Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KIEPAS ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/10
Nr opisu: 0000129217
Multidisciplinary perspectives on "Industry 4.0" in Central and Eastern Europe - Poland.
[Aut.]: Małgorzata Dobrowolska, M. Jachimowski, R. Janikowski, Andrzej Kiepas, Aleksandra Kuzior, Paulina Kuzior, E. Okoń-Horodyńska, Beata Pituła, T. Sierotowicz, Wojciech Sitek, Anna Timofiejczuk, R. Wisła.
W: Industrie 4.0 zwischen Idee und Realität: Ein Ländervergleich. Hrsg. Gerhard Banse, Julia Thelen, Stephan Lingner. Berlin : trafo Wissenschaftsverlag, 2019, 221-269, bibliogr. (Abhandlungen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften ; Bd. 54). Punktacja MNiSW 5.000

2/10
Nr opisu: 0000131816
Podmiotowość człowieka - między wolnością a determinizmem technicznym.
[Aut.]: Andrzej Kiepas.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 września 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2019, s. 75

determinizm techniczny ; społeczeństwo 5.0 ; cyfrowe społeczeństwo

technical determinism ; society 5.0 ; digital society

3/10
Nr opisu: 0000129220
Zusammenfassung, Ländervergleich und Schlussfolgerungen.
[Aut.]: G. Banse, Andrzej Kiepas, P. Machleidt, Krzysztof Michalski, K. Mracek, A. Rothkegel, J. Thelen.
W: Industrie 4.0 zwischen Idee und Realität: Ein Ländervergleich. Hrsg. Gerhard Banse, Julia Thelen, Stephan Lingner. Berlin : trafo Wissenschaftsverlag, 2019, s. 367-398 (Abhandlungen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften ; Bd. 54). Punktacja MNiSW 5.000

4/10
Nr opisu: 0000128754   
Kultura bezpieczeństwa a współczesne wyzwania cywilizacyjne.
[Aut.]: Andrzej Kiepas.
-Społ. Eduk. 2018 nr 29, s. 43-52. Punktacja MNiSW 7.000

kultura bezpieczeństwa ; Przemysł 4.0

safety culture ; Industry 4.0

5/10
Nr opisu: 0000119072
Cyfrowe społeczeństwo jako podmiot wartościowania techniki - perspektywa społeczeństwa 4.0.
[Aut.]: Andrzej Kiepas.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. III Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 28-30 września 2017 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Third international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2017, s. 73

cyfrowe społeczeństwo ; społeczeństwo 4.0 ; technologie komunikacyjne

digital society ; society 4.0 ; communication technologies

6/10
Nr opisu: 0000120599   
Ewolucja wartościowania techniki w obliczu różnych wyzwań - od zwrotu normatywnego do Przemysłu 4.0.
[Aut.]: Andrzej Kiepas.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 112, s. 193-205, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

Przemysł 4.0 ; ocena technologii

Industry 4.0 ; Technology Assessment

7/10
Nr opisu: 0000125034
Filozofia techniki w dobie nowych mediów.
[Aut.]: Andrzej Kiepas.
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2017, 250 s.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3593 0208-6336). Punktacja MNiSW 80.000

8/10
Nr opisu: 0000125061
Humanista w świecie techniki - technik w świecie wartości.
[Aut.]: Andrzej Kiepas.
W: Inżynier z duszą humanisty: miejsce i rola problematyki humanistycznej w dyskursie politechnicznym. Red. Joanna Sośnicka. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2017, s. 20-42. Punktacja MNiSW 20.000

9/10
Nr opisu: 0000123730   
Relacja człowiek-technika: od tradycyjnej filozofii techniki do wyzwań społeczeństwa 4.0.
[Aut.]: Andrzej Kiepas.
W: Wokół podstawowych zagadnień współczesności. Pod red. Aleksandry Kuzior. Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2017, s. 71-83, bibliogr. 23 poz. (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 3 2451-456X). Punktacja MNiSW 5.000

filozofia techniki ; społeczeństwo 4.0 ; człowiek ; technika

philosophy of technology ; society 4.0 ; man ; technique

10/10
Nr opisu: 0000125058
Zrównoważony rozwój w perspektywie "przemysłu 4.0".
[Aut.]: Andrzej Kiepas.
W: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju: 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland. Red. R. F. Sadowski, Z. Łepko. Warszawa : Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, 2017, s. 533-546. Punktacja MNiSW 20.000

stosując format:
Nowe wyszukiwanie