Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KLUCZKA JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 79Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/79
Nr opisu: 0000135277   
Funkcjonalizacja strukturalno-przestrzenna biodegradowalnych kompozytów na bazie lignocelulozy z drewna iglastego do zastosowań w budownictwie.
[Aut.]: Stefan Pradelok, Piotr Sakiewicz, Piotr Sakiewicz, Joanna Kluczka, Krzysztof Piotrowski, Klaudiusz Gołombek, Ewa Jonda, Mateusz Lis, G. Płaczek, B. Janik, I. Herdy, S. Orda, A. Kawczyńska.
-PM News 2020 wyd. 23, s. 22

kompozyt biodegradowalny ; lignoceluloza ; budownictwo

biodegradable composite ; lignocellulosis ; civil engineering

2/79
Nr opisu: 0000134758   
Removal of boron and manganese ions from wet-flue gas desulfurization wastewater by hybrid chitosan-zirconium sorbent.
[Aut.]: Joanna Kluczka.
-Polymers 2020 vol. 12 iss. 3, art. no. 635 s. 1-13, bibliogr. 58 poz.. Impact Factor 3.426. Punktacja MNiSW 100.000

adsorpcja boru ; adsorpcja jonów manganu ; izotermy adsorpcji ; badania kolumnowe ; desorpcja ; biopolimer

boron adsorption ; manganese ion adsorption ; adsorption isotherms ; column studies ; desorption ; biopolymer

3/79
Nr opisu: 0000134760   
Własności separacyjno-transportowe nanostrukturalnych membran polimerowo-haloizytowych.
[Aut.]: Dorota Kosmalska, D. Boryń, M. Kruk, A. Stanik, Nicola Kucharczyk, Krzysztof Piotrowski, Joanna Kluczka, Mariola Rajca, Irena Korus, Marcin Staszuk, Piotr Sakiewicz.
W: Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki 2019. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2020, s. 337-345, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

haloizyt ; PCL ; mixed matrix membrane ; MMM ; glinokrzemian

halloysite ; PCL ; mixed matrix membrane ; MMM ; aluminosilicate

4/79
Nr opisu: 0000129761   
Boron adsorption removal by commercial and modified activated carbons.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Wojciech Pudło, Katarzyna Krukiewicz.
-Chem. Eng. Res. Des. 2019 vol. 147, s. 30-42, bibliogr. 64 poz.. Impact Factor 3.350. Punktacja MNiSW 140.000

usuwanie boru ; adsorbent węglowy ; mannit ; modyfikacja żeliwa ; uzdatnianie wody ; ksylitol

boron removal ; carbon adsorbent ; mannitol ; modification ; water purification ; xylitol

5/79
Nr opisu: 0000128972   
Chitosan hydrogel beads supported with ceria for boron removal.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Gabriela Dudek, Alicja Kazek-Kęsik, Małgorzata* Gnus.
-Int. J. Mol. Sci. 2019 vol. 20 iss. 7, art. no 1567 s. 1-19, bibliogr. 55 poz.. Impact Factor 4.556. Punktacja MNiSW 140.000

biopolimer ; uwodniony dwutlenek ceru ; adsorpcja boru

biopolymer ; cerium dioxide hydrate ; boron adsorption

6/79
Nr opisu: 0000129272   
The use of lanthanum ions and chitosan for boron elimination from aqueous solutions.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Gabriela Dudek, Alicja Kazek-Kęsik, Małgorzata* Gnus, Maciej Krzywiecki, Krzysztof Mitko, Katarzyna Krukiewicz.
-Polymers 2019 vol. 11 iss. 4, art. no. 718 s. 1-21, bibliogr. 63 poz.. Impact Factor 3.426. Punktacja MNiSW 100.000

hydrożel chitozanowy granulki ; bioadsorbent ; wodorotlenek lantanu ; usuwanie boru

chitosan hydrogel bead ; bioadsorbent ; lanthanum hydroxide ; boron removal

7/79
Nr opisu: 0000118090   
Boron removal by adsorption on cobalt(II) doped chitosan bio-composite.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Artur* Tórz, Dorota* Łącka, Alicja Kazek-Kęsik, Jakub Adamek.
-J. Polym. Environ. 2018 vol. 26 iss. 5, s. 2039-2048, bibliogr. 50 poz.. Impact Factor 2.765. Punktacja MNiSW 30.000

adsorpcja boru ; hydrożel chitozanu ; wytrącanie wodorotlenku kobaltu

boron adsorption ; chitosan hydrogel ; cobalt hydroxide precipitation

8/79
Nr opisu: 0000124330   
Patent. Polska, nr 228 765. Kompozycja mieszaniny do odkwaszania gleb rolnych lub leśnych. Int. Cl. C09K 17/40, C05G 3/04, C05G 1/00.
Politechnika Śląska, Gliwice
Twórcy: Joanna Kluczka, Maria** Zołotajkin, Jerzy** Ciba.
Zgłosz. nr 408 233 z 19.05.2014. Opubl. 30.05.2018, 4 s.

gleba ; odkwaszanie ; mieszanina

soil ; deacidification ; mixture

9/79
Nr opisu: 0000124760   
Zirconium-chitosan hydrogel beads for removal of boron from aqueous solutions.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Małgorzata* Gnus, Alicja Kazek-Kęsik, Gabriela Dudek.
-Polymer 2018 vol. 150, s. 109-118, bibliogr. 48 poz.. Impact Factor 3.771. Punktacja MNiSW 40.000

chitozan ; wodorotlenek cyrkonu ; adsorpcja boru

chitosan ; zirconium hydroxide ; boron adsorption

10/79
Nr opisu: 0000117904   
Assessment of aluminum bioavailability in alum sludge for agricultural utilization.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Maria** Zołotajkin, Jerzy** Ciba, M. Staroń.
-Environ. Monit. Assess. 2017 vol. 189 iss. 8, art no. 422 s. 1-8, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 1.804. Punktacja MNiSW 25.000

osad ściekowy ; zanieczyszczenie gleby

sewage sludge ; soil contamination ; alum sludge ; bioavailable aluminum

11/79
Nr opisu: 0000123454   
Correlations between iron content in knee joint tissues and chosen indices of peripheral blood morphology.
[Aut.]: B. Brodziak-Dopierała, W. Roczniak, Agata Jakóbik-Kolon, Joanna Kluczka, B. Koczy, J. Kwapuliński, M. Babuśka-Roczniak.
-Adv. Clin. Exp. Med. 2017 vol. 26 no. 7, s. 1077-1083, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 1.262. Punktacja MNiSW 15.000

żeliwo ; tkanka kostna ; kość piszczelowa ; kość udowa

iron ; bone tissue ; tibia ; femur

12/79
Nr opisu: 0000113752   
Factors that affect the content of cadmium, nickel, copper and zinc in tissues of the knee joint.
[Aut.]: W. Roczniak, B. Brodziak-Dopierała, E. Cipora, Agata Jakóbik-Kolon, Joanna Kluczka, M. Babuśka-Roczniak.
-Biol. Trace Elem. Res. 2017 vol. 176, s. 201-209, bibliogr. 48 poz.. Impact Factor 2.361. Punktacja MNiSW 15.000

kadm ; nikiel ; miedź ; cynk ; staw kolanowy ; wskaźnik

cadmium ; nickel ; copper ; zinc ; knee joint ; factor

13/79
Nr opisu: 0000114780
Removal of boron from aqueous solution by composite chitosan beads.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Małgorzata* Gnus, Gabriela Dudek, Roman Turczyn.
-Sep. Sci. Technol. 2017 vol. 52 iss. 9, s. 1559-1571, bibliogr. 52 poz.. Impact Factor 1.200. Punktacja MNiSW 25.000

adsorpcja boru ; hydrożel chitozanu ; wodorotlenek żelaza (III) ; nanocząsteczka ditlenku tytanu

boron adsorption ; chitosan hydrogel ; iron(III) hydroxide ; titanium dioxide nanoparticle

14/79
Nr opisu: 0000109863   
Adsorpcja boru na chitozanie domieszkowanym kobaltem(II).
[Aut.]: Joanna Kluczka, Artur* Tórz, D. Łącka, R. Ponikiewski, Alicja Kazek-Kęsik, Jakub Adamek.
W: 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 IX 2016. Materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. Oprac. red. Sławomir Borysiak, Bogdan Czajka, Robert Pietrzak. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2016, s. 115

oczyszczanie wody ; oczyszczanie ścieków ; adsorpcja boru ; bor

water treatment ; wastewater treatment ; boron adsorption ; boron

15/79
Nr opisu: 0000114255   
Modified biopolymers as sorbents for the removal of boron from aqueous solution.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Małgorzata* Gnus, Gabriela Dudek, Roman Turczyn.
W: XXth Gliwice Scientific Meetings 2016, Gliwice, November 18-19, 2016 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 133, bibliogr. 6 poz.
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2016.pdf [dostęp 3 marca 2017]

16/79
Nr opisu: 0000113790   
Nowe sorbenty na bazie węgla aktywnego Filtrasorb 400 do usuwania boru z roztworów wodnych.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Marian Turek.
W: 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 września 2016. Materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. Oprac. red. Sławomir Borysiak, Bogdan Czajka, Robert Pietrzak. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2016, s. 181

sorbent ; węgiel aktywny ; usuwanie boru

sorbent ; activated carbon ; boron removal

17/79
Nr opisu: 0000114824
Otrzymywanie modyfikowanego materiału chitozanowego i jego zastosowanie w procesach odwadniania etanolu i usuwania boru.
[Aut.]: Małgorzata* Gnus, Gabriela Dudek, Roman Turczyn, Joanna Kluczka, Krystyna** Konieczny.
W: Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych, XXII konferencja, Malbork, 14-16 września, 2016. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 1-2

18/79
Nr opisu: 0000114783
Removal of boron from aqueous solution by composite chitosan beads.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Małgorzata* Gnus, Gabriela Dudek, Roman Turczyn.
W: Separation science - theory and practice 2016. Proceedings of the IVth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes, Brunów (Lwówek Śląski), Poland, 4-8 September 2016. Eds. A. Jakubiak-Marcinkowska, A. W. Trochimczuk. Wrocław University of Technology. Faculty of Chemistry. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 87

19/79
Nr opisu: 0000114905
Zastosowanie polimerowych materiałów hybrydowych w procesach perwaporacji, przenikania par oraz usuwania boru z roztworów wodnych.
[Aut.]: Małgorzata* Gnus, Gabriela Dudek, Roman Turczyn, Joanna Kluczka, Krystyna** Konieczny.
W: Mała Wielka Nauka. W labiryncie nauki, Łódź, 09-10 grudnia 2016 r. Materiały konferencyjne. Zbiór abstraktów. Red. Norbert Kępczak. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2016, s. 119, bibliogr. 5 poz.

materiały polimerowe ; chitozan ; alginian

polymeric materials ; chitosan ; alginate

20/79
Nr opisu: 0000099409   
Boron removal from aqueous solutions using an amorphous zirconium dioxide.
[Aut.]: Joanna Kluczka.
-Int. J. Environ. Res. 2015 vol. 9 iss. 2, s. 711-720, bibliogr.. Impact Factor 0.992. Punktacja MNiSW 20.000

usuwanie boru ; amorficzny dwutlenek cyrkonu ; chemisorpcja

boron removal ; amorphous zirconium dioxide ; chemisorption

21/79
Nr opisu: 0000100448   
Boron removal from water and wastewater using new polystyrene-based resin grafted with glycidol.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Teofil** Korolewicz, Maria** Zołotajkin, Jakub Adamek.
-Water Resour. Ind. 2015 vol. 11, s. 46-57, bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

usuwanie boru ; żywica ; izoterma sorpcji ; kinetyka ; termodynamika ; glicyd

boron removal ; resin ; sorption isotherm ; kinetics ; thermodynamics ; glycidol

22/79
Nr opisu: 0000099106
Karbonylki metali ciężkich w środowisku. Problemy badawcze, analityczne i zdrowotne.
[Aut.]: J. Cebula, Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka, W. Bieniaś, Maria** Zołotajkin.
W: Hutnicka a priemyselna analytika 2015. Zbornik prednasok zo XIII. rocnika slovensko-cesko-polskej konferencie, 20.-24.4.2015 Vratna dolina, Slovensko. Cesky Tesin : 2 Theta, 2015, s. 69-73, bibliogr. 4 poz.

toksyczność ; metale ciężkie ; karbonylek ; powietrze atmosferyczne

toxicity ; heavy metals ; carbonyl ; ambient air

23/79
Nr opisu: 0000101311
Otrzymywanie siarczanu(VI) i miedzi(II) i badanie jego właściwości.
[Aut.]: Joanna Kluczka.
W: Eksperymentalna chemia nieorganiczna. Praca zbiorowa. Pod red. Marka Smolika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, s. 241-251, bibliogr. 6 poz.

miedź ; siarczan miedzi ; preparatyka nieorganiczna

copper ; copper sulfate ; practical inorganic chemistry

24/79
Nr opisu: 0000096080
Utilization of fly ash zeolite for boron removal from aqueous solution.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Jolanta Trojanowska, Maria** Zołotajkin.
-Desalin. Water Treat. 2015 vol. 54 nr 7, s. 1839-1849, bibliogr. 50 poz.. Impact Factor 1.272. Punktacja MNiSW 20.000

usuwanie boru ; izoterma adsorpcji ; zeolit popiołu lotnego ; kinetyka ; termodynamika

boron removal ; adsorption isotherm ; fly ash zeolite ; kinetics ; thermodynamics

25/79
Nr opisu: 0000096079   
Comparison of the chemical properties of forest soil from the Silesian Beskid, Poland.
[Aut.]: Maria** Zołotajkin, A. Smoliński, Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka, Monika* Skwira.
-J. Chem. 2014, s. 1-8, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 0.772. Punktacja MNiSW 15.000

26/79
Nr opisu: 0000096081   
Metals interaction tested in children's hair originating from industrial and rural areas.
[Aut.]: J. Kwapuliński, Jerzy** Ciba, A. Trzcionka, Joanna Kluczka, P. Z. Brewczyński, M. Swoboda, T. Fulczyk, B. Szady, E. Stykowska, J. Trzcionka.
-Med. Śr. 2014 vol. 17 no. 3, s. 45-51, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

włosy ; dzieci ; teren przemysłowy ; teren rolniczy ; interakcja

hair ; children ; industrial area ; agricultural area ; interaction

27/79
Nr opisu: 0000079193
A new adsorbent for boron removal from aqueous solutions.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Teofil** Korolewicz, Maria** Zołotajkin, Wojciech Simka, M. Raczek.
-Environ. Technol. 2013 vol. 34 iss. 11, s. 1369-1376. Impact Factor 1.197. Punktacja MNiSW 25.000

adsorpcja boru ; klinoptylolit ; amorficzny dwutlenek cyrkonu

boron adsorption ; clinoptilolite ; amorphous zirconium dioxide

28/79
Nr opisu: 0000083194
Chemical elements. Compendium.
[Aut.]: Ewa** Bobrowska-Grzesik, Jerzy** Ciba, Andrzej** Grossman, Joanna Kluczka, Jolanta Trojanowska, Maria** Zołotajkin.
Cesky Tesin : 2 Theta, 2013, 223 s.

pierwiastki chemiczne ; chemia ogólna

chemical elements ; general chemistry

29/79
Nr opisu: 0000085183
Środowisko pracy a zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka, Maria** Zołotajkin.
W: Hutni a prumyslova analityka 2013. Sbornik prednasek z 11 rocniku cesko-polsko-slovencke konference, Lednice, Ceska republika, 22-25.4.2013. Cesky Tesin : 2 Theta, 2013, s. 68

środowisko pracy ; choroba zawodowa ; choroba nowotworowa ; substancja rakotwórcza

work environment ; occupational disease ; cancer ; carcinogenic substance

30/79
Nr opisu: 0000072366   
Speciation of aluminium in the water and bottom sediment of fish-breeding ponds.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Maria** Zołotajkin, Jerzy** Ciba.
-Arch. Environ. Prot. 2012 vol. 38 no. 1, s. 83-96, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 0.506. Punktacja MNiSW 15.000

aluminium ; specjacja ; woda stawowa ; osad denny

aluminium ; speciation ; pond water ; bottom sediment

31/79
Nr opisu: 0000071543   
Exchangeable and bioavailable aluminium in the mountain forest soil of Barania Góra Range (Silesian Beskids, Poland).
[Aut.]: Maria** Zołotajkin, Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka, Monika* Skwira, A. Smoliński.
-Water Air Soil Pollut. 2011 vol. 216 iss. 1/4, s. 571-580, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 1.625. Punktacja MNiSW 30.000

gleba leśna ; analiza specjacyjna ; Barania Góra ; Beskid Śląski ; mobilność ; aluminium

forest soil ; speciation analysis ; Barania Góra ; Silesian Beskids ; mobility ; aluminium

32/79
Nr opisu: 0000063928
Otrzymywanie siarczanu(VI) miedzi(II) i badanie jego właściwości.
[Aut.]: Joanna Kluczka.
W: Eksperymentalna chemia nieorganiczna. Praca zbiorowa. Pod red. Marka Smolika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 241-251, bibliogr. 8 poz.

preparatyka nieorganiczna ; miedź ; siarczan miedzi

practical inorganic chemistry ; copper ; copper sulfate

33/79
Nr opisu: 0000051073   
PLS-EP algorithm to predict aluminum content in soils of Beskid Mountains region.
[Aut.]: A. Smoliński, Maria** Zołotajkin, Jerzy** Ciba, Piotr Dydo, Joanna Kluczka.
-Chemosphere 2009 vol. 76 iss. 4, s. 565-571, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 3.253

aluminium ; gleba leśna ; Beskidy ; model PLS-EP ; wartość oddalona

aluminium ; forest soil ; Beskid Mountains ; PLS-EP model ; outlier

34/79
Nr opisu: 0000063865
Reactive polymers in mercury removal from electrolytic brine.
[Aut.]: Joanna Kluczka.
-Sep. Sci. Technol. 2009 vol. 44 iss. 15, s. 3698-3716, bibliogr. 39 poz.. Impact Factor 1.028

solanka elektrolityczna ; rtęć ; usuwanie rtęci ; polimer reaktywny

electrolytic brine ; mercury ; mercury removal ; reactive polymer

35/79
Nr opisu: 0000051722   
Wydzielanie rtęci z solanki na żelazie metalicznym.
[Aut.]: Joanna Kluczka.
-Przem. Chem. 2009 t. 88 nr 10, s. 1117-1120, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 0.332

wydzielanie rtęci ; solanka ; żelazo metaliczne ; adsorpcja

mercury separation ; brine ; metallic iron ; adsorption

36/79
Nr opisu: 0000036527
Otrzymywanie siarczanu(VI) i miedzi(II) i badanie jego właściwości.
[Aut.]: Joanna Kluczka.
W: Eksperymentalna chemia nieorganiczna. Praca zbiorowa. Pod red. Marka Smolika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 238-248, bibliogr. 8 poz.

miedź ; siarczan miedzi ; preparatyka nieorganiczna

copper ; copper sulfate ; practical inorganic chemistry

37/79
Nr opisu: 0000041555
Toksyczne formy glinu w wodzie i osadzie dennym stawów hodowlanych.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Maria** Zołotajkin, Jerzy** Ciba.
W: 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Opole, 7-11 września 2008. Księga streszczeń. Ed. P. Dżygiel [i in.]. [Opole] : [b.w.], 2008, s. 107

glin ; specjacja ; woda stawowa ; osad denny

aluminium ; speciation ; pond water ; bottom sediment

38/79
Nr opisu: 0000041575
Wydzielanie rtęci na żelazie metalicznym.
[Aut.]: Joanna Kluczka.
W: 51 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Opole, 7-11 września 2008. Księga streszczeń. Ed. P. Dżygiel [i in.]. [Opole] : [b.w.], 2008, s. 191

rtęć ; usuwanie rtęci ; żelazo ; solanka

mercury ; mercury removal ; iron ; brine

39/79
Nr opisu: 0000024699
Boron removal from wastewater using adsorbents.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Jolanta Trojanowska, Maria** Zołotajkin, Jerzy** Ciba, Marian Turek, Piotr Dydo.
-Environ. Technol. 2007 vol. 28 iss. 1, s. 105-113, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.735

40/79
Nr opisu: 0000040045   
Removal of boron dissolved in water.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Jerzy** Ciba, Jolanta Trojanowska, Maria** Zołotajkin, Marian Turek, Piotr Dydo.
-Environ. Prog. 2007 vol. 26 iss. 1, s. 71-77, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 1.000

węgiel aktywny ; nasycenie ; adsorpcja boru ; mannit

activated carbon ; impregnation ; boron adsorption ; mannitol

41/79
Nr opisu: 0000038232
Usuwanie boru z roztworów wodnych przez współstrącanie z wodorotlenkiem glinu.
[Aut.]: Jolanta Trojanowska, Joanna Kluczka, Jerzy** Ciba, Marian Turek, Piotr Dydo.
W: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE. International Conference on Chemistry and the Environment, Toruń, Poland, 9-12 September 2007. Abstract book. Eds: B. Buszewski, M. Michel. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 239
Tyt. okł.: 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. 11th International Conference on Chemistry and the Environment, Toruń, Poland, 9-12 September 2007. ICCE-DCE'2007. Chemistry, environment & human activity in civilization development

42/79
Nr opisu: 0000038231
Zastosowanie wymieniaczy jonowych do wydzielania rtęci z solanki elektrolitycznej.
[Aut.]: Joanna Kluczka.
W: 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS - DCE. International Conference on Chemistry and the Environment, Toruń, Poland, 9-12 September 2007. Abstract book. Eds: B. Buszewski, M. Michel. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 234
Tyt. okł.: 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. 11th International Conference on Chemistry and the Environment, Toruń, Poland, 9-12 September 2007. ICCE-DCE'2007. Chemistry, environment & human activity in civilization development

43/79
Nr opisu: 0000051075
Mercury removal from brines using adsorbents.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin.
W: 6th International Symposium on Speciation of Elements in Biological, Environmental and Toxicological Sciences, Białowieża, Poland, 21-25 June 2006. Book of abstracts. [Warszawa] : [BEL Studio], 2006, P F8/P/93

44/79
Nr opisu: 0000020370
Techniques for aluminium determination in acid soils.
[Aut.]: Maria** Zołotajkin, Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka.
W: 6th International Symposium on Speciation of Elements in Biological, Environmental and Toxicological Sciences, Białowieża, Poland, 21-25 June 2006. Book of abstracts. [Warszawa] : [BEL Studio], 2006, P F8/P/92

45/79
Nr opisu: 0000025503
Use of sorbents to mercury separation from the concentrated sodium chloride solutions.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Jerzy** Ciba, Agata Jakóbik-Kolon.
-Chem. Inż. Ekol. 2006 t. 13 nr 10, s. 1081-1087, bibliogr. 9 poz.

rtęć ; kompleksy chlorkowe rtęci ; solanka elektrolityczna ; adsorpcja ; węgiel aktywny ; celuloza modyfikowana

mercury ; mercury chloride complex ions ; electrolytic brine ; adsorption ; activated carbon ; modified celluloselntroduction

46/79
Nr opisu: 0000051072
Zastosowanie sorbentów do wydzielania rtęci ze stężonych roztworów chlorku sodu.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Jerzy** Ciba, Agata Jakóbik-Kolon.
W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Gdańsk, 18-22 września 2006. Materiały zjazdowe. Gdańsk : Wydział Chemiczny. Politechnika Gdańska, 2006, s. 203

rtęć ; wydzielanie rtęci ; roztwór NaCl

mercury ; mercury separation ; NaCl solution

47/79
Nr opisu: 0000022861
Badania nad strącaniem siarczku rtęci(II) z roztworów o dużym zasoleniu.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Jerzy** Ciba.
W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 18-22 września 2005. Materiały zjazdowe. Poznań : BETAGRAF, [2005], S8-P15

48/79
Nr opisu: 0000019611   
Boron removal from landfill leachate by means of nanofiltration and reverse osmosis.
[Aut.]: Piotr Dydo, Marian Turek, Jerzy** Ciba, Jolanta Trojanowska, Joanna Kluczka.
-Desalination 2005 vol. 184 iss. 1/3, s. 131-137, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.955

49/79
Nr opisu: 0000018096
Column system in removal of oxoborates from wastewater using granular activated carbon.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Jerzy** Ciba, Jolanta Trojanowska, Marian Turek, Piotr Dydo, Maria** Zołotajkin.
W: Annals of the Polish Chemical Society. Preliminary reports presented during XLVIII Annual Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, Poznań, September 18-22, 2005. Year 2005, vol. 2. Poznań : BETAGRAF, 2005, s. 185-189, bibliogr. 15 poz.

50/79
Nr opisu: 0000019612   
Electrodialytic treatment of boron-containing wastewater with univalent permselective membranes.
[Aut.]: Marian Turek, Piotr Dydo, Jerzy** Ciba, Jolanta Trojanowska, Joanna Kluczka, Barbara* Palka-Kupczak.
-Desalination 2005 vol. 185 iss. 1/3, s. 139-145, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.955

51/79
Nr opisu: 0000012967   
Obliczenia chemiczne. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Ciby.
[Aut.]: J. Bednorz, Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka, B. Lipowska, Marek** Smolik, Teresa** Suwińska, Jolanta Trojanowska, Marian Turek, Maria** Zołotajkin.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, 228 s., bibliogr. 5 poz.

52/79
Nr opisu: 0000012705
Przegląd metod specjacyjnego oznaczania glinu w glebach kwaśnych.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 320-322, bibliogr. 23 poz.

53/79
Nr opisu: 0000081867
Przegląd metod specjacyjnego oznaczania glinu w glebach kwaśnych.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka.
W: Współczesna chemia - człowiek i środowisko. 60 lat Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach 1945 - 2005. Konferencja, Gliwice, 16 - 17.06.2005. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 14

gleba kwaśna ; glin ; Al ; specjacja

acid soil ; aluminium ; Al ; speciation

54/79
Nr opisu: 0000020245
Usuwanie jonów oksoboranowych ze ścieków metodą adsorpcji na węglu aktywnym WG-12 w systemie kolumnowym.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Jolanta Trojanowska, Maria** Zołotajkin.
W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 18-22 września 2005. Materiały zjazdowe. Poznań : BETAGRAF, [2005], S8-P14, bibliogr. 7 poz.

55/79
Nr opisu: 0000020255
Zastosowanie zeolitów do oczyszczania kompostów otrzymywanych z odpadów komunalnych.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka, A. Gmerek.
W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 18-22 września 2005. Materiały zjazdowe. Poznań : BETAGRAF, [2005], S8-P86, bibliogr. 4 poz.

56/79
Nr opisu: 0000011630   
Comparison of methods for leaching heavy metals from composts.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka, Krzysztof Loska, Jan** Cebula.
-Waste Manage. 2003 vol. 23 iss. 10, s. 897-905, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 1.088

57/79
Nr opisu: 0000000338
Comparision of some wet decomposition methods for mercury determination in industrial waste.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka, Maria** Zołotajkin.
-Arch. Ochr. Środ. 2002 vol. 28 nr 4, s. 117-125, bibliogr. 29 poz.

58/79
Nr opisu: 0000000793   
Immobilizacja rtęci w odpadowym graficie i węglu aktywnym.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka.
-Przem. Chem. 2002 t. 81 nr 3, s. 181-183, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.180

59/79
Nr opisu: 0000019746
Investigation of mercury co-precipitation with metal sulfides.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka.
W: Annals of the Polish Chemical Society. XLIV Scientific Conference of Polish Chemical Society and Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry, Katowice, September 9-13, 2001. Year 2001. Warszawa : [Polish Chemical Society], 2001, s. 102-103, bibliogr. 5 poz.
Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society

60/79
Nr opisu: 0000021330   
Usuwanie rtęci z odpadów przemysłowych.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka.
-Przem. Chem. 2000 t. 79 nr 9, s. 305-307, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.234

61/79
Nr opisu: 0000014739   
Dezaktywacja metalicznej rtęci w materiałach użytkowych i odpadach przemysłowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Joanna Kluczka.
Gliwice, 1999, 167 s., bibliogr. 319 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. Jerzy** Ciba

62/79
Nr opisu: 0000008174
Instrukcja do ćwiczeń z chemii nieorganicznej. Praca zbiorowa. Pod red. J. Ciby.
[Aut.]: Joachim* Bednorz, Antonina** Dębska-Horecka, Teofil** Korolewicz, Joanna Kluczka, Barbara* Lipowska, Marek** Smolik, Teresa** Suwińska, Jolanta Trojanowska, Marian Turek, Maria** Zołotajkin. Wyd. 2 popr. i uzup..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, 207 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2168 0434-0825)

63/79
Nr opisu: 0000005076
The composting process effect on the chemical changes of mercury(II) sulphide in the municipal solid waste.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka, Maria** Zołotajkin.
-Arch. Ochr. Środ. 1999 vol. 25 nr 1, s. 125-132, bibliogr. 14 poz.

64/79
Nr opisu: 0000025266
Obliczenia chemiczne. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Ciby.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Teresa** Suwińska, Krystyna** Dubik, Joachim* Bednorz, Joanna Kluczka, Barbara* Lipowska, Jolanta Trojanowska, Marian Turek, Piotr** Górka. Wyd. 3 zm..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 261 s.
(Skrypt ; [Politechnika Śląska] nr 2069 0434-0825)

65/79
Nr opisu: 0000019677
Oznaczanie form chemicznych rtęci w odpadzie przemysłowym.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Jerzy** Ciba.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 253

66/79
Nr opisu: 0000028409
Przemiany siarczku rtęci podczas kompostowania odpadów komunalnych.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka, Maria** Zołotajkin.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Zawodzie, 8-10 czerwca 1998 r.. Zakład Chemii Nieorganicznej. Instytut Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii. Politechnika Śląska, Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 48

67/79
Nr opisu: 0000024729   
Patent. Polska, nr 173 628. Sposób usuwania śladowych ilości rtęci z tkanin użytkowych. Int. Cl. D06M 11/53, A62D 3/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka.
Zgłosz. nr 303 942 z 20.06.1994. Opubl. 30.04.1998, 3 s.

68/79
Nr opisu: 0000026761
Dezaktywacja rtęci metalicznej w tkaninach użytkowych.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1997 z. 135, s. 7-15, bibliogr. 8 poz.

69/79
Nr opisu: 0000042657
Badania nad usuwaniem rtęci metalicznej z materiałów budowlanych.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Zawodzie, 4-5 czerwca 1996 r.. Zakład Chemii Nieorganicznej. Instytut Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii. Politechnika Śląska, Zakład Toksykologii. Wydział Farmaceutyczny. Śląska Akademia Medyczna. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 47

70/79
Nr opisu: 0000035514
Instrukcja do ćwiczeń z chemii nieorganicznej. Praca zbiorowa. Pod red. J. Ciby.
[Aut.]: Joachim* Bednorz, A. Horecka, Joanna Kluczka, Teofil** Korolewicz, Barbara* Lipowska, Marek** Smolik, Teresa** Suwińska, Jolanta Trojanowska, Marian Turek, Maria** Zołotajkin.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, 196 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1958 0434-0825)

71/79
Nr opisu: 0000042536
Podział śladowych ilości zanieczyszczeń podczas krystalizacji Tl2SO4 w temperaturze 25 C.
[Aut.]: Marek** Smolik, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-4, J-22

72/79
Nr opisu: 0000033083
Distribution of trace amounts of impurities during manganese(II) sulfate crystallization at 20 C and 2 C.
[Aut.]: Marek** Smolik, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka.
-Pol. J. Chem. 1995 vol. 69 nr 9, s. 1322-1327, bibliogr. 15 poz.

73/79
Nr opisu: 0000037628
Krystalizacja składników z NH4Cr(SO4)2 12H2O.
[Aut.]: Marek** Smolik, Joanna Kluczka, Maria** Zołotajkin.
W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 września 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-5 P-4

74/79
Nr opisu: 0000038361
Podział śladowych ilości zanieczyszczeń podczas krystalizacji MnSO4*H2O w temperaturze 50oC.
[Aut.]: Marek** Smolik, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 28

75/79
Nr opisu: 0000044119
Podział śladowych ilości zanieczyszczeń podczas krystalizacji MnSO4.5H2O.
[Aut.]: Marek** Smolik, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-7 P-20

76/79
Nr opisu: 0000045020
Badania nad oczyszczaniem roztworów soli cynku metodą wymiany jonowej.
[Aut.]: Konrad** Ogiołda, Joanna Kluczka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 1993 z. 127, s. 207-216, bibliogr. 6 poz.

77/79
Nr opisu: 0000048181
Badania nad usuwaniem śladowych ilości rtęci metalicznej zaadsorbowanej w tkaninach.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowe, Ustroń-Zawodzie, 29.09-1.10.1993. Zakład Chemii Nieorganicznej Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Śląskiej. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 31

78/79
Nr opisu: 0000053716
Otrzymywanie chloranów sodu i potasu - w 103 rocznicę uruchomienia pierwszej instalacji przemysłowej. Cz. 1: Warunki prowadzenia procesu elektrolizy.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Rafał** Dylewski.
-Chemik 1991 R. 44 nr 8, s. 205-209, bibliogr. 23 poz.

79/79
Nr opisu: 0000053717
Otrzymywanie chloranów sodu i potasu - w 103 rocznicę uruchomienia pierwszej instalacji przemysłowej. Cz. 2: Tworzywa elektrodowe i elektrolizery.
[Aut.]: Joanna Kluczka, Rafał** Dylewski.
-Chemik 1991 R. 44 nr 9, s. 237-241, bibliogr. 39 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie