Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOWALCZUK M
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/23
Nr opisu: 0000131697   
Mass spectrometry reveals molecular structure of polyhydroxyalkanoates attained by bioconversion of oxidized polypropylene waste fragments.
[Aut.]: B. Johnston, I. Radecka, E. Chiellini, D. Barsi, V. I. Ilieva, W. Sikorska, M. Musioł, M. Zięba, P. Chaber, Adam Andrzej Marek, B. Mendrek, A. I. Ekere, G. Adamus, M. Kowalczuk.
-Polymers 2019 vol. 11 iss. 10, art. no. 1580 s. 1-20, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 3.426. Punktacja MNiSW 100.000

spektroskopia ESI-MS ; polihydroksyalkaniany ; polipropylen ; Cupriavidus necator ; rafa koralowa ; bioplastiki ; recykling

ESI-MS spectroscopy ; polyhydroxyalkanoates ; polypropylene ; Cupriavidus necator ; coral reef ; bioplastics ; recycling

2/23
Nr opisu: 0000125807   
The microbial production of polyhydroxyalkanoates from waste polystyrene fragments attained using oxidative Degradation.
[Aut.]: B. Johnston, I. Radecka, D. Hill, E. Chiellini, V. I. Ilieva, W. Sikorska, M. Musioł, M. Zięba, Adam Andrzej Marek, D. Keddie, B. Mendrek, S. Darbar, G. Adamus, M. Kowalczuk.
-Polymers 2018 vol. 10 iss. 9, art. no. 957 s. 1-22, bibliogr. 58 poz.. Impact Factor 3.164. Punktacja MNiSW 40.000

3/23
Nr opisu: 0000106609   
Oxidized polyethylene wax as a potential carbon source for PHA production.
[Aut.]: I. Radecka, V. Irorere, G. Jiang, D. Hill, C. Williams, G. Adamus, Michał* Kwiecień, Adam Andrzej Marek, Jan** Zawadiak, B. Johnston, M. Kowalczuk.
-Materials 2016 vol. 9 iss. 5, art no. 367, s. 1-16, bibliogr. 44 poz.. Impact Factor 2.654. Punktacja MNiSW 35.000

polihydroksyalkaniany ; wosk polietylenowy utleniony ; łańcuch PHA średniej długości ; mcl-PHA ; ralstonia eutropha H16 ; spektrometria masowa

polyhydroxyalkanoates ; oxidized polyethylene wax ; medium chain length PHA ; mcl-PHA ; ralstonia eutropha H16 ; mass spectrometry

4/23
Nr opisu: 0000107573   
Patent. Polska, nr 221 159. Sposób wytwarzania funkcjonalizowanych makromonomerów polihydroksyalkanianowych. Int. Cl. C08G 63/91, C08G 63/664.
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: M. Kowalczuk, P. Kurcok, M. Michalak, Jan** Zawadiak, Adam Andrzej Marek.
Zgłosz. nr 399 632 z 22.06.2012. Opubl. 29.02.2016, s. 1-6

polihydroksyalkaniany ; makromonomer ; epoksyd

polyhydroxyalkanoates ; macromonomer ; epoxide

5/23
Nr opisu: 0000120817   
Patent. Polska, nr 224 368. Sposób wytwarzania makromonomerów poli(3-hydroksyalkanianowych). Int.Cl. C08J 3/09, C08G 63/91, C07B 41/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: M. Kowalczuk, P. Kurcok, M. Michalak, Jan** Zawadiak, Adam Andrzej Marek.
Zgłosz. nr 396 926 z 08.11.2011. Opubl. 30.12.2016, 6 s.

makromonomer ; PHA ; ozonoliza

macromonomer ; PHA ; ozonolysis

6/23
Nr opisu: 0000104408   
Comparison of baseline estimation algorithms for chromatographic signals.
[Aut.]: Witold Ilewicz, M. Kowalczuk, Michał Niezabitowski, Dariusz Buchczik, Adam Gałuszka.
W: 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Międzyzdroje, Poland, 24-27 August 2015. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 925-930, bibliogr. 20 poz.

sygnał chromatograficzny

chromatographic signal ; baseline removal

7/23
Nr opisu: 0000102313   
Patent. Polska, nr 219 683. Koniugaty oligomeryczne do dostarczania na skórę substancji ochronnych. Int. Cl. C07C 67/24, C07C 67/465, C07C 69/78, C07C 69/88, A61Q 19/08.
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: M. Kowalczuk, G. Adamus, M. Maksymiuk, Jan** Zawadiak, Michał* Kwiecień, P. Kurcok.
Zgłosz. nr 393 896 z 09.02.2011. Opubl. 30.06.2015, 8 s.

koniugaty oligomeryczne ; kosmetyki ; kwas fenolowy

oligomeric conjugates ; cosmetics ; carbolic acid

8/23
Nr opisu: 0000096183   
Oligo-3-hydroxybutyrate functionalised pyrroles for preparation of biodegradable conductive polymers.
[Aut.]: A. Domagala, M. Maksymiak, H. Janeczek, M. Musioł, Roman Turczyn, Przemysław Ledwoń, B. Kaczmarczyk, P. Kurcok, G. Adamus, M. Kowalczuk, Mieczysław Łapkowski.
-J. Mater. Sci. 2014 vol. 49 iss. 14, s. 5227-5236, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 2.371. Punktacja MNiSW 30.000

9/23
Nr opisu: 0000071542   
Synthesis and thermal properties of asymmetrical azo-peresters.
[Aut.]: Barbara* Hefczyc, Jan** Zawadiak, H. Janeczek, M. Kowalczuk, Beata Orlińska.
-Monatsh. Chem. 2011 vol. 142 iss. 3, s. 271-276, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 1.532. Punktacja MNiSW 25.000

różnicowa kalorymetria skaningowa ; spektroskopia NMR ; nadtlenki ; związki diazowe

Differential Scanning Calorimetry ; NMR spectroscopy ; peroxides ; diazo compounds

10/23
Nr opisu: 0000056763   
Synthesis and thermal properties of azo-peroxyesters.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Barbara* Hefczyc, H. Janeczek, M. Kowalczuk.
-Monatsh. Chem. 2009 vol. 140 iss. 3, s. 303-308, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 1.312

związki diazowe ; kalorymetria ; spektroskopia NMR ; rozkład termiczny

diazo compounds ; calorimetry ; NMR spectroscopy ; thermal decomposition ; bifunctional initiator

11/23
Nr opisu: 0000082777   
Synthesis of graft copolymers containing biodegradable poly(3-hydroxybutyrate) chains.
[Aut.]: Dorota Neugebauer, J. Rydz, I. Goebel, P. Dacko, M. Kowalczuk.
-Macromolecules 2007 vol. 40 iss. 5, s. 1767-1773, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 4.411

12/23
Nr opisu: 0000026929   
Polymer blends of natural poly(3-hydrooxybutyrate-Co-3-hydroxyvalerate) and synthetic atactic poly (3-hydroxybutyrate) - characterization and biodegradation studies.
[Aut.]: M. Scandala, L. Forcarete, G. Adamus, W. Sikorska, Irena** Baranowska, Sabina* Świerczek, M. Gnatowski, M. Kowalczuk, Zbigniew** Jedliński.
-Macromolecules 1997 vol. 30 iss. 9, s. 2568-2574

13/23
Nr opisu: 0000019058   
Polymer blends of natural poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) and a synthetic atactic poly(3-hydroxybutyrate). Characterization and biodegradation studies.
[Aut.]: M. Scandola, M. Forcate, G. Adamus, W. Sikorska, Irena** Baranowska, Sabina* Świerczek, N. Gnatowski, M. Kowalczuk, Zbigniew** Jedliński.
-Macromolecules 1997 vol. 30 iss. 9, s. 2568-2574, bibliogr. 29 poz.

14/23
Nr opisu: 0000027093   
Patent. Polska, nr 172 412. Sposób wytwarzania syndiotaktycznego polibutyrolaktonu. Int. Cl. C08G 63/08.
Polska Akademia Nauk. Centrum Chemii Polimerów, Polska
Twórcy: Zbigniew** Jedliński, M. Kowalczuk, P. Kurcok.
Zgłosz. nr 301 337 z 06.12.1993. Opubl. 30.09.1997, 4 s.

15/23
Nr opisu: 0000033922
Anionic polymerization of pentadecanolide. A new route to potentially biodegradable aliphatic polyester.
[Aut.]: M. Juzwa, M. Kowalczuk, Zbigniew** Jedliński, M. Montaudo.
W: Third International Symposium on Polymers for Advanced Technologies. PAT'95, Pisa, Italy, 11-15 June, 1995. Conference programme. [B.m.] : John Wiley & Sons, 1995, s. 265, bibliogr. 2 poz.

16/23
Nr opisu: 0000045540   
Patent. Polska, nr 160 092. Sposób wytwarzania makromonomerów poliestrowych. Int. Cl. C08G 63/08.
Polska Akademia Nauk. Zakład Polimerów, Polska
Twórcy: Zbigniew** Jedliński, M. Kowalczuk, P. Kurcok.
Zgłosz. nr 279 466 z 15.05.1989. Opubl. 26.02.1993, 3 s., 1 tabl.

17/23
Nr opisu: 0000052385
Postępy w dziedzinie anionowej polimeryzacji B- laktonów.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, M. Kowalczuk, P. Kurcok, G. Adamus.
-Polimery 1992 R. 37 nr 7, s. 312-317, biliogr. 43 poz.

18/23
Nr opisu: 0000052887   
Patent. Polska, nr 157 263. Sposób wytwarzania α-podstawionych γ-laktonów. Int. Cl. C07D 307/32.
Polska Akademia Nauk Zakład Polimerow, Polska
Twórcy: Zbigniew** Jedliński, M. Kowalczuk, P. Kurcok, J. Ermel.
Zgłosz. nr 269 683 z 23.12.1987. Opubl. 29.05.1992, 4 s.

19/23
Nr opisu: 0000053835
Postępy w dziedzinie anionowej polimeryzacji β-butyrolaktonu.
[Aut.]: M. Kowalczuk, P. Kurcok, Zbigniew** Jedliński.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 129

20/23
Nr opisu: 0000061621
Metale alkaliczne jako inicjatory polimeryzacji β-laktonów.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, M. Kowalczuk.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 196

21/23
Nr opisu: 0000060856   
Nature of the active centers and the propagation mechanism of the polymerization of Β-propiolactones initiated by potassium anions.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, M. Kowalczuk.
-Macromolecules 1989 vol. 22 nr 8, s. 3242-3244, bibliogr. 17 poz.

22/23
Nr opisu: 0000062451
Reakcja β-laktonów z anionami potasu.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, A. Misiołek, M. Kowalczuk, P. Kurcok.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Sekcje 1-6. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 195

23/23
Nr opisu: 0000064426   
An unexpected outcome of the reaction between B-lactones and dissolved potassium.
[Aut.]: Zbigniew** Jedliński, M. Kowalczuk, A. Misiołek.
-J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1988 no 18, s. 1261-1262, bibliogr. 5 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie