Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOSZEMBAR-WIKLIK MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 71Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/71
Nr opisu: 0000136286
Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej.
[Aut.]: Elżbieta Pawłowska, Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw - polskie i europejskie doświadczenia. Red. Krzysztof Wodarski, Marek Krannich. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2020, s. 149-171, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

małe i średnie przedsiębiorstwa ; internacjonalizacja ; Republika Czeska ; Republika Słowacka

small and medium enterprises ; internationalization ; Czech Republic ; Slovak Republic

2/71
Nr opisu: 0000128529   
Magical and charming or unreal beauty about the marketing of Polish cities.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
-Eur. J. Sci. Theol. 2019 vol. 15 iss. 1, s. 29-37, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 140.000

kampania ; miasto ; marketing

campaign ; city ; marketing

3/71
Nr opisu: 0000134074   
Sensory marketing - sensory communication and its social perception.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
-Commun. Today 2019 vol. 10 no. 2, s. 146-156, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 40.000

zachowanie klienta ; zmysły klienta ; komunikacja marketingowa ; nowe trendy w marketingu ; marketing sensoryczny

customer behaviour ; customer's senses ; marketing communication ; new trends in marketing ; sensory marketing

4/71
Nr opisu: 0000126123
Kontrowersje w reklamie - czy jeszcze wartości nienaruszone?.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. IV Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 27-29 września 2018 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. IV International interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2018, s. 72

reklama ; kontrowersje

advertising ; controversy

5/71
Nr opisu: 0000127271   
Marketing uczelni w mediach społecznościowych i generacja sieci.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 121, s. 207-220, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

media społecznościowe ; marketing uczelni ; generacja sieci ; wizja uczelni

social media ; university marketing ; network generation ; university vision

6/71
Nr opisu: 0000130321   
Social advertising as a mirror image of social issues.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Marketing identity: digital mirrors. Conference proceedings from the Annual International Scientific Marketing Conference, 6th-7th November 2018, Smolenice, Slovak Republic. Pt. 1. Eds. Ludmila Cabyova, Rudolf Rybansky, Zuzana Bezakova. Trnava : Faculty of Mass Media Communication. University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2018, s. 360-369, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

wzorce zachowań ; komunikacja ; przekonująca reklama ; reklama społeczna ; kampania społeczna ; problem społeczny

behavioral patterns ; communication ; persuasive advertising ; social advertising ; social campaign ; social problem

7/71
Nr opisu: 0000127886
"Medium is the message" - creating a university image in the time of Web 2.0.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
-Eduk. Ekon. Menedżerów 2017 nr 4, s. 159-172, bibliogr.. Punktacja MNiSW 12.000

media ; media społecznościowe ; Web 2.0

media ; social media ; Web 2.0

8/71
Nr opisu: 0000119083
Kultura organizacyjna a dominujące formy komunikacji na uczelni.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. III Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 28-30 września 2017 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Third international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2017, s. 79

kultura organizacyjna ; szkolnictwo wyższe ; zarządzanie komunikacją

organizational culture ; higher education ; communication management

9/71
Nr opisu: 0000119858   
Organisational culture and the dominant form of communication at the university.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 110, s. 101-109, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

kultura organizacyjna ; szkolnictwo wyższe ; zarządzanie komunikacją

organizational culture ; higher education ; communication management

10/71
Nr opisu: 0000120537   
Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji na uczelniach na przykładzie chatterbotów.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik, Joanna Machnik-Słomka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 105, s. 181-194, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

sztuczna inteligencja ; chatterbot ; uczelnia wyższa ; Web 3.0

artificial intelligence ; chatterbot ; university ; Web 3.0

11/71
Nr opisu: 0000112649   
Controversial themes in advertisements - on manipulating the emotions of audiences and extending the boundaries of the social 'taboo'.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
-Commun. Today 2016 vol. 7 no. 1, s. 18-31, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

reklama ; manipulacja ; tabu społeczne ; konsument ; reklama kontrowersyjna ; erotyzm w reklamie

advertising ; manipulation ; social taboo ; consumer ; controversial advertising ; eroticism in advertisement

12/71
Nr opisu: 0000117157
Internal communication and cultural orientations of university employees.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik, Marek Krannich.
W: International Scientific Conference on Megatrends and Media - Critique in Media, Critique of Media, Smolenice, Slovakia, April 19-20, 2016. Ed. D. Petranova, S. Magal. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius, 2016, s. 271-287 (Megatrends and Media ; 2453-6474)

kultura organizacyjna ; uczelnia wyższa ; media społecznościowe ; komunikacja ; orientacja kulturalna

organizational culture ; university ; social media ; communication ; cultural orientation

13/71
Nr opisu: 0000108764   
Komunikacja marketingowa a komercjalizacja nowych technologii i produktów.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 93, s. 251-260, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

komunikacja marketingowa ; proces innowacyjny ; nowy produkt ; komercjalizacja ; nowe technologie

marketing communication ; innovation process ; new product ; commercialization ; new technologies

14/71
Nr opisu: 0000115194
Kultura organizacyjna uczelni a wykorzystanie web 2.0 w procesie komunikacji wykładowcy -studenci.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik, Marek Krannich.
Sosnowiec : Oficyna Wydaw. "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2016, 120 s., bibliogr. 103 poz.

15/71
Nr opisu: 0000113267
Media społecznościowe w komunikacji i kreowaniu wizerunku uczelni publicznych.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2016, 396 s., bibliogr. 392 poz.

16/71
Nr opisu: 0000112645   
Public relations and relationship marketing of higher education facilities in the time of new media.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
-Handel Wewn. 2016 nr 4, s. 77-87, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

nowe media ; marketing relacji ; public relations ; komunikacja marketingowa

new media ; relationship marketing ; public relations ; marketing communication

17/71
Nr opisu: 0000114923   
Public relations in the marketing of product innovations.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
-Organ. i Zarz. 2016 nr 3, s. 49-63, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

marketing innowacji ; public relations ; media relations ; marketing

marketing of innovation ; public relations ; media relations ; marketing

18/71
Nr opisu: 0000113197
Ergonomics of integrated didactic workplaces.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik, D. Kucerka, R. Hrmo.
W: Applied natural sciences 2015. 5th International Scientific Conference, Jasna, Low Tatras, September 30 - October 2, 2015. Ed. P. Nemecek. Trnava : Faculty of Natural Sciences University of SS. Cyril and Methodius, 2015, s. 174-180

19/71
Nr opisu: 0000113194   
Management of the image of higher education institution in times of web 2.0 and media convergence.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Perspectives of business and entrepreneurship development. Economic, management, finance and system engineering from the academic and practioners views. 15th International Scientific Conference, Brno, May 28-29, 2015. Eds.: Iveta Simberova, Alena Kocmanova. Brno : Brno University of Technology Faculty of Business and Management, 2015, s. 376-384, bibliogr. 11 poz.

wizerunek uczelni ; media społecznościowe ; konwergencja mediów ; prosument ; komunikacja marketingowa

image of university ; social media ; media convergence ; prosument ; marketing communication

20/71
Nr opisu: 0000101188   
Marketing communication with generation Y - advertising, games and social networking.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Marketing identity: explosion of innovations. Conference Proceedings from International Scientific Conference "Marketing Identity 2014: Explosion of Innovations", Smolenice, Slovak Republic, 4th-5th November 2014. Eds.: Jozef Matus, Dana Petranova. Trnava : [Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius], 2014, s. 298-309, bibliogr. 9 poz. (Marketing Identity ; 1339-5726)

advergaming ; pokolenie Y ; reklama w grach komputerowych ; gra towarzyska ; innowacja marketingowa

advergaming ; generation Y ; in-game advertising ; social game ; marketing innovation

21/71
Nr opisu: 0000101934   
Media społecznościowe w zarządzaniu komunikacją uczelni ze studentami.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
-Kult. Media Teol. 2015 nr 21, s. 9-22, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

media społecznościowe ; zarządzanie komunikacją ; wizerunek uczelni

social media ; communication management ; image at the university

22/71
Nr opisu: 0000101936   
Motywy erotyki, śmierci i przemocy w reklamach - o manipulowaniu emocjami odbiorcy i przesuwaniu granic społecznego "tabu".
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
-Nauk. Prz. Dziennikarski 2015 nr 2, s. 65-84, bibliogr. 27 poz.

reklama ; manipulacja ; reklama szokująca ; tabu kulturowe

advertisement ; manipulation ; shockvertising ; cultural taboos

23/71
Nr opisu: 0000112654
Problemy konwergencji mediów II. Pod red. Krystiana Dudka, Małgorzaty Koszembar-Wiklik, Piotra Celeja, Magdaleny Boczkowskiej.
Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2015, 221 s.

24/71
Nr opisu: 0000113185   
The proposal of behavior strategy related to demanding social situations in management of secondary art school with the use of innovative predictive software tools.
[Aut.]: G. Slavikova, Małgorzata Koszembar-Wiklik, I. Andrejcak.
W: Megatrends and Media, Media Farm - Totems and Taboo. Conference Proceedings from International Scienti!ic Conference 14th - 15th April 2015 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic. Eds.: Dana Petranova Slavomir Magal. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius, 2015, s. 112-123, bibliogr. 16 poz.

innowacja ; zarządzanie ; socjologia ; średnia szkoła artystyczna ; predykcja

innovation ; management ; social science ; secondary art school ; prediction

25/71
Nr opisu: 0000112652
Web 2.0 w procesie komunikacji a kultura organizacyjna uczelni.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik, Marek Krannich.
W: Problemy konwergencji mediów II. Pod red. Krystiana Dudka, Małgorzaty Koszembar-Wiklik, Piotra Celeja, Magdaleny Boczkowskiej. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2015, s. 117-127, bibliogr. 15 poz.

26/71
Nr opisu: 0000104141   
Wykorzystanie public relations w kreowaniu kapitału symbolicznego miasta.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik, Marta Macełko.
-Zesz. Nauk. WSHumanitas, Zarz. 2015 nr 4, s. 227-241, bibliogr.. Punktacja MNiSW 8.000

public relations ; kapitał symboliczny miasta ; wizerunek miasta

public relations ; symbolic capital of the city ; image of city

27/71
Nr opisu: 0000098286
Aktywność internetowa młodzieży a komunikacja marketingowa uczelni wyższych w social media.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Studia, badania, praktyka. Red. Mariusz Jędrzejko, Jan Malinowski.. Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2014, s. 191-202, bibliogr. 13 poz.

28/71
Nr opisu: 0000098318
Blogi jako narzędzie komunikacji marketingowej.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
-Manaz. Podn. 2014 nr 4, s. 235-239, bibliogr. 6 poz.

29/71
Nr opisu: 0000098265
Czy marketing wirusowy w sieci wymaga kontrowersji?. O motywach szokujących w reklamach.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Homo irretitus. W sieci serwisów społecznościowych, reklamy i marketingu społecznego. Red. Katarzyna Walotek-Ściańska, Michał Szyszka. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2014, s. 18-28

30/71
Nr opisu: 0000098780
Media społecznościowe i kultura uczestnictwa a kształtowanie opinii aktywnych konsumentów.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Współczesne społeczeństwo w w wirtualnej rzeczywistości. Wielość szans i dylematów = Modern society in virtual reality. The multitude of opportunities and dilemmas. Red. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2014, s. 181-189

31/71
Nr opisu: 0000098781
Między etyką a skutecznością reklamy - jak przykuć uwagę klienta w dobie konsumpcjonizmu?.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Wybrane zagadnienia jakości kształcenia i dokształcania. Chosen aspects of education and training quality. Pod red. Wojciecha Kojsa, Eugenii Rostańskiej, Katarzyny Wójcik. Dąbrowa Górnicza : Wydaw. Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu, 2014, s. 255-268, bibliogr. 13 poz.

32/71
Nr opisu: 0000098784
Shaping of anti-corruption attitudes of students using internet tools.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: SCHOLA 2014. Inovacie vo vychove a vzdelavani. Trendy v odbornej didaktike. Zborník prispevkov [Dokument elektroniczny]. Ed. Daniel Lajcin, Roman Hrmo. Dubnica nad Vahom : Dubnicky technologicky institut, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 80-86, bibliogr. 7 poz.

33/71
Nr opisu: 0000096238
Social media vs. relationship marketing and communication between university and students.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Globalizacia marketingu a zrutene casopriestoru v mediach. Megatrendy a media. Red. D. Petranova, S. Magal, L. Cabyova. Trnava : Fakulta masmedialnej komunikacie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2014, s. 83-96, bibliogr. 9 poz.

34/71
Nr opisu: 0000096810
Student 2,0 - network generation and communication at a university.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Present day trends of innovations 4. Eds. Ladislav Varkoly, Jaromir Bogr, Ladislav Marecek. Brno : B & M InterNets, 2014, s. 80-89, bibliogr. 12 poz.

35/71
Nr opisu: 0000091406
E-marketing - in the world of active consumer and media convergence.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Problemy konwergencji mediów. T. 2. Red. Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2013, s. 351-360, bibliogr. 15 poz. (Media and Public Relations ; )

36/71
Nr opisu: 0000091405   
Media społecznościowe w strategii public relations miast.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
-Zesz. Nauk. SGGW Warszawa, Polit. Eur. Finans. Mark. 2013 nr 10, s. 361-370, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

media społecznościowe ; public relations ; miasto ; wizerunek miasta

social media ; public relations ; city ; image of city

37/71
Nr opisu: 0000098782   
Pokolenie sieci i kreowanie wizerunku uczelni wyższych w internecie.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Komunikowanie się ludzi młodych we współczesnym świecie. Red. Katarzyna Walotek-Ściańska, Michał Szyszka. Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2013, s. 151-162, bibliogr. 10 poz.

kreowanie wizerunku ; marketing internetowy ; uczelnia wyższa ; pokolenie Y ; media społecznościowe

image creation ; internet marketing ; university ; generation Y ; social media

38/71
Nr opisu: 0000085057
The use of internet in managing the image of universities.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Present day trends of innovations, Podbanske, 23-24.05.2013. Dubnicki Institute of Technology in Dubnica nad Vahom. Dubnica : Dubnicki Institute of Technology, 2013, 160-169, bibliogr. 12 poz.

39/71
Nr opisu: 0000091407
Wykorzystanie Internetu w kreowaniu wizerunku miasta - przykład miasta Sosnowiec.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania współczesności. Pod red. K. Malickiego. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013, s. 353-369, bibliogr. 24 poz.

40/71
Nr opisu: 0000091408
Innowacje w zakresie komunikacji marketingowej a kreowanie wizerunku organizacji.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Współczesne problemy zarządzania organizacją. Pod red. M. Motnyka, J. Ryśnika. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2012, s. 125-147, bibliogr. 28 poz.

41/71
Nr opisu: 0000075895
Marketing partnerski biblioteki - tworzenie relacji z otoczeniem.
[Aut.]: Ewa Stawiarska, Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Gdzie jesteś czytelniku?. Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej. XXV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Pod red. Krzysztofa Zioło. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, s. 175-193, bibliogr. 18 poz. (Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej ; nr 2 1899-6515)

marketing partnerski ; biblioteka szkoły wyższej ; public relations ; zarządzanie relacjami

partnership marketing ; academic library ; public relations ; relationship management

42/71
Nr opisu: 0000083334
Marketing partnerski placówki zdrowotnej - tworzenie relacji z klientami a wewnętrzne public relations.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Public relations i marketing w sektorze publicznym. Red. Michał Kaczmarczyk. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2012, s. 143-164, bibliogr. 27 poz.

43/71
Nr opisu: 0000083333
Modern marketing communications tools within internet.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Aktualne problemy podnikovej sfery. Zbiornik vedeckych prac. Red. S. Majtan. Economicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratysława : Vydav. Ekonom, 2012, s. 640-646, bibliogr. 10 poz.

44/71
Nr opisu: 0000075348
Wszystkie chwyty dozwolone?. Moralność i etyka reklamy.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku. T. 1. Red. L. Karczewski, H. Kretek. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2012, s. 99-115, bibliogr. 22 poz.

reklama ; etyka ; psychologia ; prawo ; public relations

advertisement ; ethics ; psychology ; law ; public relations

45/71
Nr opisu: 0000085059
Innowacje marketingowe - advertainment i advergaming w komunikacji z rynkiem.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
-Nauka Gosp. 2011 nr 2 s. 32-41, bibliogr. 23 poz.

46/71
Nr opisu: 0000075898
Komercjalizacja wiedzy a innowacyjne narzędzia marketingu.
[Aut.]: Ewa Stawiarska, Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji. Praca zbiorowa. Pod red. J. Teszke [i in.]. Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 203-213, bibliogr. 17 poz.

47/71
Nr opisu: 0000085056
Territorial marketing and public relations in a strategy of image creating of a city.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik, Anna* Sworowska.
W: Managing the organization editing and sci. elaboration. Chosen problems of theory and practice. Monography. Eds: E. Sikorova, J. Dzieńdziora. Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2011, s. 1991-205, bibliogr. 35 poz.

48/71
Nr opisu: 0000070233
Blogi - indywidualna ekspresja, światowe forum, kreowanie marek?.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Nie tylko internet. Nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe. Pod red. J. Muchy. Kraków : Zakład Wydaw. "NOMOS", 2010, s. 130-140

49/71
Nr opisu: 0000070232
Innovative tools of online marketing in launching products onto market.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Toyotarity. Knowledge using in service management. Monography. Eds: S. Borkowski, E. B. Tsoy. Warszawa : Wydaw. Instytutu Wydawniczego PTM, 2010, s. 119-136

50/71
Nr opisu: 0000085146
Kreowanie wizerunku placówki zdrowotnej.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Ochrona zdrowia - aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne. Red. P. Stec, M. Urbaniec. Częstochowa : Akademia Polonijna w Częstochowie, 2010, s. 245-257, bibliogr. 23 poz.

51/71
Nr opisu: 0000070234
Prosument - szansa czy zagrożenie dla wizerunku firmy?.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem. Pod red. D. Tworzydło, Z. Chmielewskiego. Kraków : Konsorcjum Akademickie Wydaw. WSE, 2010, s. 109-121

52/71
Nr opisu: 0000083339
Wirusy, marketing afiliacyjny i reklamo-zabawa - czyli Internet w komunikacji z klientem.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Współczesne koncepcje i strategie zarządzania. Teoria a praktyka. Red. Jan Wnuk, Jakub Ryśnik. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. Bielsko-Biała : Wydaw. Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, 2010, s. 77-94, bibliogr. 34 poz.

marketing wirusowy ; marketing afiliacyjny ; advertainment ; marketing internetowy ; segmentacja internautów ; reklamo-zabawa

viral marketing ; affiliation marketing ; advertainment ; internet marketing ; segmentation of Internet users

53/71
Nr opisu: 0000055972
Marketing relacji, prosument i wartość marki.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Nowoczesne tendencje w zarządzaniu wartością organizacji. Monografia. Red. R. Barcik, Z. Zontek. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009, s. 103-112, bibliogr. 15 poz.

54/71
Nr opisu: 0000055981
The concept of sponsorship in brand management.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Innovative processes in organization. Red. S. Borkowski, J. Selejdak. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2009, s. 107-116

55/71
Nr opisu: 0000055973
Znaczenie blogów w działalności organizacji pozarządowych.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Problemy i wyzwania public relations w świetle badań i praktyki. Pod red. D. Tworzydło, Z. Chmielewskiego. Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2009, s. 47-56, bibliogr. 9 poz.

56/71
Nr opisu: 0000051255
Pracownik Viralu - komunikacja wewnętrzna w organizacji.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Zarządzanie. Doskonalenie. Zmiany. Pod red. L. Jezierski, S. Borkowski. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2008, s. 162-168

57/71
Nr opisu: 0000114493
Pracownik w Viralu - komunikacja wewnętrzna w organizacji.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Zarządzanie, doskonalenie, zmiany. Red. Leopold Jeziorski, Stanisław Borkowski. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2008, s. 162-167, bibliogr. 9 poz.

komunikacja wewnętrzna ; wewnętrzne public relations ; e-PR ; blog korporacyjny

internal communication ; internal public relations ; e-PR ; corporate blog

58/71
Nr opisu: 0000074141
Public relations czy reklama?. O komunikacji XXI wieku.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 44, s. 79-87, bibliogr. 6 poz.

reklama ; public relations ; komunikacja marketingowa

advertisement ; public relations ; marketing communication

59/71
Nr opisu: 0000051254
Public relations i blogi - wizerunek oragnizacji niedochodowych.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Kultura a rynek. Pod red. S. Partyckiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008, s. 102-108

60/71
Nr opisu: 0000051409
Rola blogów w kreowaniu wizerunku.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Public relations w czasach mp3 i Internetu. Pod red. D. Tworzydło, Z. Chmielewskiego. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2008, s. 139-147 (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka ; )

61/71
Nr opisu: 0000039878
Public relations w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Public relations. Teoria i praktyka komunikowania. Praca zbiorowa. Pod red. H. Przybylskiego. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 397-407

62/71
Nr opisu: 0000039891
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - hipoteka społeczna?.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce. Pod red. J. Muchy, M. Nawojczyk, G. Woronieckiej. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, Sekcja Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tychy : Śląskie Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2007, s. 139-150

63/71
Nr opisu: 0000030960
Internet w komunikacji organizacji non-profit.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Public relations. Skuteczna komunikacja w teorii i praktyce. Praca zbiorowa. Pod red. H. Przybylskiego. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 243-253

64/71
Nr opisu: 0000030815
Szkoła on-line - wizerunek szkoły w Internecie.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Public relations w teorii i praktyce. Pod red. D. Tworzydło i T. Solińskiego. Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2006, s. 411-422

65/71
Nr opisu: 0000023975
Wizerunek pozarządowych organizacji non profit a zaufanie społeczne.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 115-124, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1724 Organizacja i Zarządzanie ; z. 37)

organizacja non-profit ; zaufanie społeczne ; organizacja pozarządowa ; public relations

non-profit organization ; social trust ; non-governmental organization ; public relations

66/71
Nr opisu: 0000021092
Wizualizacja jako element budowy wizerunku organizacji non profit.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Nowoczesne koncepcje zarządzania w organizacjach non profit. Pod red. A. Chodyńskiego, M. Huczka, I. Sochy. Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 2005, s. 29-37

67/71
Nr opisu: 0000010210
Kreowanie wizerunku uczelni wyższych.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: MARKETING - INNOWACJE - INFORMACJA "Marketing w społeczeństwie informacyjnym". Materiały konferencji naukowej Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Szczyrk, 20-21 listopada 2003 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 229-236, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1626 Organizacja i Zarządzanie ; z. 24)

uczelnia wyższa ; kreowanie wizerunku

university ; image creation

68/71
Nr opisu: 0000098253
Public relations w organizacjach non-profit na przykładzie szkoły podstawowej.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Public relations - sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Praca zbiorowa. Pod red. Henryka Przybylskiego. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 178-190 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; )

69/71
Nr opisu: 0000098713
Tytani i Pariasi - czyli wizerunek uczelni wyższych.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
W: Public relations. Materiały z II Kongresu PR. Pod red. Dariusza Tworzydło. Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003, s. 269-280

70/71
Nr opisu: 0000098240
Public relations w okresie zmian.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
Sosnowiec : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2002, 147 s., bibliogr. 159 poz.

71/71
Nr opisu: 0000007521
Rola public relations w systemie komunikacji marketingowej.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 1999 z. 4, s. 55-64, bibliogr. 7 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie