Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOCUREK JACEK
Liczba odnalezionych rekordów: 38Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/38
Nr opisu: 0000117936   
Kinetics of enantiomerically enriched synthesis of solketal esters using native and SBA-15 supported P. fluorescens lipase.
[Aut.]: Aurelia* Zniszczoł, Katarzyna Szymańska, Jacek Kocurek, J. Bryjak, Krzysztof Walczak, Andrzej* Jarzębski.
-Chem. Process Eng. 2017 vol. 38 no. 2, s. 209-215, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.892. Punktacja MNiSW 15.000

bio-enancjoselektywność ; solketal ; kinetyka typu ping-pong ; transestryfikacja

bioenantioselectivity ; solketal ; ping-pong kinetics ; transesterification

2/38
Nr opisu: 0000104503   
Low back-pressure hierarchically structured multichannel microfluidic bioreactors for rapid protein digestion. Proof of concept.
[Aut.]: Katarzyna Szymańska, M. Pietrowska, Jacek Kocurek, K. Maresz, A. Koreniuk, Julita Mrowiec-Białoń, P. Widłak, E. Magner, Andrzej* Jarzębski.
-Chem. Eng. J. 2016 vol. 287, s. 148-154, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 6.216. Punktacja MNiSW 45.000

ciągła ekstrakcja białka ; enzym unieruchomiony ; reaktor mikrofluidalny

continuous protein digestion ; immobilized enzyme ; microfluidic reactor

3/38
Nr opisu: 0000101668
Reaktory mikrofluidalne - właściwości, inżynieria, zastosowanie.
[Aut.]: Katarzyna Szymańska, Aurelia* Zniszczoł, Klaudia* Odrozek, Wojciech Pudło, A. Koreniuk, K. Maresz, Jacek Kocurek, Julita Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski.
W: 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce - energia - materiały". TECHEM 8, Rzeszów 30.08 - 4.09.2015 r. Materiały kongresowe. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 120, bibliogr. 3 poz.

mikroreaktor ; immobilizacja enzymów ; indukcja wymiana masy

microreactor ; enzymes immobilisation ; induction of mass transfer

4/38
Nr opisu: 0000097039   
Patent. Polska, nr 216 673. Sposób doprowadzania i odbioru płynu, zwłaszcza gazu z reaktora dwuzłożowego. B01J 8/04, B01D 53/86.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Jan* Thullie, Michał** Palica, Alicja Kocur, Jacek Kocurek, Andrzej* Jarzębski.
Zgłosz. nr 393 739 z 26.01.2011. Opubl. 30.05.2014, 4 s.

reaktor ; gaz ; doprowadzanie płynu ; odbiór płynu

reactor ; gas ; fluid supplying ; fluid collecting

5/38
Nr opisu: 0000095309   
Immobilization of invertase on silica monoliths with hierarchical pore structure to obtain continuous flow enzymatic microreactors of high performance.
[Aut.]: Katarzyna Szymańska, Wojciech Pudło, Julita Mrowiec-Białoń, A. Czardybon, Jacek Kocurek, Andrzej* Jarzębski.
-Microporous Mesoporous Mater. 2013 vol. 170, s. 75-82, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 3.209. Punktacja MNiSW 35.000

monolity o hierarchicznej strukturze porowatej ; monolity w biokatalizie ; mikroreaktor enzymatyczny ; immobilizowana inwertaza

hierarchically structured monoliths ; monoliths in biocatalysis ; enzymatic microreactor ; immobilized invertase ; sucrose hydrolysis

6/38
Nr opisu: 0000056324   
Application of the QMOM in research on the behavior of solid-liquid suspensions.
[Aut.]: Marcin Lemanowicz, M. H. Al-Rashed, Andrzej Gierczycki, Jacek Kocurek.
-Chem. Biochem. Eng. Q. 2009 vol. 23 iss. 2, s. 143-151, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 0.387

agregacja ; rozpad ; równanie bilansu populacji ; PBE ; rozkład wielkości cząstek ; PSD ; kwadraturowa metoda momentów ; QMOM ; Mathcad

aggregation ; breakage ; population balance equation ; PBE ; particle size distribution ; PSD ; quadrature method of moments ; QMOM ; Mathcad

7/38
Nr opisu: 0000048948
Numerical investigations on aggregation and breakage process in a mixing vessel for different types of stirrers.
[Aut.]: Grzegorz Dzido, Andrzej Gierczycki, Jacek Kocurek.
W: Computer aided process engineering - current problems and trends. Ed. by Jan Thullie, Andrzej Gierczycki, Krzysztof Piotrowski. Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej. Gliwice : [Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego], 2008, s. 98-106, bibliogr. 19 poz.

8/38
Nr opisu: 0000048950
Pressure filtration of postgalvanic suspension.
[Aut.]: Michał** Palica, Jan* Thullie, Jacek Kocurek.
W: Computer aided process engineering - current problems and trends. Ed. by Jan Thullie, Andrzej Gierczycki, Krzysztof Piotrowski. Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej. Gliwice : [Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego], 2008, s. 112-119, bibliogr. 9 poz.

9/38
Nr opisu: 0000018173
Modelowanie filtracji ciśnieniowej zawiesiny flotokoncentratu węglowego.
[Aut.]: D. Malirz, Jacek Kocurek, Michał** Palica.
-Karbo 2006 R. 51 nr 1, s. 39-46, bibliogr. 14 poz.

filtracja ciśnieniowa ; flotokoncentrat węglowy

pressure filtration ; coal flotoconcentrate

10/38
Nr opisu: 0000032330   
Modelowanie rozdziału flotokoncentratu węgla kamiennego na bazie parametrów filtracyjnych.
[Aut.]: Michał** Palica, Jacek Kocurek, S. Szymczyk.
-Rocz. Ochr. Środ. 2006 t. 8, s. 215-237, bibliogr. 24 poz.

flotokoncentrat węglowy ; filtracja próżniowa ; modelowanie

coal flotation concentrate ; vacuum filtration ; modelling

11/38
Nr opisu: 0000018491   
Simulation and experimental verification of the filtration and filter cake compression model.
[Aut.]: Jacek Kocurek, Michał** Palica.
-Powder Technol. 2005 vol. 159 iss. 1, s. 17-26, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 1.219

zawieszenie ; separacja ; modelowanie

suspension ; separation ; modelling

12/38
Nr opisu: 0000012693
Zastosowanie równania bilansu populacji do opisu dwufazowych układów dyspersyjnych.
[Aut.]: Andrzej Gierczycki, Grzegorz Dzido, Jacek Kocurek.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 280-283, bibliogr. 44 poz.

13/38
Nr opisu: 0000008582
Agregacja i rozpad cząstek ciała stałego w mieszalnikach.
[Aut.]: Andrzej Gierczycki, Grzegorz Dzido, Jacek Kocurek.
-Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 1, s. 123-141, bibliogr. 44 poz.. Impact Factor 0.337

agregacja ; ciało stałe ; cząstka ; mieszalnik ; równanie bilansu populacji ; Turbo Pascal

aggregation ; solid body ; particle ; mixer ; population balance equation ; Turbo Pascal

14/38
Nr opisu: 0000011009
Badania kinetyki procesów agregacji i rozpadu cząstek kredy w mieszalniku dla różnych typów mieszadeł.
[Aut.]: Grzegorz Dzido, Andrzej Gierczycki, Jacek Kocurek.
-Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/1, s. 843-848, bibliogr. 4 poz.. Impact Factor 0.337

mieszalnik zbiornikowy ; agregacja ; rozpad ; średnica Sautera ; cząstki kredy ; kinetyka

container mixer ; aggregation ; breakage ; Sauter mean diameter ; chalk particles ; kinetics

15/38
Nr opisu: 0000011011
Flokulacja i rozpad agregatów fraktalnych w mieszalnikach.
[Aut.]: Andrzej Gierczycki, Grzegorz Dzido, Jacek Kocurek.
-Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/1, s. 883-888, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.337

ewolucja populacja agregatów ciała stałego ; ciecz ; flokulacja ; mieszanie ; model matematyczny ; równanie bilansu populacji

evolution of solid aggregates ; liquid ; flocculation ; mixing ; mathematical model ; population balance equation

16/38
Nr opisu: 0000015233
Modelowanie procesu filtracji ciśnieniowej zawiesin pogalwanicznych.
[Aut.]: Michał** Palica, Jan* Thullie, Jacek Kocurek, G. Zacharski.
-Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/3, s. 1443-1448, bibliogr. 4 poz.. Impact Factor 0.337

zawiesina pogalwaniczna ; filtracja ciśnieniowa ; modelowanie matematyczne ; modelowanie procesów

post-galvanized suspension ; pressure filtration ; mathematical modelling ; process modelling

17/38
Nr opisu: 0000007837   
Pomiar mocy mieszania w mieszalnikach wibracyjnych.
[Aut.]: Jacek Kocurek, Andrzej Gierczycki, Grzegorz Dzido.
-Przem. Chem. 2004 t. 83 nr 3, s. 145-147, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 0.256

mieszalnik wibrujący ; moc mechaniczna ; pomiar ; stanowisko badawcze

vibrating mixer ; mechanical power ; measurement ; test stand

18/38
Nr opisu: 0000006734   
Procesy aglomeracji i rozpadu w aparatach typu zbiornikowego z mieszaniem mechanicznym.
[Aut.]: Grzegorz Dzido, Andrzej Gierczycki, Jacek Kocurek.
-Przem. Chem. 2004 t. 83 nr 1, s. 25-31, bibliogr. 46 poz.. Impact Factor 0.256

aparat typu zbiornikowego z mieszaniem mechanicznym ; aglomeracja materiału ; rozpad ; przegląd literaturowy

agitated vessel ; agglomeration of materials ; breakage ; literature review

19/38
Nr opisu: 0000001520
Intensyfikacja mechanicznego odwadniania zawiesin fosfogipsu.
[Aut.]: Michał** Palica, Jacek Kocurek, Grzegorz Dzido.
-Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 1, s. 27-28, bibliogr.12 poz.

20/38
Nr opisu: 0000001522
Modelowanie rozdziału zawiesin tworzących ściśliwe osady o różnej podatności na ciśnienie.
[Aut.]: Jacek Kocurek, Michał** Palica.
-Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 1, s. 16-18, bibliogr. 9 poz.

21/38
Nr opisu: 0000005720   
Rozdzielanie zawiesin ciał stałych w cieczach na drodze filtracji z kompresją tworzonego osadu. [Cz.] 2. Wyznaczanie parametrów filtracyjnych zawiesin oraz doświadczalna weryfikacja modelu.
[Aut.]: Jacek Kocurek, Michał** Palica.
-Rocz. Ochr. Środ. 2003 t. 5, s. 87-122, bibliogr. 10 poz.

zawiesina ciało stałe-ciecz ; filtracja ; osad ; kompresja ; symulacja komputerowa

solid-liquid suspension ; filtration ; sludge ; compression ; computer simulation

22/38
Nr opisu: 0000000587
Badania filtrowalności zawiesiny fosfogipsu w skali laboratoryjnej.
[Aut.]: Jacek Kocurek, Grzegorz Dzido, Michał** Palica.
-Karbo 2002 R. 47 nr 2, s. 66-71, bibliogr. 11 poz.

23/38
Nr opisu: 0000028703
Badania mieszalnika wibracyjnego.
[Aut.]: Andrzej Gierczycki, Grzegorz Dzido, Jacek Kocurek.
-Inż. Apar. Chem. 2002 R. 41 nr 4s, s. 47-48, bibliogr. 8 poz.

24/38
Nr opisu: 0000007991   
Rozdzielanie zawiesin ciał stałych w cieczach na drodze filtracji z kompresją tworzonego osadu. [Cz.] 1. Teoretyczny opis filtracji z równoczesną kompresją osadu.
[Aut.]: Jacek Kocurek, Michał** Palica.
-Rocz. Ochr. Środ. 2002 t. 4, s. 133-165, bibliogr. 41 poz.

25/38
Nr opisu: 0000003823
Wybrane zagadnienia teorii filtracji i kompresji osadów.
[Aut.]: Michał** Palica, Jacek Kocurek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, 139 s., bibliogr. 58 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 24)

26/38
Nr opisu: 0000001709
Zastosowanie modelu matematycznego do określania parametrów filtracyjnych zawiesin.
[Aut.]: Jacek Kocurek, Michał** Palica.
-Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3C, s. 735-740, bibliogr. 5 poz.. Impact Factor 0.473

27/38
Nr opisu: 0000012203   
Badanie strefy kompresji ściśliwych placków filtracyjnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jacek Kocurek.
Gliwice, 2000, 141, XXV s., bibliogr. 38 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Michał** Palica

28/38
Nr opisu: 0000005567
Numeryczna symulacja rozdziału zawiesin ciał stałych w cieczach na drodze filtracji i kompresji osadu.
[Aut.]: Jacek Kocurek, Michał** Palica.
-Inż. Apar. Chem. 2000 R. 39 nr 6, s. 19-24, bibliogr. 19 poz.

29/38
Nr opisu: 0000004433   
Wpływ flokulantu CARBAFLOCK F-106 na stopień odwodnienia wybranych zawiesin odpadowych w czasie periodycznej filtracji wirowej.
[Aut.]: Grzegorz Dzido, Jacek Kocurek, Michał** Palica, Jerzy** Raczek.
W: Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w przeróbce surowców mineralnych i odpadów. VI Międzynarodowa Konferencja Przeróbki Kopalin, Szczyrk, 18-10.09.2000 r.. Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 67-74, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1479 Górnictwo ; z. 245)

30/38
Nr opisu: 0000036743
Testy filtracji ciśnieniowej dla mieszanin flotokoncentratu i koncentratu po hydrocyklonach.
[Aut.]: Michał** Palica, Jacek Kocurek.
W: I Ogólnopolska konferencja na temat Operacje mechaniczne inżynierii procesowej, Łódź-Spała 1997. Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, Politechnika Łódzka. Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Katedra Aparatury Procesowej. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 1997, s. 157-164, bibliogr. 13 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 779 Inżynieria Chemiczna i Procesowa ; nr 21)

31/38
Nr opisu: 0000034918   
Badania filtracji zawiesin powstałych podczas produkcji kwasu cytrynowego metodą wgłębną.
[Aut.]: Alicja Kocur, Grzegorz Dzido, Jacek Kocurek, Janusz Wójcik.
-Przem. Chem. 1996 t. 75 nr 7, s. 264-265, bibliogr. 9 poz.

32/38
Nr opisu: 0000035349
Badania odwodnienia zawiesiny tworzącej osad o szerokiej strefie kompresji.
[Aut.]: Jacek Kocurek, Michał** Palica.
-Inż. Chem. Proces. 1996 t. 17 z. 4, s. 589-597, bibliogr. 7 poz.

33/38
Nr opisu: 0000038259
Badania filtracji zawiesin powstałych przy produkcji kwasu cytrynowego metodą wgłębną.
[Aut.]: A. Dynda, Grzegorz Dzido, Jacek Kocurek, Janusz Wójcik.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 56

34/38
Nr opisu: 0000032961
Badania filtrowalności drobnoziarnistej zawiesiny bieli tytanowej w wodzie.
[Aut.]: Michał** Palica, Jacek Kocurek.
-Inż. Apar. Chem. 1995 R. 34 nr 3, s. 23-27, bibliogr. 14 poz.

35/38
Nr opisu: 0000032936
Odwadnianie zawiesiny gipsu hydraulicznego na testowym filtrze ciśnieniowym.
[Aut.]: Andrzej** Falecki, Jacek Kocurek, Michał** Palica, Jerzy** Raczek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1995 z. 131, s. 159-174, bibliogr. 13 poz.

36/38
Nr opisu: 0000044995
Wzrost zawilgocenia placków pofiltracyjnych w strefie oddmuchu dla niektórych zawiesin.
[Aut.]: Michał** Palica, Jacek Kocurek.
-Inż. Apar. Chem. 1993 R. 32 nr 2, s. 29-32, bibliogr. 8 poz.

37/38
Nr opisu: 0000052331
Możliwości stosowania testowego filtru ciśnieniowego w badaniach współczynnika ściśliwości placka.
[Aut.]: Michał** Palica, Jacek Kocurek.
-Inż. Apar. Chem. 1992 R. 31 nr 4, s. 17-21, bibliogr. 13 poz.

38/38
Nr opisu: 0000052328
Wpływ ciśnienia oddmuchu na wtórne zawilgocenie placka uzyskiwanego podczas filtracji próżniowej ciągłej zawiesin gipsów.
[Aut.]: Jacek Kocurek, Władysław** Mróz, Michał** Palica.
-Inż. Apar. Chem. 1992 R. 31 nr 3, s. 16-18, bibliogr. 7 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie