Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOWALSKI WOJCIECH
Liczba odnalezionych rekordów: 38Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/38
Nr opisu: 0000137526
Inteligentne miasta a ich własność intelektualna. Status prawny oraz ochrona i korzystanie z nazw i herbów.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Inteligentny rozwój inteligentnych miast. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Jan Kaźmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 101-121, bibliogr. 24 poz.
Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej (nr 4: inteligentne miasta, mobilność przyszłości)

inteligentne miasto ; własność intelektualna ; herb ; nazwa

smart city ; intellectual property ; crest ; name

2/38
Nr opisu: 0000137789
Kolekcje muzealne na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku. Losy i sytuacja prawna.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Ziemia Międzyrzecka w przeszłości : seria monograficzna. T. 18. Red. Marceli Tureczek, Grzegorz Urbanek. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 23-36, bibliogr.

zbiory muzealne ; Ziemie Zachodnie i Północne ; prawo

museum collections ; Western and Northern Territories ; law

3/38
Nr opisu: 0000135444   
Prawne aspekty rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
-Sant. Art Cult. Law Rev. 2019 vol. 5 nr 1, s. 25-40, bibliogr. 38 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zabytek ; rekonstrukcja ; prawo ochrony dziedzictwa kultury

monument ; reconstruction ; cultural heritage law

4/38
Nr opisu: 0000135443   
Muzea a ryzyka związane z globalizacją rynku sztuki.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
-Opusc. Mus. 2018 vol. 25, s. 287-310, bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

muzeum ; rynek sztuki ; kradzież ; szabrownictwo ; nielegalny eksport

museum ; art market ; theft ; looting ; illegal export

5/38
Nr opisu: 0000104056
Odpowiedzialność zbywcy za wady fizyczne kolekcji.
[Aut.]: K. Zalasińska, K. Płażyńska, M. Jankowska-Sabat, W. Szafrański, P. Stec, Jarosław Antoniuk, E. Macierzyńska-Franaszczyk, A. Miśkiewicz, A. Jakubowski, Wojciech Kowalski.
W: Kolekcje i zbiory muzealne: problematyka prawna. Red. Piotr Stec, Piotr P. Maniurka. Opole : Wydaw. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2015, s. 97-116

6/38
Nr opisu: 0000099536
Aktualne ramy prawne kolekcjonerstwa i muzealnictwa prywatnego.
[Aut.]: Wojciech Kowalski, K. Zalasińska.
W: Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne. T. 3. Muzea a rynek sztuki: aspekty prawne. Red. Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański. Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014, s. 117-138

7/38
Nr opisu: 0000099533
Art treasures and war. A study on the restitution of looted cultural property, pursuant to Public International Law.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
Leicester : [b.w.], 2014, 173 s., Wyd. 2

8/38
Nr opisu: 0000099535
Strategia regulacji prawa ochrony dziedzictwa narodowego.
[Aut.]: Wojciech Kowalski, K. Zalasińska.
W: Prawo ochrony zabytków. Red. Kamil Zeidler. Warszawa : Wolters Kluwer, 2014, s. 56-80

9/38
Nr opisu: 0000099534
Prawo autorskie. Aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne. T. 2. Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki. Red. Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański. Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013, s. 179-198

10/38
Nr opisu: 0000081366
Prawo do wyglądu muzealiów i ich fotografowania.
[Aut.]: Wojciech Kowalski, K. Zalasińska.
-Państwo i Prawo 2013 nr 2, s. 75-86. Punktacja MNiSW 13.000

11/38
Nr opisu: 0000081369
Legal framework of the conservation and restoration of modern contemporary art.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Innovative approaches to the complex care of contemporary art. Ed. I. Szmelter. London : Archetype Publications, 2012, s. 34-53

12/38
Nr opisu: 0000081372
Nabycie własności rzeczy ruchomej a non domino w prawie rzymskim i współczesne zmagania a problemem.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi. Red. F. Longchamps de Berier, R. Sarkowicz, M. Szpunar. Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2012, s. 77-103

13/38
Nr opisu: 0000081373
Ograniczenia prawne zmiany estetyki zabytku w trakcie jego konserwacji i restauracji.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Wokół zagadnień estetyki zabytku po konserwacji i restauracji. Pod red. E. Szmit-Naud, B. J. Rouby, J. Arszyńskiej. Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2012, s. 85-94

zabytek ; konserwacja zabytków ; prawo autorskie ; estetyka zabytku ; prawo ochrony dziedzictwa kultury ; dziedzictwo kulturowe

monument ; preservation of monuments ; copyright law ; aesthetics of monument ; cultural heritage preservation law ; cultural heritage

14/38
Nr opisu: 0000081371
Tytuł prawny Polski do zabytków wywiezionych z Wrocławia pod koniec i po zakończeniu II wojny światowej.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
-Prz. Prawa i Admin. 2012 t. 88, s. 57-80. Punktacja MNiSW 4.000

15/38
Nr opisu: 0000069753   
Character merchandising na tle prawa francuskiego i niemieckiego.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
-Organ. i Zarz. 2011 nr 1, s. 105-119, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

character merchandising ; prawo francuskie ; prawo niemieckie

character merchandising ; French law ; German law

16/38
Nr opisu: 0000081359
Legal background of restitution of works of art looted during the war.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Looted and recovered. Restitution by the Ministry of Foreign Affairs of Poland's Cultural Property lost during World War II. Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2011, s. 2-39

17/38
Nr opisu: 0000081364
Prawo ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce - próba oceny i wnioski.
[Aut.]: Wojciech Kowalski, K. Zalasińska.
W: System ochrony zabytków w Polsce - analiza, diagnoza, propozycje. Red. B. Szmygin. Lublin : [b.w.], 2011, s. 17-

18/38
Nr opisu: 0000081356
Problematyka prawna obrotu dobrami kultury.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Handel dziełami sztuki. Red. W. Kowalski, K. Zalasińska. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 24-42

19/38
Nr opisu: 0000081358
Problematyka prawna ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
-Acta Univ. Nicolai Copernici, Nauki Humanist.-Społ. 2011 t. 31 z. 6, s. 171-184

20/38
Nr opisu: 0000081355
Okupacyjne.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin. Katowice : [b.w.], 2010, s. 211-228

21/38
Nr opisu: 0000081354
Problematyka prawna restytucji utraconego dziedzictwa kulturowego Polski.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Prawna ochrona zabytków. Red. T. Gardocha, J. Sobczak. Warszawa : R. Marszałek, 2010, s. 68-95

22/38
Nr opisu: 0000071219
Własność intelektualna z perspektywy przedsiębiorcy.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Własność intelektualna w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy prawne i ekonomiczne. Pod red. P. Steca. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości. Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2010, s. 8-20

23/38
Nr opisu: 0000081352
Prawo ochrony zabytków w świetle aktualnych problemów ochrony dziedzictwa kulturowego Polski.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki. Red. W. Szafrański, K. Zalasinska. Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2009, s. 73-91

24/38
Nr opisu: 0000081351
Restitution: art treasures and war.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Witnesses to history. A compendium of documents and wristing on the return of cultural objects. Ed. L.V. Prott. Paris : UNESCO, 2009, s. 163-173

25/38
Nr opisu: 0000081367
Art market in Poland.
[Aut.]: Wojciech Kowalski, Y. Januszewska.
W: The international art markets. Ed. J. Goodwin. London : Kogan Page, 2008, s. 247-252

26/38
Nr opisu: 0000081810
Artykul 7. [Brak związku między rodzajem produktu a rejestracją znaku].
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz. Red. A. Adamczak, A. Szewc. Warszawa : LEX - a Wolters Kluwer business, 2008, s. 254-255

znak towarowy ; produkt ; prawo

trademark ; product ; law

27/38
Nr opisu: 0000081795
Artykuł 5 ter. [Przywilej komunikacyjny].
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz. Red. A. Adamczak, A. Szewc. Warszawa : LEX - a Wolters Kluwer business, 2008, s. 164-176

ochrona patentowa ; prawo ; terytorium

patent protection ; law ; territory

28/38
Nr opisu: 0000081809
Artykuł 6 sexies. [Obowiązek ochrony znaków usługowych].
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz. Red. A. Adamczak, A. Szewc. Warszawa : LEX - a Wolters Kluwer business, 2008, s. 248-251

znak usługowy ; znak towarowy ; prawo

service trade mark ; trademark ; law

29/38
Nr opisu: 0000081808
Artykuł 6 ter. [Przeszkody rejestracji i przesłanki unieważnienia znaków zawierających herby, flagi, godła itp.].
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz. Red. A. Adamczak, A. Szewc. Warszawa : LEX - a Wolters Kluwer business, 2008, s. 208-222

znak towarowy ; herb ; flaga ; godło ; prawo

trademark ; crest ; flag ; emblem ; law

30/38
Nr opisu: 0000081797
Artykuł 6. [Warunki zgłaszania i rejestracji znaków towarowych. Niezależność krajowych rejestracji znaku].
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz. Red. A. Adamczak, A. Szewc. Warszawa : LEX - a Wolters Kluwer business, 2008, s. 190-194

znak towarowy ; prawo

trademark ; law

31/38
Nr opisu: 0000081345
Immunitet jurysdykcyjny dzieł sztuki pozyskanych na wystawy z zagranicy.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Prawo muzealne. Red. J. Włodarski, K. Zajdler. Warszawa : Wolters Kluwer Business, 2008, s. 153-167

32/38
Nr opisu: 0000081348
Prawna problematyka konserwacji zabytków.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: Współczesne problemy teorii konserwacji w Polsce. Red. B. Szmygin. Warszawa : [b.w.], 2008, s. 51-62

33/38
Nr opisu: 0000081343   
Wystawiennictwo sztuki nowoczesnej a ochrona integralności utworów.
[Aut.]: Wojciech Kowalski, I. Szmelter.
-Muzealnictwo 2008 nr 49, s. 20-41

muzeum ; wystawa ; sztuka współczesna ; prawo

museum ; exhibition ; modern art ; law

34/38
Nr opisu: 0000019173
Character merchandising na tle prawa amerykańskiego.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 33, s. 55-71, bibliogr. 14 poz.

35/38
Nr opisu: 0000015623
Podstawy prawa dla studentów zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. Ernesta Knosali i Małgorzaty Baron-Wiaterek.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk, Małgorzata** Baron-Wiaterek, Piotr* Horosz, Ernest** Knosala, Wojciech Kowalski, Agnieszka* Kubiak-Cyrul, G. Kuźnik, Piotr* Stec, Hanna* Walczak-Zaremba, Paweł Witkowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, 267 s., bibliogr.

36/38
Nr opisu: 0000040388   
Types of claims for recovery lost cultural property.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
-Mus. Inter. 2005 vol. 57 iss. 4, s. 85-102, bibliogr. 66 poz.

37/38
Nr opisu: 0000010179
Character merchandising jako nowa forma reklamy.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
W: MARKETING - INNOWACJE - INFORMACJA "Marketing w społeczeństwie informacyjnym". Materiały konferencji naukowej Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Szczyrk, 20-21 listopada 2003 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 147-156, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1626 Organizacja i Zarządzanie ; z. 24)

character merchandising ; reklama ; przepisy prawne

character merchandising ; advertising ; legal regulations

38/38
Nr opisu: 0000006449
Przedmioty prawnicze w programie nauczania uczelni technicznej dawniej i dziś. Nauczanie prawa na Politechnice Lwowskiej i Śląskiej.
[Aut.]: Wojciech Kowalski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2003 z. 16, s. 7-23, bibliogr. 12 poz.

Politechnika Śląska ; Politechnika Lwowska ; uczelnia techniczna ; prawo

Silesian University of Technology ; Lvov University of Technology ; technical university ; law

stosując format:
Nowe wyszukiwanie