Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOZYRA ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 51Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/51
Nr opisu: 0000135195   
Katamaran - automatyczne pomiary środowiskowe w zbiornikach wodnych.
[Aut.]: Andrzej Kozyra, Anna Gnida, Krzysztof Jaskot, J. Sztachelek, W. Bartoszek, K. Pękała, S. Stanik, M. Ślusarczyk.
-PM News 2020 wyd. 23, s. 12

katamaran

multihull

2/51
Nr opisu: 0000138525
Pomiary radiometryczne i dozymetryczne.
[Aut.]: Andrzej Kozyra.
W: Przemysłowe pomiary wielkości fizycznych i chemicznych. Praca zbiorowa. Pod red. Alicji Wiory. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, s. 161-168, bibliogr. 7 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 843)

promieniowanie jonizujące ; pomiary radiometryczne ; pomiary dozymetryczne

ionizing radiation ; radiometric measurements ; dosimetric measurements

3/51
Nr opisu: 0000138670
Pomiary radiometryczne i dozymetryczne.
[Aut.]: Andrzej Kozyra.
W: Przemysłowe pomiary wielkości fizycznych i chemicznych. Praca zbiorowa. Pod red. Alicji Wiory. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, s. 251-254 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 843)

4/51
Nr opisu: 0000138523
Promieniowanie jonizujące.
[Aut.]: Andrzej Kozyra.
W: Przemysłowe pomiary wielkości fizycznych i chemicznych. Praca zbiorowa. Pod red. Alicji Wiory. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, s. 151-160, bibliogr. 4 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 843)

promieniowanie jonizujące ; detektor promieniowania ; licznik scyntylacyjny

ionizing radiation ; radiation detector ; scintillation counter

5/51
Nr opisu: 0000138669
Promieniowanie jonizujące.
[Aut.]: Andrzej Kozyra.
W: Przemysłowe pomiary wielkości fizycznych i chemicznych. Praca zbiorowa. Pod red. Alicji Wiory. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, s. 246-250 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 843)

6/51
Nr opisu: 0000136049
Selection of methods for intuitive, haptic control of the underwater vehicle's manipulator.
[Aut.]: Tomasz Grzejszczak, Artur Babiarz, Robert Bieda, Krzysztof Jaskot, Andrzej Kozyra, P. Ściegienka.
W: Advanced, contemporary control. Proceedings of KKA 2020 - the 20th Polish Control Conference, Łódź, Poland, 2020. Eds. Andrzej Bartoszewicz, Jacek Kabziński, Janusz Kacprzyk. Cham : Springer Nature Switzerland, 2020, s. 508-519, bibliogr. 27 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 1196 2194-5357). Punktacja MNiSW 20.000

sterowanie intuicyjne ; HCI ; HMI ; przechwytywanie ruchu ; haptyka

intuitive control ; HCI ; HMI ; motion capture ; haptics

7/51
Nr opisu: 0000130776   
Katamaran - autonomiczny system do analizy właściwości fizyko-chemicznych wody w zbiornikach wodnych.
[Aut.]: W. Błędowski, Joanna Ciepła, Rudolf Dziwis, Dorota Nowak, Ł. Nowok, P. Trojnar, Anna Gnida, Andrzej Kozyra.
-PM News 2019 wyd. 19, s. 20

katamaran ; zbiornik wodny ; analiza wody

multihull ; water reservoir ; water analysis

8/51
Nr opisu: 0000126065   
Experimental analysis of vibration control algorithms applied for an off-road vehicle with magnetorheological dampers.
[Aut.]: Piotr Krauze, Jerzy Kasprzyk, Andrzej Kozyra, Jarosław Rzepecki.
-J. Low Freq. Noise Vib. Act. Control 2018 vol. 37 iss. 3, s. 619-639, bibliogr. 37 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

pojazd terenowy ; wibracje wywołane przez drogi ; amortyzator magnetoreologiczny ; model samochodu ; półaktywna kontrola sprzężenia zwrotnego ; komfort jazdy ; trzymanie się drogi

off-road vehicle ; road-induced vibration ; magnetorheological damper ; full-car model ; semi-active feedback control ; ride comfort ; road holding

9/51
Nr opisu: 0000125252   
Pomiary fizykochemiczne wód powierzchniowych z użyciem mobilnego systemu pomiarowego.
[Aut.]: Anna Chrapońska, Andrzej Kozyra.
-Zesz. Nauk. Wydz. Elektrotech. Autom. PGdań. 2018 nr 59, s. 21-24, bibliogr. 10 poz.
Referat wygłoszony na: L Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM 2018 Szczecin - Kopenhaga, 10-12 września 2018. Punktacja MNiSW 10.000

open source ; pomiary fizykochemiczne ; wyposażenie pomiarowe ; eksperyment naukowy

open source ; physicochemical measurements ; measurement equipment ; science experiment

10/51
Nr opisu: 0000127330   
The study of the impact of mine water on physicochemical and biological condition of selected hollow reservoirs.
[Aut.]: Joanna Ciepła, Dorota Nowak, Anna Gnida, Andrzej Kozyra.
W: XXIInd Gliwice Scientific Meetings 2018, Gliwice, November 16-17, 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 187

11/51
Nr opisu: 0000118213   
Procedury automatycznej kalibracji w mobilnym systemie do pomiarów fizykochemicznych wód powierzchniowych.
[Aut.]: A. Pietruszewska, Andrzej Kozyra.
-Zesz. Nauk. Wydz. Elektrotech. Autom. PGdań. 2017 nr 54, s. 175-178, bibliogr. 13 poz.
Referat wygłoszony na: XLIX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów. MKM 2017, Częstochowa - Koszęcin, 4-6 września 2017. Punktacja MNiSW 10.000

elektroda jonoselektywna ; kalibracja ; system pomiarowy ; pomiary środowiskowe

ion-selective electrode ; calibration ; measurement system ; environmental measurements

12/51
Nr opisu: 0000117596   
Remote controlled water craft for water measurement.
[Aut.]: Andrzej Kozyra, Krzysztof Skrzypczyk, Krzysztof Stebel, A. Rolnik, P. Rolnik, M. Kućma.
-Measurement 2017 vol. 111, s. 105-113, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 2.218. Punktacja MNiSW 30.000

pomiar jakości wody ; kalibracja automatyczna ; chemia jeziora ; zdalny monitoring w czasie rzeczywistym

water quality measurement ; automatic calibration ; lake chemistry ; real-time remote monitoring

13/51
Nr opisu: 0000115300   
Patent. Polska, nr 225 270. Sposób i układ połączenia czujników jonoselektywnych lub ORP z przyrządem pomiarowym łączem bezprzewodowym, zwłaszcza w układach pomiaru stężeń jonów i potencjału redoks (ORP). Int. Cl. G01N 27/26, G08C 17/02, G01N 33/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Józef Wiora, Andrzej Kozyra.
Zgłosz. nr 402 810 z 18.02.2013. Opubl. 31.03.2017, 6 s.

czujnik jonoselektywny ; czujnik ORP ; łącze bezprzewodowe

ion-selective sensor ; ORP sensor ; wireless link

14/51
Nr opisu: 0000117218   
Towards automation of measurement processes of surface water parameters by a remote-controlled catamaran.
[Aut.]: Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Alicja Wiora.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2017 vol. 65 no. 3, s. 351-360, bibliogr. 46 poz.. Impact Factor 1.361. Punktacja MNiSW 25.000

automatyka pomiarów ; potencjometria ; analiza środowiskowa wody ; łódź zdalnie sterowana

measurement automation ; potentiometry ; environmental water analysis ; remote-controlled boat

15/51
Nr opisu: 0000104614   
A weighted method for reducing measurement uncertainty below that which results from maximum permissible error.
[Aut.]: Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Alicja Wiora.
-Meas. Sci. Technol. 2016 vol. 27 iss. 3, art. no. 035007 s. 1-7, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 1.585. Punktacja MNiSW 35.000

niepewność pomiaru ; ocena typu B ; pomiar rezystancji ; metoda najmniejszych ważonych kwadratów

measurement uncertainty ; type B evaluation ; resistance measurement ; weighted least squares

16/51
Nr opisu: 0000115604   
Autonomiczny mobilny system pomiarowy do pomiarów fizykochemicznych wód powierzchniowych - rozbudowa i testy systemu.
[Aut.]: Andrzej Kozyra, Krzysztof Skrzypczyk, Ł. Stangrecki, Ł. Robak, L. Skapczyk, Krzysztof Stebel, M. Przybyła, M. Opuchlik.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 2. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2016, s. 155-162, bibliogr. 4 poz.

pomiary środowiskowe ; system pomiarowy ; sterowanie autonomiczne

environmental measurements ; measurement system ; autonomous control

17/51
Nr opisu: 0000113652
Szacowanie stężenia promieniotwórczego radonu i jego pochodnych.
[Aut.]: Andrzej Kozyra, Sebastian Pataląg, Alicja Wiora, Józef Wiora.
W: Prace Komisji Naukowych. Dodatek. z. 39-40. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, 2016, s. 21-22

18/51
Nr opisu: 0000093552
Application of artificial neural networks for modelling of Nicolsky-Eisenman equation and determination of ion activities in mixtures.
[Aut.]: Józef Wiora, Dariusz Grabowski, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra.
W: Intelligent Systems'2014. Proceedings of the 7th IEEE International Conference Intelligent Systems IS'2014, Warsaw, Poland, September 24-26, 2014. Vol. 1, Mathematical foundations, theory, analyses. Eds. P. Angelov, K.T. Atanassov, L. Doukovska, M. Hadjiski, V. Jotsov, J. Kacprzyk, N. Kasabov, S. Sotirov, E. Szmidt, S. Zadrożny. Cham : Springer, 2015, s. 727-738, bibliogr. 23 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 322 2194-5357)

sztuczna sieć neuronowa ; potencjometria ; elektroda jonoselektywna

artificial neural network ; potentiometry ; ion-selective electrode

19/51
Nr opisu: 0000095890
Automatyzacja procesu kalibracji elektrod jonoselektywnych.
[Aut.]: Józef Wiora, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 132

20/51
Nr opisu: 0000095949
Czym jest metoda Combined Measurements?.
[Aut.]: Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Alicja Wiora.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 485-486

21/51
Nr opisu: 0000091170
Laboratorium podstaw miernictwa. Praca zbiorowa. Pod red. Dariusza Buchczika, Stanisława Walusia.
[Aut.]: Wojciech* Błotnicki, Dariusz Buchczik, Sebastian Budzan, Tomasz Grychowski, Andrzej Kozyra, Stanisław* Waluś, Alicja Wiora, Józef Wiora, Roman Wyżgolik, Janusz** Żelezik.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014, 174 s., bibliogr.
Skrypt nr 2534

miernictwo elektryczne ; pomiar ; pomiar analogowy ; pomiar cyfrowy ; pomiar wielkości elektrycznych ; pomiar wielkości nieelektrycznych ; ocena niepewności

electrical measurements ; measurement ; analog measurement ; digital measurement ; electrical measurement ; nonelectrical measurement ; uncertainty evaluation

22/51
Nr opisu: 0000095929
Pływająca platforma do pomiarów środowiskowych.
[Aut.]: Andrzej Kozyra, A. Hamczyk, Alicja Wiora, Józef Wiora.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 302-303

23/51
Nr opisu: 0000095889
Szacowanie niepewności wieloskładnikowego pomiaru potencjometrycznego wykonywanego jonometrem ADDA2.
[Aut.]: Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 113-115

24/51
Nr opisu: 0000088601   
Comments on "Combined measurements - A way to improve the measurement accuracy of an additive quantity" by R. Siuda and A. Grabowski.
[Aut.]: Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Alicja Wiora.
-Measurement 2013 vol. 46 nr 7, s. 2259-2261, bibliogr. 4 poz.. Impact Factor 1.526. Punktacja MNiSW 30.000

niepewność pomiaru ; korelacja ; ocena typu B

measurement uncertainty ; correlation ; type B evaluation

25/51
Nr opisu: 0000081476   
Calibration of potentiometric sensor arrays with a reduced number of standards.
[Aut.]: Andrzej Kozyra, Józef Wiora, Alicja Wiora.
-Talanta 2012 vol. 98, s. 28-33, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 3.722. Punktacja MNiSW 40.000

kalibracja ; elektroda jonoselektywna ; pomiar wieloskładnikowy

calibration ; ion-selective electrode ; multicomponent measurement

26/51
Nr opisu: 0000071692
Dydaktyka pomiarów przewodności roztworów.
[Aut.]: Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 249-250

przewodność roztworów ; konduktometria

conductivity solutions ; conductometry

27/51
Nr opisu: 0000071693
Inny sposób kalibracji elektrod jonoslektywnych.
[Aut.]: Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 232-235

elektroda jonoselektywna ; kalibracja

ion-selective electrode ; calibration

28/51
Nr opisu: 0000071694
Jonometr umożliwiający wykonywanie pomiarów wieloskładnikowych.
[Aut.]: Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 206-208

jonometr ; pomiar wieloskładnikowy ; mikrokontroler

ionmeter ; multiple measurement ; microcontroller

29/51
Nr opisu: 0000058570   
Metrologiczne i eksploatacyjne aspekty pomiaru poziomu metodą radarową i ultradźwiękową.
[Aut.]: E. Banaczyk, Wojciech* Błotnicki, Andrzej Kozyra, B. Matyja, Stanisław* Waluś.
-Pomiary Autom. Kontr. 2010 vol. 56 nr 8, s. 859-862, bibliogr. 31 poz.

pomiar poziomu ; poziomomierz ultradźwiękowy ; poziomomierz radarowy ; eksploatacja poziomomierzy

level measurement ; ultrasonic level meter ; radar level meter ; exploitation of level meters

30/51
Nr opisu: 0000070238
Wpływ modelu współczynnika aktywności na wieloskładnikowy potencjometryczny pomiar stężenia jonów.
[Aut.]: Józef Wiora, D. Sawielew, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra.
W: VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Analityka dla społeczeństwa XXI wieku", Kraków, 4-9 lipca 2010 roku. Red. P. Kościelniak. Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warszawa : Wydaw. Malamut, 2010, s. 227, bibliogr. 2 poz.

model MSA ; pomiar składu cieczy

MSA model ; liquid measurement

31/51
Nr opisu: 0000059143
Koncepcja domowego urządzenia do monitorowania stanu zdrowia pacjenta.
[Aut.]: Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Tomasz Grychowski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2009 nr 33, s. 133-136

32/51
Nr opisu: 0000038653   
Dynamometr do zastosowań w badaniach postępu procesu rehabilitacji.
[Aut.]: Andrzej Kozyra, M. Bednarski.
-Elektronika 2008 R. 49 nr 6, s. 255-256, bibliogr. 6 poz.

dynamometr ; oprogramowanie ; rehabilitacja

dynamometer ; software ; rehabilitation

33/51
Nr opisu: 0000037869   
Procedury pomiaru parametrów elektrod jonoselektywnych.
[Aut.]: Andrzej Kozyra.
-Pomiary Autom. Kontr. 2008 vol. 54 nr 5, s. 310-313, bibliogr. 14 poz.

elektroda jonoselektywna ; współczynnik selektywności ; granica oznaczalności ; granica wykrywalności ; model Nikolskiego-Eisenmanna

ion-selective electrode ; selective factor ; limit of quantification ; limit of detection ; Nikolsky-Eisenman model

34/51
Nr opisu: 0000038651   
Realizacja skokowej zmiany aktywności jonów na membranie jonoselektywnej z wykorzystaniem elektrozaworów.
[Aut.]: Alicja Wiora, A. Klaczyński, Józef Wiora, Andrzej Kozyra.
-Elektronika 2008 R. 49 nr 6, s. 142-144, bibliogr. 11 poz.

elektroda jonoselektywna ; membrana PVC ; aktywność jonów ; elektrozawór

ion-selective electrode ; PVC membrane ; ion activity ; electric valve

35/51
Nr opisu: 0000043210
Szacowanie niepewności w pomiarach potencjometrycznych.
[Aut.]: Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 109-112

potencjometr ; niepewność pomiaru ; elektroda jonoselektywna

potentiometer ; measurement uncertainty ; ion-selective electrode

36/51
Nr opisu: 0000038344
Szacowanie niepewności w pomiarach potencjometrycznych. Właściwości statyczne i dynamiczne elektrod jonoselektywnych w wieloskładnikowych pomiarach potencjometrycznych. Pod red. Andrzeja Kozyry.
[Aut.]: Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora.
Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2007, 222 s., bibliogr. 216 poz.

potencjometria ; elektroda jonoselektywna ; niepewność pomiaru ; modelowanie ; kalibracja ; szacowanie niepewności

potentiometry ; ion-selective electrode ; measurement uncertainty ; modelling ; calibration ; uncertainty estimation

37/51
Nr opisu: 0000025737   
Dynamic models of ion-selective electrodes with their electronic interface.
[Aut.]: Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra.
-Metrol. Meas. Syst. 2006 vol. 13 nr 4, s. 421-432, bibliogr. 15 poz.

potencjometria ; elektroda jonoselektywna ; model dynamiczny

potentiometry ; ion-selective electrode ; dynamic model

38/51
Nr opisu: 0000025546
Pomiar wieloskładnikowy aktywności jonów w roztworach.
[Aut.]: Andrzej Kozyra.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2006. XI konferencja naukowa, Kraków-Zakopane, 19-22 czerwca 2006. Materiały konferencyjne. Kraków : Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2006, s. 223-226, bibliogr. 7 poz.

39/51
Nr opisu: 0000012927
Analiza niepewności pomiarów wieloskładnikowych wykorzystujących czujniki jonoselektywne.
[Aut.]: Andrzej Kozyra.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 2005 z. 195, s. 135-146, bibliogr. 9 poz.

40/51
Nr opisu: 0000021676
Niepewność pomiarowa współczynnika aktywności oraz jej wpływ na potencjometryczny pomiar jonoselektywny.
[Aut.]: Józef Wiora, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra.
W: Analityka w rozwoju cywilizacji. VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, [Toruń, 3-7.VII.2005]. Red. B. Buszewski. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakład Chemii Środowiska i Ekoanalityki. Wydział Chemii UMK w Toruniu. Bydgoszcz : SAR "Pomorze", 2005, s. 426

41/51
Nr opisu: 0000021211
Stanowisko pomiarowe do wyznaczania wartości parametrów dynamicznych elektrod jonoselektywnych.
[Aut.]: Józef Wiora, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra.
W: V Sympozjum nt. Pomiarów dynamicznych. PD'2005, Szczyrk, 7-8 listopad 2005. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. [Gliwice] : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, [2005], s. 171-178, bibliogr. 3 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 10)

42/51
Nr opisu: 0000013639
Celka pomiarowa do badania dynamiki elektrod jonoselektywych.
[Aut.]: Alicja Wiora, Andrzej Kozyra, Józef Wiora.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE'2004. VIII Konferencja naukowa, Wrocław, 27-30 czerwca 2004. Materiały konferencyjne. Wrocław : Wydział Elektroniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 157-160, bibliogr. 11 poz.

43/51
Nr opisu: 0000038162
Ocena uproszczonej procedury kalibracji parametrów elektrod jonoselektywnych wykonywanych na potrzeby pomiarów wieloskładnikowych.
[Aut.]: Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora.
W: Metrologia w procesie poznania. Kongres Metrologii KM 2004, Wrocław, 6-9.09.2004. Materiały kongresowe. T. 1. Pod red. J. Mroczki. Wrocław : Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej, 2004

44/51
Nr opisu: 0000017646   
Wyznaczanie parametrów modeli elektrod jonoselektywnych dla potrzeb pomiarów wieloskładnikowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Andrzej Kozyra.
Gliwice, 2004, 142 s., bibliogr. 92 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy** Frączek

45/51
Nr opisu: 0000041790
Stanowisko dydaktyczno-badawcze z iskrobezpieczną magistralą PROFIBUS-DP.
[Aut.]: Andrzej Kozyra, Roman Wyżgolik.
W: Metrologia u progu Trzeciego Millenium. Krajowy Kongres Metrologii. KKM 2001, Warszawa, 24-27 czerwca 2001 r. Materiały kongresu. T. 2. Red.: J. Dusza, Z. Jabłoński. Warszawa : Bel Studio, 2001, s. 393-396, bibliogr. 6 poz.

46/51
Nr opisu: 0000017999
Stanowisko pomiarowe do badania własności matryc elektrod jonoselektywnych w pomiarach wieloparametrowych.
[Aut.]: Andrzej Kozyra.
W: Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE'2000. VI Konferencja naukowa, Gliwice, 13-16 czerwca 2000. T. 2: Prezentacje plakatowe. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Gliwice : Komisja Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, 2000, s. 468-473, bibliogr. 6 poz. (Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach ; Seria: Konferencje ; nr 2)

47/51
Nr opisu: 0000004455
System pomiarowy do wieloparametrowych i dynamicznych pomiarów potencjometrycznych.
[Aut.]: Andrzej Kozyra.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2000 nr 24, s. 53-55

48/51
Nr opisu: 0000000139
The stand for investigation properties of arrays of ion selective electrodes for multiparameter measurements.
[Aut.]: Andrzej Kozyra.
W: Optoelectronic and electronic sensors IV. [Conference], Gliwice, Poland, 13-16 June 2000. Ed. J. Frączek. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2000, s. 149-154, bibliogr. 6 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 4516 0277-786X)

49/51
Nr opisu: 0000028616
Iskrobezpieczne sieciowe systemy pomiarowe dla stref zagrożonych wybuchem.
[Aut.]: Andrzej Kozyra, Mirosława* Stelengowska.
W: Instalacje i urządzenia elektryczne w strefach zagrożonych pożarem i wybuchem. ZONA'97. Konferencja naukowo-techniczna, Zakopane, 29 września - 1 października 1997 r.. Politechnika Lubelska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Oddział w Lublinie. Lublin : Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć Politechniki Lubelskiej, 1997, s. 108-115, bibliogr. 3 poz.

50/51
Nr opisu: 0000027056
Laboratorium zintegrowanych czujników pomiarowych.
[Aut.]: Janusz** Żelezik, Dariusz Buchczik, Michał* Borsuk, Stanisław* Waluś, Mirosława* Stelengowska, B. Krowicki, Roman Wyżgolik, Tadeusz Pustelny, Jerzy** Frączek, Andrzej Kozyra, Witold Ilewicz, Sławomir** Kończak, Dariusz* Urbańczyk, Tomasz Pander, Leszek** Markiewicz, Leszek* Woliński, A. Sobotnicki, Arkadiusz Gertych.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1997, 134 s., bibliogr.
(Skrypt ; Politechnika Śląska nr 2055 0434-0825)

51/51
Nr opisu: 0000026975
Laboratory of integrated solid-state sensors.
[Aut.]: Janusz** Żelezik, Dariusz Buchczik, Michał* Borsuk, Stanisław* Waluś, Mirosława* Stelengowska, B. Krowicki, Roman Wyżgolik, Tadeusz Pustelny, Jerzy** Frączek, Andrzej Kozyra, Witold Ilewicz, Sławomir** Kończak, Dariusz* Urbańczyk, Tomasz Pander, Leszek** Markiewicz, Leszek* Woliński, A. Sobotnicki, Arkadiusz Gertych.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1997, 134 s., bibliogr.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie