Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOMOREK JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 61Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/61
Nr opisu: 0000135958   
Assessment of the potential of polish fly ashes as a source of rare earth elements.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Joanna Komorek, B. Białecka, Jacek Nowak, A. Klupa.
-Ore Geol. Rev. 2020 vol. 124, s. 1-17, bibliogr. 50 poz.. Impact Factor 3.868. Punktacja MNiSW 140.000

popiół lotny ; pierwiastki ziem rzadkich ; itr ; surowce krytyczne

fly ash ; rare earth elements ; yttrium ; critical raw materials

2/61
Nr opisu: 0000135722   
The impact of a Neogene basaltoid intrusion on the distribution of rare earth elements and yttrium in Carboniferous rocks from the Sumina area, Poland (SW part of Upper Silesian Coal Basin).
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Joanna Komorek, Jacek Nowak, Małgorzata Lewandowska.
-Acta Geol. Pol. 2020 vol. 70 no. 1, s. 31-49, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 0.797. Punktacja MNiSW 70.000

pierwiastki ziem rzadkich ; itr ; intruzja neogeniczna ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

rare earth elements ; yttrium ; neogenic intrusion ; Upper Silesian Coal Basin

3/61
Nr opisu: 0000129511   
Apatite in coal from bed 361 in the south-western part of the Upper Silesian Coal Basin.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska, A. Klupa.
W: Mining of Sustainable Development, 28 November 2018, Gliwice, Poland [online]. Eds. Iwona Jonczy, Joanna Komorek. Bristol : Institute of Physics, 2019, (plik pdf) art. no. 012001 s. 1-10, bibliogr. 18 poz. (IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 261 1755-1315). Punktacja MNiSW 20.000

4/61
Nr opisu: 0000129373   
Mining of Sustainable Development, 28 November 2018, Gliwice, Poland [online]. Eds. Iwona Jonczy, Joanna Komorek.
Bristol : Institute of Physics, 2019, (plik pdf) 696 s.
(IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 261 1755-1315). Punktacja MNiSW 80.000

5/61
Nr opisu: 0000127341
Apatyt w węglu z pokładu 361 w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska, A. Klupa.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2018. Konferencja naukowa, Gliwice, 28 listopada 2018. Informator konferencyjny. Gliwice : Usługi Komputerowe i Poligraficzne Jan Gębka, Dariusz Gębka, 2018, s. 57

apatyt ; węgiel ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

apatite ; coal ; Upper Silesian Coal Basin

6/61
Nr opisu: 0000124068   
Ashes from bituminous coal burning in fluidized bed boilers as a potential source of rare earth elements.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska, Jacek Nowak, B. Białecka, J. Całusz Moszko, A. Klupa.
-Gosp. Sur. Miner. 2018 t. 34 z. 2, s. 21-36, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.425. Punktacja MNiSW 20.000

pierwiastki ziem rzadkich ; itr ; popiół lotny fluidalny ; popiół denny fluidalny ; surowiec krytyczny

rare earth elements ; yttrium ; fluidized bed fly ash ; fluidized bed bottom ash ; critical raw material

7/61
Nr opisu: 0000126240   
The high temperature ashes (HTA) from bituminous coal combustion as a potential resource of rare earth elements.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska.
-Gosp. Sur. Miner. 2018 t. 34 z. 3, s. 135-150, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 0.425. Punktacja MNiSW 20.000

pierwiastki ziem rzadkich i itr ; REY ; wysokotemperaturowy popiół węglowy ; HTA ; surowce krytyczne

are earth elements and yttrium ; REY ; high-temperature ash ; HTA ; critical raw materials

8/61
Nr opisu: 0000125057   
The impact of a Neogene basalt intrusion on the optical properties and internal structure of the dispersed organic matter in Carboniferous strata (SW-part USCB).
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Magdalena Kokowska-Pawłowska, Joanna Komorek, A. Klupa, Małgorzata Lewandowska, Jacek Nowak.
-Acta Geol. Pol. 2018 vol. 68 no. 2, s. 249-262, bibliogr. 78 poz.. Impact Factor 1.344. Punktacja MNiSW 25.000

właściwości optyczne ; koks naturalny ; intruzja neogeniczna ; karbonizacja

optical properties ; natural coke ; neogenic intrusion ; carbonization

9/61
Nr opisu: 0000108754   
Dystrybucja pierwiastków ziem rzadkich (REE) w procesie sekwencyjnego ługowania wegla z pokładu 404 KWK "Pniówek" (GZW).
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Joanna Komorek, M. Osadnik, Agata Jakóbik, Małgorzata Lewandowska.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 5 (17), s. 21-37, bibliogr. 47 poz.
Tytuł zeszytu: Geochemia i geologia środowiska terenów uprzemysłowionych. Red. Marek Pozzi. Punktacja MNiSW 6.000

pierwiastki ziem rzadkich ; sekwencyjne chemiczne ługowanie ; warstwy rudzkie ; GZW

rare-earth elements ; sequential chemical leaching ; Ruda beds ; USCB

10/61
Nr opisu: 0000111300   
Internal structure of vitrinite and sporinite in the view of micro-FTIR spectroscopy using the example of coal from the seam 405 of the Upper-Slesian Coal Basin (USCB).
[Aut.]: Joanna Komorek.
-Arch. Mining Sci. 2016 vol. 61 iss. 4, s. 729-748, bibliogr.. Impact Factor 0.550. Punktacja MNiSW 20.000

witrynit ; sporynit ; struktura wewnętrzna ; mikro-FTIR

vitrinite ; sporinite ; internal structure ; micro-FTIR

11/61
Nr opisu: 0000105298
Charcoal preserved in the pyroclastic rocks formed during the Neogene volcanic episode, Lower Silesia, Poland.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, A. Klupa, M. Kłusek, Magdalena Kokowska-Pawłowska, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska, Jacek Nowak.
W: 67th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology, September 5-11, 2015, Potsdam, Germany. ICCP Program & abstract book. Eds. Jolanta Kus, Petra David, Stavros Kalaitzidis, Hans-Martin Schulz, Reinhard F. Schsenhofer. Stuttgart : Schweizerbart Science Publishers, 2015, s. 70-71, bibliogr. 5 poz. (Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften ; H. 87 1860-1782)

12/61
Nr opisu: 0000105301
Differentiation of some trace elements content in coal seams from Ruda Beds, SW-part of the USCB, Poland.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Barbara* Białecka, J. Całusz Moszko, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska.
W: 67th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology, September 5-11, 2015, Potsdam, Germany. ICCP Program & abstract book. Eds. Jolanta Kus, Petra David, Stavros Kalaitzidis, Hans-Martin Schulz, Reinhard F. Schsenhofer. Stuttgart : Schweizerbart Science Publishers, 2015, s. 76-77, bibliogr. 6 poz. (Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften ; H. 87 1860-1782)

13/61
Nr opisu: 0000105297
Lanthanides from coal seams of Ruda Beds in south-west part of the USBC, Poland.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Barbara* Białecka, J. Całusz Moszko, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska.
W: 67th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology, September 5-11, 2015, Potsdam, Germany. ICCP Program & abstract book. Eds. Jolanta Kus, Petra David, Stavros Kalaitzidis, Hans-Martin Schulz, Reinhard F. Schsenhofer. Stuttgart : Schweizerbart Science Publishers, 2015, s. 68-69, bibliogr. 6 poz. (Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften ; H. 87 1860-1782)

14/61
Nr opisu: 0000105306
Micro-FTIR investigation of aliphatic components in sporinite thermally treated within the range 400-1200oC.
[Aut.]: Joanna Komorek.
W: 67th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology, September 5-11, 2015, Potsdam, Germany. ICCP Program & abstract book. Eds. Jolanta Kus, Petra David, Stavros Kalaitzidis, Hans-Martin Schulz, Reinhard F. Schsenhofer. Stuttgart : Schweizerbart Science Publishers, 2015, s. 102-103, bibliogr. 3 poz. (Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften ; H. 87 1860-1782)

15/61
Nr opisu: 0000099439   
Rare earth elements of Orzeskie Beds of south-west part Upper Silesian Coal Basin (Poland).
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Barbara* Białecka, J. Całus-Moszko, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska.
-Arch. Mining Sci. 2015 vol. 60 iss. 1, s. 157-172, bibliogr. 74 poz.. Impact Factor 0.448. Punktacja MNiSW 20.000

pierwiastki ziem rzadkich ; REE ; węgiel kamienny ; warstwy orzeskie ; GZW

rare-earth elements ; REE ; hard coal ; Orzesze bed ; USCB

16/61
Nr opisu: 0000105299
The distribution of rare earth elements (REE) during sequential chemical leaching of coals from Ruda and Orzesze beds, USCB, Poland.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Agata Jakóbik, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska.
W: 67th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology, September 5-11, 2015, Potsdam, Germany. ICCP Program & abstract book. Eds. Jolanta Kus, Petra David, Stavros Kalaitzidis, Hans-Martin Schulz, Reinhard F. Schsenhofer. Stuttgart : Schweizerbart Science Publishers, 2015, s. 72-73, bibliogr. 7 poz. (Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften ; H. 87 1860-1782)

17/61
Nr opisu: 0000105300
The impact of Neogene basalt intrusion on optical properties of organic matter in the Carboniferous beds, SW-part of the USCB, Poland.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Magdalena Kokowska-Pawłowska, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska, Jacek Nowak, A. Klupa.
W: 67th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology, September 5-11, 2015, Potsdam, Germany. ICCP Program & abstract book. Eds. Jolanta Kus, Petra David, Stavros Kalaitzidis, Hans-Martin Schulz, Reinhard F. Schsenhofer. Stuttgart : Schweizerbart Science Publishers, 2015, s. 74-75, bibliogr. 6 poz. (Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften ; H. 87 1860-1782)

18/61
Nr opisu: 0000095960   
Application of reflectance parameters in the estimation of the structural order of coals and carbonaceous materials. Precision and bias of measurements derived from the ICCP structural working group.
[Aut.]: S. Pusz, A. G. Borrego, D. Alvarez, I. Camean, V. du Cann, S. Duber, W. Kalkreuth, Joanna Komorek, J. Kus, B. K. Kwiecińska, M. Libera, M. Marques, M. Misz-Kennan, Rafał Morga, S. Rodrigues, Ł. Smędowski, I. Suarez-Ruiz, Joanna* Strzezik.
-Int. J. Coal Geol. 2014 vol. 131, s. 147-161, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 3.381. Punktacja MNiSW 40.000

współczynnik odbicia ; strukturalny ; antracyt ; XRD ; spektroskopia Ramana ; TEM

reflectance parameter ; structural order ; anthracite ; XRD ; Raman spectroscopy ; TEM

19/61
Nr opisu: 0000091814   
Specific types of coal macerals from Orzesze and Ruda beds from "Pniówek" coal mine (Upper Silesian coal basin - Poland) as a manifestation of thermal metamorphism.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska.
-Arch. Mining Sci. 2014 vol. 59 iss. 1, s. 77-91, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

macerał ; warstwy rudzkie ; warstwy orzeskie ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; refleksyjność witrynitu

maceral ; Ruda bed ; Orzesze bed ; Upper Silesian Coal Basin ; vitrinite reflectance

20/61
Nr opisu: 0000087925
Changes of the vitrinite and liptinite structures during heating under inert conditions according to the results of Micro-FTIR spectroscopy.
[Aut.]: Joanna Komorek.
W: 65th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology. ICCP, Sosnowiec, Poland, 25-31th August 2013. Program & abstract book. Eds: J. Ciesielczuk [et al.]. Sosnowiec : [b.w.], 2013, s. 76-77, bibliogr. 3 poz.

21/61
Nr opisu: 0000087922
Differentiation of Ni, Co, Cr, Cu, Zn and Pb content in coal seams from the Orzesze beds SW-part of Upper Silesia Coal Basin - Poland.
[Aut.]: B. Białecka, J. Całus-Moszko, Zdzisław Adamczyk, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska.
W: 65th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology. ICCP, Sosnowiec, Poland, 25-31th August 2013. Program & abstract book. Eds: J. Ciesielczuk [et al.]. Sosnowiec : [b.w.], 2013, s. 57-58, bibliogr. 4 poz.

22/61
Nr opisu: 0000077873   
Zastosowanie analizy spektralnej w podczerwieni w mikroobszarze (mikro-FTIR) do charakterystyki struktury wewnętrznej witrynitu i liptynitu.
[Aut.]: Joanna Komorek.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 1, s. 43-50, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

witrynit ; analiza spektralna ; mikro-FTIR ; analiza spektralna w podczerwieni w mikroobszarze

vitrinite ; spectral analysis ; micro-FTIR ; spectral analysis of infrared radiation in micro-area

23/61
Nr opisu: 0000088705   
Zmiany struktury wewnętrznej witrynitu i liptynitu poddanych oddziaływaniu temperatury w zakresie 400-1200 o C.
[Aut.]: Joanna Komorek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 206 s., bibliogr. 107 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 503)
Rozprawa habilitacyjna

struktura wewnętrzna ; witrynit ; liptynit ; własności optyczne ; rentgenowska analiza fazowa ; analiza spektralna w podczerwieni

internal structure ; vitrinite ; liptinite ; optical properties ; X-ray phase analysis

24/61
Nr opisu: 0000073078
Final report on application of reflectance for estimation of Structural Order Working Group (Structural WG) 2002-2010.
[Aut.]: S. Pusz, D. Alvarez, I. Camean, V. du Cann, S. Duber, A. Gomez-Borrego, W. Kalkreuth, Joanna Komorek, J. Kus, B. Kwiecińska, M. Markques, M. Misz, Rafał Morga, S. Rodrigues, Łukasz* Smędowski, I. Suarez-Ruiz.
-ICCP News 2011 no. 52, s. 13-17, bibliogr. 3 poz.

25/61
Nr opisu: 0000059466   
Ocena stopnia zanieczyszczenia gruntów wybranymi pierwiastkami w gminie Pawłowice.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Joanna Komorek, A. Kozik, Katarzyna Nowińska.
-Gór. i Geol. 2010 t. 5 z. 4, s. 7-19, bibliogr. 8 poz.

zanieczyszczenie gruntu ; pierwiastek śladowy

ground pollution ; trace element

26/61
Nr opisu: 0000062769   
Peculiarities of petrographic composition of coking coals in southwest part of Upper Silesian Coal Basin (Poland) as a result of thermal metamorphism influence.
[Aut.]: Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska, Krystian** Probierz.
-Arch. Mining Sci. 2010 vol. 55 iss. 4, s. 783-798, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.312

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; utwory pstre ; metamorfizm termalny ; fluoryzująca substancja bitumiczna ; refleksyjność witrynitu

Upper Silesian Coal Basin ; red beds ; thermal metamorphism ; fluorescing bituminous substance ; vitrinite reflectance

27/61
Nr opisu: 0000101530
Historia termiczna złoża węgla kamiennego Sabero (NW Hiszpania). Wyniki badań anizotropii optycznej węgla i inkluzji fluidalnych.
[Aut.]: D. Botor, T. Tobola, Rafał Morga, Joanna Komorek.
W: Geologie uhelnych panvi. 7. Cesko-polska konference, 21.-23.10.2009, Ostrava. Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics, 2009, s. 17-22 (Documenta Geonica ; 2009/2)

28/61
Nr opisu: 0000050917
Zastosowanie badań petrologicznych w procesach uzyskiwania "czystych" paliw węglowych.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska.
-Prz. Gór. 2009 t. 65 nr 7/8, s. 67-72, bibliogr. 8 poz.

paliwo węglowe ekologiczne ; badanie petrologiczne węgla ; wzbogacanie miału węglowego ; czyste technologie węglowe

ecological coal fuel ; petrological coal examination ; cleaning of coal smalls ; clean coal technologies

29/61
Nr opisu: 0000073079
Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w mikroobszarze (micro-FTIR) do badań struktury wewnętrznej macerałów węgla kamiennego.
[Aut.]: Rafał Morga, Joanna Komorek.
W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008, s. 80-81

węgiel kamienny ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; spektroskopia w podczerwieni w mikroobszarze ; semifuzynit

hard coal ; Upper Silesian Coal Basin ; micro-FTIR spectroscopy ; semifusinite

30/61
Nr opisu: 0000040261   
Evolution of optical properties of vitrinite, sporinite and semifusinite in response to heating under inert conditions.
[Aut.]: Joanna Komorek, Rafał Morga.
-Int. J. Coal Geol. 2007 vol. 71 iss. 4, s. 389-404, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 1.625

witrynit ; sporytnit ; semifuzynit ; anizotropia optyczna ; RIS

vitrinite ; sporinite ; semifusinite ; optical anisotropy ; reflectance indicating surface

31/61
Nr opisu: 0000022786
Charakterystyka zmian cech optycznych liptynitu i intertynitu pod wpływem obróbki termicznej.
[Aut.]: Rafał Morga, Joanna Komorek.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2006. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 71-83, bibliogr. 16 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1736 Górnictwo ; z. 273)

liptynit ; inertynit ; sporynit ; właściwości optyczne ; karbonizat węglowy ; obróbka termiczna

liptinite ; inertinite ; sporinite ; optical properties ; coal char ; thermal treatment

32/61
Nr opisu: 0000029452
Charakterystyka zmian składu petrograficznego węgla z KWK Zofiówka.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska.
-Gór. i Geol. 2006 t. 1 z. 3, s. 67-79, bibliogr. 10 poz.

jakość węgla ; Kopalnia Węgla Kamiennego Zofiówka ; skład petrograficzny ; uwęglenie

coal quality ; Zofiówka Hard Coal Mine ; petrography composition ; coalification

33/61
Nr opisu: 0000023923
Monitoring petrologiczny jakości węgla kamiennego. (Pokłady węgla - procesy przeróbcze - produkt handlowy). Praca zbiorowa. Pod red. Krystiana Probierza.
[Aut.]: Stanisław** Błaszczyński, Wiesław** Gabzdyl, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska, Marek Marcisz, Jan** Szpyrka, Adam Wasilczyk.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, 188 s., bibliogr. 86 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 115)

węgiel kamienny ; jakość węgla kamiennego ; wzbogacanie węgla ; proces produkcyjny ; petrologia węgla ; petrografia ; petrograficzny skład węgla

hard coal ; hard coal quality ; coal cleaning ; production process ; petrology of coal ; petrography ; petrographic composition of coal

34/61
Nr opisu: 0000016294
Charakterystyka porównawcza własności optycznych witrynitu, sporynitu i semifuzynitu, poddanych obróbce termicznej, na przykładzie węgla z pokładu 405/1 KWK Jankowice.
[Aut.]: Joanna Komorek, Rafał Morga.
W: Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla. 25 lat Instytutu Geologii Stosowanej. VI Konferencja, Gliwice, 23 listopada 2005. Instytut Geologii Stosowanej. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskej w Gliwicach, Komisja Nauk Geologicznych PAN. Oddział w Katowicach, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski Sosnowiec. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, s. 89-98, bibliogr. 18 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1696 Górnictwo ; z. 268)

35/61
Nr opisu: 0000021728
Internal structure of thermally altered vitrinite in the view of FTIR and Raman spectroscopy examination.
[Aut.]: Rafał Morga, Joanna Komorek.
W: 57th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology. ICCP, Patras, Greece, 18-23 September 2005. Abstracts. [B.m.] : [ICCP], 2005, s. 29

36/61
Nr opisu: 0000073174
Optical properties of sporinite and semifusinite subjected to thermal treatment.
[Aut.]: Joanna Komorek, Rafał Morga.
W: 57th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology. ICCP, Patras, Greece, 18-23 September 2005. Abstracts. [B.m.] : [ICCP], 2005, s. 30

37/61
Nr opisu: 0000011213
Zmiany własności optycznych struktury wewnętrznej witrynitu z węgla koksowego pod wpływem obróbki termicznej.
[Aut.]: Joanna Komorek, Rafał Morga.
-Prz. Gór. 2005 t. 61 nr 1, s. 35-42, bibliogr. 44 poz.

obróbka termiczna ; węgiel koksowy ; witrynit

thermal treatment ; coking coal ; vitrinite

38/61
Nr opisu: 0000010304
Wpływ muskowitu i zealitów na grafityzację witrynitu w trakcie laboratoryjnej karbonizacji.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Joanna Komorek, Rafał Morga.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 29-38, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1649 Górnictwo ; z. 260)

39/61
Nr opisu: 0000014318
Zmienność cech optycznych i struktury witrynitu poddanego oddziaływaniu temperatur w zakresie 400-1200 o Celsjusza.
[Aut.]: Rafał Morga, Joanna Komorek.
Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2004, 74, [3] s.
(Prace Geologiczne ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych 152 0079-3361)

40/61
Nr opisu: 0000006327
Monitoring jakości węgla kamiennego od złoża poprzez procesy eksploatacji i przeróbki do produktu handlowego.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Wiesław** Gabzdyl, Marek Marcisz, A. Wasilczyk, Małgorzata Lewandowska, Joanna Komorek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 483 s., bibliogr. 162 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 52)

węgiel kamienny ; wzbogacanie węgla ; jakość węgla kamiennego

hard coal ; coal enrichment ; coal quality

41/61
Nr opisu: 0000008267   
Vitrinite reflectance property change during heating under inert conditions.
[Aut.]: Joanna Komorek, Rafał Morga.
-Int. J. Coal Geol. 2003 vol. 54 iss. 1/2, s. 125-136, bibliogr.. Impact Factor 0.786

42/61
Nr opisu: 0000006467
Wpływ substancji wiążącej w preparatach mikroskopowych na kształt krzywych spektralnych, uzyskanych podczas badań węgla we fluorescencji.
[Aut.]: Rafał Morga, Joanna Komorek.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 143-151, bibliogr. 2 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1599 Górnictwo ; z. 257)

analiza fluorescencyjna ; krzywa spektralna ; uwęglenie

fluorescence analysis ; spectral curve ; coalification

43/61
Nr opisu: 0000001152   
Relationship between the maximum and the random reflectance of vitrinite for coal from the Upper Silesian Coal Basin (Poland).
[Aut.]: Joanna Komorek, Rafał Morga.
-Fuel 2002 vol. 81 nr 7, s. 969-971, bibliogr. 5 poz.. Impact Factor 1.000

44/61
Nr opisu: 0000003771
Wpływ obróbki termicznej na własności optyczne i strukturę wewnętrzną antracytu.
[Aut.]: Rafał Morga, Joanna Komorek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 111-128, bibligr. 21 poz.

45/61
Nr opisu: 0000003796
Wyznaczanie stopnia uwęglania za pomocą cyfrowej analizy obrazu.
[Aut.]: Joanna Komorek, Ewa Krzeszowska, Rafał Morga.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 85-92, bibligr. 7 poz.

46/61
Nr opisu: 0000073080
Changes of optical properties of vitrinite subjected to heating under inert conditions.
[Aut.]: Joanna Komorek, Rafał Morga.
W: The 53rd Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology, Copenhagen, Denmark, August 12-19, 2001. The Society for Organic Petrology (TSOP), International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP) Session 15th August 2001. Abstracts. Ed. by H. Petersen. Copenhagen : International Committee for Coal and Organic Petrology, 2001, s. 92

47/61
Nr opisu: 0000003524   
Charakterystyka własności optycznych witrynitu, poddanego obróbce termicznej, na przykładzie węgla z pokładu 833/1 kopalni "Gliwice".
[Aut.]: Joanna Komorek, Rafał Morga.
W: IV Konferencja "Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla", Gliwice, 15-16 listopada 2001. Instytut Geologii Stosowanej. Wydział Gónictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Komisja Nauk Geologicznych PAN. Oddział w Katowicach, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski w Sosnowcu. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, s. 59-73, bibliogr. 21 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1515 Górnictwo ; z. 249)

48/61
Nr opisu: 0000073075
Relationship between optical properties of sporinite and vitrinite subjected to the thermal treatment in laboratory conditions.
[Aut.]: Joanna Komorek, Rafał Morga, Ewa Krzeszowska.
-Acta Univ. Carolinae, Geol. 2001 vol. 45 nr 2/4, s. 65-74, bibliogr. 23 poz.

49/61
Nr opisu: 0000073074
Use of digital image analysis and reflectance measurements for determination of petrographic composition of coal.
[Aut.]: Joanna Komorek, Ewa Krzeszowska, Rafał Morga.
-Acta Univ. Carolinae, Geol. 2001 vol. 45 nr 2/4, s. 59-64, bibliogr. 12 poz.

50/61
Nr opisu: 0000073081
Use of digital picture analysis for determination of petrographic composition of coal.
[Aut.]: Joanna Komorek, Ewa Krzeszowska, Rafał Morga.
W: The 53rd Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology, Copenhagen, Denmark, August 12-19, 2001. The Society for Organic Petrology (TSOP), International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP) Session 15th August 2001. Abstracts. Ed. by H. Petersen. Copenhagen : International Committee for Coal and Organic Petrology, 2001, s. 93

51/61
Nr opisu: 0000003525   
Zastosowanie cyfrowej analizy obrazu do ustalania składu petrograficznego węgla.
[Aut.]: Joanna Komorek, Ewa Krzeszowska, Rafał Morga.
W: IV Konferencja "Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla", Gliwice, 15-16 listopada 2001. Instytut Geologii Stosowanej. Wydział Gónictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Komisja Nauk Geologicznych PAN. Oddział w Katowicach, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski w Sosnowcu. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, s. 51-58, 2 tabl. bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1515 Górnictwo ; z. 249)

52/61
Nr opisu: 0000005474
Badania refleksyjności anizotropii optycznej witrynitu.
[Aut.]: Joanna Komorek, Rafał Morga.
-Prz. Gór. 2000 t. 56 nr 3, s. 26-31, bibliogr. 32 poz.

53/61
Nr opisu: 0000004250
Charakterystyka własności optycznych węgla zmetamorfizowanego termicznie na przykładzie KWK "Jas-Mos", ruch górniczy Moszczenica.
[Aut.]: J. Smuda, Joanna Komorek, Rafał Morga.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 1: Rozpoznawanie złóż. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 489-498, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

54/61
Nr opisu: 0000004283
Minerały węglanowe w pyle kopalnianym na przykładzie KWK "Anna".
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Joanna Komorek.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 1: Rozpoznawanie złóż. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 23-32, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

55/61
Nr opisu: 0000004272
Próba identykacji grup macerałów węgla kamiennego za pomocą cyfrowego analizatora obrazu.
[Aut.]: Joanna Komorek, Ewa Krzeszowska, Rafał Morga.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 1: Rozpoznawanie złóż. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 241-249, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

56/61
Nr opisu: 0000005575
Własności optyczne witrynitu poddanego obróbce termicznej na przykładzie węgla z kopalni "Chwałowice" w GZW.
[Aut.]: Joanna Komorek, Rafał Morga, M. Lewandowski.
-Prz. Gór. 2000 t. 56 nr 11, s. 36-40, bibliogr. 12 poz.

57/61
Nr opisu: 0000007614   
Substancja mineralna w pyle kopalnianym o frakcji poniżej 10 m na przykładzie KWK "Anna".
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, Joanna Komorek.
W: Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla. III Konferencja z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Jana Kuhla, Gliwice, 18-19 listopada 1999. Katedra Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Komisja Nauk Geologicznych PAN. Oddział w Katowicach, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski w Sosnowcu. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, s. 17-20, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1436 Górnictwo ; z. 243)

58/61
Nr opisu: 0000007622   
Uwagi o metodyce badań zdolności odbicia światła witrynitu.
[Aut.]: Rafał Morga, Joanna Komorek.
W: Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla. III Konferencja z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Jana Kuhla, Gliwice, 18-19 listopada 1999. Katedra Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Komisja Nauk Geologicznych PAN. Oddział w Katowicach, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski w Sosnowcu. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, s. 91-98, bibliogr. 18 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1436 Górnictwo ; z. 243)

59/61
Nr opisu: 0000024276
Anizotropia optyczna węgla na tle struktur tektonicznych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Joanna Komorek, Rafał Morga, Marek** Pozzi.
-Karbo 1998 R. 43 nr 1/2, s. 11-18, bibliogr. 24 poz.

60/61
Nr opisu: 0000073069
Optical anisotropy of vitrinite in coal seams from the fold area in the Upper Sileasian Coal Basin (Poland).
[Aut.]: Joanna Komorek, Rafał Morga, Marek** Pozzi.
W: Proceedings of the XIII International Congress on the Carboniferous and Permian, Kraków, Poland, 28th August - 2nd September, 1995. Pt. 2. Eds: M. Podemski [et al.]. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 1997, s. 183-192, bibliogr. 5 poz. (Prace Państwowego Instytutu Geologicznego ; 157)

61/61
Nr opisu: 0000085471
Zmienność jakości węgla pokładów warstw załęskich monokliny Zofiówki.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Joanna Komorek.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XVII Sympozjum, Kraków, 13-14 kwietnia 1994. Materiały. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1994, s. 114-117

stosując format:
Nowe wyszukiwanie