Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KONIECZKA ROBERT
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/31
Nr opisu: 0000138426   
Analiza możliwości przeprowadzenia wstępnej identyfikacji zakresu pracy zespołu napędowego samolotu przed wypadkiem na podstawie charakterystyki uszkodzenia śmigła po zdarzeniu.
[Aut.]: Robert Konieczka.
W: Mechanika w lotnictwie. ML-XIX 2020. Red. Krzysztof Sibilski, Piotr Lichota. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Warszawa : Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 2020, s. 67-73 bibliogr. 14 poz.

wypadek ; łopata śmigła ; śmigło

accident ; propeller blade ; propeller

2/31
Nr opisu: 0000137412   
Dywagacje na temat odpowiedniego z GNSS systemu satelitarnego dla wiropłatów.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Robert Konieczka.
W: XV Krajowe Forum Wiropłatowe, Warszawa, 25 września 2020 roku [on-line]. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Politechnika Warszawska, Lotnicza Akademia Wojskowa. [B.m.] : [b.w.], 2020, (plik pdf) s. 200-221, bibliogr. 19 poz.

GPS ; wiarygodność ; dokładność ; ciągłość ; dostępność ; GNSS

GPS ; credibility ; accuracy ; continuity ; availability ; GNSS

3/31
Nr opisu: 0000138422   
Identification and prevention of safety hazards during towing of large airplanes.
[Aut.]: Robert Konieczka, J. Żak.
-J. KONBiN 2020 vol. 50 iss. 3, s. 193-202, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

holowanie ; wypychanie ; przetaczanie ; holownik ; zagrożenie bezpieczeństwa

towing ; pushback ; tugging ; tug ; security threats

4/31
Nr opisu: 0000138421   
The process of storing aviation parts in the context of flight safety.
[Aut.]: Robert Konieczka, Bartosz Wyderka.
-J. KONBiN 2020 vol. 50 iss. 2, s. 29-42, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

magazynowanie ; proces magazynowania ; składowanie ; bezpieczeństwo lotów

storage ; storage process ; storage ; flight safety

5/31
Nr opisu: 0000138414   
Impact of automatic aircraft control on flight safety.
[Aut.]: Robert Konieczka, Karol Kojzar, Adrian Lepa, Paweł Tyralik.
-Rev. Eur. Derecho Naveg. Marit. Aeronaut. 2019 no. 36, s. 79-84, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

AFCs ; bezpieczeństwo lotnicze ; czynnik ludzki ; autopilot ; wypadek lotniczy ; zdarzenie lotnicze

AFCs ; aviation safety ; human factor ; autopilot ; air accident ; aircraft incident

6/31
Nr opisu: 0000134802   
Rola zapisów urządzeń rejestrujących jako źródła informacji w odtwarzaniu przebiegu i określaniu przyczyn wypadków lotniczych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych.
[Aut.]: Robert Konieczka.
-Przeds. Zarz. 2019 t. 20 z. 12, cz. 2, s. 145-161, bibliogr. 15 poz.
Tytuł zeszytu: Agile Commerce - nowa era, nowe wyzwania. Red. Katarzyna Kolasińska-Morawska, Łukasz Sułkowski, Paweł Morawski. Punktacja MNiSW 5.000

wypadek lotniczy ; rejestrator danych lotu ; źródło informacji

air accident ; flight data recorder ; source of information

7/31
Nr opisu: 0000130000   
Rotorcraft in the performance based navigation international civil aviation organization implementation.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Robert Konieczka.
-Trans. Aerosp. Res. 2019 nr 1, s. 53-64, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

PBN ; ATM ; wiarygodność ; dokładność ; ciągłość ; dostępność

PBN ; ATM ; integrity ; accuracy ; continuity ; availability

8/31
Nr opisu: 0000134804
Udział ekspertów w postępowaniach związanych z zaistnieniem wypadku lotniczego.
[Aut.]: Robert Konieczka.
W: Bezpieczeństwo w międzynarodowym i krajowym prawie lotniczym i kosmicznym. Red. Elżbieta Dynia, Sabina Kubas. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019, s. 165-174. Punktacja MNiSW 20.000

ekspert ; wypadek lotniczy ; zdarzenie lotnicze ; biegły sądowy

expert ; aviation accident ; aircraft incident ; court expert

9/31
Nr opisu: 0000132522
Wstępna identyfikacja toru lotu statku powietrznego przed wypadkiem na podstawie śladów na podłożu oraz obiektach naziemnych i charakterystyki rozrzutu szczątków.
[Aut.]: Robert Konieczka.
W: Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie - nowe wyzwania. Red. Elżbieta Dynia, Marcin Pączek. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019, s. 144-153, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

wypadek lotniczy ; ślady ; tor lotu ; badanie wypadków ; uszkodzenie

air accident ; footprints ; flight path ; accident investigation ; damage

10/31
Nr opisu: 0000132523
Main reasons of ultraligt airplanes occurrances.
[Aut.]: Adam Koniczek, Robert Konieczka.
-Rev. Eur. Derecho Naveg. Marit. Aeronaut. 2018 no. 35, 1-19, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

samolot ultralekki ; UAP(L) ; wypadek lotniczy ; incydent lotniczy

ultralight airplane ; UAP(L) ; aviation accident ; aviation incident

11/31
Nr opisu: 0000127117   
Mi-2 helicopters used within the structures of the aviation detachment of the Ministry of Interior.
[Aut.]: Robert Konieczka.
-Pr. Inst. Lot. 2018 nr 2 (251), s. 40-57, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ; śmigłowiec Mi-2 ; bezpieczeństwo publiczne ; Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe ; straż graniczna ; policja

Ministry of Interior and Administration ; Mi-2 helicopter ; public safety ; Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe ; border guards ; police

12/31
Nr opisu: 0000127215
Oględziny jako kluczowy dowód w postępowaniu związanym z wypadkiem lotniczym.
[Aut.]: Robert Konieczka.
W: Prawne i techniczne aspekty wykorzystania przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Red. Elżbieta Dynia, Anna Marcisz-Dynia. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018, s. 32-42, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

13/31
Nr opisu: 0000127219   
Przesłuchiwanie świadków w postępowaniach związanych z wypadkiem lotniczym.
[Aut.]: Robert Konieczka, D. Frątczak.
-Probl. Kryminal. 2018 nr 300, s. 24-32, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

14/31
Nr opisu: 0000124553
Wiropłaty w implementacji PBN ICAO.
[Aut.]: Andrzej Fellner, Robert Konieczka.
W: XIII Krajowe Forum Wiropłatowe, Warszawa, 29 czerwca 2018 roku. Materiały pokonferencyjne. Prezentacje. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 1-25
Materiały w formie prezentacji PowerPoint

wiropłat ; PBN ; nawigacja powietrzna ; zarządzanie bezpieczeństwem

rotorcraft ; PBN ; air navigation ; safety management

15/31
Nr opisu: 0000127217
Zagrożenia bezpieczeństwa lotów wynikające z emitowania wiązki lasera w kierunku statku powietrznego.
[Aut.]: Robert Konieczka.
W: Logistyka lotnictwa. Teoria i praktyka. Red. Dariusz Ungiert. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Dęblin : Wydaw. Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2018, s. 259-272, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

16/31
Nr opisu: 0000121166   
Zdefiniowanie przyczyn i okoliczności wypadków lotniczych w postępowaniach przygotowawczych związanych z ich zaistnieniem.
[Aut.]: Robert Konieczka.
-Prz. Komun. 2018 R. 73 nr 1, s. 8-11, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

przyczyna wypadku lotniczego ; incydent lotniczy ; badanie przyczyn wypadku lotniczego

cause of an air accident ; air accident ; investigation of the causes of the accident

17/31
Nr opisu: 0000121168
General methodology of the activities undertaken by the authorities investigating aviation occurrences.
[Aut.]: Robert Konieczka.
W: Aplikace simulatoru ve vycviku leteckych specialistu. Mezinarodni konference SimSchool 2017, Ostrava - Mosnov, 15. - 16. 9. 2017. [Dokument elektroniczny]. Mosnov : LET'S FLY s.r.o., 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 102-109, bibliogr. 14 poz.

18/31
Nr opisu: 0000116370   
How to secure basic evidence after an aviation accident.
[Aut.]: Robert Konieczka.
-Sci. J. Sil. Univ. Technol., Ser. Transp. 2017 vol. 94, s. 65-74, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

wypadek lotniczy ; miejsce wypadku ; zapis danych ; konserwacja ; rejestr operacji ; rejestrator danych lotu

aviation accident ; accident scene ; data record ; maintenance ; operation record ; flight data recorder

19/31
Nr opisu: 0000121162
Istota niesprawności technicznej jako przesłanki do odmowy wypłaty odszkodowania związanego z opóźnieniem lotu.
[Aut.]: Robert Konieczka.
W: Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie. Red. Elżbieta Dynia, Lidia Brodowski. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017, s. 214-222. Punktacja MNiSW 20.000

opóźnienie lotu ; odszkodowanie ; niesprawność techniczna ; przewoźnik

flight delay ; compensation ; technical failure ; carrier

20/31
Nr opisu: 0000105811   
Istota głównych uszkodzeń struktury samolotu Boeing 737-400 identyfikowanych podczas przeglądów typu C.
[Aut.]: P. Golda, Robert Konieczka.
-Sci. J. Sil. Univ. Technol., Ser. Transp. 2016 vol. 90, s. 71-89, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

uszkodzenie ; przegląd samolotu ; uszkodzenie konstrukcji ; samolot pasażerski ; korozja ; konserwacja profilaktyczna

damage ; plane overhaul ; structural damage ; passenger plane ; corrosion ; preventive maintenance

21/31
Nr opisu: 0000114289
Part and responsibility of general aviation aircraft commander - problems of qualifictions and definitions.
[Aut.]: Robert Konieczka, Eugeniusz Piechoczek.
W: Aplikace simulatoru ve vycviku leteckych specialistu. SimSchool 2016, Ostrava - Mosnov, 16. - 17. 9. 2016. [Dokument elektroniczny]. Mosnov : LET'S FLY s.r.o., 2016, dysk opyczny (CD-ROM) s. 73-82, bibliogr. 7 poz.

22/31
Nr opisu: 0000111823
Śmigłowiec Mi-26. Zaglądamy do wnętrza wielkiego śmigłowca.
[Aut.]: Robert Konieczka.
-Aeroplan 2016 nr 1, s. 37-41

śmigłowiec Mi-26 ; konstrukcja

Mi-26 helicopter ; construction

23/31
Nr opisu: 0000104824   
Lotnictwo jako specyficzna dziedzina opiniowania przez biegłego sądowego.
[Aut.]: Robert Konieczka.
-Probl. Kryminal. 2015 nr 290, s. 51-57, bibliogr. 20 poz.
Toż w jęz ang. s. 109-114, dostęp online: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-3bee9f0b-0f72-4e21-9b23-124613d412a0/c/Robert_Konieczka_-_Wersja_angielska.pdf. Punktacja MNiSW 9.000

wypadek lotniczy ; biegły sądowy ; prawo lotnicze

aircraft accident ; expert ; air law

24/31
Nr opisu: 0000095860   
Odladzanie lotniskowe statków powietrznych.
[Aut.]: Robert Konieczka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2015 z. 86, s. 55-64, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

odladzanie statków powietrznych ; odśnieżanie ; płyn odladzający ; zagrożenie oblodzeniem ; zabezpieczenie przeciwoblodzeniowe

de-icing of aircrafts ; snow removal ; de-icing fluid ; risks of ice formation ; protection against ice formation

25/31
Nr opisu: 0000101606   
Perspektywy rozwoju samolotów ultralekkich.
[Aut.]: A. Koniczek, Robert Konieczka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2015 z. 88, s. 69-85, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

samolot ultralekki ; licencja pilota ; Urząd Lotnictwa Cywilnego

ultralight airplane ; pilot licence ; Civil Aviation Authority

26/31
Nr opisu: 0000104822   
Potencjalne zagrożenia podczas wykonywania oględzin miejsca wypadku lotniczego.
[Aut.]: Robert Konieczka.
-Probl. Kryminal. 2015 nr 289, s. 11-19, bibliogr. 19 poz.
Toż w jęz. ang. s. 64-71, dostęp online: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-34650d77-57b6-4818-b0fb-1136692e227f/c/Konieczka_ang.pdf. Punktacja MNiSW 9.000

wypadek lotniczy ; bezpieczeństwo lotów ; zasobnik ciśnieniowy ; pożar statku powietrznego ; paliwo lotnicze ; zagrożenie bezpieczeństwa ; oględziny statku powietrznego ; środki pirotechniczne ; materiały niebezpieczne ; uzbrojenie statku powietrznego

accident ; flight safety ; pressure tank ; fire ; aircraft ; aviation fuel ; security threats ; visual inspection of the aircraft ; pyrotechnics ; hazardous materials ; arming air

27/31
Nr opisu: 0000099716
Węzłowe problemy naruszania części karnej Prawa Lotniczego.
[Aut.]: Robert Konieczka.
W: Internacjonalizacja i europeizacja Prawa Lotniczego. Księga pamiątkowa ku czci profesora Marka Żylicza. Praca zbiorowa. Pod red. Anny Konert. Warszawa : Oficyna Wydaw. Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 44-49

28/31
Nr opisu: 0000099350
Węzłowe problemy odrębności postępowań związanych z wypadkiem lotniczym.
[Aut.]: Robert Konieczka.
W: Prawo lotnicze i technologie. Nowe wyzwania dla międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego oraz technologii lotniczych. Red. Elżbieta Dynia. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015, s. 211-218

29/31
Nr opisu: 0000099354
Specyfika opiniowania przez biegłego sądowego z zakresu lotnictwa.
[Aut.]: Robert Konieczka.
W: Dwunasta (XII) Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych. Red. Magdalena Świądkowska-Rektorek. Częstochowa : Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych, 2014, s. 62-77

wypadek lotniczy ; zdarzenie lotnicze ; prawo lotnicze ; biegły sądowy

aircraft accident ; aircraft incident ; air law ; expert witness

30/31
Nr opisu: 0000099355
Wpływ cech konstrukcyjnych śmigłowców oraz warunków ich eksploatacji na hałas emitowany we wnętrzu statku powietrznego i jego otoczeniu.
[Aut.]: Bogusław Łazarz, Robert Konieczka, Jarosław Kozuba.
W: Mechanika w lotnictwie. ML-XV 2012. T. 1. Pod red. Krzysztofa Sibilskiego. Warszawa : Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2012, s. 343-359, bibliogr. 38

śmigłowiec ; hałas lotniczy ; redukcja hałasu ; ochrona przed hałasem

helicopter ; aircraft noise ; noise reduction ; noise protection

31/31
Nr opisu: 0000099357
Lotnictwo Straży Granicznej.
[Aut.]: Robert Konieczka.
W: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991-2011, Koszalin, 19-20.05.2011 r. Materiały poseminaryjne. T. 2. Oprac. Dariusz Krupa]. Koszalin : Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej, 2011, s. 309-334, bibliogr. 38 poz.

lotnictwo ; straż graniczna ; wyposażenie ; szkolenie

aircraft ; border guards ; equipment ; training

stosując format:
Nowe wyszukiwanie