Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KAMIŃSKI ZBIGNIEW
Liczba odnalezionych rekordów: 69Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/69
Nr opisu: 0000136721
Podstawy planowania przestrzennego. Aspekty teoretyczne.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, 193 s., bibliogr. 174 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 849). Punktacja MNiSW 80.000

planowanie przestrzenne ; teoria planowania ; konflikt i zmiana

spatial planning ; planning theory ; conflict and change

2/69
Nr opisu: 0000113628
Koncepcja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: Prace Komisji Naukowych. z. 39-40. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, 2016, s. 318-321

plan zagospodarowania przestrzennego ; województwo śląskie

site development plan ; Silesian Voivodeship

3/69
Nr opisu: 0000133290
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 2020+. Załącznik do uchwały Nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.. Oprac. pod kierunkiem Zbigniewa J. Kamińskiego.
Katowice : [b.w.], 2016, 189 s.
PŚl.

województwo śląskie ; plan zagospodarowania przestrzennego ; rozwój przestrzenny ; polityka przestrzenna

Silesian Voivodeship ; site development plan ; spatial development ; spatial policy

4/69
Nr opisu: 0000113631
Wyzwania planowania przestrzennego w województwie śląskim.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: Prace Komisji Naukowych. z. 39-40. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, 2016, s. 347-349

województwo śląskie ; planowanie przestrzenne

Silesian Voivodeship ; spatial planning

5/69
Nr opisu: 0000095941
Scenariusze zmian użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 402

6/69
Nr opisu: 0000089042
Metody badania stanu przestrzeni dla poprawy jakości środowiska mieszkaniowego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Barbara* Turyk.
Gliwice, 2013, 162 k., bibliogr. 175 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński

środowisko mieszkaniowe ; przestrzeń mieszkalna ; projektowanie architektoniczne ; jakość środowiska mieszkaniowego

housing environment ; living space ; architectural design ; housing environment quality

7/69
Nr opisu: 0000085807   
Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku w koncepcjach odnowy miejskiej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
Gliwice, 2013, 253 k., bibliogr. 168 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński

starzenie się społeczeństwa ; odnowa miasta ; planowanie przestrzenne ; urbanistyka

ageing society ; city renewal ; spatial planning ; urbanism

8/69
Nr opisu: 0000073449
Kierunki rozwoju przestrzennego województwa śląskiego.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Prz. Urban. 2012 t. 4, s. 36-37

zagospodarowanie przestrzenne ; polityka przestrzenna ; województwo śląskie

site planning ; spatial policy ; Silesian Voivodeship

9/69
Nr opisu: 0000073602
Scenariusze użytkowania terenu województwa śląskiego.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński, Krzysztof Gasidło, Krzysztof Kafka, Tomasz Bradecki.
W: Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050. Praca zbiorowa. Pod red. L. Trząskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012, s. 53-67

województwo śląskie ; użytkowanie terenu ; polityka przestrzenna ; scenariusz

Silesian Voivodeship ; ground use ; spatial policy ; scenario

10/69
Nr opisu: 0000074075
Studia sukcesu - wdrożone zrównoważone systemy użytkowania terenu.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński, Krzysztof Gasidło, Tomasz Bradecki, Krzysztof Kafka, Roman* Kuboś, Agnieszka Labus, Katarzyna Mazur-Belzyt, Agata Twardoch.
W: Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050. Praca zbiorowa. Pod red. L. Trząskiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012, s. 96-105

Nowy Urbanizm ; Wzrost Inteligentny ; Odrodzenie Miast ; polityka regionalna

New Urbanism ; Smart Growth ; Urban Renaissance ; regional policy

11/69
Nr opisu: 0000134346   
The green side of th "Silesia" metropolis.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: Green infrastructure in the city: the role of urban and periurban natural spaces. Proceedings of the technical meeting held in Vitoria-Gasteiz (Spain) / June 22, 2012 [online]. [B. m.] : [b.w.], 2012, (plik pdf) s. 17-19
Dostępny w Internecie: https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/TM_2012_Vitoria-Gasteiz_GreenInfrastructure_in-the-city_ENG.pdf [dostęp 11 luty 2020]

12/69
Nr opisu: 0000072438
Planowanie regionalne - pojęcie, zakresy, stan.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: II Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości wraz z obchodami Śląskiego Dnia Budowlanych - 2010. Konferencja, Katowice, 14 października 2010. Katowice : Śląska Izba Budownictwa, 2010, s. 25-26, bibliogr. 6 poz. (Forum Budownictwa Śląskiego ; wyd. spec. 1643-6350)

planowanie przestrzenne ; planowanie regionalne ; polityka regionalna ; województwo śląskie ; Unia Europejska

spatial planning ; regional planning ; regional policy ; Silesian Voivodeship ; European Union

13/69
Nr opisu: 0000057998   
Problem dostępnego budownictwa mieszkaniowego na wybranych przykładach. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Agata Twardoch.
Gliwice, 2010, 251 k., bibliogr. 221 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński

polityka mieszkaniowa ; budownictwo mieszkaniowe ; planowanie przestrzenne ; Gliwice ; Doncaster

housing policy ; housing ; spatial planning ; Gliwice ; Doncaster

14/69
Nr opisu: 0000069533   
Rozwój modelu przekształceń terenów zdegradowanych na przykładzie Międzynarodowej Wystawy Budowlanej w Niemczech. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Bartłomiej* Buława.
Gliwice, 2010, 195 k., bibliogr. 127 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński

teren zdegradowany ; planowanie przestrzenne ; urbanistyka

brownfield ; spatial planning ; urban planning

15/69
Nr opisu: 0000072435   
Przeobrażenia Ustronia a planowanie przestrzenne.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Czas. Tech., A 2009 z. 2-A, s. 175-180, bibliogr. 6 poz.

Ustroń ; uzdrowisko ; urbanistyka ; planowanie przestrzenne

Ustroń ; health resort ; urban planning ; spatial planning

16/69
Nr opisu: 0000072437   
Spotkanie urbanistów i planistów.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Biul. Pol. Śl. 2009 nr 10, s. 51-52

urbanistyka ; planowanie przestrzenne

urban planning ; spatial planning

17/69
Nr opisu: 0000058153
Uroda miasta jako kategoria planowania przestrzennego.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: ULAR 4. Odnowa krajobrazu miejskiego. Uroda miasta. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Ustroń, 28-29 maj 2009 = Urban landscape renewal. Attractiveness of the city. Proceedings of international scientific conference Silesian University of Technology Faculty of Architecture. Red. Anna Sulimowska-Ociepka, Katrzyna Ujma-Wąsowicz, Krzysztof Zalewski, Szymon Rendchen. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2009, s. 99-103, bibliogr. 9 poz.
Tłum. w j. ang., s. 103-108

planowanie przestrzenne ; samorząd regionalny ; odnowa miasta

spatial planning ; regional authority ; city renewal

18/69
Nr opisu: 0000051028
Planowanie wsi, przestrzenne, strategiczne, zintegrowane.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Urbanista 2008 nr 10, s. 29-30

planowanie przestrzenne ; obszar wiejski ; planowanie wsi

spatial planning ; rural area ; rural planning

19/69
Nr opisu: 0000051078   
Wpływ powiązań strukturalnych Krakowa i Katowic na rozwój europejskiego regionu metropolitalnego.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Czas. Tech., A 2008 z. 5-A, s. 19-36, bibliogr. 11 poz.

planowanie przestrzenne ; region metropolitarny ; województwo śląskie

spatial planning ; metropolitan region ; Silesian Voivodeship

20/69
Nr opisu: 0000040087   
Współczesne planowanie wsi w Polsce. Zagadnienia ruralisty.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 299 s., bibliogr. 323 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 173)

wieś ; planowanie wsi ; obszar wiejski

village ; rural planning ; rural area

21/69
Nr opisu: 0000031947   
Kształtowanie funkcji metropolitalnych aglomeracji górnośląskiej. Przykład budowy nowego Muzeum Śląskiego.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 2007 z. 46, s. 23-34

Aglomeracja Górnośląska ; Muzeum Śląskie ; polityka przestrzenna

Upper Silesian Agglomeration ; Silesian Museum ; spatial policy

22/69
Nr opisu: 0000072442
O genezie, przekształceniach i potrzebie modernizacji WPKiW.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Urbanista 2007 nr 8, s. 20-21

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku ; teren miejski ; teren przemysłowy ; tereny zielone ; Aglomeracja Górnośląska

Provincial Park of Culture and Recreation ; urban area ; industrial area ; green area ; Upper Silesian Agglomeration

23/69
Nr opisu: 0000040374
Teoretyczne przesłanki budowy Programu Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2007 nr 31, s. 109-110

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku ; modernizacja przestrzeni miejskiej

Provincial Park of Culture ; modernization of city area

24/69
Nr opisu: 0000072472
Der Transformationsprozess der Wojewodschaft Schlesien.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: Ruhrgebiet - Oberschlesien. Stadt, Region, Strukturwandel. Eine Tagung im Rahmen der kulturellen Prasentation des Landes Nordrhein-Westfalen in der Wojewodschaft Schlesien 2004 = Zagłębie Ruhry - Górny Śląsk. Miasto, region, przemiany strukturalne. Konferencja w ramach prezentacji Północnej Nadrenii-Westfalli w Województwie Śląskim 2004. Essen : Klartext Verlag, 2006, s. 339-345
Toż w jęz. pol. Tamże s. 331-338

polityka przestrzenna ; zagospodarowanie przestrzenne ; województwo śląskie

spatial policy ; site planning ; Silesian Voivodeship

25/69
Nr opisu: 0000024045
Województwo Śląskie pod wpływem debaty o globalizacji.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: ULAR 2. Odnowa krajobrazu miejskiego. Tożsamość miejsca w dobie globalizacji. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice, 22-23 czerwca 2006. Red. Nina Juzwa [i in.]. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2006, s. 43-51, bibliogr. 21 poz.

województwo śląskie ; globalizacja ; planowanie przestrzenne ; rozwój regionalny ; zarządzanie przestrzenią publiczną

Silesian Voivodeship ; globalization ; spatial planning ; regional development ; public space management

26/69
Nr opisu: 0000031078
Wyzwanie dla planowania przestrzennego w województwie śląskim: nowe Muzeum Śląskie w Katowicach.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Czas. Tech., A 2006 R. 103 z. 12-A, s. 135-144, bibliogr. 13 poz.

Muzeum Śląskie ; Katowice ; województwo śląskie ; planowanie przestrzenne

Silesian Museum ; Katowice ; Silesian Voivodeship ; spatial planning

27/69
Nr opisu: 0000029943
Znaczenie przekształceń terenów miejsko-przemysłowych w procesie rewitalizacji miast.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, J. Gorgoń, Zbigniew Kamiński, A. Starzewska-Sikorska.
W: Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia. Konferencja międzynarodowa, wrzesień 2006. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 2

28/69
Nr opisu: 0000014236
Europejskie i globalne wyzwania w polityce przestrzennej województwa śląskiego.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Czas. Tech., A 2005 R. 102 z. 2-A, s. 58-71, bibliogr. 18 poz.

29/69
Nr opisu: 0000020299
Odnowa krajobrazu miejskiego. Pomysły, programy, projekty. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach Kongresu Nauki z okazji jubileuszu 60 rocznicy powstania Politechniki Śląskiej, Gliwice, 02-04 czerwca 2005. Red. Nina Juzwa, Elżbieta Niezabitowska, Wiesława Mikoś-Rytel, Zbigniew J. Kamiński.
Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2005

30/69
Nr opisu: 0000019845
Odnowa krajobrazu miejskiego. Ujęcie regionalne.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: ULAR. Odnowa krajobrazu miejskiego. Pomysły, programy, projekty. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach Kongresu Nauki z okazji jubileuszu 60 rocznicy powstania Politechniki Śląskiej, Gliwice, 02-04 czerwca 2005. Red. Nina Juzwa [i in.]. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2005, s. 13-22, bibliogr. 15 poz.

krajobraz miejski ; odnowa krajobrazu miejskiego

urban landscape ; urban landscape renewal

31/69
Nr opisu: 0000017862
Planowanie i zarządzanie w Śląskim Obszarze Metropolitalnym.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych. Pod red. Tadeusza Markowskiego. Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2005, s. 203-217, bibliogr. 10 poz. (Biuletyn ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z. 221 0079-3493)

Aglomeracja Śląska ; aglomeracja miejska ; zagospodarowanie przestrzenne ; rozwój przestrzenny

Silesian Agglomeration ; urban agglomeration ; site planning ; spatial development

32/69
Nr opisu: 0000027871
Przyszłość wsi w planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: Problemy kształtowania przestrzennego i rozwoju wsi w województwie śląskim. Materiały z seminarium szkoleniowego, Katowice, 20 kwietnia 2004 r.. Red. Jacek Rybarkiewicz. Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska. Katowice, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Wydział Rozwoju Regionalnego. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 5-12, bibliogr. 3 poz. (Biuletyn ; 51 0079-3493)

obszar wiejski ; zagospodarowanie przestrzenne ; województwo śląskie

rural area ; site planning ; Silesian Voivodeship

33/69
Nr opisu: 0000021458
Sterowanie procesami suburbanizacji w obszarze wzajemnych oddziaływań Katowic i Krakowa. Spojrzenie z perspektywy Katowic.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: Rola planowania przestrzennego w świetle polityki spójności Unii Europejskiej. Wnioski dla teorii i praktyki. [Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 24-25 listopada 2005]. Instytut Projektowania Miast i Regionów, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2005, s. 95-101, bibliogr. 8 poz. (Czasopismo Techniczne ; Politechnika Krakowska R. 102, z. 15-A nr spec. Architektura ; 0011-4561)

planowanie regionalne ; sterowanie ; suburbanizacja ; Katowice ; Kraków

regional planning ; controlling ; suburbanization ; Katowice ; Krakow

34/69
Nr opisu: 0000072457
Wizja przyszłości przestrzeni województwa w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (w opracowaniu).
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 122-127

zagospodarowanie przestrzenne ; Aglomeracja Górnośląska

site planning ; Upper Silesian Agglomeration

35/69
Nr opisu: 0000103726
Województwo śląskie w transformacji.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Urbanista 2005 nr 4, s. 23-26

województwo śląskie ; urbanistyka ; Górnośląski Obszar Metropolitalny ; Aglomeracja Górnośląska ; metropolizacja ; planowanie przestrzenne

Silesian Voivodeship ; urbanism ; Upper Silesian Metropolitan Area ; Upper Silesian Agglomeration ; metropolisation ; spatial planning

36/69
Nr opisu: 0000003893   
Pojęcie konfliktu w planowaniu przestrzennym.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, 132 s., bibliogr. 156 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1553 Architektura ; z. 40)
Rozprawa habilitacyjna

37/69
Nr opisu: 0000004616   
Konflikt przestrzenny w obrzeżach miejsko-wiejskich (problem degradacji wartości kulturowych wsi).
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: Problemy strategiczne ekorozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym aglomeracji. Praca zbiorowa pod red. J. Klemens. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 13-29, bibliogr. 71 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1447 Architektura ; z. 38)

38/69
Nr opisu: 0000072433
Landwirtschaft als Prufstein des Integrationsprocesses.
[Aut.]: M. Borsa, Zbigniew Kamiński, W. Wieczorek.
-Raum 2000 no. 38, s. 14-15

39/69
Nr opisu: 0000072434
Restrukturierung der Industrie und der Ballungsraume.
[Aut.]: M. Borsa, Zbigniew Kamiński, B. Koloch.
-Raum 2000 no. 38, s. 16-17

40/69
Nr opisu: 0000072432
Konkurencyjność przestrzeni a wzmacnianie regionów.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Region 1999 nr 1, s. 29

konkurencyjność ; współdziałanie ; przestrzeń miejska

competitiveness ; cooperation ; urban space

41/69
Nr opisu: 0000016122
Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. Red.: Krzysztof Gasidło, Justyna Gorgoń.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Zbigniew Kamiński, Z. Koziarski, K. Pawełczyk, F. Pistelok, A. Szymborski, A. Włodarczyk.
[Chorzów] : [Centrum Usług Drukarskich H. Miler], 1999, 175 s., bibliogr. 69 poz.

42/69
Nr opisu: 0000072430
Relacja miasto - wieś.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Region 1999 nr 2/3, s. 37-41, bibliogr. 7 poz.

obszar miejski ; obszar wiejski ; Europa

urban area ; rural area ; Europe

43/69
Nr opisu: 0000072469
Towarzystwo Urbanistów Polskich o planowaniu na Górnym Śląsku.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Region 1999 nr 2/3, s. 36

planowanie przestrzenne ; Górny Śląsk

spatial planning ; Upper Silesia

44/69
Nr opisu: 0000072431
Transnational aspects of the spatial development of Poland.
[Aut.]: M. Borsa, Zbigniew Kamiński.
-Region 1999 nr 2/3, s. 43-46

45/69
Nr opisu: 0000072444
Drewniana architektura sakralna na wsiach Górnego Śląska.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński, Szymon Opania.
W: Kierunki planowania przestrzennego i architektury współczesnej wsi. VIII Konferencja naukowa, Białystok - Hołny Meyera, 22-24 maja 1998 r. Katedra Architektury Wsi i Przemysłu. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1998, s. 54-62

architektura Górnego Śląska ; architektura sakralna ; architektura drewniana

architecture of Upper Silesia ; sacral architecture ; wooden architecture

46/69
Nr opisu: 0000050057
Rewitalizacja dzielnicy Załęże w Katowicach. Szanse i trudności realizacji projektu.
[Aut.]: J. Chmielowski, Zbigniew Kamiński.
W: Rewitalizacja historycznych dzielnic mieszkalno-przemysłowych. Idee - projekty - realizacje. Materiały z seminarium naukowego, Bytom, 11-12 grudzień 1995. Pod red. Niny Juzwy, Kazimiery Wódz. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Urząd Miejski w Bytomiu. Katowice : [b.w.], 1996, s. 31-35

47/69
Nr opisu: 0000072458
Zarządzanie i finansowanie projektów rozwojowych miast na przykładzie planu działania dla modernizacji i rehabilitacji dzielnicy Załęże w Katowicach.
[Aut.]: K. Gałuszka, Zbigniew Kamiński.
W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Materiały konferencyjne. Pod red. F. Kuźnika. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach. Katowice : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996, s. 88-96

miasto ; zarządzanie miastem ; program "Załęże 2000" ; rewitalizacja miasta

city ; city management ; "Załęże 2000" program ; revitalization of town

48/69
Nr opisu: 0000036999
Degradacja wartości kulturowych wsi.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 28

49/69
Nr opisu: 0000072449
Degradacja wartości kulturowych wsi na obrzeżach miejsko-wiejskich.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich. Konferencja naukowa, Katowice, 19-20.X.1995. Praca zbiorowa. Pod red. Zbigniewa J. Kamińskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katedra Geografii Ekonomicznej. Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 1995, s. 29-40

obszar miejski ; teren wiejski ; obszar podmiejski ; urbanizacja ; środowisko

urban area ; rural area ; suburban area ; urbanization ; environment

50/69
Nr opisu: 0000072451
Problemy rozwoju gminy Krupski Młyn (zagadnienia planowania przestrzennego).
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich. Konferencja naukowa, Katowice, 19-20.X.1995. Praca zbiorowa. Pod red. Zbigniewa J. Kamińskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katedra Geografii Ekonomicznej. Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 1995, s. 127-137

planowanie przestrzenne ; zagospodarowanie przestrzenne ; strategia rozwoju ; Krupski Młyn

spatial planning ; site planning ; development strategy ; Krupski Młyn

51/69
Nr opisu: 0000072459
Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich. Konferencja naukowa, Katowice, 19-20.X.1995. Praca zbiorowa. Pod red. Zbigniewa J. Kamińskiego.
Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, 1995

obszar wiejski ; obszar miejski ; obszar podmiejski ; urbanizacja ; zagospodarowanie przestrzenne

rural area ; urban area ; suburban area ; urbanization ; site planning

52/69
Nr opisu: 0000045084   
Planowanie przestrzenne w GOP w latach 1945-1990 na tle koncepcji przekształceń przestrzenno-gospodarczych i rozwoju przemysłu.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 1993 z. 20, s. 11-24, bibliogr. 12 poz.

53/69
Nr opisu: 0000072461
Zagadnienia restrukturyzacji tradycyjnych obszarów przemysłowych.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: Ochrona środowiska w obszarach zurbanizowanych. Międzywydziałowe Studium Podyplomowe. Semestr 1. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 1993, s. 1-10, bibliogr. 4 poz.
Zeszyt zamieszczony we wspólnej obwolucie

obszar przemysłowy ; zagospodarowanie przestrzenne ; restrukturyzacja ; zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

industrial area ; site planning ; restructuring ; post-industrial land development

54/69
Nr opisu: 0000052178   
Problemy planistyczne i konserwatorskie we wsiach zachodniego wybrzeża Szwecji.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 1992 z. 14, s. 113-132

55/69
Nr opisu: 0000052406   
Studium konserwatorsko-urbanistyczne jako narzędzie polityki przestrzennej w małych miejscowościach.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 1992 z. 19, s. 29-39

56/69
Nr opisu: 0000052177   
Zespół wiejskiej architektury drewnianej w Istebnej. Proces przemian krajobrazu kulturowego wsi.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 1992 z. 14, s. 99-111, bibliogr. 18 poz.

57/69
Nr opisu: 0000072448
Gospodarka przestrzenna i modernizacja polskiej wsi (cele modernizacji).
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991, 139 s., bibliogr.

teren wiejski ; środowisko naturalne ; urbanizacja ; planowanie przestrzenne ; modernizacja przestrzeni wiejskiej

rural area ; natural environment ; urbanization ; spatial planning ; modernization of rural area

58/69
Nr opisu: 0000053678
Operat rozwojowy dzielnicy Wełnowiec w Katowicach - nowa forma podejścia do planu.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Śl. Kwart. Urb. Archit. 1991 nr 1/2, s. 31-55

59/69
Nr opisu: 0000053675
Przekształcenia przestrzeni a zmiany jakości życia - na przykładzie aglomeracji górnośląskiej.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Śl. Kwart. Urb. Archit. 1991 nr 1/2, s. 15-20

60/69
Nr opisu: 0000061917
Gospodarka przestrzenna w GOP - diagnoza i wnioski, w świetle duskusji konferencji pt.: "Gospodarka przestrzenna w GOP na przykładzie realizacji planów zagospodarowania przestrzennego w latach 1945-1989", Katowice, 19-20 październik 1989 r..
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: 45 lat gospodarki przestrzennej w GOP - 1945-1989, Katowice, 19-20 październik 1989 r.. Katowice : Główny Architekt Województwa Katowickiego, 1990, s. 92-99 (Śląski Kwartalnik Urbanistyki i Architektury ; nr 1/2 0860-3251)

61/69
Nr opisu: 0000060171
Życie i praca na terenach od dawna uprzemysłowionych. Refleksje po sympozjum.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Śl. Kwart. Urb. Archit. 1990 nr 3/4, s. 97-101

62/69
Nr opisu: 0000072445
Kultura ekologiczna w planowaniu i modernizacji wsi polskiej.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: Ekologia a budownictwo. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowo-techniczna, Bielsko-Biała 1989. T. 1. Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej, Rada Wojewódzka NOT w Bielsku-Białej, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku-Białej. [B.m.] : [b.w.], 1989, s. 48-56

obszar wiejski ; ochrona środowiska ; zagospodarowanie przestrzenne ; ekologia

rural area ; environmental protection ; site planning ; ecology

63/69
Nr opisu: 0000072460
Zasady modernizacji wsi w teorii i realizacji.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
W: Kultura kształtowania i użytkowania środowiska życia człowieka. Materiały z seminariów "Regiony i krajobrazy" z lat 1985-1988. Warszawa : PAX. Wydział Kultury Oświaty i Nauki, 1989, s. 67-74, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Monograficzne ; nr 1)

obszar wiejski ; urbanizacja ; modernizacja przestrzeni wiejskiej

rural area ; urbanization ; modernization of rural area

64/69
Nr opisu: 0000064378
Aparatura kontrolno-pomiarowa dla potrzeb ochrony środowiska.
[Aut.]: R. Gawlak, Zbigniew Kamiński.
-Ochr. Powietrza 1988 R. 22 nr 1, s. 17-18

65/69
Nr opisu: 0000064463
Konflikty o charakterze przestrzennym w miastach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Śl. Kwart. Urb. Archit. 1988 nr 2, s. 39-48

66/69
Nr opisu: 0000072436
Ogrody działkowe w województwie katowickim.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Miasto 1988 nr 7, s. 31-33

ogródek działkowy ; województwo katowickie ; ekologia

allotment garden ; Katowice Voivodeship ; ecology

67/69
Nr opisu: 0000064462
Perspektywy rozwoju ogrodów działkowych w miastach aglomeracji katowickiej.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Śl. Kwart. Urb. Archit. 1988 nr 3, s. 31-35

68/69
Nr opisu: 0000064447
Śląski Kwartalnik Urbanistyki i Architektury.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 137-140

69/69
Nr opisu: 0000064427
Uwagi o modnych rozwiązaniach w architekturze. Moda w architekturze - głosy w dyskusji.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Śl. Kwart. Urb. Archit. 1988 nr 4, s. 36-38

stosując format:
Nowe wyszukiwanie