Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KRAUSE MARCIN
Liczba odnalezionych rekordów: 303Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/303
Nr opisu: 0000136006
Analiza podstaw prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy służb na wybranym przykładzie.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Studium wybranych czynników efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych. Red. nauk. Małgorzata Wyganowska, Katarzyna Tobór-Osadnik. Katowice : Śląsk, 2020, s. 247-262, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; przepisy prawne ; Państwowa Straż Pożarna

occupational health and safety ; regulations ; State Fire Service

2/303
Nr opisu: 0000135801   
Identyfication and assessment of occupational hazards in the working environment of the laser cutter operator.
[Aut.]: M. Palega, Marcin Krause.
W: System safety: human - technical facility - environment. Monograph. Eds.: Robert Ulewicz, Ruzica R. Nikolić. Warsaw : de Gruyter, 2020, s. 121-130, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

narażenie zawodowe ; środowisko pracy ; ocena ryzyka zawodowego ; cięcie laserem ; bezpieczeństwo i higiena pracy

occupational exposure ; work environment ; occupational risk assessment ; laser cutting ; occupational health and safety

3/303
Nr opisu: 0000134390   
Podstawy badania wypadków przy pracy. Cz. 2.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Atest 2020 nr 1, s. 4-7, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; wypadek przy pracy ; analiza wypadkowości

occupational health and safety ; accident at work ; analysis of accident rate

4/303
Nr opisu: 0000135900
Zmiany w prawie pracy w latach 2015-2019 w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Informator Ochr. Pracy 2020 nr 1, s. 6-9. Punktacja MNiSW 5.000

prawo pracy ; bezpieczeństwo i higiena pracy

labor law ; occupational health and safety

5/303
Nr opisu: 0000133983
Aktualne wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-ISO 45001:2018.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Informator Ochr. Pracy 2019 nr 2, s. 9-13. Punktacja MNiSW 5.000

6/303
Nr opisu: 0000136092   
Aktualne wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny służby - studium przypadku dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Prz. Nauk.-Metod. Eduk. Bezp. 2019 R. 12 nr 4, s. 107-121. Punktacja MNiSW 5.000

wymagania prawne ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; bezpieczeństwo i higiena służby ; Służba Celno-Skarbowa

legal requirements ; occupational health and safety ; service health and safety ; Customs and Fiscal Service

7/303
Nr opisu: 0000136094   
Analiza organizacji procesu kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej - studium przypadku dla specjalności kształcenia "Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy".
[Aut.]: Marcin Krause.
-Prz. Nauk.-Metod. Eduk. Bezp. 2019 R. 12 nr 4, s. 225-237. Punktacja MNiSW 5.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; studia wyższe ; proces kształcenia ; kierunek studiów ; specjalność kształcenia

occupational safety in mining ; high studies ; education process ; studies direction ; education speciality

8/303
Nr opisu: 0000130795
Analiza porównawcza statystyki wypadków przy pracy dla Polski oraz branż budownictwa i górnictwa - analiza wskaźnikowa.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Wybrane teoretyczne i praktyczne problemy w naukach o bezpieczeństwie. Red. Agnieszka Filipek, Daria Krzewniak. Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie. Siedlce : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019, s. 275-287, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

wypadek przy pracy ; statystyka wypadków ; wskaźnik wypadkowości

accident at work ; accidents statistics ; accident rate

9/303
Nr opisu: 0000133972
Analiza wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby na przykładzie wybranych służb.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i obronności. Red. Mirosław Minkina, Janusz Gierszewski. Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2019, s. 81-99, bibliogr. 60 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

bezpieczeństwo i higiena służby ; wymagania prawne ; służba ; wypadek ; system bezpieczeństwa państwa

service health and safety ; legal requirements ; service ; accident ; state security system

10/303
Nr opisu: 0000136727
Analiza wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby w Państwowej Straży Pożarnej.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych. Red. Zbigniew Ciekanowski, Sebastian Niedzwiecki. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2019, s. 257-272, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

wymagania prawne ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; bezpieczeństwo i higiena służby ; Państwowa Straż Pożarna

legal requirements ; occupational health and safety ; service health and safety ; State Fire Service

11/303
Nr opisu: 0000136728
Analiza wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby w policji.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych. Red. Zbigniew Ciekanowski, Sebastian Niedzwiecki. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2019, s. 273-288, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

wymagania prawne ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; bezpieczeństwo i higiena służby ; policja

legal requirements ; occupational health and safety ; service health and safety ; police

12/303
Nr opisu: 0000135898
Bezpieczeństwo i higiena pracy w aspekcie inżynierii bezpieczeństwa.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Security of the Republic of Poland in National and International Dimensions. Poland's 20 years in the NATO Security of the Future. Red. nauk. Andrzej Soboń, Anna Mróz-Jagiełło, Anna Zagórska. Akademi Sztuki Wojennej. Warszawa : Wydaw. Akademii Sztuki Wojennej, 2019, s. 529-547, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

inżynieria bezpieczeństwa ; metodologia ; bezpieczeństwo i higiena pracy

safety engineering ; methodology ; occupational health and safety

13/303
Nr opisu: 0000134904
Bezpieczeństwo i higiena pracy w aspekcie nauk technicznych i inżynierii bezpieczeństwa.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia. Red. Andrzej Gałecki. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2019, s. 427-440, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; nauki techniczne ; inżynieria bezpieczeństwa ; badania

occupational health and safety ; technical sciences ; safety engineering ; research

14/303
Nr opisu: 0000134905
Ocena stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie na podstawie analizy statystyki wypadków przy pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia. Red. Andrzej Gałecki. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2019, s. 441-450, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

górnictwo ; bezpieczeństwo pracy ; wypadkowość w pracy ; analiza statystyczna

mining ; work safety ; accident at work ; statistical analysis

15/303
Nr opisu: 0000133984   
Podstawy badania wypadków przy pracy. Cz. 1.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Atest 2019 nr 12, s. 4-7, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; wypadek przy pracy ; analiza wypadkowości

occupational health and safety ; accident at work ; analysis of accident rate

16/303
Nr opisu: 0000131952
Praca dyplomowa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, 123 s., bibliogr. 108 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; ocena ryzyka zawodowego ; wypadek przy pracy ; analiza wypadkowości ; praca dyplomowa ; poradnik metodyczny

occupational health and safety ; occupational risk assessment ; accident at work ; analysis of accident rate ; thesis ; methodological guide

17/303
Nr opisu: 0000134875
Praca zmianowa jako źródło zagrożeń w środowisku pracy.
[Aut.]: K. Górnowicz, T. Musioł, Marcin Krause.
W: Nauka i praktyka w bezpieczeństwie pracy, środowisku i zarządzaniu. Red. Danuta Zwolińska. Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2019, s. 85-97, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

praca zmianowa ; zagrożenie ; aspekt społeczny ; wydajność

shift work ; hazard ; social aspect ; efficiency

18/303
Nr opisu: 0000136093   
Przykładowe założenia dotyczące badań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - studium przypadku dla analizy wypadków zawodowych.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Prz. Nauk.-Metod. Eduk. Bezp. 2019 R. 12 nr 4, s. 123-137. Punktacja MNiSW 5.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; bezpieczeństwo i higiena służby ; wymagania prawne ; wypadek zawodowy ; metodologia badań

occupational health and safety ; service health and safety ; legal requirements ; occupational accident ; methodology of research

19/303
Nr opisu: 0000130798   
Stan bezpieczeństwa pracy w leśnictwie w latach 2009-2016.
[Aut.]: N. Gołąb, Marcin Krause.
-Sylwan 2019 z. 6, s. 508-514, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.624. Punktacja MNiSW 40.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; wypadek przy pracy ; wypadkowość ; uraz

occupational health and safety ; accident at work ; accident rate ; injury

20/303
Nr opisu: 0000134887
Terminologia dotycząca systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w aspekcie normy PN-ISO 45001:2018.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Nauka i praktyka w bezpieczeństwie pracy, środowisku i zarządzaniu. Red. Danuta Zwolińska. Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2019, s. 113-130, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ; terminologia ; norma PN-ISO 45001;2018

occupational health and safety management ; terminology ; PN-ISO 45001:2018 standard

21/303
Nr opisu: 0000129633
Analiza percepcji bezpieczeństwa i zagrożeń na podstawie listy kontrolnej i badań ankietowych - studium przypadku.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa. Elements of the theory and practice transdisciplinary research security issue. T. 8, Zapewnianie bezpieczeństwa w zakresie funkcjonowania wspólnot lokalnych. Ensuring safety in the scope of the functioning of the local community. Red. Maryla Fałdowska, Joanna Ważniewska. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Siedlce : Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018, s. 95-108, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

bezpieczeństwo ; zagrożenia ; nauczyciel akademicki ; bezpieczeństwo i higiena pracy

safety ; hazards ; academic teacher ; occupational health and safety

22/303
Nr opisu: 0000124459
Analiza porównawcza aktualnych wymagań dotyczących wypadków zawodowych.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Nowe trendy w bezpieczeństwie pracy, środowisku i zarządzaniu. Red. Bożena Szczucka-Lasota, Witold Krieser. Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2018, s. 251-263, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; wypadek zawodowy ; wymagania prawne

occupational health and safety ; occupational accident ; legal requirements

23/303
Nr opisu: 0000124470
Analiza porównawcza statystyki wypadków przy pracy dla Polski oraz branż budownictwa i górnictwa - analiza bezwzględna.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników. T. 4. Red. Iwona Romanowska-Słomka, Szymon Salamon. Wałbrzych : Wydaw. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2018, s. 329-339, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

wypadek przy pracy ; statystyka wypadków ; miary wypadkowości

accident at work ; accidents statistics ; measures of accident rate

24/303
Nr opisu: 0000129636   
Analiza wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w ratownictwie górniczym.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Nauk. Akad. im. Jana Długosza Częst., Tech. Inform. Inż. Bezp. 2018 t. 6, s. 545-562, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

górnictwo ; ratownictwo górnicze ; bezpieczeństwo i higiena pracy

mining ; mine rescue ; occupational health and safety

25/303
Nr opisu: 0000122742
Bezpieczeństwo produktu w aspekcie opakowania i transportu.
[Aut.]: B. Strózik, Aneta Grodzicka, Marcin Krause.
W: Wszystkie "wymiary" opakowań. Opakowania na miarę XXI wieku. Monografia. Pod red. Bartłomieja Kabaji. Kraków : Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów, 2018, s. 188-203, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

opakowanie ; bezpieczeństwo ; przewóz towarów niebezpiecznych

package ; safety ; transport of dangerous goods

26/303
Nr opisu: 0000124458
Budowa i eksploatacja urządzeń do natrysku cieplnego metodą HM w aspekcie zagrożeń i ryzyka zawodowego.
[Aut.]: Bożena Szczucka-Lasota, Marcin Krause, Damian Hadryś.
W: Nowe trendy w bezpieczeństwie pracy, środowisku i zarządzaniu. Red. Bożena Szczucka-Lasota, Witold Krieser. Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2018, s. 157-167, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

natryskiwanie cieplne ; metoda hybrydowa ; bezpieczeństwo i higiena pracy

thermal spraying ; hybrid method ; occupational health and safety

27/303
Nr opisu: 0000128277
Dobre badanie wypadków to lepsza ocena ryzyka.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: BHP 3.0 - stosowanie procedur bezpiecznej pracy na podstawie oceny ryzyka. 11. Ogólnopolska Konferencja Miesięcznika Atest, 21-23 listopada 2018 r., Wisła. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 115-124, bibliogr. 13 poz.

wypadek przy pracy ; analiza wypadkowości ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; ocena ryzyka

work accident ; analysis of accident rate ; occupational health and safety ; risk assessment

28/303
Nr opisu: 0000128271
Kształcenie studentów na kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Wielowymiarowość edukacji dla bezpieczeństwa. Red. Wojciech Horyń. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Wrocław : Wydaw. Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2018, s. 101-113, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

edukacja dla bezpieczeństwa ; studia wyższe ; proces kształcenia ; kierunek studiów ; inżynieria bezpieczeństwa

education for safety ; high studies ; education process ; studies direction ; safety engineering

29/303
Nr opisu: 0000124460
Logistyka i ergonomia utrzymania maszyn na przykładzie procesu wymiany koła szlifierskiego - jako element zarządzania i źródło korzyści ekonomicznych.
[Aut.]: Bożena Szczucka-Lasota, Marcin Krause, M. Krzysztoforski.
W: Nowe trendy w bezpieczeństwie pracy, środowisku i zarządzaniu. Red. Bożena Szczucka-Lasota, Witold Krieser. Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2018, s. 343-352, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ergonomia ; optymalizacja ; testowanie ; badanie jakościowe

ergonomics ; optimization ; testing ; qualitative research

30/303
Nr opisu: 0000125501
Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie osób narażonych i miejsc wykonywania pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Księga dobrych praktyk BHP. [Dokument elektroniczny]. Red. Danuta Zwolińska. Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 235-249, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ocena ryzyka zawodowego ; stanowisko pracy ; warunki pracy ; osoby narażone ; grupa szczególnego ryzyka

occupational risk assessment ; work place ; work conditions ; exposed persons ; group of specific risk

31/303
Nr opisu: 0000127303
Podstawowe założenia dotyczące oceny ryzyka zawodowego w ratownictwie górniczym na przykładzie specyfiki górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2018. Konferencja naukowa, Gliwice, 28 listopada 2018. Informator konferencyjny. Gliwice : Usługi Komputerowe i Poligraficzne Jan Gębka, Dariusz Gębka, 2018, s. 48-49

ratownictwo górnicze ; ryzyko zawodowe ; ocena ryzyka zawodowego

mine rescue ; occupational risk ; occupational risk assessment

32/303
Nr opisu: 0000121979
Podstawy badań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, 224 s., bibliogr. 262 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 695). Punktacja MNiSW 80.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; metodologia badań ; ryzyko zawodowe ; wypadek zawodowy

occupational health and safety ; methodology of research ; occupational risk ; occupational accident

33/303
Nr opisu: 0000128265
Przykładowe założenia dotyczące badań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności. Wybrane zagadnienia. Red.: Robert Białoskórski, Piotr Górny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Siedlce : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018, s. 323-342, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; ocena ryzyka zawodowego ; zagrożenia

occupational health and safety ; occupational risk assessment ; hazards

34/303
Nr opisu: 0000125488
Specyfika zagrożeń i ryzyka zawodowego w edukacji na przykładzie stanowiska pracy nauczyciela.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Postęp w inżynierii bezpieczeństwa II. Red. Krystyna A. Skibniewska, Leszek F. Korzeniowski. Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018, s. 137-150, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; zagrożenia ; ryzyko zawodowe ; edukacja ; nauczyciel

occupational health and safety ; hazards ; occupational risk ; education ; teacher

35/303
Nr opisu: 0000125500
Syntetyczna ocena zachowań ratowników górniczych według kryterium "ryzykownych zachowań w sytuacji atmosfery niezdatnej do oddychania".
[Aut.]: Aneta Grodzicka, Marcin Krause, M. Koszyk.
W: Księga dobrych praktyk BHP. [Dokument elektroniczny]. Red. Danuta Zwolińska. Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 225-234, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

górnictwo podziemne ; ratownictwo górnicze ; zachowanie ryzykowne

underground mining ; mine rescue ; risky behaviour

36/303
Nr opisu: 0000124467
Wybrane aspekty bezpieczeństwa i zdrowia w pracy socjalnej.
[Aut.]: Marcin Krause, Aneta Grodzicka.
W: Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników. T. 4. Red. Iwona Romanowska-Słomka, Szymon Salamon. Wałbrzych : Wydaw. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2018, s. 99-110, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

praca socjalna ; pracownik socjalny ; bezpieczeństwo i higiena pracy

social work ; social worker ; occupational health and safety

37/303
Nr opisu: 0000116742
Analiza percepcji zagrożeń w środowisku pracy na przykładzie badań ankietowych wśród ratowników górniczych w kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników. T. 3. Red. Iwona Romanowska-Słomka, Szymon Salamon. Wałbrzych : Wydaw. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2017, s. 185-195, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

percepcja zagrożeń ; zagrożenia górnicze ; ratownictwo górnicze

hazard perception ; mining hazards ; mine rescue

38/303
Nr opisu: 0000124536
Analiza statystyki wypadków przy pracy na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego - próba oceny stanu bezpieczeństwa pracy w Polsce.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia. 3. Red. Natalia Majchrzak, Katarzyna Górecka. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, s. 95-105, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

state of occupational safety ; ocena ryzyka ; wypadek przy pracy ; statystyka wypadków

state of occupational safety ; risk assessment ; accident at work ; accidents statistics

39/303
Nr opisu: 0000116743
Analiza wybranych metod badania ryzykownych zachowań na przykładzie górników zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Marcin Krause, Aneta Grodzicka.
W: Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników. T. 3. Red. Iwona Romanowska-Słomka, Szymon Salamon. Wałbrzych : Wydaw. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2017, s. 197-206, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ryzykowne zachowania ; górnictwo podziemne ; metody badań

risky behaviors ; underground mining ; research methods

40/303
Nr opisu: 0000124535
Badania zróżnicowania ryzyka wypadków przy pracy na podstawie analizy wskaźnikowej wypadków według sekcji PKD.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia. 3. Red. Natalia Majchrzak, Katarzyna Górecka. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, s. 31-42, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

wypadek przy pracy ; ocena ryzyka ; statystyka wypadków ; analiza wskaźnikowa

accident at work ; risk assessment ; accidents statistics ; ratio analysis

41/303
Nr opisu: 0000117987   
Badania zróżnicowania ryzyka wypadków przy pracy na przykładzie analizy statystyki wypadków dla branży górnictwa i Polski.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 2, s. 160-168, bibliogr. 6 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. T. 1, Zagadnienia energomaszynowe i bezpieczeństwo w górnictwie. Red.: Pozzi Marek. Punktacja MNiSW 6.000

wypadek przy pracy ; statystyka wypadków ; górnictwo ; Polska

accident at work ; accidents statistics ; mining ; Poland

42/303
Nr opisu: 0000120237   
Hazards and occupational risk in hard coal mines - a critical analysis of legal requirements.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: The role of Polish coal in the national and European energy sector, 19-21 June 2017, Andrychów, Poland. Bristol : Institute of Physics, 2017, art. 012013 s. 1-9, bibliogr. 30 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 268 1757-8981). Punktacja MNiSW 15.000

43/303
Nr opisu: 0000116009   
Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie miejsca i warunków wykonywania pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 100, s. 209-224, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; ocena ryzyka zawodowego ; stanowisko pracy

occupational health and safety ; occupational risk assessment ; workplace

44/303
Nr opisu: 0000124515
Percepcja procesu pracy i ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska pracy nauczyciela akademickiego w wybranej uczelni - studium przypadku.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia. 3. Red. Natalia Majchrzak, Katarzyna Górecka. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, s. 21-29, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; proces pracy ; ryzyko zawodowe ; nauczyciel akademicki

occupational health and safety ; work process ; occupational risk ; academic teacher

45/303
Nr opisu: 0000116711
Percepcja wysiłku głosowego i obciążenia psychicznego na przykładzie stanowiska pracy nauczyciela akademickiego - studium przypadku.
[Aut.]: Marcin Krause, K. Wojciechowska.
W: Ochrona zdrowia pracujących. Health protection of the employees. Red. Jarosław Chmielewski, Małgorzata Czarny-Działak, Natalia Pawlas. Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2017, s. 183-194, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; nauczyciel akademicki ; wysiłek głosowy ; obciążenie psychiczne ; działania profilaktyczne

occupational health and safety ; academic teacher ; vocal effort ; psychical stress ; preventive actions

46/303
Nr opisu: 0000122740
Pracownik socjalny jako ważny element pomocy społecznej i społeczeństwa obywatelskiego - specyfika procesu pracy i zagrożeń w środowisku pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 2. Red. Katarzyna Górecka, Anna Kurkiewicz. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, s. 117-128, bibliogr. 15 poz. (Edukacja XXI wieku ; 41). Punktacja MNiSW 5.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; proces pracy ; zagrożenia ; pracownik socjalny

occupational health and safety ; work process ; hazards ; social worker

47/303
Nr opisu: 0000116709
Problemy oceny ryzyka zawodowego w aspekcie miejsca i warunków wykonywania pracy oraz pracujących i grup szczególnego ryzyka.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Ochrona zdrowia pracujących. Health protection of the employees. Red. Jarosław Chmielewski, Małgorzata Czarny-Działak, Natalia Pawlas. Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2017, s. 67-77, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; ocena ryzyka zawodowego ; stanowisko pracy ; grupa szczególnego ryzyka ; pracownik

occupational health and safety ; occupational risk assessment ; work place ; group of specific risk ; employee

48/303
Nr opisu: 0000114498   
Wybrane aspekty adaptacji zawodowej ratowników górniczych na podstawie badań ankietowych.
[Aut.]: Aneta Grodzicka, Marcin Krause.
-Prz. Gór. 2017 t. 73 nr 2, s. 24-31, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

górnictwo ; ratownictwo górnicze ; adaptacja zawodowa ; badanie ankietowe

mining ; mine rescue ; occupational adaptation ; questionnaire research

49/303
Nr opisu: 0000116710
Źródła stresu pracowniczego na tle klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie handlowym.
[Aut.]: K. Wojciechowska, A. Walczyna, Marcin Krause.
W: Ochrona zdrowia pracujących. Health protection of the employees. Red. Jarosław Chmielewski, Małgorzata Czarny-Działak, Natalia Pawlas. Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2017, s. 127-137, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

klimat organizacyjny ; stres organizacyjny ; źródła stresu pracowniczego

organizational climate ; work stress ; job stress sources

50/303
Nr opisu: 0000111680
Analiza percepcji zdrowia na podstawie badań ankietowych - studium przypadku.
[Aut.]: Marcin Krause, K. Wojciechowska.
W: Zdrowie - ujęcie wielowymiarowe. Health - multidimensional approach. Red. Jarosław Chmielewski, Mariola Wojciechowska, Monika Szpringer. Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 13-21, bibliogr. 10 poz.

percepcja zdrowia ; badania ankietowe ; nauczyciel akademicki

health perception ; questionnaire research ; academic teacher

51/303
Nr opisu: 0000107322
Analiza specjalistycznego wyposażenia ratownika górniczego podczas akcji ratowniczych w kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Jan* Szlązak, Aneta Grodzicka, Marcin Krause, A. Chłopek.
-Wiad. Gór. 2016 R. 67 nr 6, s. 390-396, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ratownictwo górnicze ; wyposażenie techniczne ; akcja ratunkowa

mine rescue work ; technical equipment ; rescue operation

52/303
Nr opisu: 0000115336   
Analiza wybranych zagrożeń fizycznych na stanowisku pracy laboranta - próbobiorcy.
[Aut.]: D. Muszer, Marcin Krause.
-Prz. Nauk.-Metod. Eduk. Bezp. 2016 R. 9 nr 3, s. 221-236, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; analiza zagrożeń ; stanowisko laboranta-próbobiorcy

occupational health and safety ; hazard analysis ; workplace of laboratory-sampler

53/303
Nr opisu: 0000111571
Analiza wystąpienia zagrożeń naturalnych na przykładzie analizy zagrożeń związanych z burzami na terenie powiatu gliwickiego i miasta Gliwice.
[Aut.]: J. Stradomski, Marcin Krause.
W: Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy. 1, Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. Red. Helena Marek, Katarzyna Górecka. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 293-306, bibliogr. 10 poz.

burza ; analiza zagrożeń ; ocena ryzyka ; zarządzanie kryzysowe

storm ; hazard analysis ; risk assessment ; crisis management

54/303
Nr opisu: 0000111587
Badania percepcji zagrożeń w środowisku pracy na podstawie opinii ratowników górniczych, zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy. 2, Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji. Red. Małgorzata Kuć, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 155-165, bibliogr. 18 poz.

percepcja zagrożeń ; zagrożenia górnicze ; ratownictwo górnicze

hazard perception ; mining hazards ; mine rescue

55/303
Nr opisu: 0000116736
Badania percepcji zagrożeń zawodowych na przykładzie ratowników górniczych w kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego. Red. Krzysztof Rokiciński, Stanisław Mikołajczak, Oksana Oszowska. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 89-103, bibliogr. 22 poz. (Paradygmaty Badań nad Bezpieczeństwem ; 3)

bezpieczeństwo i higiena pracy ; percepcja zagrożeń ; zagrożenia górnicze ; ratownictwo górnicze

occupational health and safety ; hazards perception ; mining hazards ; mine rescue

56/303
Nr opisu: 0000119141
Badania percepcji zdrowia wśród studentów i nauczycieli akademickich na podstawie badań ankietowych w wybranej uczelni technicznej.
[Aut.]: Marcin Krause, Anna Lubosz.
W: Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń - zdrowe życie, dorastanie i starzenie się. T. 1. Red. Irena Babets, Helena Marek. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 367-378, bibliogr. 9 poz.

percepcja zdrowia ; badania ankietowe ; nauczyciel akademicki ; studenci

health perception ; questionnaire research ; academic teacher ; students

57/303
Nr opisu: 0000106744
Badania skłonności ratowników górniczych do ryzykownych zachowań na podstawie Testu Zachowań Ryzykownych autorstwa Studenskiego.
[Aut.]: Aneta Grodzicka, Marcin Krause.
W: Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników. T. 2. Red. Iwona Romanowska-Słomka, Jacek Szczurowski. Wałbrzych : Wydaw. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2016, s. 121-130, bibliogr. 7 poz.

skłonność do ryzka ; ratownictwo górnicze ; zachowanie ryzykowne

inclinations for risk ; mine rescue ; risky behaviour

58/303
Nr opisu: 0000107326
Badania wpływu wieku ratowników górniczych na częstość skurczów ich serca i masę ciała podczas ćwiczeń ratowniczych.
[Aut.]: Jan* Szlązak, Aneta Grodzicka, Marcin Krause, A. Dobrowolski.
-Wiad. Gór. 2016 R. 67 nr 6, s. 397-403, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ćwiczenia ratownicze ; ratownictwo górnicze ; wiek ratownika ; badanie ; wydolność organizmu ; komora ćwiczeń

rescue practices ; mine rescue work ; rescuer age ; examination ; body efficiency ; training chamber

59/303
Nr opisu: 0000106746
Badania zróżnicowania ryzyka wypadków przy pracy na przykładzie analizy bezwzględnej i wskaźnikowej dla branży budownictwa i Polski.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników. T. 2. Red. Iwona Romanowska-Słomka, Jacek Szczurowski. Wałbrzych : Wydaw. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2016, s. 131-142, bibliogr. 16 poz.

wypadek przy pracy ; statystyka wypadków ; analiza ryzyka ; budownictwo

accident at work ; accidents statistics ; risk analysis ; building engineering

60/303
Nr opisu: 0000111545
Badania zróżnicowania ryzyka wypadków przy pracy na przykładzie analizy statystyki wypadków dla branży górnictwa i Polski.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. Konferencja naukowa, 23 listopada 2016, Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 53

wypadek przy pracy ; ryzyko wypadkowe ; statystyka wypadków

accident at work ; accident risk ; accidents statistics

61/303
Nr opisu: 0000110215
Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Niech ktoś nas wysłucha.
[Aut.]: A. Dunajska, M. Boryczko, Aneta Grodzicka, Marcin Krause.
Warszawa : Difin, 2016, 233 s., bibliogr. 118 poz.

bezpieczeństwo pracy ; pracownik socjalny ; ośrodek pomocy społecznej ; ryzyko zawodowe

work safety ; social worker ; social welfare centre ; occupational risk

62/303
Nr opisu: 0000111689
Identyfikacja źródeł stresu organizacyjnego pracowników zakładu produkcji materiałów budowlanych.
[Aut.]: K. Wojciechowska, Marcin Krause.
W: Zawodowe i społeczne problemy ochrony zdrowia. Professional and social problems of health protection. Red. Jarosław Chmielewski, Dorota Merecz-Kot, Monika Szpringer. Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 25-34, bibliogr. 25 poz.

stres organizacyjny ; budownictwo ; społeczne źródła stresu ; model strukturalny stresu

occupational stress ; construction industry ; social stress sources ; structural model of stress

63/303
Nr opisu: 0000106616
Ocena ryzyka zawodowego - wybrane problemy analizy ryzyka.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Wiad. Gór. 2016 R. 67 nr 5, s. 310-315, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ryzyko zawodowe ; ocena ; identyfikacja zagrożeń ; dokumentacja

occupational risk ; assessment ; hazard identification ; documentation

64/303
Nr opisu: 0000106233
Pożądane cechy i zachowania członków specjalistycznego pogotowia podwodnego w kopalni węgla kamiennego - badania sondażowe.
[Aut.]: Jan* Szlązak, Aneta Grodzicka, Marcin Krause, A. Chłopek, M. Świerczek.
-Wiad. Gór. 2016 R. 67 nr 4, s. 278-283, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

służba ratownicza ; kopalnia węgla kamiennego ; specjalistyczne pogotowie podwodne ; cechy osobowości

rescue service ; hard coal mine ; underwater specialized emergency ; personality traits

65/303
Nr opisu: 0000119143
Pracownik jako podmiot oceny ryzyka zawodowego - analiza wybranych aktów prawnych.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń - zdrowe życie, dorastanie i starzenie się. T. 1. Red. Irena Babets, Helena Marek. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 379-393, bibliogr. 21 poz.

bezpieczeństwo i higiena pracy ; ocena ryzyka zawodowego ; osoby starsze

occupational health and safety ; occupational risk assessment ; elderly people

66/303
Nr opisu: 0000119137
Pracownik jako podmiot oceny ryzyka zawodowego - propozycja wymagań dla osób starszych.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń - zdrowe życie, dorastanie i starzenie się. T. 1. Red. Irena Babets, Helena Marek. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 243-257, bibliogr. 30 poz.

bezpieczeństwo i higiena pracy ; ocena ryzyka zawodowego ; osoby starsze

occupational health and safety ; occupational risk assessment ; elderly people

67/303
Nr opisu: 0000111693
Praktyczne aspekty oceny ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska pracy nauczyciela akademickiego.
[Aut.]: Marcin Krause, K. Wojciechowska.
W: Zawodowe i społeczne problemy ochrony zdrowia. Professional and social problems of health protection. Red. Jarosław Chmielewski, Dorota Merecz-Kot, Monika Szpringer. Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 149-157, bibliogr. 30 poz.

bezpieczeństwo i higiena pracy ; ryzyko zawodowe ; nauczyciel akademicki

occupational health and safety ; occupational risk ; academic teacher

68/303
Nr opisu: 0000116734
Specyfika klasyfikacji zagrożeń i doboru metod oceny ryzyka zawodowego na przykładzie górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego. Red. Krzysztof Rokiciński, Stanisław Mikołajczak, Oksana Oszowska. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 77-87, bibliogr. 32 poz. (Paradygmaty Badań nad Bezpieczeństwem ; 3)

bezpieczeństwo i higiena pracy ; klasyfikacja zagrożeń ; ocena ryzyka zawodowego ; górnictwo węgla kamiennego

occupational health and safety ; classification of hazards ; occupational risk assessment ; hard coal mining

69/303
Nr opisu: 0000116721
Specyfika kryteriów oceny pracowników na przykładzie okresowej oceny nauczycieli akademickich.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. T. 3. Red. Teresa Węglarz, Helena Marek. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 311-322, bibliogr. 6 poz. (Edukacja XXI wieku ; 39)

ocena pracownika ; szkolnictwo wyższe ; nauczyciel akademicki ; ocena parametryczna

assessment of employee ; higher education ; academic teacher ; parametric evaluation

70/303
Nr opisu: 0000116716
Specyfika organizacji adaptacji zawodowej w procesie kształcenia na przykładzie nauczycieli akademickich.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. T. 3. Red. Teresa Węglarz, Helena Marek. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 125-135, bibliogr. 6 poz. (Edukacja XXI wieku ; 39)

nauczyciel akademicki ; szkolnictwo wyższe ; proces kształcenia ; adaptacja zawodowa

academic teacher ; higher education ; education process ; occupational adaptation

71/303
Nr opisu: 0000118218
Zarys metodyki badań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie analizy wypadków przy pracy i oceny ryzyka zawodowego.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Odcienie bezpieczeństwa. Obszary badań, kierunki rozwoju. Shades of security. Areas of research and trends in development. Red. Paulina Polko, Marek Walancik. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2016, s. 83-94, bibliogr. 25 poz.

analiza wypadkowości ; wypadek przy pracy ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; ocena ryzyka zawodowego ; metody badań

accident rate ; accident at work ; occupational health and safety ; occupational risk assessment ; research methods

72/303
Nr opisu: 0000112090   
Zarys metodyki oceny ryzyka zawodowego w aspekcie analizy metod badań.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Zesz. Nauk. WSZarz. Ochr. Pracy Katow. 2016 nr 1, s. 74-88, bibliogr. 37 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; ocena ryzyka zawodowego ; metody badań

occupational health and safety ; occupational risk assessment ; research methods

73/303
Nr opisu: 0000111691
Zaufanie pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
[Aut.]: K. Wojciechowska, Marcin Krause.
W: Zawodowe i społeczne problemy ochrony zdrowia. Professional and social problems of health protection. Red. Jarosław Chmielewski, Dorota Merecz-Kot, Monika Szpringer. Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 139-148, bibliogr. 26 poz.

zaufanie ; bhp ; bezpieczeństwo środowiska pracy ; pracownik sezonowy

trust ; work and health safety ; work environment safety ; seasonal employee

74/303
Nr opisu: 0000106727
Analiza bezpieczeństwa podczas Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
[Aut.]: E. Sikora, Marcin Krause.
W: Bezpieczeństwo z perspektywy środowisk i obszarów. Red. Helena Marek, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 289-299, bibliogr. 12 poz. (Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy ; 2)

piesza pielgrzymka ; analiza bezpieczeństwa ; analiza zagrożeń ; impreza masowa

walking pilgrimage ; safety analysis ; hazard analysis ; mass event

75/303
Nr opisu: 0000100724
Analiza przyczyn wypadków przy pracy w górnictwie na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Wiad. Gór. 2015 R. 66 nr 7/8, s. 395-404, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

górnictwo węgla ; bezpieczeństwo pracy ; wypadki w górnictwie ; wypadek przy pracy ; statystyka ; przyczyna wypadku ; analiza porównawcza

coal mining ; work safety ; accidents in mining industry ; work accident ; statistics ; cause of accident ; comparative analysis

76/303
Nr opisu: 0000103009
Analiza specjalistycznego wyposażenia ratownika górniczego podczas akcji ratowniczych w kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Jan* Szlązak, Aneta Grodzicka, Marcin Krause, A. Chłopek.
W: Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie. [Konferencja naukowa], Gliwice, 30.09.2015. [Dokument elektroniczny]. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-15, bibliogr. 12 poz.

ratownik górniczy ; kopalnia węgla ; ratownictwo górnicze ; zastęp ratowniczy ; sprzęt ratowniczy ; akcja ratunkowa

mine rescuer ; coal mine ; mine rescue work ; rescue team ; rescue equipment ; rescue operation

77/303
Nr opisu: 0000100103
Analiza stanu BHP i analiza wypadków w przedsiębiorstwie. Ćwiczenia.
[Aut.]: Marcin Krause. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, 136 s., bibliogr. 82 poz.
Skrypt nr 2550

bhp ; wypadek przy pracy ; warunki pracy ; wypadkowość w pracy

safety and health management ; accident at work ; work conditions ; work accidents

78/303
Nr opisu: 0000106710
Analiza wybranych metod i technik badawczych stosowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Jednostki, grupy i społeczeństwa. 1. Red. Marian Kopczewski, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 289-299, bibliogr. 17 poz. (Paradygmaty Badań nad Bezpieczeństwem ; )

bezpieczeństwo i higiena pracy ; metody badawcze

occupational health and safety ; research methods

79/303
Nr opisu: 0000106730
Analiza zagrożeń infrastruktury krytycznej na przykładzie powiatu Świętochłowice.
[Aut.]: Marcin Krause, N. Gołąb.
W: Bezpieczeństwo z perspektywy środowisk i obszarów. Red. Wojciech Horyń, Natalia Anna Fechner. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 389-401, bibliogr. 17 poz. (Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy ; 1)

analiza zagrożeń ; ocena ryzyka ; zarządzanie kryzysowe ; infrastruktura krytyczna

hazard analysis ; risk assessment ; crisis management ; critical infrastructure

80/303
Nr opisu: 0000106712
Badania przyczyn wypadków przy pracy na przykładzie analizy porównawczej statystyki wypadków dla Polski i budownictwa.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Bezpieczeństwo pracy. Środowisko. Zarządzanie. T. 2. Red. Danuta Zwolińska. Katowice : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2015, s. 31-45, bibliogr. 13 poz.

wypadek przy pracy ; Polska ; budownictwo ; wypadek śmiertelny ; statystyka

accident at work ; Poland ; building engineering ; fatal accident ; statistics

81/303
Nr opisu: 0000106732
Badania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - analiza i propozycje metod badawczych.
[Aut.]: Marcin Krause, Aneta Grodzicka.
W: Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników. T. 1. Red. Iwona Romanowska-Słomka, Jacek Szczurowski. Wałbrzych : Wydaw. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2015, s. 103-114, bibliogr. 24 poz.

metody badawcze ; ocena ryzyka zawodowego ; górnictwo

research methods ; occupational risk assessment ; mining

82/303
Nr opisu: 0000107058
Badania wpływu wieku i stażu pracy ratowników górniczych na ich zachowania się w sytuacji zagrożenia w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Postęp w inżynierii bezpieczeństwa. Red. Krystyna A. Skibniewska, Marian Lutostański. Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015, s. 209-226, bibliogr. 16 poz.

zagrożenia górnicze ; percepcja zagrożeń ; pracownik ; wiek ; staż pracy ; ratownictwo górnicze

mining hazards ; hazards perception ; employee ; age ; seniority ; mine rescue work

83/303
Nr opisu: 0000103011
Badania wpływu wieku ratowników górniczych na ich częstość skurczów serca i masę ciała podczas wykonywania ćwiczeń ratowniczych.
[Aut.]: Jan* Szlązak, Aneta Grodzicka, Marcin Krause, A. Dobrowolski.
W: Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie. [Konferencja naukowa], Gliwice, 30.09.2015. [Dokument elektroniczny]. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-13, bibliogr. 16 poz.

bezpieczeństwo i higiena pracy ; górnictwo podziemne ; ratownik górniczy

occupational health and safety ; underground mining ; mine rescuer

84/303
Nr opisu: 0000106738
Badania zróżnicowania ryzyka wypadkowego na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników. T. 1. Red. Iwona Romanowska-Słomka, Jacek Szczurowski. Wałbrzych : Wydaw. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2015, s. 115-126, bibliogr. 6 poz.

wypadek przy pracy ; statystyka wypadków ; ryzyko wypadkowe

accident at work ; accidents statistics ; accident risk

85/303
Nr opisu: 0000101017   
Badania zróżnicowania ryzyka wypadków przy pracy na przykładzie analizy bezwzględnej i wskaźnikowej dla branży górnictwa i Polski.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Prz. Gór. 2015 t. 71 nr 6, s. 35-41, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

wypadek przy pracy ; statystyka ; analiza ryzyka ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce

accident at work ; statistics ; risk analysis ; hard coal mining in Poland

86/303
Nr opisu: 0000099005
Hand washing practices of the residents of Silesia (Poland) based on observations in public toilets.
[Aut.]: J. Malinowska-Borowska, M. Wolny, Marcin Krause.
-J. Water Sanit. Hyg. Dev. 2015 vol. 5 no. 1, s. 107-114, bibliogr.. Impact Factor 0.799. Punktacja MNiSW 15.000

dezynfekcja ; obserwacja rąk ; mycie rąk ; Polska ; toaleta publiczna

disinfection ; hand observation ; hand washing ; Poland ; public toilet

87/303
Nr opisu: 0000106711
Identyfikacja obszarów podwyższonego ryzyka wypadków przy pracy na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Jednostki, grupy i społeczeństwa. 1. Red. Marian Kopczewski, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 601-611, bibliogr. 17 poz. (Paradygmaty Badań nad Bezpieczeństwem ; )

wypadkowość w pracy ; statystyka wypadków ; analiza ryzyka

accident at work ; accidents statistics ; risk analysis

88/303
Nr opisu: 0000107049
Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy - możliwości wykorzystania analizy statystyki wypadków przy pracy na przykładzie branży górnictwa.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Postęp w inżynierii bezpieczeństwa. Red. Krystyna A. Skibniewska, Marian Lutostański. Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015, s. 227-243, bibliogr. 29 poz.

bezpieczeństwo i higiena pracy ; monitorowanie ; wypadek przy pracy ; statystyka wypadków ; górnictwo

occupational health and safety ; monitoring ; accident at work ; accidents statistics ; mining

89/303
Nr opisu: 0000103002
Ocena ryzyka zawodowego - wybrane problemy analizy ryzyka.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie. [Konferencja naukowa], Gliwice, 30.09.2015. [Dokument elektroniczny]. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-11, bibliogr. 22 poz.

bezpieczeństwo i higiena pracy ; zagrożenia ; ryzyko zawodowe ; analiza ryzyka

occupational health and safety ; hazards ; occupational risk ; risk analysis

90/303
Nr opisu: 0000103008
Pożądane cechy i zachowania członków specjalistycznych zastępów do wykonywania prac podwodnych na podstawie wywiadu.
[Aut.]: Jan* Szlązak, Aneta Grodzicka, Marcin Krause, A. Chłopek, M. Świerczek.
W: Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie. [Konferencja naukowa], Gliwice, 30.09.2015. [Dokument elektroniczny]. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-11, bibliogr. 6 poz.

kopalnia węgla kamiennego ; zastęp ratowniczy ; praca pod wodą ; cechy osobowości

hard coal mine ; rescue team ; work under water ; personality traits

91/303
Nr opisu: 0000102849
Praktyczne problemy oceny ryzyka zawodowego - niezgodności dotyczące dokumentacji.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Bezpieczeństwo z perspektywy środowisk i obszarów. Red. Natalia Anna Fechner, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 97-107, bibliogr. 26 poz. (Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy ; 3)

bezpieczeństwo i higiena pracy ; ocena ryzyka zawodowego ; zagrożenia ; niezgodność

occupational health and safety ; occupational risk assessment ; hazards ; nonconformity

92/303
Nr opisu: 0000102135
Propozycja metodyki oceny ryzyka zawodowego na przykładzie górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: III Polski Kongres Górniczy 2015, Wrocław, 14-16.09.2015. Rozszerzone abstrakty. Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015, s. 431-433, bibliogr. 3 poz.
Toż na CD-ROM

górnictwo podziemne ; zagrożenia górnicze ; ryzyko zawodowe

underground mining ; mining hazards ; occupational risk

93/303
Nr opisu: 0000101277   
Przykład oceny ryzyka zawodowego na stanowisku laboranta próbobiorcy.
[Aut.]: D. Muszer, Marcin Krause.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 82, s. 149-163, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

bezpieczeństwo i higiena pracy ; ryzyko zawodowe ; laborant próbobiorca

occupational health and safety ; occupational risk ; laboratory-sampler

94/303
Nr opisu: 0000106713
Safety instructions for thermal spraying by arc system.
[Aut.]: Bożena Szczucka-Lasota, K. Szymański, Marcin Krause.
W: Bezpieczeństwo pracy. Środowisko. Zarządzanie. T. 3. Red. Damian Hadryś. Katowice : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2015, s. 263-271, bibliogr. 18 poz.

95/303
Nr opisu: 0000095620
Analiza stanu BHP i analiza wypadków w przedsiębiorstwie. Ćwiczenia.
[Aut.]: Marcin Krause.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014, 136 s., bibliogr. 82 poz.
Skrypt nr 2547

bhp ; wypadkowość w pracy ; warunki pracy ; analiza stanu bhp ; wypadek przy pracy ; kontrola stanu bhp

occupational health and safety ; accident at work ; work conditions ; analysis of state of occupational health and safety ; accident at work ; control of state of occupational health and safety

96/303
Nr opisu: 0000093361   
Charakterystyka wyników kształcenia prowadzonego na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 71, s. 195-208, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

Wydział Górnictwa i Geologii ; Politechnika Śląska ; kształcenie studentów ; proces kształcenia ; kierunek studiów ; specjalność kształcenia

Faculty of Mining and Geology ; Silesian University of Technology ; education of students ; education process ; studies direction ; education speciality

97/303
Nr opisu: 0000107645
Organizacja procesu kształcenia w uczelni na przykładzie specjalności kształcenia "technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy", prowadzonej na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. T. 1. Red. Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014, s. 281-294, bibliogr. 16 poz. (Edukacja XXI wieku ; 33)

studia wyższe ; efekty kształcenia ; specjalność kształcenia ; bezpieczeństwo i higiena pracy

higher education ; education effects ; education speciality ; occupational health and safety

98/303
Nr opisu: 0000107644
Organizacja zajęć dydaktycznych w uczelni na przykładzie przedmiotu "projektowanie systemów bezpieczeństwa".
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. T. 1. Red. Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014, s. 265-280, bibliogr. 21 poz. (Edukacja XXI wieku ; 33)

uczelnia ; dydaktyka ; system bezpieczeństwa ; analiza zagrożeń

university ; didactics ; safety system ; hazard analysis

99/303
Nr opisu: 0000099258
Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
[Aut.]: Marcin Krause, I. Romanowska-Słomka.
Wałbrzych : Wydaw. Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2014, 304 s., bibliogr. 270 poz.

ochrona pracy ; bhp ; ocena ryzyka zawodowego ; środki ochrony indywidualnej ; wypadkowość w pracy ; choroba zawodowa ; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

work protection ; occupational health and safety ; risk assessment ; personal protective equipment ; accident at work ; occupational disease ; occupational health and safety management

100/303
Nr opisu: 0000099000
Problemy identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka dla wybranych zagrożeń górniczych.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marcin Krause.
W: Przemysł wydobywczo-przetwórczy węgla i rud żelaza a rozwój gospodarczy. Elementy historii, rola ubezpieczeń, potrzeby i kierunki rozwoju. Red. Stanisław Nowak. Warszawa : Oficyna Wydaw. Edward Mitek, 2014, s. 330-338, bibliogr. 24 poz.

bhp ; zagrożenia górnicze ; wypadek przy pracy ; ryzyko zawodowe

occupational health and safety ; mining hazards ; accident at work ; occupational risk

101/303
Nr opisu: 0000099004
Zasady organizacji kształcenia na kierunku studiów inżynieria bezpieczeństwa na przykładzie Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Człowiek - społeczeństwo - państwo w sytuacjach kryzysu. Red. Wojciech Horyń, Natalia Dębowska. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014, s. 399-409, bibliogr. 5 poz. (Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy ; 1)

studia wyższe ; efekty kształcenia ; zarządzanie kryzysowe

high studies ; education effects ; crisis management

102/303
Nr opisu: 0000088955   
Classification principles of hazards for the assessment of occupational risk in coal mines.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Proceedings of the 13th International Congress on Energy and Mineral Resources. CIERM 2013. Approaching an economically and socially sustainable future, Santander, Spain, October 3-5, 2013 [online]. Eds. Ana Suarez Sanchez, Alicja Krzemień, Pedro Riesgo Fernandez, Francisco Javier Iglesias Rodriguez. National Association of Spanish Mining Engineers. Oviedo : Fundacion de Investigacion Tecnologica Luis Fernandez Velasco, 2013, (plik pdf) s. 250-255, bibliogr. 14 poz.
Dostępny w Internecie: http://www2.coimne.es/cierm/Proceedings.pdf [dostęp 19 grudnia 2013]

zagrożenia górnicze ; klasyfikacja zagrożeń ; ocena ryzyka zawodowego

mining hazards ; classification of hazards ; occupational risk assessment

103/303
Nr opisu: 0000073863
Aktualne wytyczne oceny ryzyka zawodowego dla obciążenia pracą fizyczną.
[Aut.]: Marcin Krause, Marek Profaska.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Monografia. Red.: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 101-111, bibliogr. 8 poz.

ryzyko zawodowe ; praca fizyczna ; bhp ; ocena ryzyka zawodowego

occupational risk ; physical work ; occupational health and safety ; occupational risk assessment

104/303
Nr opisu: 0000111557
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podstawowe wymagania i wytyczne.
[Aut.]: Marcin Krause. Wyd. 2 popr..
Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012, 148 s., bibliogr. 68 poz.

bhp ; zarządzanie bezpieczeństwem pracy ; ryzyko zawodowe ; wypadek przy pracy ; choroba zawodowa

occupational health and safety ; work safety management ; occupational risk ; accidents at work ; occupational disease

105/303
Nr opisu: 0000077706
Przegląd zasad projektowania ergonomicznego w bezpieczeństwie maszyn.
[Aut.]: Marcin Krause, Marek Profaska.
-Tech. Diagn. 2012 R. 21 z. 1, s. 22
Pełny tekst na CD-ROM. Zawiera materiały z: DIAGO 2012. 31. Mezinarodni vedecka konference "Technicka diagnostika stroju a vyrobnich zarizeni"

projektowanie ergonomiczne ; ergonomia ; maszyna

ergonomic design ; ergonomics ; machine

106/303
Nr opisu: 0000077723
Wybrane sposoby minimalizowania emisji hałasu u źródła w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla.
[Aut.]: Marcin Krause, Marek Profaska.
-Tech. Diagn. 2012 R. 21 z. 1, s. 22-23
Pełny tekst na CD-ROM. Zawiera materiały z: DIAGO 2012. 31. Mezinarodni vedecka konference "Technicka diagnostika stroju a vyrobnich zarizeni"

emisja hałasu ; przeróbka mechaniczna ; hałas przemysłowy

noise emission ; mechanical treatment ; occupational noise

107/303
Nr opisu: 0000077628
Zasady doboru metod oceny ryzyka zawodowego w aspekcie zróżnicowanego oddziaływania niebezpiecznych i szkodliwych czynników środowiska pracy w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Marcin Krause.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 349 s., bibliogr. 271 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 415)
Rozprawa habilitacyjna

ryzyko zawodowe ; środowisko pracy ; czynniki szkodliwe ; kopalnia węgla kamiennego ; zagrożenia górnicze

occupational risk ; work environment ; noxious agents ; hard coal mine ; mining hazards

108/303
Nr opisu: 0000068830
Adaptacja zawodowa nowo przyjętych pracowników na stanowiska robotnicze w kopalni "Bielszowice".
[Aut.]: R. Papciak, Marcin Krause.
-Wiad. Gór. 2011 R. 62 nr 11, s. 660-668, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

Kopalnia Węgla Kamiennego Bielszowice ; szkolenie ; bhp ; pracownik ; zatrudnienie w kopalniach

Bielszowice Hard Coal Mine ; occupational health and safety ; worker ; employment in mines ; training

109/303
Nr opisu: 0000065581
Aktualne wymagania i wytyczne dotyczące oceny narażenia zawodowego na promieniowanie optyczne.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 1, s. 1-7, bibliogr. 11 poz.

ocena ryzyka zawodowego ; promieniowanie optyczne ; promieniowanie laserowe

occupational risk assessment ; optical radiation ; laser radiation

110/303
Nr opisu: 0000067912
Aktualne wytyczne oceny narażenia zawodowego na nielaserowe promieniowanie optyczne.
[Aut.]: Marcin Krause, Marek Profaska.
-Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą 2011 T. 45, s. 143-155, bibliogr. 10 poz.

promieniowanie optyczne ; ryzyko zawodowe ; bhp

optical radiation ; occupational risk ; occupational health and safety

111/303
Nr opisu: 0000068803
Analiza stresu zawodowego na przykładzie doradcy inwestycyjnego.
[Aut.]: W. Słanina, Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 3, s. 17-21, bibliogr. 14 poz.

ryzyko zawodowe ; stres ; stresor ; doradca inwestycyjny

occupational risk ; stress ; stressor ; investment adviser

112/303
Nr opisu: 0000074489
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podstawowe wymagania i wytyczne.
[Aut.]: Marcin Krause.
Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2011, 148 s., bibliogr. 68 poz.

bhp ; zarządzanie bezpieczeństwem pracy ; ryzyko zawodowe ; wypadek przy pracy ; choroba zawodowa

occupational health and safety ; work safety management ; occupational risk ; accident at work ; occupational disease

113/303
Nr opisu: 0000074499
Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
[Aut.]: Marcin Krause, Marek Profaska.
-Tech. Diagn. 2011 R. 20 z. 1, s. 36
Pełny tekst na CD-ROM

114/303
Nr opisu: 0000067974
Identyfikacja głównych źródeł hałasu w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla.
[Aut.]: Marek Profaska, Marcin Krause, P. Wilczek.
-Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą 2011 T. 45, s. 225-239, bibliogr. 5 poz.

hałas ; identyfikacja ; przeróbka mechaniczna ; przeróbka węgla

noise ; identification ; mechanical treatment ; coal treatment

115/303
Nr opisu: 0000074487   
Ocena ryzyka zawodowego związanego z wysiłkiem głosowym na przykladzie nauczycieli w szkole średniej.
[Aut.]: Marcin Krause, A. Kustroń.
-Zesz. Nauk. WSZarz. Ochr. Pracy Katow. 2011 nr 1, s. 68-81, bibliogr. 10 poz.

ocena ryzyka zawodowego ; wysiłek głosowy ; nauczyciel

occupational risk assessment ; vocal effort ; teacher

116/303
Nr opisu: 0000069456
Organizacja oceny ryzyka zawodowego według Polskiej Normy PN-N-18002:2011.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 4, s. 17-20, bibliogr. 13 poz.

ryzyko zawodowe ; polska norma ; zarządzanie ryzykiem ; PN-N-18002:2011

occupational risk ; Polish standard ; risk management ; PN-N-18002:2011

117/303
Nr opisu: 0000073313   
Praktyczne aspekty doboru metod oceny ryzyka zawodowego.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 59, s. 173-190, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

ryzyko zawodowe ; szacowanie ryzyka ; norma PN-N-18001 ; zarządzanie bhp

occupational risk ; risk estimation ; PN-N-18001 standard ; occupational health and safety management

118/303
Nr opisu: 0000065591
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 1, s. 40-41
[Praca recenzowana]: 22 zadania służby bhp - standardy działania / Lesław Zieliński. Warszawa 2009

bhp ; standardy

occupational health and safety ; standards

119/303
Nr opisu: 0000074501
Wpływ modernizacji oraz instalacji węzła wysiewania miałów surowych w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK "Marcel" na zmiany w zewnętrznym środowisku akustycznym.
[Aut.]: Marek Profaska, Marcin Krause, Andrzej Norbert Wieczorek, M. Furgoł.
-Tech. Diagn. 2011 R. 20 z. 1, s. 52
Pełny tekst na CD-ROM

120/303
Nr opisu: 0000065592
Wybrane słownictwo polsko-angielskie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - stanowiska pracy i pracownicy.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 1, s. 43-44, bibliogr. 5 poz.

bhp ; słownictwo polsko-angielskie ; stanowisko pracy ; pracownik

occupational health and safety ; Polish-English vocabulary ; work place ; worker

121/303
Nr opisu: 0000074519
Wybrane słownictwo polsko-angielskie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - system oceny zgodności.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2011 R. 53 nr 4, s. 43-44, bibliogr. 5 poz.

system oceny zgodności ; słownictwo polsko-angielskie ; zarządzanie bezpieczeństwem pracy

conformity assessment system ; Polish-English vocabulary ; work safety management

122/303
Nr opisu: 0000074535
Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji - analiza wymagań i propozycja wytycznych.
[Aut.]: A. Hołtyn, Marcin Krause.
-Forum Eksploat. 2008 nr 1, s. 36-38, bibliogr. 3 poz.

bhp ; wodociąg ; kanalizacja ; analiza bezpieczeństwa

occupational health and safety ; water supply ; sewerage ; safety analysis

123/303
Nr opisu: 0000068660
Badania emisji hałasu związanego z budową autostrady A1 na odcinku węzła "Dębieńsko".
[Aut.]: Marek Profaska, Marcin Krause, M. Kosiński.
-Tech. Diagn. 2010 R. 19 z. 1, s. 43, bibliogr. 10 poz.
Pełny tekst na CD

124/303
Nr opisu: 0000059373
Badania oddziaływania na środowisko akustyczne budowy autostrady A1 na odcinku węzła "Dębieńsko".
[Aut.]: Marek Profaska, Marcin Krause, M. Kosiński.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. VII Międzynarodowa konferencja naukowa, Skalne Miasto, Czechy, 5-7 września 2010. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2010, s. 80 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 4 0860-6846)
Toż w jęz. ang., s. 80

środowisko akustyczne ; autostrada A1 ; hałas

acoustical environment ; A1 motorway ; noise

125/303
Nr opisu: 0000059363
Klasyfikacja zagrożeń w środowisku pracy i ocena ryzyka zawodowego.
[Aut.]: Marcin Krause, Marek Profaska.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. VII Międzynarodowa konferencja naukowa, Skalne Miasto, Czechy, 5-7 września 2010. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2010, s. 67 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 4 0860-6846)
Toż w jęz. ang., s. 67

ryzyko zawodowe ; bezpieczeństwo pracy ; zagrożenia

occupational risk ; occupational safety ; hazards

126/303
Nr opisu: 0000068659
Problemy klasyfikacji zagrożeń mechanicznych w środowisku pracy.
[Aut.]: Marcin Krause, Marek Profaska.
-Tech. Diagn. 2010 R. 19 z. 1, s. 29, bibliogr. 12 poz.
Pełny tekst na CD

127/303
Nr opisu: 0000056612
Profilaktyka w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2010 R. 52 nr 1, s. 13-17, bibliogr. 7 poz.

bhp ; profilaktyka ; środki ochronne

occupational health and safety ; prevention ; protectors

128/303
Nr opisu: 0000056613
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2010 nr 1, s. 35
[Praca recenzowana]: Bezpieczeństwo i higiena pracy / Pod red. D. Koradeckiej. Warszawa 2008

bhp ; ryzyko zawodowe ; ergonomia pracy

occupational health and safety ; occupational risk ; ergonomics

129/303
Nr opisu: 0000058143
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2010 R. 52 nr 2, s. 43
[Praca recenzowana]: Podstawy prewencji wypadkowej / Pod red. Z. Pawłowskiej. Warszawa 2008

bhp ; wypadek przy pracy ; bezpieczeństwo pracy

occupational health and safety ; accident at work ; occupational risk

130/303
Nr opisu: 0000074534
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2010 R. 52 nr 3/4, s. 35
[Praca recenzowana]: Ryzyko w górnictwie. Praca zbiorowa. Cz. 1 / Pod red. J. Kickiego, A. Stopkowicz. Kraków 2009

bezpieczeństwo pracy w górnictwie ; ryzyko zawodowe ; zarządzanie ryzykiem

occupational safety in mining ; occupational risk ; risk management

131/303
Nr opisu: 0000058142
Wybrane słownictwo polsko-angielskie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - ocena ryzyka zawodowego.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2010 R. 52 nr 2, s. 38-42, bibliogr. 7 poz.

bhp ; ocena ryzyka zawodowego ; słownictwo polsko-angielskie

occupational health and safety ; occupational risk assessment ; Polish-English vocabulary

132/303
Nr opisu: 0000062890
Wybrane słownictwo polsko-angielskie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - szkolenie w dziedzinie BHP.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2010 R. 52 nr 3/4, s. 33-34, bibliogr. 7 poz.

bhp ; szkolenie ; słownictwo polsko-angielskie

occupational health and safety ; training ; Polish-English vocabulary

133/303
Nr opisu: 0000058141
Zasady identyfikacji zagrożeń mechanicznych w środowisku pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2010 R. 52 nr 2, s. 16-21, bibliogr. 25 poz.

zagrożenie mechaniczne ; ocena ryzyka ; identyfikacja zagrożeń ; wypadek przy pracy

mechanical hazard ; risk assessment ; hazard identification ; accident at work

134/303
Nr opisu: 0000051012
Analiza warunków infrastruktury na uczelni dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
[Aut.]: D. Ścieszka, Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2009 R. 51 nr 2, s. 34-37, bibliogr. 4 poz.

niepełnosprawność ; audyt dostępności ; budynek użyteczności publicznej ; infrastruktura

disability ; audit of accessibility ; public building ; infrastructure

135/303
Nr opisu: 0000075179
Aspekt wykorzystania sterowników PLC i sieci Profibus PD w sterowaniu nagrzewnicami szybowymi.
[Aut.]: Marek Profaska, Marcin Krause, M. Hawełka.
-Tech. Diagn. 2009 R. 18 z. 1, s. 34, bibliogr. 12 poz.
Pełny tekst na CD-ROM. Zawiera materiały z: DIAGO 2009. 28. Mezinarodni vedecka konference "Technicka diagnostika stroju a vyrobnich zarizeni"

136/303
Nr opisu: 0000074494
Identyfikacja ryzyka związanego z zagrożeniami w górnictwie podziemnym.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marcin Krause, Katarzyna Tobór-Osadnik.
W: Zagrożenia naturalne i techniczne a zarządzanie ryzykiem w górnictwie węgla kamiennego. Red. T. Pindór, L. Preisner. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 2009, s. 95-107, bibliogr. 10 poz.

górnictwo ; zagrożenia górnicze ; ubezpieczenie ; identyfikacja ryzyka ; zarządzanie ryzykiem

mining ; mining hazards ; insurance ; risk identification ; risk management

137/303
Nr opisu: 0000051010
Ocena ryzyka zawodowego związanego z wysiłkiem głosowym w szkole.
[Aut.]: A. Kustroń, Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2009 R. 51 nr 2, s. 31-33, bibliogr. 5 poz.

choroba zawodowa ; ryzyko zawodowe ; wysiłek głosowy

occupational disease ; occupational risk ; vocal effort

138/303
Nr opisu: 0000048565
Organizacja i ocena szkolenia w dziedzinie - Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
[Aut.]: W. Kuśmierczyk, Marcin Krause.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009, Kraków, 16-20 lutego 2009. Red. Jerzy Kicki [i in.]. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2009, s. 203-212, bibliogr. 24 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 74 2081-0237)

bhp ; szkolenie BHP ; prawo pracy

occupational health and safety ; health and safety training ; labour law

139/303
Nr opisu: 0000074495
Problemy oceny ryzyka zawodowego - analiza metod badawczych.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Ryzyko w górnictwie. Monografia. Praca zbiorowa. Cz. 1. Pod red. J. Kickiego, A. Stopkowicz. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2009, s. 70-78, bibliogr. 24 poz.

ryzyko zawodowe ; metody badawcze ; bhp

occupational risk ; research methods ; occupational health and safety

140/303
Nr opisu: 0000074496
Problemy oceny ryzyka zawodowego - praktyczne zasady i kryteria oceny.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Ryzyko w górnictwie. Monografia. Praca zbiorowa. Cz. 1. Pod red. J. Kickiego, A. Stopkowicz. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2009, s. 79-88, bibliogr. 27 poz.

bhp ; ryzyko zawodowe ; ocena ryzyka zawodowego ; przepisy prawne

occupational health and safety ; occupational risk ; occupational risk assessment ; legal regulations

141/303
Nr opisu: 0000081113
Propozycja procedury oceny ryzyka zawodowego dla drgań mechanicznych.
[Aut.]: Marek Profaska, Marcin Krause.
W: Zastosowania mechaniki w górnictwie. VII Międzynarodowa konferencja, Ustroń, 25-26 czerwiec 2009. Politechnika Śląska. Instytut Mechanizacji Górnictwa. Zakład Zastosowań Mechaniki w Górnictwie. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 69-76, bibliogr. 12 poz.

ryzyko zawodowe ; drgania mechaniczne

occupational risk ; mechanical vibrations

142/303
Nr opisu: 0000057231
Propozycja procedury oceny ryzyka zawodowego dla drgań mechanicznych.
[Aut.]: Marek Profaska, Marcin Krause.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Harrachov, Czechy, 1-4 września 2009. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2009, s. 88-89 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 5 0860-6846)
Pełny tekst na CD-ROM

drgania mechaniczne ; ocena ryzyka zawodowego ; bezpieczeństwo pracy ; warunki pracy ; ryzyko zawodowe

mechanical vibrations ; occupational risk assessment ; occupational safety ; work conditions ; occupational risk

143/303
Nr opisu: 0000075181
Przegląd zasad i metod oceny ryzyka zawodowego obowiązujących w Polsce.
[Aut.]: Marcin Krause, Marek Profaska.
-Tech. Diagn. 2009 R. 18 z. 1, s. 23
Pełny tekst na CD-ROM. Zawiera materiały z: DIAGO 2009. 28. Mezinarodni vedecka konference "Technicka diagnostika stroju a vyrobnich zarizeni"

144/303
Nr opisu: 0000048904
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2009 nr 1, s. 43
[Praca recenzowana]: Choroby zawodowe w Polsce - statystyka i epidemiologia / N. Szeszenia-Dąbrowska, U. Wilczyńska. Łódź 2007

choroba zawodowa ; statystyka ; epidemiologia

occupational disease ; statistics ; epidemiology

145/303
Nr opisu: 0000074518
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2009 R. 51 nr 3/4, s. 49-50
[Praca recenzowana]: Zarządzanie ryzykiem zawodowym / I. Romanowska-Słomka, A. Słomka. Tarnobrzeg 2008

ryzyko zawodowe ; identyfikacja zagrożeń ; bhp

occupational risk ; hazard identification ; occupational health and safety

146/303
Nr opisu: 0000057238
Wybrane problemy dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w polskich przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Marcin Krause, Marek Profaska.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Harrachov, Czechy, 1-4 września 2009. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2009, s. 78 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 5 0860-6846)
Pełny tekst na CD-ROM

system zarządzania bezpieczeństwem ; bhp ; przedsiębiorstwo

safety management system ; occupational health and safety ; enterprise

147/303
Nr opisu: 0000074517
Wybrane słownictwo polsko-angielskie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - zintegrowane systemy zarządzania.
[Aut.]: Marcin Krause, Z. Cieplińska.
-Pr. Zdr. Bezp. 2009 R. 51 nr 3/4, s. 45-49, bibliogr. 10 poz.

system zarządzania ; słownictwo polsko-angielskie ; zarządzanie bezpieczeństwem pracy ; bhp

management system ; Polish-English vocabulary ; work safety management ; occupational health and safety

148/303
Nr opisu: 0000075708
Analiza czynników ryzyka dla potrzeb oceny wysiłku głosowego.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Praca, zdrowie, środowisko. Pod red. J. Mirosławskiego, T. Węgrzyna. Katowice : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2008, s. 194-204, bibliogr. 7 poz.

149/303
Nr opisu: 0000037573
Analiza kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy - przegląd wymagań prawnych.
[Aut.]: Marcin Krause, Piotr Mocek.
-Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 1, s. 6-10, bibliogr. 8 poz.

analiza kosztów ; bhp ; akty prawne

cost analysis ; occupational health and safety ; legal acts

150/303
Nr opisu: 0000051598
Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy - statystyczna analiza wypadków przy pracy w Polsce. [Cz.] 3.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 1, s. 1-5, bibliogr. 8 poz.

bhp ; wypadek przy pracy ; analiza statystyczna

occupational health and safety ; accident at work ; statistical analysis

151/303
Nr opisu: 0000039277
Analiza tendencji i zróżnicowania stanu wypadkowości w zakładzie górniczym.
[Aut.]: Marcin Krause, W. Kuśmierczyk.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2008, Szczyrk, 25-29 lutego 2008. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2008, s. 449-457, bibliogr. 23 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 72 2081-0237)

bhp ; wypadek przy pracy ; ryzyko zawodowe

occupational health and safety ; accident at work ; occupational risk

152/303
Nr opisu: 0000040231
Analiza wypadków przy pracy w oczyszczalni ścieków. Cz. 1.
[Aut.]: Marcin Krause, A. Hołtyn.
-Forum Eksploat. 2008 nr 4, 34-37

wypadek przy pracy ; czynnik ludzki ; bezpieczeństwo pracy ; bhp ; oczyszczalnia ścieków

accident at work ; human factor ; work safety ; occupational health and safety ; sewage treatment plant

153/303
Nr opisu: 0000041398
Analiza wypadków przy pracy w oczyszczalni ścieków. Cz. 2.
[Aut.]: Marcin Krause, A. Hołtyn.
-Forum Eksploat. 2008 nr 5, s. 70-73, bibliogr. 7 poz.

wypadek przy pracy ; czynnik ludzki ; bezpieczeństwo pracy ; bhp ; oczyszczalnia ścieków

accident at work ; human factor ; work safety ; occupational health and safety ; sewage treatment plant

154/303
Nr opisu: 0000039279
Badania ryzyka wypadków przy pracy - działy gospodarki narodowej podwyższonego ryzyka.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2008, Szczyrk, 25-29 lutego 2008. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2008, s. 459-467, bibliogr. 31 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 72 2081-0237)

bhp ; wypadek przy pracy ; ryzyko zawodowe

occupational health and safety ; accident at work ; occupational risk

155/303
Nr opisu: 0000074490
Edukacja zdrowotna z zakresu ochrony zdrowia pracujących.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Edukacja bez granic - mimo barier. Przestrzeń tworzenia. T. 1. Red. P. Bury, D. Czajkowska-Ziobrowska. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008, s. 56-65, bibliogr. 7 poz. (Edukacja XXI wieku ; 13 2084-9001)

156/303
Nr opisu: 0000041485
Możliwości informatycznego wspomagania pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
[Aut.]: M. Banasik, Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 3, s. 19-23, bibliogr. 10 poz.

bhp ; szkolenie BHP ; program komputerowy ; ocena ryzyka zawodowego

occupational health and safety ; health and safety training ; computer program ; occupational risk assessment

157/303
Nr opisu: 0000039276
Możliwości wykorzystania nowej statystyki wypadkowości GUS do badania ryzyka wypadków przy pracy.
[Aut.]: Marcin Krause, Sławomir* Bogacki.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2008, Szczyrk, 25-29 lutego 2008. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2008, s. 441-448, bibliogr. 11 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 72 2081-0237)

bhp ; wypadek przy pracy ; ryzyko zawodowe

occupational health and safety ; accident at work ; occupational risk

158/303
Nr opisu: 0000074488
Ocena ryzyka zawodowego - wymagania, wytyczne, przykłady.
[Aut.]: Marcin Krause.
Radom : Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy, 2008, 381 s., bibliogr. 320 poz.

ocena ryzyka zawodowego ; kryteria oceny ; zagrożenie zawodowe ; choroba zawodowa ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; terminologia

occupational risk assessment ; assessment criteria ; occupational hazard ; occupational disease ; occupational health and safety ; terminology

159/303
Nr opisu: 0000037572
Ograniczanie narażenia na czynniki chemiczne w oczyszczalni ścieków. Cz. 1.
[Aut.]: Marcin Krause, A. Hołtyn.
-Forum Eksploat. 2008 nr 2, s. 45-48, bibliogr. 20 poz.

bhp ; oczyszczalnia ścieków ; czynniki szkodliwe ; substancja niebezpieczna ; substancja chemiczna

occupational health and safety ; sewage treatment plant ; noxious agents ; hazardous substance ; chemical substance

160/303
Nr opisu: 0000037882
Ograniczanie narażenia na czynniki chemiczne w oczyszczalni ścieków. Cz. 2.
[Aut.]: Marcin Krause, A. Hołtyn.
-Forum Eksploat. 2008 nr 3, s. 62-66, bibliogr. 9 poz.

bhp ; oczyszczalnia ścieków ; ocena ryzyka ; czynnik chemiczny

occupational health and safety ; sewage treatment plant ; risk assessment ; chemical factor

161/303
Nr opisu: 0000074491
Ograniczanie narażenia na hałas słyszalny w środowisku pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Edukacja bez granic - mimo barier. Przestrzeń tworzenia. T. 2. Red. T. Smal, A. Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008, s. 120-132, bibliogr. 10 poz. (Edukacja XXI wieku ; 14 2084-9001)

162/303
Nr opisu: 0000074492
Problemy oceny i ograniczania wysiłku głosowego u nauczycieli.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Edukacja bez granic - mimo barier. Przestrzeń tworzenia. T. 2. Red. T. Smal, A. Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008, s. 307-317, bibliogr. 12 poz. (Edukacja XXI wieku ; 14 2084-9001)

163/303
Nr opisu: 0000041713
Procedura oceny ryzyka zawodowego dla hałasu słyszalnego.
[Aut.]: Marek Profaska, Marcin Krause.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. V Międzynarodowa konferencja naukowa, Kowno, Litwa, 3-5 września 2008. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2008, s. 82 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; R. 59, nr 6 0860-6846)
Pełny tekst na CD-ROM

ocena ryzyka zawodowego ; ryzyko zawodowe ; warunki pracy ; hałas słyszany

occupational risk assessment ; occupational risk ; work conditions ; audible noise

164/303
Nr opisu: 0000074497
Przegląd metod i oceny ryzyka dla potrzeb stanowisk pracy, na których występują atmosfery wybuchowe.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Atmosfery wybuchowe a bezpieczeństwo na stanowiskach pracy. II Konferencja naukowo-techniczna, [Częstochowa], 04-05 wrzesień 2008. Materiały konferencyjne. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Częstochowa : Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej, 2008, s. 31-42, bibliogr. 17 poz.

165/303
Nr opisu: 0000037575
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 1, s. 42-43
[Praca recenzowana]: Zagrożenia elektryczne w środowisku pracy / A. Kidawa. Katowice 2007

zagrożenie elektryczne ; środowisko pracy ; bhp ; podręcznik akademicki

electrical hazard ; work environment ; occupational health and safety ; academic textbook

166/303
Nr opisu: 0000074533
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 2, s. 43
[Praca recenzowana]: Ryzyko zawodowe - metodyczne podstawy oceny / Red. W. Zawieska. Warszawa 2007

ryzyko zawodowe ; ochrona zdrowia ; zarządzanie bezpieczeństwem pracy

occupational risk ; health protection ; work safety management

167/303
Nr opisu: 0000038902
Specyfika wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie wybranej firmy usługowej w górnictwie.
[Aut.]: Marcin Krause, T. Nogły.
-Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 2, s. 14-20, bibliogr. 33 poz.

zarządzanie bezpieczeństwem pracy ; bhp ; przedsiębiorstwo usługowe ; górnictwo

work safety management ; occupational health and safety ; service enterprise ; mining

168/303
Nr opisu: 0000051482
Uszkodzenia sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej typu Fazos spowodowane tąpnięciami a sposób kierowania stropem.
[Aut.]: Marek Profaska, Marcin Krause.
-Tech. Diagn. 2008 R. 17 z. 1, s. 38, bibliogr. 8 poz.
Pełny tekst na CD

169/303
Nr opisu: 0000038905
Wybrane słownictwo polsko-angielskie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
[Aut.]: I. Czekaj, Marcin Krause, Z. Cieplińska, Sławomir* Bogacki.
-Pr. Zdr. Bezp. 2008 R. 50 nr 2, s. 30-33, bibliogr. 8 poz.

bhp ; słownictwo polsko-angielskie ; choroba zawodowa ; wypadek przy pracy

occupational health and safety ; Polish-English vocabulary ; occupational disease ; accident at work

170/303
Nr opisu: 0000051483
Wymagania i wytyczne oceny ryzyka zawodowego dla hałasu słyszalnego.
[Aut.]: Marcin Krause, Marek Profaska.
-Tech. Diagn. 2008 R. 17 z. 1, s. 27, bibliogr. 16 poz.
Pełny tekst na CD

171/303
Nr opisu: 0000029132
Adaptacja zawodowa w górnictwie dla potrzeb wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007, Szczyrk, 19-23 lutego 2007. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2007, s. 517-525, bibliogr. 10 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 69 2081-0237)

bezpieczeństwo i higiena pracy ; adaptacja zawodowa ; górnictwo

occupational health and safety ; occupational adaptation ; mining

172/303
Nr opisu: 0000040338
Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy - przegląd podstawowych wymagań i wytycznych.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 2, s. 14-18, bibliogr. 6 poz.

bezpieczeństwo i higiena pracy ; analiza stanu bhp ; kontrola stanu bhp

occupational health and safety ; analysis of state of occupational health and safety ; control of state of occupational health and safety

173/303
Nr opisu: 0000032574
Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy - statystyczna analiza wypadków przy pracy w Polsce. [Cz.] 2.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 4, s. 1-7, bibliogr. 16 poz.

bezpieczeństwo i higiena pracy ; analiza stanu bhp ; wypadek przy pracy

occupational health and safety ; analysis of state of occupational health and safety ; accident at work

174/303
Nr opisu: 0000040342
Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy - statystyczna analiza wypadków przy pracy w Polsce. [Cz.] 1.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2007 R.49 nr 3, s. 6-11, bibliogr. 15 poz.

bezpieczeństwo i higiena pracy ; analiza stanu bhp ; wypadek przy pracy

occupational health and safety ; analysis of state of occupational health and safety ; accident at work

175/303
Nr opisu: 0000111590
Bezpieczeństwo i higiena pracy policjanta ogniwa patrolowo-interwencyjnego.
[Aut.]: M. Stefańczyk, Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr spec., s. 8-10, bibliogr. 7 poz.

policjant ; system komputerowy STER ; bhp

police officer ; STER computer system ; occupational health and safety

176/303
Nr opisu: 0000040348
Czynniki biologiczne i charakterystyka zagrożeń związanych z pracą w oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: A. Hołtyn, Marcin Krause.
-Forum Eksploat. 2007 nr 5, s. 17-21

oczyszczalnia ścieków ; bhp ; ocena ryzyka ; czynnik biologiczny ; hermetyczność

sewage treatment plant ; occupational health and safety ; risk assessment ; biological agent ; airtightness

177/303
Nr opisu: 0000030868
Doskonalenie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w polskich przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Marek Profaska, Marcin Krause.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. IV Międzynarodowa konferencja naukowa, Mala Fatra, [5-7 września] 2007. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2007, s. 88-89 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; R. 58, nr 6 0860-6846)
Pełny tekst na CD-ROM

178/303
Nr opisu: 0000040344
E-learning jako nowoczesna metoda szkolenia.
[Aut.]: D. Deja, Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 2, s. 18-23, bibliogr. 8 poz.

e-learning ; metody szkolenia ; bezpieczeństwo i higiena pracy

e-learning ; training methods ; occupational health and safety

179/303
Nr opisu: 0000107637
Młodzi i mało doświadczeni pracownicy - wnioski wynikające z analizy wypadków uczniów i wypadków przy pracy oraz oceny ryzyka zawodowego.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka". Bezpieczeństwo jako wartość. T. 3. Red. Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Jarosław Wołejszo, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007, s. 70-76 (Edukacja XXI wieku ; 12 2084-9001)

szkoła podstawowa ; gimnazjum ; młodzież szkolna ; pracownik niedoświadczony ; pracownik młody ; analiza wypadkowości ; wypadek przy pracy ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; ocena ryzyka zawodowego

primary school ; grammar school ; school children ; inexperienced worker ; young worker ; accident rate ; work accident ; occupational health and safety ; occupational risk assessment

180/303
Nr opisu: 0000107643
Młodzi i mało doświadczeni pracownicy - wytyczne adaptacji zawodowej dla potrzeb wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka". Bezpieczeństwo jako wartość. T. 3. Red. Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Jarosław Wołejszo, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007, s. 82-91 (Edukacja XXI wieku ; 12 2084-9001)

pracownik młody ; pracownik niedoświadczony ; adaptacja zawodowa ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; podnoszenie kwalifikacji ; szkolenie pracownika ; wytyczne

young worker ; inexperienced worker ; occupational adaptation ; occupational health and safety ; upskilling ; staff training ; guidelines

181/303
Nr opisu: 0000030621
Możliwości wykorzystania analizy SWOT i systemu zarządzania środowiskowego w tworzeniu strategii gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2007 R. 41 nr 3/4, s. 100-107, bibliogr. 31 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; gospodarka odpadami ; system zarządzania środowiskowego ; audyt ; analiza SWOT

mining enterprise ; waste management ; environmental management system ; audit ; SWOT analysis

182/303
Nr opisu: 0000031587
Możliwości wykorzystania miar syntetycznych do zagregowanej oceny ryzyka wypadkowego w kopalni.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Prz. Gór. 2007 t. 63 nr 9, s. 16-23, bibliogr. 18 poz.

ocena ryzyka zawodowego ; wypadki w górnictwie ; wypadkowość w pracy

occupational risk assessment ; accidents in mining industry ; accident at work

183/303
Nr opisu: 0000040346
Ograniczanie narażenia na szkodliwie czynniki biologiczne na przykładzie oczyszczalni ścieków.
[Aut.]: A. Hołtyn, Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 3, s. 24-29, bibliogr. 12 poz.

bezpieczeństwo i higiena pracy ; szkodliwe czynniki biologiczne ; wodociąg ; kanalizacja ; oczyszczalnia ścieków

occupational health and safety ; noxious biological factors ; water supply system ; sewerage system ; sewage plant

184/303
Nr opisu: 0000111595
Ograniczanie narażenia zawodowego na hałas na przykładzie kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: J. Socha, Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr spec., s. 19-21, bibliogr. 10 poz.

kopalnia węgla kamiennego ; bhp ; hałas

hard coal mine ; occupational health and safety ; noise

185/303
Nr opisu: 0000040343
Problematyka etyki zawodowej specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - propozycja kodeksu etycznego.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 1, s. 1-6, bibliogr. 11 poz.

etyka zawodowa ; kodeks etyczny ; zasady etyczne ; specjalista w dziedzinie bhp

occupational ethics ; code of ethics ; ethical rules ; expert in domain of occupational health and safety

186/303
Nr opisu: 0000040345
Problemy oceny ryzyka zawodowego związanego z nadmiernym wysiłkiem głosowym - działania profilaktyczne.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 2, s. 1-6, bibliogr. 16 poz.

ocena ryzyka zawodowego ; choroba zawodowa ; narząd głosu ; wysiłek głosowy

occupational risk evaluation ; occupational disease ; vocal organ ; vocal effort

187/303
Nr opisu: 0000040523
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 1, s. 31
[Praca recenzowana]: Telepraca - strategie kierowania wirtualną załogą / Jack M. Nilles. Warszawa 2003

telepraca ; wirtualna załoga ; recenzja

teleworking ; virtual crew ; review

188/303
Nr opisu: 0000040531
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 2, s. 33-34
[Praca recenzowana]: Metodyka kontroli warunków pracy / R. Celeda, M. Sekunda. Warszawa 2006

warunki pracy ; kontrola ; recenzja

work conditions ; control ; review

189/303
Nr opisu: 0000040536
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 3, s. 38
[Praca recenzowana]: Metodyka badania wypadków / J. Wroński, K. Żurawski. Warszawa 2006

wypadek przy pracy ; analiza ; recenzja

accident at work ; analysis ; review

190/303
Nr opisu: 0000040537
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 4, s. 36
[Praca recenzowana]: Ergonomia i ochrona pracy. Cz. 3: Bezpieczeństwo i higiena pracy / M. Hławiczka, D. Ścieszka. Bielsko-Biała 2007

ergonomia ; ochrona pracy ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; recenzja

ergonomics ; work protection ; occupational health and safety ; review

191/303
Nr opisu: 0000040174
Selected problems concerning realization of occupational risk assessment in Polish enterprises.
[Aut.]: Marek Profaska, Marcin Krause.
W: Economic perspectives of Kaliningrad region and EU development. III-rd International scientific conference, Kaliningrad, Russia, 26-27 June 2007. Kaliningrad State Technical University. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 65-70, bibliogr. 24 poz.

192/303
Nr opisu: 0000111591
Specyfika oceny ryzyka zawodowego na stanowisku strażaka miejskiego.
[Aut.]: A. Płonka, Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr spec., s. 10-14, bibliogr. 7 poz.

strażnik miejski ; ocena ryzyka zawodowego

city guard ; occupational risk assessment

193/303
Nr opisu: 0000075146
Środowisko akustyczne wybranych stanowisk pracy w zakładzie mechanicznej przeróbki węgla.
[Aut.]: Marek Profaska, Marcin Krause, J. Fila.
-Tech. Diagn. 2007 R. 16 z. 1, s. 34, bibliogr. 5 poz.

194/303
Nr opisu: 0000040527
Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - wytyczne oceny ryzyka zawodowego.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 2, s. 42-44

bezpieczeństwo i higiena pracy ; ryzyko zawodowe ; normy

occupational health and safety ; occupational risk ; standards

195/303
Nr opisu: 0000040347
Wybrane słownictwo polsko-angielskie zakresu BHP - system ochrony pracy w Polsce.
[Aut.]: Marcin Krause, Z. Cieplińska.
-Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr 4, s. 40-43, bibliogr. 7 poz.

bezpieczeństwo i higiena pracy ; wypadek przy pracy ; zarządzanie bezpieczeństwem ; słownik

occupational health and safety ; accident at work ; safety management ; dictionary

196/303
Nr opisu: 0000075144
Wymagania i wytyczne oceny ryzyka zawodowego dla drgań mechanicznych.
[Aut.]: Marcin Krause, Marek Profaska.
-Tech. Diagn. 2007 R. 16 z. 1, s. 27, bibliogr. 14 poz.

197/303
Nr opisu: 0000111593
Wytyczne analizy stanu BHP na przykładzie zakładu wzbogacania węgla.
[Aut.]: G. Wacławek, Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr spec., s. 16-18, bibliogr. 21 poz.

zakład przeróbki węgla ; bhp ; ocena ryzyka zawodowego

coal preparation plant ; occupational health and safety ; occupational risk assessment

198/303
Nr opisu: 0000041294   
Wytyczne oceny ryzyka zawodowego na stanowisku nauczyciela w szkole.
[Aut.]: Marcin Krause, D. Radosz.
-Zesz. Nauk. WSZarz. Ochr. Pracy Katow. 2007 nr 1, s. 55-68, bibliogr. 8 poz.

ocena ryzyka ; narażenie zawodowe ; bezpieczeństwo w szkole ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; nauczyciel ; ryzyko zawodowe

risk assessment ; occupational exposure ; school security ; occupational health and safety ; teacher ; occupational risk

199/303
Nr opisu: 0000111592
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i zawodowym w przykładowym banku.
[Aut.]: B. Malucha, Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2007 R. 49 nr spec., s. 14-16, bibliogr. 15 poz.

bank ; ryzyko operacyjne ; ryzyko zawodowe

bank ; operational risk ; occupational risk

200/303
Nr opisu: 0000032266
Zastosowanie wskaźników wypadkowości do oceny ryzyka wypadkowego w górnictwie.
[Aut.]: Z. Bohac, H. Dolezalova, Marcin Krause.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2007. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 217-224, bibliogr. 13 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1764 Górnictwo ; z. 279)

wypadki w górnictwie ; ocena ryzyka zawodowego

accidents in mining industry ; occupational risk assessment

201/303
Nr opisu: 0000029102
Adaptacja zawodowa w górnictwie - podstawowe pojęcia i obszary problemowe.
[Aut.]: Marcin Krause, W. Kuśmierczyk.
W: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie. Materiały z konferencji, Mysłowice, 6-7 kwietnia 2006 r.. Wyższy Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2006, s. 195-202, bibliogr. 17 poz.

202/303
Nr opisu: 0000029115
Aktualne wytyczne dotyczące integracji systemów zarządzania.
[Aut.]: Marcin Krause, S. Borowik.
-Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 2, s. 15-20, bibliogr. 21 poz.

203/303
Nr opisu: 0000029124
Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny uczniów na zajęciach praktycznej nauki zawodu. Cz. 1.
[Aut.]: K. Dulińska, Marcin Krause.
-Eduk. dla Bezp. 2006 nr 4, s. 17-21, bibliogr. 2 poz.

204/303
Nr opisu: 0000029125
Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny uczniów na zajęciach praktycznej nauki zawodu. Cz. 2.
[Aut.]: K. Dulińska, Marcin Krause.
-Eduk. dla Bezp. 2006 nr 5, s. 8-12, bibliogr. 5 poz.

205/303
Nr opisu: 0000029090
Emisja hałasu do środowiska zewnętrznego z urządzeń szybu wentylacyjnego KWK "Sośnica-Makoszowy".
[Aut.]: Marek Profaska, Marcin Krause, K. Kalus.
-Tech. Diagn. 2006 R. 15 z. 1, s. 34, bibliogr. 9 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

206/303
Nr opisu: 0000029095
Konsulting w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006, Szczyrk, 20-24 lutego 2006. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2006, s. 1031-1041, bibliogr. 11 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 66 2081-0237)

bezpieczeństwo i higiena pracy ; konsultant ; kształcenie ; górnictwo

occupational health and safety ; consultant ; education ; mining

207/303
Nr opisu: 0000111606
Ocena ryzyka zawodowego w "Poczcie Polskiej" na przykładzie stanowiska listonosza.
[Aut.]: J. Szydełko, Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr spec., s. 32-34, bibliogr. 10 poz.

listonosz ; ocena ryzyka zawodowego

postman ; occupational risk assessment

208/303
Nr opisu: 0000023075
Ocena ryzyka zawodowego w kopalniach.
[Aut.]: Marcin Krause, Cz. Ficek.
-Wiad. Gór. 2006 R. 57 nr 11, s. 599-606, bibliogr. 30 poz.

bhp ; ryzyko zawodowe ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie

occupational health and safety ; occupational risk ; occupational safety in mining

209/303
Nr opisu: 0000111603
Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny uczniów w przykładowym Centrum Kształcenia Praktycznego.
[Aut.]: K. Dulińska, Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr spec., s. 27-29, bibliogr. 6 poz.

uczeń ; kształcenie zawodowe ; bhp

learner ; vocational training ; occupational health and safety

210/303
Nr opisu: 0000111605
Organizacja oceny ryzyka zawodowego na przykładzie wybranego Działu Produkcyjnego Spółki STALEXPORT S.A. w Katowicach.
[Aut.]: M. Mądra, Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr spec., s. 30-32, bibliogr. 10 poz.

przedsiębiorstwo hutnicze ; ocena ryzyka zawodowego

steel enterprise ; occupational risk assessment

211/303
Nr opisu: 0000023254
Organizacja szkoleń w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kopalni "Wujek".
[Aut.]: W. Kuśmierczyk, Marcin Krause.
-Wiad. Gór. 2006 R. 57 nr 12, s. 660-665, bibliogr. 14 poz.

bhp ; Kopalnia Węgla Kamiennego Wujek ; system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ; kultura bezpieczeństwa pracy

safety and health management ; Wujek Hard Coal Mine ; occupational health and safety management system ; work safety culture

212/303
Nr opisu: 0000029088
Podstawowe wytyczne oceny bezpieczeństwa maszyn obowiązujące w Polsce.
[Aut.]: Marcin Krause, Marek Profaska.
-Tech. Diagn. 2006 R. 15 z. 1, s. 23, bibliogr. 8 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

213/303
Nr opisu: 0000029087
Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Marcin Krause.
Katowice : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2006, 239 s., bibliogr. 150 poz.

214/303
Nr opisu: 0000029113
Praktyczne wytyczne dotyczące systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
[Aut.]: S. Borowik, Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 3, s. 9-11, bibliogr. 6 poz.

215/303
Nr opisu: 0000029109
Problematyka etyki zawodowej specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - przegląd kodeksów i zasad etycznych.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 4, s. 1-7, bibliogr. 16 poz.

216/303
Nr opisu: 0000029111
Problemy oceny ryzyka zawodowego związanego z nadmiernym wysiłkiem głosowym - ocena narażenia.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 4, s. 11-15, bibliogr. 10 poz.

217/303
Nr opisu: 0000029103
Propozycja doskonalenia procesu oceny ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska maszynisty maszyny wyciągowej w JSW S.A. KWK "Borynia".
[Aut.]: Cz. Ficek, Marcin Krause.
W: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie. Materiały z konferencji, Mysłowice, 6-7 kwietnia 2006 r.. Wyższy Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2006, s. 203-207, bibliogr. 12 poz.

218/303
Nr opisu: 0000029532   
Przegląd wytycznych dotyczących etyki zawodowej specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Zesz. Nauk. WSZarz. Ochr. Pracy Katow. 2006 nr 1, s. 57-85, bibliogr. 31 poz.

etyka biznesu ; etyka zawodowa ; bezpieczeństwo i higiena pracy

219/303
Nr opisu: 0000029624
Przykładowe wytyczne dotyczące problematyki etyki biznesu jako przedmiotu nauczania.
[Aut.]: Marcin Krause, Katarzyna Tobór-Osadnik.
W: Problemy współczesnego zarządzania w ujęciu wielowątkowym. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2006, s. 81-95, bibliogr. 11 poz.

etyka biznesu ; etyka zawodowa

business ethics ; professional ethics

220/303
Nr opisu: 0000074531
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 1, s. 38-39
[Praca recenzowana]: Komputerowe wspomaganie projektowania systemów antropotechnicznych / T. Winkler. Warszawa 2005

221/303
Nr opisu: 0000074532
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 4, s. 37
[Praca recenzowana]: Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. Ergonomiczne czynniki ryzyka / W. Horst Poznań

222/303
Nr opisu: 0000019083
Rola kwalifikacji i szkolenia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach górniczych.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Prz. Gór. 2006 t. 62 nr 5, s. 29-36, bibliogr. 18 poz.

zakład górniczy ; kwalifikacje zawodowe ; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ; szkolenie BHP

mining plant ; professional qualifications ; occupational health and safety management ; health and safety training

223/303
Nr opisu: 0000111600
Specyfika oceny ryzyka zawodowego na stanowisku wychowawcy w przykładowym klubie młodzieżowym MOPS w Katowicach.
[Aut.]: A. Brol-Herzog, Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr spec., s. 24-27, bibliogr. 10 poz.

wychowawca ; ocena ryzyka zawodowego

educator ; occupational risk assessment

224/303
Nr opisu: 0000107634
Stan edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 2. Red. Andrzej Kusztelak, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2006, s. 308-318 (Edukacja XXI wieku ; 9)

bezpieczeństwo i higiena pracy ; edukacja ; kwalifikacje zawodowe ; wymagania ; jednostka oświatowa ; dydaktyka ; kształcenie specjalisty

occupational health and safety ; education ; professional qualifications ; requirements ; educational institution ; didactics ; training of specialist

225/303
Nr opisu: 0000029120
Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem żywności - wytyczne integracji wg PN-ISO 15161.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 1, s. 16-20, bibliogr. 7 poz.

226/303
Nr opisu: 0000029123
Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - bezpieczeństwo i jakość żywności.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 1, s. 41-44

227/303
Nr opisu: 0000029122
Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - zagrożenia biologiczne.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 4, s. 40-43

228/303
Nr opisu: 0000029117
Wytyczne oceny ryzyka zawodowego dla zagrożeń biologicznych.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2006 nr 1, s. 10-15, bibliogr. 15 poz.

229/303
Nr opisu: 0000021897
Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przykładowym zakładzie kolejowym.
[Aut.]: Marcin Krause, Aneta Doniec.
-Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 3, s. 12-17, bibliogr. 11 poz.

230/303
Nr opisu: 0000011484
Audit bezpieczeństwa jako nowoczesny i niezależny sposób oceny stanu BHP w kopalniach.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005, Szczyrk, 21-25 lutego 2005. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2005, s. 823-833, bibliogr. 25 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 64 2081-0237)

bezpieczeństwo ; audyt ; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ; ocena bezpieczeństwa ; system zarządzania

safety ; audit ; occupational health and safety management ; safety assessment ; management system

231/303
Nr opisu: 0000105009
Identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka zawodowego w górnictwie.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 287-298, bibliogr. 21 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

górnictwo ; ryzyko zawodowe ; zagrożenia górnicze

mining ; occupational risk ; mining hazards

232/303
Nr opisu: 0000021900
Legalne jednostki miar w Polsce - nazwy, definicje, oznaczenia.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 1, s. 8-12, bibliogr. 9 poz.

233/303
Nr opisu: 0000073816
Legalne jednostki miar w Polsce - nazwy, definicje, oznaczenia.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 1, s. 8-12, bibliogr. 9 poz.

jednostka miary ; polska norma ; wielkość fizyczna ; jednostka SI

unit of measure ; Polish standard ; physical quantity ; SI unit

234/303
Nr opisu: 0000029773
Nowe wyzwania edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Konferencja naukowa pt. Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość - teoria i praktyka, Gliwice, 14 czerwca 2005 r. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa. Gliwice : [b.w.], 2005, s. 1-12, bibliogr. 8 poz.

bhp ; kształcenie ; kwalifikacje zawodowe

occupational health and safety ; education ; professional qualifications

235/303
Nr opisu: 0000073817
Nowoczesne urządzenia ochronne jako istotny element techniki bezpieczeństwa pracy.
[Aut.]: A. Haratyk, Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 1, s. 12-16, bibliogr. 13 poz.

urządzenie ochraniające ; bezpieczeństwo pracy ; środowisko pracy ; analiza ryzyka

protection device ; occupational safety ; work environment ; risk analysis

236/303
Nr opisu: 0000021898
Ocena jakości szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie KHW S.A. "Wujek".
[Aut.]: Marcin Krause, W. Kuśmierczyk.
-Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 2, s. 12-15, bibliogr. 14 poz.

bhp ; szkolenie ; Kopalnia Węgla Kamiennego Wujek

occupational health and safety management ; training ; Wujek Hard Coal Mine

237/303
Nr opisu: 0000011374
Ocena wpływu wdrażanych systemów zarządzania na poprawę stanu bezpieczeństwa w górnictwie.
[Aut.]: J. Juras, Marcin Krause.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2005 nr 2, s. 20-26, bibliogr. 30 poz.

238/303
Nr opisu: 0000021905
Podstawowe zasady analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Eduk. dla Bezp. 2005 nr 3, s. 40-45

239/303
Nr opisu: 0000029082
Podstawowe zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Problemy współczesnego zarządzania. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2005, s. 149-159, bibliogr. 8 poz.

ocena ryzyka zawodowego ; identyfikacja zagrożeń

occupational risk assessment ; hazard identification

240/303
Nr opisu: 0000021906
Podstawowe zasady oceny ryzyka zawodowego w szkołach.
[Aut.]: Marcin Krause, Ł. Duda.
-Eduk. dla Bezp. 2005 nr 4, s. 30-36

241/303
Nr opisu: 0000107629
Praktyczne zalecenia w zakresie oceny ryzyka zawodowego w edukacji.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Edukacja dla bezpieczeństwa życia nauki pracy. Red. Andrzej Kusztelak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2005, s. 250-260

ocena ryzyka zawodowego ; prawo polskie ; norma PN-N-18002 ; szkoła ; uczelnia wyższa

occupational risk assessment ; Polish law ; PN-N-18002 standard ; school ; university

242/303
Nr opisu: 0000021901
Profesjonalny konsulting w dziedzinie bhp - wymagania i analizy rynku.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 3, s. 4-8, bibliogr. 6 poz.

243/303
Nr opisu: 0000107628
Propozycje wytycznych dotyczących auditu bezpieczeństwa w edukacji.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Edukacja dla bezpieczeństwa życia nauki pracy. Red. Andrzej Kusztelak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2005, s. 242-249

audyt bezpieczeństwa ; uczelnia wyższa ; norma PN-N-18001 ; badanie ankietowe ; lista kontrolna

security audit ; university ; PN-N-18001 standard ; survey ; checklist

244/303
Nr opisu: 0000011865
Przegląd metod i wytycznych do oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w górnictwie.
[Aut.]: J. Juras, Marcin Krause.
-Prz. Gór. 2005 t. 61 nr 3, s. 39-45, bibliogr. 30 poz.

bezpieczeństwo i higiena pracy ; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ; bezpieczeństwo górnicze

occupational health and safety ; occupational health and safety management ; mining safety

245/303
Nr opisu: 0000073821
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 1, s. 38
[Praca recenzowana]: Metodyka kontroli warunków pracy / R. Celeda, M. Sekunda. Wrocław 2001

warunki pracy ; bezpieczeństwo pracy

work conditions ; occupational safety

246/303
Nr opisu: 0000073823
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 1, s. 39
[Praca recenzowana]: Wypadki przy pracy od A do Z / L. Skuza. Gdańsk 2003

wypadek przy pracy ; środowisko pracy ; przepisy prawne

accident at work ; work environment ; legal regulations

247/303
Nr opisu: 0000073826
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 2, s. 37
[Praca recenzowana]: Leksykon pedagogiki pracy / T. Nowacki. Radom 2004

pedagogika pracy

work pedagogy

248/303
Nr opisu: 0000073829
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 2, s. 37-38
[Praca recenzowana]: Środowiskowe zagrożenia zdrowia / M. Sieński. Warszawa 2001

zagrożenie zdrowia ; czynniki środowiskowe

health hazard ; environmental factors

249/303
Nr opisu: 0000073833
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 4, s. 41
[Praca recenzowana]: Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - wartości dopuszczalne / Red. D. Augustyńska, M. Pośniak. Warszawa 2003

środowisko pracy ; bhp ; czynniki szkodliwe

work environment ; occupational health and safety ; noxious agents

250/303
Nr opisu: 0000073846
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 1, s. 38-39
[Praca recenzowana]: Wypadki nie tylko przy pracy i choroby zawodowe / M. Gałusza, W. Langer. Tarnobrzeg-Radom 2005

wypadek przy pracy ; choroba zawodowa

accident at work ; occupational disease

251/303
Nr opisu: 0000074529
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 3, s. 34-35
[Praca recenzowana]: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności / Red. J. Kijowski, T. Sikora. Warszawa 2003

252/303
Nr opisu: 0000074530
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 3, s. 35
[Praca recenzowana]: Jakość, środowisko i BHP w systemach zarządzania / P. Gudowski. Bydgoszcz 2003

253/303
Nr opisu: 0000021903
Specyfika oceny ryzyka zawodowego w edukacji.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 2, s. 22-25, bibliogr. 9 poz.

ryzyko zawodowe ; edukacja ; akty prawne ; zarządzanie bezpieczeństwem

occupational risk ; education ; legal acts ; safety management

254/303
Nr opisu: 0000029083
Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem żywności - podstawowe pojęcia i wytyczne.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 4, s. 20-25, bibliogr. 7 poz.

255/303
Nr opisu: 0000029084
Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - środki ochrony indywidualnej.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 3, s. 41-43

256/303
Nr opisu: 0000029085
Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - zagrożenie elektryczne i elektromagnetyczne.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 2, s. 42-44

257/303
Nr opisu: 0000029086
Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - zagrożenie pożarowe i wybuchowe.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 1, s. 41-43

258/303
Nr opisu: 0000073819
Wybrane Polskie Normy z zakresu bhp - zagrożenie pożarowe i wybuchowe.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2005 nr 1, s. 41-43

polska norma ; bhp ; zagrożenie pożarowe ; zagrożenie wybuchem

Polish standard ; occupational health and safety ; fire hazard ; explosion hazard

259/303
Nr opisu: 0000029080
Audit i auditorzy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - podstawowe pojęcia i wytyczne.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 2, s. 13-16, bibliogr. 20 poz.

260/303
Nr opisu: 0000014266
Audit i auditorzy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - przegląd metod badawczych.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 3, s. 23-27, bibliogr. 30 poz.

261/303
Nr opisu: 0000029069
Audit jako nowoczesne narzędzie pozyskiwania informacji w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2004, s. 83-93, bibliogr. 13 poz.

audyt ; zarządzanie bezpieczeństwem pracy ; Międzynarodowy System Oceny Bezpieczeństwa

audit ; work safety management ; International Safety Rating System

262/303
Nr opisu: 0000008559
Badania zróżnicowania ryzyka wypadkowego na przykładzie wybranej kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004, Szczyrk, 23-27 lutego 2004. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2004, s. 289-299, bibliogr. 28 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 61 2081-0237)

kopalnia węgla kamiennego ; ryzyko zawodowe ; zarządzanie bezpieczeństwem pracy ; wypadkowość w pracy

hard coal mine ; occupational risk ; occupational safety management ; work accident

263/303
Nr opisu: 0000014357   
Computer system supporting health risk evaluation in a mine.
[Aut.]: Piotr Mocek, Marcin Krause.
-Sb. Ved. Pr. Vys. Sk. Banske - Tech. Univ. Ostrava, Rada Horn.-Geol. 2004 R. 50 c. 1, s. 123-132, bibliogr. 4 poz.

zarządzanie bezpieczeństwem pracy ; ocena ryzyka ; higiena pracy ; system komputerowy

occupational safety management ; risk assessment ; occupational hygiene ; computer system

264/303
Nr opisu: 0000014280
Internet jako źródło informacji z zakresu problematyki bezpieczeństwa.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Eduk. dla Bezp. 2004 nr 5, s. 66-70, bibliogr. 6 poz.

265/303
Nr opisu: 0000014268
Kontrola w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 1, s. 8-11, bibliogr. 14 poz.

266/303
Nr opisu: 0000014269
Kształcenie specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 1, s. 5-8, bibliogr. 15 poz.

267/303
Nr opisu: 0000029079
Możliwości kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Pedagogika pracy wobec problemów ochrony pracy. Red.: H. Bednarczyk, I. Woźniak. Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu. Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2004, s. 139-144, bibliogr. 10 poz. (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; T. 123)

268/303
Nr opisu: 0000014270
Możliwości wykorzystania Internetu w poszukiwaniu informacji z zakresu BHP.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 3, s. 19-22, bibliogr. 6 poz.

269/303
Nr opisu: 0000014271
Polskie Normy z zakresu BHP - aktualne oznaczenia i klasyfikacja.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 1, s. 35-37

270/303
Nr opisu: 0000010384
Procedura badania ryzyka wypadkowego w kopalni.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 475-486, bibliogr. 35 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1650 Górnictwo ; z. 261)

271/303
Nr opisu: 0000014273
Profesjonalny konsulting w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - podstawowe pojęcia i wytyczne.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 4, s. 9-13, bibliogr. 22 poz.

272/303
Nr opisu: 0000014274
Przegląd wstępny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 2, s. 10-12, bibliogr. 15 poz.

273/303
Nr opisu: 0000074520
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 1, s. 43
[Praca recenzowana]: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy / Red. J. Łunarski. Rzeszów 2002

274/303
Nr opisu: 0000074521
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 1, s. 43
[Praca recenzowana]: Zapobieganie stratom w przemyśle. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy / Red. A. Markowski. Łódź 1999

275/303
Nr opisu: 0000074522
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 2, s. 43
[Praca recenzowana]: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia / Red. D. Koradecka. Warszawa 1997

276/303
Nr opisu: 0000074523
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 2, s. 43
[Praca recenzowana]: Higiena pracy / Red. J. Indulski. Łódź 1999

277/303
Nr opisu: 0000074524
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 2, s. 43-44
[Praca recenzowana]: Choroby zawodowe / Red. K. Marek. Warszawa 2002

278/303
Nr opisu: 0000074525
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 3, s. 37-38
[Praca recenzowana]: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Ocena ryzyka zawodowego / Red. J. Karczewski. Poznań 2002

279/303
Nr opisu: 0000074526
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 3, s. 38
[Praca recenzowana]: Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty / E. Górska. Warszawa 2002

280/303
Nr opisu: 0000074527
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 4, s. 33
[Praca recenzowana]: Nauka o pracy. Bezpieczeństwo, higiena, ergonomia / Red. D. Koradecka. Warszawa 2000

281/303
Nr opisu: 0000074528
Recenzja. [Aut.]: Marcin Krause. -Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 4, s. 33-34
[Praca recenzowana]: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy / Red. A. Tabor, M. Rączka, A. Pieczonka. Kraków 2003

282/303
Nr opisu: 0000014278
Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - bezpieczeństwo maszyn i ergonomia.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 3, s. 40-44

283/303
Nr opisu: 0000014279
Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - ochrona jakości powietrza.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 4, s. 38-42

284/303
Nr opisu: 0000014277
Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - ochrona przed hałasem i drganiami.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 2, s. 38-41

285/303
Nr opisu: 0000014275
Wybrane Polskie Normy z zakresu BHP - ochrona przed promieniowaniem.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2004 nr 1, s. 37-40

286/303
Nr opisu: 0000009252
Wykorzystanie metody sondażu opinii ekspertów dla potrzeb oceny ryzyka zawodowego w kopalni.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2004 nr 7, s. 18-24, bibliogr. 20 poz.

287/303
Nr opisu: 0000008337
Wykorzystanie statystycznej analizy wypadków przy pracy w ocenie ryzyka zawodowego w kopalni.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2004 nr 3, s. 27-32, bibliogr. 30 poz.

288/303
Nr opisu: 0000008613
Zasady oceny ryzyka zawodowego w kopalni.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Prz. Gór. 2004 t. 60 nr 4, s. 39-45, bibliogr. 19 poz.

górnictwo podziemne ; bezpieczeństwo pracy ; metody probabilistyczne ; ryzyko zawodowe ; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

underground mining ; work safety ; probabilistic methods ; occupational risk ; occupational health and safety management

289/303
Nr opisu: 0000029066
Edukacja wobec europejskich standardów zarządzania bezpieczeństwem pracy.
[Aut.]: A. Jakubowska, Marcin Krause.
W: Materiały I konferencji naukowej nt. Bezpieczeństwo pracy - Środowisko - Edukacja, Katowice, 11 kwietnia 2003 r.. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Katowice : Wydaw. "Triada", 2003, s. 37-48, bibliogr. 3 poz.

290/303
Nr opisu: 0000029068
Komputerowe wspomaganie oceny ryzyka zdrowotnego w kopalni.
[Aut.]: Piotr Mocek, Marcin Krause.
W: Restrukturyzacja górnictwa - doświadczenia międzynarodowe, oczekiwania i rezultaty. V Międzynarodowa konferencja naukowa, Sosnowiec, 24-25 luty 2003r.. Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Bezpieczeństwa Środowiskowego. Katowice : [b.w.], 2003, s. 105-110, bibliogr. 4 poz.

291/303
Nr opisu: 0000029067
Ocena stanu BHP w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy.
[Aut.]: Marcin Krause.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem - ekonomia, prawo, kultura, etyka. Red. Włodzimierz Sitko. Politechnika Lubelska. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2003, s. 95-100, bibliogr. 12 poz.

bhp ; zarządzanie bezpieczeństwem pracy ; analiza wskaźnikowa

occupational health and safety ; work safety management ; ratio analysis

292/303
Nr opisu: 0000018278
Organizacja oceny ryzyka zawodowego w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym na przykładzie kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Marcin Krause.
-Pr. Zdr. Bezp. 2003 nr 4, s. 19-22, bibliogr. 7 poz.

293/303
Nr opisu: 0000012902   
Określenie zróżnicowania ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa pracowników dołowych w kopalni węgla kamiennego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marcin Krause.
Gliwice, 2002, 236 s., bibliogr. 215 poz. + zał.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Stanisław** Krzemień

294/303
Nr opisu: 0000029062
Procedury organizowania oceny ryzyka zawodowego w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Stanisław** Krzemień, Marcin Krause, Piotr* Krowicki.
W: Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie w krajach Europy Środkowowschodniej. Górnictwo w XXI wieku - problemy i szanse rozwoju. IV Międzynarodowa konferencja, Sosnowiec, 25-26 lutego 2002 r. = Work safety and labour protection in mining industry in the countries of Central an Eastern Europe. Mining industry in XXI century - problems and development opportunities. The 4th international conference. Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Bezpieczeństwa Środowiskowego. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2002, s. 145-154, bibliogr. 18 poz.

kopalnia węgla kamiennego ; ryzyko zawodowe ; ocena ryzyka zawodowego ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie

hard coal mine ; occupational risk ; occupational risk assessment ; occupational safety in mining

295/303
Nr opisu: 0000006258
Informowanie pracowników kopalń o ryzyku zawodowym.
[Aut.]: Stanisław** Krzemień, Marcin Krause.
W: Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie w krajach Europy Środkowowschodniej. Problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie transformacji społeczno-gospodarczej. Międzynarodowa konferencja, Sosnowiec, 21-22 lutego 2000 r.. Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz bezpieczeństwa Środowiskowego. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2000, s. 97-107, bibliogr. 25 poz.

296/303
Nr opisu: 0000007087
Organizowanie i zasady funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładzie górniczym.
[Aut.]: Stanisław** Krzemień, Witold** Wagner, Marcin Krause.
W: Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie w krajach Europy Środkowowschodniej. Problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie transformacji społeczno-gospodarczej. Międzynarodowa konferencja, Sosnowiec, 21-22 lutego 2000 r.. Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz bezpieczeństwa Środowiskowego. [Katowice] : [Główny Instytut Górnictwa], 2000, s. 33-40, bibliogr. 15 poz.

297/303
Nr opisu: 0000004349   
Procedura odtwarzania przyczyn wypadków oparta na identyfikacji charakteru zabezpieczeń i analizie zachowań pracowników w miejscu zdarzenia.
[Aut.]: Stanisław** Krzemień, Marcin Krause.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 4: Bezpieczeństwo a rozwój górnictwa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 23-37, bibliogr. 14 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

298/303
Nr opisu: 0000005511
Propozycja oceny ryzyka zawodowego w kopalni.
[Aut.]: Stanisław** Krzemień, Marcin Krause.
-Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 3, s. 133-139, bibliogr. 19 poz.

299/303
Nr opisu: 0000004358   
Propozycja usystematyzowania pojęć stosowanych w identyfikacji niebezpiecznych i szkodliwych czynników górniczego środowiska pracy w celu oceny charakteru i wartościowania ryzyka zawodowego.
[Aut.]: Stanisław** Krzemień, Marcin Krause, Piotr Mocek.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 4: Bezpieczeństwo a rozwój górnictwa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 51-70, bibliogr. 26 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

300/303
Nr opisu: 0000002107
Zarządzanie bezpieczeństwem w górnictwie.
[Aut.]: Stanisław** Krzemień, Marcin Krause.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2000 nr 9, s. 21-33, bibliogr. 15 poz.

301/303
Nr opisu: 0000029059
Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w kopalni.
[Aut.]: Stanisław** Krzemień, Marcin Krause.
W: Górnictwo 2000. Międzynarodowa konferencja, Szczyrk, 23-24 listopada 1999. Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Instytut Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. Gliwice : [b.w.], 1999, s. 197-205, bibliogr. 13 poz.

302/303
Nr opisu: 0000005279
Podstawowe pojęcia i definicje zarządzania bezpieczeństwem pracy w zastosowaniu górniczym.
[Aut.]: Stanisław** Krzemień, Marcin Krause.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1999 nr 11, s. 5-12, bibliogr. 11 poz.

303/303
Nr opisu: 0000005232
Szacowanie ryzyka zagrożenia tąpaniami w kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Stanisław** Krzemień, Marcin Krause.
-Prz. Gór. 1999 t. 55 nr 10, s. 7-15, bibliogr. 13 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie