Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KARBOWNIK ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 315Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/315
Nr opisu: 0000133596
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie górniczym. Wybrane zagadnienia. Red. Marian Turek. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 395-459, bibliogr. 14 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 748). Punktacja MNiSW 20.000

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie projektem ; procedura ; narzędzia informatyczne

mining enterprise ; project management ; procedure ; information tools

2/315
Nr opisu: 0000134036
Wybrane problemy w zarządzaniu publiczną szkołą wyższą.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Wielowymiarowość zarządzania XXI wieku. Red. Marcin Jakubiec, Agnieszka Barcik. Bielsko-Biała : Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2018, s. 112-120, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zarządzanie szkołą wyższą ; kontrola zarządcza ; zarządzanie strategiczne ; zarządzanie projektem ; zarządzanie ryzykiem

public university management ; management control ; strategic management ; project management ; risk management

3/315
Nr opisu: 0000134031
Kontrola zarządcza w szkole wyższej - przykład opracowania i wdrożenia.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk Dźwigoł.
W: Zarządzanie organizacją. Koncepcje, wyzwania, perspektywy. Monografia. Wydanie jubileuszowe. Red. Marlena Grabowska, Beata Ślusarczyk. Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 168-173, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

system kontroli zarządczej ; szkoła wyższa ; wdrożenie ; Politechnika Śląska

management control system ; high school ; implementation of system ; Silesian University of Technology

4/315
Nr opisu: 0000117333   
System zarządzania projektami w przedsiębiorstwie produkcyjnym - przykład wdrożenia.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 101, s. 223-229, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie projektem

enterprise management ; project management

5/315
Nr opisu: 0000116680
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, 215 s., bibliogr. 165 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

przedsiębiorstwo ; zarządzanie projektem ; zarządzanie zmianami ; kierownik projektu ; planowanie projektów

enterprise ; project management ; changes management ; project manager ; project planning

6/315
Nr opisu: 0000106055
Zarządzanie zmianami przez projekty w Politechnice Śląskiej w latach 2008-2016.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, 154 s.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 599)

Politechnika Śląska ; zarządzanie zmianami ; zarządzanie projektem ; uczelnia wyższa

Silesian University of Technology ; change management ; project management ; university

7/315
Nr opisu: 0000094451   
Effects of a reducer type on copper flash smelting slag decopperisation.
[Aut.]: Beata Oleksiak, Jakub* Lipart, Andrzej Karbownik, Rafał Burdzik.
-Metalurgija 2015 vol. 54 iss. 1, s. 116-118, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 25.000

reduktor ; szybkie topienie miedzi ; odmiedziowanie żużla ; flotokoncentrat węglowy ; pył antracytowy

reducer ; copper flash smelting ; slag decopperisation ; coal flotation concentrate ; anthracite dust

8/315
Nr opisu: 0000104496
Instytut Zarządzania i Administracji (ROZ-4).
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: 20 lat Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Red. Aleksandra Kuzior, Izabela Jonek-Kowalska. Zabrze : M-Studio, 2015, s. 89-110

Politechnika Śląska ; Wydział Organizacji i Zarządzania ; Instytut Zarządzania i Administracji ; działalność naukowo-badawcza ; działalność dydaktyczna ; projekt badawczy ; historia nauki

Silesian University of Technology ; Faculty of Organization and Management ; Institute of Management and Administration ; scientific-research activities ; teaching activity ; research project ; history of science

9/315
Nr opisu: 0000102489   
Przemówienie rektora Politechniki Śląskiej prof. Andrzeja Karbownika wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 2015/2015.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Biul. Pol. Śl. 2015 nr 10, s. 9-11

Politechnika Śląska ; przemówienie inauguracyjne

Silesian University of Technology ; inaugurial speech

10/315
Nr opisu: 0000093195   
Koncepcja restrukturyzacji spółki węglowej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
-Prz. Gór. 2014 t. 70 nr 9, s. 24-27. Punktacja MNiSW 7.000

spółka węglowa ; restrukturyzacja naprawcza

coal company ; remedial restructuring

11/315
Nr opisu: 0000094191   
Przemówienie inauguracyjne rektora Politechniki Śląskiej prof. Andrzeja Karbownika.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Biul. Pol. Śl. 2014 nr 10, s. 8-9

Politechnika Śląska ; inwestycja ; kierunek studiów

Silesian University of Technology ; investment ; studies direction

12/315
Nr opisu: 0000096748
Rekomendacje dla zwiększenia stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego w Polsce.
[Aut.]: Seweryn Spałek, Andrzej Karbownik.
-Prz. Organ. 2014 nr 9, s. 8-12, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

zarządzanie projektem ; dojrzałość ; przemysł maszynowy ; wydajność

project management ; maturity ; machinery industry ; effectiveness

13/315
Nr opisu: 0000092019   
Zarządzanie ryzykiem projektu w uczelni.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 70, s. 189-202, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie ryzykiem ; uczelnia techniczna ; Politechnika Śląska ; projekt badawczy ; projekt edukacyjny

risk management ; technical university ; Silesian University of Technology ; research project ; educational project

14/315
Nr opisu: 0000095608   
Zmiany w funkcjonowaniu uczelni. Wywiad z rektorem Politechniki Śląskiej prof. Andrzejem Karbownikiem. Rozm. Paweł Doś.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Paweł* Doś.
-Biul. Pol. Śl. 2014 nr 12, s. 4-7

Politechnika Śląska ; inwestycja ; zmiana organizacyjna ; zarządzanie uczelnią ; promocja

Silesian University of Technology ; investment ; organizational change ; university management ; promotion

15/315
Nr opisu: 0000088723
Dos ejemplos de planificacion de nuevas minas de carbon en Polonia.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
W: XIII Congreso Internacional en Energia y Recursos Minerales, Santander, 3-5.X.2013. [Dokument elektroniczny]. Mineria y explosivos. [B.m.] : [b.w.], 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 52-56, bibliogr. 4 poz.

16/315
Nr opisu: 0000088606
Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 480 s.

paradygmat sieciowy ; teoria zarządzania ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; kultura organizacyjna ; współpraca przedsiębiorstw

network paradigm ; theory of management ; enterprise management ; organizational culture ; companies cooperation

17/315
Nr opisu: 0000071054
Partycypacja przedsiębiorstw w realizacji usług publicznych województwa śląskiego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Katarzyna Dohn, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
-Prz. Organ. 2012 nr 4, s. 20-23, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

usługi publiczne ; województwo śląskie ; foresight

public services ; Silesian Voivodeship ; foresight

18/315
Nr opisu: 0000072048
Strategiczna Karta Wyników w teorii i praktyce.
[Aut.]: Jan Brzóska, Andrzej Karbownik, Mariusz* Kruczek, Arkadiusz Szmal, Zbigniew Żebrucki.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 190 s., bibliogr. 80 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 392)

zarządzanie przedsiębiorstwem ; Strategiczna Karta Wyników ; planowanie strategiczne ; motywowanie pracowników ; efektywność przedsiębiorstwa

enterprise management ; Balanced Scorecard ; strategic planning ; employees motivation ; efficiency of enterprise

19/315
Nr opisu: 0000072163   
System kontroli zarządczej w szkole wyższej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2012 z. 60, s. 115-123, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

szkoła wyższa ; kontrola zarządcza ; Politechnika Śląska

university ; management control ; Silesian University of Technology

20/315
Nr opisu: 0000072165   
System zarządzania ryzykiem w uczelni wyższej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk Dźwigoł, Krzysztof Wodarski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2012 z. 60, s. 125-139, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

szkoła wyższa ; kontrola zarządcza ; zarządzanie ryzykiem ; Politechnika Śląska

university ; management control ; risk management ; Silesian University of Technology

21/315
Nr opisu: 0000072095   
Value chain analysis of environmental management in urban areas. Case study: Metropolitan Association of Upper Silesia.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Katarzyna Dohn, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2012 vol. 21 no. 4, s. 911-921, bibliogr. 49 poz.. Impact Factor 0.462. Punktacja MNiSW 15.000

zarządzanie środowiskowe ; łańcuch wartości ; zrównoważony rozwój ; Górnośląski Związek Metropolitalny

environmental management ; value chain ; sustainable development ; Metropolitan Association of Upper-Silesia

22/315
Nr opisu: 0000066662   
Innowacyjność produktowa i technologiczna w małych i średnich przedsiębiostwach przemysłu metalowego. Koncepcja badań.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Anna Michna, Anna** Męczyńska, Roman Kmieciak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 56, s. 105-115, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

przemysł metalowy ; małe przedsiębiorstwo ; średnie przedsiębiorstwo ; innowacyjność

metal industry ; small enterprise ; medium enterprise ; innovation

23/315
Nr opisu: 0000068512
Możliwości techniczne i uwarunkowania ekonomiczne projektowania eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
W: XVI Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011, [Krynica, 21-23 września 2011]. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011, s. 61-64, bibliogr. 13 poz. (Przegląd Górniczy ; t. 67, nr 9 0033-216X)

złoże resztkowe ; optymalizacja rozwiązania projektowego ; eksploatacja górnicza

residual deposit ; optimizing design solution ; mining exploitation

24/315
Nr opisu: 0000075968
Scenariusze rozwoju metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym.
[Aut.]: Krystyna Czaplicka-Kolarz, L. Trząski, J. Bondaruk, Andrzej Karbownik, Marek* Sitarz, Katarzyna Dohn, J. Sarna, W. Pudło.
W: Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym. Praca zbiorowa. Pod red. J. Bondaruka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 51-67

Górnośląski Obszar Metropolitalny ; usługi publiczne ; usługi transportowe ; usługi kultury ; usługi medyczne ; zarządzanie środowiskiem

Upper-Silesian Metropolitan Area ; public services ; transport services ; cultural services ; medical services ; environmental management

25/315
Nr opisu: 0000075974
Scenariusze rozwoju oraz innowacje technologiczne dla sektora usług transportowych w ramach Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego.
[Aut.]: Marek* Sitarz, Andrzej Karbownik, P. Rolek, Katarzyna Dohn.
W: Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym. Praca zbiorowa. Pod red. J. Bondaruka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 68-77

Górnośląski Obszar Metropolitalny ; usługi transportowe ; innowacja technologiczna

Upper-Silesian Metropolitan Area ; transport services ; technological innovation

26/315
Nr opisu: 0000085223
Słowo wstępne.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Profesor zw. dr hab. inż. Tadeusz Jan Chmielniak. Członek korespondent PAN. Dr h.c. Politechniki Częstochowskiej. Doktor Honoris Causa Politechniki Śląskiej. Wydawnictwo okolicznościowe. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2011, s. 5-6
Zeszyt nr 27

Chmielniak Tadeusz ; doktor honoris causa

Chmielniak Tadeusz ; honorary doctorate

27/315
Nr opisu: 0000074333
System zarządzania projektami w Politechnice Śląskiej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2011, s. 139-145, bibliogr. 4 poz.

zarządzanie projektem ; projekt ; Politechnika Śląska ; system komputerowy

project management ; design ; Silesian University of Technology ; computer system

28/315
Nr opisu: 0000077065
Udział kosztów wytwarzania w kształtowaniu wartości przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Andrzej Karbownik.
W: Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Red. E. Urbańczyk, E. Mioduchowska-Jaroszewicz. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2011, s. 431-442 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 685 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 46 1733-2842)

29/315
Nr opisu: 0000075967
Wizja rozwoju usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym.
[Aut.]: L. Trząski, J. Bondaruk, P. Zawartka, M. Kopernik, A. Siwek-Skalny, Andrzej Karbownik, Katarzyna Dohn.
W: Wizja przyszłości metropolitalnych usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym. Praca zbiorowa. Pod red. J. Bondaruka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 32-39

Górnośląski Obszar Metropolitalny ; usługi publiczne ; kapitał ludzki ; kapitał społeczny

Upper-Silesian Metropolitan Area ; public services ; human capital ; social capital

30/315
Nr opisu: 0000068513
Zakres i skala procesów technologicznych realizowanych przez firmy zewnętrzne w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Adam Gumiński.
W: XVI Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011, [Krynica, 21-23 września 2011]. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011, s. 65-69, bibliogr. 3 poz. (Przegląd Górniczy ; t. 67, nr 9 0033-216X)

kopalnia węgla kamiennego ; firma zewnętrzna ; outsourcing

hard coal mine ; external firm ; outsourcing

31/315
Nr opisu: 0000067931   
Zmiany w górnictwie węgla kamiennego - geneza, przebieg, efekty.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Prz. Gór. 2011 t. 67 nr 7/8, s. 11-18, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja górnictwa ; zatrudnienie w kopalniach

hard coal mining ; mining restructuring ; employment in mines

32/315
Nr opisu: 0000059486
Metodyka wielokryterialnej oceny kopalń dla potrzeb budowy strategii spółki węglowej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
W: Jubileuszowa XV Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2010, [Krynica, 15-17 września 2010]. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2010, s. 2-5 (Przegląd Górniczy ; t. 66, nr 9 0033-216X)

strategia spółki węglowej ; analiza strategiczna ; kopalnia węgla kamiennego ; metodyka oceny kopalń

strategy of coal company ; strategic analysis ; hard coal mine ; methodology of mines evaluation

33/315
Nr opisu: 0000080973
Zarządzanie projektem innowacyjnym.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Przedsiębiorca w Politechnice Śląskiej. Przewodnik. Pod red. Jana Brzóski. Gliwice : J&L Leszek Żochowski, 2010, s. 251-258

innowacyjność ; przedsiębiorstwo ; zarządzanie ryzykiem ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; zarządzanie projektem

innovativeness ; enterprise ; risk management ; human resources management ; project management

34/315
Nr opisu: 0000055524   
Kompetencje kierownika projektu i możliwości ich kształtowania. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk.
Zabrze, 2009, 249 k., bibliogr. 174 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

projekt ; kierownik projektu ; zespół projektowy ; zarządzanie projektem ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; kompetencje menedżerskie ; kompetencje społeczne

project ; project manager ; project team ; project management ; human resources management ; managerial competencies ; social competencies

35/315
Nr opisu: 0000049218
Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009

zarządzanie przedsiębiorstwem ; rentowność ; zatrudnienie ; portfel projektów ; zarządzanie projektem ; małe przedsiębiorstwo ; średnie przedsiębiorstwo

enterprise management ; profitability ; employment ; project portfolio ; project management ; small enterprise ; medium enterprise

36/315
Nr opisu: 0000047018
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 20: Kontrola realizacji projektu.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2009 R. 60 nr 1, s. 51-55, bibliogr. 7 poz.

zarządzanie projektem ; Earned Value ; przedsiębiorstwo górnicze

project management ; Earned Value ; mining company

37/315
Nr opisu: 0000032786
Analiza zmian wskaźników technicznych, ekonomicznych i finansowych w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1990-2006.
[Aut.]: Adam Gumiński, Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
-Wiad. Gór. 2008 R. 59 nr 1, s. 2-13, bibliogr. 6 poz.

wskaźnik ekonomiczny ; wskaźnik techniczny ; sprzedaż węgla ; zatrudnienie ; wydajność

economic indicator ; technical indicator ; coal sale ; employment ; efficiency

38/315
Nr opisu: 0000037793
Czynniki kształtujące elementy systemu zarządzania współczesną organizacją. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008

organizacja ; zarządzanie organizacją ; przedsiębiorstwo produkcyjne

organization ; organization management ; manufacturing company

39/315
Nr opisu: 0000075908
Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego. Praca zbiorowa. Cz. 2: Foresight technologiczny województwa śląskiego w świetle doświadczeń innych państw i regionów. Pod red. Krystyny Czaplickiej-Kolarz, Andrzeja Karbownika.
[Aut.]: J. Bondaruk, M. Cudzich-Martyńska, Krystyna Czaplicka-Kolarz, Katarzyna Dohn, A. Gajda, N. Howaniec, Andrzej Karbownik, D. Kmak-Kapusta, P. Krawczyk, Anna Kwiotkowska, P. Łabaj, M. Michalik, M. Pichlak, A. Polaczek, A. Smoliński, L. Trząski, E. Uszok.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, 92 s., bibliogr. 28 poz.

foresight technologiczny ; zrównoważony rozwój ; województwo śląskie ; foresight regionalny ; foresight narodowy

technology foresight ; sustainable development ; Silesian Voivodeship ; regional foresight ; national foresight

40/315
Nr opisu: 0000038640
Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego. Praca zbiorowa. Cz. 3: Branżowe scenariusze rozwoju technologicznego województwa śląskiego. Pod red. Krystyny Czaplickiej-Kolarz, Andrzeja Karbownika.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008

41/315
Nr opisu: 0000090765
Przywództwo w zarządzaniu projektami.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Konferencja naukowa pt. Pracownicy - kreatorzy zmian w przedsiębiorstwie, Gliwice, 11 czerwiec 2008. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 1-7, bibliogr. 7 poz.

zarządzanie projektem ; kierownik projektu ; przywództwo

project management ; project manager ; leadership

42/315
Nr opisu: 0000036768
Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2006.
[Aut.]: Adam Gumiński, Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, S. Jędrychowski.
-Wiad. Gór. 2008 R. 59 nr 3, s. 166-174, bibliogr. 7 poz.

zatrudnienie w kopalniach ; struktura zatrudnienia ; rynek pracy ; restrukturyzacja zatrudnienia

employment in mines ; structure of employment ; labor market ; employment restructuring

43/315
Nr opisu: 0000076563
Risk management in a large project in the hard coal mining industry.
[Aut.]: Krzysztof Wodarski, Andrzej Karbownik.
W: 21st World Mining Congress & Expo 2008. Proceedings of the 21st World Mining Congress, Katowice, 10 September 2008. Sess. 6: Coal mining - changes and challanges. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 225-234 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4 wyd. spec. 1643-7608)

44/315
Nr opisu: 0000076606
Wspomaganie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Zarządzanie: doświadczenia i problemy. Red. W. Sitko. Lublin : System-Graf, 2008, s. 23-34

45/315
Nr opisu: 0000036772
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 12: Zarządzanie komunikacją w projekcie.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2008 R. 59 nr 3, s. 213-216, bibliogr. 9 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie projektem ; zarządzanie komunikacją

mining company ; enterprise management ; project management ; communication management

46/315
Nr opisu: 0000037878
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 13: Zarządzanie czasem w projekcie.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2008 R. 59 nr 4, s. 302-307, bibliogr. 8 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie projektem ; zarządzanie czasem

mining company ; enterprise management ; project management ; time management

47/315
Nr opisu: 0000038312
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 14: Zarządzanie zasobami w projekcie.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2008 R. 59 nr 5, s. 361-364, bibliogr. 7 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie projektem ; zarządzanie zasobami organizacji

mining company ; enterprise management ; project management ; organization management

48/315
Nr opisu: 0000038897
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 15: Zarządzanie kosztami projektu.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2008 R. 59 nr 6, s. 440-444, bibliogr. 7 poz.

zarządzanie projektem ; przedsiębiorstwo górnicze ; koszty projektu

project management ; mining company ; project costs

49/315
Nr opisu: 0000039703
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 16: Zarządzanie ryzkiem w projekcie.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2008 R. 59 nr 7/8, s. 503-509, bibliogr. 7 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie projektem

mining company ; enterprise management ; project management

50/315
Nr opisu: 0000040453
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 17: Przywództwo w zarządzaniu projektami.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2008 R. 59 nr 9, s. 572-574, bibliogr. 10 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie projektem

mining company ; enterprise management ; project management

51/315
Nr opisu: 0000041765
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 18: Zarzadzanie przedsiębiorstwem przez projekty.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2008 R. 59 nr 10, s. 638-641, bibliogr. 10 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie projektem

mining company ; enterprise management ; project management

52/315
Nr opisu: 0000076608
Zarządzanie projektami w urzędzie miejskim.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, M. Błachut.
W: Nowoczesne kierunki w rozwoju lokalnym i regionalnym. Praca zbiorowa. Pod red. Ryszarda Barcika. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008, s. 241-244

53/315
Nr opisu: 0000032788
Zarządzanie projektem w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 11: Zarządzanie zakresem projektu.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2008 R. 59 nr 1, s. 48-51, bibliogr. 7 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie projektem

mining company ; enterprise management ; project management

54/315
Nr opisu: 0000076495
Zarządzanie ryzykiem w projekcie inwestycyjnym.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
W: XII Konferencja Project Management 2008, 26-29 listopada 2008. Red.: L. Miazga, A. Rynkowska, M. Soboń. Poznań : Stowarzyszenie Project Management Polska, 2008, s. 217-226

55/315
Nr opisu: 0000076490
Budowa strategii spółki węglowej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym. Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk, 12-14 września 2007. Red. K. Czopek. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2007, s. 135-140

56/315
Nr opisu: 0000025827
Komputerowe wspomaganie planowania robót górniczych w kopalni.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
-Wiad. Gór. 2007 R. 58 nr 4, s. 211-219, bibliogr. 3 poz.

wspomaganie komputerowe ; roboty górnicze ; górnictwo

computer aiding ; mining works ; mining

57/315
Nr opisu: 0000036416   
Model zagospodarowania majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego w gminach górniczych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
Zabrze, 2007, 238 k., bibliogr. 211 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

gmina górnicza ; kopalnia węgla kamiennego ; likwidacja kopalni ; restrukturyzacja kopalni ; teren górniczy ; teren pogórniczy ; zagospodarowanie terenu

mining community ; hard coal mining ; mine liquidation ; mine restructuring ; mining area ; post-mining area ; land development

58/315
Nr opisu: 0000028031
Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania strategicznego w spółkach węglowych.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
-Wiad. Gór. 2007 R. 58 nr 5, s. 258-263, bibliogr. 8 poz.

Strategiczna Karta Wyników ; zarządzanie strategiczne ; spółka węglowa

Balanced Scorecard ; strategic management ; coal company

59/315
Nr opisu: 0000032578
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 10: Planowanie projektu.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2007 R. 58 nr 12, s. 684-686, bibliogr. 7 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; planowanie projektów ; zarządzanie projektem

mining enterprise ; project planning ; project management

60/315
Nr opisu: 0000024097
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 1: Wprowadzenie do metody zarządzania projektami.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2007 R. 58 nr 1, s. 50-54, bibliogr. 6 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie projektem ; metody zarządzania

mining enterprise ; project management ; management methods

61/315
Nr opisu: 0000024095
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 2: Procesy w zarządzaniu projektem.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2007 R. 58 nr 2, s. 105-109, bibliogr. 8 poz.

zarządzanie projektem ; przedsiębiorstwo górnicze ; cykl życia projektu

project management ; mining enterprise ; project life cycle

62/315
Nr opisu: 0000025499
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 3: Zarządzanie projektami w realiach organizacji.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2007 R. 58 nr 3, s. 173-177, bibliogr. 12 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; kierownik projektu ; zarządzanie projektem

mining enterprise ; project manager ; project management

63/315
Nr opisu: 0000025830
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 4: Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa a zarządzanie projektami.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2007 R. 58 nr 4, s. 245-250, bibliogr. 10 poz.

zarządzanie projektem ; przedsiębiorstwo górnicze ; struktura organizacyjna ; biuro projektów

project management ; mining enterprise ; organizational structure ; Project Management Office

64/315
Nr opisu: 0000028034
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 5: System zarządzania projektami w spółce węglowej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2007 R. 58 nr 5, s. 291-296, bibliogr. 8 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie projektem ; spółka węglowa

mining enterprise ; project management ; coal company

65/315
Nr opisu: 0000028833
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 6: Rola kierownika projektu w procesie zarządzania projektem.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2007 R. 58 nr 6, s. 361-367, bibliogr. 9 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie projektem ; kierownik projektu ; International Project Management Association

mining enterprise ; project management ; project manager ; International Project Management Association

66/315
Nr opisu: 0000030484
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2007 R. 58 nr 9, s. 519-522, bibliogr. 10 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie projektem ; zespół projektowy ; integracja zespołu

mining enterprise ; project management ; project team ; team integration

67/315
Nr opisu: 0000031237
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 8: Struktura zespołu projektowego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2007 R. 58 nr 10, s. 582-585, bibliogr. 3 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie projektem ; zespół projektowy

mining enterprise ; project management ; project team

68/315
Nr opisu: 0000031749
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie górniczym. Cz. 9: Kierowanie zespołem projektowym.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2007 R. 58 nr 11, s. 633-639, bibliogr. 8 poz.

zespół projektowy ; przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie projektem

project team ; mining enterprise ; project management

69/315
Nr opisu: 0000076604
Zarządzanie projektem jako narzędzie nowego publicznego zarządzania organizacjami publicznymi.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, R. Marciniak.
W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki. Red. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 297-306

70/315
Nr opisu: 0000076601
Zarządzanie przedsiębiorstwem przez projekty.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Tendencje kształtujące zarządzanie współczesnymi organizacjami w Polsce. Red. W. Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2007, s. 17-24

71/315
Nr opisu: 0000054479
Zarządzanie ryzykiem w dużym projekcie w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 września 2007. Sesja nr 11: Ekonomika i zarządzanie. Efektywne zarządzanie gwarancją rozwoju górnictwa. Red.: T. Woźny, J. Załucki. Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2007, s. 151-162, bibliogr. 4 poz. (Gospodarka Surowcami Mineralnymi ; t. 23, z. spec. 2 0860-0953)

górnictwo węgla kamiennego ; projekt inwestycyjny ; efektywność ekonomiczna ; zarządzanie ryzykiem

hard coal mining ; investment project ; economic efficiency ; risk management

72/315
Nr opisu: 0000028639
Zasoby węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Karbo 2007 R. 52 nr 2, s. 71-72

węgiel kamienny ; zasoby węgla kamiennego ; Polska

hard coal ; hard coal resources ; Poland

73/315
Nr opisu: 0000076595
Edukacja menedżerska w zakresie zarządzania projektami.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój. Red. M. Sierpińska, A. Jaki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków : Oficyna Wydaw. ABRYS, 2006, s. 121-126, bibliogr. 7 poz.

zarządzanie projektem ; edukacja menedżerska ; studia podyplomowe

project management ; managerial education ; postgraduate studies

74/315
Nr opisu: 0000029449
Kierowanie zespołem projektowym w procesie zarządzania projektem w górnictwie.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Gór. i Geol. 2006 t. 1 z. 3, s. 5-17, bibliogr. 6 poz.

zarządzanie projektem ; zespół projektowy ; kierownik projektu ; podejmowanie decyzji ; motywowanie zespołu projektowego ; przedsiębiorstwo górnicze

project management ; project team ; project manager ; decision making ; motivation of project team ; mining company

75/315
Nr opisu: 0000038513
Komputerowe wspomaganie oceny ryzyka projektu inwestycyjnego.
[Aut.]: Krzysztof Wodarski, Andrzej Karbownik.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. [IX Konferencja , Zakopane, 16-18 stycznia 2006]. Zbiór prac. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006, s. 662-670, bibliogr. 2 poz.

projekt inwestycyjny ; ocena ryzyka ; model komputerowy ; metoda Monte Carlo

investment project ; risk assessment ; computer model ; Monte Carlo method

76/315
Nr opisu: 0000076585
Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
W: Nowoczesne zarządzanie. Koncepcje i instrumenty. Praca zbiorowa. Pod red. M. Trockiego, S. Gregorczyka. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2006, s. 321-330

77/315
Nr opisu: 0000076474
Przygotowanie menedżerów do zarządzania projektami w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym. Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica, 13-15 września 2006. Red. K. Czopek. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2006, s. 141-146

78/315
Nr opisu: 0000076593
Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1990-2004.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków. Praca zbiorowa. Pod red. H. Króla. Warszawa : Vizja Press&It, 2006, s. 279-290

79/315
Nr opisu: 0000075065
Rola kierownika projektu w procesie zarządzania projektem.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Problemy współczesnego zarządzania w ujęciu wielowątkowym. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2006, s. 5-13, bibliogr. 6 poz.

kierownik projektu ; zespół projektowy ; zarządzanie projektem

project manager ; project team ; project management

80/315
Nr opisu: 0000022144
Ustalenie wymogów w procesie zarządzania projektem.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Adam Gumiński, Seweryn Tchórzewski.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 57-64 bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1723 Organizacja i Zarządzanie ; z. 36)

zarządzanie projektem ; SZPIS ; program inwestycyjny

project management ; SZPIS ; investment program

81/315
Nr opisu: 0000076599
Zarządzanie projektami jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Ekonomia. Aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji. Praca zbiorowa. Cz. 2: Konkurencyjność podmiotów. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2006, s. 107-112 (Monografia ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki nr 344)

82/315
Nr opisu: 0000076331
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Zesz. Nauk. AE Poznań 2006 z. 81, s. 223-230, bibliogr. 6 poz.

83/315
Nr opisu: 0000073418
Zarządzanie projektami w spółkach węglowych.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 365-373, bibliogr. 8 poz.

zarządzanie projektem ; spółka węglowa

project management ; coal company

84/315
Nr opisu: 0000076590
Zarządzanie techniką jako subdyscyplina w naukach o zarządzaniu.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Józef* Bendkowski.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w dynamicznym i globalnym ujęciu. Red. W. Sitko. Polska Akademia Nauk, Politechnika Lubelska. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2006, s. 13-24

85/315
Nr opisu: 0000076489
Zastosowanie strategicznej karty wyników w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym. Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica, 13-15 września 2006. Red. K. Czopek. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2006, s. 147-154

86/315
Nr opisu: 0000076577
Cele strategiczne w restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty - przebieg - efekty. Red. R. Borowiecki, A. Jaki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, s. 293-299

87/315
Nr opisu: 0000076785
Decyzje i działania oraz zmiany w systemie zarządzania w górnictwie węgla kamiennego podjęte w ramach realizacji programu restrukturyzacji w latach 1998-2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Zarządzanie procesem dostosowawczym w górnictwie węgla kamiennego w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, s. 21-49, bibliogr. 218 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 80)

88/315
Nr opisu: 0000076784
Dostosowanie górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2003 do warunków gospodarki rynkowej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
W: Zarządzanie procesem dostosowawczym w górnictwie węgla kamiennego w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, s. 9-19, bibliogr. 2 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 80)

89/315
Nr opisu: 0000013720
Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji.
[Aut.]: Józef* Bendkowski, Andrzej Karbownik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 26, s. 105-116

90/315
Nr opisu: 0000012879
Efekty restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1990-2004.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
-Wiad. Gór. 2005 R. 56 nr 6, s. 274-281, bibliogr. 3 poz.

górnictwo węgla kamiennego w Polsce ; produkcja ; wskaźnik techniczny ; wskaźnik ekonomiczny ; wskaźnik finansowy ; poziom zatrudnienia ; sprzedaż węgla ; wydajność ; wynik finansowy netto

hard coal mining industry in Poland ; production ; technical indicator ; economic indicator ; financial rate ; employment level ; coal sale ; performance ; net profit

91/315
Nr opisu: 0000014014
Instrumenty realizacyjne restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2005 R. 56 nr 9, s. 403-407, bibliogr. 7 poz.

górnictwo węgla kamiennego w Polsce ; restrukturyzacja przemysłu ; restrukturyzacja finansowa ; restrukturyzacja zatrudnienia ; likwidacja kopalni ; zmiana organizacyjna ; prywatyzacja ; zmiany w organizacji ; zadania publiczne ; gmina górnicza ; prawo polskie

hard coal mining industry in Poland ; industry restructuring ; financial restructuring ; employment restructuring ; mine liquidation ; organizational change ; public tasks ; mining community ; Polish law

92/315
Nr opisu: 0000090977
Instrumenty realizacyjne restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Konferencja naukowa pt. Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość - teoria i praktyka, Gliwice, 14.06.2005 r. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa. Gliwice : [b.w.], 2005, s. 1-13, bibliogr. 7 poz.

restrukturyzacja górnictwa ; górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja finansowa ; restrukturyzacja zatrudnienia ; restrukturyzacja organizacyjna ; przepisy prawne

mining restructuring ; hard coal mining ; financial restructuring ; employment restructuring ; organizational restructuring ; legal regulations

93/315
Nr opisu: 0000014368
Kierunki i zakres dalszej realizacji procesu dostosowawczego w górnictwie węgla kamiennego w Polsce do roku 2010.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, 168 s., bibliogr. 58 poz.

94/315
Nr opisu: 0000010876
Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Spałek.
-Prz. Organ. 2005 nr 1, s. 15-18, bibliogr. 5 poz.

zarządzanie projektem ; krytyczne czynniki sukcesu

project management ; critical factors of the success

95/315
Nr opisu: 0000047896
O potrzebie zarządzania strategicznego w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 344-354, bibliogr. 5 poz.

zarządzanie strategiczne ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce ; planowanie strategiczne ; model symulacyjny

strategic management ; hard coal mining industry in Poland ; strategic planning ; simulation model

96/315
Nr opisu: 0000076476
O strategii prywatyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Krynica, 14-16 września 2005. Red. K. Czopek. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2005, 261-268

97/315
Nr opisu: 0000018746   
Ocena skuteczności górniczego pakietu socjalnego w restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Andrzej Karbownik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 27, s. 7-14, bibliogr. 5 poz.

98/315
Nr opisu: 0000013721
Problemy w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 26, s. 117-137, bibliogr. 29 poz.

99/315
Nr opisu: 0000021068
Projekt opracowania i wdrożenia systemu komputerowego dla zarządzania programem inwestycyjnym przedsiębiorstwa wielkozakładowego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Adam Gumiński.
W: Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu. Red. J. T. Duda. Kraków : Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005, s. 49-56

100/315
Nr opisu: 0000014543
System zarządzania projektami w przedsiębiorstwie wielozakładowym.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
-Prz. Organ. 2005 nr 9, s. 24-27, bibliogr. 6 poz.

przedsiębiorstwo wielozakładowe ; zarządzanie projektem ; system zarządzania

multiplant enterprise ; project management ; management system

101/315
Nr opisu: 0000076787
Uwarunkowania, przebieg i rezultaty procesu restrukturyzacji zatrudnienia w latach 1998-2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, S. Jędrychowski.
W: Zarządzanie procesem dostosowawczym w górnictwie węgla kamiennego w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, s. 72-102, bibliogr. 8 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 80)

102/315
Nr opisu: 0000076582
Wiedza menedżerów w zakresie zarządzania projektami.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
W: Menedżer XXI wieku w warunkach zaostrzającej się konkurencji. Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w warunkach zaostrzającej się konkurencji. Red. E. Bojar. Politechnika Lubelska, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Lublinie. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2005, s. 65-71

103/315
Nr opisu: 0000011573
Zarządzanie procesem dostosowawczym w górnictwie węgla kamiennego w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005

104/315
Nr opisu: 0000076786
Zarządzanie projektem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Zarządzanie procesem dostosowawczym w górnictwie węgla kamiennego w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, s. 50-71, bibliogr. 6 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 80)

105/315
Nr opisu: 0000075053
Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
W: Problemy współczesnego zarządzania. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2005, s. 15-25, bibliogr. 4 poz.

zarządzanie ryzykiem ; zarządzanie projektem ; inwestycja

risk management ; project management ; investment

106/315
Nr opisu: 0000010989
Zarządzanie ryzykiem w projekcie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2005 R. 56 nr 1, s. 2-6, bibliogr. 5 poz.

górnictwo węgla kamiennego w Polsce ; restrukturyzacja przemysłu ; zarządzanie ryzykiem ; zarządzanie projektem ; identyfikacja ryzyka ; klasyfikacja ryzyka

hard coal mining industry in Poland ; industry restructuring ; risk management ; project management ; risk identification ; risk classification

107/315
Nr opisu: 0000021095
Zmiany w systemie zarządzania w górnictwie węgla kamiennego w procesie jego restrukturyzacji.
[Aut.]: Krzysztof Wodarski, Andrzej Karbownik.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Krynica, 14-16 września 2005. Red. K. Czopek. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2005, s. 269-276

108/315
Nr opisu: 0000087251
Badania krytycznych czynników sukcesu projektu i ich wykorzystanie w praktyce.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Spałek.
W: VIII Konferencja Project Management, Warszawa, 8-10 grudnia 2004. Gdańsk : Stowarzyszenie Project Management Polska, 2004, s. 45-53

109/315
Nr opisu: 0000010515
Efekty i koszty restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 21, s. 217-223, bibliogr. 4 poz.

restrukturyzacja górnictwa ; restrukturyzacja zatrudnienia ; Górniczy Pakiet Socjalny

mining restructuring ; employment restructuring ; Mining Social Packet

110/315
Nr opisu: 0000012082
Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Seweryn Spałek.
Zabrze, 2004, 146, 132 s., bibliogr. 169 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

zarządzanie projektem ; sukces projektu ; zarządzanie zmianami ; zarządzanie ryzykiem

project management ; project success ; change management ; risk management

111/315
Nr opisu: 0000011024
Kształcenie w zarządzaniu projektami z zastosowaniem programu MS Project.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, Seweryn Tchórzewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 23, s. 35-44, bibliogr. 5 poz.

zarządzanie projektem ; MS Project ; kierownik projektu

project management ; MS Project ; project manager

112/315
Nr opisu: 0000008615
Metoda optymalizacji wielkości produkcji węgla kamiennego grupy kopalń w perspektywie wieloletniej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
-Wiad. Gór. 2004 R. 55 nr 3, s. 94-99, bibliogr. 11 poz.

produkcja węgla kamiennego ; optymalizacja produkcji ; obliczenia

hard coal production ; production optimization ; calculations

113/315
Nr opisu: 0000012305
Otoczenie sektora jako jeden z istotnych warunków jego restrukturyzacji.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 25, s. 109-116, bibliogr. 3 poz.

restrukturyzacja górnictwa ; otoczenie organizacji ; system wczesnego ostrzegania

mining restructuring ; environment of organization ; early warning system

114/315
Nr opisu: 0000076575
Rola i miejsce zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Ekonomia, prawo, kultura, etyka. Red. W. Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2004, s. 13-22

115/315
Nr opisu: 0000015595
System zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 32-41

116/315
Nr opisu: 0000015348
Tworzenie i kontrola realizacji programu inwestycyjnego grupy kopalń - przykład projektu wdrożenia programu komputerowego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Adam Gumiński, Krzysztof Wodarski.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2004. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Krynica, 15-17 września 2004. Pod red. Kazimierza Czopka. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2004, s. 217-224

117/315
Nr opisu: 0000015611
Zarządzanie dużym projektem.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Prz. Organ. 2004 nr 2, s. 17-20, bibliogr. 6 poz.

zarządzanie projektem ; restrukturyzacja górnictwa ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce

project management ; mining restructuring ; coal mining in Poland

118/315
Nr opisu: 0000009610
Zarządzanie projektami w programie reformy górnictwa.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 2004 R. 55 nr 9, s. 368-371, bibliogr. 9 poz.

górnictwo ; reforma ; zarządzanie projektem

mining ; reform ; project management

119/315
Nr opisu: 0000015612
Zarządzanie ryzykiem w dużym projekcie.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Prz. Organ. 2004 nr 9, s. 21-24, bibliogr. 4 poz.

zarządzanie projektem ; ryzyko projektowe ; restrukturyzacja górnictwa ; zarządzanie ryzykiem ; identyfikacja ryzyka

project management ; project risk ; mining restructuring ; risk management ; risk identification

120/315
Nr opisu: 0000016059
Bezpieczeństwo energetyczne Polski po wejściu do Unii Europejskiej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Seminarium pt. Górnictwo wobec wyzwań Unii Europejskiej. Red.: Jerzy Kicki, Eugeniusz J. Sobczyk. Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2003, s. 37-41, bibliogr. 3 poz. (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej ; Seria: Wykłady ; nr 26)

Polska ; bezpieczeństwo energetyczne ; liberalizacja rynku energetycznego ; Unia Europejska

Poland ; energy security ; liberalisation of energy market ; European Union

121/315
Nr opisu: 0000004947
Efekty realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2003 R. 54 nr 10, s. 426-432, bibliogr. 3 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; reforma

hard coal mining ; reform

122/315
Nr opisu: 0000004949
Finansowanie reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, M. Turek.
-Wiad. Gór. 2003 R. 54 nr 10, s. 446-452, bibliogr. 8 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; reforma ; finanse

hard coal mining ; reform ; finance

123/315
Nr opisu: 0000057656
Kadra inżynieryjno-techniczna w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, K. Tausz, Krzysztof Wodarski, Adam Gumiński, W. Sobula.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2003, 112 s.

124/315
Nr opisu: 0000017699
Komputerowe wspomaganie tworzenia programu inwestycyjnego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Adam Gumiński, Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, Jolanta Bijańska.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. [VI Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. IV Warsztaty z Nauk o Zarządzaniu dla Doktorantów i Przyszłych Doktorantów, Zakopane, 13-15 stycznia 2003]. Zbiór prac. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 354-359, bibliogr. 2 poz.

komputerowe wspomaganie zarządzania ; działalność inwestycyjna ; program inwestycyjny

computer aided management ; investment activity ; investment program

125/315
Nr opisu: 0000003939
Komputerowy System Zarządzania Programem Inwestycyjnym Spółki Węglowej - "SZPISW".
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Adam Gumiński, Krzysztof Wodarski, Jolanta Bijańska, L. Kloc.
-Wiad. Gór. 2003 R. 54 nr 9, s. 374-382, bibliogr. 2 poz.

program inwestycyjny ; program komputerowy ; wspomaganie zarządzania ; SZPISW

investment program ; computer program ; management supporting ; SZPISW

126/315
Nr opisu: 0000032393
Kształcenie w zakresie zarządzania projektami.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2003. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2003, s. 169-175, bibliogr. 4 poz.

zarządzanie projektem ; kierownik projektu ; studia podyplomowe

project management ; project manager ; postgraduate studies

127/315
Nr opisu: 0000013116   
Metoda wyznaczania optymalnej wielkości produkcji węgla kamiennego w Polsce w perspektywie wieloletniej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Seweryn Tchórzewski.
Gliwice, 2003, 131 s., bibliogr. 86 poz
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

kopalnia węgla kamiennego ; węgiel energetyczny ; rentowność produkcji węgla ; popyt ; planowanie strategiczne ; wydobycie węgla ; optymalizacja ; inwestycja odtworzeniowa ; likwidacja kopalni

hard coal mine ; steam coal ; profitability in coal production ; demand ; strategic planning ; coal extraction ; optimization ; replacement investment ; mine liquidation

128/315
Nr opisu: 0000007815
Ocena ekonomicznej efektywności stosowania wyposażenia technicznego ścian w kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2003 z. 15, s. 375-389, bibliogr. 5 poz.

efektywność ekonomiczna ; kopalnia węgla kamiennego ; wyposażenie techniczne ; eksploatacja ściany

economic efficiency ; hard coal mine ; technical equipment ; wall exploitation

129/315
Nr opisu: 0000001590
Optymalizacja programu inwestycyjnego spółki węglowej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Jolanta Bijańska.
-Wiad. Gór. 2003 R. 54 nr 1, s. 2-6, bibliogr. 4 poz.

spółka węglowa ; program inwestycyjny

coal company ; investment program

130/315
Nr opisu: 0000011626
Optymalizacja wielkości produkcji węgla kamiennego energetycznego w Polsce w perspektywie wieloletniej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2003. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 10-12 września 2003. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2003, s. 103-113

131/315
Nr opisu: 0000076283
Reestructuración de la industria de la hulla en Polonia. Elementos del programa y resultados obtenidos.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Ind. Min. 2003 nr 6, s. 35-43

132/315
Nr opisu: 0000004948
Restrukturyzacja zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, M. Turek.
-Wiad. Gór. 2003 R. 54 nr 10, s. 433-445, bibliogr. 6 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja zatrudnienia

hard coal mining ; employment restructuring

133/315
Nr opisu: 0000002697
Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w roku 2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, M. Turek.
-Wiad. Gór. 2003 R. 54 nr 6, s. 254-259, bibliogr. 2 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja zatrudnienia

hard coal mining ; employment restructuring

134/315
Nr opisu: 0000075015
Stosowanie metody "zarządanie projektem" w wybranych przedsiębiorstwach województwa śląskiego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Spałek.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem - ekonomia, prawo, kultura, etyka. Red. Włodzimierz Sitko. Politechnika Lubelska. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2003, s. 11-14, bibliogr. 5 poz.

zarządzanie projektem ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; województwo śląskie

project management ; enterprise management ; Silesian Voivodeship

135/315
Nr opisu: 0000076774
Wpływ likwidacji kopalń węgla kamiennego na gospodarkę lokalną i regionalną. Praca zbiorowa. Pod red. F. Kuźnika.
[Aut.]: J. Biniecki, M. Czernicki, Andrzej Karbownik, F. Kuźnik, B. Szczupak, T. Zieliński.
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2003, 228 s., bibliogr.
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; )

restrukturyzacja górnictwa ; likwidacja kopalni ; gospodarka regionalna

mining restructuring ; mine liquidation ; regional economy

136/315
Nr opisu: 0000000955
Analiza kosztów likwidacji kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach 1991-2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
-Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 4, s. 143-149, bibliogr. 11 poz.

137/315
Nr opisu: 0000076571
Analiza zmian w stanie i strukturze zatrudnienia osób dozoru w kopalniach węgla kamiennego w latach 1995 - 2000.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, Adam Gumiński, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
W: Restrukturyzacja górnictwa a struktura kopalń węgla kamiennego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2002, s. 43-54

138/315
Nr opisu: 0000076570
Analiza zmian w strukturach organizacyjnych kopalń węgla kamiennego w latach 1995 - 2000.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, Adam Gumiński, I. Szwajca.
W: Restrukturyzacja górnictwa a struktura kopalń węgla kamiennego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2002, s. 33-42

139/315
Nr opisu: 0000076568
Badanie wpływu zmian w zatrudnieniu na przekształcenia struktur kopalń węgla kamiennego i na kształtowanie się nowoczesnego modelu kopalni.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, K. Tausz.
W: Restrukturyzacja górnictwa a struktura kopalń węgla kamiennego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2002, s. 5-10

140/315
Nr opisu: 0000076556
Działania podjęte dla restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2001 i ich efekty.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, Krzysztof Wodarski.
W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and development processes of enterprises and their value creation. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Warszawa : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 562-575

141/315
Nr opisu: 0000076468
Efekty realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, H. Paszcza.
W: Konferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - koszty i efekty reformy, Ustroń, 13-14 czerwca 2002. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 111-136

142/315
Nr opisu: 0000000827
Efekty realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, H. Paszcza.
-Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 7/8, s. 290-302, bibliogr. 15 poz.

143/315
Nr opisu: 0000076471
Efekty realizacji rządowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2002. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 11-13 września 2002. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2002, s. 177-194

144/315
Nr opisu: 0000003909
Efekty realizacji rządowego programu restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2002 z. 11, s.107-118, bibliogr. 3 poz.

145/315
Nr opisu: 0000076469
Efekty restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, S. Jędrychowski.
W: Konferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - koszty i efekty reformy, Ustroń, 13-14 czerwca 2002. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 193-220

146/315
Nr opisu: 0000059562
Effects of restructuring of the Polish hard coal industry between 1998 and 2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Gluckauf 2002 Jg 138 nr 10, s. 509-514, bibliogr. 4 poz.

147/315
Nr opisu: 0000076572
Ekobilans kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, M. Bojarska-Kraus, Krystyna Czaplicka, Adam Gumiński, Zdzisław** Mysłek, Jan Palarski, Franciszek Plewa.
W: Zastosowanie oceny cyklu życia (LCA) w ekobilansie kopalni. Praca zbiorowa. Pod red. Krystyny Czaplickiej. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2002, s. 47-126

148/315
Nr opisu: 0000000961
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 2001 r..
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, E. Pawełczyk, A. Madejski.
-Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 4, s. 136-142

149/315
Nr opisu: 0000076470
Optymalizacja programu inwestycyjnego spółki węglowej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Jolanta Bijańska.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2002. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 11-13 września 2002. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2002, s. 167-176

150/315
Nr opisu: 0000076472
Prognozowanie zużycia węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2002. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 11-13 września 2002. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2002, s. 195-214

151/315
Nr opisu: 0000076473
Ranking kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2002. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 11-13 września 2002. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2002, s. 215-230

152/315
Nr opisu: 0000076330
Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego. Konferencja naukowa - Ustroń 13 i 14 czerwca 2002 r.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Józef* Bendkowski.
-Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 7/8, s. 280-282

153/315
Nr opisu: 0000076555
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001 jako przykład zarządzania projektem.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Józef* Bendkowski, Marian Czesław Turek.
W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and development processes of enterprises and their value creation. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Warszawa : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 554-561

154/315
Nr opisu: 0000000964
Restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001 - decyzje i działania.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 2, s. 46-54, bibliogr. 6 poz.

155/315
Nr opisu: 0000000966
Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w 2001 r..
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, S. Jędrychowski.
-Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 3, s. 88-93, bibliogr. 4 poz.

156/315
Nr opisu: 0000017463
Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w perspektywie wieloletniej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Seweryn Tchórzewski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2002. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania]. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002, s. 19-28, bibliogr. 9 poz.

157/315
Nr opisu: 0000003812
Struktura organizacyjna i modelowanie systemu informacyjnego spółki węglowej.
[Aut.]: Józef* Bendkowski, Andrzej Karbownik, Jan Kaźmierczak, Krzysztof Wodarski, Stefan* Senczyna, Jolanta Bijańska, Seweryn Tchórzewski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, 121 s., 5 tabl. bibliogr. 19 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 30)

158/315
Nr opisu: 0000059564
The course of restructuring of the Polish hard coal industry in 1998 to 2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Gluckauf 2002 Jg 138 nr 6, s. 289-295, bibliogr. 7 poz.

159/315
Nr opisu: 0000076569
Wpływ procesów restrukturyzacyjnych w latach 1989 - 2000 na kształtowanie się wielkości parametrów struktury i modelu kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, Marian Czesław Turek.
W: Restrukturyzacja górnictwa a struktura kopalń węgla kamiennego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2002, s. 11-32

160/315
Nr opisu: 0000076467
Zarządzanie procesem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Józef* Bendkowski, Marian Czesław Turek.
W: Konferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - koszty i efekty reformy, Ustroń, 13-14 czerwca 2002. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 5-20

161/315
Nr opisu: 0000000828
Zarządzanie procesem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001.
[Aut.]: Józef* Bendkowski, Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 7/8, s. 283-289, bibliogr. 6 poz.

162/315
Nr opisu: 0000003897
Zarządzanie procesem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2002 z. 10, s. 51-58, bibliogr. 7 poz.

163/315
Nr opisu: 0000076574
Zastosowanie koncepcji ekonomicznej wartości dodanej do oceny działalności przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, Janusz** Rychlewski.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2002, s. 27-32, bibliogr. 7 poz.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; ekonomiczna wartość dodana ; zysk ekonomiczny ; wartość przedsiębiorstwa

enterprise management ; economic value added ; economic profit ; enterprise value

164/315
Nr opisu: 0000076460
Budżetowanie i kontrola kosztów drogą minimalizacji kosztów produkcji górniczej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2001. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 12-14 września 2001. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2001, s. 211-230

165/315
Nr opisu: 0000079250
Controlling - praktyczna koncepcja poprawy efektywności i skuteczności zarządzania w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, Henryk Dźwigoł.
W: Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - zarządzanie innowacjami. Konferencja naukowa, Gliwice, 2001 r. Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 10-20

166/315
Nr opisu: 0000017459
Efekty realizacji rządowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, E. Pawełczyk.
W: Globalne i regionalne uwarunkowania nowoczesności przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 211-225

167/315
Nr opisu: 0000076461
Finansowanie reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2000.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, H. Paszcza.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2001. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 12-14 września 2001. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2001, s. 231-252

168/315
Nr opisu: 0000002254
Górnictwa węgla kamiennego w Polsce w roku 2000.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 3, s. 90-98

169/315
Nr opisu: 0000076547
Hard coal mines liquidation in Poland during 1998-2000 - effects and experiences.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, M. Czernicki.
W: Stavebni likvidace dolu. Nebezpeci plynouci z nekvalifikovane likvidace. Sbornik referatu mezinarodni konference, Ostrava, rijen 2001. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 2001, s. 17-28

170/315
Nr opisu: 0000001799
Model budowy i realizacji sektorowego programu restrukturyzacji.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 11, s. 432-436

171/315
Nr opisu: 0000076281
Perspektywy rozwoju polskiego górnictwa węgla kamiennego na tle górnictwa światowego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Polit. Energ. 2001 t. 4 z. 2, s. 5-36, bibliogr. 20 poz.

172/315
Nr opisu: 0000059538
Podstawowe aspekty metodologiczne prywatyzacji przemysłu.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: XV Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Stan obecny kompleksu paliwowo-energetycznego Polski i pożądane kierunki jego rozwoju w latach 2002-2030, Zakopane, 14-17 października 2001 r.. Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001, s. 111-120, bibliogr. 6 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 52 2081-0237)

173/315
Nr opisu: 0000076544
Pozycja węgla kamiennego w bilansie energetycznym Polski.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Workshop on Clean Coal Use. A reliable option for sustainable energy, Szczyrk, Poland, 24-26 May 2001. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 7-22

174/315
Nr opisu: 0000076551
Prospects of the energy market in Poland with a view to supplying it with hard coal.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: 18th World Energy Congress, Buenos Aires, Argentina, 21-25 October 2001. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 1-12

175/315
Nr opisu: 0000076458
Przekształcenia własnościowe w sektorze górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2001. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 12-14 września 2001. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2001, s. 191-210

176/315
Nr opisu: 0000076329
Realizacja reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2000.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 5, s. 180-192, bibliogr. 12 poz.

177/315
Nr opisu: 0000002304
Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w 2000 r.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, S. Jędrychowski.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 2, s. 76-52

178/315
Nr opisu: 0000121533
Sektorowy program restrukturyzacji a model zarządzania przedsiębiorstwami.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej, Kazimierz Dolny, październik 2001. Materiały konferencyjne. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2001, s. 13-22, bibliogr. 12 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja ; zarządzanie przedsiębiorstwem

hard coal mining ; restructuring ; enterprise management

179/315
Nr opisu: 0000001904
Stan realizacji rządowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2000.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2001 R. 39 nr 8, s. 7-10, bibliogr. 5 poz.

180/315
Nr opisu: 0000001870
Strategia prywatyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, E. Pawełczyk.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 9, s. 338-342, bibliogr. 21 poz.

181/315
Nr opisu: 0000076539
Wpływ restrukturyzacji górnictwa na bezpieczeństwo i higienę pracy w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Krajowa i międzynarodowa współpraca pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie oraz bezpieczeństwa środowiskowego. Międzynarodowa konferencja, Sosnowiec, 19-20 lutego 2001 r. = Safety and hygiene of work in the mining industries of Central and Eastern European countries. National and international collaboration of trade unions and employers for safety and hygiene of work and environmental safety. International conference. Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Bezpieczeństwa Środowiskowego. Katowice : Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Bezpieczeństwa Środowiskowego, 2001, s. 5-9

restrukturyzacja górnictwa ; bezpieczeństwo i higiena pracy ; kopalnia węgla kamiennego ; szkolenie

mining restructuring ; occupational safety in mining ; hard coal mine ; training

182/315
Nr opisu: 0000076640
Analiza opłacalności eksportu węgla kamienego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, L. Gawlik.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2000. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń, 13-15 września 2000. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy, Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2000, s. 111-119

eksport węgla kamiennego ; spółka węglowa ; efektywność ekonomiczna

coal exports ; coal company ; economic efficiency

183/315
Nr opisu: 0000077728
Badania socjologiczne grupy pracowników kopalń, którzy skorzystali z urlopów górniczych.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, K. Tausz, W. Sobula.
W: Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - ocena wdrożonych rozwiązań. Konferencja naukowa , Ustroń, 8-9 czerwca 2000 r. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 91-104

184/315
Nr opisu: 0000076352
Dostosowanie górnictwa węgla kamiennego w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Z. Smolec.
W: XIV Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt. Kompleks paliwowo-energetyczny w obliczu integracji Polski z Unią Europejską, Zakopane, 5-8 listopada 2000. Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2000, s. 11-26

185/315
Nr opisu: 0000076344   
Efekty realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego w Latach 1998-1999.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, A. Madejski.
W: XXV lat Lubelskiego Zaglębia Węglowego. Konferencja naukowa, Lublin, czerwiec, 2000. KWK Bogdanka S.A.. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 119-132, bibliogr. 9 poz.

186/315
Nr opisu: 0000002051
Funkcjonowanie Górniczego Pakietu Socjalnego w świetle wyników badań socjologicznych.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, W. Sobula, K. Tausz.
-Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 7/8, s. 306-311

187/315
Nr opisu: 0000002050
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 1999 roku.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
-Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 4, s. 144-152

188/315
Nr opisu: 0000076328
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w roku 1999.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
-Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 4, s. 144-152

189/315
Nr opisu: 0000076517
Hard coal role in covering the energy requirements of Poland.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, Cz. Maszczyk.
W: 4-th European Coal Conference, Ustroń, Poland, September 26-28, 2000. Programme and abstracts. Polish Geological Institute. Upper Silesian Branch. Sosnowiec : Polish Geological Institute, 2000, s. 1

190/315
Nr opisu: 0000004440   
Kierunki technicznej modernizacji kopalń w latach 2000-2005.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, M. Turek, J. Polok.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 4: Bezpieczeństwo a rozwój górnictwa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 289-301, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

191/315
Nr opisu: 0000076348
Konsolidacja podmiotów gospodarczych jako sposób na poprawę efektywności gospodarowania (na przykładzie sektora górnictwa węgla kamiennego).
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu rynkowym, Kazimierz Dolny, październik 2000. Materiały konferencyjne. Red. W. Sitko. Kazimierz Dolny : [b.w.], 2000, s. 9-24

192/315
Nr opisu: 0000005512
Korekta programu rządowego "Reforma Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce w latach 1998-2002".
[Aut.]: Janusz* Steinhoff, J. Szlązak, Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk.
-Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 3, s. 92-102

193/315
Nr opisu: 0000017498
Ocena efektywności reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-1999.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług 2000. [XXII Śląskie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 2000. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2000, s. 11-28

194/315
Nr opisu: 0000004290   
Ochrona środowiska a sektorowy program restrukturyzacji górnictwa kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, M. Turek, M. Chaber.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 5: Ochrona środowiska naturalnego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 21-35, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

195/315
Nr opisu: 0000076353
Przyszłość górnictwa węgla kamiennego z Polsce w aspekcie członkostwa w Unii Europejskiej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: XIV Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt. Kompleks paliwowo-energetyczny w obliczu integracji Polski z Unią Europejską, Zakopane, 5-8 listopada 2000. Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2000, s. 27-50

196/315
Nr opisu: 0000002443
Realizacja reformy górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Geotechnika'2000. IX Międzynarodowe sympozjum organizowane w ramach obchodów 50-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii, Gliwice - Ustroń 17-21 października 2000 r. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2000, s. 31-42, bibliogr. 4 poz.

197/315
Nr opisu: 0000002049
Realizacja reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-1999.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
-Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 6, s. 258-270, bibliogr. 9 poz.

198/315
Nr opisu: 0000007096
Reforma górnictwa węgla kamiennego - dotychczasowe i przewidywane efekty.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2000, Szczyrk 21-25 lutego 2000. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2000, s. 65-85, bibliogr. 4 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 41 2081-0237)

199/315
Nr opisu: 0000076511
Restructuring process of Polish hard coal industry and its influence upon economic effectiveness of the sector.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, Z. Smolec.
W: Coaltrans Conferences. Conference documentation, Madrid, Spain, October 23 - 25, 2000. 20th anniversary event. London : [b.w.], 2000, s. 119-134

200/315
Nr opisu: 0000076350
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Konferencja nt. Polskie górnictwo, metalurgia i odlewnictwo a integracja z Unią Europejską, Katowice, 6 listopada 2000. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 4-8

201/315
Nr opisu: 0000000605   
Restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1990-1999.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Jolanta Bijańska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, 127 s., bibliogr. 21 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 19)

202/315
Nr opisu: 0000005498
Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w 1999 r..
[Aut.]: Andrzej Karbownik, S. Jędrychowski.
-Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 2, s. 46-51

203/315
Nr opisu: 0000076565
Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-1999. Wyniki badań socjologicznych i analiz statystycznych.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, M. Jędrychowski, W. Sobula, K. Tausz, Krzysztof Wodarski.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, 106 s., bibliogr. 32 poz.

204/315
Nr opisu: 0000007097
Stan aktualny i kierunki restrukturyzacji technicznej w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, M. Turek, H. Paszcza.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2000, Szczyrk 21-25 lutego 2000. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2000, s. 47-63, bibliogr. 11 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 41 2081-0237)

205/315
Nr opisu: 0000076637
Sytuacja ekonomiczno-finansowa górnictwa węgla kamiennego w latach 1997-1999.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2000. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń, 13-15 września 2000. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy, Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2000, s. 97-110

sprzedaż węgla ; górnictwo węgla kamiennego ; rentowność ; płynność finansowa

coal sale ; hard coal mining ; profitability ; financial liquidity

206/315
Nr opisu: 0000076641
Wybrane uwarunkowania wielkości sprzedaży i produkcji węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem sezonowości w sferze popytu na to paliwo.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2000. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń, 13-15 września 2000. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy, Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2000, s. 121-131, bibliogr. 10 poz.

produkcja węgla ; sprzedaż węgla ; eksport węgla kamiennego

coal production ; coal sale ; coal exports

207/315
Nr opisu: 0000005011
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 1998 roku.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, A. Madejski.
-Wiad. Gór. 1999 R. 50 nr 4, s. 144-154, bibliogr. 9 poz.

208/315
Nr opisu: 0000076498
Kierunki restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: 1999 Kierunki modernizacji systemów transportu podziemnego. Międzynarodowa konferencja, Ustroń, 9-10 czerwca 1999 r.. Red. Jerzy Antoniak. Politechnika Śląska. Zakład Maszyn Roboczych i Systemów Transportu IMG [i in.]. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Instytut Mechanizacji Górnictwa], [1999], s. 33-38

209/315
Nr opisu: 0000005253
Monitorowanie jako instrument wspomagania reformy polskiego górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, H. Paszcza.
-Wiad. Gór. 1999 R. 50 nr 9, s. 350-354

210/315
Nr opisu: 0000076613
Monitorowanie realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998 - 2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, H. Paszcza, Marian Czesław Turek.
W: Konferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - monitorowanie realizacji, Ustroń, 10-11 czerwca 1999. [B.m.] : [b.w.], 1999, s. 3-16

211/315
Nr opisu: 0000076529
Monitorowanie restrukturyzacji zatrudnienia w realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998 - 2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, S. Jędrychowski.
-Biuletyn PARGWK 1999 R. 6 nr 7/8, s. 1-6

restrukturyzacja górnictwa ; restrukturyzacja zatrudnienia ; obieg dokumentów

mining restructuring ; employment restructuring ; circulation of documents

212/315
Nr opisu: 0000076287
Nowe elementy w procesie likwidacji kopalń w latach 1998-2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, M. Czernicki, M. Machnicki.
W: Konferencja nt. Wybrane problemy projektowania i budownictwa górniczego, marzec 1999. Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Projektowania i Budownictwa Górniczego. [B.m.] : [b.w.], 1999, s. 47-56

213/315
Nr opisu: 0000007518
Ocena realizacji rządowych programów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 1993-1998.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Jolanta Bijańska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 1999 z. 4, s. 5-24, bibliogr. 7 poz.

214/315
Nr opisu: 0000007974
Podaż i popyt na węgiel w Polsce w perspektywie wieloletniej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, M. Turek, L. Gawlik.
W: XIII Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt. Funkcjonowanie kompleksu paliwowo-energetycznego w świetle Prawa Energetycznego oraz nowych przepisów ochrony środowiska, Zakopane, 17-20 października 1999. Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1999, s. 369-378, bibliogr. 14 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 39 2081-0237)

215/315
Nr opisu: 0000007973
Problemy w reformowaniu górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: J. Szlązak, Andrzej Karbownik.
W: XIII Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt. Funkcjonowanie kompleksu paliwowo-energetycznego w świetle Prawa Energetycznego oraz nowych przepisów ochrony środowiska, Zakopane, 17-20 października 1999. Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1999, s. 361-367 (Sympozja i Konferencje ; nr 39 2081-0237)

216/315
Nr opisu: 0000004973
Prognoza zapotrzebowania i sprzedaży węgla koksowego do 2002 (2020) roku na podstawie badań ankietowych.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, M. Turek, Z. Starzak.
-Karbo 1999 R. 44 nr 1, s. 10-15

217/315
Nr opisu: 0000005160
Realizacja rządowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego w 1998 roku.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
-Wiad. Gór. 1999 R. 50 nr 6, s. 250-256, bibliogr. 6 poz.

218/315
Nr opisu: 0000076500
Restructuring measures in the Polish hard coal mining industry.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Mining for tomorrow's world. Minetime Congress 99, Düsseldorf, Germany, June 8 - 10, 1999. Proceedings. Essen : VGE, Verl. Glückauf, 1999, s. 199-206

219/315
Nr opisu: 0000004992
Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w 1998 r..
[Aut.]: Andrzej Karbownik, S. Jędrychowski.
-Wiad. Gór. 1999 R. 50 nr 3, s. 104-110

220/315
Nr opisu: 0000005001
Sanacja górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002 - reforma największych nadziei.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Karbo 1999 R. 44 nr 2, s. 42-45

221/315
Nr opisu: 0000005308
Sprzedaż, produkcja węgla kamiennego a restrukturyzacja górnictwa.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, M. Turek.
-Karbo 1999 R. 44 nr 12, s. 407-411

222/315
Nr opisu: 0000076337
Stan aktualny i perspektywy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej'99, Szczyrk, 22-26 lutego 1999. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 1999, s. 545-561, bibliogr. 5 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 36 2081-0237)

223/315
Nr opisu: 0000007081
Stan aktualny i potrzeby przyszłościowe maszyn wyciągowych w aspekcie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, M. Ćwik.
W: Wyciągi szybowe u progu XXI wieku. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk [26-28] kwiecień 1999. [Gliwice] : [KOMAG - Centrum Mechanizacji Górnictwa], [1999], [Ref. 1] s. 1-6

224/315
Nr opisu: 0000076343
Szanse i zagrożenia osiągnięcia rentowności przez polskie górnictwo węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, A. Madejski, E. Pawełczyk.
W: Nowoczesność przemysłu i usług '99 - uwarunkowania regionalne. [XXI Śląskie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 1999. Materiały konferencyjne. Pod red. J. Pyki. [Katowice] : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, [1999], s. 9-22

225/315
Nr opisu: 0000004983
Ustawa o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.
[Aut.]: J. Steinhoff, J. Szlązak, Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk.
-Wiad. Gór. 1999 R. 50 nr 1, s. 2-8

226/315
Nr opisu: 0000005259
Wykorzystanie mułów węglowych a ochrona środowiska.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, M. Chaber.
-Karbo 1999 R. 44 nr 10, s. 330-334, bibliogr. 12 poz.

227/315
Nr opisu: 0000076697
Zmiany w strukturze zatrudnienia w kopalniach węgla kamiennego w latach 1994-1998.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, S. Jędrychowski.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '99. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń 15-17 września 1999. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 1999, s. 237-252

228/315
Nr opisu: 0000076696
Zmiany w zarządzaniu w górnictwie węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '99. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń 15-17 września 1999. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 1999, s. 253-264

229/315
Nr opisu: 0000077666
Analiza i ocena przebiegu procesu restrukturyzacji zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1990 - 1997.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, S. Jędrychowski, W. Sobula, K. Tausz, Krzysztof Wodarski.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, 141 s., bibliogr. 7 poz.

230/315
Nr opisu: 0000077712
Analiza problemów społecznych w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, S. Jędrychowski, W. Sobula, K. Tausz, Krzysztof Wodarski.
W: Przyszłość węgla kamiennego w Europie Środkowo-Wschodniej, Katowice, 27-28 kwietnia 1998 r. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 312-321

231/315
Nr opisu: 0000077726
Aspekt regionalny reformy górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, Seweryn Tchórzewski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w regionie. XX Śląskie Dni Organizacji, Katowice - Ustroń, 1998 r. Materiały konferencyjne. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 1998, s. 11-16

górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja górnictwa ; aktywizacja gospodarcza

hard coal mining ; mining restructuring ; economic activation

232/315
Nr opisu: 0000024351
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w 1997 roku.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, A. Madejski.
-Wiad. Gór. 1998 R. 49 nr 5, s. 166-175, bibliogr. 8 poz.

233/315
Nr opisu: 0000024503
Likwidacja kopalń węgla kamiennego według programu reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, M. Czernicki.
-Wiad. Gór. 1998 R. 49 nr 11, s. 424-427

234/315
Nr opisu: 0000024344
Metoda oceny ekonomicznej efektywności eksploatacji złoża węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, J. Sznurawa.
-Wiad. Gór. 1998 R. 49 nr 4, s. 132-140, bibliogr. 13 poz.

235/315
Nr opisu: 0000077732
Możliwości obniżenia kosztów wydobycia węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej'98, Szczyrk, 23-27 lutego 1998. Polska Akademia Nauk. Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. NAUKA-TECHNIKA, 1998, s. 509-520 (Sympozja i Konferencje ; nr 31 2081-0237)

236/315
Nr opisu: 0000077724
Ocena ekonomicznej efektywności zadań inwestycyjnych ujętych w programach inwestycyjnych kopalń i spółek węglowych.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, J. Drożdż.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '98. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń, 16-18 września 1998. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1998, s. 247-262

237/315
Nr opisu: 0000024551
Ocena ryzyka realizacji projektu inwestycyjnego na przykładzie kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 1998 z. 3, s. 65-77, bibliogr. 3 poz.
Zeszyt ten wydany został pod błędnym tytułem serii: Organizacja i Zarządzanie

238/315
Nr opisu: 0000024278
Planowanie strategiczne w górniczych podmiotach gospodarczych. Cz. 2: Zakres merytoryczny planu.
[Aut.]: Henryk** Przybyła, Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 1998 R. 49 nr 1, s. 9-13, bibliogr. 8 poz.

239/315
Nr opisu: 0000024359
Podstawowe założenia i elementy reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 1998 R. 36 nr 5, s. 38-42

240/315
Nr opisu: 0000024411
Program reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002.
[Aut.]: Janusz* Steinhoff, J. Szlązak, Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk.
-Wiad. Gór. 1998 R. 49 nr 7/8, s. 260-268

241/315
Nr opisu: 0000008007
Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: J. Szlązak, Andrzej Karbownik.
W: XII Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt. Węgiel a pozostałe nośniki energii w perspektywicznym rozwoju krajowej energetyki, Zakopane 18-21 października 1998. Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1998, s. 7-19 (Sympozja i Konferencje ; nr 34 2081-0237)

242/315
Nr opisu: 0000024345
Raport o stanie górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk.
-Wiad. Gór. 1998 R. 49 nr 4, s. 120-126

243/315
Nr opisu: 0000024462
Trends of the adjustment process in the Polish hard coal mining industry.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Gluckauf 1998 Jg 134 nr 7/8, s. 363-366

244/315
Nr opisu: 0000008009
Węgiel dla krajowej energetyki w aspekcie programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, M. Turek, R. Nycz.
W: XII Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt. Węgiel a pozostałe nośniki energii w perspektywicznym rozwoju krajowej energetyki, Zakopane 18-21 października 1998. Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1998, s. 233-259, bibliogr. 9 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 34 2081-0237)

245/315
Nr opisu: 0000105452
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce. Ocena stanu aktualnego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacja majątku państwowego. Wybór ekspertyz. Praca zbiorowa. Pod red. Henryki Bochniarz i Stefana Krajewskiego. Warszawa : Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, 1997, s. 80-100

górnictwo węgla kamiennego ; zatrudnienie ; restrukturyzacja górnictwa

hard coal mining ; employment ; mining restructuring

246/315
Nr opisu: 0000026410
Komputerowe wspomaganie opracowania optymalnego harmonogramu robót górniczych w kopalni.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, Zdzisław* Kosiński.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 1997 R. 35 nr 6/7, s. 177-179

247/315
Nr opisu: 0000029287
Komputerowe wspomaganie planowania robót górniczych w kopalni.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Zdzisław* Kosiński.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej'97, Szczyrk, 24-28 luty 1997. Polska Akademia Nauk. Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Zakład Górnictwa Podziemnego. Kraków : Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1997, s. 749-761, bibliogr. 3 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 25 2081-0237)

248/315
Nr opisu: 0000077667
Ocena ekonomicznej efektywności programu inwestycyjnego spółki węglowej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
W: Sbornik referatu Mezinarodni Konference Aktualni Problemy Hornictvi 97, Ostrava, 1. a 2. zari 1997. e. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 1997, s. 11-20

249/315
Nr opisu: 0000026596
Planowanie strategiczne w górniczych podmiotach gospodarczych. Cz. 1: Procedury planistyczne.
[Aut.]: Henryk** Przybyła, Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 1997 R. 48 nr 10, s. 430-435, bibliogr. 8 poz.

250/315
Nr opisu: 0000026515
Płace jako element strategii przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk** Przybyła.
-Wiad. Gór. 1997 R. 48 nr 5, s. 190-194

251/315
Nr opisu: 0000026685
Problemy w likwidacji kopalń węgla kamiennego w Polsce - seminarium Sekcji Projektowania i Budownictwa Górniczego Komitetu Górnictwa PAN.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
-Wiad. Gór. 1997 R. 48 nr 12, s. 492-494

252/315
Nr opisu: 0000077759
Przebieg procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-1996 na tle wybranych wskaźników technicznych, ekonomicznych i finansowych.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '97. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Ustroń, 17-19 września 1997. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Kraków : Wydaw. Scriptum, 1997, s. 207-220

253/315
Nr opisu: 0000026454
Sposoby rozwiązywania problemów społecznych w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w krajach Unii Europejskiej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 1997 R. 48 nr 3, s. 103-109

254/315
Nr opisu: 0000034893
Cena zbytu węgla, jednostkowy koszt i akumulacja w polskim górnictwie węgla kamiennego w 1995 roku.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
-Wiad. Gór. 1996 R. 47 nr 4, s. 185-192

255/315
Nr opisu: 0000055676
Coal quality improvement in preparation plants against the background of the hard coal mining sector's restructuring in Poland.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: New trends in coal preparation technologies and equipment. Proceedings of the 12th International Coal Preparation Congress, Cracow, Poland, May 23-27, 1994. Ed. by W. S. Blaschke. Amsterdam : Gordon and Breach Publishers, 1996, s. 15-22 (Recent Advances in Coal Processing ; vol. 1)

256/315
Nr opisu: 0000034894
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w roku 1995.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 1996 R. 47 nr 4, s. 167-175

257/315
Nr opisu: 0000042622
Jednolity system wynagradzania w górnictwie węgla kamiennego o cechach motywacyjnych - realna możliwość czy utopia?.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, S. Jędrychowski, S. Mrowiec.
W: Systemy motywacji w górniczych podmiotach gospodarczych. Sympozjum naukowe, Ustroń, 17-18 październik 1996 r.. Katedra Zarządzania i Restrukturyzacji w Górnictwie. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Ślaska. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 42-51, bibliogr. 6 poz.

258/315
Nr opisu: 0000035002
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1994-1995 - realizacja programu dla II etapu.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, E. Morawski.
-Wiad. Gór. 1996 R. 47 nr 6, s. 250-263, bibliogr. 7 poz.

259/315
Nr opisu: 0000121129
Rozwój gospodarczy gmin górniczych warunkiem skutecznej restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Droga do zarządzania strategicznego w polskich przedsiębiorstwach. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1996, s. 33-46

260/315
Nr opisu: 0000034876
Wskaźniki techniczno-produkcyjne przodków ścianowych w polskich kopalniach węgla kamiennego w 1995 r..
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Woźnica.
-Wiad. Gór. 1996 R. 47 nr 3, s. 106-118

261/315
Nr opisu: 0000041943
Wzrost koncentracji produkcji i kształtowanie sie wskaźników ekonomiczno-finansowych w latach 1990-1995 w polskim górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: 5-Letnie doświadczenia w zakresie koncentracji produkcji w kopalniach węgla kamiennego. Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 25-27 września 1996 r.. Zakład Maszyn Górniczych i Systemów Technologicznych Instytutu Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, s. 51-60

262/315
Nr opisu: 0000067149
Fördermenge, Absatz und Qualität der Steinkohle in Polen.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk** Chroszcz.
-Gluckauf 1995 Jg 131 nr 7/8, s. 343-346, bibliogr. 13 poz.

263/315
Nr opisu: 0000032997
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w roku 1994.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 1995 R. 46 nr 4, s. 132-140

264/315
Nr opisu: 0000032875
Kształtowanie się kosztów wydobycia węgla kamiennego w latach 1990-1994 i ich prognoza do roku 2000.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
-Prz. Gór. 1995 t. 51 nr 2, s. 1-9, bibliogr. 7 poz.

265/315
Nr opisu: 0000032998
Kształtowanie się wskaźników techniczno-ekonomicznych górnictwa węgla kamiennego w latach 1989-1994.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, A. Madejski.
-Wiad. Gór. 1995 R. 46 nr 4, s. 157-164

266/315
Nr opisu: 0000032897
Możliwości prywatyzacji górnictwa węgla kamiennego w świetle jego sytuacji finansowej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, I. Korutowska.
-Wiad. Gór. 1995 R. 46 nr 2, s. 53-57

267/315
Nr opisu: 0000032996
Ochrona środowiska w górnictwie węgla kamiennego w latach 1990-1994.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 1995 R. 46 nr 6, s. 242-246

268/315
Nr opisu: 0000041741   
Planowanie strategiczne zintegrowanej grupy kopalń węgla kamiennego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Krzysztof Wodarski.
Gliwice, 1995, 166 s., bibliogr. 106 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Andrzej Karbownik

269/315
Nr opisu: 0000033180
Przebieg procesu restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego (stan aktualny i prognoza do 2000 r.).
[Aut.]: Andrzej Karbownik, S. Jędrychowski, M. Skibski.
-Wiad. Gór. 1995 R. 46 nr 11, s. 482-490

270/315
Nr opisu: 0000092452
Racjonalność w rozwiązywaniu społecznych problemów oraz efektywność ekonomiczna w procesach restrukturyzacji górnictwa węglowego Niemiec, Francji i Polski. Z prac programu "Ouverture". Pod red.: Jana Stachowicza, Andrzeja Karbownika.
Gliwice : Fundacja im. Friedricha Eberta. Biuro na Śląsku, 1995

271/315
Nr opisu: 0000067212
Restructuring of hard coal mining sector in Poland and energy security of the state.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk** Chroszcz, E. Pawełczyk.
W: World Energy Council. 16th Congress, Tokyo, October 1995. [B.m.] : World Energy Council, 1995, s. 59-71

restrukturyzacja górnictwa ; redukcja zatrudnienia ; bezpieczeństwo energetyczne

mining restructuring ; employment reduction ; energy security

272/315
Nr opisu: 0000067802
Soucasny stav a vyhlidky polskeho kamenouhelneho hornictvi.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk** Chroszcz.
W: Sbornik mezinarodni vedecke konference pri prilezitosti 50 let premisteni VSB - TU z Pribrami do Ostravy, Ostrava, Ceska Republika, 12-16 zari 1995. Sekcja 4: Soucasnost a perspektiva ceskeho a svetoveho hornictvi. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 122-132

273/315
Nr opisu: 0000092449
Społeczne aspekty procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce - drugi etap.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Jan** Stachowicz.
W: Racjonalność w rozwiązywaniu społecznych problemów oraz efektywność ekonomiczna w procesach restrukturyzacji górnictwa węglowego Niemiec, Francji i Polski. Z prac programu "Ouverture". Pod red.: Jana Stachowicza, Andrzeja Karbownika. Gliwice : Fundacja im. Friedricha Eberta. Biuro na Śląsku, 1995, s. 219-230, bibliogr. 6 poz.

274/315
Nr opisu: 0000092408
Stan górnictwa węgla kamiennego w Polsce i proces jego restrukturyzacji.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Racjonalność w rozwiązywaniu społecznych problemów oraz efektywność ekonomiczna w procesach restrukturyzacji górnictwa węglowego Niemiec, Francji i Polski. Z prac programu "Ouverture". Pod red.: Jana Stachowicza, Andrzeja Karbownika. Gliwice : Fundacja im. Friedricha Eberta. Biuro na Śląsku, 1995, s. 100-112

275/315
Nr opisu: 0000043461
Centrum Edukacji Menedżerów - profesjonalna forma doskonalenia menedżerów w górnictwie węglowym.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Andrzej Karbownik, Józef* Bendkowski.
-Prz. Gór. 1994 t. 50 nr 8, s. 312-316

276/315
Nr opisu: 0000047191
Coal quality improvement in preparation plants against the background of hard coal mining sector's restructuring in Poland.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: New trends in coal preparation technologies and equipment. Preprints of the 12th International Coal Preparation Congress, Cracow - Poland, 23-27 May 1994. Vol. 1. Mineral and Energy Economy Research Centre Polish Academy of Sciences. Cracow : JAXA, 1994, s. 23-33

277/315
Nr opisu: 0000043626
Koncentracja wydobycia w kopalniach węgla kamiennego w Polsce w latach 1989-1993 i prognoza na przyszłość.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Woźnica, J. Piasecki.
-Wiad. Gór. 1994 R. 45 nr 12, s. 467-474

278/315
Nr opisu: 0000009000
Możliwości prywatyzacji górnictwa węgla kamiennego w świetle jego sytuacji finansowej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk, I. Korutowska.
W: Konferencja naukowa na temat: Prywatyzacja polskiego węgla?, Ustroń, listopad 1994 r.. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 97-106

279/315
Nr opisu: 0000044389
Poprawa jakości węgla w zakładach przeróbczych na tle restrukturyzacji przemysłu węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: Nowe technologie i nowe urządzenia do przeróbki węgla. XII Międzynarodowy Kongres Przeróbki Węgla, Kraków, 23-27 maja 1994. T. 1. Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Polska Akademia Nauk, Państwowa Agencja Węgla Kamiennego SA. Kraków : JAXA, 1994, s. 17-28, bibliogr. 5 poz.

280/315
Nr opisu: 0000043445
Problem ochrony środowiska w górnictwie węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Wiad. Gór. 1994 R. 45 nr 9, s. 321-323

281/315
Nr opisu: 0000067218
Produkcja, sprzedaż i jakość węgla kamiennego w latach 1988 - 1933 i prognoza na lata 1994 - 2003.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk** Chroszcz.
W: Energia. Pomiędzy popytem i podażą. Seminarium. Fundacja Poszanowania Energii. Warszawa : Fundacja Poszanowania Energii, 1994, s. 20-22, bibliogr. 5 poz.

282/315
Nr opisu: 0000043340
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 1994-1995.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, E. Pawełczyk.
-Wiad. Gór. 1994 R. 45 nr 4, s. 107-115

283/315
Nr opisu: 0000067737
Transformacija kamennougol'noj promyslennosti v uslovijach perechoda Pol'si k rynocnomu chozjajstvu v aspekte energeticeskoj bezopasnosti gosudarstva.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk** Chroszcz.
W: Gornaja promyslennost' na poroge XXI veka. 16 Svetoven Minen Kongres, Sofia, Bulgaria, 12-16 Septemvri 1994. E-3. Sofia : Bulgarian National Organizing Committee, 1994, s. 19-29, bibliogr. 6 poz.

284/315
Nr opisu: 0000009001
Warunki i doświadczenia prywatyzacji powierzchni kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, M. Bąk, E. Pawełczyk.
W: Konferencja naukowa na temat: Prywatyzacja polskiego węgla?, Ustroń, listopad 1994 r.. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 189-203

285/315
Nr opisu: 0000043628
Wydobycie, sprzedaż i jakość węgla kamiennego w latach 1988-1993 oraz prognoza do roku 2000.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk** Chroszcz.
-Wiad. Gór. 1994 R. 45 nr 12, s. 432-440, bibliogr. 13 poz.

286/315
Nr opisu: 0000090862
Kryteria podejmowania decyzji o zamykaniu kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
W: Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego i jej społeczne skutki. Konferencja naukowa, Gliwice, 26 listopada 1993 r. Materiały. Pod red. Witolda Wagnera. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 43-52, bibliogr. 3 poz.

kopalnia węgla kamiennego ; likwidacja kopalni

hard coal mine ; mine liquidation

287/315
Nr opisu: 0000090861
Ocena społecznych i ekonomicznych skutków likwidacji niektórych kopalń w GZW.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk** Chroszcz, E. Pawełczyk.
W: Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego i jej społeczne skutki. Konferencja naukowa, Gliwice, 26 listopada 1993 r. Materiały. Pod red. Witolda Wagnera. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 19-28

likwidacja kopalni ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

mine liquidation ; Upper Silesian Coal Basin

288/315
Nr opisu: 0000067246
Restrukturyzacja wewnętrzna kopalń w ramach nowej struktury organizacyjnej przemysłu węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk** Chroszcz, Krzysztof Wodarski.
W: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. III Konferencja, Zakopane, 17-19 listopada 1993. Polska Akademia Nauk. Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Zakład Polityki Surowcowej i Energetycznej. Kraków : Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1993, s. 1-9 (Sympozja i Konferencje ; nr 9 2081-0237)

289/315
Nr opisu: 0000045098
Uwzględnienie procesu inflacji w rachunku oceny ekonomicznej efektywności inwestycji.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1993 z. 202, s. 61-71, bibliogr. 7 poz.

290/315
Nr opisu: 0000052413
Analiza możliwości budowy kopalni przyłączonej w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk** Chroszcz, J. Sznurawa.
-Wiad. Gór. 1992 R. 43 nr 4, s. 101-105, bibliogr. 8 poz.

291/315
Nr opisu: 0000056163
Closing down of a hard coal mine.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Andrzej Karbownik, Henryk** Przybyła.
W: Functioning of polish coal-mining under conditions of market economy and ecological restrictions. Concerning aspects of law, economy, technology, ecology and social circumstances. Conference, Gliwice, 26-27 November 1992. Abstracts. Ed. K. Probierz. Faculty of Mining and Geology. Technical University of Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 4

292/315
Nr opisu: 0000067156
Elementy strategii gospodarczej w odniesieniu do górnictwa węgla kamiennego w świetle aktualnych poglądów i ustaleń.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk** Chroszcz.
W: Seminarium restrukturyzacyjne na temat: Kierunki i przykłady reorganizacji kopalń węgla kamiennego w Polsce w aspekcie działań proefektywnościowych, Libiąż, 14-29 luty 1992. Skrypt 2: Kierunki działań reorganizacyjnych. Kopalnia Węgla Kamiennego Janina w Libiążu, EUROPEX. [B.m] : [b.w.], 1992, s. 1-18

293/315
Nr opisu: 0000053185
Harmonogram likwidacji kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Jacek* Pacha, J. Dziurowicz.
W: Działalność górnictwa węgla kamiennego w warunkach gospodarki rynkowej i ograniczeń ekologicznych. (Aspekty prawno-ekonomiczne, technologiczne i społeczne). Konferencja naukowa, Gliwice, 26-27 listopada 1992. Materiały. Pod red. K. Probierza. Wydział Gornictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 87-94

294/315
Nr opisu: 0000045931
Kryteria grupowania kopalń węgla kamiennego w spółki węglowe.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk** Chroszcz.
W: Działalność górnictwa węgla kamiennego w warunkach gospodarki rynkowej i ograniczeń ekologicznych. (Aspekty prawno-ekonomiczne, technologiczne i społeczne). Konferencja naukowa, Gliwice, 26-27 listopada 1992. Materiały. Pod red. K. Probierza. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 28-33, bibliogr. 9 poz.

295/315
Nr opisu: 0000052238
Kształtowanie się wielkości parametrów charakteryzujących wielkość i model nowych czynnych kopalń węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1992 z. 195, s. 25-42, bibliogr. 6 poz.

296/315
Nr opisu: 0000056156
Mine companies tests of concentration.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, H. Chroszcz.
W: Functioning of polish coal-mining under conditions of market economy and ecological restrictions. Concerning aspects of law, economy, technology, ecology and social circumstances. Conference, Gliwice, 26-27 November 1992. Abstracts. Ed. K. Probierz. Faculty of Mining and Geology. Technical University of Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 2

297/315
Nr opisu: 0000053186
Projekt likwidacji kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla, Andrzej Karbownik, Henryk** Przybyła.
W: Działalność górnictwa węgla kamiennego w warunkach gospodarki rynkowej i ograniczeń ekologicznych. (Aspekty prawno-ekonomiczne, technologiczne i społeczne). Konferencja naukowa, Gliwice, 26-27 listopada 1992. Materiały. Pod red. K. Probierza. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 83-86

298/315
Nr opisu: 0000053184
Społeczny aspekt likwidacji kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk** Chroszcz, Andrzej Karbownik, Henryk** Przybyła.
W: Działalność górnictwa węgla kamiennego w warunkach gospodarki rynkowej i ograniczeń ekologicznych. (Aspekty prawno-ekonomiczne, technologiczne i społeczne). Konferencja naukowa, Gliwice, 26-27 listopada 1992. Materiały. Pod red. K. Probierza. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 99-103

299/315
Nr opisu: 0000056146
The social aspect of coal mine liquidation.
[Aut.]: Henryk** Chroszcz, Andrzej Karbownik, Henryk** Przybyła.
W: Functioning of polish coal-mining under conditions of market economy and ecological restrictions. Concerning aspects of law, economy, technology, ecology and social circumstances. Conference, Gliwice, 26-27 November 1992. Abstracts. Ed. K. Probierz. Faculty of Mining and Geology. Technical University of Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 5

300/315
Nr opisu: 0000053655
Komputerowe wspomaganie optymalnego planowania robót przygotowawczych w kopalni.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, A. Nikolin, J. Szuścik.
-Wiad. Gór. 1991 R. 42 nr 3, s. 72-76

301/315
Nr opisu: 0000010591
Koncepcja docelowego modelu funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk** Chroszcz.
W: VII Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej na temat Gospodarka surowcami energetycznymi w warunkach przejścia do gospodarki rynkowej, Kraków - Osieczany, 26-28 czerwca 1991. Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Kraków : Wydaw. Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1991, s. 71-80

302/315
Nr opisu: 0000054464   
Podstawy projektowania kopalń. Cz. 1: Ocena rozwiązań projektowych.
[Aut.]: Andrzej Karbownik. Wyd. 3.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, 141 s., bibliogr. 32 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1588 0434-0825)

303/315
Nr opisu: 0000054466   
Podstawy projektowania kopalń. Cz. 3: Zasady projektowania wielkości i modelu kopalni podziemnej węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, 239 s., bibliogr. 108 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1597 0434-0825)

304/315
Nr opisu: 0000053947   
Patent. Polska, nr 152 538. Wyrobisko składu materiałów wybuchowych. Int. Cl. E21F 17/16, E21D 13/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Mirosław** Chudek, Piotr** Głuch, T. Limburski, S. Stachowicz, S. Bialek, J. Kalksztajn, S. Michalik, E. Swist, Andrzej Karbownik, Zdzisław* Kosiński.
Zgłosz. 262 338 z 10.11.1986. Opubl. 30.09.1991, 2 s. 1 tabl.

305/315
Nr opisu: 0000062013
Doświadczenia wybranych zagranicznych uczelni górniczych w realizacji praktyk studenckich.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk** Chroszcz.
W: II Ogólnopolska konferencja dydaktyczna nt.: Doskonalenie praktyk studenckich, Ustroń-Zawodzie, 17-18 maja 1990. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska. [B.m.] : [b.w.], 1990, s. 97-103

306/315
Nr opisu: 0000059803
Komputerowe wspomaganie planowania biegu ścian w kopalni.
[Aut.]: J. Gembalczyk, Andrzej Karbownik, J. Kuśka, F. Paździor.
-Wiad. Gór. 1990 R. 41 nr 8/9, s. 169-173

307/315
Nr opisu: 0000061880
Navrh noveho typu dolu v hornoslezke uhelne panvi.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk** Chroszcz.
W: IV Vedecka Konference Hornicko-Geologickie Fakulty VSB, Ostrava, 28-31.05.1990. Sekce c. 9: Vystavba dolu a geotechnika. Ostrava : Vysoka Skola Banska, 1990, s. 178-182

308/315
Nr opisu: 0000063209
Podstawy projektowania kopalń. Cz. 2: Ćwiczenia projektowe i laboratoryjne.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, F. Poloczek, Henryk** Chroszcz.
Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1990, 313 s.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego nr 1545 0434-0825)

309/315
Nr opisu: 0000059919
Projektowanie układu wyrobisk udostępniających pokłady na poziomie wydobywczym kopalni z wykorzystaniem programu AutoCAD.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Zdzisław* Kosiński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 191, s. 133-142

310/315
Nr opisu: 0000061801
Risikobeurteilung fur die Forderhohe einer neuen Fordersohle.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, H. Mahrenholts.
W: XXII Internationales Symposium APCOM, Berlin, 17-21.9.1990. Bd 3. Berlin : Technische Universitat, 1990, s. 187-198, bibliogr. 17 poz. (TUB - Dokumentation. Kongresse und Tagungen ; H. 51, Bd 3 0721-6785)

311/315
Nr opisu: 0000061876
Wie sicher ein Plan der Forderung eines Steinkohlenbergwerks ist?.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
W: IV Vedecka Konference Hornicko-Geologicke Fakulty VSB, Ostrava, 28 - 31.05.1990. Sekce c. 9: Vystavba dolu a geotechnika. Ostrava : Vysoka Skola Banska, 1990, s. 61-66, bibliogr. 5 poz.

312/315
Nr opisu: 0000061798
Zhodnoceni rizika vystavby noveho cernouhelneho dolu.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk** Chroszcz.
W: Nove smery investicni politiky a hodnoceni efektivnosti investic pri projektovani a vystavbe dolu. Sbornik prednasek. Ostrava : Dum Techniky, 1990, s. 78-87, bibliogr. 3 poz.

313/315
Nr opisu: 0000060584   
Ocena ryzyka realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w górnictwie węglowym.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1989 z. 148, s. 185-195, bibliogr. 5 poz.

314/315
Nr opisu: 0000060583   
Wyznaczanie najkorzystniejszej wielkości wydobycia projektowanej kopalni podziemnej węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1989 z. 148, s. 197-211, bibliogr. 23 poz.

315/315
Nr opisu: 0000067222
Nektere problemy souvisejici s vyvojem teorie a praxe projektovani hlubinnych uhelnych dolu v PLR.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk** Chroszcz.
-Sb. Ved. Pr. Vys. Sk. Banske - Tech. Univ. Ostrava, Rada Horn.-Geol. 1988 R. 34 nr 1, s. 67-96, bibliogr. 28 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie