Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KORDEL PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 81Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/81
Nr opisu: 0000125519   
Konfiguracje elementów procesu zarządzania strategicznego w przypadku przedsiębiorczości technologicznej - analiza zbiorów rozmytych.
[Aut.]: Piotr Kordel.
-Prz. Organ. 2018 nr 7, s. 9-18, bibliogr. 40 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

przedsiębiorczość technologiczna ; zarządzanie strategiczne ; przedsiębiorstwo wysokich technologii

technology entrepreneurship ; strategic management ; high technology enterprise

2/81
Nr opisu: 0000128669   
Profiles of effectiveness of technology entrepreneurship: outcomes of pair comparative method of members of Aviation Valley in Poland.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Proceedings of the 162nd IIER [International Institute of Engineers and Researchers] International Conference, Yokohama, Japan, 9th-10th May 2018 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2018, (plik pdf) s. 27-32, bibliogr. 15 poz.
Dostępny w Internecie: http://www.worldresearchlibrary.org/up_proc/pdf/1532-153068600227-32.pdf [dostęp 13 marca 2019]

przedsiębiorczość technologiczna ; profil skuteczności ; metoda porównawcza pary ; Dolina Lotnicza ; Polska

technology entrepreneurship ; profile of effectiveness ; pair comparative method ; Aviation Valley ; Poland

3/81
Nr opisu: 0000127148
Przedsiębiorczość technologiczna.
[Aut.]: Piotr Kordel.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, 160 s., bibliogr. 159 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 743). Punktacja MNiSW 80.000

przedsiębiorczość technologiczna ; rozwój organizacji ; badania empiryczne

technology entrepreneurship ; organizational development ; empirical research

4/81
Nr opisu: 0000128411   
Przywództwo menedżerskie jako istotny mechanizm przedsiębiorczości technologicznej: wyniki badań empirycznych przedsiębiorstw Doliny Lotniczej w Polsce.
[Aut.]: Piotr Kordel.
-Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. 2018 nr 162, s. 219-233, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

przedsiębiorczość technologiczna ; przywództwo menedżerskie ; przedsiębiorstwo wysokich technologii

technological entrepreneurship ; managerial leadership ; high tech company

5/81
Nr opisu: 0000128427
Technology entrepreneurship attributes on enterprises from Aviation Valley in Poland: fuzzy sets approach.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: 13th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. ECIE 2018, Aveiro, Portugal, 20-21 September 2018. Eds.: Carlos Costa, Manuel Au-Yong-Oliveira, Marlene Paula Castro Amorim. Red Hook : Curran Associates, 2018, s. 366-375. Punktacja MNiSW 5.000

6/81
Nr opisu: 0000128670
Technology entrepreneurship: multidimensional model.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 5.3, Environmental economics. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 815-822, bibliogr. 15 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704). Punktacja MNiSW 5.000

model przedsiębiorczości technologicznej ; efektywność ; atrybut ; procesy

technology entrepreneurship model ; effectiveness ; attribute ; processes

7/81
Nr opisu: 0000118778
Impact of the Positive Organizational Scholarship on the management of contemporay organizations: findings in the areas of technological entrepreneurship and creative clusters.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Piotr Kordel, Sławomir Olko.
W: Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations. Eds. Janusz Teczke, Piotr Buła. Cracow : International Management Foundation. Cracow University of Economics, 2017, s. 289-297, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

8/81
Nr opisu: 0000108694   
Przedsiębiorczość technologiczna a struktury organizacyjne - wyniki badań empirycznych.
[Aut.]: Piotr Kordel.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 93, s. 207-220, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

rozwój strategiczny ; przedsiębiorczość technologiczna ; struktura organizacyjna

strategic development ; technology entrepreneurship ; organizational structure

9/81
Nr opisu: 0000105888   
Significance of technological entrepreneurship and creativity in metallurgical enterprises.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka, Piotr Kordel.
W: 12th International Symposium of Croatian Metallurgical Society. SHMD '2016. Materials and metallurgy, Sibenik, Croatia, June 19-23, 2016. Book of abstracts. Zagreb : Croatian Metallurgical Society, 2016, s. 573 (Metalurgija ; vol. 55, nr 3 0543-5846)

10/81
Nr opisu: 0000106478   
Significance of technological entrepreneurship and creativity in metallurgical enterprises.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka, Piotr Kordel.
-Metalurgija 2016 vol. 55 iss. 4, s. 855-858, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 25.000

przedsiębiorstwo metalurgiczne ; przemysł ; przedsiębiorczość technologiczna ; twórczość technologiczna

metallurgical enterprise ; industry ; technological entrepreneurship ; technology creativity

11/81
Nr opisu: 0000114910   
Technology entrepreneurship and organization development strategies - the results of empirical research.
[Aut.]: Piotr Kordel.
-Organ. i Zarz. 2016 nr 3, s. 21-35, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

przedsiębiorczość technologiczna ; strategia rozwoju przedsiębiorstwa

technology entrepreneurship ; company development strategy

12/81
Nr opisu: 0000114912   
Technology entrepreneurship, creativity and positive orientation as mechanisms of entrepreneurial behaviors in organizations.
[Aut.]: Piotr Kordel, Joanna Machnik-Słomka, Marek Krannich.
-Organ. i Zarz. 2016 nr 3, s. 37-48, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

przedsiębiorczość technologiczna ; twórczość technologiczna ; pozytywna orientacja przedsiębiorstwa

technology entrepreneurship ; technology creativity ; positive organization potential

13/81
Nr opisu: 0000105555
Zjawisko przedsiębiorczości technologicznej w przedsiębiorstwach branży lotniczej w Polsce w świetle analiz statystycznych.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka, Piotr Kordel.
W: Innowacyjność współczesnych organizacji. Wybrane aspekty. Red. Ewa Wszendybył-Skulska. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016, s. 324-341, bibliogr. 15 poz.

14/81
Nr opisu: 0000099998   
Przedsiębiorczość oraz twórczość technologiczna jako mechanizmy rozwojowe organizacji wysokich technologii.
[Aut.]: Piotr Kordel, Joanna Machnik-Słomka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 80, s. 163-178, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

przedsiębiorczość technologiczna ; twórczość technologiczna ; organizacja wysokich technologii

technology entrepreneurship ; technology creativity ; high-tech organization

15/81
Nr opisu: 0000102053      
Przedsiębiorczość technologiczna a trajektorie rozwojowe organizacji.
[Aut.]: Piotr Kordel.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 83, s. 271-282, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

przedsiębiorczość technologiczna ; trajektoria rozwojowa organizacji ; organizacja wysokiej efektywności

technology entrepreneurship ; development trajectory of organization ; high efectiveness organization

16/81
Nr opisu: 0000100012      
Źródła zagrożeń strategicznych specyficznych dla przedsiębiorstw innowacyjnych wysokiej technologii.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Marek Krannich, Piotr Kordel.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 80, s. 229-237, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

innowacja ; przedsiębiorczość technologiczna ; podejście sieciowe

innovation ; technology entrepreneurship ; network approach

17/81
Nr opisu: 0000099318   
Przedsiębiorczość technologiczna jako mechanizm rozwoju strategicznego organizacji.
[Aut.]: Piotr Kordel.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2014 nr 356, s. 19-28, bibliogr. 15 poz.
Tytuł zeszytu: Management Forum 2. Red. Grzegorz Bełz, Arkadiusz Wierzbic. Punktacja MNiSW 10.000

przedsiębiorczość ; rozwój technologiczny ; technologia ; strategia rozwoju przedsiębiorstwa ; przewaga konkurencyjna

entrepreneurship ; technological development ; technology ; company development strategy ; competitive advantage

18/81
Nr opisu: 0000099322
Przedsiębiorczość technologiczna w ujęciu konfiguracyjnym.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Innowacje we współczesnej gospodarce. Red. Arkadiusz Świadek, Joanna Wiśniewska. Szczecin : Naukowe Wydawnictwo IVG, 2014, s. 100-109

19/81
Nr opisu: 0000099327
Technology entrepreneurship. Configuration approach to strategic development mechanism of high technology SME's.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Entrepreneurial endeavours: a profusion of research, policy and practitioner practices, Luxemburg, November 19-21, 2014. Brussels : European Institute of Advanced Studies in Management, 2014, s. 43

przedsiębiorczość technologiczna ; podejście konfiguracyjne

technology entrepreneurship ; configuration approach

20/81
Nr opisu: 0000088605
Propozycja epistemologii sieci międzyorganizacyjnych.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s. 66-77, bibliogr. 12 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 505)

epistemologia sieciowa ; sieć międzyorganizacyjna ; zarządzanie strategiczne ; relacje międzyorganizacyjne

network epistemology ; inter-organizational network ; strategic management ; interorganizational relations

21/81
Nr opisu: 0000099335
Technology entrepreneurship. The conceptual research model.
[Aut.]: Piotr Kordel, K. Bratnicka, P. Zbierowski.
W: Research in entrepreneurship and small business. Entrepreneurship, institution and competitiveness, Lithuania, Vilnius, 20-22.11.2013. Brussels : European Institute of Advanced Studies in Management, 2013, s. 91

przedsiębiorczość technologiczna ; model konceptualny

technology entrepreneurship ; conceptual model

22/81
Nr opisu: 0000082534   
Modele biznesowe parków naukowo-technologicznych a strategie sieciowe klientów parków.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka, Piotr Kordel.
-Zesz. Nauk. USzczec., Finanse 2012 nr 55, s. 237-257, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

model biznesowy ; park naukowo-technologiczny ; strategia sieciowa

business model ; science and technology park ; network strategy

23/81
Nr opisu: 0000071925
Why and in what way Polish enterprises create inter-organizational networks. The outcomes of empirical research.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Strategic alliances between the public and private sector. Contributions to the workshop at The Silesian University of Technology in Zabrze, Poland, 16th March, 2011. Eds: Dieter Jacob, Christoph Winter, Teodor Winkler. Freiberg : Technische Universitat Bergakademie Freiberg, 2011, s. 67-75, bibliogr. (Freiberger Forschungshefte ; D: Wirtschaftswissenschaften ; 241 0071-9412)

24/81
Nr opisu: 0000065825
Analiza przyczyn i form kształtowania strategicznych sieci międzynarodowych. Wyniki badań empirycznych przedsiębiorstw w Polsce.
[Aut.]: Piotr Kordel.
-Ekon. Organ. Przeds. 2010 nr 9, s. 29-36, bibliogr. 11 poz.

sieć międzyorganizacyjna ; rozwój przedsiębiorstwa ; strategia organizacji

inter-organizational network ; development of enterprise ; corporate strategy

25/81
Nr opisu: 0000128408
Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników.
[Aut.]: Piotr Kordel, [et al.].
Warszawa : PARP, 2010, 181 s.

26/81
Nr opisu: 0000084945
Regional knowledge management and technology development. The case of revealing technological competence of Silesia Voivodship.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Economic themes I. Ed. by J. Roufagalas. Athens : Athens Institute for Education and Research, 2010, s. 307-320

27/81
Nr opisu: 0000067497   
Repozytorium wiedzy w strategii zarządzania wiedzą organizacji. Studium przypadku przedsiębiorstwa branży informatycznej.
[Aut.]: Piotr Kordel.
-Organ. i Zarz. 2010 nr 3, s. 29-41, bibliogr. 11 poz.

zarządzanie wiedzą ; repozytorium wiedzy ; przedsiębiorstwo informatyczne

knowledge management ; knowledge repository ; IT enterprise

28/81
Nr opisu: 0000069974
Sieci międzyorganizacyjne jako domena strategiczna przedsiębiorstw.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie - strategia - analiza. Red. R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwerystet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 133-140

29/81
Nr opisu: 0000059459   
Zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi.
[Aut.]: Piotr Kordel.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 253 s., bibliogr. 212 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 268)
Rozprawa habilitacyjna

sieć międzyorganizacyjna ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; organizacja ucząca się ; planowanie strategiczne

inter-organizational network ; enterprise management ; learning organization ; strategic planning

30/81
Nr opisu: 0000059121   
Koncepcja zarządzania sieciami międzyorganizacyjnymi w perspektywie konstruktywistycznej.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009, s. 40-47, bibliogr. 12 poz.

sieć międzyorganizacyjna ; konstruktywizm ; kapitał społeczny

inter-organizational network ; constructionism ; social capital

31/81
Nr opisu: 0000058457
Perspektywy rozwoju polityki klastrowej w województwie śląskim.
[Aut.]: Lilla Knop, Piotr Kordel.
W: Przedsiębiorstwo i region. Red. R. Fedan, M. Smoleń. Rzeszów : Wydaw. Papirus, 2009, s. 135-143

32/81
Nr opisu: 0000055408   
Struktura hipertekstowa jako istotne narzędzie zarządzania organizacją opartą na wiedzy.
[Aut.]: Piotr Kordel.
-Organ. i Zarz. 2009 nr 1, s. 125-133, bibliogr. 8 poz.

organizacja oparta na wiedzy ; zarządzanie wiedzą ; struktura hipertekstowa

knowledge based organization ; knowledge management ; hypertext structure

33/81
Nr opisu: 0000084941
The analysis of management of the inter-organizational networks in the context of knowledge based economy.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: The key-factors of business and socio-economic development during the global crisis. Ed. by J. Sepp, D. Frear, W. Taylor. Wilkes : Congress of Political Economists International, 2009, s. 365-372

34/81
Nr opisu: 0000128697
Innowacyjne sieci współpracy jako podstawy regionalnego środowiska rozwoju technologii: przykład woj. śląskiego.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy. Pod red. Ewy Bojar, Jana Stachowicza. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2008, s. 135-145 (Konkurencja i Koegzystencja Regionów w Procesie Integracji Europejskiej ; nr 7)

35/81
Nr opisu: 0000047839
Koncepcja zarządzania regionalnymi sieciami współpracy w gospodarce wiedzy.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji. Z teorii i praktyki. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [Kraków] : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2008, s. 303-313, bibliogr. 24 poz.

36/81
Nr opisu: 0000084939
The regional technology development structures as essential parts of regional innovative systems. The outcomes of comparative study in Silesia region.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: The economics of education and innovation for sustainability and growth. Ed. by J. Sepp, D. Frear. Wilkes-Barre : Congress of Political Economists International, 2008, s. 282-293

37/81
Nr opisu: 0000047903
Tworzenie i wdrażanie regionalnych polityk rozwoju technologii: przykłady dwóch węzłów technologicznych woj. śląskiego.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy. Praca zbiorowa. Pod red. B. Godziszewskiego. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 501-510

38/81
Nr opisu: 0000047803
Zarządzanie wiedzą a tworzenie kapitału społecznego regionalnych sieci współpracy: praktyka sieci wyrobów medycznych w województwie śląskim.
[Aut.]: Piotr Kordel, Sławomir Olko.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 166-175, bibliogr. 10 poz.

39/81
Nr opisu: 0000051273
Zarządzanie wiedzą terytorialnych sieci współpracy o charakterze rozwoju technologii.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Innowacyje systemy, procesy i metody zarządzania międzynarodowego. Red. M. Trocki. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2008, s. 78-89

40/81
Nr opisu: 0000040042
Entrepreneurial/social capital as the dimension of regional innovative system. The comparative analysis of clustering models in Silesia region in Poland.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Piotr Kordel.
W: Economic development, environment, energy and ethics, in a global economy. Congress of Political Economists. COPE. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 71-80

41/81
Nr opisu: 0000039888
Procesy rozwoju technologii jako aspekt potencjału rozwojowego regionalnych systemów innowacji. Przykład województwa śląskiego.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Potencjał gospodarczy i społeczny wybranych krajów Europy i świata. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007, s. 238-246 (Rozprawy Naukowe ; Politechnika Białostocka nr 155 0867-096X)

42/81
Nr opisu: 0000040044
Regional industrial clusters as the basic engines of regional innovative system. The case of Silesia region in Poland.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Piotr Kordel.
W: Economic development, environment, energy and ethics, in a global economy. Congress of Political Economists, COPE. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 81-95

