Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KASPERCZYK D
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/18
Nr opisu: 0000135017
Biofilters versus bioscrubbers and biotrickling filters: state-of-the-art biological air treatment.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Urbaniec, D. Kasperczyk, M. Thomas.
W: From biofiltration to promising options in gaseous fluxes biotreatment. Recent developments, new trends, advances, and opportunities. Ed. by Gabriela Soreanu, Eric Dumont. Amsterdam : Elsevier, 2020, s. 29-51, bibliogr.. Punktacja MNiSW 20.000

biologiczne oczyszczanie powietrza ; biofiltracja ; złoże biologiczne zraszane ; bioskruber ; technologia rozwojowa

biological air treatment ; biofiltration ; biotrickling ; bioscrubbing ; emerging technology

2/18
Nr opisu: 0000134744   
Usuwanie odorów i lotnych zwi±zków organicznych w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych.
[Aut.]: A. Parzentna-Gabor, Krzysztof Barbusiński, D. Kasperczyk.
W: Współczesne problemy ochrony ¶rodowiska i energetyki 2019. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. Gliwice : Katedra Technologii i Urz±dzeń Zagospodarowania Odpadów, 2020, s. 123-130, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

odory ; LZO ; kompaktowy bioreaktor trójfazowy ; biooczyszczanie powietrza

odors ; VOCs ; compact trickle-bed bioreactor ; biopurification of air

3/18
Nr opisu: 0000134395
Zastosowanie przemysłowe kompaktowe bioreaktorów trójfazowych (KBT) jako skutecznej i ekonomicznie atrakcyjnej technologii w walce o czyste powietrze.
[Aut.]: D. Kasperczyk, A. Parzentna-Gabor, Krzysztof Barbusiński, K. Urbaniec.
-Lakier. Przem. 2020 nr 1, s. 38-40, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zanieczyszczenie powietrza ; kompaktowy bioreaktor trójfazowy ; eliminacja zanieczyszczeń

air pollution ; compact trickle-bed bioreactor ; elimination of pollutants

4/18
Nr opisu: 0000128366   
Application of a compact trickle-bed bioreactor for the removal of odor and volatile organic compounds emitted from a wastewater treatment plant.
[Aut.]: D. Kasperczyk, K. Urbaniec, Krzysztof Barbusiński, E. R. Rene, R. F. Colmenares-Quintero.
-J. Environ. Manage. 2019 vol. 236, s. 413-419, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 5.647. Punktacja MNiSW 100.000

kompaktowy bioreaktor trójfazowy ; biodegradacja ; lotne zwi±zki organiczne ; siarkowodór ; oczyszczalnia ¶cieków

compact trickle-bed bioreactor ; biodegradation ; volatile organic compounds ; hydrogen sulphide ; wastewater treatment plant

5/18
Nr opisu: 0000123519   
Adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu.
[Aut.]: D. Kasperczyk, Krzysztof Barbusiński, K. Urbaniec.
-Lakier. Przem. 2018 nr 3, s. 104-106, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

ochrona ¶rodowiska ; oczyszczanie powietrza ; lotne zwi±zki organiczne ; bioreaktor trójfazowy ; bioeliminacja LZO

environmental protection ; air purification ; volatile organic compounds ; three-phase bioreactor ; bioelimination of VOC

6/18
Nr opisu: 0000122019
Application of a compact trickle-bed bioreactor to the removal of odor and volatile organic compounds emitted from a wastewater treatment plant.
[Aut.]: D. Kasperczyk, K. Urbaniec, E. R. Rene, Krzysztof Barbusiński, R. Colmenares-Quintero.
W: 1st SDEWES Latin American Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, January 28-31, 2018, Rio de Janeiro, Brazil. Book of abstracts. Ed. by Marco Ban, Neven Duić, Daniel Rolph Schneider, Zvonomir Guzović, Rita Maria Brito Alves, Marió Costa, Rudi Henri van Els, Biagio F. Gianetti, Assed Haddad, Thiago Hewer, Siir Kilkis, Guenther C. Krieger Filho, Luiz Kulay, Andre Mesquita, Milan Vujanović. Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2018, s. 149 (CD Proceedings (Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems) ; 1847-7186)

7/18
Nr opisu: 0000112216   
Abatement robustness of volatile organic compounds using compact trickle-bed bioreactor: biotreatment of styrene, ethanol and dimethyl sulfide mixture in contaminated airstream.
[Aut.]: A. B±k, V. Kozik, P. Dybał, S. Sułowicz, D. Kasperczyk, S. Ku¶, Krzysztof Barbusiński.
-Int. Biodeterior. Biodegrad. 2017 vol. 119, s. 316-328, bibliogr. 75 poz.. Impact Factor 2.962. Punktacja MNiSW 30.000

biodegradacja ; VOCs ; bioreaktor ze złożem ociekowym ; odory ; gaz odpadowy

biodegradation ; VOCs ; trickle-bed bioreactor ; odors ; waste gas

8/18
Nr opisu: 0000114816   
Biological methods for odor treatment - a review.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, K. Kalemba, D. Kasperczyk, K. Urbaniec, V. Kozik.
-J. Clean. Prod. 2017 vol. 152, s. 223-241, bibliogr. 235 poz.. Impact Factor 5.651. Punktacja MNiSW 40.000

obróbka biologiczna zapachu ; biofiltracja ; złoże biologiczne zraszane ; bioskruber ; technologia rozwojowa

biological odor treatment ; biofiltration ; biotrickling filter ; bioscrubber ; emerging technology

9/18
Nr opisu: 0000114775   
Corrosion in continuous bio-degradation of sulfur-containing, volatile organic compounds.
[Aut.]: V. Kozik, A. B±k, P. Dybał, K. Jarzembek, S. Ku¶, R. Kane, D. Kasperczyk, Krzysztof Barbusiński.
W: Chromatographic methods of investigating the organic compounds. The 39th Symposium, Katowice-Szczyrk, June 1st - 3rd, 2016. Program [online]. Poster session I. [B.m.] : [b.w.], 2016, (plik pdf) s. 11, bibliogr. 3 poz.
Dostępny w Internecie: http://chromatographia.us.edu.pl/2016/posterI.pdf [dostęp 6 kwietnia 2017]

10/18
Nr opisu: 0000105497
Monitoring corrosion in continuous bio-degradation of sulfur-containing, volatile organic compounds.
[Aut.]: S. Ku¶, S. Srinivasan, R. Kane, D. Kasperczyk, V. Kozik, A. B±k, Krzysztof Barbusiński.
W: Corrosion Conference and Expo 2016, Vancouver, Canada, 6-10 March 2016. Red Hook : Curran Associates, 2016, s. 2214-2228, bibliogr. 18 poz. (International Corrosion Conference Series ; vol. 3 0361-4409)

on-line ; czas rzeczywisty ; monitorowanie korozji ; biodegradacja ; VOC ; Pseudomonas ; Thiobacillus

on-line ; real time ; corrosion monitoring ; biodegradation ; VOC ; Pseudomonas ; Thiobacillus

11/18
Nr opisu: 0000107081   
Use of compact trickle bed bioreactor for the purification of air from a VOC's mixture - preliminary research.
[Aut.]: D. Kasperczyk, Krzysztof Barbusiński, V. Kozik.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2016 vol. 9 no. 2, s. 137-143, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

VOC ; alkohol etylowy ; siarczek dimetylu ; styren ; biooczyszczanie

VOC ; ethyl alcohol ; dimethyl sulphide ; styrene ; biopurification ; compact trickle-bed bioreactor

12/18
Nr opisu: 0000102914   
Badania biodegradacji mieszaniny lotnych zwi±zków organicznych w bioreaktorze kompaktowym.
[Aut.]: V. Kozik, A. B±k, P. Dybał, D. Kasperczyk, S. Ku¶, Krzysztof Barbusiński.
W: Pomiędzy naukami. Zjazd Fizyków i Chemików. IV Ogólnopolska konferencja dla studentów i doktorantów, 18 wrze¶nia 2015, Chorzów. Ed. Joanna Orzeł, Marcin Szala. Wydziałowa Rada Samorz±du Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach. Częstochowa : Harit, 2015, s. 38

bioreaktor ; lotne zwi±zki organiczne ; VOC ; biodegradacja ; oczyszczanie powietrza

bioreactor ; volatile organic compounds ; VOC ; biodegradation ; air purification

13/18
Nr opisu: 0000114778   
Bio-corrosion in biopuryfication of air from VOC's mixture.
[Aut.]: V. Kozik, A. B±k, D. Kasperczyk, S. Ku¶, Krzysztof Barbusiński.
W: Chromatographic methods of investigating the organic compounds. The XXXVIIIth Symposium, Katowice-Szczyrk, May 27th - 29th, 2015. Program [online]. Poster session II. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s.10
Dostępny w Internecie: http://chromatographia.us.edu.pl/2015/poster2_2015.pdf [dostęp 6 kwietnia 2017]

14/18
Nr opisu: 0000114777
Biological methods for odor control - a review.
[Aut.]: Krzysztof Barbusiński, D. Kasperczyk, K. Urbaniec, K. Kalemba, V. Kozik.
W: Global Cleaner Production and Sustainable Consumption Conference. Accelerating the Transition to Equitable Post Fossil-Carbon Societies, Sitges, Barcelona, Spain, 1-4 November 2015. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 1

15/18
Nr opisu: 0000094894   
Removal of pollutants from the air in a copper-ore mine using a compact trickle-bed bioreactor.
[Aut.]: D. Kasperczyk, K. Urbaniec, Krzysztof Barbusiński.
-Chem. Eng. Trans. 2014 vol. 39, s. 1309-1314, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

16/18
Nr opisu: 0000114793
Removal of pollutants from the ventillation air in a copper-ore mine using a compact trickle-bed bioreactor.
[Aut.]: D. Kasperczyk, K. Urbaniec, Krzysztof Barbusiński.
W: 21st International Congress of Chemical and Process Engineering. CHISA 2014. 17th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, PRES 2014, Prague, Czech Republic, 23-27 August 2014. Vol. 4. European Federation of Chemical Engineering, Engineering Academy of the Czech Republic, American Institute of Chemical Engineers. [B.m.] : Czech Society of Chemical Engineering, 2014, s. 2016

17/18
Nr opisu: 0000092760
Skuteczne, ekonomiczne i ekologicznie. Zastosowanie innowacyjnej technologii biooczyszczania powietrza z LZO.
[Aut.]: D. Kasperczyk, Krzysztof Barbusiński.
-Lakier. Przem. 2014 nr 3, s. 76-79

oczyszczanie powietrza ; biooczyszczanie ; bioeliminacja LZO ; bioeliminacja H2S

air purification ; biopurification ; bioelimination of VOC ; bioelimination of H2S

18/18
Nr opisu: 0000092756
Biooczyszczanie powietrza wentylacyjnego. Innowacyjna technologia biooczyszczania powietrza wentylacyjnego w kopalni rud miedzi z LZO i H2S za pomoc± kompaktowego bioreaktora trójfazowego.
[Aut.]: D. Kasperczyk, Krzysztof Barbusiński.
-Konsulting Polski 2013 nr 1/2, s. 55-60, bibliogr. 10 poz.

biooczyszczanie ; bioreaktor trójfazowy ; oczyszczanie powietrza ; bioeliminacja LZO ; bioeliminacja H2S

biopurification ; three-phase bioreactor ; air purification ; bioelimination of VOC ; bioelimination of H2S

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie