Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOWALSKA MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 53Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/53
Nr opisu: 0000128719   
Przydatność optycznego miernika do oceny narażenia ludzi na drobny pył zawarty w powietrzu pomieszczeń.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Anna Mainka, Walter Mucha.
-Med. Pracy 2019 vol. 70 nr 2, s. 213-220, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.768. Punktacja MNiSW 40.000

zdrowie publiczne ; kalibracja ; drobny pył PM2,5 ; powietrze wewnętrzne ; narażenie indywidualne ; pomiar optyczny

public health ; calibration ; PM2.5 fine dust ; indoor air ; personal exposure ; optical measurement

2/53
Nr opisu: 0000121781   
Properties and structure of cellulosic membranes obtained from solutions in ionic liquids coagulated in primary alcohols.
[Aut.]: B. Fryczkowska, Małgorzata Kowalska, D. Biniaś, C. Ślusarczyk, J. Janicki, E. Sarna, M. Wyszomirski.
-Autex Res. J. 2018 vol. 18 no. 3, s. 232-242, bibliogr. 47 poz.. Impact Factor 0.927. Punktacja MNiSW 20.000

cellulose ; ionic liquid ; membrane ; transport properties ; morphological structure

3/53
Nr opisu: 0000103680
Impact of selected activators and inhibitors on efficiency in removing haloacetic acids from water in a reactor with native and immobilised biocatalysts.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska.
-Desalin. Water Treat. 2016 vol. 57 iss. 3, s. 1237-1246, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 1.631. Punktacja MNiSW 20.000

kwas halogenooctowy ; enzym natywny ; enzym unieruchomiony ; biodegradacja ; aktywność enzymatyczna

haloacetic acid ; native enzyme ; immobilized enzyme ; biodegradation ; enzymatic activity

4/53
Nr opisu: 0000100767   
Wyznaczanie parametrów kinetycznych reakcji ultrafiltracyjnej biodegradacji kwasu monochlorooctowego.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska.
-Proc. ECOpole 2015 vol. 9 no. 1, s. 245-251, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

kwas halogenooctowy ; enzymy ; immobilizacja ; ultrafiltracja ; biodegradacja ; kinetyka reakcji

monochloroacetic acid ; enzymes ; immobilization ; ultrafiltration ; biodegradation ; reaction kinetics

5/53
Nr opisu: 0000091468   
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii dla kierunku studiów inżynieria i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia chemii ogólnej i nieorganicznej z elementami klasycznej analizy jakościowej.
[Aut.]: Michał** Bodzek, J. Cebula, Andrzej** Grossman, Irena Korus, Małgorzata Kowalska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014, 101 s., bibliogr. 8 poz.

związki nieorganiczne ; reakcja chemiczna ; analiza jakościowa ; ćwiczenia laboratoryjne

organic compounds ; chemical reaction ; quality analysis ; laboratory exercises

6/53
Nr opisu: 0000109330
Działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Praca zbiorowa. T. 2: Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Podręcznik nauczyciela. Pod red. Eugeniusza Jędrysiaka i Aliny Rejman-Burzyńskiej.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Michał* Kowalski.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2014, 95 s.

7/53
Nr opisu: 0000094830   
The effectiveness of removal of haloacetic acids from water using bioreactor with native enzymes.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska.
W: Membranes and membrane processes in environmental protection. Ed. by Michał Bodzek, Jacek Pelczar. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2014, s. 49-59, bibliogr. 13 poz. (Monographs ; Polish Academy of Sciences. Environmental Engineering Committee vol. 119)

kwas halogenooctowy ; enzym natywny ; biodegradacja ; aktywność enzymatyczna ; inhibitor ; aktywator

haloacetic acid ; native enzyme ; biodegradation ; enzymatic activity ; inhibitor ; activator

8/53
Nr opisu: 0000094016
Wpływ wybranych aktywatorów i inhibitorów na efektywność usuwania kwasów halogenooctowych z wody w reaktorze z biokatalizatorami natywnymi i zaimmobilizowanymi.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 25-27.09.2014 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 47-48 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 71 1234-9895)

aktywator ; inhibitor ; kwas halogenooctowy ; biokatalizator natywny

activator ; inhibitor ; haloacetic acid ; native biocatalyst

9/53
Nr opisu: 0000071468
Kwasy halogenooctowe - oznaczanie oraz usuwanie z wody w reaktorze z enzymatycznymi membranami ultrafiltracyjnymi.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Mariusz Dudziak.
-INSTAL 2012 nr 5, s. 55-58, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

kwas halogenooctowy ; membrana ultrafiltracyjna ; analiza GC-MS ; biofiltracja

haloacetic acid ; ultrafiltration membrane ; GC-MS analysis ; biofiltration

10/53
Nr opisu: 0000074327   
Kwasy halogenooctowe - usuwanie w bioreaktorze z poliamidową, enzymatyczną membraną ultrafiltracyjną.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Mariusz Dudziak, Jolanta* Bohdziewicz.
-Proc. ECOpole 2012 vol. 6 no. 1, s. 349-355, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

kwas halogenooctowy ; immobilizacja ; biodegradacja ; enzymatyczna membrana ultrafiltracyjna

haloacetic acid ; immobilization ; biodegradation ; enzymatic ultrafiltration membrane

11/53
Nr opisu: 0000081285   
Membrany ultrafiltracyjne w oczyszczaniu ścieków.
[Aut.]: Ewa Puszczało, Jolanta* Bohdziewicz, Małgorzata Kowalska.
-Chem. Przem. Branż. Mag. Przem. 2012 nr 4, s. 40-42, bibliogr. 3 poz.

membrana ultrafiltracyjna ; oczyszczanie ścieków ; ścieki koksownicze ; przemysł koksowniczy ; ścieki przemysłowe

ultrafiltration membrane ; wastewater treatment ; coking wastewater ; coking industry ; industrial wastewater

12/53
Nr opisu: 0000094205
The haloacetic acids - the removal from water in bioreactor with native enzymes.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska.
W: Central European Conference ECOpole'12, [10-13.10.2012]. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1

kwas halogenooctowy ; enzym natywny ; biodegradacja

haloacetic acid ; native enzyme ; biodegradation

13/53
Nr opisu: 0000068232
Biodegradacja kwasów halogenooctowych w bioreaktorze z poliamidową enzymatyczną membraną ultrafiltracyjną.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Mariusz Dudziak, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 26-28.09.2011. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 41-42 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 67 1234-9895)

kwas halogenooctowy ; membrana ultrafiltracyjna ; biodegradacja ; bioreaktor

haloacetic acid ; ultrafiltration membrane ; biodegradation ; bioreactor

14/53
Nr opisu: 0000069649   
Biodegradacja kwasów halogenooctowych w bioreaktorze z poliamidową, enzymatyczną membraną ultrafiltracyjną.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Mariusz Dudziak, Jolanta* Bohdziewicz.
-Inż. Ochr. Środ. 2011 t. 14 nr 3, s. 257-266, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

kwas halogenooctowy ; immobilizacja ; biodegradacja ; enzymatyczna membrana ultrafiltracyjna

halogenacetic acid ; immobilization ; biodegradation ; enzymatic ultrafiltration membrane

15/53
Nr opisu: 0000069270   
GC-MS determination of halogen derivatives of acetic acid.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Mariusz Dudziak.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2011 vol. 4 no. 3, s. 117-120, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

kwas halogenooctowy ; derywatyzacja ; ekstrakcja ciecz-ciecz ; analiza GC-MS ; analiza wody

haloacetic acid ; derivatization ; liquid-liquid extraction ; GC-MS analysis ; water analysis

16/53
Nr opisu: 0000066948
Kwasy halogenooctowe - oznaczanie oraz usuwanie z wody w reaktorze z enzymatycznymi membranami ultrafiltracyjnymi.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Mariusz Dudziak.
W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Praca zbiorowa. Vol. 2. Pod red. Izabeli Zimoch, Waldemara Sawiniaka, Barbary Pieczykolan, Krzysztofa Barbusińskiego. Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2011, s. 95-104, bibliogr. 9 poz.

kwas halogenooctowy ; GC-MS ; ultrafiltracja ; enzymatyczna membrana ultrafiltracyjna

haloacetic acid ; GC-MS ; ultrafiltration ; enzymatic ultrafiltration membrane

17/53
Nr opisu: 0000068149   
The study of biodegradation of halogenoacetic acids in bioreactor with polyacrylonitryle ultrafiltration enzymatic membrane.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Mariusz Dudziak.
W: 6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. SDEWES, Dubrovnik, Croatia, September 25th - 29th, 2011. Book of abstracts. Eds: Z. Guzowić [et al.]. Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2011, s. 451
Pełny tekst na USB PenDrive

18/53
Nr opisu: 0000068501   
Usuwanie kwasów halogenooctowych w zintegrowanym procesie biodegradacja - ultrafiltracja z zastosowaniem enzymatycznych membran kapilarnych.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Mariusz Dudziak, Jolanta* Bohdziewicz.
-Ochr. Środ. 2011 vol. 33 nr 4, s. 49-51, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 1.633. Punktacja MNiSW 15.000

kwas halogenooctowy ; biodegradacja ; enzymatyczna membrana ultrafiltracyjna

halogenacetic acid ; biodegradation ; enzymatic ultrafiltration membrane

19/53
Nr opisu: 0000067863   
Usuwanie kwasów halogenooctowych z wody w bioreaktorze z enzymatyczną membraną ultrafiltracyjną.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Mariusz Dudziak, Jolanta* Bohdziewicz.
-Nauka Przyr. Technol. 2011 t. 5 z. 4, s. 1-9, bibliogr. 6 poz.

kwas halogenooctowy ; immobilizacja ; biodegradacja ; membrana ultrafiltracyjna ; membrana enzymatyczna

halogenacetic acid ; immobilization ; biodegradation ; ultrafiltration membrane ; enzymatic membrane

20/53
Nr opisu: 0000067440   
Narażenie na ozon pracowników obsługujących kserokopiarki i drukarki.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Elwira Zajusz-Zubek.
-Med. Pracy 2010 vol. 61 nr 5, s. 549-551. Impact Factor 0.268

ozon ; narażenie zawodowe

ozone ; occupational exposure

21/53
Nr opisu: 0000061352
Usuwanie kwasów halogenooctowych z wody w bioreaktorze z enzymatyczną membraną ultrafiltracyjną.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Mariusz Dudziak, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska. Międzynarodowa XVI konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 18-19 listopada 2010 r. Streszczenia materiałów konferencyjnych. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. 25

22/53
Nr opisu: 0000038420
Ultrafiltracyjne membrany enzymatyczne - otrzymywanie i zastosowanie do usuwania kwasu monobromooctowego z wody.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Red.: Krystyna Konieczny, Michał Bodzek. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2008, s. 137-144, bibliogr. 5 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 49)

membrana ultrafiltracyjna ; uzdatnianie wody ; usuwanie kwasu monobromooctowego ; membrana enzymatyczna ; biodegradacja

ultrafiltration membrane ; water treatment ; bromoacetic acid removal ; enzymatic membrane ; biodegradation

23/53
Nr opisu: 0000032132
Ocena wpływu na zdrowie (HIA).
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, E. Krajewska-Siuda, Józef Pastuszka, J. Zejda.
-Ann. Acad. Med. Siles. 2006 vol. 60 Supl. 95, s. 83-86

24/53
Nr opisu: 0000020782
Usuwanie kwasu chlorooctowego z uzdatnianej wody z zastosowaniem ultrafiltracyjnych membran enzymatycznych.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Red.: Krystyna Konieczny, Michał Bodzek. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2006, s. 357-364, bibliogr. 5 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 36)

kwas chlorooctowy ; usuwanie kwasu ; uzdatnianie wody ; enzymatyczna membrana ultrafiltracyjna

chloroaceitc acid ; acid removing ; sewage treatment ; enzymatic ultrafiltration membrane

25/53
Nr opisu: 0000010208
Usuwanie fosforanów z zastosowaniem enzymatycznych membran ultrafiltracyjnych.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. V Konferencja naukowa, Gliwice 2004. Pod red. Michała Bodzka, Jolanty Bohdziewicz. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2004, s. 605-614, bibliogr. 9 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 22)

fosforan ; enzymatyczna membrana ultrafiltracyjna ; proces immobilizacji ; parametry procesu

phosphate ; enzymatic ultrafiltration membrane ; immobilization process ; process parameters

26/53
Nr opisu: 0000006320   
Materiały pomocnicze do ćwiczeń tablicowych z chemii dla kierunku studiów inżynieria środowiska. Praca zbiorowa pod red. M. Bodzka i J. Cebuli.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz, Jan** Cebula, Krystyna** Konieczny, Irena Korus, Małgorzata Kowalska, Ignacy** Tanistra. Wyd. 3.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 210 s.
Skrypt nr 2338

27/53
Nr opisu: 0000082720
Zawartość siarki ogólnej i materii organicznej w glebach użytkowanych rolniczo na terenach gmin.
[Aut.]: Andrzej** Grossman, Irena Korus, Małgorzata Kowalska, Krzysztof Loska.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Jaszowiec, 16-18 czerwca 2003 r. [B.m.] : [b.w.], 2003, s. 44-46

28/53
Nr opisu: 0000004644
Membrany enzymatyczne w oczyszczaniu ścieków koksowniczych.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, E. Sroka, Małgorzata Kowalska.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. IV Konferencja naukowa, Zakopane, 5-8 czerwca 2002. [T. 2.]. Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych, Sekcja Membranowa Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 223-231, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1537 Inżynieria Środowiska ; z. 47)

29/53
Nr opisu: 0000004565
Usuwanie fosforanów w bioreaktorze z enzymatycznymi membranami ultrafiltracyjnymi.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. IV Konferencja naukowa, Zakopane, 5-8 czerwca 2002. [T. 2.]. Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych, Sekcja Membranowa Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 251-260, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1537 Inżynieria Środowiska ; z. 47)

30/53
Nr opisu: 0000008312   
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii dla kierunku studiów Inżynieria i ochrona środowiska. Cz.1: Analiza kationów i anionów.
[Aut.]: Jan** Cebula, Irena Korus, Małgorzata Kowalska, Michał** Bodzek. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, 85 s., bibliogr. 4 poz.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2181 0434-0825)

31/53
Nr opisu: 0000082803
Enzymatic membranes in biodegradation of phenols and cyanides contained in coke wastewater.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Jolanta* Bohdziewicz.
-Pol. J. Environ. Stud. 1999 vol. 8 no. 4, s. 278
Conference communications of the 3rd Conference "Membranes and membrane processes in environmental protection", Szczyrk, Poland, October 21-23, 1999

32/53
Nr opisu: 0000008168
Materiały pomocnicze do ćwiczeń tablicowych z chemii dla kierunku studiów inżynieria środowiska. Praca zbiorowa. Pod red. M. Bodzka i J. Cebuli.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz, Jan** Cebula, Krystyna** Konieczny, Irena Korus, Małgorzata Kowalska, Ignacy** Tanistra. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, 210 s.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2167 0434-0825)

33/53
Nr opisu: 0000007261
Membrany enzymatyczne w biodegradacji fenoli i cyjanków zawartych w ściekach koksowniczych.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, Małgorzata Kowalska.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. III Ogólnopolska konferencja naukowa, Szczyrk, 21-23 października 1999. Cz. 3: Plakaty. Oprac. red.: Michał Bodzek, Irena Korus. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, s. 207-220, bibliogr. 9 poz.

34/53
Nr opisu: 0000014437   
Zastosowanie reaktora z enzymatycznymi membranami ultrafiltracyjnymi do biodegradacji fenolu i cyjanków. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska.
Gliwice, 1999, 148 s., bibliogr. 148 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: dr hab. inż. Jolanta* Bohdziewicz

35/53
Nr opisu: 0000019695
Biodegradacja fenoli i cyjanków w reaktorze membranowym z zastosowaniem polimerowych membran enzymatycznych.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Jolanta* Bohdziewicz.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 323

36/53
Nr opisu: 0000025817
Biodegradacja fenoli i cyjanków z użyciem poliamidowych membran ultrafiltracyjnych z immobilizowanymi enzymami.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Uzdatnianie, odnowa i ochrona wód. [Krajowa konferencja naukowo-techniczna organizowana w ramach obchodów 50-lecia Politechniki Częstochowskiej], Częstochowa - Ustroń, 4-6 marca 1998 r.. Pod red. M. Janosz-Rajczyk. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 1998, s. 55-62 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 22)

37/53
Nr opisu: 0000028371
Biodegradacja fenoli i cyjanków zawartych w ściekach koksowniczych na enzymatycznych poliamidowych membranach ultrafiltracyjnych.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, Małgorzata Kowalska.
W: Metody i technologie oczyszczania ścieków przemysłowych. Sympozjum naukowo-techniczne, Kazimierz Dolny, 6-8 maja 1998 rok. Politechnika Łódzka. Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 187-197, bibliogr. 11 poz.

38/53
Nr opisu: 0000024405   
Biodegradation of phenols and cyanides using membranes with immobilized microorganisms.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz.
-Process Biochem. 1998 vol. 33 iss. 2, s. 189-197

39/53
Nr opisu: 0000025589   
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii dla kierunku studiów Inżynieria i ochrona środowiska. Praca zbiorowa. Cz. 3: Wybrane działy analizy instrumentalnej. Pod red. Michała Bodzka, Andrzeja Grossmana.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Jolanta* Bohdziewicz, Jan** Cebula, Andrzej** Grossman, Krystyna** Konieczny, Irena Korus, Krzysztof Loska, Ewa Natalia Łobos, Jacek* Pelczar, Ignacy** Tanistra.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 154 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2134 0434-0825)

40/53
Nr opisu: 0000028218
Biochemical degradation of phenal and cyanide on polymer ultrafiltration membranes with enzyme immobilized on their surface.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Jolanta* Bohdziewicz.
-Pol. J. Environ. Stud. 1997 vol. 6 no. 3, s. 8

41/53
Nr opisu: 0000063728
Biodegradacja fenoli i cyjanków z wykorzystaniem polimerowych membran ultrafiltracyjnych immobilizowanych fizycznie.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. II Ogólnopolska konferencja naukowa, Ustroń-Jaszowiec, 23-25 października 1997. Cz. 2: Postery. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych. Gliwice : HABEX, 1997, s. 151-158, bibliogr. 16 poz.

42/53
Nr opisu: 0000028002
Biodegradacja fenoli i cyjanków za pomocą membran ultrafiltracyjnych z polikrylonitrylu immobilizowanych chemicznie.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 1. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 279-288, bibliogr. 8 poz.

43/53
Nr opisu: 0000027908
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii dla kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska. Cz. 1: Analiza kationów i anionów.
[Aut.]: Jan** Cebula, Irena Korus, Małgorzata Kowalska, Michał** Bodzek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1997, 85 s., bibliogr. 4 poz.
(Skrypt ; Politechnika Śląska nr 2058 0434-0825)

44/53
Nr opisu: 0000042343
Biodegradacja fenoli i cyjanków przy użyciu membran enzymatycznych otrzymywanych metodą immobilizacji przez wiązania kowalencyjne.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, Małgorzata Kowalska.
W: Postępy inżynierii bioreaktorowej Łódź'96. VI Ogólnokrajowa konferencja naukowa, Łódź, 24-26 września 1996. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Inżynierii Bioprocesowej, Politechnika Łódzka. Katedra Inżynierii Bioprocesowej. [B.m.] : [b.w.], 1996, [P. 14] s. [1-6], bibliogr. 14 poz.

45/53
Nr opisu: 0000035399   
Immobilized enzyme membranes for phenol and cyanide decomposition.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz, Małgorzata Kowalska.
-J. Membrane Sci. 1996 vol. 113 iss. 2, s. 373-384

46/53
Nr opisu: 0000035516
Materiały pomocnicze do ćwiczeń tablicowych z chemii dla kierunku studiów Inżynieria środowiska. Praca zbiorowa. Pod red. M. Bodzka, J. Cebuli.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz, Jan** Cebula, Krystyna** Konieczny, Irena Korus, Małgorzata Kowalska, Ignacy** Tanistra.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, 203 s.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 2000 0434-0825)

47/53
Nr opisu: 0000037683
Biodegradacja cyjanków w bioreaktorze z membraną z PCV.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, S. Łabużek, Małgorzata Kowalska.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. I Ogólnopolska konferencja naukowa, Wisła, 19-21 październik 1995. Politechnika Śląska w Gliwicach. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych. Gliwice : HABEX, 1995, s. 319-325, bibliogr. 2 poz.

48/53
Nr opisu: 0000037653
Biodegradacja fenoli i cyjanków przy użyciu membran z immobilizowanymi mikroorganizmami.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 15

49/53
Nr opisu: 0000043543
Preparation of membrane - immobilised enzymes for phenol decomposition.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz, Małgorzata Kowalska.
-J. Chem. Technol. Biotechnol. 1994 vol. 61, s. 231-239, bibliogr. 20 poz.

50/53
Nr opisu: 0000048312
Biodegradacja fenoli przy użyciu membran z immobilizowanymi enzymami.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz.
W: Biotechnologia środowiskowa. II Ogólnopolskie sympozjum naukowe, Ustroń, 9-10 grudnia 1993. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. P55

51/53
Nr opisu: 0000048227
Immobilizacja enzymów wyodrębnionych ze szczepu bakterii pseudomonas na membranach ultrafiltracyjnych.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz, Małgorzata Kowalska.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-II P-17

52/53
Nr opisu: 0000053122
Immobilized enzymes in the treatment of wastewaters containing phenols and cyanides.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz, Małgorzata Kowalska, S. Łabużek.
W: Frontiers in membrane science and technology. Proceedings of the East Europe - Japan Workshop, Torun, Poland, July 20-23, 1992. [Toruń] : [Uniwersytet Mikołaja Kopernika], 1992, s. 147-150, bibliogr. 6 poz.

53/53
Nr opisu: 0000052424
Zastosowanie ultrafiltracji w biologicznym oczyszczaniu ścieków metodą osadu czynnego.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Zuzanna* Dębkowska, Małgorzata Kowalska.
-Arch. Ochr. Środ. 1992 z. 1, s. 145-161, bibliogr. 19 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie