Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KATEUSZ PRZEMYSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/34
Nr opisu: 0000122853   
A specific uncertainty of sampling polydisperse particulate matter in gravimetric dust concentration measurements in conduits.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz.
-Arch. Environ. Prot. 2018 vol. 44 no. 4, s. 73-85, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 1.689. Punktacja MNiSW 15.000

niepewność pomiaru ; stężenie pyłu w gazach odlotowych ; pomiar grawimetryczny ; dokładność pobierania próbek ; polidyspersyjny pył przemysłowy

measurement uncertainty ; flue gas dust concentration ; gravimetric measurement ; sampling accuracy ; polydisperse industrial dust

2/34
Nr opisu: 0000126092
Jakość wybranych pomiarów i obliczeń w technice zapylonych gazów.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, 177 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 735). Punktacja MNiSW 80.000

gaz zapylony ; gaz odlotowy ; powietrze wewnętrzne ; stężenie pyłu ; dokładność pobierania próbek ; pomiar grawimetryczny ; niepewność pomiaru ; pył respirabilny ; odpylacz

dust-laden gas ; flue gas ; indoor air ; dust concentration ; sampling accuracy ; gravimetric measurement ; measurement uncertainty ; respirable dust ; dust collector

3/34
Nr opisu: 0000120341   
The hitherto non-included component in the uncertainty budget for gravimetric measurement of particulate matter concentration in a conduit.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz.
-Accredit. Qual. Assur. 2018 vol. 23 iss. 2, s. 73-86, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.800. Punktacja MNiSW 20.000

cząstka stała ; gaz odpadowy ; pomiar grawimetryczny ; odchylenie pomiaru ; niepewność pomiaru ; prędkość gazu

particulate matter ; waste gas ; gravimetric measurement ; measurement deviation ; measurement uncertainty ; gas velocity

4/34
Nr opisu: 0000118174   
Comprehensive on site thermal diagnostics of buildings - polish practical experience.
[Aut.]: Zbigniew Popiołek, Przemysław* Kateusz.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2017 vol. 10 nr 2, s. 125-132, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

diagnostyka cieplna ; budynek ; ogrzewanie ; wentylacja ; klimatyzacja ; ciepła woda użytkowa ; jakość środowiska wewnętrznego ; charakterystyka energetyczna budynku

thermal diagnostics ; building ; heating ; ventilation ; air conditioning ; domestic hot water ; indoor environment quality ; energy performance of building

5/34
Nr opisu: 0000120712   
Indoor environment quality evaluation in dwellings: a Polish case study.
[Aut.]: Jan Kaczmarczyk, Aleksandra Lipczyńska, Przemysław* Kateusz.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2017 vol. 10 nr 4, s. 163-171, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

środowisko wewnętrzne ; komfort cieplny ; jakość powietrza ; diagnostyka cieplna budynku

indoor environment ; thermal comfort ; air quality ; thermal diagnostic of building

6/34
Nr opisu: 0000099233   
Directional sensitivity of differential pressure sensors of gas velocity used in manual gravimetric measurements of dust emissions from stationary sources.
[Aut.]: Jerzy** Szulikowski, Przemysław* Kateusz.
-Arch. Environ. Prot. 2015 vol. 41 no. 3, s. 83-96, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.919. Punktacja MNiSW 15.000

czułość kierunkowa ; różnicowo ciśnieniowe czujniki prędkości gazu ; pomiary prędkości gazów odlotowych ; pomiar emisji pyłu ; rurki spiętrzające ; pyłowa sonda zerowa

directional sensitivity ; differential pressure sensors of gas velocity ; flue gas velocity measurement ; dust emission measurement ; pitot tubes ; zero pressure dust sampling probe

7/34
Nr opisu: 0000101116   
Estimation of uncertainty of mean velocity of flue gas in a conduit as determined by the traverse method within the gravimetric measurement of particulate concentration.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz.
-Flow Meas. Instrum. 2015 vol. 45, s. 318-330, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 1.152. Punktacja MNiSW 30.000

rozkład prędkości gazu w kanale ; średnia prędkość gazu w kanale ; zawartość pyłu w spalinach ; pomiar grawimetryczny ; dokładność pomiaru

duct gas velocity distribution ; mean duct gas velocity ; flue gas dust content ; gravimetric measurement ; measurement accuracy

8/34
Nr opisu: 0000101731
Zagadnienia oceny dokładności pomiarów w emisji zapylonych przemysłowych gazów odlotowych.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Jerzy** Szulikowski.
W: Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 65-75, bibliogr. 14 poz.

gaz odlotowy ; emisja ; dokładność pomiaru ; gazy zapylone

flue gas ; emission ; measurement accuracy ; dust-laden gases

9/34
Nr opisu: 0000095538   
Jubileuszowe spotkanie.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz.
-Biul. Pol. Śl. 2014 nr 12, s. 29

Mierzwiński Stanisław ; Politechnika Śląska

Mierzwiński Stanisław ; Silesian University of Technology

10/34
Nr opisu: 0000079019
Poradnik i kursy w Zadaniu 4 projektu strategicznego.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz.
W: Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice : [b.w.], 2012, s. 19
Pełny tekst na CD-ROM

diagnostyka cieplna ; charakterystyka energetyczna budynku ; metodologia ; pomiary

thermal diagnostics ; energy characteristic of building ; methodology ; measurements

11/34
Nr opisu: 0000056769
Measuring gas velocity in a duct as a specific function of a pressure-balance-type probe in an isokinetic dust sampler.
[Aut.]: Jerzy** Szulikowski, Przemysław* Kateusz.
-Environ. Technol. 2009 vol. 30 iss. 3, s. 301-311. Impact Factor 0.762

12/34
Nr opisu: 0000008282
Wpływ turbulencji strugi gazu na charakterystyki anemometryczne sond aspiracyjnych pyłomierzy grawimetrycznych.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Zbigniew Popiołek, Jerzy** Szulikowski.
-Arch. Ochr. Środ. 2004 vol. 30 nr 1, s. 43-63, bibliogr. 4 poz.

prędkość gazu ; próbkowanie izokinetyczne ; turbulencja ; isokinetic dust sampler ; izokinetyczny sampler pyłu

velocity of gas ; isokinetic sampling ; turbulence ; isokinetic dust sampler

13/34
Nr opisu: 0000006393
Charakterystyki anemometryczne pyłowych sond aspiracyjnych w przepływach turbulentnych.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Zbigniew Popiołek, Jerzy** Szulikowski.
W: Zastosowanie mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska - 2003. Ósme ogólnopolskie sympozjum, Gliwice - Wisła, [24-27 września] 2003. Materiały sympozjum. [Gliwice] : [Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska], 2003, s. 215-227, bibliogr. 5 poz.

pyłowa sonda zerowa ; przepływ turbulentny ; pyłomierz ; charakterystyka anemometryczna

zero pressure dust sampling probe ; turbulent flow ; dust meter ; anemometric characteristics

14/34
Nr opisu: 0000001429   
Niepewność pomiaru prędkości gazów odlotowych sondami walcowymi i typu S wynikająca z wpływu turbulencji na ich liczbę kształtu.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Zbigniew Popiołek, Jerzy** Szulikowski.
W: Zastosowanie mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska - 2001. Siódme ogólnopolskie sympozjum, Gliwice - Wisła, [6-9 czerwca] 2001. Materiały sympozjum. [Gliwice] : [Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska], 2001, s. 209-217, bibliogr. 7 poz.

15/34
Nr opisu: 0000012269   
Badania wpływu turbulencji strugi gazu na dokładność pomiaru prędkości różnicowymi sondami ciśnieniowymi. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz.
Gliwice, 2000, 114 s., bibliogr. 42 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Popiołek

16/34
Nr opisu: 0000001437
Charakterystyki pomiarowe zwartych różnicowych sond ciśnieniowych.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Zbigniew Popiołek, Jerzy** Szulikowski.
W: Trwałość i niezawodność urządzeń ochrony środowiska. Ochrona powietrza. Gospodarka odpadami. [VII Konferencja naukowo-techniczna], Ustroń 2000. Katowice : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Katowicki, 2000, [Ref. IV] s. 1-9, bibliogr. 7 poz.

17/34
Nr opisu: 0000007020
Badania charakterystyk pomiarowych zwartych różnicowych sond ciśnieniowych.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Zbigniew Popiołek, Jerzy** Szulikowski.
W: Zastosowanie mechaniki płynów w inżynierii środowiska - 99. Szóste ogólnopolskie sympozjum, [Wisła, 10-11 czerwca 1999 r.]. Materiały sympozjum. Politechnika Śląska. Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. Gliwice : Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska, 1999, s. 153-164, bibliogr. 7 poz.

18/34
Nr opisu: 0000007405
Badania charakterystyk pomiarowych zwartych różnicowych sond ciśnieniowych.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Zbigniew Popiołek, Jerzy** Szulikowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Inż. Środ. 1999 z. 41, s. 191-204, bibliogr. 7 poz.

19/34
Nr opisu: 0000005079
Funkcja anemometryczna aspiracyjnej sondy zerowej pyłomierza grawimetrycznego P-10ZA.
[Aut.]: Jerzy** Szulikowski, Przemysław* Kateusz.
-Arch. Ochr. Środ. 1999 vol. 25 nr 1, s. 41-50, bibliogr. 6 poz.

20/34
Nr opisu: 0000005236
Funkcja anemometryczna aspiracyjnej sondy zerowej pyłomierza grawimetrycznego P-10ZA.
[Aut.]: Jerzy** Szulikowski, Przemysław* Kateusz.
-Arch. Ochr. Środ. 1999 vol. 25 nr 2, s. 163-172, bibliogr. 6 poz.

21/34
Nr opisu: 0000007406
Generowanie strug powietrza na wypływie z tunelu aerodynamicznego o kontrolowanym stanie turbulencji.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Zbigniew Popiołek, Jerzy** Szulikowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Inż. Środ. 1999 z. 41, s. 205-221, bibliogr. 2 poz.

22/34
Nr opisu: 0000026270
Funkcja anemometryczna aspiracyjnej sondy zerowej pyłomierza grawimetrycznego P-10ZA. Streszczenie.
[Aut.]: Jerzy** Szulikowski, Przemysław* Kateusz.
W: Air protection in theory and applications. Proceedings of the II international scientific conference, Szczyrk, Poland 2-3-4 June 1998. Eds: T. T. Suchecki, J. Kapała, H. Kumazawa. Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences. Zabrze : Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, 1998, s. 263-265, bibliogr. 5 poz.

23/34
Nr opisu: 0000028593
Problemy pomiaru prędkości gazu zwartymi różnicowymi sondami ciśnieniowymi.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Zbigniew Popiołek, Jerzy** Szulikowski.
W: Zastosowanie mechaniki płynów w inżynierii środowiska - 97. Piąte ogólnopolskie sympozjum, [Wisła, 24-26 marca 1997 r.]. Materiały sympozjum. Politechnika Śląska. Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 143-150, bibliogr. 7 poz.

24/34
Nr opisu: 0000042020
Doświadczenia w użytkowaniu pakietu komputerowych programów obsługowych pyłomierza grawimetrycznego P-10ZA.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Jerzy** Szulikowski.
W: Theory and practice of atmospheric air protection. 1st International conference, Zabrze - Ustroń, June 11-13, 1996 = Teoria i praktyka ochrony powietrza. I Międzynarodowa konferencja naukowa. Polish Academy of Sciences. Institute of Environmental Engineering. Bytom : Oficyna Wydaw. "Makago", 1996, s. 259-277, bibliogr. 3 poz.

25/34
Nr opisu: 0000042458
Doświadczenia w użytkowaniu pakietu komputerowych programów obsługowych pyłomierza grawimetrycznego P-10ZA.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Jerzy** Szulikowski.
W: Teoria i praktyka ochrony powietrza. Międzynarodowa konferencja naukowa, Zabrze-Ustroń, 11-13 czerwca 1996 r. Program, streszczenia. Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska. [B.m.] : Oficyna Wydaw. "Makago", 1996, s. 29
Toż w j. ang. s. 69-70

26/34
Nr opisu: 0000042237
Kompleksowa komputerowa obróbka wyników pomiarów wykonywanych grawimetrycznym pyłomierzem P-10ZA.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Jerzy** Szulikowski.
W: II Międzynarodowa Konferencja Ochrony Środowiska w Przemyśle Metali Nieżelaznych, Szczyrk, 25-27 września 1995 r.. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 1996, s. 70-73 (Rudy i Metale Nieżelazne ; R. 41, nr 1 0035-9696)

27/34
Nr opisu: 0000042023
Pomiar emisji pyłu pyłomierzem grawimetrycznym P-10ZA.
[Aut.]: Jerzy** Szulikowski, Przemysław* Kateusz.
W: Theory and practice of atmospheric air protection. 1st International conference, Zabrze - Ustroń, June 11-13, 1996 = Teoria i praktyka ochrony powietrza. I Międzynarodowa konferencja naukowa. Polish Academy of Sciences. Institute of Environmental Engineering. Bytom : Oficyna Wydaw. "Makago", 1996, s. 781-795, bibliogr. 5 poz.

28/34
Nr opisu: 0000042460
Pomiar emisji pyłu pyłomierzem grawimetrycznym P-10ZA.
[Aut.]: Jerzy** Szulikowski, Przemysław* Kateusz.
W: Teoria i praktyka ochrony powietrza. Międzynarodowa konferencja naukowa, Zabrze-Ustroń, 11-13 czerwca 1996 r. Program, streszczenia. Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska. [B.m.] : Oficyna Wydaw. "Makago", 1996, s. 49
Toż w j.ang. s. 91

29/34
Nr opisu: 0000042239
Problemy metrologiczne zwartych różnicowych sond ciśnieniowych stosowanych do pomiaru prędkości gazu w grubościennych kanałach.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Jerzy** Szulikowski.
W: II Międzynarodowa Konferencja Ochrony Środowiska w Przemyśle Metali Nieżelaznych, Szczyrk, 25-27 września 1995 r.. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 1996, s. 90-92, bibliogr. 6 poz. (Rudy i Metale Nieżelazne ; R. 41, nr 1 0035-9696)

30/34
Nr opisu: 0000035739
Pyłomierz grawimetryczny P-10ZA z automatyczną regulacją izokinetyczności poboru i rejestracja wyników pomiarów.
[Aut.]: Jerzy** Szulikowski, Przemysław* Kateusz.
W: II Międzynarodowa Konferencja Ochrony Środowiska w Przemyśle Metali Nieżelaznych, Szczyrk, 25-27 września 1995 r.. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 1996, s. 66-69, bibliogr. 4 poz. (Rudy i Metale Nieżelazne ; R. 41, nr 1 0035-9696)

31/34
Nr opisu: 0000036933
Pyłomierz grawimetryczny P-10ZA z automatyczną regulacją izokinetyczności poboru i rejestracja wyników pomiarów.
[Aut.]: Jerzy** Szulikowski, Przemysław* Kateusz.
W: Materiały Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska (Inżynierii Sanitarnej) Politechniki Śląskiej, Gliwice, 17 listopada 1995. Politechnika Śląska. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 93-102, bibliogr. 4 poz.

32/34
Nr opisu: 0000046984
Impaktory kaskadowe - analizatory pyłu in situ w gazach - w praktyce pomiarowej w kraju i zagranicą.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Jerzy** Szulikowski.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. I Konferencja organizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Wisła-Głębce, 6-8 października 1994. Streszczenia referatów. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Ochrony Powietrza. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 12-13

33/34
Nr opisu: 0000046983
Zastosowanie sondy zerowej w automatycznym pyłomierzu grawimetrycznym.
[Aut.]: Jerzy** Szulikowski, Przemysław* Kateusz.
W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. I Konferencja organizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Wisła-Głębce, 6-8 października 1994. Streszczenia referatów. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Ochrony Powietrza. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 31

34/34
Nr opisu: 0000053479
Metoda badania ruchu aerozolu w rejonie wlotu do sondy pyłowej.
[Aut.]: Przemysław* Kateusz, Jerzy** Szulikowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Inż. Środ. 1991 z. 33, s. 161-170, bibliogr. 17 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie