Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOTASIŃSKI MIROSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/18
Nr opisu: 0000138897   
Geogrid reinforced subbase under the impact of mining subsidence.
[Aut.]: Mateusz Kałuża, Mirosław Kotasiński.
-Trans. VSB - Tech. Univ. Ostrava, Civ. Eng. Ser. 2020 vol. 20 no. 2, s. 53-57, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

georuszt ; wzmocnienie ; siatka z włókna szklanego ; niecka górnicza ; podłoże wzmocnione

geogrid ; reinforcement ; glass fibre mesh ; mining subsidence ; reinforced subgrade

2/18
Nr opisu: 0000136634
Influence of geosynthetic reinforcement localization in flexible pavement on its effectiveness under the impact of mining subsidence.
[Aut.]: Mateusz Kałuża, Mirosław Kotasiński.
W: Zpevnovani, tesneni a kotveni horninoveho masivu a stavebnich konstrukci 2020. Sbornik prispevku 25. mezinarodniho seminare, 5.-6.6.2020, Ostrava. Reinforcement, sealing and anchoring of rock massif and building structures 2020. The proceedings of the 25th international seminary. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, 2020, s. 67-73, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

3/18
Nr opisu: 0000130877   
Effectiveness of glass fiber mesh reinforcement applied to road construction located in a mining subsidence area.
[Aut.]: Mateusz Kałuża, Mirosław Kotasiński.
-Trans. VSB - Tech. Univ. Ostrava, Civ. Eng. Ser. 2019 vol. 19 no. 1, s. 64-69, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zbrojenie międzywarstwowe ; siatka z włókna szklanego ; niecka górnicza ; uszkodzenie nawierzchni

interlayer reinforcement ; glass fibre mesh ; mining subsidence ; pavement distress

4/18
Nr opisu: 0000128333
State of cracking analyses of local road reinforced with glass fiber mesh.
[Aut.]: Mateusz Kałuża, Mirosław Kotasiński.
W: Zpevnovani, tesneni a kotveni horninoveho masivu a stavebnich konstrukci 2019. Sbornik prispevku 24. mezinarodniho seminare, 14.-15.2.2019, Ostrava. Reinforcement, sealing and anchoring of rock massif and building structures 2019. The proceedings of the 24th international seminary. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, 2019, s. 69-77, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

5/18
Nr opisu: 0000114709
Analiza doświadczalna zmienności współczynnika rozporu bocznego wzmocnionego podłoża nawierzchni drogowej na terenach górniczych.
[Aut.]: Mirosław Kotasiński.
W: Analizy i doświadczenia w geoinżynierii. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki i Mariana Łupieżowca. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, s. 239-250, bibliogr. 6 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 651). Punktacja MNiSW 20.000

współczynnik rozporu bocznego ; podłoże gruntowe ; odkształcenie ; nawierzchnia drogowa

lateral strut coefficient ; subsoil ; strain ; road pavement

6/18
Nr opisu: 0000114731
Porównanie wybranych związków korelacyjnych parametrów zagęszczania gruntów i podbudów określonych metodami płyty statycznej i dynamicznej.
[Aut.]: Mirosław Kotasiński, Adam Pyszny.
W: Analizy i doświadczenia w geoinżynierii. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki i Mariana Łupieżowca. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, s. 251-260, bibliogr. 6 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 651). Punktacja MNiSW 20.000

dynamiczny moduł odkształcenia ; wtórny moduł odkształcenia ; płyta dynamiczna ; płyta statyczna ; zagęszczenie podłoża

dynamic deformation module ; secondary deformation module ; dynamic plate ; static plate ; ground compaction

7/18
Nr opisu: 0000104134
Śp. doc. dr inż. Mieczysław Leśko (1933-2015).
[Aut.]: Joanna Bzówka, Mirosław Kotasiński.
-Inż. i Bud. 2015 R. 71 nr 12, s. 677. Punktacja MNiSW 7.000

Leśko Mieczysław ; biografia ; inżynier ; Wydział Budownictwa ; Politechnika Śląska

Leśko Mieczysław ; biography ; engineer ; Faculty of Civil Engineering ; Silesian University of Technology

8/18
Nr opisu: 0000062479
Analizy numeryczne skuteczności stosowania geosyntetyków jako elementu zbrojenia konstrukcji nawierzchni drogowych na terenach górniczych.
[Aut.]: Kazimierz** Kłosek, Mirosław Kotasiński.
W: Geosyntetyki i tworzywa sztuczne w geotechnice i budownictwie inżynieryjnym. Materiały konferencji naukowo-technicznej, Częstochowa, 11-13 marca 2006 r.. PZITB. Oddział w Częstochowie, Politechnika Częstochowska, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Częstochowa : Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji, 2006, s. 113-124

9/18
Nr opisu: 0000028819
Wpływ układu osi pojazdu wielokołowego na rozkład naprężeń w nawierzchni drogowej wzmacnianej geosyntetykami.
[Aut.]: Mirosław Kotasiński, Bartłomiej Grzesik, Marcin Grygierek.
W: Geosyntetyki i tworzywa sztuczne w geotechnice i budownictwie inżynieryjnym. Materiały konferencji naukowo-technicznej, Częstochowa, 11-13 marca 2006 r.. PZITB. Oddział w Częstochowie, Politechnika Częstochowska, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Częstochowa : Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji, 2006, s. 145-153, bibliogr. 7 poz.

10/18
Nr opisu: 0000015627   
Weryfikacja doświadczalna wzmocnionego podłoża kolejowych budowli ziemnych na terenach górniczych.
[Aut.]: Kazimierz** Kłosek, Mirosław Kotasiński, Bartłomiej Grzesik.
W: Drogi Kolejowe 2005. XIII Konferencja naukowo-techniczna, Wisła, 20-21 października 2005. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Budownictwa. Katedra Dróg i Mostów. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, s. 105-116, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1692 Budownictwo ; z. 103)

11/18
Nr opisu: 0000014218   
Stan naprężenia i odkształcenia w nawierzchniach drogowych modyfikowanych geosyntetykami na terenach górniczych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Mirosław Kotasiński.
Gliwice, 2004, 152., [24] k. tabl., bibliogr. 85 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Budownictwa. Promotor: dr hab. inż. Kazimierz** Kłosek

12/18
Nr opisu: 0000017935
Modelowanie numeryczne geosyntetycznych wzmocnień podtorza na terenach górniczych.
[Aut.]: Kazimierz** Kłosek, Mirosław Kotasiński.
W: Problemy modernizacji i naprawy podtorza kolejowego. II Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Wrocław - Żmigród, 5-7 czerwca 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 23-28

13/18
Nr opisu: 0000017899
Weryfikacja terenowa nośności słabego podłoża nasypu bocznicy kolejowej do GM-Opel w Gliwicach na materacu zbrojnym geotkaniną.
[Aut.]: Kazimierz** Kłosek, Mirosław Kotasiński.
W: Szkoła metod projektowania obiektów inżynierskich z zastosowaniem geosyntetyków. VII Konferencja naukowo-techniczna, [Ustroń, 18-20 kwietnia 2001]. Ustroń : [b.w.], 2001, s. 8-15

14/18
Nr opisu: 0000077512
Wykorzystanie programu HYDRO-GEO do weryfikacji stosowania geotekstylu do wzmocnienia podłoża drogowego.
[Aut.]: Mirosław Kotasiński, Andrzej* Bzówka.
W: Wspomaganie komputerowe nauczania przedmiotów komunikacyjnych i geodezyjnych na wydziałach budownictwa lądowego. II Ogólnopolska konferencja, Gliwice, 19-20 listopada 1998. Politechnika Śląska. Wydział Budownictwa. Katedra Komunikacji Lądowej. Gliwice : [b.w.], 1998, s. 119-122, bibliogr. 5 poz.

HYDRO-GEO ; podłoże gruntowe ; geotekstylia

HYDRO-GEO ; ground surface ; geotextiles

15/18
Nr opisu: 0000079798
Weryfikacja wybranych metod projektowania wzmocnienia słabonośnego podłoża geotekstyliami.
[Aut.]: Mirosław Kotasiński, Wojciech* Wróbelski.
W: INFRABUD. III Międzynarodowe Targi Budowy Dróg i Mostów, Katowice, 4-7 czerwca 1997. Katalog. Katowice : Międzynarodowe Targi Katowickie, 1997, s. 10-12, bibliogr. 7 poz.

geosyntetyk ; budownictwo komunikacyjne ; podłoże gruntowe

geosynthetic ; road engineering ; subsoil

16/18
Nr opisu: 0000079792
Geotekstylia "Fibertex" w budownictwie komunikacyjnym na terenach górniczych.
[Aut.]: Kazimierz** Kłosek, Mirosław Kotasiński.
W: INFRABUD. II Międzynarodowe Targi Budowy Dróg i Mostów, Katowice, 4-7.09.1996. Katalog. Katowice : Międzynarodowe Targi Katowickie, 1996, s. 59-60

budownictwo komunikacyjne ; eksploatacja górnicza ; Górny Śląsk ; podłoże gruntowe ; geosyntetyk ; nawierzchnia drogowa

road engineering ; mining exploitation ; Upper Silesia ; ground surface ; geosynthetic ; road pavement

17/18
Nr opisu: 0000033400   
Naprężenia termiczne w nawierzchniach betonowych wywoływane ciepłem hydratacji cementu.
[Aut.]: Mieczysław** Leśko, Mirosław Kotasiński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Bud. 1995 z. 81, s. 247-257, bibliogr. 2 poz.

18/18
Nr opisu: 0000033401   
Temperatura powierzchniowa nawierzchni z betonu cementowego.
[Aut.]: Mieczysław** Leśko, Mirosław Kotasiński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Bud. 1995 z. 81, s. 259-269, bibliogr. 2 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie