Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOWALSKI BARTOSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/24
Nr opisu: 0000128386   
Flavonoids enantiomer distribution in different parts of goldenrod (Solidago virgaurea L.), lucerne (Medicago sativa L.) and phacelia (Phacelia tanacetifolia Benth.).
[Aut.]: Judyta* Kruk, Irena** Baranowska, B. Buszewski, Sylwia Bajkacz, Bartosz Kowalski, M. Ligor.
-Chirality 2019 vol. 31 iss. 2, s. 138-149, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 2.171. Punktacja MNiSW 70.000

aglikon ; enancjoseparacja ; flawanony ; glikozydy ; materiał roślinny

aglycone ; enantioseparation ; flavanones ; glycoside ; plant material

2/24
Nr opisu: 0000125097   
Determination of flavonoids and phenolic acids in plant materials using SLE-SPE-UHPLC-MS/MS method.
[Aut.]: Sylwia Bajkacz, Irena** Baranowska, B. Buszewski, Bartosz Kowalski, M. Ligor.
-Food Anal. Methods 2018 vol. 11 iss. 12, s. 3563-3575, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 2.413. Punktacja MNiSW 30.000

flawonoidy ; fenolokwasy ; roślina ; UHPLC-MS/MS ; ekstrakcja

flavonoids ; phenolic acids ; plant ; UHPLC-MS/MS ; extraction

3/24
Nr opisu: 0000117866   
UAE-SPE-UHPLC-UV method for the determination of flame retardants in fish tissues.
[Aut.]: Bartosz Kowalski, M. Paszczyk.
-Food Anal. Methods 2017 vol. 10 iss. 8, s. 2902-2907, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 2.245. Punktacja MNiSW 30.000

środki zmniejszające palność ; próbki ryb ; ultra HPLC ; kolumny SPE

flame retardants ; fish samples ; ultra HPLC ; SPE columns

4/24
Nr opisu: 0000117786   
Wykorzystanie rentgenowskiej analizy spektralnej w mikroobszarach w oznaczaniu pierwiastków towarzyszących minerałom rud cynkowo-ołowiowych ze złoża Klucze I.
[Aut.]: Iwona Jonczy, Beata* Chwedorowicz, M. Kamińska, Bartosz Kowalski.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 3, s. 79-91, bibliogr. 25 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. T. 2, Rozpoznawanie złóż i budownictwo podziemne. Red.: Pozzi Marek. Punktacja MNiSW 6.000

ruda cynkowo-ołowiowa ; rentgenowska analiza spektralna ; pierwiastki krytyczne

lead-zinc ore ; X-ray spectral analysis ; critical elements

5/24
Nr opisu: 0000104550
Trace analysis of selected organic compounds.
[Aut.]: I. Rykowska, W. Wasiak, Bartosz Kowalski.
W: Handbook of trace analysis. Fundamentals and applications. Ed. Irena Baranowska. Berlin : Springer International Publishing, 2016, s. 155-180, bibliogr. 103 poz.

6/24
Nr opisu: 0000112411   
Wpływ procedury przeprowadzania próbki do roztworu na ilościowe oznaczenia talu w minerałach rud cynkowo-ołowiowych z rejonu śląsko-krakowskiego.
[Aut.]: Iwona Jonczy, Beata* Chwedorowicz, Bartosz Kowalski.
-Chem. Enviorn. Biotechnol. 2016 vol. 19, s.131-135, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

tal ; ruda Zn-Pb ; procedura roztwarzania

thallium ; Zn-Ob ore ; digestion procedure

7/24
Nr opisu: 0000111577
Wykorzystanie rentgenowskiej analizy spektralnej w mikroobszarach w oznaczaniu pierwiastków towarzyszących minerałom rud cynkowo-ołowiowych ze złoża Klucze I.
[Aut.]: Iwona Jonczy, Beata* Chwedorowicz, M. Kamińska, Bartosz Kowalski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. Konferencja naukowa, 23 listopada 2016, Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 64

ruda cynkowo-ołowiowa ; pierwiastki towarzyszące ; oznaczanie pierwiastków ; rentgenowska analiza spektralna

lead-zinc ore ; accompanying elements ; elements marking ; X-ray spectral analysis

8/24
Nr opisu: 0000099537   
The simultaneous determination of six flame retardants in water samples using SPE pre-concentration and UHPLC-UV method.
[Aut.]: Bartosz Kowalski, M. Mazur.
-Water Air Soil Pollut. 2015 vol. 225, art. no. 1886 s.1-9, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 1.551. Punktacja MNiSW 25.000

9/24
Nr opisu: 0000101844   
Trace metal determinations using voltammetric (DPV-HMDE) and atomic absorption spectrometry (F-AAS and ET-AAS) in bottom sediment, cod, herring, and cormorant tissue samples.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski, H. Polkowska-Motrenko, Z. Samczyński.
-Pol. J. Environ. Stud. 2015 vol. 24 no. 5, s. 1911-1917, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 0.790. Punktacja MNiSW 15.000

osad denny ; DPV-HMDE ; F-AAS ; ET-AAS ; oznaczanie metali ; tkanka zwierzęca

bottom sediment ; DPV-HMDE ; F-AAS ; ET-AAS ; metal determination ; animal tissue

10/24
Nr opisu: 0000099541
Metody spektralne i woltamperometryczne w analizie osadów dennych.
[Aut.]: Bartosz Kowalski, Irena** Baranowska.
W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = Modern methods of sample preparation and determination of trace elements. XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań, 8-9 maja 2014 r. Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, Komisja Chemii Analitycznej PAN. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 31

osad denny ; oznaczanie pierwiastków

bottom sediment ; elements marking

11/24
Nr opisu: 0000099542
Oznaczanie wybranych pierwiastków w próbkach środowiskowych.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = Modern methods of sample preparation and determination of trace elements. XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań, 8-9 maja 2014 r. Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, Komisja Chemii Analitycznej PAN. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 73

oznaczanie pierwiastków ; próbka środowiskowa

elements marking ; environmental science

12/24
Nr opisu: 0000081222   
A rapid UHPLC method for the simultaneous determination of drugs from different therapeutic groups in surface water and wastewater.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
-Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2012 vol. 89 iss. 1, s. 8-14, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 1.105. Punktacja MNiSW 15.000

UHPLC ; farmaceutyki ; SPE ; próbka wody

UHPLC ; pharmaceuticals ; SPE ; water sample

13/24
Nr opisu: 0000067326   
Oznaczanie wybranych leków z różnych grup terapeutycznych w wodach powierzchniowych z zastosowaniem technik chromatograficznych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Bartosz Kowalski.
Gliwice, 2011, 122 k., bibliogr. 154 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. Irena** Staneczko-Baranowska

HPLC ; SPE ; farmaceutyki ; woda powierzchniowa

HPLC ; SPE ; pharmaceuticals ; surface water

14/24
Nr opisu: 0000063608   
Using HPLC method with DAD detection for the simultaneous determination of 15 drugs in surface water and wastewater.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
-Pol. J. Environ. Stud. 2011 vol. 20 no. 1, s. 21-28, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.508. Punktacja MNiSW 15.000

lek ; próbka wody ; SPE ; ścieki

pharmaceuticals ; water sample ; Solid-Phase Extraction ; SPE ; wastewater

15/24
Nr opisu: 0000081773
A rapid UHPLC method for the simultaneous determination of drugs from different therapeutic groups in surface and waste water samples.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
W: 16th International Symposium on Separation Science. XVI ISSS. Recent advancements in chromatography and capillary electromigration techniques, Rome, Italy, September 6-10, 2010. Book of abstracts. Ed. by D. Corradini, A. De Rossi, I. Nicoletti. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. 182, bibliogr. 2 poz.

16/24
Nr opisu: 0000081952
A RP-HPLC-DAD method for the simultaneous determination of 15 drugs in water samples.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
W: Chemistry - the creative force. 3rd EuCheMS Chemistry Congress, Nürnberg, Germany, 29.08-02.09. 2010. Programme abstracts. [Dokument elektroniczny]. Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.. Nürnberg : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1, bibliogr. 1 poz.

17/24
Nr opisu: 0000081482
Porównanie metod HPLC i UHPLC do oznaczania wybranych leków w wodach powierzchniowych.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
W: VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Analityka dla społeczeństwa XXI wieku", Kraków, 4-9 lipca 2010 roku. Red. P. Kościelniak. Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warszawa : Wydaw. Malamut, 2010, s. 335, bibliogr. 3 poz.

HPLC-DAD ; UHPLC-UV ; oznaczanie leków ; woda powierzchniowa

HPLC-DAD ; UHPLC-UV ; drugs marking ; surface water

18/24
Nr opisu: 0000081385
Porównanie różnych układów chromotograficznych do rozdzielania wybranych leków należących do trzech grup terapeutycznych techniką UHPLC.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. IV Seminarium naukowe. Katowice : Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, 2010, s. 9, bibliogr. 3 poz.

leki terapeutyczne ; kolumna chromatograficzna ; UHPLC

therapeutic drugs ; chromatographic column ; UHPLC

19/24
Nr opisu: 0000058693   
The development of SPE procedures and an UHPLC method for the simultaneous determination of ten drugs in water samples.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
-Water Air Soil Pollut. 2010 vol. 211 iss. 1/4, s. 417-425, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 1.765

SPE ; metoda HPLC ; narkotyk

SPE ; HPLC method ; drug

20/24
Nr opisu: 0000056451   
An analytical procedure for the determination of different therapeutic drugs in surface waters.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
-Water Sci. Technol. 2009 vol. 60 iss. 2, s. 449-458. Impact Factor 1.094

środek przeciwbólowy ; beta-bloker ; kortykosteroidy ; niesteroidowy lek przeciwzapalny

analgesic ; beta-blocker ; corticosteroids ; non-steroidal anti-inflammatory drug

21/24
Nr opisu: 0000081611
Badania oddziaływań analit - faza stacjonarna na rozdzielanie chromatograficzne wybranych leków z różnych grup terapeutycznych.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski, Andrzej* Wilczek, Sylwia Magiera.
W: Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej. IV Konferencja Chromatograficzna, Łódź, 8-9 kwietnia 2009. Politechnika Łódzka. Wydział Chemiczny. Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej. Łódź : [b.w.], 2009, s. 11

leki terapeutyczne ; kolumna chromatograficzna

therapeutic drugs ; chromatographic column

22/24
Nr opisu: 0000081408
Porównanie kolumn chromatograficznych do rozdzielania wybranych leków należących do trzech grup terapeutycznych.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
W: Aktualne problemy chemii analitycznej. III Seminarium naukowe. Red. Irena Baranowska [i in.]. Katowice : Wydaw. Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, 2009, s. 12, bibliogr. 2 poz.

kolumna chromatograficzna ; leki terapeutyczne

chromatographic column ; therapeutic drugs

23/24
Nr opisu: 0000081417
Procedury analityczne do oznaczania leków z trzech grup terapeutycznych w wodach techniką Ultra HPLC.
[Aut.]: Bartosz Kowalski, Irena** Baranowska.
W: 52. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 12-16 września 2009. Streszczenia. Łódź : [b.w.], 2009, s. 180, bibliogr. 2 poz.

ultra wysokosprawna chromatografia cieczowa . ; farmaceutyki

ultra high performance liquid chromatography ; pharmaceuticals

24/24
Nr opisu: 0000081441
Analytical procedures in determination of drug from different therapeutical groups in surface waters.
[Aut.]: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
W: 35th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry. ISEAC 35, Gdańsk, Poland, June 22-26, 2008. Book of abstracts. Eds: J. Namieśnik [et al.]. Gdańsk : Gdańsk University of Technology. Department of Analytical Chemistry. Chemical Faculty, s. 144, bibliogr. 10 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie