Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOZIEŁ KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/40
Nr opisu: 0000131977   
Ensembles of active adaptive incremental classifiers.
[Aut.]: Michał Kozielski, Krzysztof Kozieł.
W: Man-machine interactions 6. 6th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2019, Cracow, Poland, October 2-3, 2019. Eds. Aleksandra Gruca, Tadeusz Czachórski, Sebastian Deorowicz, Katarzyna Harężlak, Agnieszka Piotrowska. Berlin : Springer International Publishing, 2020, s. 66-76, bibliogr. 17 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 1061 2194-5357). Punktacja MNiSW 20.000

dydaktyka adaptacyjna ; strumień danych ; metody agregacji

adaptive learning ; data stream ; ensemble methods ; concept drift detection

2/40
Nr opisu: 0000112311
Elektrochemia i równowagi jonowe w roztworach elektrolitów - teoria i zadania.
[Aut.]: Wincenty** Turek, Krzysztof Kozieł, Roman Turczyn.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, 193 s., 23 poz.

chemia fizyczna ; elektrochemia ; przewodność elektrolityczna ; ogniwo galwaniczne ; równowaga jonowa

physical chemistry ; electrochemistry ; electrolytic conductivity ; galvanic cell ; ion equilibrium

3/40
Nr opisu: 0000104426   
Dry reforming of methane over Ni/Ce0.62Zr0.38O2 catalysts: Effect of Ni loading on the catalytic activity and on H2/CO production.
[Aut.]: Monika* Radlik, M. Adamowska-Teyssier, A. Krztoń, Krzysztof Kozieł, W. Krajewski, Wincenty** Turek, P. Da Costa.
-C. R. Chim. 2015 vol. 18 iss. 11, s. 1242-1249, bibliogr. 45 poz.
Referat wygłoszony na: International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis (AWPAC) - Catalysis for renewable energy. Impact Factor 1.798. Punktacja MNiSW 30.000

metan ; wodór ; ceria-zirconia

methane ; hydrogen ; ceria-zirconia ; nickel loading ; dry reforming

4/40
Nr opisu: 0000098752   
Study of the acid and redox properties of copper oxide supported on ceria-zirconia in isopropyl and t-butyl alcohol conversion.
[Aut.]: Monika* Radlik, Joanna* Strzezik, Agnieszka* Krowiak, Krzysztof Kozieł, A. Krztoń, Wincenty** Turek.
-React. Kinet. Mech. Cat. 2015 vol. 115 iss. 2, s. 741-758, bibliogr. 43 poz.. Impact Factor 1.265. Punktacja MNiSW 15.000

CuO/CeZrO2 ; właściwości kwasu ; właściwości redoks

CuO/CeZrO2 ; acid properties ; redox properties

5/40
Nr opisu: 0000097248
Catalytic dry reforming of methane to syngas over Ni/CZ and Rh-Ni/CZ.
[Aut.]: Monika* Radlik, P. Da Costa, Małgorzata* Adamowska, Krzysztof Kozieł, A. Krztoń, W. Krajewski, Wincenty** Turek.
W: Chemia - nadzieje i marzenia. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Częstochowa, 14-18 września 2014. Materiały zjazdowe. Streszczenia. Oprac. red. Grzegorz Mlostoń [i in.]. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2014, s. 291

katalizator Ni/CZ ; katalizator Rh-Ni/CZ ; metan

Ni/CZ catalyst ; Rh-Ni/CZ catalyst ; methane

6/40
Nr opisu: 0000080999   
Proces budowy hal w systemie ABM 120.
[Aut.]: Ryszard Walentyński, Krzysztof Kozieł, Robert Cybulski.
-Nowocz. Hale 2012 nr 6, s. 24-26

obiekt halowy ; dach łukowy ; technologia ABM 120

hall ; arch-shaped roof ; ABM 120 technology

7/40
Nr opisu: 0000050890   
Morphology and conductivity of polymeric support as the key factors modifying catalytic activity of Keggin type heteropolyacids dispersed in poly(N-methylpyrrole) and polypyrrole matrices.
[Aut.]: Joanna* Strzezik, Agnieszka* Krowiak, Wincenty** Turek, Krzysztof Kozieł, Piotr Szperlich.
-Catal. Lett. 2009 vol. 127 iss 1/2, s. 226-231, bibliogr. 17 poz.

heteropolikwas ; polimer przewodzący ; kataliza heterogeniczna ; alkohol izopropylowy

heteropolyacid ; conducting polymer ; heterogeneous catalysis ; isopropyl alcohol

8/40
Nr opisu: 0000046293
Morphology and conductivity of polymeric support as the key factors modifying catalytic activity of Keggin type heteropolyacids dispersed in poly(N-methylpyrrole) and polypyrrole matrices.
[Aut.]: Joanna* Strzezik, Agnieszka* Krowiak, Wincenty** Turek, Krzysztof Kozieł.
W: Catalysis for society. 40 years of ICSC PAS. XL Annual Polish Conference on Catalysis, Krakow, Poland, May 11-15, 2008. Conference proceedings. Ed. B. Sulikowski. Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, Polish Catalysis Club. Kraków : Institute of Catalysis and Surface Chemistry PAS, 2008, s. 298

9/40
Nr opisu: 0000039960
Badania elektrokatalitycznego utleniania 4-metylo-2-styrylo-1,3-dioksanu.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Jolanta** Maślińska-Solich, Sylwia Kukowka, Wincenty** Turek.
W: Materiały XXXIX Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego. XXXIX OKK, Kraków, 14-16 marca 2007. Red. Łukasz Mokrzycki. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2007, s. 376-377, bibliogr. 3 poz.

utlenianie acetali ; woltamperometria cykliczna ; metoda spektroskopowa

acetals oxidation ; cyclic voltammetry ; spectroscopic method

10/40
Nr opisu: 0000039965
Elektrokatalityczne utlenianie cyklicznych acetali aldehydu salicylowego.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Wincenty** Turek, Jolanta** Maślińska-Solich, Sylwia Kukowka, A. Piotrowicz.
W: Materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego. XXXVIII OKK, Kraków, 15-18 marca 2006. Red. Łukasz Mokrzycki. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2006, s. 371-372, bibliogr. 3 poz.

aldehyd salicylowy ; właściwości chemiczne ; utlenianie acetali ; chemiluminescencja

salicylic aldehyde ; chemical properties ; acetals oxidation ; chemiluminescence

11/40
Nr opisu: 0000031671
Macrocycles. Polyacetals derived from methyl α-D-mannopyranoside and dialdehydes.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Sylwia Kukowka, Krzysztof Kozieł.
W: World Polymer Congress - Macro 2006, Rio de Janeiro, Brazil, July 16-21, 2006. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 090

12/40
Nr opisu: 0000019485
Electrochemical polymerization of cyclic acetals of salicylaldehyde.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Jolanta** Maślińska-Solich, Sylwia Kukowka, Wincenty** Turek, A. Piotrowicz.
-e-Polymers [online] 2005 P_071, s. 1-5. Impact Factor 0.926

13/40
Nr opisu: 0000020235
Elektrochemiczna polimeryzacja cyklicznych acetali aldehydu salicylowego.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Jolanta** Maślińska-Solich, Sylwia Kukowka, Wincenty** Turek, A. Piotrowicz.
W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 18-22 września 2005. Materiały zjazdowe. Poznań : BETAGRAF, [2005], S4-P31, bibliogr. 1 poz.

14/40
Nr opisu: 0000022768
Elektrokatalityczne utlenianie pochodnych aldehydu salicylowego.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Wincenty** Turek, Jolanta** Maślińska-Solich.
W: Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków, 15-18 marca 2005. [Red. Anna Kubacka]. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2005, s. 364, bibliogr. 5 poz.

aldehyd salicylowy ; utlenianie elektrokatalityczne ; utlenianie elektrochemiczne ; fenole

salicylic aldehyde ; electrocatalytic oxidation ; electrochemical oxidation ; phenols

15/40
Nr opisu: 0000019483
The study on the polycondensation of 4-chloromethyl-2(2-hydroxyphenyl)-1,3-dioxolane.
[Aut.]: Sylwia Kukowka, E. Kubista, Krzysztof Kozieł.
-e-Polymers [online] 2005 P_020, s. 1-7. Impact Factor 0.926

16/40
Nr opisu: 0000018108
Electrochemical oxidation of cyclic acetals of salicylaldehyde.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Ginter** Nawrat, Wincenty** Turek, Jolanta** Maślińska-Solich, A. Piotrowicz.
W: Annals of the Polish Chemical Society. Preliminary reports presented during XLVII Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, Wrocław, Poland, 12-17 September 2004. Year 2004, vol. 3, pt 2. Warszawa : Polish Chemical Society, 2004, s. 903-907, bibliogr. 5 poz.

17/40
Nr opisu: 0000008081   
Electrochemical and microgravimetric investigations of lead, cadmium and copper deposition and stripping on solid electrodes.
[Aut.]: Klaudia* Wagner, Jerzy** Strojek, Krzysztof Kozieł.
-Electroanalysis 2003 vol. 15 iss. 5/6, s. 392-397. Impact Factor 1.811

ołów ; kadm ; anodowa woltamperometria stripingowa

lead ; cadmium ; anodic stripping voltammetry

18/40
Nr opisu: 0000001173   
Electrochemical and quartz crystal microbalance studies of lead (II) deposition and stripping in the presence of copper on a gold electrode modified with 2,2 '-bipyridyl in polyaniline.
[Aut.]: K. Wagner, Jerzy** Strojek, Krzysztof Kozieł.
-Anal. Chim. Acta 2002 vol. 455 iss. 1, s. 69-81. Impact Factor 2.114

19/40
Nr opisu: 0000000397   
Studies of processes during ASV determination of lead in the presence of copper on a solid electrode modified with 2,2'-bipyridyl in polyaniline.
[Aut.]: Klaudia* Wagner, Jerzy** Strojek, Krzysztof Kozieł.
-Chem. Anal. 2002 vol. 47 no. 3, s. 385-397, bibliogr. 38 poz.. Impact Factor 0.539

anodowa woltamperometria stripingowa ; ołów ; miedź ; polianilina ; 2,2'-bipyridyl ; zmodyfikowana elektroda

anodic stripping voltammetry ; lead ; copper ; polyaniline ; 2,2'-bipyridyl ; modified electrode

20/40
Nr opisu: 0000006948   
Processes during anodic stripping voltammetry determination of lead in the presence of copper on a solid electrode modified with 2,2'-bipyridyl in polyaniline.
[Aut.]: K. Wagner, Jerzy** Strojek, Krzysztof Kozieł.
-Anal. Chim. Acta 2001 vol. 447 iss. 1/2, s. 11-21. Impact Factor 2.073

21/40
Nr opisu: 0000038012   
Elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne badania procesu domieszkowania polianiliny. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł.
Gliwice, 1997, 90 s., bibliogr. 20 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski

22/40
Nr opisu: 0000026837   
ESR study of polyaniline doping at various concentrations of anions.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski, E. Genies.
-Synth. Met. 1997 vol. 84 no. 1/3, s. 105-106, bibliogr. 2 poz.

23/40
Nr opisu: 0000026918   
Microgravimetric and laser beam deflection studies of redox reactions in polyaniline at various concentrations of doping anions.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski, E. Wieil.
-Synth. Met. 1997 vol. 84 iss. 1/3, s. 91-92

24/40
Nr opisu: 0000042550
Zastosowanie mikrowagi kwarcowej oraz metody odchylenia wiązki światła laserowego do badań elektrochemicznego domieszkowania polianiliny.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-14, G-3

25/40
Nr opisu: 0000032906
A modification of Pt minielectrode surface by polyaniline film with cyclodextrin.
[Aut.]: Krystyna* Kanclerz, Krzysztof Kozieł, Anna* Suchecka-Salachna, Jerzy** Strojek, Mieczysław Łapkowski, C. Niedzielski, Wiesław** Szeja.
-Pol. J. Chem. 1995 vol. 69 nr 2, s. 316-319, bibliogr. 15 poz.

26/40
Nr opisu: 0000033323
Spectroelectrochemical investigation of slow relaxation processes in polyaniline.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
-Pol. J. Appl. Chem. 1995 vol. 39 nr 2, s. 277-280, bibliogr. 4 poz.

27/40
Nr opisu: 0000033079
Spectroelectrochemical investigations of the memory effect in polyaniline.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski, S. Lefrant.
-Synth. Met. 1995 vol. 69, s. 217-218, bibliogr. 3 poz.

28/40
Nr opisu: 0000033078
Spectroelectrochemistry of polyaniline at low concentrations of doping anions.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski, S. Lefrant.
-Synth. Met. 1995 vol. 69, s. 137-138, bibliogr. 3 poz.

29/40
Nr opisu: 0000038293
Spektroelektrochemiczne badania procesów relaksacji w polianilinie.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 47

30/40
Nr opisu: 0000047831
Spectroelectrochemical investigations of the memory effect in polyaniline.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski, S. Lefrant.
W: International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals. ICSM'94, Seoul, Korea, July 24-29, 1994. Abstracts. [B.m.] : [The Organizing Committee of ICSM'94], 1994, s. 34

31/40
Nr opisu: 0000047840
Spectroelectrochemistry of polyaniline at low concentrations of doping anions.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski, S. Lefrant.
W: International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals. ICSM'94, Seoul, Korea, July 24-29, 1994. Abstracts. [B.m.] : [The Organizing Committee of ICSM'94], 1994, s. 92

32/40
Nr opisu: 0000043988
Wpływ stężenia anionów domieszkujących na właściwości spektroelektrochemiczne polianiliny.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-2 P-35

33/40
Nr opisu: 0000063786
Influence of the doping anion concentration and conditions of synthesis on electrochemical properties of polyaniline.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
W: Conducting polymers - transport phenomena. [Proceedings of the Fourth Autumn School on Conducting Polymers, Miedzylesie near Warsaw, September 21 to 25, 1992]. Ed. by J. Przyluski, S. Roth. Aedermannsdorf : Trans Tech Publications, 1993, s. 167-176, bibliogr. (Materials Science Forum ; vol. 122 0255-5476)

34/40
Nr opisu: 0000044976
Influence of the doping anion concentration on the mechanism of redox reactions of polyaniline.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
-Synth. Met. 1993 vol. 55/57 iss. 2/3, s. 1005-1010, bibliogr. 6 poz.

35/40
Nr opisu: 0000044975
Studies on the influence of the synthesis parameters on the doping process of polyaniline.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
-Synth. Met. 1993 vol. 55/57 iss. 2/3, s. 1011-1016, bibliogr. 8 poz.

36/40
Nr opisu: 0000052671
Influence of the doping anion concentration of the mechanism of redox reactions of polyaniline.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
W: International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals. ICSM'92, Goteborg, 12-18 August 1992. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], [1992], s. 471

37/40
Nr opisu: 0000052536
Poly(3,3'-dimethoxy-2,2'-bithiophene): Synthesis and comparison with poly (3-methoxythiophene).
[Aut.]: M. Hasik, J. Laska, A. Pron, I. Kulszewicz-Bajer, Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
-J. Polym. Sci., A Polym. Chem. 1992 vol. 30, s. 1741-1746, bibliogr. 19 poz.

38/40
Nr opisu: 0000052670
Studies on the influence of the synthesis parameters on the doping process of polyaniline.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
W: International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals. ICSM'92, Goteborg 12-18 August 1992. Book of abstracts.. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 470

39/40
Nr opisu: 0000056217
Wpływ stężenia anionów domieszkujących na mechanizm reakcji utleniania - redukcji polianiliny.
[Aut.]: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. Doroczny zjazd naukowy, Białystok, 9-12 września 1992. Sekc. 6: Elektrochemia. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydaw.-Poligraficzne "Sprint", 1992, s. 179

40/40
Nr opisu: 0000053699
Spectroelectrochemical properties of poly(4,4'-dialkyl-2,2'-bithiophenes) and poly(3-alkylthiophenes).
[Aut.]: Mieczysław Łapkowski, M. Zagórska, I. Kulszewicz-Bajer, Krzysztof Kozieł, A. Proń.
-J. Electroanal. Chem. 1991 vol. 310, s. 57-70, bibliogr. 28 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie