Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KORDECKI MARCIN
Liczba odnalezionych rekordów: 71Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/71
Nr opisu: 0000138829
Sekrety Zabrza. Lektura obowiązkowa. [Rozmowa z Marcinem Kordeckim i Dawidem Smolorzem].
[Aut.]: Marcin Kordecki, D. Smolorz.
-Now. Zabrzańskie 2021 nr 1, s. 6

2/71
Nr opisu: 0000138615
Sekrety Zabrza.
[Aut.]: Marcin Kordecki, D. Smolorz.
Łodź : Księży Młyn. Dom Wydawniczy, 2020, 152 s.. Punktacja MNiSW 20.000

Zabrze ; historia ; varia

Zabrze ; history ; varia

3/71
Nr opisu: 0000134952
Schauplatz Oberschlesien. Eine europaische Geschichtsregion neu entdecken.
[Aut.]: D. Smolorz, Marcin Kordecki.
Paderborn : Ferdinand Schoningh, 2019, 325 s.. Punktacja MNiSW 80.000

4/71
Nr opisu: 0000107100
Dzieje Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w latach 1945-2000. Cz. 2, Sylwetki dyrektorów Biblioteki.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Rocz. Muz. Gliw. 2016 t. 26, s. 119-162, bibliogr. 47 poz.

Politechnika Śląska ; Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ; biblioteka szkoły wyższej ; historia nauki ; Laskiewicz Tytus ; Czerni Józef ; Zarzycki Jerzy ; Bałuka Halina ; biografia

Silesian University of Technology ; Central Library of The Silesian University of Technology ; academic library ; history of science ; Laskiewicz Tytus ; Czerni Józef ; Zarzycki Jerzy ; Bałuka Halina ; biography

5/71
Nr opisu: 0000107504
Między Krakowem a Wrocławiem, Ołomuńcem i Opawą.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Fabryka Silesia 2016 nr 3, s. 20-25
Tytuł numeru: Na granicy

Górny Śląsk ; kościół rzymskokatolicki ; kościoły protestanckie ; judaizm ; religia ; podział terytorialny ; historia ; geografia

Upper Silesia ; Roman Catholic Church ; Protestant churches ; Judaism ; religion ; territorial division ; history ; geography

6/71
Nr opisu: 0000117088
Prusy Wschodnie = Ostpreussen. 1:280 000.
[Aut.]: Marcin Kordecki, D. Smolorz.
Gliwice : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2016, 1 mapa; 155 x 118 cm
Mapa przedstawia historyczną granicę Prus Wschodnich na tle dzisiejszych granic. Nazwy miejscowości w j. polskim, niemieckim, rosyjskim i litewskim. Mapki poboczne: 1. wyniki plebiscytu z 1920 roku (skala 1:420 000), 2. sytuacja językowa w świetle spisu powszechnego 1905 (skala 1:000 000), 3. plan miasta Królewca (skala 1:120 000). Legendy polsko-niemieckie.
978-83-63995-35-5

Prusy Wschodnie ; Województwo Warmińsko-Mazurskie ; Rejon Kaliningradzki ; Kłajpeda ; geografia ; historia ; język polski ; język niemiecki ; język litewski (żmudzki)

East Prussia ; Warmian-Masurian Voivodeship ; Kaliningrad Oblast ; Klaipeda ; geography ; history ; Polish language ; German language ; Lithuanian (Samogitian) language

7/71
Nr opisu: 0000099966
Wacław Leśniański (1886-1956).
[Aut.]: K. Kordecka, Marcin Kordecki.
W: Profesorowie lwowscy na Politechnice Śląskiej. Opracowanie zbiorowe pod red. Damiana Recława i Wiesława J. Bąby. Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2015, s. 333-373, bibliogr. 43 poz.

Leśniański Wacław ; technologia chemiczna ; Politechnika Śląska ; Politechnika Lwowska ; biografia ; historia nauki

Lesnianski Waclaw ; chemical technology ; Silesian University of Technology ; Lvov University of Technology ; biography ; history of science

8/71
Nr opisu: 0000098592   
[Rozmowa z autorami Atlasu historycznego Górnego Śląska w XX wieku]. Rozm. przepr. A. Musialik i H. Grzonka.
[Aut.]: Marcin Kordecki, D. Smolorz, A. Musialik, H. Grzonka.
-Polskie Radio Katowice [dokument elektroniczny] 2015 Czas trwania: 5 min 14 s.
Dokument elektroniczny (plik mp3). Wywiad udzielony w audycji Ligoniowe Radio, nadany w Polskim Radiu Katowice 12 kwietnia 2015 [dostęp 20.04.2015]

Górny Śląsk ; historia ; geografia ; kartografia ; XX wiek ; audycja radiowa

Upper Silesia ; history ; geography ; cartography ; 20th century ; broadcast

9/71
Nr opisu: 0000093148
Nie tylko Gliwice. Nazistowskie prowokacje 1939.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Nasza Hist. Katowice 2014 nr 9, s. 8-9

Górny Śląsk ; Polska ; Niemcy ; historia ; druga wojna światowa ; Byczyna ; Rybnik-Stodoły

Upper Silesia ; Poland ; Germany ; history ; Second World War ; Byczyna ; Rybnik-Stodoły

10/71
Nr opisu: 0000125585
Nie tylko Gliwice. Nazistowskie prowokacje 1939.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Nasza Hist. Opole 2014 nr 9, s. 8-9

Górny Śląsk ; Polska ; Niemcy ; historia ; druga wojna światowa ; Byczyna ; Rybnik-Stodoły

Upper Silesia ; Poland ; Germany ; history ; Second World War ; Byczyna ; Rybnik-Stodoły

11/71
Nr opisu: 0000096869
Atlas historyczny. Górny Śląsk w XX wieku. Zbiór map edukacyjnych = Historischer Atlas. Oberschlesien im 20. Jahrhundert. Eine Sammlung pädagogischer Landkarten. Red. kartogr. Dariusz Przybytek, Anna Osowska.
[Aut.]: Marcin Kordecki, D. Smolorz.
Gliwice : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, 2013, 48 s., bibliogr. 76 poz.
Dodatkowo: dwujęzyczne teksty wprowadzające do tematyki poszczególnych map, polsko-niemiecko-czeski skorowidz nazw śląskich miejscowości występujących w Atlasie (s. 44-46).
978-83-63995-03-4

Górny Śląsk ; historia ; XX wiek ; kartografia ; mapa ; atlas

Upper Silesia ; history ; 20th century ; cartography ; map ; atlas

12/71
Nr opisu: 0000089892
Dzieje Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w latach 1945-2000. Cz. 1.
[Aut.]: Anna Kamińska, Marcin Kordecki.
-Rocz. Muz. Gliw. 2013 t. 24, s. 245-276, bibliogr. 42 poz.

Politechnika Śląska ; Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ; biblioteka szkoły wyższej ; historia

Silesian University of Technology ; Central Library of The Silesian University of Technology ; academic library ; history

13/71
Nr opisu: 0000113413
Sprostowanie do biogramu "Stephan Stanisław" (PSB T. XLIII/3, zeszyt 178 ogólnej numeracji).
[Aut.]: Marcin Kordecki.
W: Polski Słownik Biograficzny. t. 28, z. 4. Red. Andrzej Romanowski. Warszawa ; Kraków : Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, 2013, s. XI
Niesygnowana poprawka zamieszczona w "Uzupełnieniach i sprostowaniach" na końcu tomu, zarejestrowana na podstawie poświadczenia redakcji Polskiego Słownika Biograficznego

Stephan Stanisław ; biografia ; historia ; korekta błędów

Stephan Stanisław ; biography ; history ; error correction

14/71
Nr opisu: 0000070652
Gdzie jesteś czytelniku?. Próba odpowiedzi na podstawie badań sondażowych przeprowadzonych wśród użytkowników biblioteki wyższej uczelni technicznej.
[Aut.]: Marta Zatwardnicka, Marcin Kordecki, Agata Świerkot.
W: Gdzie jesteś czytelniku?. Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej. XXV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Pod red. Krzysztofa Zioło. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, s. 203-224, bibliogr. 7 poz. (Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej ; nr 2 1899-6515)

biblioteka szkoły wyższej ; biblioteka naukowo-techniczna ; potrzeby klienta ; elektroniczne źródło informacji ; badanie ankietowe

academic library ; scientific and technical library ; customer needs ; electronic information resource ; survey

15/71
Nr opisu: 0000074431
Górny Śląsk. 20 historii z XX wieku.
[Aut.]: D. Smolorz, Marcin Kordecki. Wyd. 2.
Gliwice : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2012, 203 s., bibliogr. 168 poz.

Górny Śląsk ; historia ; XX wiek ; województwo opolskie ; województwo śląskie ; Śląsk Cieszyński

Upper Silesia ; history ; 20th century ; Opole Voivodeship ; Silesian Voivodeship ; Cieszyn Silesia

16/71
Nr opisu: 0000071820   
Problem z zaborami.
[Aut.]: Marcin Kordecki, P. Jurek.
-Gość Niedzielny 2012 R. 89 nr 8, s. VI

Górny Śląsk ; Polska ; Niemcy ; historia ; geografia

Upper Silesia ; Poland ; Germany ; history ; geography

17/71
Nr opisu: 0000083020
Górny Śląsk = Oberschlesien. Oprac. red. Andrzej Mały. 1:175 000.
[Aut.]: Marcin Kordecki, D. Smolorz.
Gliwice : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2011, 1 mapa; 160 x 112 cm
Mapa ścienna składająca się z czterech kartonów: mapy głównej i trzech map dodatkowych, w tym jednej z dodatkowym kartonem. Tabela statystyczna. Legenda w jęz. pol. i niem. Nazwy miejscowości w jęz. pol., niem., czes. Mapy poboczne: 1. Wyniki plebiscytu górnośląskiego 1921 r. z powiększeniem Okręgu Przemysłowego, skala 1:600 000; 2. Sytuacja językowa w 1910 r., skala 1:600 000; 3. Górnośląski Okręg Przemysłowy, skala 1:100 000.
978-83-60470-35-0

Górny Śląsk ; województwo śląskie ; województwo opolskie ; Kraj Morawsko-Śląski ; plebiscyt górnośląski ; język polski ; język niemiecki ; język czeski ; Aglomeracja Górnośląska ; historia ; geografia ; statystyka regionalna

Upper Silesia ; Silesian Voivodeship ; Opole Voivodeship ; Moravian-Silesian Region ; Upper Silesia plebiscite ; Polish language ; German language ; Czech language ; Upper Silesian Agglomeration ; history ; geography ; regional statistics

18/71
Nr opisu: 0000083224
Górny Śląsk = Oberschlesien. Oprac. red. Andrzej Mały. [b.d.].
[Aut.]: Marcin Kordecki, D. Smolorz.
Gliwice : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2011, 1 mapa; 50 x 47,5 cm
Mapa składana. Legenda w jęz. pol. i niem. Nazwy miejscowości w jęz. pol., niem., czes. Załącznik do książki "Historia Górnego Śląska : polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu", red. Joachim Bahlcke, Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej - Muzeum Śląskie, Gliwice - Katowice, 2011.

Górny Śląsk ; województwo śląskie ; województwo opolskie ; Kraj Morawsko-Śląski ; historia ; geografia

Upper Silesia ; Silesian Voivodeship ; Opole Voivodeship ; Moravian-Silesian Region ; history ; geography

19/71
Nr opisu: 0000084392
Górny Śląsk = Oberschlesien. Oprac. red. Andrzej Mały. [b.d.].
[Aut.]: Marcin Kordecki, D. Smolorz.
Katowice : Gazeta Wyborcza Katowice, 2011, 1 mapa; 81 x 55,5 cm
Mapa dwustronna dzielona w pas składająca się z trzech kartonów: mapy głównej i dwóch map dodatkowych, w miejscu trzeciej mapy dodatkowej opis działalności Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Tabela statystyczna. Legenda w jęz. pol. i niem. Nazwy miejscowości w jęz. pol., niem., czes. Mapy poboczne: 1. Wyniki plebiscytu górnośląskiego 1921 r. z powiększeniem Okręgu Przemysłowego, skala 1:600 000; 2. Sytuacja językowa w 1910 r., skala 1:600 000; Załącznik do katowickiego wydania Gazety Wyborczej nr 110 z dn. 13.05.2011.

Górny Śląsk ; województwo śląskie ; województwo opolskie ; Kraj Morawsko-Śląski ; plebiscyt górnośląski ; język polski ; język niemiecki ; język czeski ; historia ; geografia ; statystyka regionalna

Upper Silesia ; Silesian Voivodeship ; Opole Voivodeship ; Moravian-Silesian Region ; Upper Silesia plebiscite ; Polish language ; German language ; Czech language ; history ; geography ; regional statistics

20/71
Nr opisu: 0000085486
Górny Śląsk = Oberschlesien. Oprac. red. Andrzej Mały.
[Aut.]: Marcin Kordecki, D. Smolorz.
Opole : Gaz. Wybor., 2011, 1 mapa; 81 x 55,5 cm
Mapa dwustronna dzielona w pas składająca się z trzech kartonów: mapy głównej i trzech map dodatkowych. Tabela statystyczna. Legenda w jęz. pol. i niem. Nazwy miejscowości w jęz. pol., niem., czes. Mapy poboczne: 1. Wyniki plebiscytu górnośląskiego 1921 r. z powiększeniem Okręgu Przemysłowego, skala 1:600 000; 2. Sytuacja językowa w 1910 r., skala 1:600 000, 3. Górnośląski Okręg Przemysłowy, skala 1:100 000; Załącznik do opolskiego wydania Gazety Wyborczej nr 140 z dn. 17.06.2011
( Opolski dodatek do Gazety Wyborczej)

Górny Śląsk ; województwo śląskie ; województwo opolskie ; Kraj Morawsko-Śląski ; plebiscyt górnośląski ; język polski ; język niemiecki ; język czeski ; historia ; geografia ; statystyka regionalna

Upper Silesia ; Silesian Voivodeship ; Opole Voivodeship ; Moravian-Silesian Region ; Upper Silesia plebiscite ; Polish language ; German language ; Czech language ; history ; geography ; regional statistics

21/71
Nr opisu: 0000105191
Górny Śląsk = Oberschlesien. Oprac. red. Andrzej Mały. 1:175 000.
[Aut.]: Marcin Kordecki, D. Smolorz.
Gliwice : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2011, 1 mapa; 68 cm x 74 cm
Mapa składana podzielona na cztery kartony: mapę główną i trzy mapy dodatkowe, w tym jedną z dodatkowym kartonem. Tabela statystyczna. Legenda w jęz. pol. i niem. Nazwy miejscowości w jęz. pol., niem., czes. Mapy poboczne: 1. Wyniki plebiscytu górnośląskiego 1921 r. z powiększeniem Okręgu Przemysłowego, skala 1:600 000; 2. Sytuacja językowa w 1910 r., skala 1:600 000; 3. Górnośląski Okręg Przemysłowy, skala 1:100 000
978-83-60470-35-0

Górny Śląsk ; województwo śląskie ; województwo opolskie ; Kraj Morawsko-Śląski ; plebiscyt górnośląski ; język polski ; język niemiecki ; język czeski ; Aglomeracja Górnośląska ; historia ; geografia ; statystyka regionalna

Upper Silesia ; Silesian Voivodeship ; Opole Voivodeship ; Moravian-Silesian Region ; Upper Silesia plebiscite ; Polish language ; German language ; Czech language ; Upper Silesian Agglomeration ; history ; geography ; regional statistics

22/71
Nr opisu: 0000084453
Górny Śląsk rozchodzi się jak ciepłe bułeczki. Rozm. przepr. J. Madeja.
[Aut.]: Marcin Kordecki, D. Smolorz, J. Madeja.
-Gaz. Wybor. 2011 nr 78, s. 6
Katowicki dodatek Gazety Wyborczej

Górny Śląsk ; geografia ; historia ; kartografia

Upper Silesia ; geography ; history ; cartography

23/71
Nr opisu: 0000084455   
Górny Śląsk - 20 historii z XX wieku. Rozm. przepr. Katarzyna Wojtachnio.
[Aut.]: Marcin Kordecki, D. Smolorz, K. Wojtachnio.
-Biul. Pol. Śl. 2011 nr 5, s. 22-23

Górny Śląsk ; książka ; historia ; geografia

Upper Silesia ; book ; history ; geography

24/71
Nr opisu: 0000085491
Górny Śląsk = Oberschlesien. Oprac. red. Andrzej Mały. 1:175 000.
[Aut.]: Marcin Kordecki, D. Smolorz.
Gliwce : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2011, 1 mapa; 160 x 112 cm
Mapa ścienna składająca się z czterech kartonów: mapy głównej i trzech map dodatkowych, w tym jednej z dodatkowym kartonem. Tabela statystyczna
978-83-60470-35-0

Górny Śląsk ; plebiscyt górnośląski

Upper Silesia ; Upper Silesia plebiscite

25/71
Nr opisu: 0000125150   
Plebiscyt okiem historyków. Spotkanie naukowo-promocyjne dotyczące dwujęzycznej mapy z graficznym przedstawieniem wyników plebiscytu w roku 1921 w poszczególnych miastach i gminach Górnego Śląska. W dyskusji poświęconej plebiscytowi wzięli udział: Piotr Greiner - dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach oraz Dawid Smolorz i Marcin Kordecki z Domu Współpracy Polsko - Niemieckiej. [Rozm. przepr.] Krzysztof Karwat.
[Aut.]: P. Greiner, D. Smolorz, Marcin Kordecki, K. Karwat.
-Ślonsko Ferajna [online] 2011 rekord online nr 2011-12-12, (plik html) s. 1-2
Dostępny w Interencie: http://www.ferajna.eu/informacja/plebiscyt-?kiem-historykow-plebiscyt-okiem-historyków [dostęp 11 września 2018]

Górny Śląsk ; historia ; plebiscyt górnośląski ; Polska ; Niemcy

Upper Silesia ; history ; Upper Silesia plebiscite ; Poland ; Germany

26/71
Nr opisu: 0000138581
Wyniki plebiscytu = Die Ergebnisse der Volksabstimmung.
[Aut.]: Marcin Kordecki, D. Smolorz.
Gliwice : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2011, 1 mapa
Mapa prezentowana na wystawie stałej: "Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów", udostępniona publiczności 26 czerwca 2016 roku podczas Festiwalu Otwarcia nowej siedziby Muzeum Śląskiego.

27/71
Nr opisu: 0000083411   
Wyniki plebiscytu górnośląskiego 20.03. 1921 roku = Ergebnis der Volksabstimmung in Oberschlesien am 20.03.1921. Oprac. graf. Andrzej Mały. 1:135 000.
[Aut.]: Marcin Kordecki, D. Smolorz.
Gliwice : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2011, 1 mapa; 135 x 97 cm
Mapa ścienna składająca się z trzech kartonów: mapy głównej z wynikami plebiscytu górnośląskiego oraz dwóch map dodatkowych. Tabela statystyczna. Legenda w jęz. pol. i niem. Nazwy miejscowości w jęz. pol. i niem. Mapy poboczne: 1. Zmiany terytorialne na Górnym Śląsku w latach 1918-23, skala 1:600 000; 2. Wyniki plebiscytu w Okręgu Przemysłowym, skala 1:70 000.
978-83-60470-36-7

Górny Śląsk ; plebiscyt górnośląski ; historia ; geografia ; statystyka regionalna

Upper Silesia ; Upper Silesia plebiscite ; history ; geography ; regional statistics

28/71
Nr opisu: 0000085475
Wyniki plebiscytu górnośląskiego 20.03. 1921 roku = Ergebnis der Volksabstimmung in Oberschlesien am 20.03.1921. Oprac. graf. Andrzej Mały. 1:135 000 pomniejszona do 75,69% wielkości oryginalnej mapy ściennej,.
[Aut.]: Marcin Kordecki, D. Smolorz.
Opole : Wochenblatt, 2011, 1 mapa; 57,5 x 38,5 cm
Północna część Obszaru Plebiscytowego. Mapa dwustronna dzielona w słup składająca się z dwóch kartonów: mapy głównej z wynikami plebiscytu górnośląskiego oraz mapy dodatkowej. Legenda w jęz. pol. i niem. Nazwy miejscowości w jęz. pol. i niem. Mapa poboczna: 1. Zmiany terytorialne na Górnym Śląsku w latach 1918-23, skala 1:600 000 pomniejszona do 75,69% wielkości oryginalnej mapy ściennej; Załącznik do czasopisma Wochenblatt nr 44 z tygodnia 28.10.-3.11. 2011

Górny Śląsk ; plebiscyt górnośląski ; historia ; geografia ; statystyka regionalna

Upper Silesia ; Upper Silesia plebiscite ; history ; geography ; regional statistics

29/71
Nr opisu: 0000085478
Wyniki plebiscytu górnośląskiego 20.03. 1921 roku = Ergebnis der Volksabstimmung in Oberschlesien am 20.03.1921. Oprac. graf. Andrzej Mały. 1:135 000 pomniejszona do 75,69% wielkości oryginalnej mapy ściennej.
[Aut.]: Marcin Kordecki, D. Smolorz.
Opole : Wochenblatt, 2011, 1 mapa; 81 x 55,5 cm
Południowa część Obszaru Plebiscytowego. Mapa dwustronna dzielona w słup składająca się z dwóch kartonów: mapy głównej z wynikami plebiscytu górnośląskiego oraz mapy dodatkowej. Legenda w jęz. pol. i niem. Nazwy miejscowości w jęz. pol. i niem. Tabela statystyczna. Mapa poboczna: Wyniki plebiscytu w Okręgu Przemysłowym, skala 1:70 000 pomniejszona do 75,69% wielkości oryginalnej mapy ściennej; Załącznik do czasopisma Wochenblatt nr 45 z tygodnia 4.11.-10.11. 2011

Górny Śląsk ; plebiscyt górnośląski ; historia ; geografia ; statystyka regionalna

Upper Silesia ; Upper Silesia plebiscite ; history ; geography ; regional statistics

30/71
Nr opisu: 0000069158
Górny Śląsk. 20 historii z XX wieku.
[Aut.]: D. Smolorz, Marcin Kordecki.
Gliwice : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2010, 203 s., bibliogr. 168 poz.

Górny Śląsk ; historia

Upper Silesia ; history

31/71
Nr opisu: 0000082422
Górny Śląsk = Oberschlesien. Oprac. red. Andrzej Mały. 1:175 000.
[Aut.]: Marcin Kordecki, D. Smolorz.
Gliwice : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2009, 1 mapa; 160 x 112 cm
Mapa ścienna składająca się z czterech kartonów: mapy głównej i trzech map dodatkowych, w tym jednej z dodatkowym kartonem. Tabela statystyczna. Legenda w jęz. pol. i niem. Nazwy miejscowości w jęz. pol., niem., czes. Mapy poboczne: 1. Wyniki plebiscytu górnośląskiego 1921 r. z powiększeniem Okręgu Przemysłowego, skala 1:600 000; 2. Sytuacja językowa w 1910 r., skala 1:600 000; 3. Górnośląski Okręg Przemysłowy, skala 1:100 000.
978-83-60470-47-3

Górny Śląsk ; województwo śląskie ; województwo opolskie ; Kraj Morawsko-Śląski ; plebiscyt górnośląski ; język polski ; język niemiecki ; język czeski ; Aglomeracja Górnośląska ; historia ; geografia ; statystyka regionalna

Upper Silesia ; Silesian Voivodeship ; Opole Voivodeship ; Moravian-Silesian Region ; Upper Silesia plebiscite ; Polish language ; German language ; Czech language ; Upper Silesian Agglomeration ; history ; geography ; regional statistics

32/71
Nr opisu: 0000084465
Znani - zapomniani. Historyczne audycje w Radiu Plus. Rozm. przepr. ks. Sebastian Marecki.
[Aut.]: Marcin Kordecki, S. Marecki.
-Gość Niedzielny 2005 R. 82 nr 46, s. VI

Górny Śląsk ; postać historyczna ; biografia ; audycja radiowa

Upper Silesia ; historical figure ; biography ; broadcast

33/71
Nr opisu: 0000071794   
Nasze nazwiska: Błaszczyk.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2004 R. 81 nr 29, s. V

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

34/71
Nr opisu: 0000082932   
Nasze nazwiska: Błaszczyk.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2004 R. 81 nr 52, s. VIII

językoznawstwo ; onomastyka ; antroponimia ; nazwisko

linguistics ; onomastics ; anthroponomastics ; surname

35/71
Nr opisu: 0000071803   
Nasze nazwiska: Bochen czy Bochem?.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2004 R. 81 nr 2, s. 27

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

36/71
Nr opisu: 0000071791   
Nasze nazwiska: Borowiec.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2004 R. 81 nr 39, s. VI

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

37/71
Nr opisu: 0000071811   
Nasze nazwiska: Dłubakowski.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2004 R. 81 nr 18, s. 27

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

38/71
Nr opisu: 0000071815   
Nasze nazwiska: Jaworski - jeden z najpopularniejszych w Polsce.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2004 R. 81 nr 48, s. VI

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

39/71
Nr opisu: 0000071770   
Nasze nazwiska: Sajewicz.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2004 R. 81 nr 51, s. VI

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

40/71
Nr opisu: 0000071796   
Nasze nazwiska: Smyła.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2004 R. 81 nr 12, s. 26

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

41/71
Nr opisu: 0000071813   
Nasze nazwiska: Stasch.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2004 R. 81 nr 10, s. 26

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

42/71
Nr opisu: 0000071801   
Nasze nazwiska: Trzeja.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2004 R. 81 nr 11, s. 27

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

43/71
Nr opisu: 0000082926   
Nasze nazwiska: Zalewski.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2004 R. 81 nr 31, s. VII

onomastyka ; antroponimia ; językoznawstwo ; nazwisko

onomastics ; anthroponomastics ; linguistics ; surname

44/71
Nr opisu: 0000018374
Polegli i zabici w latach 1914-1922 mieszkańcy dawnego powiatu toszecko-gliwickiego. Cz. 1.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Rocz. Muz. Gliw. 2004 t. 19, s. 99-121, bibliogr. 5 poz.

Górny Śląsk ; powiat gliwicki ; I wojna światowa ; powstania górnośląskie ; historia

Upper Silesia ; Gliwice district ; World War I ; Uppersilesian uprisings ; history

45/71
Nr opisu: 0000071798
Nasze nazwiska: Andrzejewski.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2003 R. 80 nr 1, s. 26

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

46/71
Nr opisu: 0000071965
Nasze nazwiska: Broź.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2003 R. 80 nr 19, s. 26

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

47/71
Nr opisu: 0000071809   
Nasze nazwiska: Dłubis.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2003 R. 80 nr 35, s. 27

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

48/71
Nr opisu: 0000071771
Nasze nazwiska: Dziegieć.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2003 R. 80 nr 18, s. 26

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

49/71
Nr opisu: 0000071814
Nasze nazwiska: Jonda.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2003 R. 80 nr 10, s. 27

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

50/71
Nr opisu: 0000071810
Nasze nazwiska: Kędzierski.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2003 R. 80 nr 11, s. 27

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

51/71
Nr opisu: 0000071807   
Nasze nazwiska: Kolano.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2003 R. 80 nr 36, s. 26

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

52/71
Nr opisu: 0000071762
Nasze nazwiska: Meisel.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2003 R. 80 nr 21, s. 27

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

53/71
Nr opisu: 0000071793   
Nasze nazwiska: Ozga.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2003 R. 80 nr 33, s. 26

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

54/71
Nr opisu: 0000082012   
Nasze nazwiska: Pieniążek.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2003 R. 80 nr 30, s. 26

językoznawstwo ; onomastyka ; antroponimia ; nazwisko

linguistics ; onomastics ; anthroponomastics ; surname

55/71
Nr opisu: 0000071775   
Nasze nazwiska: Rękaś czy Rękas?.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2003 R. 80 nr 48, s. 30

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

56/71
Nr opisu: 0000071799
Nasze nazwiska: Widera.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2003 R. 80 nr 20, s. 26

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

57/71
Nr opisu: 0000071776   
Nasze nazwiska: Wiliński, czyli o "nazewniczej symbiozie".
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2003 R. 80 nr 50, s. 27

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

58/71
Nr opisu: 0000071790
Nasze nazwiska: Wowra.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2003 R. 80 nr 8, s. 27

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

59/71
Nr opisu: 0000071881
Nazwiska romańskie w dzisiejszej Słowenii.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
W: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiej onomastyki. Pod red. Romy Łobodzińskiej. Wrocław : Wydaw. WTN [Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego], 2003, s. 157-170, bibliogr. 13 poz.

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; język włoski ; język furlański ; język słoweński ; dialektologia

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; italian language ; friulan language ; slovene language ; dialectology

60/71
Nr opisu: 0000071772
Nasze nazwiska.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2002 R. 79 nr 21, s. 27

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

61/71
Nr opisu: 0000071804
Nasze nazwiska: Dąbrowscy.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2002 R. 79 nr 34, s. 26

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

62/71
Nr opisu: 0000071774
Nasze nazwiska: Kowolik.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2002 R. 79 nr 40, s. 26

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

63/71
Nr opisu: 0000071808
Nasze nazwiska: Michoń.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2002 R. 79 nr 46, s. 26

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

64/71
Nr opisu: 0000071802
Nasze nazwiska: ponad 100 tysięcy Wiśniewskich.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2002 R. 79 nr 23, s. 26

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

65/71
Nr opisu: 0000081159
Nasze nazwiska: Stroba, czyli lubiący jeść.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2002 R. 79 nr 36, s. 27

onomastyka ; antroponimia ; językoznawstwo ; nazwisko

onomastics ; anthroponomastics ; linguistics ; surname

66/71
Nr opisu: 0000071806
Nasze nazwiska: Surowiec, czyli człowiek surowy?.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2002 R. 79 nr 41, s. 26

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

67/71
Nr opisu: 0000071812
Nasze nazwiska: Wieczorek.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2003 R. 80 nr 2, s. 27

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

68/71
Nr opisu: 0000071797
Nasze nazwiska: Zientkowski.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Gość Niedzielny 2002 R. 79 nr 47, s. 27

onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; językoznawstwo

onomastics ; anthroponomastics ; surname ; linguistics

69/71
Nr opisu: 0000078629   
Alojz Ihan. Zupełnie nowa salsa na pasta z przeszłości. Rozm. Tadeja Zupan Arsov.
[Aut.]: Marcin Kordecki, M. Kopczyk.
W: Biuro Literackie [online]. [B.m.] : [b.w.], 2001, (plik html) s. 1
Dostępny w Internecie: http://biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=140&co=txt_0278 [dostęp 01 marca 2013]

70/71
Nr opisu: 0000071876
Normalizacja i standaryzacja nazwisk słoweńskich.
[Aut.]: Marcin Kordecki.
-Onomastica 2001 R. 46, s. 273-277, bibliogr. 4 poz.

język słoweński ; onomastyka ; antroponimia ; nazwisko ; normalizacja ; standaryzacja

slovene language ; onomastics ; anthroponomastics ; surname ; normalization ; standardization

71/71
Nr opisu: 0000078628      
Peter Semolič. Niechętnie czytam sam siebie. Rozm. Marko Samec.
[Aut.]: A. M. Bogacz, Marcin Kordecki.
W: Biuro Literackie [online]. [B.m.] : [b.w.], 2001, (plik html) s. 1
Dostępny w Internecie: http://www.biuroliterackie.pl/przystan/czytaj.php?site=100&co=txt_0516 [dostęp 01 marca 2013]

stosując format:
Nowe wyszukiwanie