Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KORAL WOJCIECH
Liczba odnalezionych rekordów: 58Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/58
Nr opisu: 0000134489   
Przepływomierze do wody podstawowym narzędziem wodociągowców.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-Wodoc. - Kanaliz. 2020 nr 2, s. 14-16, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

przepływomierz elektromagnetyczny ; sieć wodociągowa

electromagnetic flow meter ; water supply network

2/58
Nr opisu: 0000130167
Badania jednostkowego zużycia wody w budownictwie wielorodzinnym.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-INSTAL 2019 nr 6, s. 37-40. Punktacja MNiSW 20.000

zdalny odczyt wodomierza ; jednostkowe zużycie wody ; zużycie wody zimnej ; zużycie wody ciepłej ; budownictwo wielorodzinne

automatic water meter reading ; unitary water consumption ; consumption of cold water ; consumption of hot water ; multifamily housing

3/58
Nr opisu: 0000133632
Badania jednostkowego zużycia wody w budynku wielorodzinnym dla pomiarów dobowych.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-INSTAL 2019 nr 11, s. 46-49, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zdalny odczyt wodomierza ; jednostkowe zużycie wody ; zużycie wody zimnej ; zużycie wody ciepłej

smart reading of water meter ; unitary water consumption ; consumption of cold water ; consumption of hot water

4/58
Nr opisu: 0000124388
Błąd pomiaru jako wskaźnik oceny rozwiązania opomiarowania sieci kanalizacyjnej.
[Aut.]: Bożena Gil, Wojciech Koral.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water supply and water quality. Red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak, Andrzej Urbaniak. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018, s. 343-359, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

błąd pomiaru ; monitoring sieci kanalizacyjnej

measurement error ; monitoring of sewerage network

5/58
Nr opisu: 0000126704
Błąd pomiaru jako wskaźnik oceny rozwiązania opomiarowania sieci kanalizacyjnej.
[Aut.]: Bożena Gil, Wojciech Koral.
-INSTAL 2018 nr 11, s. 34-40, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

błąd pomiaru ; monitoring sieci kanalizacyjnej

measurement error ; monitoring of sewerage network

6/58
Nr opisu: 0000122363   
Możliwości kalibracji przepływomierzy do pomiaru ilości ścieków w kanalizacjach grawitacyjnych.
[Aut.]: Bożena Gil, Wojciech Koral.
-Gaz Woda 2018 t. 92 nr 3, s. 85-90, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

pomiar przepływu ścieków ; kontrola przepływomierza ; kalibracja przepływomierza

wastewater flow measurement ; flowmeter control ; flowmeter calibration

7/58
Nr opisu: 0000123537
Wpływ klasy i warunków montażu wodomierzy na sytuację finansową przedsiębiorstwa wodociągowego w Głubczycach.
[Aut.]: M. Grabuńczyk, Wojciech Koral.
-INSTAL 2018 nr 5, s. 34-38, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

spadek zużycia wody ; wodomierz wirnikowy ; wodomierz wolumetryczny

water usage drop ; single-jet water meter ; volumetric water-meter

8/58
Nr opisu: 0000119146
Analiza wpływu wstrząsów pochodzenia górniczego na awaryjność systemu dystrybucji wody. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Ewelina* Kilian-Błażejewska.
Gliwice, 2017, 190 k., bibliogr. 138 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: dr hab. inż. Ewa** Zielewicz, dr inż. Wojciech Koral

podsystem dystrybucji wody ; sieć wodociągowa ; uszkodzenie ; awaryjność ; teren górniczy ; wstrząs górniczy

water distribution subsystem ; water supply network ; damage ; failure ; mining area ; mining tremor

9/58
Nr opisu: 0000116291
Badania metrologii wodomierzy objętościowych po kilkuletnim okresie eksploatacji.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-INSTAL 2017 nr 5, s. 30-33, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

wodomierz objętościowy ; metrologia

volumetric water-meter ; metrology

10/58
Nr opisu: 0000113402   
Zalety i wady obniżania ciśnienia w sieci wodociągowej przy wykorzystaniu zasuwy, przepustnicy z napędem mechanicznym i zaworu redukcyjnego.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-Inżynier Bud. 2017 nr 2, s. 34-40. Punktacja MNiSW 1.000

sieć wodociągowa ; regulacja ciśnienia ; zawór hydrauliczny ; redukcja ciśnienia

water supply network ; pressure control ; hydraulic valve ; pressure reduction

11/58
Nr opisu: 0000114414   
Zdalny odczyt wodomierzy - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-Wodoc. - Kanaliz. 2017 nr 3, s. 42-45. Punktacja MNiSW 1.000

wodomierz ; zdalny odczyt ; inteligentny system pomiarowy

water meter ; remote reading ; smart metering

12/58
Nr opisu: 0000106358
Analiza wielokryterialna jako jedno z narzędzi oceny sieci wodociągowej pod kątem skuteczności ograniczania strat wody.
[Aut.]: Ewelina* Kilian, Wojciech Koral.
-INSTAL 2016 nr 5, s. 48-54, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

awaryjność sieci ; straty wody ; sieć wodociągowa

water supply ; water losses ; water distribution network

13/58
Nr opisu: 0000110928
Korzyści płynące z zastosowania zintegrowanego podejścia do monitoringu sieci wod-kan.
[Aut.]: Bożena Gil, Wojciech Koral.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water supply and water quality. Red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Andrzej Urbaniak. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2016, s. 799-816, bibliogr. 18

14/58
Nr opisu: 0000105830   
Regulacja pracujących cyklicznie studni głębinowych połączonych bezpośrednio z siecią wodociągową.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-Gaz Woda 2016 t. 90 nr 4, s. 134-137, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

studnia głębinowa ; sterowanie wydajnością ; regulacja dławieniowa ; zawór hydrauliczny ; regulacja ciśnienia

deep well ; capacity control ; throttle governing ; hydraulic valve ; pressure control

15/58
Nr opisu: 0000102007
Znaczenie systemów monitoringu w gospodarce wodno-ściekowej.
[Aut.]: Bożena Gil, Wojciech Koral, Artur Kawczyński.
W: Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 79-90, bibliogr. 21 poz.

gospodarka wodno-ściekowa ; system monitoringu ; system wodno-kanalizacyjny

water-sewage management ; monitoring system ; water and sewerage system

16/58
Nr opisu: 0000104189
Mult-criteria analysis in the management of the water supply network to reduce water losses.
[Aut.]: Ewelina* Kilian, Wojciech Koral.
W: International conference Water Loss 2014, Vienna, Austria, 30.03-02.04, 2014. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-10, bibliogr. 9 poz.

17/58
Nr opisu: 0000104196
Problemy eksploatacyjne sieci wodociągowej małych wodociagów gminnych województwa śląskiego.
[Aut.]: Ewelina* Kilian, Wojciech Koral.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water supply and water quality. Red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014, s. 449-462, bibliogr. 3 poz. (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska ; )

18/58
Nr opisu: 0000104167
Sectorisation of looped water networks with electromagnetic water meters.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-Water Pract. Technol. [online] 2014 vol. 9 no. 2, s. 150-157, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

AMR ; DMA ; bilans wody ; straty wody ; przepływomierz elektromagnetyczny

AMR ; DMA ; water balance ; water losses ; electromagnetic flow meter

19/58
Nr opisu: 0000083286
Badania metrologii wodomierzy indywidualnych w budynku wielorodzinnym po 12-letnim okresie eksploatacji.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-INSTAL 2013 nr 5, s. 28-32, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

wodomierz ; budynek wielorodzinny ; metrologia ; przepływ wody ; błąd pomiaru

water meter ; multifamily building ; metrology ; water flow ; measurement error

20/58
Nr opisu: 0000087579   
Krytyczna analiza bazy danych awarii systemu dystrybucji wody miasta Górnego Śląska.
[Aut.]: Ewelina* Kilian, Wojciech Koral.
-Gaz Woda 2013 t. 87 nr 9, s. 367-370, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

system dystrybucji wody ; awaryjność ; Górny Śląsk ; sieć wodociągowa ; straty wody

water distribution system ; failure frequency ; Upper Silesia ; water supply system ; water losses

21/58
Nr opisu: 0000083934
Krytyczna analiza bazy danych o awariach systemu dystrybucji wody w wybranym mieście Górnego Śląska.
[Aut.]: Ewelina* Kilian, Wojciech Koral.
W: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, kwiecień 2013. Materiały konferencyjne. Red.: H. Kłoss-Trębaczkiewicz, A. Malesińska. Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej. Warszawa : Wydaw. Zarządu Głownego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2013, s. 53-66 (Eksploatacja Wodociągów i Kanalizacji ; 12)

22/58
Nr opisu: 0000079923   
Problemy sterowania hydraulicznymi zaworami redukcji ciśnienia przy zastosowaniu regulatorów zewnętrznych.
[Aut.]: Ewelina* Kilian, Wojciech Koral.
-Napędy i Sterowanie 2013 R. 15 nr 3, s. 98-106, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sterowanie hydrauliczne ; redukcja ciśnienia ; sieć wodociągowa ; sterownik zewnętrzny

hydraulic control ; pressure reduction ; water-pipe network ; external controller

23/58
Nr opisu: 0000070100
Sektoryzacja sieci wodociągowej pierścieniowej przy zastosowaniu przepływomierzy elektromagnetycznych na przykładzie PWiK Gliwice. Cz. 1.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-INSTAL 2012 nr 2, s. 53-54, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sieć wodociągowa ; przepływomierz ; straty wody ; monitoring

water supply system ; flowmeter ; water losses ; monitoring

24/58
Nr opisu: 0000071483
Sektoryzacja sieci wodociągowej pierścieniowej przy zastosowaniu przepływomierzy elektromagnetycznych na przykładzie PWiK Gliwice. Część 2: Aspekty techniczne zabudowy w terenie.
[Aut.]: K. Wilczak, Wojciech Koral.
-INSTAL 2012 nr 5, s. 28-30, 32, bibliogr. 1 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sieć wodociągowa ; przepływomierz ; sektoryzacja

water-pipe network ; flowmeter ; sectorisation

25/58
Nr opisu: 0000071633
Sektoryzacja, redukcja i stabilizacja ciśnienia jako klucz do obniżenia strat wody na przykładzie BPK Bytom.
[Aut.]: Wojciech Koral, K. Dziuba.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2012, s. 335-348, bibliogr. 2 poz.

sieć wodociągowa ; dystrybucja wody ; straty wody ; ciśnienie wody

water-pipe network ; water distribution ; water losses ; water pressure

26/58
Nr opisu: 0000061662
Badania wodomierzy mieszkaniowych z modułem odczytu radiowego.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-INSTAL 2010 nr 11, s. 44-46

wodomierz ; moduł radiowy

water meter ; radio module

27/58
Nr opisu: 0000057299
Błędy wodomierzy śrubowych w przypadku ich nieprawidłowego montażu.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-INSTAL 2010 nr 5, s. 25-26

wodomierz śrubowy ; wodociąg

propeller water meter ; water supply

28/58
Nr opisu: 0000057081
Czy odczyt zdalny wodomierzy zawsze rozwiąże problemy z bilansem wody?.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-Pol. Instal. 2010 nr 5, s. 68-69, bibliogr. 1 poz.

29/58
Nr opisu: 0000083951   
Problemy z eksploatacją zaworów redukcji ciśnienia.
[Aut.]: Ewelina* Kilian, Wojciech Koral.
-Wodoc. - Kanaliz. 2010 nr 9, s. 42-44

sieć wodociągowa ; zawór ; redukcja ciśnienia

water-pipe network ; valve ; pressure reduction

30/58
Nr opisu: 0000057139
Problemy z eksploatacją zaworów redukcji ciśnienia sterowanych własnym medium przy jednoczesnej regulacji dławieniowej sieci wodociągowej.
[Aut.]: E. Kilian, Wojciech Koral.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń 2010. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2010, s. 313-324, bibliogr. 2 poz.

sieć wodociągowa ; redukcja ciśnienia ; zawór dławiący ; regulacja dławieniowa ; zawór bezpieczeństwa

water-pipe network ; pressure reduction ; throttle ; throttle governing ; pressure relief valve

31/58
Nr opisu: 0000057942
Błędny dobór zestawu hydroforowego w budynku wielorodzinnym- studium przypadku.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-INSTAL 2009 nr 5, s. 45-47, bibliogr. 1 poz.

hydrofor ; dobór ; budynek wielorodzinny ; studium przypadku

local pumping station ; selection ; multifamily building ; case study

32/58
Nr opisu: 0000057941   
Problemy związane z konsolidacją i eksploatacją systemów monitoringu sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na podstawie doświadczeń PWiK Gliwice.
[Aut.]: Wojciech Koral, K. Kasperek.
-Gaz Woda 2009 t. 83 nr 6, s. 30-33

sieć wodociągowa ; sieć kanalizacyjna ; monitoring ; uszkodzenie mechaniczne ; pomiar analogowy ; pomiar cyfrowy

water supply system ; sewerage system ; monitoring system ; mechanical fault ; analog measurement ; digital measurement

33/58
Nr opisu: 0000049607
Stare wodomierze na nowe a bilans wody w budynku wielorodzinnym. Wymiana wodomierzy mieszkaniowych z przekroczonym czasem ważności cech legalizacyjnych.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-Pol. Instal. 2009 nr 6, s. 32-34, bibliogr. 3 poz.

wodomierz ; legalizacja ; budynek wielorodzinny ; bilans wody ; zużycie wody

water meter ; verification ; multifamily building ; water balance ; water consumption

34/58
Nr opisu: 0000038794
Błędy wskazań wodomierzy wynikające z jakości i ich wykonania - studium przypadku.
[Aut.]: Wojciech Koral.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. VII Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, marzec 2008 r.. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska w Gliwicach. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków], [2008], s. 259-268, bibliogr. 5 poz.

wodomierz ; miasto ; mieszkanie ; błąd pomiaru

water meter ; city ; flat ; measurement error

35/58
Nr opisu: 0000038539
Błędy wskazań wodomierzy wynikające z jakości ich wykonania - studium przypadku.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-INSTAL 2008 nr 5, s. 8-9, bibliogr. 5 poz.

wodomierz ; błąd pomiaru ; metrologia

water meter ; measurement error ; metrology

36/58
Nr opisu: 0000042823
Krótkoterminowe pomiary ciśnień jako jedno z narzędzi diagnostyki sieci wodociągowej na przykładzie doświadczeń PWiK Gliwice.
[Aut.]: Wojciech Koral.
W: Hydroprezentacje XI'2008. Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Sympozjum ogólnokrajowe, Ustroń, 10-12 czerwca 2008 r.. [Katowice] : [Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych], 2008, s. 109-120, bibliogr. 3 poz.

37/58
Nr opisu: 0000050356
Modernizacja układu filtrów mechanicznych w budynku wielorodzinnym i związane z nią problemy - studium przypadku.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-Pol. Instal. 2008 nr 2, s. 72-73

budynek mieszkalny ; filtracja wody ; filtr mechaniczny

residential building ; water filtration ; mechanical filter

38/58
Nr opisu: 0000043140   
Przyczyny rozbieżności bilansu zużycia wody.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-Wodoc. - Kanaliz. 2008 nr 12, s. 36-38, bibliogr. 3 poz.

straty wody ; wodomierz ; pomiar zużycia wody

water losses ; water meter ; water consumption measurement

39/58
Nr opisu: 0000036456
Wpływ błędu konfiguracji zestawu pompowego sterowanego przetwornicą częstotliwości na pracę instalacji wodociągowej w budynkach wielorodzinnych - studium przypadku.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-INSTAL 2008 nr 1, s. 8-10, bibliogr. 1 poz.

instalacja wodociągowa ; budynek wielorodzinny ; wodomierz ; pompownia

water-pipe network ; multifamily building ; water meter ; pumping station

40/58
Nr opisu: 0000030731
Badania wodomierzy eksploatowanych w aspekcie strat pozornych wody.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-INSTAL 2007 nr 7/8, s. 4-7, bibliogr. 14 poz.

wodomierz ; straty wody ; instalacja wodno-kanalizacyjna ; system zaopatrzenia w wodę

water meter ; water losses ; water and sewerage system ; water supply system

41/58
Nr opisu: 0000019668   
Metodyka obniżania poziomu przecieków w sieciach wodociągowych.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-Wodoc. - Kanaliz. 2006 nr 6, s. 26-29, bibliogr. 15 poz.

sieć wodociągowa ; metoda akustyczna ; detekcja wycieku

water supply system ; acoustic method ; leak detection

42/58
Nr opisu: 0000024039
Możliwość wykorzystania modelu zintegrowanego systemu gospodarki wodno-ściekowej do kontroli pracy poszczególnych elementów tego systemu.
[Aut.]: Z. Bomersbach, Bożena Gil, Wojciech Koral.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. XIX Krajowa konferencja, VII międzynarodowa konferencja, Poznań - Zakopane, [18-21 czerwca] 2006. T. 2. Red.: Andrzej Królikowski, Marek M. Sozański. Poznań : Futura Grzegorz Łuczak, 2006, s. 373-386, bibliogr. 22 poz.

gospodarka wodno-ściekowa ; zlewnia zurbanizowana

water-sewage management ; urban catchment

43/58
Nr opisu: 0000024040
Wpływ metod regulacji ciśnienia w sieciach wodociągowych osiedli mieszkaniowych na straty wody.
[Aut.]: Z. Bomersbach, Karol** Kuś, Wojciech Koral.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. XIX Krajowa konferencja, VII międzynarodowa konferencja, Poznań - Zakopane, [18-21 czerwca] 2006. T. 2. Red.: Andrzej Królikowski, Marek M. Sozański. Poznań : Futura Grzegorz Łuczak, 2006, s. 387-401, bibliogr. 10 poz.

straty wody ; osiedle mieszkaniowe ; sieć wodociągowa ; regulacja ciśnienia

water losses ; housing estate ; water supply system ; pressure control

44/58
Nr opisu: 0000022804
Wymagania wobec wodomierzy w dyrektywie MID z punktu widzenia odbiorcy końcowego.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-INSTAL 2006 nr 11, s. 48-49, bibliogr. 6 poz.

wodomierz ; dyrektywy Unii Europejskiej

water meter ; EU directives

45/58
Nr opisu: 0000012059
Statystyczne metody doboru średnicy i oceny poprawności wskazań wodomierzy głównych instalowanych w budynkach wielorodzinnych.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-INSTAL 2005 nr 5, s. 16-19, bibliogr. 8 poz.

wodomierz główny ; budynek wielorodzinny ; współczynnik nierównomierności rozbiorów wody ; straty wody

main watermeter ; multifamily building ; diversity factor of water consumption ; water losses

46/58
Nr opisu: 0000011371
Wodomierz w przedsiębiorstwie wodociągowym.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-Wodoc. - Kanaliz. 2005 nr 2, s. 24-25, bibliogr. 13 poz.

47/58
Nr opisu: 0000019033
Wpływ metod regulacji ciśnienia w sieciach wodociągowych na straty wody. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Wojciech Koral.
Gliwice, 2005, 173 s., bibliogr. 180 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Karol** Kuś

48/58
Nr opisu: 0000008037
Badania porównawcze wodomierzy różnych średnic instalowanych szeregowo w budynku wielorodzinnym.
[Aut.]: Wojciech Koral.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. V Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, luty 2004 r.. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska w Gliwicach. [Gliwice] : [Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej], 2004, s. 81-94, bibliogr. 4 poz.

49/58
Nr opisu: 0000008641
Badania porównawcze wodomierzy różnych średnic instalowanych szeregowo w budynku wielorodzinnym.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-INSTAL 2004 nr 5, s. 15-18, bibliogr. 7 poz.

wodomierz jednostrumieniowy ; wodomierz wielostrumieniowy ; budynek wielorodzinny ; straty wody ; badanie porównawcze

single-jet water meter ; multi-jet water meter ; multifamily house ; water losses ; comparative study

50/58
Nr opisu: 0000007430
Wpływ konfiguracji pompowni lokalnych na wskaźniki jednostkowego zużycia wody i energii.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-INSTAL 2004 nr 1, s. 24-28, bibliogr. 1 poz.

przedsiębiorstwo wodociągowe ; pompownia ścieków ; konfiguracja ; przetwornica częstotliwości ; zużycie wody ; zużycie energii

water company ; sewage pumping station ; configuration ; frequency converter ; water consumption ; energy consumption

51/58
Nr opisu: 0000011533
Zmiany parametrów pracy pompowni lokalnych spowodowane spadkiem zużycia wody.
[Aut.]: Wojciech Koral.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water supply and water quality. XVIII Krajowa konferencja. VI Międzynarodowa konferencja, [Poznań, Polska, 6-8 September 2004]. T. 2. Red.: Maria Elektorowicz, Marek M. Sozański. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2004, s.149-159, bibliogr. 2 poz.

pompownia ; parametry pracy ; zużycie wody

pumping station ; operation parameters ; water consumption

52/58
Nr opisu: 0000003841
Wpływ krzywych rzeczywistych rozbiorów wody na wskazania wodomierzy domowych.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-INSTAL 2003 nr 7/8, s. 10-13, bibliogr. 5 poz.

53/58
Nr opisu: 0000006569   
Wpływ spadku zużycia wody w miastach Górnego Śląska na parametry hydrauliczne jej transportu i gospodarkę wodomierzową.
[Aut.]: Karol** Kuś, Wojciech Koral, Rita** Rożałowska, G. Ścieranka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Inż. Środ. 2003 z. 48, s. 155-168, bibliogr. 7 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. PŚl., Energ. z. 139

zużycie wody ; Górny Śląsk ; wodomierz ; jakość wody

water consumption ; Upper Silesia ; water meter ; water quality

54/58
Nr opisu: 0000000267
Problems with management of water network caused by reduction of water usage.
[Aut.]: Karol** Kuś, Wojciech Koral.
W: Advances in hydro-science and -engineering, Warsaw, Poland, September 18-20, 2002. [Dokument elektroniczny]. Vol. 5. [Warszawa] : [Politechnika Warszawska. Wydział Inżynierii Środowiska], [2002], dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8, bibliogr. 7 poz.

55/58
Nr opisu: 0000000523
Wpływ malejącego poboru wody na dokładność wskazań wodomierzy.
[Aut.]: Wojciech Koral.
-INSTAL 2002 nr 7/8, s. 15-18, bibliogr. 3 poz.

56/58
Nr opisu: 0000087391
Badania kwalifikacyjne rurociągów po zabiegu renowacji.
[Aut.]: Wacław Kuś, Urszula** Olsińska, Antoni* Olsiński, Wojciech Koral, Paweł* Wątroba.
W: Hydroprezentacje II '99. Aktualne tendencje w Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodnej, ochrona i uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków. Sympozjum ogólnokrajowe, Wisła, 25-27 maja 1999. Materiały. Katowice : Naczelna Organizacja Techniczna. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 1999, s. 163-179, bibliogr. 13 poz.

sieć wodociągowa ; rurociąg ; przewód wodociągowy ; renowacja rurociągu

water supply system ; pipeline ; water conduit ; renovation of pipeline

57/58
Nr opisu: 0000087450   
Obniżanie twardości wody metodą krystalizacji.
[Aut.]: Urszula** Olsińska, Antoni* Olsiński, Paweł* Wątroba, Wojciech Koral.
-Ochr. Środ. 1997 nr 3, s. 59-64, bibliogr. 4 poz.

woda pitna ; jakość wody ; twardość wody ; krystalizacja ; reaktor fluidalny

drinking water ; water quality ; water hardness ; crystallization ; fluidized bed reactor

58/58
Nr opisu: 0000028586
Wpływ parametrów hydraulicznych krystalizatora na stopień usunięcia twardości ogólnej.
[Aut.]: Wojciech Koral.
W: Zastosowanie mechaniki płynów w inżynierii środowiska - 97. Piąte ogólnopolskie sympozjum, [Wisła, 24-26 marca 1997 r.]. Materiały sympozjum. Politechnika Śląska. Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 281-293, bibliogr. 4 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie