Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KORUS IRENA
Liczba odnalezionych rekordów: 100Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/100
Nr opisu: 0000136566   
Catalytic conversion of methylated aromatics over wood-derived chars - the role of reforming agents and the effect of methyl groups.
[Aut.]: Agnieszka Korus, Andrzej Szlęk, Irena Korus, A. Samson.
-Fuel 2020 vol. 280, s. 1-12, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 5.578. Punktacja MNiSW 140.000

2/100
Nr opisu: 0000135406
Influence of ionic environment on the process of adsorption of heavy metal ions on magnetic iron oxides.
[Aut.]: Irena Korus, Magdalena* Bobik, Klaudia Bąk.
-Desalin. Water Treat. 2020 vol. 186, s. 224-233, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 0.854. Punktacja MNiSW 100.000

magnetyczne tlenki żelaza ; adsorpcja ; metale ciężkie ; jony współistniejące

magnetic iron oxides ; adsorption ; heavy metals ; coexisting ions

3/100
Nr opisu: 0000135275   
Optymalizacja parametrów metody mokrej inwersji faz przy wytwarzaniu nanostrukturalnych membran hybrydowych.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, Mariola Rajca, Klaudiusz Gołombek, Piotr Sakiewicz, Ewa Jonda, Irena Korus, Y. Vyontsek, P. Polak, P. Pogorzelski, K. Banasiak, G. Samol.
-PM News 2020 wyd. 23, s. 20

metoda inwersji faz ; metoda mokra ; membrana hybrydowa ; optymalizacja parametrów

phase inversion method ; wet method ; hybrid membrane ; parameter optimization

4/100
Nr opisu: 0000134760   
Własności separacyjno-transportowe nanostrukturalnych membran polimerowo-haloizytowych.
[Aut.]: Dorota Kosmalska, D. Boryń, M. Kruk, Aleksander Stanik, Nicola Kucharczyk, Krzysztof Piotrowski, Joanna Kluczka, Mariola Rajca, Irena Korus, Marcin Staszuk, Piotr Sakiewicz.
W: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2019. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2020, s. 337-345, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

haloizyt ; PCL ; mixed matrix membrane ; MMM ; glinokrzemian

halloysite ; PCL ; mixed matrix membrane ; MMM ; aluminosilicate

5/100
Nr opisu: 0000136518   
Zastosowanie sorbentu haloizytowego do usuwania syntetycznych barwników azowych Acid Red 27 i Reactive Black 5 z roztworów wodnych.
[Aut.]: Piotr Sakiewicz, Krzysztof Piotrowski, D. Boryń, M. Kruk, J. Mścichecka, Irena Korus, Krzysztof Barbusiński.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 8, s. 1142-1148, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

barwnik azowy ; Acid Red 27 ; Reactive Black 5 ; sorbent haloizytowy ; roztwór wodny

azo dye ; Acid Red 27 ; Reactive Black 5 ; halloysite sorbent ; aqueous solution

6/100
Nr opisu: 0000128417   
Usuwanie barwników w procesie adsorpcji na magnetycie modyfikowanym polimerami.
[Aut.]: Marzena Jędrys-Wolska, Irena Korus.
W: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2018. Gospodarka obiegu zamkniętego. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Pikonia, Magdaleny Bogackiej i Moniki Czop. Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2019, s. 125-134, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

barwnik ; adsorpcja na magnetycie ; synteza magnetytu ; magnetyt modyfikowany polimerami

dye ; adsorption on magnetite ; magnetite synthesis

7/100
Nr opisu: 0000131211
Wpływ otoczenia jonowego na separację jonów metali ciężkich w procesie adsorpcji na magnetycznych tlenkach żelaza.
[Aut.]: Irena Korus, Magdalena* Bobik.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 82 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

separacja metali ciężkich ; adsorpcja ; magnetyczne tlenki żelaza

heavy metals separation ; adsorption ; magnetic iron oxides

8/100
Nr opisu: 0000125268
Competitive separation of heavy metals from binary solutions by polymer-enhanced ultrafiltration.
[Aut.]: Irena Korus, Paulina Dawczak, Ewelina Kępska.
-Desalin. Water Treat. 2018 vol. 117, s. 108-117, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.234. Punktacja MNiSW 20.000

ultrafiltracja wspomagana polimerem ; polietylenoimina ; metale ciężkie ; Zn(II)/Cr(VI) ; mieszanina bijonowa

polymer enhanced ultrafiltration ; polyethyleneimine ; heavy metals ; Zn(II)/Cr(VI) ; bi-ionic mixture

9/100
Nr opisu: 0000123792
Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. MEMPEP 2018. XII Konferencja naukowa, 13-16 czerwca 2018 r., Zakopane. Membranes and membrane processes in environmental protection. MEMPEP 2018. 12th Scientific conference, June 13-16, 2018, Zakopane, Poland. Red. Irena Korus i Mariola Rajca.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, 185 s.. Punktacja MNiSW 80.000

10/100
Nr opisu: 0000123791
Polimery wspomagające ultrafiltracyjną separację jonów Cd(II).
[Aut.]: Irena Korus.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. MEMPEP 2018. XII Konferencja naukowa, 13-16 czerwca 2018 r., Zakopane. Membranes and membrane processes in environmental protection. MEMPEP 2018. 12th Scientific conference, June 13-16, 2018, Zakopane, Poland. Red. Irena Korus i Mariola Rajca. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, s. 166-167

ultrafiltracja wspomagana polimerem ; PEUF ; polietylenoimina ; PEI ; poli(akrylan sodu) ; PSA ; poli(4-styrenosulfonian sodu) ; PSS ; jony Cd(II)

polymer enhanced ultrafiltration ; PEUF ; polyethyleneimine ; PEI ; poly(sodium acrylate) ; PSA ; poly(sodium 4-styrenesulfonate) ; PSS ; Cd(II) ions

11/100
Nr opisu: 0000126197
Polymers enhancing ultrafiltration separation of Cd(II) ions.
[Aut.]: Irena Korus.
-Desalin. Water Treat. 2018 vol. 128, s. 358-363, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 1.234. Punktacja MNiSW 20.000

ultrafiltracja wspomagana polimerem ; PEUF ; polietylenoimina ; PEI ; poli(akrylan sodu) ; PSA ; poli(4-styrenosulfonian sodu) ; PSS ; jony Cd(II)

polymer enhanced ultrafiltration ; PEUF ; polyethyleneimine ; PEI ; poly(sodium acrylate) ; PSA ; poly(sodium 4-styrenesulfonate) ; PSS ; Cd(II) ions

12/100
Nr opisu: 0000115221
Application of PEUF to competitive separation of Cu(II) and Cr(VI) from aqueous solutions containing chloride or sulphate ions.
[Aut.]: Irena Korus, Sabina Kaboczyk-Kuc.
-Desalin. Water Treat. 2017 vol. 64, s. 437-446, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 1.383. Punktacja MNiSW 20.000

ultrafiltracja wspomagana polimerem ; PEUF ; polietylenoimina ; PEI ; metale ciężkie ; mieszanina bijonowa Cu(II)/Cr(VI)

polymer enhanced ultrafiltration ; PEUF ; polyethyleneimine ; PEI ; heavy metals ; Cu(II)/Cr(VI) binary mixture

13/100
Nr opisu: 0000115222
Modeling of Cu(II) and Cr(VI) ions PEUF separation from the bi-ionic mixtures containing sulfates.
[Aut.]: Irena Korus, Krzysztof Piotrowski.
-Desalin. Water Treat. 2017 vol. 64, s. 447-455, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 1.383. Punktacja MNiSW 20.000

ultrafiltracja wspomagana polimerem ; PEUF ; Cu(II) ; Cu(VI) ; polietylenoimina ; PEI ; empiryczny model nieliniowy ; mieszanina bijonowa

polymer enhanced ultrafiltration ; PEUF ; Cu(II) ; Cu(VI) ; polyethyleneimine ; PEI ; empirical nonlinear model ; bi-ionic mixture

14/100
Nr opisu: 0000120386
Separacja jonów metali ciężkich z układów binarnych metodą ultrafiltracji wspomaganej polietylenoiminą.
[Aut.]: Irena Korus, Paulina Dawczak, Ewelina Kępska.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 59 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

ultrafiltracja wspomagana polimerem ; usuwanie jonów metali ciężkich

polymer enhanced ultrafiltration ; removal of heavy metal ions

15/100
Nr opisu: 0000117372   
The effect of magnetite nanoparticles synthesis conditions on their ability to separate heavy metal ions.
[Aut.]: Magdalena* Bobik, Irena Korus, L. Dudek.
-Arch. Environ. Prot. 2017 vol. 43 no. 2, s. 3-9, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 1.120. Punktacja MNiSW 15.000

nanocząstki tlenku żelaza ; współstrącanie ; separacja metali ciężkich ; adsorpcja

iron oxide nanoparticles ; co-precipitation ; heavy metals separation ; adsorption

16/100
Nr opisu: 0000120380
Zastosowanie nanocząstek magnetytu modyfikowanych poliakrylanem sodu do usuwania jonów metali ciężkich z roztworów wodnych.
[Aut.]: Magdalena* Bobik, Irena Korus, J. Wojnarowicz, D. Biniaś, W. Biniaś.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 grudnia 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 31 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 72 1234-9895)

usuwanie jonów metali ciężkich ; sorbent mineralny ; modyfikacja

removal of heavy metal ions ; mineral sorbent ; modification

17/100
Nr opisu: 0000107351
Modelowanie separacji jonów Cu(II) i Cr(VI) z mieszanin bijonowych zawierających siarczany(VI) metodą ultrafiltracji wspomaganej polimerem.
[Aut.]: Irena Korus, Krzysztof Piotrowski.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. XI Konferencja Naukowa MEMPEP 2016, 15-18 czerwca 2016 r., Zakopane. Membranes and membrane processes in environmental protection. 11th Scientific Conference MEMPEP 2016, June 15-18, 2016, Zakopane, Poland. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 51

ultrafiltracja wspomagana polimerem ; PEUF ; mieszaniny binarne ; jony Cu(II) ; jony Cr(VI) ; polietylenoimina ; empiryczny model nieliniowy

polymer enhanced ultrafiltration ; PEUF ; binary mixture ; Cu(II) ions ; Cr(VI) ions ; polyethyleneimine ; empirical nonlinear model

18/100
Nr opisu: 0000098933
UV spectrophotometric studies of Cu(II) ions separation by ultrafiltration enhanced with poly(sodium acrylate).
[Aut.]: Irena Korus, M. Rumińska.
-Desalin. Water Treat. 2016 vol. 57 iss. 3, s. 1436-1442, bibliogr. 16 poz.
Referat prezentowany na 12th Scientific Conference on Microcontaminants in Human Environment, 25-27 September 2014, Czestochowa, Poland. Impact Factor 1.631. Punktacja MNiSW 20.000

ultrafiltracja wspomagana polimerem ; PEUF ; spektrofotometria UV ; kompleksy Cu(II)-poli(akrylan sodu)

polymer enhanced ultrafiltration ; PEUF ; UV spectrophotometry ; Cu(II)-poly(sodium acrylate) complexes

19/100
Nr opisu: 0000107349
Zastosowanie ultrafiltracji wspomaganej polimerem do separacji jonów Cu(II) i Cr(VI) z mieszanin bijonowych w obecności jonów chlorkowych i siarczanowych.
[Aut.]: Irena Korus, S. Kaboczyk.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. XI Konferencja Naukowa MEMPEP 2016, 15-18 czerwca 2016 r., Zakopane. Membranes and membrane processes in environmental protection. 11th Scientific Conference MEMPEP 2016, June 15-18, 2016, Zakopane, Poland. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 50

ultrafiltracja wspomagana polimerem ; PEUF ; polietylenoimina ; metale ciężkie ; mieszanina bijonowa Cu(II)/Cr(VI)

polymer enhanced ultrafiltration ; PEUF ; polyethyleneimine ; heavy metals ; Cu(II)/Cr(VI) binary mixture

20/100
Nr opisu: 0000108494   
Controlled synthesis of iron oxide nanoparticles used as an efficient heavy metal ions adsorbent.
[Aut.]: Magdalena* Bobik, Irena Korus, M. Brachmańska.
-Proc. ECOpole 2015 vol. 9 no. 2, s. 413-424, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

absorpcja ; metale ciężkie ; magnetyt ; nanocząstka

absorption ; heavy metals ; magnetite ; nanoparticle

21/100
Nr opisu: 0000102024   
Wybrane substancje chemiczne jako modyfikatory cząstek tlenków żelaza stosowanych do usuwania jonów metali ciężkich z roztworów wodnych.
[Aut.]: Magdalena* Bobik, Irena Korus.
W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Praca zbiorowa. T. 5. Pod red. Jacka Wiśniewskiego, Małgorzaty Kutyłowskiej i Agnieszki Trusz-Zdybek. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2015, s. 12-21, bibliogr. 12 poz.

sorpcja ; magnetyt ; nanocząstka ; metale ciężkie

sorption ; magnetite ; nanoparticle ; heavy metals

22/100
Nr opisu: 0000091468   
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii dla kierunku studiów inżynieria i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia chemii ogólnej i nieorganicznej z elementami klasycznej analizy jakościowej.
[Aut.]: Michał** Bodzek, J. Cebula, Andrzej** Grossman, Irena Korus, Małgorzata Kowalska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014, 101 s., bibliogr. 8 poz.

związki nieorganiczne ; reakcja chemiczna ; analiza jakościowa ; ćwiczenia laboratoryjne

organic compounds ; chemical reaction ; quality analysis ; laboratory exercises

23/100
Nr opisu: 0000094215
Membranes and membrane processes in environmental protection. Ed. by Krystyna Konieczny, Irena Korus.
[Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2014, 402 s.

membrana polimerowa ; separacja membranowa ; perwaporacja ; chitozan ; ochrona środowiska ; procesy membranowe

polymeric membrane ; membrane separation ; pervaporation ; chitosan ; environmental protection ; membrane processes

24/100
Nr opisu: 0000096693   
Neural network model prediction of chromium separation in polyelectrolyte-enhanced ultrafiltration.
[Aut.]: Irena Korus, Krzysztof Piotrowski.
-Ecol. Chem. Eng. A 2014 vol. 21 no. 3, s. 377-385, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ultrafiltracja wspomagana polielektrolitem (PEUF) ; Cr(III) ; Cr(VI) ; poli(4-styrenosulfonian sodu) ; poli(chlorek diallilodimetyloamoniowy)

polyelectrolyte-enhanced ultrafiltration (PEUF) ; Cr(III) ; Cr(VI) ; poly(sodium 4-styrenesulfonate) ; poly(diallyldimethylammonium chloride)

25/100
Nr opisu: 0000094829   
Selective separation of Ni(II) and Cr(VI) ions by polymer enhanced ultrafiltration.
[Aut.]: Irena Korus, Magdalena* Bobik, E. Nowak.
W: Membranes and membrane processes in environmental protection. Ed. by Michał Bodzek, Jacek Pelczar. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2014, s. 37-48, bibliogr. 15 poz. (Monographs ; Polish Academy of Sciences. Environmental Engineering Committee vol. 119)

ultrafiltracja wspomagana polimerem ; PEUF ; mieszanina bijonowa Ni(II)/Cr(VI) ; separacja

polymer enhanced ultrafiltration ; PEUF ; Ni(II)/Cr(VI) binary mixture ; separation

26/100
Nr opisu: 0000094777   
Separation of Pb(II) by polymer enhanced ultrafiltration - spectrophotometric analysis.
[Aut.]: Irena Korus, Magdalena* Bobik, M. Brachmańska.
W: Membranes and membrane processes in environmental protection. Ed. by Michał Bodzek, Jacek Pelczar. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2014, s. 27-36, bibliogr. 12 poz. (Monographs ; Polish Academy of Sciences. Environmental Engineering Committee vol. 119)

ultrafiltracja wspomagana polimerem ; PEUF ; kompleksy Pb(II)-poli(akrylan sodu) ; PSA ; analiza spektrofotometryczna UV

polymer enhanced ultrafiltration ; PEUF ; Pb(II)-poly(sodium acrylate) complexes ; PSA ; spectrophotometric UV analysis

27/100
Nr opisu: 0000094015
Zastosowanie spektrofotometrii UV do badania procesu separacji jonów Cu(II) metodą ultrafiltracji wspomaganej poliakrylanem sodu.
[Aut.]: Irena Korus, M. Rumińska.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 25-27.09.2014 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 46 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 71 1234-9895)

spektrofotometria UV ; separacja jonów ; ultrafiltracja ; poliakrylan sodu

UV spectrophotometry ; ions separation ; ultrafiltration ; sodium polyacrylate

28/100
Nr opisu: 0000071213   
Galvanic wastewater treatment by means of anionic polymer enhanced ultrafiltration.
[Aut.]: Irena Korus.
-Ecol. Chem. Eng. S 2012 vol. 19 nr 1, s. 19-27, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.382. Punktacja MNiSW 15.000

ultrafiltracja wspomagana polielektrolitem ; metale ciężkie ; polielektrolit ; ścieki galwaniczne

polyelectrolyte enhanced ultrafiltration ; heavy metals ; polyelectrolyte ; galvanic wastewater

29/100
Nr opisu: 0000070822   
Heavy metals complexes of poly(sodium 4-styrenesulfonate) - thermogravimetric studies.
[Aut.]: Irena Korus.
-Polimery 2012 t. 57 nr 4, s. 290-295, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.470. Punktacja MNiSW 10.000

polielektrolit ; metale ciężkie ; termograwimetria

polyelectrolyte ; heavy metals ; thermogravimetry

30/100
Nr opisu: 0000072493
Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. T. 1. Pod red. Krystyny Konieczny, Ireny Korus.
[Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2012

membrana ; procesy membranowe ; techniki membranowe ; ochrona środowiska

membrane ; membrane processes ; membrane techniques ; environmental protection

31/100
Nr opisu: 0000081129   
Modeling of chromium(III) and chromium(VI) retention coefficient in polyelectrolyte enhanced ultrafiltration.
[Aut.]: Irena Korus, Krzysztof Piotrowski.
-Proc. ECOpole 2012 vol. 6 no. 2, s. 529-534, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ultrafiltracja wspomagana polielektrolitem ; Cr(III) ; Cr(VI) ; poli(4-styrenosulfonian sodu) ; poli(chlorek diallilodimetyloamoniowy)

polyelectrolyte enhanced ultrafiltration ; Cr(III) ; Cr(VI) ; poly(sodium 4-styrenesulfonate) ; poly(diallylldimethylammonium chloride)

32/100
Nr opisu: 0000076419   
Modeling of ultrafiltration process efficiency in coke plant wastewater treatment with the use of industrial membranes.
[Aut.]: K. Mielczarek, Jolanta* Bohdziewicz, A. Kwarciak-Kozłowska, Irena Korus.
-Ecol. Chem. Eng. A 2012 vol. 19 no. 4/5, s. 457-470, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

ultrafiltracja ; ścieki koksownicze ; membrana komercyjna ; modelowanie matematyczne

ultrafiltration ; coking wastewater ; commercial membrane ; mathematical modelling

33/100
Nr opisu: 0000081163
Oznaczanie zawartości wybranych metali w substratach fermentowanych w mikrobiogazowni rolniczej.
[Aut.]: Jan** Cebula, Kamila* Widziewicz, Krzysztof Loska, Irena Korus.
W: Ekoenergetyka - biogaz. Wyniki badań, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego. Praca zbiorowa. Red.: A. Cenian, J. Gołaszewski, T. Noch. Gdańsk : Wydaw. Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, 2012, s. 28-37, bibliogr. 17 poz.

biomasa rolnicza ; fermentacja metanowa ; metale ciężkie ; biogazownia rolnicza

agricultural biogas ; methane fermentation ; heavy metals ; agricultural biogas plant

34/100
Nr opisu: 0000070797
Wykorzystanie ultrafiltracji wspomaganej polimerami do separacji jonów metali ciężkich z roztworów.
[Aut.]: Irena Korus.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 175 s., bibliogr. 183 poz.
Rozprawa habilitacyjna

ultrafiltracja ; separacja jonów ; metale ciężkie ; procesy membranowe ; proces PEUF ; oczyszczanie ścieków

ultrafiltration ; ions separation ; heavy metals ; membrane processes ; PEUF process ; wastewater treatment

35/100
Nr opisu: 0000071014   
Jednoczesna i selektywna separacja jonów Cu(II) i Cr(VI) z roztworów metodą ultrafiltracji wspomaganej działaniem polielektrolitu.
[Aut.]: Irena Korus, S. Kaboczyk.
-Inż. Ochr. Środ. 2011 t. 14 nr 4, s. 345-355, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

metale ciężkie ; ultrafiltracja wspomagana polielektrolitem ; separacja jonów

heavy metals ; polyelectrolyte enhanced ultrafiltration ; ions separation

36/100
Nr opisu: 0000082765
Jednoczesna i selektywna separacja jonów Cu(II) i Cr(VI) z roztworów metodą ultrafiltracji wspomaganej działaniami polielektrolitu.
[Aut.]: Irena Korus, S. Kaboczyk.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 26-28.09.2011. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 43-44 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 67 1234-9895)

ultrafiltracja wspomagana polielektrolitem ; metale ciężkie ; separacja jonów

polymer enhanced ultrafiltration ; heavy metals ; ions separation

37/100
Nr opisu: 0000067328
Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. T. 1. Pod red. Krystyny Konieczny, Ireny Korus.
[Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2010

38/100
Nr opisu: 0000067382
Prediction of Ni(II) retention coefficient in polyelectrolyte enhanced ultrafiltration using artificial neural networks.
[Aut.]: Irena Korus, Krzysztof Piotrowski.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. T. 1. Pod red. Krystyny Konieczny, Ireny Korus. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2010, s. 247-255, bibliogr. 14 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 65)

ultrafiltracja wspomagana polielektrolitem ; sztuczna sieć neuronowa ; retencja ; Ni(II)

polyelectrolyte enhanced ultrafiltration ; artificial neural network ; retention ; Ni(II)

39/100
Nr opisu: 0000055503   
Removal of Pb(II) ions by means of polyelectrolyte enhanced ultrafiltration.
[Aut.]: Irena Korus.
-Polimery 2010 t. 55 nr 2, s. 135-138, bibliogr. 7 poz.

ołów ; polielektrolit ; ultrafiltracja ; membrana polisulfonowa

lead ; polyelectrolyte ; ultrafiltration ; polysulfone membrane

40/100
Nr opisu: 0000067383
Równoczesna i selektywna separacja Cr(VI) i Zn(II) ze ścieków galwanicznych metodą ultrafiltracji wspomaganej polimerem.
[Aut.]: Irena Korus, M. Bożek.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. T. 1. Pod red. Krystyny Konieczny, Ireny Korus. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2010, s. 233-245, bibliogr. 9 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 65)

ultrafiltracja wspomagana polimerem ; ścieki galwaniczne ; Cr(VI) ; Zn(II) ; separacja jonów

polymer enhanced ultrafiltration ; galvanic wastewater ; Cr(VI) ; Zn(II) ; ions separation

41/100
Nr opisu: 0000051971   
Arsenic speciation in Rybnik reservoir.
[Aut.]: Krzysztof Loska, Irena Korus, D. Wiechuła.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2009 vol. 2 no. 3, s. 109-116, bibliogr. 30 poz.

arsen ; specjacja ; Zbiornik Rybnicki ; woda ; osad denny ; woda interstycjalna

arsenic ; speciation ; Rybnik Reservoir ; water ; bottom sediment ; interstitial water

42/100
Nr opisu: 0000057642
Heavy metal ions removal by a polyelectrolyte enhanced ultrafiltration.
[Aut.]: Irena Korus, A. Tkocz.
W: IX Conference on Micropollutants in Human Environment, Poland, Częstochowa, 28-30 April 2009. Częstochowa University of Technology. Department of Chemistry, Water and Wastewater Technology. Olsztyn : Hard, 2009, s. 24-26, bibliogr. 5 poz. (Polish Journal of Environmental Studies ; vol. 18, no. 2B 1230-1485)

ultrafiltracja wspomagana polielektrolitem ; jony metali ciężkich ; polielektrolit ; wymiana kationowa

polyelectrolyte enhanced ultrafiltration ; heavy metal ions ; polyelectrolyte ; cation exchange

43/100
Nr opisu: 0000081211   
Modelowanie wydajności procesu ultrafiltracyjnego oczyszczania ścieków koksowniczych z zastosowaniem membran komercyjnych.
[Aut.]: K. Mielczarek, A. Kwarciak-Kozłowska, Jolanta* Bohdziewicz, Irena Korus.
-Proc. ECOpole 2009 vol. 3 no. 2, s. 483-489, bibliogr. 4 poz.

ultrafiltracja ; ścieki koksownicze ; ciśnieniowe techniki membranowe ; membrana komercyjna

ultrafiltration ; coking wastewater ; pressure membrane techniques ; commercial membrane

44/100
Nr opisu: 0000055176   
Removal of Cr(III) and Cr(VI) ions from aqueous solutions by means of polyelectrolyte-enhanced ultrafiltration.
[Aut.]: Irena Korus, Krzysztof Loska.
-Desalination 2009 vol. 247 iss. 1/3, s. 390-395, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 2.034

chrom ; polielektrolit ; ultrafiltracja

chromium ; polyelectrolyte ; ultrafiltration

45/100
Nr opisu: 0000049282
Separation of heavy metal ions from galvanic wastewater by means of polyelectrolyte enhanced ultrafiltration.
[Aut.]: Irena Korus.
W: 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, May 25-29, 2009. Proceedings. Ed. J. Markoš. Slovak Society of Chemical Engineering, Institute of Chemical and Environmental Engineering. Slovak University of Technology in Bratislava. Bratislava : Slovak University of Technology, 2009, s. 241
Pełny tekst na CD-ROM

46/100
Nr opisu: 0000049737
Skuteczność usuwania jonów Cu(II) w procesie ultrafiltracji wspomaganej poli(4-styrenosulfonianem sodu).
[Aut.]: Irena Korus, Krzysztof Piotrowski.
W: VI Kongres Technologii Chemicznej, Warszawa, 21-25 czerwca 2009 r.. Materiały kongresowe. T. 1. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2009, s. 352 (Chemik ; nr 6 supl. 0009-2886). Impact Factor 0.429

jony miedzi ; ultrafiltracja wspomagana polielektrolitem ; metan

copper ions ; polyelectrolyte enhanced ultrafiltration ; methane

47/100
Nr opisu: 0000082750
Usuwanie jonów metali ciężkich w procesie ultrafiltracji wspomaganej polielektrolitem o właściwościach kationowymiennych.
[Aut.]: Irena Korus, A. Tkocz.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 28-30.04.2009. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2009, s. 43 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 64)

ultrafiltracja wspomagana polielektrolitem ; metale ciężkie ; polielektrolit ; ścieki

polymer enhanced ultrafiltration ; heavy metals ; polyelectrolyte ; wastewater

48/100
Nr opisu: 0000038435
Ocena efektywności usuwania jonów ołowiu (II) w procesie ultrafiltracji wspomaganej polielektrolitem.
[Aut.]: Irena Korus, Krzysztof Piotrowski.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Red.: Krystyna Konieczny, Michał Bodzek. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2008, s. 347-352, bibliogr. 5 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 49)

ultrafiltracja wspomagana polielektrolitem ; usuwanie jonów ołowiu ; procesy membranowe

polyelectrolyte enhanced ultrafiltration ; lead ion removal ; membrane processes

49/100
Nr opisu: 0000030771
Removal of lead ions by cation-exchange polyelectrolyte enhanced ultrafiltration.
[Aut.]: Irena Korus.
W: Membrane Science and Technology Conference of Visegrad Countries. PERMEA 2007, Siofok, Hungary, September 2-6, 2007. Book of abstracts. Hungarian Chemical Society [et al.]. Siofok : [b.w.], 2007, s. 164
Pełny tekst na CD-ROM

50/100
Nr opisu: 0000019774
Polielektrolity jako substancje wspomagające ultrafiltracyjne usuwanie Cr(III) i Cr(VI) z roztworów wodnych.
[Aut.]: Irena Korus, Krzysztof Loska, B. Bortlik.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Red.: Krystyna Konieczny, Michał Bodzek. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2006, s. 405-412, bibliogr. 6 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 36)

roztwór wodny ; ultrafiltracja wspomagana polielektrolitem ; usuwanie chromu ; Cr(III) ; Cr(VI)

aqueous solution ; polyelectrolyte-enhanced ultrafiltration ; chromium removal ; Cr(III) ; Cr(VI)

51/100
Nr opisu: 0000020784
Usuwanie Cr(III) i Cr(VI) w procesie ultrafiltacji wspomaganej polielektrolitami.
[Aut.]: Irena Korus, Krzysztof Loska, B. Bortlik.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Red.: Krystyna Konieczny, Michał Bodzek. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2006, s. 413-420, bibliogr. 9 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 36)

ultrafiltracja wspomagana polielektrolitem ; grupa jonowymienna ; usuwanie chromu ; Cr(III) ; Cr(VI)

polyelectrolyte enhanced ultrafiltration ; ion-exchange group ; chromium removal ; Cr(III) ; Cr(VI)

52/100
Nr opisu: 0000011525   
Analiza przestrzennego rozmieszczenia arsenu w osadzie dennym zbiornika rybnickiego.
[Aut.]: Krzysztof Loska, Irena Korus, Jacek* Pelczar, D. Wiechuła.
-Gosp. Wod. 2005 R. 65 nr 3, s. 105-107, bibliogr. 12 poz.

53/100
Nr opisu: 0000013822   
Application of various methods for assessment of background arsenic concentration in farming soil.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, Irena Korus, Jacek* Pelczar.
-Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2005 vol. 74 iss. 4, s. 732-739, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.626

54/100
Nr opisu: 0000012977   
Polymerisation of β-cyclodextrin with succinic anhydride. Synthesis, characterisation, and ion flotation of transition metals.
[Aut.]: T. Girek, C. Kozłowski, J. Kozioł, W. Walkowiak, Irena Korus.
-Carbohydr. Polym. 2005 vol. 59 iss. 2, s. 211-215, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 1.583

55/100
Nr opisu: 0000011324   
Antimony concentration in farming soil of southern Poland.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechula, Irena Korus.
-Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2004 vol. 72 iss. 4, s. 858-865

56/100
Nr opisu: 0000013825   
Lead partitioning in the bottom sediment of Rybnik reservoir (southern Poland).
[Aut.]: D. Wiechuła, Krzysztof Loska, Irena Korus.
-Water Air Soil Pollut. 2005 vol. 164 iss. 1/4, s. 315-327, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.058

57/100
Nr opisu: 0000011290   
Metal contamination of farming soils affected by industry.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechula, Irena Korus.
-Environ. Int. 2004 vol. 30 iss. 2, s. 159-165. Impact Factor 2.335

58/100
Nr opisu: 0000012430
Okresowe i przestrzenne rozmieszczenie żelaza w osadzie dennym Zbiornika Rybnickiego.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, Irena Korus.
-Rocz. PZH 2004 t. 55 Supl., s. 215-220, bibliogr. 9 poz.

59/100
Nr opisu: 0000082825
Okresowe i przestrzenne rozmieszczenie żelaza w osadzie dennym Zbiornika Rybnickiego.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, Irena Korus.
W: Żelazo i mangan w środowisku - problemy ekologiczne i metodyczne. Sympozjum międzynarodowe, Warszawa, 26-27 maja 2004. Książka streszczeń. Komisja Analiz dla Potrzeb Rolnictwa Komitetu Chemii Analitycznej PAN [i in.]. [Warszawa] : Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Zakład Analizy Żywności, [2004], s. 92

60/100
Nr opisu: 0000010205
Usuwanie jonów ołowiu(II) w procesie ultrafiltracji wspomaganej kompleksowaniem.
[Aut.]: Irena Korus, Krzysztof Loska.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. V Konferencja naukowa, Gliwice 2004. Pod red. Michała Bodzka, Jolanty Bohdziewicz. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2004, s. 511-521, bibliogr. 10 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 22)

ultrafiltracja ; usuwanie jonów ołowiu ; roztwór wodny

ultrafiltration ; lead ion removal ; water solution

61/100
Nr opisu: 0000012429
Wpływ warunków tlenowych i odczynu na zawartość manganu w wodzie Zbiornika Rybnickiego.
[Aut.]: D. Wiechuła, Krzysztof Loska, Irena Korus.
-Rocz. PZH 2004 t. 55 Supl., s. 185-190, bibliogr. 6 poz.

62/100
Nr opisu: 0000082823
Wpływ warunków tlenowych i odczynu na zawartość manganu w wodzie Zbiornika Rybnickiego.
[Aut.]: D. Wiechuła, Krzysztof Loska, Irena Korus.
W: Żelazo i mangan w środowisku - problemy ekologiczne i metodyczne. Sympozjum międzynarodowe, Warszawa, 26-27 maja 2004. Książka streszczeń. Komisja Analiz dla Potrzeb Rolnictwa Komitetu Chemii Analitycznej PAN [i in.]. [Warszawa] : Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Zakład Analizy Żywności, [2004], s. 88

63/100
Nr opisu: 0000010200
Zatężanie mieszanin jonów metali za pomocą polimerowych membran inkluzyjnych zawierających usieciowane cyklodekstryny.
[Aut.]: C. Kozłowski, J. Kozioł, T. Girek, Irena Korus, W. Walkowiak.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. V Konferencja naukowa, Gliwice 2004. Pod red. Michała Bodzka, Jolanty Bohdziewicz. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2004, s. 285-293, bibliogr. 6 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 22)

jony metali ; polimerowa membrana inkluzyjna ; cyklodekstryna

metal ions ; polymer inclusion membrane ; cyclodextrin

64/100
Nr opisu: 0000001602   
Application of ultrafiltration and reverse osmosis to the treatment of the wastewater produced by the meat industry.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, E. Sroka, Irena Korus.
-Pol. J. Environ. Stud. 2003 vol. 12 no. 3, s. 269-274, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 0.461

membrana ; ultrafiltracja ; odwrócona osmoza ; koagulacja

membrane ; ultrafiltration ; reverse osmosis ; coagulation

65/100
Nr opisu: 0000006320   
Materiały pomocnicze do ćwiczeń tablicowych z chemii dla kierunku studiów inżynieria środowiska. Praca zbiorowa pod red. M. Bodzka i J. Cebuli.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz, Jan** Cebula, Krystyna** Konieczny, Irena Korus, Małgorzata Kowalska, Ignacy** Tanistra. Wyd. 3.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 210 s.
Skrypt nr 2338

66/100
Nr opisu: 0000082720
Zawartość siarki ogólnej i materii organicznej w glebach użytkowanych rolniczo na terenach gmin.
[Aut.]: Andrzej** Grossman, Irena Korus, Małgorzata Kowalska, Krzysztof Loska.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Jaszowiec, 16-18 czerwca 2003 r. [B.m.] : [b.w.], 2003, s. 44-46

67/100
Nr opisu: 0000082716
β-cyclodextrin polymers as reagents for Cu(II) removal in the ion flotation process.
[Aut.]: T. Girek, C. Kozłowski, Irena Korus, W. Walkowiak, J. Kozioł.
W: Proceedings of the XVIIth International Symposium on Physico-Chemical Methods of the Mixtures Separation. "Ars Separatoria 2002", Borówno n. Bydgoszcz, Poland, June 17-20, 2002. University of Technology and Agriculture Bydgoszcz. Poland, Nicolaus Copernicus University Toruń. Poland. Bydgoszcz : Akademia Techniczo-Rolnicza, 2002, s. 146-149, bibliogr. 4 poz.

68/100
Nr opisu: 0000012988
Removal of metal ions from industrial wastewater by means of low-pressure membrane processes.
[Aut.]: Irena Korus, Michał** Bodzek, Krzysztof Loska.
W: Proceedings of Using Membranes to Assist in Cleaner Processes. XVIII EMS Summer School, Lądek Zdrój, Poland, September, 9-14, 2001. Ed. by: A. Noworyta, A. Trusek-Hołownia. Wrocław : Agencja Wydaw. ARGI, 2001, s. 159-164, bibliogr. 7 poz.

69/100
Nr opisu: 0000007148   
The effect of seasoning a membrane-forming solution on the separation properties of chitosan membranes.
[Aut.]: Z. Modrzejewska, Irena Korus, P. Owczarz.
-J. Membrane Sci. 2001 vol. 181 iss. 2, s. 229-239. Impact Factor 1.706

70/100
Nr opisu: 0000007490   
Application of the hybrid complexation-ultrafiltration process for removal of metal ions from galvanic wastewater.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus, Krzysztof Loska.
-Desalination 1999 vol. 121 iss. 2, s. 117-121. Impact Factor 0.434

71/100
Nr opisu: 0000008312   
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii dla kierunku studiów Inżynieria i ochrona środowiska. Cz.1: Analiza kationów i anionów.
[Aut.]: Jan** Cebula, Irena Korus, Małgorzata Kowalska, Michał** Bodzek. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, 85 s., bibliogr. 4 poz.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2181 0434-0825)

72/100
Nr opisu: 0000008168
Materiały pomocnicze do ćwiczeń tablicowych z chemii dla kierunku studiów inżynieria środowiska. Praca zbiorowa. Pod red. M. Bodzka i J. Cebuli.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz, Jan** Cebula, Krystyna** Konieczny, Irena Korus, Małgorzata Kowalska, Ignacy** Tanistra. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, 210 s.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2167 0434-0825)

73/100
Nr opisu: 0000082785
Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. III Ogólnopolska konferencja naukowa, Szczyrk, 21-23 października 1999. Cz. 1-3. Oprac. red.: Michał Bodzek, Irena Korus.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999

74/100
Nr opisu: 0000007257
Połączenie kompleksowania i niskociśnieniowych technik membranowych jako metoda usuwania jonów metali z roztworów wodnych.
[Aut.]: Irena Korus, Michał** Bodzek.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. III Ogólnopolska konferencja naukowa, Szczyrk, 21-23 października 1999. Cz. 3: Plakaty. Oprac. red.: Michał Bodzek, Irena Korus. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, s. 263-270, bibliogr. 13 poz.

75/100
Nr opisu: 0000082818
Removal of metal ions from aqueous solutions by means of hybrid complexation-ultrafiltration process.
[Aut.]: Irena Korus, Michał** Bodzek, Krzysztof Loska.
W: Euromembrane '99, Leuven, Belgium, September 19-22, 1999. Book of abstracts. Vol. 2: Posters. Ed. I. Genne. Leuven : Katholieke Universiteit. Faculty of Applied Science, 1999, s. 537

76/100
Nr opisu: 0000082801
Removal of metal ions from aqueous solutions by means of the hybrid complexation-ultrafiltration process.
[Aut.]: Irena Korus, Michał** Bodzek.
-Pol. J. Environ. Stud. 1999 vol. 8 no. 4, s. 277
Conference communications of the 3rd Conference "Membranes and membrane processes in environmental protection", Szczyrk, Poland, October 21-23, 1999

77/100
Nr opisu: 0000007741   
Removal of zinc and nickel ions from aqueous solutions by means of the hybrid complexation-ultrafiltration process.
[Aut.]: Irena Korus, Michał** Bodzek, Krzysztof Loska.
-Sep. Purif. Technol. 1999 vol. 17 iss. 2, s. 111-116. Impact Factor 0.707

78/100
Nr opisu: 0000025589   
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii dla kierunku studiów Inżynieria i ochrona środowiska. Praca zbiorowa. Cz. 3: Wybrane działy analizy instrumentalnej. Pod red. Michała Bodzka, Andrzeja Grossmana.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Jolanta* Bohdziewicz, Jan** Cebula, Andrzej** Grossman, Krystyna** Konieczny, Irena Korus, Krzysztof Loska, Ewa Natalia Łobos, Jacek* Pelczar, Ignacy** Tanistra.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 154 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2134 0434-0825)

79/100
Nr opisu: 0000082726
Removing of metal ions from galvanic wastewater by hybrid complexation-ultrafiltration process.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus, Krzysztof Loska.
W: 13th International Congress of Chemical and Process Engineering. CHISA'98, Praha, Czech Republic, 23-28 August 1998. Praha : Process Engineering Publisher, 1998, P3.88, s. 140
Pełny tekst na CD-ROM

80/100
Nr opisu: 0000019702
Własności separacyjne membran z chitozanu.
[Aut.]: Z. Modrzejewska, W. Kamiński, Irena Korus.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 328

81/100
Nr opisu: 0000019698
Zastosowanie połączonych procesów ultrafiltracji i kompleksowania do usuwania jonów Zn(II) i Ni(II) z roztworów wodnych.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus, Krzysztof Loska.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 325

82/100
Nr opisu: 0000026530
Application of polyamide membranes to industrial wastewater treatment.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus.
-Pol. J. Appl. Chem. 1997 vol. 41 nr 1/2, s. 95-106, bibliogr. 15 poz.

83/100
Nr opisu: 0000028217
Application of polyamide membranes to removing of metal ions from galvanic wastewater in hybrid complexation-ultrafiltration process.
[Aut.]: Irena Korus, Michał** Bodzek.
-Pol. J. Environ. Stud. 1997 vol. 6 no. 3, s. 8

84/100
Nr opisu: 0000027908
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii dla kierunku Inżynieria i Ochrona Środowiska. Cz. 1: Analiza kationów i anionów.
[Aut.]: Jan** Cebula, Irena Korus, Małgorzata Kowalska, Michał** Bodzek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1997, 85 s., bibliogr. 4 poz.
(Skrypt ; Politechnika Śląska nr 2058 0434-0825)

85/100
Nr opisu: 0000038017   
Formowanie ultrafiltracyjnych membran polimerowych pod kątem ich wykorzystania w technologii wody i ścieków. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Irena Korus.
Gliwice, 1997, 147 s., bibliogr. 147 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Michał** Bodzek

86/100
Nr opisu: 0000063722
Wykorzystanie poliamidowych membran do usuwania jonów metali ze ścieków galwanicznych w hybrydowym procesie kompleksowanie - ultrafiltracja.
[Aut.]: Irena Korus, Michał** Bodzek.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. II Ogólnopolska konferencja naukowa, Ustroń-Jaszowiec, 23-25 października 1997. Cz. 2: Postery. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych. Gliwice : HABEX, 1997, s. 119-125, bibliogr. 9 poz.

87/100
Nr opisu: 0000035516
Materiały pomocnicze do ćwiczeń tablicowych z chemii dla kierunku studiów Inżynieria środowiska. Praca zbiorowa. Pod red. M. Bodzka, J. Cebuli.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Jolanta* Bohdziewicz, Jan** Cebula, Krystyna** Konieczny, Irena Korus, Małgorzata Kowalska, Ignacy** Tanistra.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, 203 s.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 2000 0434-0825)

88/100
Nr opisu: 0000042554
Zastosowanie ultrafiltracyjnych membran z poliamidu-6 do oczyszczania ścieków przemysłowych.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-17, E-8

89/100
Nr opisu: 0000037682
Badania nad możliwością zastosowania membran z poliamidu alifatycznego do oczyszczania ścieków przemysłowych.
[Aut.]: Irena Korus, Michał** Bodzek.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. I Ogólnopolska konferencja naukowa, Wisła, 19-21 październik 1995. Politechnika Śląska w Gliwicach. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych. Gliwice : HABEX, 1995, s. 311-318, bibliogr. 9 poz.

90/100
Nr opisu: 0000032944
Characterization of ultrafiltration membranes using gel permeation chromatography.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus.
-Chem. Anal. 1995 vol. 40 no. 2, s. 153-162, bibliogr. 27 poz.

91/100
Nr opisu: 0000032970
Porowate membrany z alifatycznego poliamidu.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus.
-Polimery 1995 R. 40 nr 5, s. 278-284, bibliogr. 21 poz.

92/100
Nr opisu: 0000032890
Wykorzystanie chromatografii żelowej (GPC) do charakteryzowania membran polimerowych.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus.
-Polimery 1995 R. 40 nr 3, s. 164-169, bibliogr. 23 poz.

93/100
Nr opisu: 0000037676
Wykorzystanie chromatografii żelowej do charakteryzowania membran ultrafiltracyjnych za pomocą dekstranów.
[Aut.]: Irena Korus, Michał** Bodzek.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. I Ogólnopolska konferencja naukowa, Wisła, 19-21 październik 1995. Politechnika Śląska w Gliwicach. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych. Gliwice : HABEX, 1995, s. 415-421, bibliogr. 15 poz.

94/100
Nr opisu: 0000043654
Porous polyamide membranes.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus.
-Pol. J. Appl. Chem. 1994 vol. 38 nr 2, s. 251-261, bibliogr. 16 poz.

95/100
Nr opisu: 0000044019
Rurowe membrany z poliamidu-6.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. M-3 P-13

96/100
Nr opisu: 0000045217
Characterization of ultrafiltration membranes using gel permeation chromatography.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus.
-Acta Chromatogr. 1993 no. 2, s. 40-55, bibliogr. 23 poz.

97/100
Nr opisu: 0000048205
Porowate membrany z poliamidu.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus, D. Kapusta.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-II P-16

98/100
Nr opisu: 0000082723
Oczyszczanie, zatężanie enzymów pektynolitycznych metodą ultrafiltracji.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, Michał** Bodzek, Irena Korus.
-Biotechnologia 1990 nr 2/3, s. 23-35

99/100
Nr opisu: 0000060804
Oczyszczanie i zatężanie białek enzymatycznych metodą ultrafiltracji.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, Michał** Bodzek, Irena Korus.
-Wiad. Chem. 1989 R. 43 z. 11/12, s. 925-946, bibliogr. 36 poz.

100/100
Nr opisu: 0000061397
Ultrafiltration of technical enzymes.
[Aut.]: Jolanta* Bohdziewicz, Michał** Bodzek, Irena Korus.
W: Membranes and membrane separation processes. Proceedings of the international symposium, Toruń, Poland, September 11-15, 1989. Nicolaus Copernicus University. Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1989, s. 143-144

stosując format:
Nowe wyszukiwanie