Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KRAWIEC STANISŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 159Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/159
Nr opisu: 0000134995   
A numerical study on fire development in a confined space leading to backdraft phenomenon.
[Aut.]: Aleksander Król, Małgorzata Król, Stanisław Krawiec.
-Energies 2020 vol. 13 iss. 7, art. no. 1854 s. 1-22, bibliogr. 40 poz.. Impact Factor 2.702. Punktacja MNiSW 140.000

rozwój ognia ; modelowanie ognia ; Ansys Fluent ; wsteczny ciąg płomieni

fire development ; fire modeling ; Ansys Fluent ; backdraft

2/159
Nr opisu: 0000137039
Odległość w transporcie.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Rozważania o transporcie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Załodze. Red. Tomasz Kwarciński. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020, s. 219-231, bibliogr. 4 poz. (Rozprawy i Studia ; Uniwersytet Szczeciński t. 1156 0860-2751)

metryka ; odległość ; zmienne ilościowe ; zmienne jakościowe

metrics ; distance ; quantitative factors ; qualitative factors

3/159
Nr opisu: 0000136464   
Travel time description for urban routes operated with electric buses.
[Aut.]: Zbigniew Czapla, Stanisław Krawiec.
W: 2020 Smart Cities Symposium Prague (SCSP), Prague, June 25th, 2020. Ed. Jiri Ruzicka. Piscataway : IEEE, 2020, s. 1-5, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

trasa autobusu ; autobus elektryczny ; dane GPS ; czas podróży

bus route ; electric bus ; GPS data ; travel time

4/159
Nr opisu: 0000138469
Wybrane aspekty systemowe oceny ekonomicznej procesu konwersji floty autobusów elektrycznych.
[Aut.]: Grzegorz Karoń, Krzysztof Krawiec, Marcin Jacek Kłos, Stanisław Krawiec.
W: Przyszłość mobilności i logistyki jako przedmiot badań nauk społecznych. Red. Adam Hoszman. Warszawa : Oficyna Wydaw. SGH, 2020, s. 189-199 bibliogr. 15 poz.

mobilność ; pojazd elektryczny ; konwersja floty autobusów

mobility ; electric vehicle ; bus fleet conversion

5/159
Nr opisu: 0000135475
GPS data-based estimation of travel time parameters for electric buses.
[Aut.]: Zbigniew Czapla, Stanisław Krawiec.
W: WSL Forum 2019. VIII Międzynarodowa naukowa konferencja logistyczna, Poznań, 18-19.11.2019 = VIII International Scientific Conference on Logistics. Book of abstracts. Poznań : Wyższa Szkoła Logistyki Wydawnictwo, 2019, s. 48

parametry czasu podróży ; autobus elektryczny ; GPS ; właściwości ruchu trasy

travel time parameters ; electric bus ; GPS ; route moving properties

6/159
Nr opisu: 0000135153   
GPS data-based estimation of travel time parameters for electric buses [on-line].
[Aut.]: Zbigniew Czapla, Stanisław Krawiec.
W: Challanges and modern solution in transportation. Eds. Maciej Stajniak, Mariusz Szuster, Magdalena Kopeć, Adrianna Toboła. Radom : Instytut Naukowo-Wydaw. Spatium, 2019, (plik pdf) s. 135-146, bibliogr. 8 poz.
Dostępny w Internecie: http://inw-spatium.pl/wp-content/uploads/2020/04/CHALLENGES-AND-MODERN-SOLUTION-IN-TRANSPORTATION-%E2%80%94-Chapter_10.pdf [dostęp 29 kwietnia 2020]. Punktacja MNiSW 20.000

parametry czasu podróży ; autobus elektryczny ; GPS ; właściwości ruchu trasy

travel time parameters ; electric bus ; GPS ; route moving properties

7/159
Nr opisu: 0000128350
Metoda oceny oddziaływania między ruchem drogowym wewnątrz i poza strefą sterowania obszarowego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Ireneusz Celiński.
Warszawa, 2019, 225 s.
Politechnika Warszawska. Wydział Transportu. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Krawiec

oddziaływanie ; zakłócenia ; ruch drogowy ; potok ruchu ; strefa sterowania ; metryka pojazdu ; rejestr pojazdów ; symulacja ; techniki wizyjne

impact ; distribution ; road traffic ; traffic flow ; control area ; vehicle metrics ; vehicles register ; simulation ; footage processing

8/159
Nr opisu: 0000134350   
Wariantowanie koncepcji kolei metropolitalnej na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w warunkach jej konstruowania przy wykorzystaniu metod inżynierii systemów.
[Aut.]: Grzegorz Karoń, Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec, Marcin Jacek Kłos.
-Probl. Transp. Logist. 2019 nr 1, s. 43-52, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

system kolei metropolitalnej ; inżynieria systemów ; wariantowanie

metropolitan railway system ; systems engineering ; varianting

9/159
Nr opisu: 0000128949
Wdrażanie autobusów elektrycznych do publicznego transportu zbiorowego - teoria i praktyka.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Krzysztof Krawiec.
-Transp. Miej. Region. 2019 nr 3, s. 9-13, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

publiczny transport zbiorowy ; autobus elektryczny ; konwersja floty

public transport system ; electric bus ; fleet conversion

10/159
Nr opisu: 0000124489
Naukowe instrumenty wsparcia konwersji floty autobusów miejskich z floty konwencjonalnej na zasilaną elektrycznie.
[Aut.]: Grzegorz Karoń, Krzysztof Krawiec, Stanisław Krawiec, Marcin Jacek Kłos, Sylwester** Markusik, Aleksander Sobota, Renata Żochowska.
W: Systemy logistyczne. Teoria i praktyka. X Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Warszawa, 25-27 czerwca 2018. SMART CITY - Innowacje w transporcie krokiem do miast przyszłości. Logistics systems. Theory and practice. Xth International scientific and technical conference. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 83-84

11/159
Nr opisu: 0000124598   
Naukowe instrumenty wsparcia konwersji floty autobusów miejskich z floty konwencjonalnej na zasilaną elektrycznie.
[Aut.]: Grzegorz Karoń, Krzysztof Krawiec, Stanisław Krawiec, Marcin Jacek Kłos, Sylwester** Markusik, Aleksander Sobota, Renata Żochowska.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2018 z. 121, s. 125-134, bibliogr. 12 poz.
Tytuł zeszytu: Problemy transportu w inżynierii logistyki. Cz. 4. Punktacja MNiSW 7.000

transport publiczny ; autobus elektryczny ; elektromobilność

public transport ; electric bus ; electromobility

12/159
Nr opisu: 0000125314   
Strategiczny kontekst procesu wymiany autobusów komunikacji publicznej o napędzie konwencjonalnym na autobusy elektryczne.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Sylwester** Markusik, Renata Żochowska, Grzegorz Karoń, Krzysztof Krawiec, Aleksander Sobota, Marcin Jacek Kłos.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2018 z. 120, s. 209-218, bibliogr. 15 poz.
Tytuł zeszytu: Problemy transportu w inżynierii logistyki. Cz. 3. Punktacja MNiSW 7.000

autobus elektryczny ; konwersja floty autobusów ; Platon

electric bus ; bus fleet conversion ; Platon

13/159
Nr opisu: 0000124492
Strategiczny kontekst procesu wymiany autobusów komunikacji publicznej o nędzie konwencjonalnym na autobusy elektryczne.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Sylwester** Markusik, Renata Żochowska, Grzegorz Karoń, Krzysztof Krawiec, Aleksander Sobota, Marcin Jacek Kłos.
W: Systemy logistyczne. Teoria i praktyka. X Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Warszawa, 25-27 czerwca 2018. SMART CITY - Innowacje w transporcie krokiem do miast przyszłości. Logistics systems. Theory and practice. Xth International scientific and technical conference. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 103-104

14/159
Nr opisu: 0000126540
Badania nieniszczące. Charakterystyka i klasyfikacja. Wprowadzenie do metody prądów wirowych.
[Aut.]: Grzegorz Peruń, Stanisław Krawiec.
-Utrzym. Ruchu 2017 nr 1, s. 44. Punktacja MNiSW 1.000

15/159
Nr opisu: 0000121099   
Rozwój elektromobilności w Polsce. Uwarunkowania, cele i bariery.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Krzysztof Krawiec.
-Stud. Ekon. 2017 nr 332, s. 17-24, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

elektromobilność ; polityka transportowa ; pojazd elektryczny

electromobility ; transport policy ; electric vehicle

16/159
Nr opisu: 0000108335
Economic conditions to introduce the battery drive to busses in the urban public transport.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Grzegorz Karoń, Ryszard** Janecki, Grzegorz Sierpiński, Krzysztof Krawiec, Sylwester** Markusik.
W: 6th European Transport Research Conference. Moving forward: Innovative solutions for tomorrow's mobility. Proceedings of 6th Transport Research Arena, Warsaw, Poland, April 18-21, 2016. [B.m.] : [b.w.], 2016, pamięć USB (PenDrive) s. 1-10, bibliogr. 15 poz.

transport publiczny ; e-bus ; model symulacyjny ; modelowanie transportu ; autobus EV ; ocena ekonomiczna ; napęd akumulatorowy ; autobus elektryczny ; system transportowy ; symulacja pojazdu

public transport ; e-bus ; simulation model ; transport modelling ; EV Buses ; economic evaluation ; battery drive ; electric bus ; transportation system ; vehicle simulation

17/159
Nr opisu: 0000109518   
Economic conditions to introduce the battery drive to busses in the urban public transport.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Grzegorz Karoń, Ryszard** Janecki, Grzegorz Sierpiński, Krzysztof Krawiec, Sylwester** Markusik.
W: 6th Transport Research Arena. TRA2016, Warsaw, Poland, April 18-21, 2016. Eds: Leszek Rafalski, Adam Zofka. Amsterdam : Elsevier, 2016, s. 2630-2639, bibliogr. 15 poz. (Transportation Research Procedia ; vol. 14 2352-1465)

transport publiczny ; e-bus ; model symulacyjny ; modelowanie transportu ; autobus EV ; ocena ekonomiczna ; napęd akumulatorowy ; autobus elektryczny ; system transportowy ; symulacja pojazdu

public transport ; e-bus ; simulation model ; transport modelling ; EV Buses ; economic evaluation ; battery drive ; electric bus ; transportation system ; vehicle simulation

18/159
Nr opisu: 0000114769   
Prognozowanie trendów rozwoju rynku w Polce na podstawie danych z preselekcyjnych stacji ważenia pojazdów w ruch.
[Aut.]: D. Brudny, Stanisław Krawiec.
-Probl. Transp. Logist. 2016 nr 2, s. 89-96, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

preselekcja wagowa ; transport lądowy ; produkt krajowy brutto

pre-selective weigh ; land transport ; gross domestic product

19/159
Nr opisu: 0000110589   
Urban public transport with the use of electric buses - development tendencies.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Bogusław Łazarz, Sylwester** Markusik, Grzegorz Karoń, Grzegorz Sierpiński, Krzysztof Krawiec, R. Janecki.
-Transp. Probl. 2016 vol. 11 iss. 4, s. 127-137, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

autobus elektryczny z napędem bateryjnym ; transport publiczny ; napęd alternatywny

battery electric bus ; public transport ; alternative drive

20/159
Nr opisu: 0000114763   
Wyzwania dotyczące kształtowania zrównoważonej mobilności w miastach i aglomeracjach.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
-Barometr Region. 2016 t. 14 nr 4, s. 129-138, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

nowa kultura mobilności ; elektromobilność ; autobus elektryczny ; zrównoważony system transportowy

new mobility culture ; electromobility ; electric bus ; sustainable transport system

21/159
Nr opisu: 0000110480   
Zarządzanie projektem partnerskim w kontekście powiązań klastrowych.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, M. Kutak.
-Barometr Region. 2016 t. 14 nr 1, s. 89-94, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

klaster ; projekt ; zarządzanie ; partnerstwo ; kooperacja ; innowacja

cluster ; design ; management ; partnership ; cooperation ; innovation

22/159
Nr opisu: 0000101189
Analiza ekonomiczna możliwości wprowadzenia napędu bateryjnego w autobusach w publicznym transporcie zbiorowym.
[Aut.]: R. Janecki, Grzegorz Karoń, Grzegorz Sierpiński, Stanisław Krawiec, Krzysztof Krawiec, Sylwester** Markusik.
-Logistyka 2015 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 381-386, bibliogr. 15 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 1

napęd bateryjny ; publiczny transport zbiorowy ; autobus elektryczny ; model ekonomiczny

battery drive ; public transport system ; electric bus ; economical model

23/159
Nr opisu: 0000105227   
Aspekty ekonomiczne procesu wdrażania autobusów elektrycznych w publicznym transporcie zbiorowym.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Grzegorz Karoń, Grzegorz Sierpiński, Stanisław Krawiec, Krzysztof Krawiec, Sylwester** Markusik.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2015 z. 108, s. 15-23, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

transport publiczny ; autobus elektryczny ; wdrażanie technologii ; technologia niskoemisyjna

public transport ; electric bus ; technology implementation ; low-carbon technology

24/159
Nr opisu: 0000101230
CNG, LNG, diesel Euro 6?. A może zasilanie energią elektryczną?.
[Aut.]: R. Janecki, Grzegorz Karoń, Stanisław Krawiec, Bogusław Łazarz, Sylwester** Markusik, Grzegorz Sierpiński.
-Logistyka 2015 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s.1391-1396, bibliogr. 10 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], płyta nr 2, cz. 1

publiczny transport zbiorowy ; pojazd elektryczny ; autobus elektryczny ; zrównoważony rozwój transportu ; transport ekologiczny

public transport ; electric vehicle ; electric bus ; sustainable transport development ; ecological transport

25/159
Nr opisu: 0000105150
CNG, LNG, Diesel Euro 6?. A może zasilanie energią elektryczną?.
[Aut.]: R. Janecki, Grzegorz Karoń, Stanisław Krawiec, Bogusław Łazarz, Sylwester** Markusik, Grzegorz Sierpiński.
W: Systemy transportowe. Teoria i praktyka. XII Konferencja naukowo-techniczna, 12-13 października 2015, Katowice. Materiały konferencyjne. Red. Grzegorz Sierpiński, Piotr Czech. Katowice : Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2015, s. 32

transport miejski ; paliwo

urban transport ; fuel

26/159
Nr opisu: 0000100495   
Metodyka oceny efektywności ekonomicznej wprowadzenia autobusów z napędem elektrycznym w transporcie publicznym.
[Aut.]: R. Janecki, Grzegorz Karoń, Grzegorz Sierpiński, Stanisław Krawiec, Sylwester** Markusik.
-Logistyka 2015 nr 3, dysk optyczny (CD-ROM) s. 5195-5204, bibliogr. 16 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 2

transport miejski ; transport publiczny ; autobus elektryczny ; analiza kosztów

urban transport ; public transport ; electric bus ; cost analysis

27/159
Nr opisu: 0000108327   
The technical and operational aspects of the introduction of electric - powered buses to the public transportation system.
[Aut.]: Sylwester** Markusik, Stanisław Krawiec, Bogusław Łazarz, Grzegorz Karoń, Ryszard** Janecki, Grzegorz Sierpiński, Krzysztof Krawiec.
-Logist. Transp. 2015 vol. 27 no. 3, s. 41-50, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

transport publiczny ; baterie trakcyjne ; model ruchu ; infrastruktura techniczna

public transport ; traction batteries ; traffic model ; technical infrastructure

28/159
Nr opisu: 0000110478   
Wpływ powiązań sieciowych na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, A. Bereś.
-Barometr Region. 2015 t. 13 nr 4, s. 99-103, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

innowacje ; klaster ; powiązanie sieciowe ; dotacje ; fundusze

innovations ; cluster ; network connection ; grants ; funds

29/159
Nr opisu: 0000091155   
Adaptacyjne modele wygładzania wykładniczego jako instrumenty prognozowania krótkoterminowego zjawisk ilościowych.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014, 332 s., bibliogr. 49 poz.

szereg czasowy ; model prognostyczny ; wygładzanie wykładnicze ; prognozowanie krótkoterminowe ; model adaptacyjny

time series ; prediction model ; exponential smoothing ; short-term forecasting ; adaptive model

30/159
Nr opisu: 0000094636
Influence of the intelligent transport systems reliability on the use of the road network.
[Aut.]: D. Brudny, Stanisław Krawiec, A. Konior.
-Arch. Transp. Syst. Telematics 2014 vol. 7 iss. 2, s. 24-28, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ITS ; transport publiczny ; sieć drogowa ; niezawodność ; użyteczność

ITS ; public transport ; road network ; reliability ; usability

31/159
Nr opisu: 0000094808
Influence of the intelligent transport systems reliability on the use of the road network.
[Aut.]: D. Brudny, Stanisław Krawiec, A. Konior.
W: Transport systems telematics. TST'14. 14th International conference, Katowice - Kraków - Ustroń, October 22-25, 2014. Conference proceedings. Silesian University of Technology. Faculty of Transport, Polish Academy of Science. Committee of Transport, Polish Association of Transport Telematics. Katowice : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2014, s. 23

użyteczność ; ITS ; niezawodność

usability ; ITS ; reliability

32/159
Nr opisu: 0000114340
Inicjatywy klastrowe jako instrument rozwoju inteligentnej infrastruktury transportu.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, D. Brudny, Krzysztof Krawiec.
W: Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Z perspektywy 10-lecia członkostwa w Unii Europejskiej. Transport infrastructure for the development of regions. From the perspective of 10 years of membership in the European Union. Euro-Trans 2014, Szczecin, 13 maja 2014. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 94-95

inteligentny system transportowy ; klaster ; inicjatywa klastrowa

intelligent transport system ; clustering ; cluster initiative

33/159
Nr opisu: 0000093067   
Możliwości zastosowania autobusów z napędem bateryjnym w publicznym transporcie zbiorowym.
[Aut.]: Sylwester** Markusik, Stanisław Krawiec, Bogusław Łazarz, Grzegorz Karoń, Ryszard** Janecki, Grzegorz Sierpiński.
-Logistyka 2014 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 2173-2181, bibliogr. 21 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 2

transport publiczny ; bateria akumulatorowa ; model ruchu ; infrastruktura techniczna

public transport ; storage battery ; traffic model ; technical infrastructure

34/159
Nr opisu: 0000087949
Contemporary transportation systems. Selected theoretical and practical problems. The co-modality of transportation. Ed. by Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec, Grzegorz Sierpiński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 232 s.

transport zbiorowy ; system transportowy ; komodalność ; mobilność ; transport kolejowy ; transport ekologiczny

public transport ; transport system ; co-modality ; mobility ; rail transport ; ecological transport

35/159
Nr opisu: 0000086014   
Obszarowe charakterystyki sieci drogowej.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Ireneusz Celiński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2013 z. 78, s. 69-79, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

sterowanie obszarowe ; ATCS ; ruch drogowy ; model ruchu drogowego

area traffic control ; ATCS ; road traffic ; traffic model

36/159
Nr opisu: 0000088154
Praktyczne aspekty wdrożenia do transportu publicznego autobusów z napędem bateryjnym.
[Aut.]: Sylwester** Markusik, Stanisław Krawiec, Bogusław Łazarz, Grzegorz Karoń, Ryszard** Janecki, Grzegorz Sierpiński.
W: Systemy transportowe. Teoria i praktyka. X Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 9-10 września 2013. Materiały konferencyjne. Katowice : Katedra Inżynierii Ruchu. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2013, s. 36-37

transport publiczny ; transport autobusowy ; napęd elektryczny ; autobus elektryczny ; ochrona środowiska

public transport ; bus transport ; electric drive ; electrical bus ; environmental protection

37/159
Nr opisu: 0000093345
Role and significance of the variable message signs in the traffic management systems.
[Aut.]: D. Brudny, Stanisław Krawiec.
W: Transport systems telematics. TST'13. 13th International conference, Katowice - Ustroń, October 23-26, 2013. Conference proceedings. Silesian University of Technology. Faculty of Transport, Polish Academy of Science. Committee of Transport, Polish Association of Transport Telematics. Katowice : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2013, s. 21

znaki zmiennej treści ; system zarządzania ruchem

variable message signs ; traffic management system

38/159
Nr opisu: 0000088577
Role and significance of variable message signs in traffic management systems.
[Aut.]: D. Brudny, Stanisław Krawiec.
W: Activities of transport telematics. 13th International Conference on Transport Systems Telematics. TST 2013, Katowice-Ustroń, Poland, October 23-26, 2013. Selected papers. Ed. Jerzy Mikulski. Berlin : Springer, 2013, s. 208-215, bibliogr. 11 poz. (Communications in Computer and Information Science ; vol. 395 1865-0929)

system zarządzania ruchem ; znaki zmiennej treści

traffic management system ; variable message signs

39/159
Nr opisu: 0000090234   
Strategia rozwoju transportu w województwie śląskim na lata 2015-2030.
[Aut.]: Sylwester** Markusik, Bogusław Łazarz, Stanisław Krawiec, Ryszard** Janecki.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2013 z. 97, s. 363-378, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

zarządzanie ; strategia ; prognozowanie ; zrównoważony rozwój ; aglomeracja

management ; strategy ; prediction ; sustainable development ; agglomeration

40/159
Nr opisu: 0000087936
The technical and operational aspects of the introduction of electric-powered buses to the public.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Grzegorz Karoń, Stanisław Krawiec, Bogusław Łazarz, Sylwester** Markusik, Grzegorz Sierpiński.
W: Contemporary transportation systems. Selected theoretical and practical problems. The co-modality of transportation. Ed. by Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec, Grzegorz Sierpiński. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s. 163-186, bibliogr. 34 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 486)

transport publiczny ; silnik elektryczny ; autobus

public transport ; electric motor ; bus

41/159
Nr opisu: 0000072125
Contemporary transportation systems. Selected theoretical and practical problems. The transportation as the factor of the socio-economic development of the regions. Eds: Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec, Grzegorz Sierpiński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012

system transportowy ; transport zbiorowy ; rozwój transportu ; rozwój regionalny

transport system ; public transport ; transport development ; regional development

42/159
Nr opisu: 0000072280
Environmental aspects of the development of the transportation in regions.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec, Sylwester** Markusik.
W: Contemporary transportation systems. Selected theoretical and practical problems. The transportation as the factor of the socio-economic development of the regions. Ed. by Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec, Grzegorz Sierpiński. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, s. 65-76, bibliogr. 9 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 386)

rozwój regionalny ; rozwój transportu ; system transportowy ; ekologia ; polityka transportowa

regional development ; transport development ; transport system ; ecology ; transportation policy

43/159
Nr opisu: 0000072720   
Model ruchu jako instrument oceny oddziaływań strumieni pojazdów w gęstych sieciach drogowych.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Ireneusz Celiński.
-Logistyka 2012 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 443-454, bibliogr. 19 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 1. Punktacja MNiSW 4.000

modelowanie ruchu ; inżynieria ruchu drogowego ; logistyka miejska ; analiza danych przestrzennych ; zakłócenia w ruchu drogowym ; płynność ruchu

traffic modelling ; traffic engineering ; urban logistics ; spatial analysis ; traffic disturbances ; traffic flow

44/159
Nr opisu: 0000088659   
Symulacja mikroskopowa ruchu w modelu obszarowym sieci drogowej.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2012 z. 86, s. 53-70, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

mikrosymlulacja ruchu drogowego ; modelowanie ruchu ; oddziaływanie obszarowe

traffic microsimulation ; traffic modelling ; spatial analysis

45/159
Nr opisu: 0000074865
Techniczne i eksploatacyjne aspekty zastosowania autobusów z silnikiem elektrycznym w publicznym transporcie zbiorowym.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Grzegorz Karoń, Stanisław Krawiec, Sylwester** Markusik, Grzegorz Sierpiński.
W: Systemy transportowe. Teoria i praktyka. IX Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 17 września 2012. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Katowice : Katedra Inżynierii Ruchu. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2012, s. 31

transport miejski ; aglomeracja miejska ; autobus elektryczny

public transport ; urban agglomeration ; electrical bus

46/159
Nr opisu: 0000079977   
The analysis of travellers behaviour in the upper silesian conurbation.
[Aut.]: Ireneusz Celiński, Stanisław Krawiec, Elżbieta Macioszek, Grzegorz Sierpiński.
-Arch. Transp. 2012 vol. 24 no. 4, s. 441-461, bibliogr. 49 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

47/159
Nr opisu: 0000090231   
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania rozwoju sieci transportowej.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Aleksander Król.
-Zesz. Nauk. USzczec., Probl. Transp. Logist. 2012 nr 20, s. 83-94, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sieć transportowa ; sztuczna inteligencja ; algorytm genetyczny

transport network ; artificial intelligence ; genetic algorithm

48/159
Nr opisu: 0000077327   
Applying experts methods in the selection procedures of foresight development programs.
[Aut.]: Sylwester** Markusik, Maria Cieśla, Damian Gąska, Stanisław Krawiec, Marek** Flekiewicz, Ryszard** Janecki.
-Zesz. Nauk. MWSLiT Wroc. Logist. Transp. 2011 vol. 12 nr 1, s. 75-82, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

foresight ; wiedza ekspertów

foresight ; experts knowledge

49/159
Nr opisu: 0000067449
Citizens' mobility as the contemporary goal of operation and development of the transportation systems in the cities.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
W: Contemporary transportation systems. Selected theoretical and practical problems. New mobility culture. Ed. Ryszard Janecki, Grzegorz Sierpiński. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 25-46, bibliogr. 26 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 324)

mobilność ; system transportowy ; transport miejski

transport system ; mobility ; urban transport

50/159
Nr opisu: 0000068775
Contemporary transportation systems. Selected theoretical and practical problems. Modelling of change in transportation subsystems. Eds: Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 348)

51/159
Nr opisu: 0000088136
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju transportu.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec, Sylwester** Markusik.
W: Systemy transportowe. Teoria i praktyka. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 26 września 2011. Materiały konferencyjne. Katowice : Katedra Inżynierii Ruchu. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2011, s. 33

polityka transportowa ; ekologia ; Unia Europejska ; energetyka zeroemisyjna

transportation policy ; ecology ; European Union ; zero-emission power industry

52/159
Nr opisu: 0000068790
Koncepcja odbudowy pozycji kolejowych przewozów regionalnych w obsłudze potrzeb aglomeracji górnośląskiej.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
-Transp. Miej. Region. 2011 nr 10, s. 2-10, 20, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

Aglomeracja Górnośląska ; transport kolejowy ; restrukturyzacja

Upper Silesian Agglomeration ; railway transport ; restructuring

53/159
Nr opisu: 0000068500
Marginalizacja udziału kolejowych przewozów regionalnych w obsłudze potrzeb Aglomeracji Górnośląskiej.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
-Transp. Miej. Region. 2011 nr 9, s. 2-12, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

transport kolejowy ; Aglomeracja Górnośląska ; przewozy regionalne

railway transport ; Upper Silesian Agglomeration ; regional transport

54/159
Nr opisu: 0000067807   
Ocena wpływu oddziaływania skrzyżowań w układach drogowych.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Ireneusz Celiński.
-Logistyka 2011 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr. 20 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny]. Punktacja MNiSW 4.000

ruch drogowy ; skrzyżowanie drogowe ; mikrosymulacja

road traffic ; crossroads ; microsimulation

55/159
Nr opisu: 0000073972
The significance of ITS applications for the new mobility culture in the cities.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
W: Transport systems telematics. TST'11. 11th International conference, Katowice - Ustroń, October 19-22, 2011. Conference proceedings. Silesian University of Technology. Faculty of Transport, Polish Academy of Science. Committee of Transport, Polish Association of Transport Telematics. Katowice : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2011, s. 49
Toż na CD-ROM

transport miejski ; ITS ; mobilność

urban transport ; ITS ; mobility

56/159
Nr opisu: 0000074026   
The significance of ITS applications for the new mobility culture in the cities.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
W: Modern transport telematics. 11th International Conference on Transport Systems Telematics. TST 2011, Katowice-Ustroń, Poland, October 19-22, 2011. Selected papers. Ed. Jerzy Mikulski. Berlin : Springer, 2011, s. 206-217, bibliogr. 10 poz. (Communications in Computer and Information Science ; vol. 239 1865-0929)

transport miejski ; ITS ; mobilność

urban transport ; ITS ; mobility

57/159
Nr opisu: 0000067197   
Alternatywny rozwój systemów obszarowego sterowania ruchem drogowym.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Ireneusz Celiński.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2010 z. 73, s. 45-60, bibliogr. 40 poz.

ATCS ; ITS ; sterowanie obszarowe

ATCS ; ITS ; area traffic control

58/159
Nr opisu: 0000067223
Efektywność i skuteczność polityki transportowej miast i regionów.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
W: Efektywność transportu w teorii i w praktyce. Praca zbiorowa. Pod red. M. Michałowskiej. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 11-22

59/159
Nr opisu: 0000067200
Miasto jako podmiot polityki transportowej.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
W: Innowacje w transporcie. Organizacja i zarządzanie. Pod red. P. Niedzielskiego, R. Tomanka. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 67-77 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 602 Problemy Transportu i Logistyki ; nr 12)

60/159
Nr opisu: 0000067217
Mobility management as a necessary instrument of regional development.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Paths of regional development. The policy and infrastructure. Ed. K. Malik. Kraków : Wydaw. Naukowe Akapit, 2010, s. 43-61

61/159
Nr opisu: 0000088066
Mobilność obywateli jako współczesny cel funkcjonowania i rozwoju systemów transportowych w miastach.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
W: Systemy transportowe. Teoria i praktyka. VII Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 20 września 2010. Materiały konferencyjne. Katowice : Katedra Inżynierii Ruchu. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2010, s. 34-35

transport miejski ; system transportowy ; mobilność ; zrównoważony transport

public transport ; transport system ; mobility ; sustainable transport

62/159
Nr opisu: 0000067219
Publiczny transport zbiorowy jako kluczowy element zrównoważonego systemu transportowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec, Grzegorz Sierpiński.
W: Sposób na metropolię. Idee a społeczne oczekiwania wobec projektu utworzenia śląsko-zagłębiowskiej metropolii. Red. R. Pyka. Katowice : Urząd Miasta Katowice, 2010, s. 105-132

63/159
Nr opisu: 0000077324
Rozwojowe metody oszczędności energii w transporcie w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2050.
[Aut.]: Sylwester** Markusik, Stanisław Krawiec, Maria Cieśla, Marek** Flekiewicz, Damian Gąska, Ryszard** Janecki.
-Transp. i Komun. 2010 nr 4, s. 20-30, bibliogr. 6 poz.

oszczędność energii ; rozwój transportu ; transport intermodalny ; technologie transportowe ; zrównoważony rozwój

energy saving ; transport development ; intermodal transport ; transport technology ; sustainable development

64/159
Nr opisu: 0000067254   
Sterowanie obszarowe - przykłady rozwiązań w aspekcie modelowania ruchu drogowego w miastach.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Ireneusz Celiński.
-Logistyka 2010 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr. 28 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny]

sterowanie obszarowe ; ITS ; ATMS ; optymalizacja ruchu ; płynność ruchu

area traffic control ; ITS ; ATMS ; traffic optimization ; traffic flow

65/159
Nr opisu: 0000079982
Telematics and the transportation system's value.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec, Grzegorz Sierpiński.
W: The Second IFAC Symposium on Telematics Applications. TA 2010, Timisoara, Romania, 5 - 8 October 2010. Preprints. Eds: I. Dumitrache, K. Schilling, T.L. Dragomir. International Federation of Automatic Control. Timisoara : Ed. Politehnica, 2010, s. 103-109

66/159
Nr opisu: 0000067201
Teoria systemów jako instrumentarium badań ekonomicznych w transporcie.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: 65-lecie szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Pod red. E. Załogi, J. Stanielewicza. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 259-274 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 628 Problemy Transportu i Logistyki ; nr 13)

67/159
Nr opisu: 0000063860   
The influence of telematics on the utility value of the public transportation.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
W: Transport systems telematics. TST 2010. 10th Conference, Katowice - Ustroń, October 20-23, 2010. Selected papers. Ed. Jerzy Mikulski. Berlin : Springer, 2010, s. 374-383 (Communications in Computer and Information Science ; vol. 104 1865-0929)

68/159
Nr opisu: 0000057093
The influence of the changes in transportation system structure on its development.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
W: Contemporary transportation systems. Selected theoretical and practical problems. The development of transportation systems. Ed. by Ryszard Janecki, Grzegorz Sierpiński. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, s. 37-61, bibliogr. 66 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 256)

69/159
Nr opisu: 0000058883   
Warunki ruchu w sieci drogowej konurbacji górnośląskiej w latach 2007-2008.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Grzegorz Karoń, Ireneusz Celiński, Aleksander Sobota.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2010 z. 66, s. 43-56, bibliogr. 26 poz.

sieć drogowa ; ruch drogowy ; natężenie ruchu drogowego ; zachowania komunikacyjne ; Aglomeracja Górnośląska

transport network ; road traffic ; intensity of road traffic ; transportation behaviour ; Upper Silesian Agglomeration

70/159
Nr opisu: 0000077542
Wykorzystanie metody eksperckiej w procedurach selekcji programów rozwojowych typu foresight.
[Aut.]: Maria Cieśla, Marek** Flekiewicz, Damian Gąska, Stanisław Krawiec, Ryszard** Janecki, Sylwester** Markusik.
W: Problemy rozwoju transportu regionalnego TRANS-REG. Kształtowanie zachowań komunikacyjnych społeczeństwa poprzez promocję transportu zbiorowego. Międzynarodowa konferencja, Dąbrowa Górnicza, 14 maja 2010. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr. 6 poz.

foresight ; wiedza ekspertów

foresight ; experts knowledge

71/159
Nr opisu: 0000067232
Zarządzanie mobilnością jako niezbędny instrument rozwoju regionalnego.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Zarządzanie rozwojem regionu. Wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Red. K. Malik. Opole : Politechnika Opolska, 2010, s. 169-190

72/159
Nr opisu: 0000050844
Cele zrównoważonego rozwoju w projekcie polityki transportowej Katowic.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
-Transp. Miej. Region. 2009 nr 7/8, s. 27-32, bibliogr. 21 poz.

zrównoważony rozwój ; polityka transportowa ; transport miejski

sustainable development ; transportation policy ; urban transport

73/159
Nr opisu: 0000056007
Influence of telematics on transportation system's value.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
W: Transport systems telematics. TST'09. 9th International conference, Katowice - Ustroń, November 4-7, 2009. Conference proceedings. Silesian University of Technology. Faculty of Transport, Polish Academy of Science. Committee of Transport, Polish Association of Transport Telematics. Katowice : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2009, s. 37

system transportowy ; telematyka

transport system ; telematics

74/159
Nr opisu: 0000056015
Influence of telematics on transportation system's value.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
W: Advances in transport systems telematics. Ed. Jerzy Mikulski. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2009, s. 115-122, bibliogr. 14 poz.

telematyka ; wartość ; system transportowy ; rozwój ; technologie informacyjne

telematics ; value ; transport system ; development ; information technologies

75/159
Nr opisu: 0000057481
Pozyskiwanie wiedzy jako źródło innowacyjności przedsiębiorstwa transportowego.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Transport w gospodarce opartej na wiedzy. Praca zbiorowa. Pod red. M. Michałowskiej. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 51-62

76/159
Nr opisu: 0000046423
Problemy dostępności przestrzennej we współczesnej polityce transportowej.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
-Transp. Miej. Region. 2009 nr 1, s. 2-12, bibliogr. 36 poz.

polityka transportowa ; dostępność transportowa ; sieć transportowa ; usługi transportowe

transportation policy ; spatial availability ; transportation network ; transport services

77/159
Nr opisu: 0000057441
Problemy dostępności przestrzennej we współczesnej polityce transportowej.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
-Zesz. Nauk. USzczec., Ekon. Probl. Usług 2009 nr 33, s. 303-315

78/159
Nr opisu: 0000057440
Stymulowanie rozwoju transportu w polskich regionach przez środki wsparcia finansowego Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2007-2013.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
-Zesz. Nauk. USzczec., Ekon. Probl. Usług 2009 nr 32, s. 297-313

79/159
Nr opisu: 0000057511
The directions of development of the transportation system of the metropolitan area of Upper Silesia until 2030.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec, Grzegorz Sierpiński.
W: TRANSBALTICA 2009. Proceedings of the 6th international scientific conference, Vilnius, Lithuania, April 22-23, 2009. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2009, s. 86-91, bibliogr. 16 poz.

metropolia ; system transportowy ; zrównoważony rozwój ; integracja transportu miejskiego ; Górny Śląsk

metropolis ; transport system ; sustainable development ; integration of urban transport ; Upper Silesia

80/159
Nr opisu: 0000079979
Transportowe aspekty procesu metropolizacji konurbacji górnosląskiej.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
-Transp. i Komun. 2009 nr 3, s. 46-52

81/159
Nr opisu: 0000047505
Transportowe aspekty procesu metropolizacji konurbacji górnośląskiej.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
W: Współczesne systemy transportowe. Wybrane problemy teorii i praktyki. Praca zbiorowa. Pod red. : Janusza Wocha, Ryszarda Janeckiego, Grzegorza Sierpińskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, s. 123-136, bibliogr. 11 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 202)

metropolizacja ; polskie aglomeracje ; konurbacja górnośląska ; polityka transportowa

metropolisation ; Polish agglomeration ; Upper Silesian conurbation ; transportation policy

82/159
Nr opisu: 0000054545
Wpływ dywersyfikacji struktur systemu transportowego na jego rozwój.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
W: Systemy transportowe. Teoria i praktyka. VI Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 22 września 2009. Materiały konferencyjne. Katowice : Katedra Inżynierii Ruchu. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2009, s. 157-183, bibliogr. 66 poz.

system transportowy ; funkcjonalność ; struktura ; dywersyfikacja

transport system ; functionality ; structure ; diversification

83/159
Nr opisu: 0000039191   
Kształtowanie struktury ekonomicznej współczesnego systemu transportowego.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 352 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 166)

system transportowy ; struktura ekonomiczna ; układ zdarzeń dyskretnych

transport system ; economic structure ; discrete event system

84/159
Nr opisu: 0000047510
Transportowe aspekty procesu metropolizacji konurbacji górnośląskiej.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
W: Systemy transportowe. Teoria i praktyka. V Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 23 września 2008. Materiały konferencyjne. Katowice : Katedra Inżynierii Ruchu. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2008, s. 160-173, bibliogr. 9 poz.

polityka transportowa ; metropolizacja ; konurbacja górnośląska ; system transportowy

transportation policy ; metropolisation ; Upper Silesian conurbation ; transport system

85/159
Nr opisu: 0000051162
Wirtualizacja przestrzeni gospodarczej jako źródło przyszłych zmian w preferencjach klientów transportu.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
-Zesz. Nauk. USzczec., Ekon. Probl. Usług 2008 nr 17, s. 65-80

86/159
Nr opisu: 0000039360
Is there a cohesive fee collection concept for use of road infrastructure in Poland?.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
W: Advances in transport systems telematics. [Vol.] 2. Ed. by Jerzy Mikulski. Katowice : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2007, s. 337-342, bibliogr. 10 poz.
Zawiera materiały z: 7th International Scientific Conference "Transport Systems Telematics"

infrastruktura drogowa ; elektroniczny pobór opłat ; autostrada ; droga ekspresowa

road infrastructure ; electronic toll collection ; motorway ; expressway

87/159
Nr opisu: 0000042954
Is there a cohesive fee collection concept for use of road infrastructure in Poland?.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
W: Transport systems telematics. TST'07. 7th International conference, Katowice - Ustroń, October 17-19, 2007. Conference proceedings. Program and abstracts. Silesian University of Technology. Faculty of Transport, Polish Academy of Science. Committee of Transport. Katowice : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2007, s. 31
Pełny tekst na CD-ROM

elektroniczny pobór opłat ; infrastruktura drogowa

electronic toll collection ; road infrastructure

88/159
Nr opisu: 0000040794
Podsystem transportu miejskiego w modelu funkcjonalnym systemu transportowego w warunkach gospodarki rynkowej.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
-Transp. Miej. Region. 2007 nr 2, s. 17-22, bibliogr. 8 poz.

89/159
Nr opisu: 0000040805
Przedsiębiorstwo TSL w strukturze funkcjonalnej systemu transportowego w warunkach gospodarki rynkowej.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Ryszard** Janecki.
W: Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Oczekiwania i doświadczenia. Pod red. B. Liberadzkiego. Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2007, s. 571-587

90/159
Nr opisu: 0000040803
Racjonalizacja struktury ekonomicznej czynnikiem integrującym system transportowy.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych. Praca zbiorowa. Pod red. M. Michałowskiej. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 313-322

91/159
Nr opisu: 0000040801
Regiony liczą na Unię Europejską.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
-Pol. Gaz. Transp. 2007 nr 37, s. IV-V

92/159
Nr opisu: 0000040793
Stymulowanie rozwoju transportu w polskich regionach przez środki finansowe Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2007-2013.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
-Transp. Miej. Region. 2007 nr 9, s. 22-28, bibliogr. 13 poz.

93/159
Nr opisu: 0000021788
Model funkcjonalny systemu transportowego w warunkach gospodarki rynkowej.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Systemy transportowe. Teoria i praktyka. IV Konferencja naukowo-techniczna. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 283-293, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1721 Transport ; z. 62)

transformacja gospodarcza ; system transportowy ; model strukturalny ; PKP ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa

economic transformation ; transportation system ; structural model ; PKP ; enterprise restructuring

94/159
Nr opisu: 0000021523
Rozwój technologii umożliwiających selektywny pobór opłat za użytkowanie infrastruktury drogowej przy zachowaniu płynności ruchu.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Rozwój infrastruktury transportu w Polsce. [IV Seminarium naukowe, Szczecin, grudzień 2005]. Praca zbiorowa. Pod red. E. Załoga. Szczecin : Wydaw. Kema, 2006, s. 103-118, bibliogr. 36 poz.

95/159
Nr opisu: 0000030428
Szanse i zagrożenia dla działalności gospodarczej przedsiębiorstwa transportowego w otoczeniu wirtualnym.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Współczesne procesy i zjawiska w transporcie. Red. E. Załoga. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006, s. 35-47, bibliogr. 22 poz. (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 447 Ekonomiczne Problemy Usług ; nr 6)

96/159
Nr opisu: 0000030331
Transport regionalny wobec współczesnych trendów rozwojowych - wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Rozwój infrastruktury transportu w Polsce. Praca zbiorowa. Szczecin : Wydaw. Kema, 2006, s. 307-316

97/159
Nr opisu: 0000030335
Usługi spedycyjne w miejskiej logistyce towarów - prognozowane kierunki zmian.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Rozwój infrastruktury transportu w Polsce. [IV Seminarium naukowe, Szczecin, grudzień 2005]. Praca zbiorowa. Pod red. E. Załoga. Szczecin : Wydaw. Kema, 2006, s. 203-210

98/159
Nr opisu: 0000067289
Budowa aplikacji w Delphi.
[Aut.]: Teresa Pamuła, Stanisław Krawiec.
Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2005, 292 s., bibliogr. 11 poz.

99/159
Nr opisu: 0000015638
Concept a system of remote fee collection for use of road infrastructure in Katowice.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Transport systems telematics. TST'05. 5th International conference, Katowice-Ustroń, November 3-5, 2005. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, s. 233-240, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1691 Transport ; z. 59)

pobór opłat ; Katowice ; infrastruktura drogowa

toll collection ; Katowice ; road infrastructure

100/159
Nr opisu: 0000015834
Podatność przedsiębiorstwa transportowego na technologie informacyjne.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Systemy transportowe. Teoria i praktyka. III Konferencja naukowo-techniczna. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, s. 241-252, bibliogr. 22 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1688 Transport ; z. 58)

przedsiębiorstwo transportowe ; technologie informatyczne

transport company ; information technologies

101/159
Nr opisu: 0000015134
Pomoc publiczna w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej - nowe tendencje.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Polski transport w europejskiej przestrzeni gospodarczej. Praca zbiorowa. Pod red. A. Lipińskiej-Słota. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005, s. 99-114

102/159
Nr opisu: 0000014637
Programowanie strukturalne i obiektowe w Delphi.
[Aut.]: Teresa Pamuła, Stanisław Krawiec.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, 316 s., bibliogr. 11 poz.

103/159
Nr opisu: 0000021346
Przedsiębiorstwo wirtualne na rynku usług transportowych.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Zintegrowane łańcuchy transportowe - przesłanki i warunki rozwoju. Translog 2005. V Międzynarodowa konferencja, Szczecin, 14-16. 09. 2005. Szczecin : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005, s. 29-36, bibliogr. 19 poz.

104/159
Nr opisu: 0000021504
Rozwój technologii informacyjnych jako wyznacznik przekształceń w strukturze podmiotowej sektora TSL.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Mechanizmy adaptacji podmiotów sektora TSL w Zintegrowanym Europejskim Systemie Transportowym. Międzynarodowa konferencja, Szczyrk, 14-15 listopada 2005. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 159-174, bibliogr. 31 poz.

105/159
Nr opisu: 0000022357
Społeczne efekty transformacji gospodarczej jako źródło frustracji społeczeństwa preinformatycznego.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Procesy transformacji i integracji z Unią Europejską a zachowania podmiotów gospodarujących. Red.: A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski. Bytom : [Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu], 2005, s. 21-33, bibliogr. 10 poz.

106/159
Nr opisu: 0000011512
"Multilane free-flow" - an intelligent system for toll collection in Austria.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Transport systems telematics. TST'04. 4th International conference, Katowice-Ustroń, 4-6 November 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 217-225, bibliogr. 14 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1657 Transport ; z. 55)

system poboru opłat ; opłata drogowa ; Austria

system of toll collection ; road toll ; Austria

107/159
Nr opisu: 0000011737
Elementy modelu transformacji gospodarczej systemu transportowego.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2004 z. 56, s. 323-330, bibliogr. 13 poz.

system transportowy ; transformacja gospodarcza ; transformacja ustrojowa ; rynek usług transportowych

transport system ; economic transformation ; political transformation ; transport service market

108/159
Nr opisu: 0000016072
Inteligentne systemy poboru opłat drogowych na przykładzie Austrii.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Telematyka i bezpieczeństwo ruchu drogowego. TIBRD'04. IV Konferencja naukowa, Katowice-Ustroń-Zawodzie, 19-20 listopada 2004. [Dokument elektroniczny]. [Sosnowiec] : [Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki, Zakład Systemów Komputerowych], [2004], dysk optyczny (CD-ROM) s. 181-190, bibliogr. 14 poz.

system poboru opłat ; Austria ; opłata drogowa

system of toll collection ; Austria ; road toll

109/159
Nr opisu: 0000010152
Kompetencje organów Unii Europejskiej w zakresie kształtowania wspólnej polityki transportowej.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Systemy transportowe. Teoria i praktyka. II Konferencja naukowo-techniczna. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 271-282, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1621 Transport ; z. 52)

polityka transportowa ; polityka Unii Europejskiej ; legislacja

transportation policy ; European Union policy ; legislation

110/159
Nr opisu: 0000010153
Mechanizmy kreacji wspólnej polityki transportowej po przyjęciu Konstytucji Europejskiej.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Systemy transportowe. Teoria i praktyka. II Konferencja naukowo-techniczna. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 283-290, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1621 Transport ; z. 52)

polityka transportowa ; polityka Unii Europejskiej ; konstytucja

transportation policy ; European Union policy ; constitution

111/159
Nr opisu: 0000014602
Multilane free-flow - inteligentny system poboru opłat drogowych w Austrii.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
-Telekomun. Sterow. Ruchem 2004 nr 4, s. 27-30

112/159
Nr opisu: 0000014479
Nowe tendencje w procesie finansowania infrastruktury drogowej w Polsce.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Transport jako czynnik integracji regionów. TRANSLOG 2004. [IV Międzynarodowa konferencja naukowa, Szczecin, 20-21 września 2004]. Szczecin : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 163-170, bibliogr. 21 poz.

113/159
Nr opisu: 0000014782
Spedycja jako wirtualna funkcja e-gospodarki.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Spedycja w sektorze TSL. Seminarium naukowe, Szczecin, grudzień 2004. Instytut Transportu i Logistyki. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Uniwersytet Szczeciński. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 29-38

114/159
Nr opisu: 0000007879
Data security management.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Jerzy** Mikulski.
W: Transport systems telematics. TST'03. III International conference, Katowice-Ustroń, 13-15 November 2003. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 257-272, bibliogr. 27 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1608 Transport ; z. 51)

bezpieczeństwo danych ; system teleinformatyczny ; zarządzanie bezpieczeństwem ; normalizacja

data security ; teleinformatic system ; security management ; normalization

115/159
Nr opisu: 0000031422
Data security management.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Jerzy** Mikulski.
W: Transport systems telematics. TST'03. III International conference, Katowice - Ustroń, 13-15 November 2003. Conference proceedings. Abstracts. Katowice : Department of Automatics in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2003, s. 37-38

116/159
Nr opisu: 0000022355
Elementy zarządzania ochroną informacji w przedsiębiorstwie transportowym.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
W: Telematyka w transporcie. Ogólnopolskie seminarium naukowe, Szczecin, 8 grudnia 2003. Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Instytut Transportu i Logistyki. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 51-56, bibliogr. 36 poz.

117/159
Nr opisu: 0000007880
Hazards for electronic transactions in the wide area networks.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Transport systems telematics. TST'03. III International conference, Katowice-Ustroń, 13-15 November 2003. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 273-283, bibliogr. 27 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1608 Transport ; z. 51)

sieć globalna ; transakcja elektroniczna ; telematyka

global network ; electronic transaction ; telematics

118/159
Nr opisu: 0000031423
Hazards for electronic transactions in the wide area networks.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Transport systems telematics. TST'03. III International conference, Katowice - Ustroń, 13-15 November 2003. Conference proceedings. Abstracts. Katowice : Department of Automatics in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2003, s. 39-40

119/159
Nr opisu: 0000022372
Problemy integracji systemu transportowego Polski i Unii Europejskiej.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Polska krajem Unii Europejskiej - problemy transformacji systemowej i regionalnej. Red.: A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski. Politechnika Opolska w Opolu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Bytom : [Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji], 2003, s. 385-405, bibliogr. 14 poz.

120/159
Nr opisu: 0000008014   
Rejestracja i przetwarzanie danych w telematycznych systemach transportu. Praca zbiorowa. Pod red. J. Piechy.
[Aut.]: Zbigniew Czapla, Stanisław Krawiec, Wiesław Pamuła, Jan** Piecha, Rafał Wąsik, [i in.].
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 170 s., bibliogr. 15 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 54)

121/159
Nr opisu: 0000018200
Strategie relacyjne w procesie kształtowania struktury podmiotowej systemu transportowego.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: 2 Europejski Kongres Transportowy. TRANSLOG 2003, Szczecin, 18-19 września 2003. Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług [i in.]. Szczecin : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003, s. 287-295
Kongres będący zarazem 3 Konferencją pod hasłem: "Współczesne przemiany na europejskim rynku usług transportowych", Szczecin, 18-19 września 2003

122/159
Nr opisu: 0000004888
Struktura przewozów ładunków na obszarze województwa śląskiego w latach 1989 - 2001.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Systemy transportowe. Teoria i praktyka. I Konferencja naukowo-techniczna. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 95-124, bibliogr. 16 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1586 Transport ; z. 47)

przewozy regionalne ; struktura ; transport towarów ; rozwój transportu ; województwo śląskie

regional transport ; structure ; goods transport ; transport development ; Silesian Voivodeship

123/159
Nr opisu: 0000022356
Szanse i zagrożenia dla działalności gospodarczej przedsiębiorstwa transportowego w otoczeniu wirtualnym.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Telematyka w transporcie. Ogólnopolskie seminarium naukowe, Szczecin, 8 grudnia 2003. Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Instytut Transportu i Logistyki. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 77-82, bibliogr. 30 poz.

124/159
Nr opisu: 0000017620
Transakcja elektroniczna jako element innowacyjności przedsiębiorstwa transportowego.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Nowoczesne produkty na rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznym. Praca zbiorowa. Pod red. B. Kos. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 159-170

125/159
Nr opisu: 0000022358
Transformacja systemowa gospodarki a teoria systemów.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Polska krajem Unii Europejskiej - problemy transformacji systemowej i regionalnej. Red.: A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski. Politechnika Opolska w Opolu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Bytom : [Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji], 2003, s. 11-36, bibliogr. 21 poz.

126/159
Nr opisu: 0000004893
Upodmiotowienie kosztów zewnętrznych transportu jako instrument kształtowania zrównoważonego systemu transportowego Europy.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Ryszard** Janecki.
W: Systemy transportowe. Teoria i praktyka. I Konferencja naukowo-techniczna. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 345-358, bibliogr. 26 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1586 Transport ; z. 47)

system transportowy ; koszty ; transport zrównoważony ; Unia Europejska

transport system ; costs ; sustainable transport ; European Union

127/159
Nr opisu: 0000022376
Mobilna transmisja danych oraz podpis elektroniczny w kształtowaniu jakości usługi transportowej.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Nowoczesne technologie w transporcie. Ogólnopolskie seminarium naukowe, Szczecin, 9 grudnia 2002. Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Instytut Transportu i Logistyki. Szczecin : [b.w.], [2002], s. 55-63, bibliogr. 3 poz.

128/159
Nr opisu: 0000079589
Promocja transportu ekologicznego w kontekście zrównoważonego rozwoju regionu.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
W: Zrównoważony rozwój regionalny w aspekcie integracji europejskiej. Red. A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2002, s. 374-391, bibliogr. 33 poz.

transport ; zrównoważony rozwój ; rozwój regionalny

transport ; sustainable development ; regional development

129/159
Nr opisu: 0000018220
Transmisja danych w sieciach komórkowych drugiej generacji - tendencje rozwoju.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Telematyka i bezpieczeństwo ruchu drogowego. TiBRD'02. II Konferencja, Katowice - Ustroń-Jaszowiec, 25-26 października 2002 r. [Dokument elektroniczny]. Sosnowiec : Zakład Elektroniki i Systemów Komputerowych. Instytut Informatyki. Uniwersytet Śląski, [2002], dysk optyczny (CD-ROM) s. 192-202, bibliogr. 14 poz.

130/159
Nr opisu: 0000004679
Transmission of data in the cellular telephony system of III and IV generation.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Transport systems telematics. TST'02. II International conference, Katowice-Ustroń, 07-09 November 2002. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 249-259, bibliogr. 15 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1570 Transport ; z. 45)

131/159
Nr opisu: 0000079584
Zrównoważony rozwój systemu transportowego jako kierunek kształtowania regionalnej polityki transportowej w warunkach integracji z Unią Europejską.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec.
W: Zrównoważony rozwój regionalny w aspekcie integracji europejskiej. Red. A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2002, s. 222-236, bibliogr. 18 poz.

system transportowy ; rozwój regionalny ; transport zrównoważony

transport system ; regional development ; sustainable transport

132/159
Nr opisu: 0000030554
Algorytmizacja problematyki regulacji ruchu pociągów w sieci połączeń kolejowych.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Dwudziesta Ósma Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko, 21-28.IX.1999. Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Warszawa : [b.w.], 1999, s. 65

133/159
Nr opisu: 0000007054
Kształtowanie struktur systemu transportowego Górnego Śląska i Północnych Moraw - aspekty ekonomiczne.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Marek* Machura.
W: Zintegrowany system transportowy i przesyłowy Górnego Śląska oraz Północnych Moraw XX i XXI wieku. Międzynarodowa konferencja naukowa, [14-15 październik 1999 r.]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, s. 27-34, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1431 Transport ; z. 37)

134/159
Nr opisu: 0000006130
Symulacja strategii sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu.
[Aut.]: Jerzy** Skorwider, Stanisław Krawiec, L. Czerwiński.
W: Zintegrowany system transportowy i przesyłowy Górnego Śląska oraz Północnych Moraw XX i XXI wieku. Międzynarodowa konferencja naukowa, [14-15 październik 1999 r.]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, s. 53-63, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1431 Transport ; z. 37)

135/159
Nr opisu: 0000026215
Laboratorium podstaw programowania w jezyku TURBO PASCAL. Praca zbiorowa. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998

136/159
Nr opisu: 0000025265
Laboratorium podstaw programowania w języku TURBO PASCAL. Praca zbiorowa. Pod red. Stanisława Krawca.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, A. Król, Teresa Pamuła, Marek* Machura, Andrzej Trzaska. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 455 s., bibliogr. 34 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 2090 0434-0825)

137/159
Nr opisu: 0000028198
Koncepcja organizacji zintegrowanego transportu zbiorowego w województwie katowickim.
[Aut.]: Ryszard** Janecki, Stanisław Krawiec, Marek* Machura.
W: Rozwój infrastruktury transportowej Śląska i Północnych Moraw - część środkowoeuropejskiego systemu transportowego. Międzynarodowa konferencja i specjalistyczna wystawa, Ostrawa - Katowice, 29.04-06.05.1997 r. Materiały konferencyjne. T. 1. Instytut Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 231-242, bibliogr. 5 poz.

138/159
Nr opisu: 0000035465
Laboratorium podstaw programowania w języku TURBO PASCAL. Praca zbiorowa. Pod red. S. Krawca.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996

139/159
Nr opisu: 0000035511
Laboratorium podstaw programowania w języku TURBO PASCAL. Praca zbiorowa. Pod red. S. Krawca.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Aleksander Król, Teresa Pamuła, Marek* Machura, Andrzej Trzaska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, 455 s., bibliogr. 34 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1973 0434-0825)

140/159
Nr opisu: 0000035224
Odwzorowanie topologii rejonu sieci kolejowej dla potrzeb regulacji ruchu pociągów.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 1996 z. 28, s. 155-169, bibliogr. 4 poz.

141/159
Nr opisu: 0000035222
Pojemność regulacyjna układu torowego rejonu sieci kolejowej.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 1996 z. 28, s. 183-194, bibliogr. 6 poz.

142/159
Nr opisu: 0000035223
Struktura opisu dyskretnego topologii rejonu sieci kolejowej modelowanego dla potrzeb regulacji ruchu pociagów.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 1996 z. 28, s. 171-182, bibliogr. 5 poz.

143/159
Nr opisu: 0000037902
Zagadnienie regulacji ruchu pociągów jako problem szeregowania zadań.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Dwudziesta Czwarta Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane - Kościelisko, 19-26.IX.1995. Streszczenia wykładów i komunikatów. Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Warszawa : [b.w.], 1995, s. 51-52, bibliogr. 2 poz.

144/159
Nr opisu: 0000043974
Złożone Systemy Dyskretnych Zdarzeń w modelach ruchu pociagów realizowanych dla potrzeb regulacji ruchu.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
W: Dwudziesta Trzecia Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko, 20-27.IX.1994. Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Warszawa : [b.w.], 1994, s. 63-64, bibliogr. 2 poz.

145/159
Nr opisu: 0000054765
Model symulacyjny ruchu pociągów na sieci kolejowej dla potrzeb regulacji. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
Szczecin, 1992
Uniwersytet Szczeciński. Wydział Transportu i Łączności. Promotor: prof. dr hab. inż. S. Chwesiuk

146/159
Nr opisu: 0000060028
Dwukomputerowa realizacja makromodelu ruchu pociągów.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Roman* Konieczny, Ryszard** Janecki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 1990 z. 16, s. 137-146, bibliogr. 3 poz.

147/159
Nr opisu: 0000060026
Modelowanie złożonych systemów dyskretnych zdarzeń.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 1990 z. 16, s. 57-71, bibliogr. 36 poz.

148/159
Nr opisu: 0000060017
Realizacja struktur symulacyjnych w języku Turbo PASCAL dla potrzeb modelu symulacyjnego pociągów.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 1990 z. 16, s. 189-210, bibliogr. 19 poz.

149/159
Nr opisu: 0000060024
Wybrane zagadnienia opisu systemów dyskretnych zdarzeń.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 1990 z. 16, s. 17-34, bibliogr. 21 poz.

150/159
Nr opisu: 0000060029
Zagadnienia komputerowej realizacji mapy rejonu sieci kolejowej.
[Aut.]: Roman* Konieczny, Stanisław Krawiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 1990 z. 16, s. 119-136, bibliogr. 8 poz.

151/159
Nr opisu: 0000062607
Zagadnienia komputerowej realizacji mapy rejonu sieci kolejowej. Cz. 1.
[Aut.]: Roman* Konieczny, Stanisław Krawiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 1990 z. 16, s. 103-118, bibliogr. 8 poz.

152/159
Nr opisu: 0000060025
Złażone systemy dyskretnych zdarzeń.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 1990 z. 16, s. 35-56, bibliogr. 22 poz.

153/159
Nr opisu: 0000061120
Elementy programowania w języku BASIC.
[Aut.]: Roman* Konieczny, Stanisław Krawiec. Wyd. 3.
Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1989, 132 s., bibliogr. 22 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego nr 1494 0434-0825)

154/159
Nr opisu: 0000060747
Opis formalny modelu ruchu pociągów.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 1989 z. 13, s. 245-265, bibliogr. 17 poz.

155/159
Nr opisu: 0000060749
Opis nieformalny modelu ruchu pociągów - elementy.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 1989 z. 13, s. 209-230, bibliogr. 17 poz.

156/159
Nr opisu: 0000060748
Opis nieformalny modelu ruchu pociągów - interakcja elementów.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 1989 z. 13, s. 231-244, bibliogr. 17 poz.

157/159
Nr opisu: 0000060750
Prezentacja ogólna modelu ruchu pociągów.
[Aut.]: Stanisław Krawiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 1989 z. 13, s. 193-207, bibliogr. 17 poz.

158/159
Nr opisu: 0000061123
Wprowadzenie do programowania w języku FORTRAN IV mikrokomputera MERA-60.
[Aut.]: Roman* Konieczny, Stanisław Krawiec. Wyd. 2.
Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1989, 207 s., bibliogr. 32 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego nr 1495 0434-0825)

159/159
Nr opisu: 0000060760
Wybrane zagadnienia opisu formalnego modelu systemu złożonego.
[Aut.]: Roman* Konieczny, Stanisław Krawiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 1989 z. 13, s. 15-31, bibliogr. 19 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie