Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KLEJNOWSKI K
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/30
Nr opisu: 0000137578   
Bioavailability of elements in atmospheric PM2.5 during winter episodes at Central Eastern European urban background site.
[Aut.]: K. Juda-Rezler, Elwira Zajusz-Zubek, M. Reizer, E. Kurek, E. Bulska, K. Klejnowski.
-Atmos. Environ. 2021 vol. 245, bibliogr.. Impact Factor 4.039. Punktacja MNiSW 100.000

zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym ; epizod ; frakcjonowanie chemiczne ; biodostępność ; ocena ryzyka dla zdrowia ; Polska

particulate air pollution ; episode ; chemical fractionation ; bioavailability ; health risk assessment ; Poland

2/30
Nr opisu: 0000138576
Biodostępność pierwiastków śladowych w atmosferycznym pyle zawieszonym PM 2,5 podczas epizodów zimowych obserwowanych w Warszawie.
[Aut.]: K. Juda-Rezler, Elwira Zajusz-Zubek, M. Reizer, K. Maciejewska, K. Klejnowski.
W: Aktualne trendy w ochronie powietrza i klimatu - kontrola, monitoring, prognozowanie i ograniczanie emisji. Praca zbiorowa. Pod red. Izabeli Sówki, Kazimierza Gaja i Urszuli Miller. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2020, s. 83-85, bibliogr. 4 poz.

pył zawieszony ; PM2,5 ; pierwiastki śladowe ; biodostępność pierwiastków ; epizod pyłowy ; Warszawa

suspended dust ; PM2,5 ; trace elements ; elements bioavailability ; dust episode ; Warsaw

3/30
Nr opisu: 0000102244   
Optical properties of fine particulate matter in Upper Silesia, Poland.
[Aut.]: Józef Pastuszka, W. Rogula-Kozłowska, K. Klejnowski, P. Rogula-Kopiec.
-Atmosphere 2015 vol. 6 iss. 10, s. 1521-1538, bibliogr. 39 poz.. Impact Factor 1.221. Punktacja MNiSW 20.000

PM2.5 ; PM1 ; współczynnik absorpcji ; współczynnik odbicia światła ; wolny węgiel ; czarny węgiel ; siarczany ; emisja komunalna ; spalanie węgla kamiennego ; emisja spalin

PM2.5 ; PM1 ; absorption coefficient ; light reflection coefficient ; elemental carbon ; black carbon ; sulphates ; municipal emission ; hard coal combustion ; exhaust emission

4/30
Nr opisu: 0000095811   
Seasonal variations in health hazards from polycyclic aromatic hydrocarbons bound to submicrometer particles at three characteristic sites in the heavily polluted Polish region.
[Aut.]: Barbara Kozielska, W. Rogula-Kozłowska, K. Klejnowski.
-Atmosphere 2015 vol. 6 iss. 1, s. 1-20, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 1.221. Punktacja MNiSW 20.000

WWA ; materia organiczna ; PM1 ; zagrożenie zdrowia ; mutagenność ; rakotwórczość ; TEF ; emisja komunalna

PAHs ; organic matter ; PM1 ; health hazard ; mutagenicity ; carcinogenicity ; TEF ; municipal emission

5/30
Nr opisu: 0000098740   
Selected organic compounds in fine particulate matter at the regional background, urban background and urban traffic points in Silesia (Poland).
[Aut.]: Barbara Kozielska, W. Rogula-Kozłowska, K. Klejnowski.
-Int. J. Environ. Res. 2015 vol. 9 iss. 2, s. 575-584, bibliogr. 50 poz.. Impact Factor 0.992. Punktacja MNiSW 20.000

WWA ; OC ; PM2.5 ; wskaźniki diagnostyczne ; emisja komunalna

PAHs ; OC ; PM2.5 ; diagnostic ratios ; municipal emission

6/30
Nr opisu: 0000087506   
Concentration, origin and health hazard from fine particle-bound PAH at three characteristic sites in southern Poland.
[Aut.]: W. Rogula-Kozłowska, Barbara Kozielska, K. Klejnowski.
-Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2013 vol. 91 iss. 3, s. 349-355, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 1.105. Punktacja MNiSW 20.000

PM1 ; PM2.5 ; działanie rakotwórcze ; wskaźniki diagnostyczne ; współczynnik toksyczności ; TEF ; minimalne stężenie mutagenów ; MMC

PM1 ; PM2.5 ; carcinogenicity ; diagnostic ratios ; toxicity equivalence factor ; TEF ; minimum mutagenic concentration ; MMC

7/30
Nr opisu: 0000081562   
Hazardous compounds in urban PM in the central part of Upper Silesia (Poland) in winter.
[Aut.]: W. Rogula-Kozłowska, Barbara Kozielska, K. Klejnowski, S. Szopa.
-Arch. Environ. Prot. 2013 vol. 39 no. 1, s. 53-65, bibliogr. 68 poz.. Impact Factor 0.901. Punktacja MNiSW 15.000

PM1 ; PM2,5 ; metale ciężkie ; WWA ; benzo(a)piren ; rakotwórczość ; dodatek niebezpieczny ; współczynnik równoważny toksyczności ; TEF ; BEQ

PM1 ; PM2,5 ; heavy metals ; PAHs ; benzo(a)pyrene ; carcinogenicity ; hazardous compound ; toxic equivalence factor ; TEF ; BEQ

8/30
Nr opisu: 0000071034   
Mass size distribution and chemical composition of the surface layer of summer and winter airborne particles in Zabrze, Poland.
[Aut.]: K. Klejnowski, Józef Pastuszka, W. Rogula-Kozłowska, E. Talik, A. Krasa.
-Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2012 vol. 88 iss. 2, s. 255-259, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 1.105. Punktacja MNiSW 15.000

aerozol atmosferyczny ; rozkład masy ; skład chemiczny ; powierzchnia

atmospheric aerosol ; mass distribution ; chemical composition ; surface

9/30
Nr opisu: 0000078950
Rozkład masy względem wielkości cząstek i pochodzenie WWA w punkcie tła miejskiego w Polsce.
[Aut.]: W. Rogula-Kozłowska, Barbara Kozielska, B. Błaszczak, K. Klejnowski.
W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2012, s. 217-229, bibiliogr. 47 poz.

10/30
Nr opisu: 0000078949
Stężenia i równoważniki toksyczności mieszanin wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych związanych z pyłem drobnym i submikronowym w trzech punktach pomiarowych.
[Aut.]: B. Kania, K. Klejnowski, W. Rogula-Kozłowska, Barbara Kozielska.
W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2012, s. 97-109, bibiliogr. 21 poz.

11/30
Nr opisu: 0000070210   
The mass distribution of particle-bound PAH among aerosol fractions. A case-study of an urban area in Poland.
[Aut.]: W. Rogula-Kozłowska, Barbara Kozielska, B. Błaszczak, K. Klejnowski.
W: Organic pollutants ten years after the Stockholm Convention - environmental and analytical update. Eds: T. Puzyn, A. Mostrag-Szlichtyng. [B.m.] : InTech, 2012, s. 163-190, bibliogr. 116 poz.

12/30
Nr opisu: 0000056942   
Polycyclic aromatic hydrocarbons in PM1, PM2.5, PM10 and TSP in the Upper Silesian agglomeration, Poland.
[Aut.]: K. Klejnowski, Barbara Kozielska, A. Krasa, W. Rogula-Kozłowska.
-Arch. Environ. Prot. 2010 vol. 36 no. 2, s. 65-72, bibliogr. 38 poz.. Impact Factor 0.188

TSP ; PM2.5 ; PM1 ; impaktor ; pył zawieszony ; zanieczyszczenie organiczne ; zanieczyszczenie powietrza

TSP ; PM2.5 ; PM1 ; impactor ; suspended dust ; organic pollutant ; air pollution

13/30
Nr opisu: 0000058069
Fractional composition of ambient aerosol and mass distribution of particle-associated PAHs among the aerosol fractions in a heavily industrialized town in Poland.
[Aut.]: K. Klejnowski, A. Krasa, Wioletta* Rogula-Kozłowska, Barbara Kozielska.
W: Air quality - science and application. 7th International conference, Istanbul, Turkey, 24-27 March 2009. Hatfield : University of Hertfordshire, 2009, s. 693-696

14/30
Nr opisu: 0000043146
Występowanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle PM1, PM2,5 i PM10 w Aglomeracji Górnośląskiej.
[Aut.]: K. Klejnowski, Barbara Kozielska, A. Krasa, Wioletta* Rogula-Kozłowska.
W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 13-22, bibliogr. 39 poz.

zanieczyszczenie powietrza ; zanieczyszczenia organiczne ; wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne ; WWA ; pył zawieszony ; chromatografia gazowa ; Aglomeracja Górnośląska

air pollution ; organic pollutant ; polycyclic aromatic hydrocarbons ; PAHs ; suspended dust ; gas chromatography ; Upper Silesian Agglomeration

15/30
Nr opisu: 0000031734
Chemical composition of surface layer of PM1, PM1-2.5, PM2.5-10.
[Aut.]: K. Klejnowski, E. Talik, Józef Pastuszka, Wioletta* Rogula, A. Krasa.
-Arch. Ochr. Środ. 2007 vol. 33 nr 3, s. 89-95, bibliogr. 11 poz.

aerozol atmosferyczny ; skład chemiczny ; warstwa powierzchniowa ; rentgenowska spektroskopia fotoelektronów ; XPS ; PM1 ; PM2.5 ; PM10

atmospheric aerosol ; chemical composition ; surface layer ; X-ray photoelectron spectroscopy ; XPS ; PM1 ; PM2.5 ; PM10

16/30
Nr opisu: 0000037178
Wpływ emisji komunikacyjnej na poziomy stężeń frakcji PM10 i PM2,5 w sezonie zimowym w okresie występowania epizodów smogowych w Zabrzu.
[Aut.]: Wioletta* Rogula, Józef Pastuszka, K. Klejnowski.
W: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska XIV. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kaszy, H. Klamy. Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku. Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2007, s. 353-364, bibliogr. 19 poz.

17/30
Nr opisu: 0000022602
Stężenie TSP, PM10 i PM2,5 przy wybranych skrzyżowaniach Zabrza.
[Aut.]: W. Rogula, K. Klejnowski, Józef Pastuszka.
W: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska. Materiały z XIII konferencji, [Bielsko-Biala, 24-25 listopada 2006]. Pod red. Henryka Kaszy. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2006, s. 260-269, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej nr 24 Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska. Konferencje ; seria 7)

18/30
Nr opisu: 0000030657
Surface characteristic of fine particles (PM2.5) in Zabrze, Upper Silesia, Poland.
[Aut.]: K. Klejnowski, E. Talik, Józef Pastuszka.
W: Similarities and differences in airborne particulate matter: exposure and health effects over Europe. Proceedings of the international conference, Vienna, Austria, April 3 to 5, 2006. Eds: T. Kuhlbusch, F. Cassee. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 88

19/30
Nr opisu: 0000032129
Wpływ emisji komunikacyjnej na poziomy stężeń frakcji PM10 i PM2.5 w Zabrzu.
[Aut.]: W. Rogula, Józef Pastuszka, K. Klejnowski.
W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Zakopane, 19-21.10.2006. T. 2: Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie i prognozowanie stanu czystości powietrza oraz monitoring. Ed. Jan Konieczyński. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 241-251

20/30
Nr opisu: 0000019706
Występowanie benzenu i jego pochodnych alkilowych w powietrzu atmosferycznym na obszarach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem rejonów tras komunikacyjnych.
[Aut.]: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2005, 164 s., bibliogr. 291 poz.
(Prace i Studia ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk 64 0208-4112)

21/30
Nr opisu: 0000015012
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego benzenem i jego alkilopochodnymi w sąsiedztwie parkingów.
[Aut.]: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Pod red.: J. Konieczyńskiego, R. Zarzyckiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2004, s. 403-412

22/30
Nr opisu: 0000019559
Badania zanieczyszczeń komunikacyjnych.
[Aut.]: M. Czaplicka, K. Klejnowski, Magdalena Żak, Jan** Konieczyński.
W: Stan środowiska w województwie śląskim w latach 1999-2000. Red. Bożena Czermińska, Jerzy Głąb, Lilia Szymańska-Kubicka. Inspekcja Ochrony Środowiska, Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice : [Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska], 2001, s. 103-111

23/30
Nr opisu: 0000019558   
Comparison of emission rates of monocyclic aromatic hydrocarbons in exhaust gases from selected types of cars during the NEDC driving test.
[Aut.]: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
-J. Kones, Intern. Combust. Engines 2001 vol. 8 no. 1/2, s. 348-356, bibliogr. 16 poz.

24/30
Nr opisu: 0000020070
Narażenie mieszkańców aglomeracji miejskich na węglowodory należące do lotnych związków organicznych emitowane przez źródła komunikacyjne.
[Aut.]: Magdalena Żak, K. Klejnowski, Jan** Konieczyński.
W: Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska. Materiały z VIII konferencji, [Szczyrk, paźddziernik 2000]. Pod red. Jana Suschki i Andrzeja Włochowicza. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2001, s. 34-43, bibliogr. 27 poz. (Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ; Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska ; nr 1)

25/30
Nr opisu: 0000020071
Wyniki badań stężeń jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przy głównych ciągach komunikacyjnych na obszarze AG.
[Aut.]: Magdalena Żak, K. Klejnowski, Jan** Konieczyński.
W: Pojazd a środowisko. III Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Jedlina-Letnisko, 5-6 czerwca 2001 r.. Red. Józef Nita. Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2001, s. 507-514, bibliogr. 20 poz.

26/30
Nr opisu: 0000020053
Contamination of air by polycyclic aromatic hydrocarbons and some volatile organic compounds from transportation sources.
[Aut.]: K. Klejnowski, Magdalena Żak, A. Węglarz, J. Witoszek.
W: Air protection in theory & applications. Proceedings of 3rd international scientific conference, [Szczyrk, 30.05-1.06.2000]. Vol. 4. Ed. by Tomasz T. Suchecki [et al.]. Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences. Zabrze : Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2000, s. 51-52, bibliogr. 3 poz. (Prace i Studia ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk nr 53 0208-4112)

27/30
Nr opisu: 0000019641
Problem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wybranymi lotnymi związkami aromatycznymi pochodzącymi ze źródeł komunikacyjnych.
[Aut.]: Magdalena Żak, K. Klejnowski.
W: Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska. Materiały z VII konferencji, [Szczyrk, listopad 1999]. Pod red. J. Suschki i A. Włochowicza. Politechnika Łódzka. Filia w Bielsku-Białej. Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska. Bielsko-Biała : Wydaw. Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, 2000, s. 195-208, bibliogr. 39 poz.

28/30
Nr opisu: 0000020069
Wybrane problemy emisji niezorganizowanej na terenie centralnej części GOP - zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) i wybranymi lotnymi związkami organicznymi (LZO) w rejonie głównych ciągów komunikacyjnych.
[Aut.]: K. Klejnowski, A. Węglarz, J. Witoszek, Magdalena Żak.
W: Śląskie seminarium ochrony środowiska, 20 czerwca 2000 r.. Materiały konferencyjne. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2000, s. 5

29/30
Nr opisu: 0000019565
Wyniki badań zawartości BTXE w spalinach samochodowych pobranych w trakcie testu jezdnego NEDC dla wybranych marek samochodów osobowych.
[Aut.]: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
W: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. POL-EMIS. V Sympozjum , Szklarska Poręba, czerwiec 2000. Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2000, s. 163-172, bibliogr. 13 poz.

30/30
Nr opisu: 0000019564
Metodyka oznaczeń wybranych lotnych związków organicznych w powietrzu atmosferycznym wzdłuż szlaków komunikacyjnych.
[Aut.]: Magdalena Żak, Barbara Kozielska, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
W: Ocena wielkości imisji zanieczyszczeń powietrza. POL-IMIS'99. III Sympozjum, Szklarska Poręba, czerwiec 1999. Materiały. Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 1999, s. 151-159, bibliogr. 9 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie