Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KNOSALA R
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/24
Nr opisu: 0000137151
Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze. 2. Cz. 2. Red. Ryszard Knosala. Pod red. Ryszarda Knosali.
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2020, 1336 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 80.000

2/24
Nr opisu: 0000132661
Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze. Cz. 1. Pod red. Ryszarda Knosali.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019, 1024 s.
Publikacja nie należy do bbliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 80.000

3/24
Nr opisu: 0000121733   
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali.
Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, 850 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 20.000

4/24
Nr opisu: 0000121737   
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali.
Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, 850 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 20.000

5/24
Nr opisu: 0000127270
Podstawy konstrukcji maszyn. Ćwiczenia.
[Aut.]: R. Knosala, Aleksander Gwiazda, Andrzej Baier, Piotr Gendarz.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2018, 284 s., bibliogr. 48 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

połączenie wciskowe ; połączenie tarciowe ; połączenie śrubowe ; połączenie spawane ; sprzęgło kołnierzowe ; łożysko hydrodynamiczne ; łożysko toczne ; przekładnia pasowa ; przekładnia zębata ; hamulec klockowy ; przykłady obliczeń ; konstrukcja maszyn

press connection ; friction connection ; screw connection ; welded joint ; flange coupling ; hydrodynamic bearing ; rolling bearing ; belt transmission ; gear ; block brake ; examples of calculations ; machine construction

6/24
Nr opisu: 0000114304   
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali.
Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, 882 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 20.000

7/24
Nr opisu: 0000114399   
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali.
Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, 867 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 20.000

8/24
Nr opisu: 0000120428
Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy. Red. Ryszard Knosala.
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2017, 1047 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 80.000

9/24
Nr opisu: 0000109195   
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali.
Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, 1068 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

10/24
Nr opisu: 0000109198   
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali.
Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, 955 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

11/24
Nr opisu: 0000109187   
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali.
Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, 1033 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

12/24
Nr opisu: 0000109197   
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali.
Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, 899 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

13/24
Nr opisu: 0000090135
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali.
Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, 1084 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

14/24
Nr opisu: 0000090134
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali.
Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, 1023 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

15/24
Nr opisu: 0000109857
Innovations in management and production engineering. Ed. Ryszard Knosala.
Katowice : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, 273 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

16/24
Nr opisu: 0000085971
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Pod red. Ryszarda Knosali.
Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, 948 s.

17/24
Nr opisu: 0000065763
Podstawy konstrukcji maszyn. Przykłady obliczeń.
[Aut.]: R. Knosala, Aleksander Gwiazda, Andrzej Baier, Piotr Gendarz. Wyd. 1 dodr..
Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2009, 249 s., bibliogr. 48 poz.

połączenie wciskowe ; połączenie tarciowe ; połączenie śrubowe ; połączenie spawane ; sprzęgło kołnierzowe ; łożysko hydrodynamiczne ; łożysko toczne ; przekładnia pasowa ; przekładnia zębata

press connection ; friction connection ; screw connection ; welded joint ; flange coupling ; hydrodynamic bearing ; rolling bearing ; belt drive ; gear

18/24
Nr opisu: 0000038276
Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. Nowe metody i systemy.
[Aut.]: R. Knosala, Grzegorz Gołda, K. Hys, M. Jurczyk-Bunkowska, A. Kasprzycki, M. Kołosowski, A. Kucińska, I. Łapuńska, Ł. Mach.
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2007, 333 s., bibliogr.

wspomaganie zarządzania ; komputerowe wspomaganie zarządzania ; zarządzanie jakością ; łańcuch dostaw ; planowanie produkcji

management supporting ; computer aided management ; quality management ; supply chain ; production planning

19/24
Nr opisu: 0000015317
Zintegrowany system wspomagania logistycznych decyzji przedsiębiorstwa w sferze zaopatrzenia i dystrybucji.
[Aut.]: Grzegorz Gołda, R. Knosala.
-Zarz. Przeds. 2004 nr 1, s. 2-12

system wspomagania decyzji ; system logistyczny ; system dystrybucji ; przedsiębiorstwo przemysłowe

decision support system ; logistics system ; distribution system ; industrial enterprise

20/24
Nr opisu: 0000084573
Harmonogramowanie produkcji w warunkach zakłóceń, wspomaganie systemem eksperckim.
[Aut.]: Krzysztof Kalinowski, R. Knosala.
-Zarz. Przeds. 2003 nr 1, s. 12-23, bibliogr. 12 poz.

harmonogramowanie produkcji ; system ekspercki ; system produkcyjny ; reprezentacja wiedzy

production scheduling ; expert system ; production system ; knowledge representation

21/24
Nr opisu: 0000082496
Metoda sterowania produkcją w gnieździe wytwórczym w warunkach jednoczesnej produkcji wieloasortymentowej.
[Aut.]: Adrian Kampa, R. Knosala.
-Zarz. Przeds. 2002 R. 5 nr 2, s. 41-55, bibliogr. 9 poz.

sterowanie produkcją ; gniazdo produkcyjne ; produkcja wieloasortymentowa ; harmonogramowanie produkcji ; system doradczy ; system komputerowy ; optymalizacja produkcji

production control ; production cell ; multiassortment production ; production scheduling ; expert system ; computer system ; production optimization

22/24
Nr opisu: 0000084549
Rescheduling of manufacturing systems with use of an expert system.
[Aut.]: Krzysztof Kalinowski, R. Knosala.
W: Naradie 2002. Medzinarodna konferencia, Kocovce, Slovenska Republika, 11.4.2002 = Tools 2002. International conference. Katedra vyrobnych systemov. Strojnicka fakulta STU Bratislava [et al.]. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 8

23/24
Nr opisu: 0000082493
Szacowanie kosztów wytwarzania wybranych klas elementów maszyn na podstawie podobieństwa elementów.
[Aut.]: Grzegorz Ćwikła, R. Knosala.
-Zarz. Przeds. 2002 R. 5 nr 2, s. 19-32, bibliogr. 11 poz.

części maszyn ; koszt produkcji ; podobieństwo elementów ; system komputerowy ; szacowanie kosztów ; PROLOG ; sieć semantyczna

machine components ; production cost ; elements similarity ; computer system ; costs estimation ; PROLOG ; semantic network

24/24
Nr opisu: 0000082253
Określanie podobieństwa konstrukcyjno-technologicznego jako podstawa szybkiego szacowania kosztów wytwarzania elementów maszyn.
[Aut.]: Grzegorz Ćwikła, R. Knosala.
W: Manufacturing'01. Współczesne problemy wytwarzania. Konferencja naukowo-techniczna, Poznań 8-9 listopada 2001 r. T. 1. Red. Z. Weiss. Poznań : Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 47-54, bibliogr. 5 poz.

koszty wytwarzania ; szacowanie kosztów ; podobieństwo konstrukcyjne ; sieć semantyczna ; obiekt elementarny ; podobieństwo technologiczne

manufacturing costs ; costs estimation ; construction similarity ; semantic network ; elementary object ; technological similarity

stosując format:
Nowe wyszukiwanie