pod red. Aleksandry Kuzior. Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2016, s. 117-121 (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 4 2451-456X)

zrównoważony rozwój ; promocja ; projekt naukowy ; młody naukowiec

sustainable development ; promotion ; science project ; young scientist

42/74
Nr opisu: 0000132662
Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie. Red. Dorota Gierszewski, Henryk A. Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2015, 360 s.

43/74
Nr opisu: 0000111314
Etyczne i społeczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania. Red. L. Karczewski, H. Kretek.
Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2015, 219 s.
(Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 422 1429-6063)

44/74
Nr opisu: 0000109672
Społeczne i kulturowe determinanty biznesu, gospodarki i zarządzania. Red. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek.
Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2015, 236 s.
(Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 421 1429-6063)

45/74
Nr opisu: 0000132664
Teorie a koncepcja społeczeństwa obywatelskiego.
[Aut.]: Henryk Kretek.
W: Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie. Red. Dorota Gierszewska, Henryk A. Kretek. Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2015, s. 53-62, bibliogr. 23 poz.

społeczeństwo obywatelskie ; integracja europejska ; struktura społeczna

civil society ; European integration ; social structure

46/74
Nr opisu: 0000132667
Zrównoważony rozwój - debiut naukowy 2014. Red. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2015, 396 s.

47/74
Nr opisu: 0000111067
Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania. Red. L. Karczewski, H. A. Kretek.
Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2014, 461 s.
(Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 396 1429-6063)

48/74
Nr opisu: 0000132777
Sustainable development - scientific debut 2013. Stalij rozvitok - naukovij debut 2013. Red. Stanisław Dawidziuk, Henryk Kretek, Anatolij Kuzmińskij.
Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, 2014, 507 s.

49/74
Nr opisu: 0000132693
System jakości ISO 14000 wektorem ku zrównoważonemu rozwojowi. Analiza przypadku miasta Racibórz.
[Aut.]: Henryk Kretek.
W: Zrównoważony rozwój - debiut naukowy 2013. Red. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek. Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2014, s. 323-334, bibliogr. 19 poz.

zrównoważony rozwój ; norma ISO 14000 ; zarządzanie środowiskowe

sustainable development ; ISO 14000 standards ; environmental management

50/74
Nr opisu: 0000133102
Udział kobiet w polityce polskiej przez pryzmat ich wyników w wyborach powszechnych.
[Aut.]: Henryk Kretek.
W: Procesy i procedury demokratyczne w Polsce. Red. Andrzej Stelmach. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2014, s. 97-125 (Polska i Europa Wobec Wyzwań Współczesnego Świata ; )

51/74
Nr opisu: 0000132672
Zrównoważony rozwój - debiut naukowy 2013. Red. Teresa Jemczura, Henryk A. Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2014, 396 s.

52/74
Nr opisu: 0000133112
Edukacja.
[Aut.]: Henryk Kretek.
W: Kluczowe kwestie polskiej polityki - analiza programów partii politycznych w latach 1991-2011. Red. Ewa Skrabacz. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2013, s. 165-196

53/74
Nr opisu: 0000111324
Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku. Red. L. Karczewski, H. Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2013, 491 s.

54/74
Nr opisu: 0000111327
Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku. Red. L. Karczewski, H. A. Kretek.
Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2013, 466 s.
(Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 361 1429-6063)

55/74
Nr opisu: 0000133110
Religia i biznes. W poszukiwaniu wspólnych płaszczyzn dla realizacji celów.
[Aut.]: Henryk Kretek, A. Bodanko.
W: Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku. Red. L. Karczewski, H. A. Kretek. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2013, s. 239-248 (Studia i Monografie ; Politechnika Opolska z. 361 1429-6063)

56/74
Nr opisu: 0000133109
Wstęp do etyki jako fundamentu interakcji w relacjach społeczeństwa z odpowiedzialnym biznesem i konsumeryzmem na początku XXI wieku.
[Aut.]: Henryk Kretek.
W: Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku. Red. L. Karczewski, H. Kretek. Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2013, s. 11-21

57/74
Nr opisu: 0000132778
Zrównoważony rozwój - debiut naukowy 2012. Red. Teresa Jamczura, Henryk A. Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2013, 398 s.

58/74
Nr opisu: 0000133108   
Źródła, przyczyny, przebieg i skutki występowania konfliktów w obszarze polityki.
[Aut.]: Henryk Kretek.
-Społ. Eduk. 2013 nr 2, s. 151-167, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

konflikt ; polityka

conflict ; politics

59/74
Nr opisu: 0000133044
Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku. T. 1. Red. Leszek Karczewski, Henryk Kretek.
[Aut.]: Henryk Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2012, 407 s.

60/74
Nr opisu: 0000133147   
Recenzja. [Aut.]: Henryk Kretek. -Naucz. Szk. 2012 T.1, s. 227-229
[Praca recenzowana]: Metoda pomiaru, oceny i samooceny autorytetu nauczycieli akademickich / Kazimierz M. Czarnecki, Erwin Gondzik, Ewa Kraus. Sosnowiec 2011

nauczyciel akademicki ; ocena ; autorytet ; metoda pomiaru

academic teacher ; assessment ; authority ; measuring method

61/74
Nr opisu: 0000133150
Recenzja. [Aut.]: Henryk Kretek. -Klio 2012 vol. 21 nr 2, s. 207-212
[Praca recenzowana]: Losy Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich II RP. Przyjazd na Ziemie Zachodnie (1944-1945) w zapiskach wspomnieniowych 40 lat później / Barbara Kubis. Opole 2011

62/74
Nr opisu: 0000133139   
Teorie i stadia rozwoju moralnego dzieci i młodzieży.
[Aut.]: Henryk Kretek.
-Naucz. Szk. 2012 T. 1, s. 55-69, bibliogr. 14 poz.

rozwój moralny ; moralność ; psychoanaliza ; teoria rozwoju moralnego ; model rozwoju moralnego

morals development ; morality ; psychoanalysis ; theory of moral development ; model of moral development

63/74
Nr opisu: 0000132780
Zrównoważony rozwój - debiut naukowy 2011. Red. Teresa Jemczura, Henryk Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2012, 446 s.

64/74
Nr opisu: 0000133159
Analiza danych zastanych w aspekcie metodologii badań naukowych.
[Aut.]: Henryk Kretek.
W: Badanie - dojrzewanie - rozwój : (na drodze do doktoratu) : wybrane aspekty badań komparatystycznych : założenia metodologiczne i analizy porównawcze. Red. Franciszek Szlosek. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,Radom : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2011, s. 230-236 (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 237)

65/74
Nr opisu: 0000132781
Zrównoważony rozwój - debiut naukowy 2010. Red. Teresa Jemczura, Henryk Kretek.
Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2011, 371 s.

66/74
Nr opisu: 0000133160
Prawa solidarności międzyludzkiej. Prawo do środowiska.
[Aut.]: Henryk Kretek.
-Biul. Ekol. 2010 nr 1, s. 7-9

67/74
Nr opisu: 0000132792
Dlaczego PO przegr(yw)a wybory? - czyli ukryte zasady konstruowania list wyborczych.
[Aut.]: Henryk Kretek.
W: Etyka a polityka. Red. Henryk Kretek, Rafał Riedel. Racibórz-Opole : PWSZ, 2009, s. 180-186

wybory parlamentarne ; analiza

election ; analysis

68/74
Nr opisu: 0000132783
Etyka a polityka. Red. Henryk Kretek, Rafał Riedel.
Racibórz-Opole : PWSZ, 2009, 283 s.

69/74
Nr opisu: 0000132795
Jakie zmiany zaszły na pograniczu polsko-czeskim w ostatnim 10-leciu?. Czy socjologowie zdołali to opisać?.
[Aut.]: Henryk Kretek.
W: W kierunku samoorganizacji społecznej. Społeczeństwo obywatelskie w działaniu. Red. Rajmund Morawski, Teresa Jemczura. Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2009, s. 205-217, bibliogr. 27 poz.

pogranicze ; socjologia

borderland ; sociology

70/74
Nr opisu: 0000133163
Posłowie są przedstawicielami narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.
[Aut.]: Henryk Kretek.
W: Wspólnota i różnica : interdyscyplinarne studia, analizy i rozprawy. Red. Aleksander Kobylarek. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009, s. 176-190

71/74
Nr opisu: 0000133411
Jak z białą laską zdobywałam Belgię. Red. Henryk Kretek.
[Aut.]: H. Pasterny.
Przemyśl : Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, 2008, 247 s.

72/74
Nr opisu: 0000133166
Społeczeństwo obywatelskie Raciborza - identyfikacja organizacji pozarządowych.
[Aut.]: Henryk Kretek.
W: Animacja społeczno-kulturalna w mieście : uwarunkowania, bariery, korzyści. Red. Edward Nycz, Ludmiła Nowacka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Oddział Racibórz. Racibórz : Wydaw. Instytut Śląski, 2008, s. 167-198

73/74
Nr opisu: 0000133414
Teraz Jezusa uwielbiajcie, aż znowu wrócimy. Rzecz o ks. Augustynie Strzybnym. Red. Henryk Kretek.
[Aut.]: B. Motyka, F. Marek.
Racibórz : Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej, 2005, 122 s.

Strzybny Augustyn ; biografia

Strzybny Augustyn ; biography

74/74
Nr opisu: 0000133429
Ekokonsorcjum. Przedsięwzięcia ekologiczne i ich finansowanie.
[Aut.]: Henryk Kretek.
W: Ekologia praktyczna czyli wyniki II Eko-Wystawy, Pietrowice Wielkie, 27-28 kwiecień 2002. Materiały poseminaryjne. Red. Wanda Gozdek Piechocka. Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich. Śląskie Towarzystwo Gospodarcze Proeuropa. Ekokonsorcjum. Racibórz : Enterecho, 2002, s. 8-9

ekologia ; inwestycja

ecology ; investment

stosując format:
Nowe wyszukiwanie