43/81
Nr opisu: 0000024219
Analiza klastra technologicznego w kontekście zarządzania regionem.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Badania operacyjne i systemowe 2006. Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce. Red.: J. Stachowicz, A. Straszak, S. Walukiewicz. Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych, Instytut Badań Systemowych PAN, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2006, s. 67-76, bibliogr. 20 poz.

klaster technologiczny ; system innowacji ; Regionalna Strategia Innowacyjna ; województwo śląskie

technological cluster ; innovation system ; Regional Innovation Strategy ; Silesian Voivodeship

44/81
Nr opisu: 0000030648
Conclusion. Perspectives of research on social capital on the regional level.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Piotr Kordel.
W: Intellectual capital management in regional pro-innovative networks. Ed. J. Stachowicz. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2006, s. 137-143

45/81
Nr opisu: 0000030672
Kapitał intelektualny regionalnego zgrupowania przedsiębiorstw typu klaster.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Restrukturyzacja w procesach rozwoju gospodarczego. Szczecin : Wydaw. Kreos, 2006, s. 169-177

46/81
Nr opisu: 0000030792
Kapitał społeczny klastrów przemysłowych a regionalna strategia innowacji. Analiza przypadku klastra wyrobów i aparatury medycznej w woj. śląskim.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. E. Urbańczyka. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006, s. 1007-1017 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 434 Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; nr 48)

47/81
Nr opisu: 0000030701
Regionalne systemy innowacji. Kapitał intelektualny, tożsamość innowacyjna i klastry technologiczne.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością. [B.m.] : [b.w.], [2006], s. 627-637

48/81
Nr opisu: 0000030649
Social capital of regional clusters. Comparative analysis.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Piotr Kordel.
W: Intellectual capital management in regional pro-innovative networks. Ed. J. Stachowicz. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2006, s. 93-107

49/81
Nr opisu: 0000023974
Tożsamość społeczna regionu innowacyjnego w kontekście kształtowania jego pozycji konkurencyjnej.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 105-113, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1724 Organizacja i Zarządzanie ; z. 37)

tożsamość społeczna ; region inowacyjny ; kapitał społeczny ; konkurencyjność regionu

social identity ; innovative region ; social capital ; region competitiveness

50/81
Nr opisu: 0000020578
Wyłanianie się regionów jako podmiotów gospodarczych.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Piotr Kordel.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 29, s. 181-190, bibliogr. 25 poz.

kapitał intelektualny ; zarządzanie regionem ; regionalizm

intellectual capital ; region management ; regionalism

51/81
Nr opisu: 0000020574
Zarządzanie relacjami pomiędzyorganizacyjnymi w gospodarce opartej na wiedzy.
[Aut.]: Piotr Kordel.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 29, s. 107-115, bibliogr. 20 poz.

zarządzanie relacjami ; gospodarka oparta na wiedzy ; relacje międzyorganizacyjne ; kapitał społeczny

relationship management ; knowledge based economy ; interorganizational relations ; social capital

52/81
Nr opisu: 0000021083
Kapitał społeczny, przywództwo a przedsiębiorczy rozwój regionu. Konceptualizacja modelu badawczego.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Piotr Kordel.
W: Przedsiębiorstwo konkurencyjne. Monografia. Red. L. M. Pacholski, S. Trzcieliński. Poznań : Politechnika Poznańska. Instytut Inżynierii Zarządzania, 2005, s. 196-202

53/81
Nr opisu: 0000021087
Social capital management and regional development.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Piotr Kordel.
W: New world order. Economic, social and political tendencies at the beginning of third millenium. Vol. 1. Ed. S. Rudolf. Łódź : Lodz University Press, 2005, s. 139-146

54/81
Nr opisu: 0000021688
Social infrastructure of inter-organizational networks and regional entrepreneurial development. Technological and managerial role of universities.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Mariusz* Bratnicki, Piotr Kordel.
W: The role of universities in the development of regions. 11th APDR Meeting, Faro, Portugal, 16-18 September 2005. [Dokument elektroniczny]. Coimbra : Portuguese Association for Regional Development, 2005, dysk optyczny (CD-ROM)

55/81
Nr opisu: 0000021308
Strukturyzacja regionów w kierunku podmiotów gospodarczych. Analiza uwarunkowań proinnowacyjnego rozwoju regionu.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Piotr Kordel.
W: Problemy współczesnego zarządzania. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2005, s. 63-73, bibliogr. 20 poz.

rozwój regionalny ; kapitał społeczny ; sieć współpracy ; przywództwo

regional development ; social capital ; cooperation network ; leadership

56/81
Nr opisu: 0000010593
Kształtowanie granic zgrupowań organizacji.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: MARKETING - INNOWACJE - INFORMACJA "Marketing w społeczeństwie informacyjnym". Materiały konferencji naukowej Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Szczyrk, 20-21 listopada 2003 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 61-67, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1626 Organizacja i Zarządzanie ; z. 24)

sieć organizacji ; granica organizacji

organization network ; organizational boundary

57/81
Nr opisu: 0000128428
Teoria asymetrii a dynamiczne umiejętności współczesnych przedsiębiorstw.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 305-312

58/81
Nr opisu: 0000015616
Tożsamość społeczna aliansów strategicznych polskich przedsiębiorstw: wyniki badań empirycznych.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Piotr Kordel.
-Organ. i Kier. 2004 nr 3, s. 21-32, bibliogr. 34 poz.

alians strategiczny ; tożsamość społeczna ; kapitał społeczny przedsiębiorstwa ; strategia przedsiębiorstwa ; badania empiryczne

strategic alliance ; social identity ; social capital of the company ; enterprise strategy ; empirical studies

59/81
Nr opisu: 0000128429
Zachowania obywatelskie organizacji regionu w kontekście jego przedsiębiorczego rozwoju.
[Aut.]: Piotr Kordel, Jan** Stachowicz.
W: Zarządzanie Organizacjami w Świetle Wyzwań XXI wieku. T. 1. Red. Ziemowit J. Szczakowski. Łódź : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2004, s. 271-283

60/81
Nr opisu: 0000105439
Budowanie relacji zewnętrznych przedsiębiorstw jako podstawa ich sukcesu.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Piotr Kordel.
W: Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Red. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania - CECIOS. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 277-283, bibliogr. 21 poz.

relacje zewnętrzne organizacji ; sieciowa teoria organizacji ; przedsiębiorstwo

external relations of organization ; organizational network theory ; enterprise

61/81
Nr opisu: 0000128416
Kształtowanie relacji aliansowych we współczesnej organizacji.
[Aut.]: Piotr Kordel.
-Zesz. Nauk. WSZiM Sosnowiec, Zarz. i Mark. 2003 z. 4, s. 49-58

62/81
Nr opisu: 0000128430
Nowa ekonomia: teoria chaosu, zarządzanie paradoksami i kapitał społeczny.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Zarządzanie organizacjami z perspektywy gospodarki opartej na wiedzy. Red. Andrzej Chodyński. Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, 2003, s. 34-56

63/81
Nr opisu: 0000128414
Potencjał społeczny w zarządzaniu wiedzą.
[Aut.]: Piotr Kordel, Elfryda** Dyczek-Formanek.
-Ekon. Humanist. 2003 nr 3, s. 53-67

64/81
Nr opisu: 0000128450
Wpływ Internetu na granice organizacji w gospodarce opartej na wiedzy.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości. Monografia. Pod red. Agnieszki Szewczyk. Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. Szczecin : Hogben, 2003, s. 154-159

65/81
Nr opisu: 0000017700
Zarządzanie korporacją w świetle teorii interesariuszy.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. [VI Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. IV Warsztaty z Nauk o Zarządzaniu dla Doktorantów i Przyszłych Doktorantów, Zakopane, 13-15 stycznia 2003]. Zbiór prac. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 576-583, bibliogr. 11 poz.

organizacja sieciowa ; interesariusz ; etyka biznesu ; nadzór korporacyjny ; kapitał społeczny

network organization ; stakeholder ; business ethics ; corporate governance ; social capital

66/81
Nr opisu: 0000128459
Potencjał zaufania w perspektywie procesów organizacyjnego uczenia się.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Systemy wspomagania organizacji. SWO'2002, [Konferencja]. Praca zbiorowa. Pod red. T. Porębskiej-Miąc, H. Sroki. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 46-60

67/81
Nr opisu: 0000128421
Rzeczywistość strategiczna współczesnych organizacji.
[Aut.]: Piotr Kordel, Elfryda** Dyczek-Formanek.
-Ekon. Humanist. 2002 nr 4, s. 29-38

68/81
Nr opisu: 0000128456
Zarządzanie przez zaufanie.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Ekonomia - informatyka - zarządzanie. Teoria i praktyka = Economics - information processing - mangement. Theory and practice. Red. Adam Peszko. Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Kraków : WZ AGH, 2002, s. 65-71

69/81
Nr opisu: 0000128423
Zaufanie a dialektyka tworzenia strategii w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: M. Bratnicki, Piotr Kordel.
-Prz. Organ. 2002 nr 9, s. 7-10

70/81
Nr opisu: 0000128424
Zaufanie a proces tworzenia strategii przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Piotr Kordel.
-Organ. i Kier. 2003 nr 2, s. 77-89

71/81
Nr opisu: 0000128455
Zaufanie jako element kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie.
[Aut.]: Piotr Kordel, Marek Krannich.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2002. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania]. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002, s. 594-603

72/81
Nr opisu: 0000017484
Zaufanie jako element kształtujący konkurencyjność przedsiębiorstw w regionie.
[Aut.]: Piotr Kordel, Marek Krannich.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2002. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania]. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002, s. 594-603, bibliogr. 13 poz.

73/81
Nr opisu: 0000032384
Zaufanie jako element kształtujący konkurencyjność przedsiębiorstw w regionie.
[Aut.]: Piotr Kordel, Marek Krannich.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2002. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania]. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002, s. 594-603, bibliogr. 13 poz.

74/81
Nr opisu: 0000128462
Konfiguracje procesów tworzenia strategii w polskich przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Piotr Kordel, R. Kozłowski.
W: Polska w Europie 2000 - polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku. Praca zbiorowa. Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Warszawa : Wydaw. WSPiZ, 2001, s. 189-197

75/81
Nr opisu: 0000128460
Potencjał zaufania w zarządzaniu kapitałem intelektualnym.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Praca zbiorowa. Pod red. Mariusza Bratnickiego, Janusza Strużyny. Katowice : Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 148-165

76/81
Nr opisu: 0000017814
Zaufanie a przedsiębiorczość w nowej ekonomii.
[Aut.]: Piotr Kordel.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. IV Konferencja , Zakopane, 15-17 stycznia 2001. Zbiór referatów. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, [2001], s. 349-356, bibliogr. 14 poz.

77/81
Nr opisu: 0000128469
Budowanie zaufania w celu przezwyciężenia poczucia zagrożenia wobec zmian organizacyjnych.
[Aut.]: Piotr Kordel, Mariusz* Bratnicki.
W: Zmiana warunkiem sukcesu. Zarządzanie przełomu wieków. Materiały na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 19-21 listopada 2000. Red. Jan Skalik. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 61-70 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 879 0324-8445)

78/81
Nr opisu: 0000128467
Budowanie zaufania w organizacji wirtualnej.
[Aut.]: Piotr Kordel, Mariusz* Bratnicki.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. III Konferencja, Zakopane, 10-12 stycznia 2000. Zbiór referatów. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2000, s. 75-87

79/81
Nr opisu: 0000003091
Zaufanie jako dziedzina przywództwa menedżerskiego: pewność i lojalność kooperacyjna w kontekście organizacji wirtualnej.
[Aut.]: Piotr Kordel.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 2000 z. 7, s. 89-95, bibliogr. 6 poz.

80/81
Nr opisu: 0000128422
Zespoły we współczesnym przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Piotr Kordel, Elfryda** Dyczek-Formanek.
-Ekon. Humanist. 2000 nr 3, s. 62-71

81/81
Nr opisu: 0000128471
Kategoria zaufania a zarządzanie oparte na wartościach.
[Aut.]: Piotr Kordel, Mariusz* Bratnicki.
W: Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Praca /. Pod red. Kazimierza Jaremczuka. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 1999, s. 17-27

stosując format:
Nowe wyszukiwanie