Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KAPCZYŃSKI ADRIAN
Liczba odnalezionych rekordów: 100Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/100
Nr opisu: 0000135051   
A new way to store simple text files.
[Aut.]: Marcin Lawnik, Artur Pełka, Adrian Kapczyński.
-Algorithms 2020 vol. 13 iss. 4, art. no. 101 s. 1-12, bibliogr. 44 poz.. Punktacja MNiSW 40.000

Big Data ; plik tekstowy ; plik graficzny png ; kompresja ; steganografia

Big Data ; text file ; png image ; compression ; steganography

2/100
Nr opisu: 0000134932   
Generation of values from discrete probability distributions with the use of chaotic maps.
[Aut.]: Marcin Lawnik, Arkadiusz Banasik, Adrian Kapczyński.
-Int. J. Comput. 2020 vol. 19 iss. 1, s. 49-54, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

mapa odcinkowo-liniowa ; dyskretna zmienna losowa ; rozkład Bernoulliego

piecewise linear map ; discrete random variable ; Bernoulli distribution

3/100
Nr opisu: 0000138169
Initial research on security aspects of mobile devices used by elderly people - Polish case study.
[Aut.]: Arkadiusz Banasik, Adrian Kapczyński, Marcin Lawnik.
W: Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain. Ed. Khalid S. Soliman. [B.m.] : International Business Information Management Association, 2020, s. 6517-6526, bibliogr.. Punktacja MNiSW 70.000

smartphone ; ludzie starsi ; bezpieczeństwo

smartphone ; elderly people ; security

4/100
Nr opisu: 0000137431   
Initial survey on interaction of elderly people with smartphones.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Marcin Lawnik.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 149, s. 303-313, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

osoby starsze ; inteligentne społeczeństwo ; urządzenie mobilne

elderly people ; smart society ; mobile device

5/100
Nr opisu: 0000131472
Analiza potencjału aplikacyjnego systemu zapisu języka japońskiego w obszarze identyfikacji biometrycznej.
[Aut.]: Piotr Halama, Adrian Kapczyński.
W: IX Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii. ZaMa '19. Gliwice, 19.09.2019. Gliwice : [b.w.], 2019, s. 18, bibliogr. 3 poz.

język japoński ; identyfikacja biometryczna

Japanese language ; biometric identification

6/100
Nr opisu: 0000130952   
Application of modified Chebyshev polynomials in asymmetric cryptography.
[Aut.]: Marcin Lawnik, Adrian Kapczyński.
-Comput. Sci. 2019 vol. 20 no. 3, s. 367-381, bibliogr. 40 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

kryptografia asymetryczna ; wielomian Czebyszewa ; chaos

asymmetric encryption ; Chebyshev polynomial ; chaos

7/100
Nr opisu: 0000131478
Implementacja oraz zastosowanie aplikacji mobilnej dla potrzeb analizy porównawczej systemów biometrycznych.
[Aut.]: Tomasz Januszek, Adrian Kapczyński.
W: IX Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii. ZaMa '19. Gliwice, 19.09.2019. Gliwice : [b.w.], 2019, s. 21, bibliogr. 3poz.

system biometryczny ; aplikacja mobilna ; analiza porównawcza

biometric system ; mobile application ; comparison analysis

8/100
Nr opisu: 0000123694
Pattern lock evaluation framework for mobile devices: memorizability and timing issues.
[Aut.]: Agnieszka Bier, Adrian Kapczyński, Zdzisław Sroczyński.
W: Software engineering and algorithms in intelligent systems. Proceedings of 7th Computer Science On-line Conference 2018. Vol. 1. Ed. Radek Silhavy. Cham : Springer, 2019, s. 259-268, bibliogr. 35 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 763 2194-5357). Punktacja MNiSW 20.000

uwierzytelnianie ; pamięć ludzka ; mobilna kontrola dostępu

authentication ; human memory ; mobile access control ; pattern strength measure

9/100
Nr opisu: 0000131479
Wieloczynnikowe uwierzytelnianie.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: IX Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii. ZaMa '19. Gliwice, 19.09.2019. Gliwice : [b.w.], 2019, s. 22, bibliogr. 3 poz.

wieloczynnikowe uwierzytelnianie

multi-factor authentication

10/100
Nr opisu: 0000129233   
Analiza funkcjonalności oraz użyteczności platformy wspomagającej tworzenie rozwiązań klasy Internet of Things.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Zdzisław Sroczyński, B. Kulpa.
-Stud. Ekon. 2018 nr 368, s. 112-136, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

Internet Rzeczy ; funkcjonalność ; użyteczność

Internet of Things ; functionality ; usability

11/100
Nr opisu: 0000125555
Identyfikacja osobnicza z wykorzystaniem biblioteki programistycznej TensorFlow.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Artur Pełka.
W: VIII Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii. ZaMa '18. Gliwice : [b.w.], 2018, s. 29, bibliogr. 3 poz.

12/100
Nr opisu: 0000125553
Innowacyjny system monitorowania stanu zdrowia.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, S. Kmak.
W: VIII Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii. ZaMa '18. Gliwice : [b.w.], 2018, s. 27, bibliogr. 3 poz.

13/100
Nr opisu: 0000118892   
Pattern lock evaluation framework for mobile devices: human perception of the pattern strength measure.
[Aut.]: Agnieszka Bier, Adrian Kapczyński, Zdzisław Sroczyński.
W: Man-machine interactions 5. 5th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2017, Kraków, Poland, October 3-6, 2017. Eds. Aleksandra Gruca, Tadeusz Czachórski, Katarzyna Harezlak, Stanisław Kozielski, Agnieszka Piotrowska. Berlin : Springer International Publishing, 2018, s. 33-42, bibliogr. 23 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 659 2194-5357). Punktacja MNiSW 15.000

uwierzytelnianie ; mobilna kontrola dostępu

authentication ; mobile access control ; pattern strength measure

14/100
Nr opisu: 0000125550
Projekt zastosowania rozwiązania z zakresu IoT dla potrzeb doskonalenia procesu dydaktycznego.
[Aut.]: Piotr Halama, B. Kulpa, Adrian Kapczyński.
W: VIII Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii. ZaMa '18. Gliwice : [b.w.], 2018, s. 24, bibliogr. 3 poz.

15/100
Nr opisu: 0000125554
Wykorzystanie metody delfickiej w procesie wyboru systemu biometrycznego.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Marcin Lawnik.
W: VIII Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii. ZaMa '18. Gliwice : [b.w.], 2018, s. 28, bibliogr. 4 poz.

16/100
Nr opisu: 0000118410
Badanie charakterystyk ilościowych systemu identyfikacji osobniczej wykorzystującego biometrię linii papilarnych.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: VII Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii. ZaMa '17. Gliwice : [b.w.], 2017, s. 24, bibliogr. 3 poz.

17/100
Nr opisu: 0000108800
Analiza oraz ocena rzeczywistego systemu głosowania elektronicznego.
[Aut.]: Arkadiusz Banasik, Adrian Kapczyński, Marcin Sobota, Zdzisław Sroczyński.
W: VI Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii. ZaMa '16. Gliwice : [b.w.], 2016, s. 18, bibliogr. 4 poz.

głosowanie elektroniczne ; kryptografia

electronic voting ; cryptography

18/100
Nr opisu: 0000112342   
Critical success factors in managing biometric authentication system implementation projects.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 96, s. 291-296, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

uwierzytelnianie biometryczne ; zarządzanie projektem ; biometryczny system uwierzytelniania

biometric authentication ; project management ; biometric authentication system

19/100
Nr opisu: 0000114129
Evaluation framework for biometric authentication systems applied in out-of-laboratory conditions.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Proceedings of the 11th Scientific Conference Internet in the Information Society 2016. Eds. Rostański Maciej, Pikiewicz Piotr, Buchwald Paweł, Maczka Krystian. Dąbrowa Górnicza : Wydaw. Naukowe University of Dąbrowa Górnicza, 2016, s. 247-253, bibliogr. 13 poz.

uwierzytelnianie ; biometria ; bezpieczeństwo IT

authentication ; biometrics ; IT security

20/100
Nr opisu: 0000101581
Actiontracking narzędziem uwierzytelniania użytkowników aplikacji mobilnych.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Zdzisław Sroczyński.
W: V Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii, [Gliwice, 17.09.2015 r.]. Program. Gliwice : [b.w.], 2015, s. 17, bibliogr. 2 poz.

HCI ; uwierzytelnianie użytkownika ; aplikacja mobilna ; actiontracking

HCI ; user authentication ; mobile application ; actiontracking

21/100
Nr opisu: 0000103887
Behavioral HCI-based user authentication.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Zdzisław Sroczyński.
W: Internet in the information society 2015. 10th International conference proceedings, September 24-25th, Dąbrowa Gónicza, Poland. Eds. Maciej Rostański, Piotr Pikiewicz, Paweł Buchwald. Dąbrowa Górnicza : University of Dąbrowa Górnicza, 2015, s. 109-117, bibliogr. 17 poz.

biometria ; interakcja człowiek-komputer ; uwierzytelnianie ; identyfikacja

biometrics ; human-computer interaction ; authentication ; identification

22/100
Nr opisu: 0000106289   
Challenging the problem of authenticatiion of users participating in blended strategy meetings.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 86, s. 489-497, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

uwierzytelnianie ; spotkanie strategiczne w formule mieszanej

authentication ; blended strategy meeting

23/100
Nr opisu: 0000099996   
Inżynierowie zarządzania w świecie pełnym cyfrowych możliwości.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 80, s. 143-150, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

rewolucja informatyczna ; inżynieria zarządzania ; bezpieczeństwo informacji ; cyfrowy świat

information revolution ; management engineering ; information security ; digital world

24/100
Nr opisu: 0000101582
Metody weryfikacji tożsamości użytkowników systemów komputerowych.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Zdzisław Sroczyński.
W: V Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii, [Gliwice, 17.09.2015 r.]. Program. Gliwice : [b.w.], 2015, s. 18, bibliogr. 3 poz.

system komputerowy ; weryfikacja tożsamości ; metoda biometryczna

computer system ; verification of identity ; biometric method

25/100
Nr opisu: 0000096725   
On-demand cloud mind-mapping as an innovation framework in biometric systems development life cycle.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 74, s. 539-545, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

system biometryczny ; mapy myśli ; cykl życia

biometric system ; mind maps ; life cycle

26/100
Nr opisu: 0000096191   
Quantitative and qualitative characteristics of fingerprint biometric templates.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 74, s. 55-63, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

biometria ; linie papilarne ; wzorce linii papilarnych ; punkty Galtona ; minucje ; jakość obrazu

biometrics ; fingerprints ; fingerprint templates ; Galton points ; minutiae points ; image quality

27/100
Nr opisu: 0000078749
Internet - technical developments and applications 2. Eds: Adrian Kapczyński, Ewaryst Tkacz, Maciej Rostański.
Berlin : Springer, 2012

28/100
Nr opisu: 0000080095
Quantum e-voting cards.
[Aut.]: Marcin Sobota, Adrian Kapczyński.
W: Internet - technical development and applications 2. Eds: Adrian Kapczyński, Ewaryst Tkacz, Maciej Rostański. Berlin : Springer, 2012, s. 227-233, bibliogr. 4 poz. (Advances in Intelligent and Soft Computing ; vol. 118 1867-5662)

29/100
Nr opisu: 0000108262   
Application of quantum cryptography protocols in authentication process.
[Aut.]: Marcin Sobota, Adrian Kapczyński, Arkadiusz Banasik.
W: Proceedings of the 6th IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IDAACS' 2011, Prgaue, Czech Republic, September 15-17, 2011. Vol. 2. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 799-802, bibliogr. 27 poz.

uwierzytelnianie ; protokół BB84

authentication ; BB84 protocol

30/100
Nr opisu: 0000069875   
Innowacyjne systemy automatycznej identyfikacji.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 57, s. 207-217, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

innowacja ; automatyczna identyfikacja ; kod kreskowy ; identyfikacja biometryczna ; kod dwuwymiarowy ; biometria

innovation ; automatic identification ; barcode ; biometric identification ; 2D bar code ; biometrics

31/100
Nr opisu: 0000070924
Heritage tourism as product on the industrial estate of Poland case study of the silesian industrial monuments route.
[Aut.]: Adam Szromek, Adrian Kapczyński.
W: Marketing development in theory and practice. Ed. J. Striss. Zilina : EDIS - Vydav. Zilinskej Univerzity, 2010, s. 255-260

32/100
Nr opisu: 0000081130
Innowacyjne metody i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu. Praca zbiorowa. Pod red. Adriana Kapczyńskiego.
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2010
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ; )

33/100
Nr opisu: 0000080080
Klasyczne i kwantowe metody podniesienia bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych.
[Aut.]: A. Białas, Andrzej** Grzywak, Adrian Kapczyński, Jerzy** Klamka, G. Pilch-Kowalczyk, Marcin Sobota.
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2010, 211 s.
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ; )

34/100
Nr opisu: 0000070938   
Simulation model of biometric authentication using multiagent approach.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Tomasz Owczarek.
-J. Telecom. Inf. Technol. 2010 no. 4, s. 68-74, bibiliogr. 17 poz.

biometria ; symulacja ; biometryczny system uwierzytelniania

biometrics ; simulation ; biometric authentication system

35/100
Nr opisu: 0000066234
The problem of thermal spas location on the example of Poland.
[Aut.]: Adam Szromek, Adrian Kapczyński.
W: Knowledge base for management. Theory and practice. Ed. S. Hittmar. Zilina : EDIS - Vydav. Zilinskej Univerzity, 2010, s. 313-328

36/100
Nr opisu: 0000072005
Bezpieczeństwo i efektywność systemów informatycznych. Red. Adrian Kapczyński, Janusz Trawka.
Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, 2009

system informatyczny ; bezpieczeństwo systemu informatycznego ; efektywność systemów informatycznych

information system ; information system security ; information system efficiency

37/100
Nr opisu: 0000059165   
Enhancement of model of electronic voting system.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Marcin Sobota.
W: Internet - technical development and applications. Eds: Ewaryst Tkacz, Adrian Kapczyński. Berlin : Springer, 2009, s. 271-277, bibliogr. 6 poz. (Advances in Intelligent and Soft Computing ; vol. 64 1867-5662)

38/100
Nr opisu: 0000056620   
Fuzzy logic applied in databases for investors.
[Aut.]: Arkadiusz Banasik, Adrian Kapczyński.
W: Proceedings of the 5th IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IDAACS' 2009, Rende, Cosenza, Italy, September 21-23, 2009. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 612-613, bibliogr. 9 poz.

logika rozmyta ; baza danych ; inwestycja

fuzzy logic ; database ; investment

39/100
Nr opisu: 0000054981
Internet - technical development and appplications. Eds: Ewaryst Tkacz, Adrian Kapczyński.
Berlin : Springer-Verlag, 2009

40/100
Nr opisu: 0000056849   
Model of intelligent detection mechanism against false biometric data injection in fingerprint-based authentication systems.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Arkadiusz Banasik.
W: Proceedings of the 5th IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IDAACS' 2009, Rende, Cosenza, Italy, September 21-23, 2009. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 496-498, bibliogr. 7 poz.

biometria ; uwierzytelnianie ; detekcja

biometrics ; authentication ; detection

41/100
Nr opisu: 0000058804
Problematyka podpisu elektronicznego wraz ze wskazaniem możliwości rozwoju na drodze wykorzystania biometrii i kryptografii kwantowej.
[Aut.]: Anna* Dudek, Adrian Kapczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2009 z. 49, s. 39-46, bibliogr. 7 poz.

podpis elektroniczny ; szyfrowanie ; biometria ; identyfikacja biometryczna ; kryptografia kwantowa

electronic signature ; encryption ; biometrics ; biometric identification ; quantum cryptography

42/100
Nr opisu: 0000056818
The concept of application of fuzzy logic in biometric authentication systems.
[Aut.]: Anatoliy* Sachenko, Arkadiusz Banasik, Adrian Kapczyński.
W: Proceedings of the International Workshop on Computational Intelligence in Security for Information Systems. CISIS'08. Eds: E. Corchado [et al.]. Berlin : Springer, 2009, s. 274-279 (Advances in Soft Computing ; vol. 53 1615-3871)

43/100
Nr opisu: 0000056378
Advanced problems of Internet technologies. Ed. by Jerzy Klamka, Joanna Domańska, Adrian Kapczyński.
Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, 2008

44/100
Nr opisu: 0000051575
Bezpieczne składowanie danych z wykorzystaniem protokołu FTP.
[Aut.]: Adam Ziębiński, Adrian Kapczyński.
W: Zastosowanie Internetu w społeczeństwie informacyjnym. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Grzywaka, Adriana Kapczyńskiego. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008, s. 229-238

45/100
Nr opisu: 0000042918
Biometrycznie wspomagana kontrola dostępu do aplikacji bazodanowych.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Bazy danych. Rozwój metod i technologii. Praca zbiorowa. [T. 2]: Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania. Pod red. Stanisława Kozielskiego, Bożeny Małysiak, Pawła Kasprowskiego, Dariusza Mrozka. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2008, s. 363-369, bibliogr. 12 poz.

aplikacja bazodanowa ; baza danych ; bezpieczeństwo danych ; biometria

database application ; database ; data security ; biometrics

46/100
Nr opisu: 0000048834   
Distributed authentication systems enhanced by quantum protocols.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Marcin Sobota.
W: 5th International Conference on Information Technology: New Generations. ITNG 2008, Las Vegas, USA, April 7-9, 2008. Proceedings. Ed. S. Latifi. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2008, art. no. 4492603, s. 928-931

biometryczny system uwierzytelniania ; protokół kwantowej dystrybucji klucza ; protokół BB84 ; protokół B92

biometric authentication system ; quantum protocol ; BB84 protocol ; B92 protocol

47/100
Nr opisu: 0000046538
Doskonalenie systemów kontroli dostępu w przedsiębiorstwie poprzez wykorzystanie metod biometrycznych.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Anna* Dudek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 45, s. 167-174, bibliogr. 12 poz.

system kontroli dostępu ; identyfikacja biometryczna ; biometryczny system uwierzytelniania

access control system ; biometric identification ; biometric authentication system

48/100
Nr opisu: 0000039864   
Hypotheses concerning the development of Polish spas in the years 1949-2006.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Adam Szromek.
-Tour. Manage. 2008 vol. 29 iss. 5, s. 1035-1037, bibliogr. 2 poz.. Impact Factor 1.274

uzdrowisko ; turystyka zdrowotna ; Polska ; rozwój

spa ; health tourism ; Poland ; development

49/100
Nr opisu: 0000046540
Implementacja multimedialnego systemu informatycznego na Wydziale Organizacji i Zarządzania.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Piotr Janke.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 45, s. 183-188, bibliogr. 6 poz.

multimedialny system informatyczny ; implementacja ; procedura ; algorytm ; badanie ankietowe ; sieć komputerowa

multimedia information system ; implementation ; procedure ; algorithm ; survey ; computer network

50/100
Nr opisu: 0000048545
Kryptografia kwantowa i biometria jako rozwinięcie klasycznych metod ochrony informacji.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Marcin Sobota.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 207 s., bibliogr. 93 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 198)

ochrona informacji ; biometria ; kryptografia kwantowa ; system uwierzytelniania ; splątanie kwantowe

information protection ; biometrics ; quantum cryptography ; authentication system ; quantum entanglement

51/100
Nr opisu: 0000038214
Problem doboru wartości progowej w biometrycznym systemie uwierzytelniania jako zagadnienie programowania leksykograficznego.
[Aut.]: Arkadiusz Banasik, Adrian Kapczyński, Maciej Wolny.
W: Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy. Red. E. Ziemba. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2008, s. 251-256, bibliogr. 6 poz.

52/100
Nr opisu: 0000046539
Projekt internetowego systemu obiegu informacji na przykładzie jednostki organizacyjnej uczelni wyższej.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, A. Gorgol.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 45, s. 175-181, bibliogr. 6 poz.

organizacja ; obieg informacji ; intranet ; uczelnia wyższa

organization ; circulation of information ; intranet ; university

53/100
Nr opisu: 0000046549
Sieci typu community networks i ich zastosowania.
[Aut.]: Paweł Raif, Jarosław Karcewicz, Anatoliy* Sachenko, Adrian Kapczyński, Arkadiusz Banasik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 45, s. 325-334, bibliogr. 7 poz.

bezprzewodowa sieć komputerowa ad-hoc ; Community Networks ; protokół routingu ; protokół OLSR ; stanowisko badawcze

wireless ad-hoc computer network ; Community Networks ; routing protocol ; OLSR protocol ; test stand

54/100
Nr opisu: 0000042730
Spoof detection in biometric systems based on iris and fingerprint human characteristics.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Contemporary aspects of computer networks. Vol. 2. Eds: Stefan Węgrzyn, Tadeusz Czachórski, Andrzej Kwiecień. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2008, s. 187-191, bibliogr. 7 poz.

55/100
Nr opisu: 0000080071
Współczesne problemy bezpieczeństwa informacji.
[Aut.]: Andrzej** Grzywak, Jerzy** Klamka, Adrian Kapczyński, Marcin Sobota.
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2008, 172 s.

56/100
Nr opisu: 0000056408
Zastosowanie Internetu w społeczeństwie informacyjnym. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Grzywaka, Adriana Kapczyńskiego.
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008

57/100
Nr opisu: 0000039998
Analysis of keystroke biometrics in different hardware configurations.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Piotr* Kuźniacki, Paweł Kasprowski.
W: Information systems architecture and technology. Information technology and web engineering: models, concepts & challenges. Ed. L. Borzemski [et al.]. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2007, s. 112-116

58/100
Nr opisu: 0000038551
Biometryczne systemy weryfikacji tożsamości z perspektywy zastosowania w warunkach pozalaboratoryjnych.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
-Tech. Komput. Biul. Inf. 2007 R. 42 nr 1, s. 39-45, bibliogr. 6 poz.
Biometria 2007. Wydanie specjalne monograficzne

59/100
Nr opisu: 0000039935   
Concept of multicriteria aid of choice of threshold value IN biometrical authentication system.
[Aut.]: Arkadiusz Banasik, Adrian Kapczyński, Maciej Wolny.
W: Proceedings of the 4th IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IDAACS 2007, Dortmund, Germany, 6-8 September 2007. New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007, s. 620-622, bibliogr. 7 poz.

programowanie wielokryterialne ; system uwierzytelniania ; biometria ; próg

multi-criteria programming ; authentication system ; biometrics ; threshold

60/100
Nr opisu: 0000040386
Data classification and analyses for performing biometric identification based on keystroke patterns.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Piotr* Kuźniacki, Paweł Kasprowski.
W: Technologie przetwarzania danych. TPD 2007. II Konferencja naukowa, Poznań, 24-26 września 2007. Materiały konferencyjne. Pod red. T. Morzego, M. Gorawskiego, R. Wrembla. Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2007, s. 359-365

61/100
Nr opisu: 0000029967
Implementacja sieciowych systemów uwierzytelniania opartych na cechach anatomii człowieka.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Sieci komputerowe. Praca zbiorowa. T. 1: Nowe technologie. Pod red. Stefana Węgrzyna [i in.]. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007, s. 177-184, bibliogr. 16 poz.

uwierzytelnianie ; identyfikacja biometryczna ; linie papilarne ; oko ludzkie

authentication ; biometric identification ; fingerprints ; human eye

62/100
Nr opisu: 0000120362
Implementacja wieloczynnikowego systemu weryfikacji tożsamości.
[Aut.]: Adam Ziębiński, Adrian Kapczyński, T. Nowacki.
W: Podstawy budowy i oprogramowania sieci typu Internet. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Grzywaka i Jerzego Klamki. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2007, s. 228-236

63/100
Nr opisu: 0000030058
Model doboru wartości progowej w biometrycznym systemie uwierzytelniania jako dwuosobowa gra koordynacji.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Maciej Wolny.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 40, s. 127-135, bibliogr. 8 poz.

biometryczny system uwierzytelniania ; wartość progowa ; teoria gier ; gra koordynacji ; minimalizacja ryzyka

biometric authentication system ; threshold value ; games theory ; coordination game ; risk minimization

64/100
Nr opisu: 0000039874
Modern access control based on eye movement analysis and keystroke dynamics.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Paweł Kasprowski, Piotr* Kuźniacki.
-J. Inf. Assur. Secur. 2007 vol. 2 s. 20-24

65/100
Nr opisu: 0000120364
Narzędzia bezpieczeństwa systemów komputerowych. Praca zbiorowa. Pod red. Adriana Kapczyńskiego, Adama Ziębińskiego.
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2007, 135 s.

66/100
Nr opisu: 0000040015
Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: T. Banasik, A. Horzela, Adrian Kapczyński, Anna** Męczyńska.
W: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. E-edukacja.net. Materiały z III ogólnopolskiej konferencji, Kraków, 16 listopada 2006 r.. Pod red. M. Dąbrowskiego, M. Zając. Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007, s. 75-83

67/100
Nr opisu: 0000040025
User authentication based on behavioral patterns.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Paweł Kasprowski, Piotr* Kuźniacki.
-Computing 2007 vol. 6 iss. 1, s. 75-79. Impact Factor 0.880

68/100
Nr opisu: 0000029689
Dobór wartości progowej w systemach uwierzytelniania, opartych o mierzalne cechy organizmu.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 38, s. 101-109, bibliogr. 6 poz.

system uwierzytelniania ; wartość progowa ; system biometryczny

biometric system ; threshold value ; biometric system

69/100
Nr opisu: 0000021558
Integracja biometrycznego i materialnego czynnika uwierzytelniającego w wieloczynnikowym systemie weryfikacji tożsamości.
[Aut.]: Adam Ziębiński, Adrian Kapczyński.
W: Nowe technologie sieci komputerowych. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Bolesława Pochopienia, Andrzeja Kwietnia, Andrzeja Grzywaka, Jerzego Klamki. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2006, s. 311-319, bibliogr. 9 poz.

automatyczna identyfikacja ; weryfikacja tożsamości ; identyfikacja biometryczna ; system wieloczynnikowy

automatic identification ; verification of identity ; biometric identification ; multifactorial system

70/100
Nr opisu: 0000022437
Integracja funkcji systemu identyfikacji z biometryczną bazą danych.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Krzysztof* Psurek.
W: Bazy danych. Struktury, algorytmy, metody. Praca zbiorowa. [T. 2]: Wybrane technologie i zastosowania. Pod red. Stanisława Kozielskiego [i in.]. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2006, s. 335-340, bibliogr. 5 poz.

biometryczna baza danych ; system identyfikacji ; wzorzec biometryczny

biometric database ; identification system ; biometric pattern

71/100
Nr opisu: 0000022319
Koncepcja wielokryterialnego wspomagania doboru wartości progowej w biometrycznym systemie uwierzytelniania.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Maciej Wolny.
W: Systemy wspomagania organizacji. SWO 2006. Praca zbiorowa. Pod red. T. Porębskiej-Miąc, H. Sroki. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 541-548, bibliogr. 7 poz.

72/100
Nr opisu: 0000031323   
Modern access control based on eye movement analysis and keystroke dynamics.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Paweł Kasprowski, Piotr* Kuźniacki.
W: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. XXII Autumn Meetings of PIPS, Wisła, Poland, November 6-10, 2006. Vol. 1. Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, 2006, s. 477-483

73/100
Nr opisu: 0000030694
Nowe możliwości integracji oraz poprawy skuteczności jednomodalnych systemów silnego uwierzytelniania.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Systemy zarządzania wiedzą. Red.: C. Olszak, J. S. Nowak, E. Ziemba. Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, 2006, s. 165-171

74/100
Nr opisu: 0000031324
Relationship between IT security and users needs.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. XXII Autumn Meetings of PIPS, Wisła, Poland, November 6-10, 2006. Vol. 1. Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, 2006, s. 297-302

75/100
Nr opisu: 0000025603
Strong authentication systems based on multiple acquisitions of biometric data.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Modern technologies change the environment. Congress of young it scientists, Świnoujście, 6-8 September 2006. Olsztyn : Hart Publishing, 2006, s. 52-54, bibliogr. 10 poz. (Polish Journal of Environmental Studies ; vol. 15 no. 4C 1230-1485)

system uwierzytelniania ; biometryczna baza danych ; przejęcie

authentication system ; biometric database ; acquisition

76/100
Nr opisu: 0000021924
Wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem systemów ekspertowych z wnioskowaniem przybliżonym.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Krzysztof* Psurek, Tomasz* Żurek.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 71-82, bibliogr. 19 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1722 Organizacja i Zarządzanie ; z. 35)

system ekspertowy ; wspomaganie podejmowania decyzji ; wnioskowanie przybliżone

expert system ; decision-making support ; fuzzy inference

77/100
Nr opisu: 0000021567
Wykorzystanie koncepcji indywidualnych profili uwierzytelniania użytkowników w procesie selekcji systemów biometrycznych.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Nowe technologie sieci komputerowych. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Bolesława Pochopienia, Andrzeja Kwietnia, Andrzeja Grzywaka, Jerzego Klamki. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2006, s. 401-409, bibliogr. 5 poz.

biometryczny system uwierzytelniania ; automatyczna identyfikacja ; identyfikacja biometryczna ; bezpieczeństwo systemu informatycznego

biometric authentication system ; automatic identification ; biometric identification ; information system security

78/100
Nr opisu: 0000015904
Bezpieczeństwo biometrycznych systemów uwierzytelniania.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Wysokowydajne sieci komputerowe. Zastosowanie i bezpieczeństwo. Praca zbiorowa. Pod red.: Andrzeja Kwietnia, Andrzeja Grzywaka. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2005, s. 539-546, bibliogr. 5 poz.

79/100
Nr opisu: 0000020433
Bezpieczeństwo transakcji elektroniczych wspomaganych biometrycznie.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Nowe technologie w komputerowych systemach zarządzania. Internet w społeczeństwie informacyjnym. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Andrzeja Grzywaka i Piotra Pikiewicza. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2005, s. 229-234

80/100
Nr opisu: 0000021110
Biometryczne metody weryfikacji tożsamości użytkowników.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Bezpieczeństwo informacji - od teorii do praktyki. Red. M. Miłosz. Warszawa : Wydaw. MIKOM, 2005, s. 175-200

81/100
Nr opisu: 0000020434
Biometryczny system uwierzytelniania w architekturze klient-serwer.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Nowe technologie w komputerowych systemach zarządzania. Internet w społeczeństwie informacyjnym. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Andrzeja Grzywaka i Piotra Pikiewicza. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2005, s. 235-238

82/100
Nr opisu: 0000020892
Charakterystyka, porównanie oraz kryteria doboru technologii biometrycznych.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
-Zesz. Nauk. WSKiZ Pozn. 2005, s. 151-164

83/100
Nr opisu: 0000015905
Multimodalny biometryczny system identyfikacji użytkowników.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Wysokowydajne sieci komputerowe. Zastosowanie i bezpieczeństwo. Praca zbiorowa. Pod red.: Andrzeja Kwietnia, Andrzeja Grzywaka. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2005, s. 547-554, bibliogr. 6 poz.

84/100
Nr opisu: 0000021108
Problematyka baz danych w biometrycznych systemach uwierzytelniania.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Bazy danych. Modele, technologie, narzędzia. Praca zbiorowa. [T. 1]: Architektura, metody formalne, bezpieczeństwo. Pod red. S. Kozielskiego [i in.]. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2005, s. 355-359, bibliogr. 4 poz.

85/100
Nr opisu: 0000019205
Wybrane egzemplifikacje zastosowań metod sztucznej inteligencji.
[Aut.]: Arkadiusz Banasik, Adrian Kapczyński, Jarosław Karcewicz, Krzysztof* Psurek, Tomasz* Żurek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 33, s. 73-87, bibliogr. 11 poz.

86/100
Nr opisu: 0000015173
Analiza możliwości wykorzystania behawioralnych metod biometrycznych w kontroli logicznej niestacjonarnych sesji egzaminacyjnych.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne. Praca zbiorowa. Vol. 1. Pod red. Czesława Daniłowicza. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 229-236

87/100
Nr opisu: 0000015369
Analiza protokołów uwierzytelniania stosowanych w wirtualnych sieciach prywatnych.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 20, cz. 1, s. 65-74, bibliogr. 2 poz.

sieć wirtualna ; protokół uwierzytelniania ; PAP ; CHAP ; przedsiębiorstwo rozproszone

virtual network ; authentication protocol ; PAP ; CHAP ; multidivision enterprise

88/100
Nr opisu: 0000013588
Behawioralne metody biometrycznej identyfikacji tożsamości.
[Aut.]: Adrian Kapczyński, Paweł Kasprowski, P. Kuźniacki, Józef** Ober.
W: Współczesne problemy sieci komputerowych. Zastosowanie i bezpieczeństwo. Praca zbiorowa. Pod red.: Andrzeja Kwietnia, Andrzeja Grzywaka. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2004, s. 297-307, bibliogr. 23 poz.

biometria ; metoda behawioralna ; identyfikacja osób

biometrics ; behaviour method ; human identification

89/100
Nr opisu: 0000015184
Biometryczne metody identyfikacji użytkowników serwisów internetowych.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Internet w społeczeństwie informacyjnym. Podstawowe problemy Internetu. Praca zbiorowa. Pod. red. Andrzeja Grzywaka. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2004, s. 235-243

90/100
Nr opisu: 0000014096   
Metody uwierzytelniania użytkowników systemów komputerowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
Gliwice, 2004, 306 s., bibliogr. 520 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej* Grzywak

91/100
Nr opisu: 0000015373   
Metodyka badań wydajności biometrycznych systemów uwierzytelniania.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
-Tech. Komput. Biul. Inf. 2004 nr 1, s. 125-134, bibliogr. 3 poz.

biometryczny system uwierzytelniania ; wydajność systemu ; scenariusz badawczy

biometric authentication system ; system efficiency ; exploratory scenario

92/100
Nr opisu: 0000015170
Rozwinięcie języka modelowania biometrycznych systemów uwierzytelniania.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Współczesne problemy sieci komputerowych. Zastosowanie i bezpieczeństwo. Praca zbiorowa. Pod red.: Andrzeja Kwietnia, Andrzeja Grzywaka. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2004, s. 443-449, bibliogr. 7 poz.

biometria ; BANTAM ; biometryczny system uwierzytelniania

biometrics ; BANTAM ; biometric authentication system

93/100
Nr opisu: 0000013580
Sterowanie przepływem ruchu sieciowego.
[Aut.]: J. Karcewicz, Adrian Kapczyński, K. Psurek.
W: Współczesne problemy sieci komputerowych. Zastosowanie i bezpieczeństwo. Praca zbiorowa. Pod red.: Andrzeja Kwietnia, Andrzeja Grzywaka. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2004, s. 87-96, bibliogr. 15 poz.

ruch sieciowy ; algorytm kolejkowania ; sterowanie przepływem

network traffic ; scheduling algorithm ; flow control

94/100
Nr opisu: 0000015371
Wykorzystanie sieci neuronowych w trójskładnikowym systemie uwierzytelniania.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 17, s. 209-217, bibliogr. 3 poz.

sieć neuronowa ; system uwierzytelniania ; identyfikacja

neural network ; authentication system ; identification

95/100
Nr opisu: 0000012347
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 20, cz. 2, s. 45-55, bibliogr. 28 poz.

zarządzanie bezpieczeństwem informacji ; bezpieczeństwo informacji ; system bezpieczeństwa

information safety management ; information safety ; safety system

96/100
Nr opisu: 0000074877
About implementation of multiple biometrics authentication system.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Information and communication technology security, Bielsko-Biała, 2003 = Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych. Referaty konferencji. T. 1. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2003, s. 51-56, bibliogr. 2 poz.

97/100
Nr opisu: 0000004881
Analiza nowych technologii informatycznych w zarządzaniu rozproszonym. Praca zbiorowa. Pod red. A. Michalskiego.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna, Beata Hysa, Katarzyna* Jakowska-Suwalska, Adrian Kapczyński, Dariusz* Mazur, Andrzej** Michalski, Krzysztof Michalski, Anna Mularczyk, Piotr* Piorunkiewicz, Adam Sojda, Anna* Sołtysik-Piorunkiewicz, Maciej Wolny, Dariusz Zdonek, Iwona Zdonek, Tomasz* Żurek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 140 s., bibliogr.

bezpieczeństwo systemu informatycznego ; metoda taksonomiczna ; rozproszona baza danych ; sieć globalna ; sieć neuronowa ; system ekspertowy ; sztuczna inteligencja ; usługi internetowe ; zarządzanie wiedzą

information system security ; taxonomic method ; distributed database ; global network ; neural network ; expert system ; artificial intelligence ; internet services ; knowledge management

98/100
Nr opisu: 0000076758
Secure authentication methods as the building blocks of nowadays e-commerce business solutions.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Vysledky vedecke prace studentu doktorskeho studia EKF VSB-TU Ostrava 2002. Sbornik prispevku z mezinarodni konference studentu doktorskeho studia, Ostrava, 22. kvetna 2002. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita. Ekonomicka Fakulta. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2002, s. 302-306

99/100
Nr opisu: 0000066001
Wdrożenie lokalnej sieci komputerowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym jako element procesu doskonalenia systemu informacyjnego.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2002 z. 9, s. 109-118, bibliogr. 5 poz.

100/100
Nr opisu: 0000103899
E-commerce security.
[Aut.]: Adrian Kapczyński.
W: Systemy wspomagania organizacji. SWO'2001. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Gołuchowskiego i Henryka Sroki. Katowice : Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 393-400, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; )

handel elektroniczny ; bezpieczeństwo ; cyfrowy system nerwowy

e-commerce ; security ; digital nervous system

stosując format:
Nowe wyszukiwanie