Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KLISZCZEWICZ BARBARA
Liczba odnalezionych rekordów: 66Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/66
Nr opisu: 0000138361   
Numerical study of the use of Tyre-Derived-Aggregate (TDA) as the backfill above flexible PVC pipeline.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Magdalena Kowalska.
W: 5th World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2020, 15-19 June 2020, Prague, Czech Republic [online]. Bristol : Institute of Physics, 2020, (plik pdf) art. no. 032044 s. 1-11, bibliogr. 24 poz. (IOP Conference Series ; vol. 960, iss. 3 Materials Science and Engineering ; 1757-8981)

2/66
Nr opisu: 0000136850   
Numerical study of the use of tyre-derived-aggregate (TDA) in the backfill above flexible PVC pipeline.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Magdalena Kowalska.
W: 5th World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2020, Prague, Czech Republic, 1-5 September 2020. Abstract book [online]. [b.m.] : [b.w.], 2020, (plik pdf) s. 214
Dostępny w Internecie: http://wmcaus.org/files/WMCAUS2020_Book.pdf [dostęp 14.09.2020]

3/66
Nr opisu: 0000132387
Wyznaczanie stanu naprężenia w ściance rury kamionkowej z uwzględnieniem wpływów górniczych i metody ATV-DVWK-A127.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: XV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń, 23-25 października 2019 r. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 20

sieć kanalizacyjna ; rura kamionkowa ; obliczenia wytrzymałościowe ; oddziaływanie górnicze

sewerage system ; stoneware pipe ; strength calculations ; mining impact

4/66
Nr opisu: 0000123263
Analiza numeryczna współpracy rur poddanych renowacji z gruntem w warunkach górniczej deformacji terenu.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: VIII Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe. NO-DIG POLAND, 18-19 kwietnia 2018, Kielce. Materiały konferencyjne. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-14, bibliogr. 27 poz.

metoda bezwykopowa ; renowacja rurociągu ; teren górniczy ; MES

trenchless method ; renovation of pipeline ; mining area ; FEM

5/66
Nr opisu: 0000120374
Interaction of buried flexible pipelines with soil.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: Underground infrastructure of urban areas 4. Eds.: Cezary Madryas, Andrzej Kolonko, Beata Nienartowicz, Arkadiusz Szot. London : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2018, s. 71-80. Punktacja MNiSW 50.000

6/66
Nr opisu: 0000125087
The interaction of a cylindrical reinforced concrete tank with soil in complicated functional conditions.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018. Modern cities. Infrastructure and environment, Krakow, June 7-8, 2018. Kraków : [b.w.], 2018, s. 49

zbiornik cylindryczny ; MES ; analiza numeryczna

cylindrical tank ; FEM ; numerical analysis

7/66
Nr opisu: 0000125086   
The interaction of a reinforced concrete cylindrical tank with soil in complicated functional conditions.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and environment, Krakow, Poland, June 7-8, 2018 [online]. Eds. D. Słyś and J. Dziopak. Les Ulis : EDP Sciences, 2018, (plik pdf) s. 1-8, bibliogr. 12 poz. (E3S Web of Conferences ; vol. 45 2267-1242)
Dostępny w Internecie: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/20/e3sconf_infraeko2018_00030.pdf [dostęp 3 września 2018]. Punktacja MNiSW 5.000

zbiornik cylindryczny ; MES ; analiza numeryczna

cylindrical tank ; FEM ; numerical analysis

8/66
Nr opisu: 0000117358   
Analiza numeryczna rury o przekroju gardzielowym ułożonej w gruncie.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
-Nowocz. Bud. Inż. 2017 R. 12 nr 3, s. 90-93, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 2.000

rura żelbetowa ; rurociąg podziemny ; wytężenie ; analiza numeryczna

reinforced concrete pipe ; buried pipeline ; effort ; numerical analysis

9/66
Nr opisu: 0000114706
Analiza warunków funkcjonowania kanału grawitacyjnego na podstawie prognozy wpływów górniczych.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Magdalena Wyleżoł.
W: Analizy i doświadczenia w geoinżynierii. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki i Mariana Łupieżowca. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, s. 201-208, bibliogr. 7 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 651). Punktacja MNiSW 20.000

system kanalizacyjny ; kanał grawitacyjny ; uszkodzenie ; wpływ eksploatacji górniczej

sewerage system ; gravitational sewer ; damage ; impact of mining

10/66
Nr opisu: 0000114705
Numeryczne modelowanie załomów trasy podziemnych rurociągów.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: Analizy i doświadczenia w geoinżynierii. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki i Mariana Łupieżowca. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, s. 193-200, bibliogr. 8 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 651). Punktacja MNiSW 20.000

rurociąg podziemny ; układ rurociąg-grunt ; MES

buried pipeline ; pipeline-soil system ; FEM

11/66
Nr opisu: 0000106761
Konstytutywne modele gruntu stosowane w analizach MES interakcji rurociągów z gruntem.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko. INFRAEKO 2016. V Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 09-10.06. 2016. Red. J. Dziopak, D. Słyś, A. Stec. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2016, s. 173-184, bibliogr. 22 poz.

12/66
Nr opisu: 0000105510
Modelowanie numeryczne współczesnym narzędziem analizy statyczno-wytrzymałościowej podziemnych rurociągów.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2016, s. 79-96, bibliogr. 19 poz.

rurociąg podziemny ; MES ; układ rurociąg-grunt

buried pipeline ; FEM ; pipeline-soil system

13/66
Nr opisu: 0000108842   
Zastosowanie modelu Hardening Soil Small w analizach numerycznych układu rurociąg-grunt.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
-Czas. Inż. Ląd. Środ. Archit. 2016 t. 33 z. 63, nr 2/II/16, s. 197-208, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

MES ; interakcja rura-grunt ; konstytutywny model gruntu

FEM ; interaction pipeline-soil ; constitutive soil model

14/66
Nr opisu: 0000102522
Infrastruktura techniczna.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: 70 lat Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej na tle rozwoju inżynierii budowlanej. Księga jubileuszowa [1945-2015]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, s. 207-228, bibliogr. 78 poz.

infrastruktura techniczna ; teren miejski ; budownictwo podziemne ; teren górniczy ; infrastruktura podziemna ; rurociąg podziemny ; analiza numeryczna ; Wydział Budownictwa ; Politechnika Śląska

technical infrastructure ; urban area ; underground construction ; mining area ; underground infrastructure ; buried pipeline ; numerical analysis ; Faculty of Civil Engineering ; Silesian University of Technology

15/66
Nr opisu: 0000092128
Badania laboratoryjne układu rura-grunt.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko. INFRAEKO 2014. IV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 29-30.5.2014. Red. J. Dziopak, D. Słyś, A. Stec. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2014, s. 97-107, bibliogr. 7 poz.

16/66
Nr opisu: 0000093149   
Interakcja podziemnych rurociągów o różnych sztywnościach z gruntem.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014, 203 s., bibliogr. 127 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 534)

rurociąg podziemny ; sztywność ; grunt ; analiza numeryczna ; układ rurociąg-grunt

buried pipeline ; stiffness ; soil ; numerical analysis ; pipeline-soil system

17/66
Nr opisu: 0000093062   
Numerical modelling of the impact of underground mining on pipelines. Pt. 1: Impact of continuous deformations.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2014 vol. 7 no. 2, s. 51-59, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ciągłe deformacje górnicze ; MES ; rurociąg ; eksploatacja podziemna

continuous mining deformations ; FEM ; pipeline ; underground exploitation

18/66
Nr opisu: 0000093618   
Numerical modelling of the impact of underground mining on pipelines. Pt. 2: Impact of discontinuous deformations.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2014 vol. 7 no. 3, s. 43-48, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

deformacja nieciągła ; rurociąg ; MES

discontinuous deformation ; pipeline ; FEM

19/66
Nr opisu: 0000096522   
Weryfikacja numerycznego modelu układu rura-grunt na podstawie badań laboratoryjnych.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
-Czas. Inż. Ląd. Środ. Archit. 2014 t. 31 z. 61, nr 3/I/2014, s. 115-126, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

podziemny rurociąg ; badanie laboratoryjne ; PIV ; MES

buried pipeline ; laboratory test ; PIV ; FEM

20/66
Nr opisu: 0000089598   
Numerical 3D analysis of buried flexible pipeline.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
-Eur. Sci. J. 2013 vol. 9 no. 36, s. 93-101, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

interakcja podłoże gruntowe-rurociąg ; analiza numeryczna ; MES

soil-pipelines interaction ; numerical analysis ; FEM

21/66
Nr opisu: 0000087685   
Współpraca wielkośrednicowych stalowych rurociągów z gruntem.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
-Bud. Inż. Środ. 2013 vol. 4 no. 1, s. 21-26, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

podziemny rurociąg stalowy ; analiza numeryczna ; MES

underground steel pipeline ; numerical analysis ; FEM

22/66
Nr opisu: 0000079866
Modelowanie numeryczne 3D rurociągu zlokalizowanego w rejonie wpływów górniczych.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: Ochrona obiektów na terenach górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. A. Kowalskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012, s. 125-132, bibliogr. 10 poz.

rurociąg ; modelowanie 3D ; konstrukcja zagłębiona w gruncie

pipeline ; 3D modelling ; structure embedded in soil

23/66
Nr opisu: 0000080690
Numeryczne analizy 3D podziemnych rurociągów.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: Infrastruktura komunalna i gospodarka wodna. INFRAEKO 2012. III Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna,. Pod red. Józefa Dziopaka, Daniela Słysia, Agnieszki Stec. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 127-134, bibliogr. 9 poz.

rurociąg podziemny ; analiza numeryczna ; 3D ; MES

buried pipe ; numerical analysis ; 3D ; FEM

24/66
Nr opisu: 0000078999   
Numeryczne modelowanie 3D współpracy rurociągów z gruntem.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
-Zesz. Nauk. PRzesz., Bud. Inż. Środ. 2012 z. 59, nr 2/2012/I, s. 55-66, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

rurociąg ; metody numeryczne ; modelowanie 3D

pipeline ; numerical methods ; 3D modelling

25/66
Nr opisu: 0000079867
Projektowanie zabezpieczeń gazociągów na terenach górniczych.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, R. Mokrosz.
W: Ochrona obiektów na terenach górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. A. Kowalskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012, s. 133-140, bibliogr. 7 poz.

gazociąg ; konstrukcja zagłębiona w gruncie ; eksploatacja górnicza ; zabezpieczenie

gas piping ; structure embedded in soil ; mining exploitation ; protection

26/66
Nr opisu: 0000057161
Doświadczenia w kształceniu na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 244-248

Politechnika Śląska ; Wydział Budownictwa

Silesian University of Technology ; Faculty of Civil Engineering

27/66
Nr opisu: 0000116401
Doświadczenia z prowadzenia monitoringu odcinka autostrady A-4 na terenach górniczych.
[Aut.]: Krzysztof** Chlipalski, Marcin Grygierek, Barbara Kliszczewicz, Barbara** Strycharz.
-Pr. Nauk. GIG, Gór. 2010 nr 4/1, s. 31-42
Referat wygłoszony na: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. III Konferencja naukowo-szkoleniowa, Katowice - Ustroń Zawodzie, 4-6 października 2010 r.

autostrada A4 ; teren górniczy ; monitoring

A4 motorway ; mining area ; monitoring

28/66
Nr opisu: 0000057176
Numeryczna analiza wpływu eksploatacji górniczej na podatne rurociągi podziemne.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 323-325, bibliogr. 11 poz.

29/66
Nr opisu: 0000116402
Przegląd metod obliczeniowych podatnych rurociągów zlokalizowanych na terenach górniczych.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
-Pr. Nauk. GIG, Gór. 2010 nr 4/1, s. 143-154, bibliogr. 11 poz.
Referat wygłoszony na: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. III Konferencja naukowo-szkoleniowa, Katowice - Ustroń Zawodzie, 4-6 października 2010 r.

rurociąg ; konstrukcja zagłębiona w gruncie ; analiza numeryczna

pipeline ; structure embedded in soil ; numerical analysis

30/66
Nr opisu: 0000079956
Monitoring sieci uzbrojenia podziemnego na terenach górniczych.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Kraków 28-29. 05. 2009. [Katedra Ochrony Terenów Górniczych Geoinformatyki i Geodezji Górniczej AGH]. [Kraków] : [Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne AGH], 2009, s. 207-221, bibliogr. 11 poz.

31/66
Nr opisu: 0000079862
Numeryczne analizy 3D podziemnych rurociągów.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych. INFRAEKO 2009. II Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Rzeszów-Niepołomice, 4-5.06.2009. Pod red. J. Dziopaka, D. Słysia, A. Stec. Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2009, s. 127-134, bibliogr. 9 poz.

32/66
Nr opisu: 0000051513   
Sieci uzbrojenia podziemnego na terenach górniczych.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
-Nowocz. Bud. Inż. 2009 nr 5, s. 94-97, bibliogr. 13 poz.

podziemna eksploatacja górnicza ; deformacja terenu ; teren górniczy ; rurociąg ; infrastruktura podziemna

underground mining ; ground deformation ; mining area ; pipeline ; underground infrastructure

33/66
Nr opisu: 0000079861
Sieci uzbrojenia podziemnego na terenach górniczych.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: Infrastruktura komunalna a rozwój zrównoważony terenów zurbanizowanych. INFRAEKO 2009. II Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Rzeszów-Niepołomice, 4-5.06.2009. Pod red. J. Dziopaka, D. Słysia, A. Stec. Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2009, s.115-129, bibliogr. 14 poz.

34/66
Nr opisu: 0000084372   
Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia dróg oraz przystanków komunikacyjnych. Red. E. Misiewicz, J. Szczepańska.
[Aut.]: Barbara** Strycharz, R. Edel, Barbara Kliszczewicz, Anna Olma, Anna** Żak, Karina* Szeja.
Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2009, (plik pdf) 185 s., bibliogr. 70 poz.
Dostępny w Internecie: http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/a/analiza-metod-poprawy-stanu-odwo_1//documents/zeszyt-1.pdf [dostęp 25 maja 2013]

35/66
Nr opisu: 0000030089   
Analiza współdziałania zbiornika z podłożem górniczym.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Ewelina** Dmytruk.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 227-236, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

podłoże górnicze ; układ zbiornik - podłoże ; model 2D

mining subsoil ; tank - ground base system ; 2D model

36/66
Nr opisu: 0000015642
Analiza zagrożeń kanalizacji deszczowej na odcinku autostrady A-4 między węzłami "Wirek" - "Batorego".
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. XXII Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 17-20 maja 2005. Oprac. Maria Kaszyńska. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2005, s. 579-586, bibliogr. 7 poz.

37/66
Nr opisu: 0000059586
Doświadczenia we wprowadzaniu studiów dwustopniowych.
[Aut.]: Ryszard** Kliszczewicz, Barbara Kliszczewicz.
W: Kształcenie na kierunku Budownictwo. Problemy studiów wielostopniowych. II Krajowa konferencja naukowo-dydaktyczna, Kielce - Cedzyna, 19-21 października 2005. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2005, s. 247-257 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Świętokrzyska Budownictwo ; z. 45)

38/66
Nr opisu: 0000085622
Monitoring wpływu eksploatacji górniczej na infrastrukturę podziemną zlokalizowaną w pasie autostrady A-4.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: Współpraca budowli z podłożem gruntowym. II Problemowa Konferencja Geotechniki, Białowieża, 17-18 czerwca 2004 r.. T. 2: Modele gruntów i podłoża, specjalne konstrukcje geotechniczne oraz zagadnienia geoinżynierii. Białystok : Politechnika Białostocka, 2004, s. 97-106

39/66
Nr opisu: 0000012407
Dwustopniowe studia magisterskie - sukces czy porażka?.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Ryszard** Kliszczewicz.
W: Kształcenie na kierunku Budownictwo. Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna, Kielce-Cedzyna, Polska, 22-24 października 2003. Red. Tomasz Kozłowski. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2003, s. 205-212 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Świętokrzyska Budownictwo ; z. 43)

40/66
Nr opisu: 0000012391
Obliczanie nietypowych przekrojów elementów żelbetowych na naprężenia s~~00 według PN-B-03264:2002.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Ryszard** Kliszczewicz.
W: Księga jubileuszowa z okazji 70. lecia Prof. dra hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego. Politechnika Śląska. Wydział Budownictwa. Gliwice : [Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej], 2003, s. 243-252, bibliogr. 5 poz.

41/66
Nr opisu: 0000079007
Awaria basenu krytej pływalni na skutek niewłaściwej konstrukcji posadowienia.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Ryszard** Kliszczewicz, Marian* Kawulok.
W: Awarie budowlane. XX Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 22-26 maja 2001. Referaty. T. 2. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001, s. 439-446

42/66
Nr opisu: 0000085645
Geodezyjne monitorowanie rurociągów na terenach górniczych.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Józef** Mendec, Maria** Wystrychowska.
W: Geodezie a kartografie v doprave. Zbornik z VII. medzinarodnej konferencie, Banska Stiavnica, 01-02.06.1999. Bratislava : [b.w.], 1999, s. 203-208, bibliogr. 4 poz.

43/66
Nr opisu: 0000078994
Interakce valcovych objektu s podlozim deformowanym dulnimi vlivy.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: Stavby na poddlovanem uziemi v soucasnych podminkach, Ostrava, 06.1999. Ostrava : Dum Techniky, 1999, s. 71-80, bibliogr. 28 poz.

44/66
Nr opisu: 0000079001
Porównanie obliczania żelbetowych przekrojów wg PrPN i PN za pomocą wykresów interakcji MRd - NRd.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Ryszard** Kliszczewicz.
W: XLV Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. Krynica'99, Wrocław - Krynica, 13-18 września 1999 r. Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 2: Konstrukcje betonowe. Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1999, s. 95-102 bibliogr. 3 poz.

konstrukcja betonowa ; metody obliczeniowe ; PrPN-B-03264 ; PN-84/B-03264

concrete structure ; calculation methods ; PrPN-B-03264 ; PN-84/B-03264

45/66
Nr opisu: 0000079008
Projektowanie zbiorników na terenach górniczych.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: Problemy projektowania i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Rudy Raciborskie, 25-26 marca 1999. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 1999, s. 125-138, bibliogr. 4 poz.

teren górniczy ; zbiornik cylindryczny ; układ zbiornik - podłoże

mining area ; cylindrical tank ; tank - ground base system

46/66
Nr opisu: 0000020150
Przemieszczenia i naprężenia w nasypie poddanym deformacjom górniczym.
[Aut.]: Maciej* Gryczmański, Barbara Kliszczewicz.
W: Metody numeryczne w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych. XI Konferencja naukowa, Kraków - Korbielów, 1-3 marca 1999. Materiały pokonferencyjne. Kraków : Politechnika Krakowska, 1999, s. 85-92

47/66
Nr opisu: 0000038176   
Analiza współdziałania żelbetowego zbiornika cylindrycznego z podłożem gruntowym poddanym rozpełzaniu. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
Gliwice, 1998, 208 s., bibliogr. 98 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Budownictwa. Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej* Gryczmański

48/66
Nr opisu: 0000093065
Numerical research on the influence of methods of consideration of horizontal mining deformation on the effort of circular reinforced-concrete tanks.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Ryszard** Kliszczewicz.
W: Shell structures theory and application. VI Conference. SSTA,Gdańsk-Jurata, 12-14.10.1998. Poster session T5B. Eds: W. Radomski, W. Marks. Gdańsk : Technical University of Gdańsk. Faculty of Civil Engineering, 1998, s. 157-159, bibliogr. 3 poz.

49/66
Nr opisu: 0000080610
Ochrona sieci kanalizacyjnych.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Józef** Mendec, Maria** Wystrychowska.
W: Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. Praca zbiorowa. Pod kierunkiem Jerzego Kwiatka. Katowice : Wydaw. Głównego Instytutu Górnictwa, 1998, s. 514-518

sieć kanalizacyjna ; stan techniczny ; oddziaływanie górnicze

sewerage system ; technical condition ; mining impact

50/66
Nr opisu: 0000080608
Ochrona sieci wodociągowych.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Józef** Mendec, Maria** Wystrychowska.
W: Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. Praca zbiorowa. Pod kierunkiem Jerzego Kwiatka. Katowice : Wydaw. Głównego Instytutu Górnictwa, 1998, s. 508-514

sieć wodociągowa ; stan techniczny ; oddziaływanie górnicze

water-pipe network ; technical condition ; mining impact

51/66
Nr opisu: 0000024300
Uwarunkowania materiałowo-konstrukcyjne rozwiązań rurociągów na terenach górniczych.
[Aut.]: Józef** Mendec, Maria** Wystrychowska, Barbara Kliszczewicz.
-Inż. i Bud. 1998 nr 3, s. 148-150, bibliogr. 8 poz.

52/66
Nr opisu: 0000085621
Wpływ historii obciążenia na pracę statyczną cylindrycznego zbiornika na sprężyście idealnie-plastycznym podłożu górniczym.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Maciej* Gryczmański.
W: Współpraca budowli z podłożem gruntowym. I Problemowa Konferencja Geotechniki, Białystok - Wigry, 18-20 czerwca 1998 r. Sekcja Geotechniki Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Inżynierii Budowlanej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Polski Komitet Geotechniki. Białystok : Dział Wydaw. i Poligrafii Politechniki Białostockiej, 1998, s. 69-78

53/66
Nr opisu: 0000078998
Wybrane programy z zakresu geodezji oraz modelowania konstrukcji w dydaktyce Zakładu Geodezji i Ochrony Infrastruktury Komunalnej.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: Wspomaganie komputerowe nauczania przedmiotów komunikacyjnych i geodezyjnych na wydziałach budownictwa lądowego. II Ogólnopolska konferencja, Gliwice, 19-20 listopada 1998. Politechnika Śląska. Wydział Budownictwa. Katedra Komunikacji Lądowej. Gliwice : [b.w.], 1998, s. 67-72

54/66
Nr opisu: 0000079006
Numeryczna symulacja współdziałania sprężystej nadbudowy z górniczo deformującym się podłożem.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Ryszard** Kliszczewicz.
W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. XLIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica '97, Poznań-Krynica 1997. T. 8: Geotechnika. Red. S. Janiński, A. Madaj. Poznań : Politechnika Poznańska, 1997, s. 77-84, bibliogr. 5 poz.

55/66
Nr opisu: 0000085624
Zasady ochrony sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przed wpływami podziemnej eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Józef** Mendec, Maria** Wystrychowska, Barbara Kliszczewicz.
W: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 11-13 czerwca 1997 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 303-312 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 20)

szkody górnicze ; sieć kanalizacyjna ; sieć wodociągowa

mining damage ; sewerage system ; water supply system

56/66
Nr opisu: 0000137833
Numeryczna analiza współdziałania nadbudowy z podłożem gruntowym podanym rozpełzaniu.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Ryszard** Kliszczewicz.
W: XLII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Kraków - Krynica 1996. Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 7, Geotechnika. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 1996, s. 87-94, bibliogr. 6 poz.

fundamentowanie ; pal fundamentowy ; obciążenie

foundation ; foundation pile ; load

57/66
Nr opisu: 0000036174   
Pomiary geodezyjne jako forma weryfikacji badań poligonowych rurociągu z PVC w warunkach górniczej deformacji terenu.
[Aut.]: Józef** Mendec, Maria** Wystrychowska, Barbara Kliszczewicz.
W: Wykorzystanie metod geodezyjnych w zabezpieczeniu obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi. Referaty wygłoszone na seminarium, [Katowice, 22.10.1993]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, s. 91-97 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1308 Budownictwo ; z. 82)

58/66
Nr opisu: 0000042219
Uwarunkowania wytrzymałościowe i kinematyczne rurociągów z tworzyw sztucznych poddanych wpływom górniczej deformacji terenu.
[Aut.]: Józef** Mendec, Maria** Wystrychowska, Barbara Kliszczewicz.
W: Materiały z tworzyw sztucznych w sieciach i instalacjach wodno-kanalizacyjnych. II Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 19-20 września 1996 r.. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 301-314, bibliogr. 14 poz.

59/66
Nr opisu: 0000033398   
Analiza numeryczna powłok walcowych poddanych geometrycznym wymuszeniom.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Bud. 1995 z. 81, s. 227-235, bibliogr. 5 poz.

60/66
Nr opisu: 0000037070
Analiza współdziałania żelbetowego zbiornika cylindrycznego z podłożem gruntowym poddanym rozpełzaniu.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz.
W: Geotechnika w Ośrodku Gliwickim. Konferencja Środowiskowa Sekcji Mechaniki Gruntów i Skał oraz Fundamentowania Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Gliwice, 8-9 czerwiec 1995. Komunikaty naukowe. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, s. 20-23

61/66
Nr opisu: 0000092981
Geodezyjne monitorowanie pracy kinematycznej rurociągów w warunkach górniczej deformacji terenu.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Maria** Wystrychowska, Józef** Mendec.
W: X Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji Wydziałów Niegeodezyjnych "Aktualne problemy dydaktyczne", Poznań, 12-13 października 1995. Cz. 2: Referaty naukowe. Zakład Geodezji. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Poznańska, Sekcja Geodezji Przemysłowej Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Poznań : [b.w.], 1995, s. 29-36

62/66
Nr opisu: 0000033402   
Nowe rozwiązania materiałowe i techniczne rurociągów na terenach górniczych.
[Aut.]: Józef** Mendec, Maria** Wystrychowska, Barbara Kliszczewicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Bud. 1995 z. 81, s. 271-280, 2 tabl., bibliogr. 5 poz.

63/66
Nr opisu: 0000079004
Numeryczna analiza współdziałania nadbudowy z podłożem poddanym rozpełzaniu.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Ryszard** Kliszczewicz.
W: XLI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Kraków - Krynica, 1995. Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 7: Materiały budowlane. Technologia i organizacja. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 1995, s. 87-94, bibliogr. 6 poz.

64/66
Nr opisu: 0000077457
Wpływ poziomych przemieszczeń podłoża górniczego na stan techniczny żelbetowego zbiornika cylindrycznego.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Ryszard** Kliszczewicz.
W: Awarie budowlane. Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 25-27 maja 1995. Referaty. T. 2. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 507-514, bibliogr. 4 poz.

65/66
Nr opisu: 0000046946
Analiza możliwości rekonstrukcji przejścia podziemnego usytuowanego na terenie górniczym.
[Aut.]: Ryszard** Kliszczewicz, Barbara Tumidajewicz.
W: Awarie budowlane. Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 26-28 maja 1994. Referaty. T. 2. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 485-492

66/66
Nr opisu: 0000085642
Uwagi o projektowaniu i wykonawstwie żelbetowych zbiorników typu Biomix o pojemności 7000 m3.
[Aut.]: Barbara Kliszczewicz, Ryszard** Kliszczewicz.
W: Betonowe konstrukcje cienkościenne: chłodnie kominowe, zbiorniki w oczyszczalniach, wirowane słupy energetyczne. III Konferencja naukowo-techniczna, Wrocław-Karpacz, 19-22.05.1993. [Wrocław] : [Politechnika Wrocławska], 1993, s. 215-222, bibliogr. 6 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie