Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KRAWCZYK J
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/14
Nr opisu: 0000137489   
The unipore and bidisperse diffusion models for methane in hard coal solid structures related to the conditions in the Upper Silesian Coal Basin.
[Aut.]: M. Karbownik, J. Krawczyk, Tomasz Schlieter.
-Arch. Mining Sci. 2020 vol. 65 iss. 3, s. 591-603, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 0.770. Punktacja MNiSW 40.000

wybuch gazu i skał ; właściwości sorpcyjne ; struktura węgla kamiennego ; model dyfuzji

gas and rock outburst ; sorption properties ; hard coal structure ; diffusion model

2/14
Nr opisu: 0000123556   
The impact of air traffic increases on the safety of air operations in the Polish airspace.
[Aut.]: Jarosław Kozuba, J. Krawczyk, Ł. Korytek.
-Sci. J. Sil. Univ. Technol., Ser. Transp. 2018 vol. 98, s. 53-63, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

polska przestrzeń powietrzna ; bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej ; zwiększona efektywność wykorzystania przestrzeni powietrznej ; operacje lotnicze ; pionowy i poziomy podział przestrzeni powietrznej

Polish airspace ; airspace security ; increased effectiveness of airspace use ; flight operations ; vertical and horizontal airspace division

3/14
Nr opisu: 0000110938
Karta Wenecka 1964-2014. Pod red. Weroniki Bukowskiej, Janusza Krawczyka.
Toruń : Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, 342 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

zabytek ; konserwacja

monument ; conservation

4/14
Nr opisu: 0000096114   
Surface Decorations of Al-Cu-Fe and Al-Cu-Co Single Quasicrystals.
[Aut.]: M. Surowiec, W. Bogdanowicz, J. Krawczyk, Maria Sozańska.
-Acta Phys. Pol. A 2014 vol. 126 no. 2, s. 597-598, bibliogr. 11 poz.
Referat wygłoszony na: 12th International Conference on Quasicrystals (ICQ12) Kraków, Poland, Septembtember 1-6, 2013. Impact Factor 0.530. Punktacja MNiSW 15.000

5/14
Nr opisu: 0000093717   
Technologia wytwarzania szkieł metalicznych na osnowie magnezu w postaci taśm.
[Aut.]: J. Krawczyk, Katarzyna Cesarz-Andraczke.
W: Sesja Okolicznościowa Studenckich Kół Naukowych "SO-KÓŁ'14". Red. Mirosław Bonek. Gliwice : Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, 2014, s. 73-78, bibliogr. 6 poz. (Prace Studenckich Kół Naukowych ; Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Politechnika Śląska nr 30)

szkło metaliczne ; struktura amorficzna ; odlewanie ciągłe ; szkło metaliczne na osnowie magnezu

metallic glass ; amorphous structure ; continuous casting ; magnesium-based bulk metallic glass

6/14
Nr opisu: 0000072704
Growth morphology of single-crystal grains obtained by directional crystallisation of an Al-Cu-Fe alloy.
[Aut.]: M. Surowiec, W. Bogdanowicz, J. Krawczyk, Bolesław** Formanek, Maria Sozańska.
-Philos. Mag. 2011 vol. 91 iss. 19/21, s. 2458-2465
Special Issue: Proceedings of the Eleventh International Conference on Quasicrystals:13-18 June 2010, Sapporo

faza Al-Cu-Fe ; kwazikryształ ; morfologia wzrostu ; rozpuszczanie

Al-Cu-Fe phase ; quasicrystal ; growth morphology ; dissolution

7/14
Nr opisu: 0000072588   
Tribological properties of rail steel in straight moderately loaded sections of railway tracks.
[Aut.]: Henryk Bąkowski, Andrzej Posmyk, J. Krawczyk.
-Arch. Metall. Mater. 2011 vol. 56 iss. 3, s. 813-822, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.487. Punktacja MNiSW 20.000

bainityczna stal szynowa ; perlityczna stal szynowa ; zużycie ścierne ; zużycie zmęczeniowe ; torowisko ; właściwości tribologiczne

bainitic rail steel ; pearlitic rail steel ; abrasive wear ; fatigue wear ; railway subgrade ; tribological properties

8/14
Nr opisu: 0000072564   
Tribological properties of tyre steel in rolling-sliding contact against bainitic rail steel.
[Aut.]: J. Krawczyk, Mirosław Witaszek, Kazimierz Witaszek.
-Arch. Metall. Mater. 2011 vol. 56 iss. 3, s. 709-715, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.487. Punktacja MNiSW 20.000

stal obręczowa ; zużycie ; współczynnik tarcia ; mechanizm zużycia

tyre steel ; wear ; coefficient of friction ; mechanism of wear

9/14
Nr opisu: 0000065651
Wpływ nacisku na zużywanie bainitycznej stali szynowej przy niewielkim poślizgu.
[Aut.]: J. Krawczyk, Mirosław Witaszek, Kazimierz Witaszek, W. Skuza, J. Rucki.
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 222-226, bibliogr. 6 poz.

10/14
Nr opisu: 0000062660
Wpływ poślizgu na zużycie i zmiany w mikrostrukturze warstwy wierzchniej stali bainitycznej przeznaczonej na szyny kolejowe.
[Aut.]: Mirosław Witaszek, J. Krawczyk, Kazimierz Witaszek.
-Tribologia 2010 R. 41 nr 6, s. 237-246, bibliogr. 11 poz.

stal bainityczna ; bainit ; tarcie ; szyna kolejowa

bainite steel ; bainite ; friction ; rail splint

11/14
Nr opisu: 0000065650
Wpływ ratchettingu na powstawanie i rozwój zmęczeniowych pęknięć w stali szynowej.
[Aut.]: Henryk Bąkowski, Andrzej Posmyk, J. Krawczyk.
W: XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków - Krynica, 28.IX - 1.X.2010. Pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. [Kraków] : [Zakład Usług Poligraficznych Bolesław Dębiak], 2010, s. 216-221, bibliogr. 10 poz.

12/14
Nr opisu: 0000004957
Wpływ prowadnic skipów na trwałość prowadników linowych.
[Aut.]: Alfred** Carbogno, A. Meder, J. Krawczyk.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 1999 R. 37 nr 1, s. 31-44, bibliogr. 17 poz.

13/14
Nr opisu: 0000028242
Wpływ rodzaju stosowanych prowadnic naczynia wyciągowego na trwałość lin prowadniczych.
[Aut.]: Alfred** Carbogno, A. Meder, J. Krawczyk.
W: Trwałość elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych. TEMAG'97. VI Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń-Zawodzie, 5-7 listopada 1997. Instytut Mechanizacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Katowicki Holding Węglowy S.A.. Gliwice : [Instytut Mechanizacji Górnictwa. Politechnika Śląska], 1997, s. 7-14, bibliogr. 4 poz.

14/14
Nr opisu: 0000065049
Elektroniczna technika obliczeniowa z opisem języka BASIC. Dla studentów Wydziału Chemicznego.
[Aut.]: J. Krawczyk, Mieczysław Łapkowski, Jerzy** Strojek, K. Szczerbińska. Wyd. 2 popr. i uzup..
Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1988, 185 s., bibliogr. 10 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego nr 1381 0434-0825)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie