Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KAWULOK M
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/14
Nr opisu: 0000129828
Sposób wzmocnienia budynku kościoła w aspekcie projektowanej eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Łukasz Drobiec, T. Niemiec, M. Kawulok, L. Słowik, L. Chomacki.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Monografia. Red. Maria Kaszyńska. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2019, s. 291-294, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

kościół zabytkowy ; wzmocnienie konstrukcji ; wpływ eksploatacji górniczej

historic church ; strengthening of construction ; impact of mining

2/14
Nr opisu: 0000130605   
The method of strengthening the church building in terms of the planned mining exploitation.
[Aut.]: Łukasz Drobiec, T. Niemiec, M. Kawulok, L. Słowik, L. Chomacki.
W: 29th International Conference on Structural Failures. ICSF 2019, Miedzyzdroje, Poland, May 20-24, 2019. Ed. M. Kaszynska. Les Ulis : EDP Sciences, 2019, (plik pdf) art. no. 05003 s. 1-12, bibliogr. 5 poz. (MATEC Web of Conferences ; vol. 284 2261-236X). Punktacja MNiSW 5.000

3/14
Nr opisu: 0000080348
Oddziaływania, stany graniczne i kombinacja obciążeń w obiektach budowlanych na terenach górniczych.
[Aut.]: M. Kawulok, Zbigniew** Lipski.
W: Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne. Geotechnika. XXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Wisła, 5-8 marca 2013 r. T. 1: Wykłady. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Małopolski w Krakowie. Kraków : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Krakowie, 2013, s. 227-246, bibliogr. 20 poz.

deformacja ciągła ; deformacja nieciągła ; obciążenie konstrukcji ; podłoże górnicze

continuous deformation ; discontinuous deformation ; construction load ; mining subsoil

4/14
Nr opisu: 0000003702
Zagadnienie oceny wielkości odszkodowania z tytułu powstałych szkód górniczych w obiektach budowlanych poddanych wpływom eksploatacji górniczej.
[Aut.]: M. Kawulok, S. Musioł, Piotr** Kołodziejczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 315-326, bibliogr. 6 poz.

5/14
Nr opisu: 0000077504
Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach górniczych.
[Aut.]: M. Kawulok, A. Cholewicki, Barbara** Lipska, J. Zawora.
Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej. Dział Wydaw.-Poligraficzny, 2000, 81 s.
(Instrukcja ; Instytut Techniki Budowlanej 364)

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu ; teren pogórniczy ; budownictwo ; materiały budowlane ; instalacja c.o. ; instalacja gazowa ; instalacja elektryczna ; wymagania techniczne

mining exploitation ; ground deformation ; post-mining area ; building industry ; building materials ; central heating installation ; gas installation ; electrical installation ; technical requirements

6/14
Nr opisu: 0000087180
A local suffosion-karst sink hole in the Ostropa quarter in Gliwice.
[Aut.]: Edward** Cempiel, M. Kawulok, Bogdan** Kawalec, Jacek Kawalec.
W: Contaminated and derelict land. The proceedings of GREEN 2. The Second International Symposium on Geotechnics related to the Environment held in Kraków, Poland, September 1997. Ed. R. W. Sarsby. London : Telford, 1997, s. 110-118

7/14
Nr opisu: 0000061203
Awaryjne zagrożenie budowlane spowodowane zjawiskami zachodzącymi w górotworze.
[Aut.]: M. Kawulok, Bogdan** Kawalec, Edward** Cempiel, R. Skarżeński.
W: Awarie budowlane. XVIII Konferencja naukowo-techniczna, Szczecin - Międzyzdroje, 19-22 maja 1997. Referaty. T. 2. Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1997, s. 841-848, bibliogr. 11 poz.

8/14
Nr opisu: 0000026355
O nowe podejście do stanów granicznych obiektów budowlanych na terenach górniczych.
[Aut.]: M. Kawulok, Zdzisław* Sulimowski.
-Inż. i Bud. 1997 nr 2, s. 94-99, bibliogr. 13 poz.

9/14
Nr opisu: 0000028492
Ocena wpływu eksploatacji górniczej na budowaną estakadę w ciągu ul. Wrocławskiej w Bytomiu.
[Aut.]: M. Kawulok, Jerzy** Śliwka, W. Śliż.
W: Konstrukcja i wyposażenie mostów. III Ogólnopolska Konferencja Mostowców, Wisła, 18-20 czerwca 1997 r. Referaty. Gliwice : Katedra Budowy Mostów. Politechnika Śląska, 1997, s. 161-170, bibliogr. 9 poz.

10/14
Nr opisu: 0000087278
Odkształceniowe kryteria oceny odporności budynków na terenach górniczych.
[Aut.]: Jan** Fedorowicz, M. Kawulok.
W: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi. Konferencja naukowo-techniczna, Katowice, 11-13 czerwca 1997 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1997, s. 83-94, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; nr 20)

teren górniczy ; odporność budynku ; odkształcenie budynku

mining area ; resistance of building ; building deformation

11/14
Nr opisu: 0000032979
Ochrona terenów górniczych w USA w świetle konferencji Pittsburgh'94.
[Aut.]: M. Kawulok, Kazimierz** Kłosek.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1995 nr 2, s. 87-90, bibliogr. 2 poz.

12/14
Nr opisu: 0000034563
Podstawy statystycznej metody oceny odporności budynków na wpływy eksploatacji górniczej.
[Aut.]: M. Kawulok, Zbigniew** Lipski.
W: III Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach III Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń-Zawodzie, 24-26 września 1995. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych (ISM), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 305-309, bibliogr. 7 poz.

13/14
Nr opisu: 0000032980
Projektowanie linii obserwacyjnych na terenach górniczych z uwzględnieniem uwarunkowań budowlanych.
[Aut.]: Jan** Zych, M. Kawulok.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1995 nr 2, s. 54-57, bibliogr. 6 poz.

14/14
Nr opisu: 0000044442
Serviceability criteria for buildings in mine subsidence area - adjustment to Eurocodes.
[Aut.]: M. Kawulok, Zdzisław* Sulimowski.
W: International Land Reclamation and Mine Drainage Conference and Third International Conference on the Abatement of Acidic Drainage. Proceedings of a conference, Pittsburgh, PA, April 24-29, 1994. This conference served as the annual meeting for both the American Society for Surface Mining and Reclamation and the Canadian Land Reclamation Association. Vol. 4: Abandoned mine lands and topical issues. [Washington] : [Bureau of Mines. United States Department of the Interior], 1994, s. 74-80, bibliogr. 3 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie