Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KALETA DOROTA
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/21
Nr opisu: 0000138684   
Assessment of indoor benzene and its alkyl derivatives concentrations in offices belonging to University of Technology (Poland).
[Aut.]: Barbara Kozielska, Dorota Kaleta.
-Atmosphere 2021 vol. 12 iss. 1, s. 1-13, bibliogr. 52 poz.. Impact Factor 2.397. Punktacja MNiSW 70.000

VOC ; BTEXS ; stosunek I/O ; IAQ ; próbnik dyfuzyjny

VOC ; BTEXS ; I/O ratio ; IAQ ; diffusive sampler

2/21
Nr opisu: 0000135347   
Indoor air quality in residential buildings in Upper Silesia, Poland.
[Aut.]: Barbara Kozielska, Anna Mainka, Magdalena Żak, Dorota Kaleta, Walter Mucha.
-Build. Environ. 2020 vol. 177, s. 1-11, bibliogr. 92 poz.. Impact Factor 4.971. Punktacja MNiSW 200.000

zanieczyszczenia gazowe ; LZO ; PM4 ; IAQ ; I/O

gaseous pollutants ; VOCs ; PM4 ; IAQ

3/21
Nr opisu: 0000133514   
Investigation of indoor air quality in offices and residential homes in an urban area of Poland.
[Aut.]: Barbara Kozielska, Ewa Brągoszewska, Dorota Kaleta.
-Air Qual. Atmos. Health 2020 vol. 13 iss. 1, s. 131-141, bibliogr. 50 poz.. Impact Factor 2.870. Punktacja MNiSW 70.000

powietrze wewnętrzne ; lotne związki organiczne ; BTEX ; powietrze zewnętrzne ; Górny Śląsk ; PCA

indoor air ; volatile organic compounds ; BTEX ; outdoor air ; Upper Silesia ; PCA

4/21
Nr opisu: 0000133640   
The effect of land-use change on urban grassland soil quality (southern Poland).
[Aut.]: M. Podwika, K. Solek-Podwika, Dorota Kaleta, K. Ciarkowska.
-J. Soil Sci. Plant Nutr. 2019 vol. 20, s. 473-483, bibliogr.. Impact Factor 2.156. Punktacja MNiSW 100.000

zalesienie ; łąki ; żyzne siedlisko ; drzewo iglaste ; wskaźniki jakości gleby

afforestation ; meadows ; fertile habitat ; conifers ; soil quality indices

5/21
Nr opisu: 0000124954   
Inclusion of increased air turbulence caused by coke production into atmospheric propagation modelling.
[Aut.]: J. Żeliński, Dorota Kaleta, J. Telenga-Kopyczyńska.
-Int. J. Environ. Res. 2018 vol. 12 iss. 6, s. 803-813, bibliogr. 53 poz.. Impact Factor 1.488. Punktacja MNiSW 20.000

produkcja koksu ; gaussowski model smugi ; modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń ; turbulencje powietrza ; wykładnik meteorologiczny

coke production ; Gaussian plume model ; pollution dispersion modelling ; air turbulence ; wind profile exponent

6/21
Nr opisu: 0000106604   
Empirical estimation of virtual point source height over a bank of coke ovens.
[Aut.]: J. Żeliński, Dorota Kaleta, J. Telenga-Kopyczyńska.
-Environ. Model. Assess. 2017 vol. 22 iss. 1, s. 17-26, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 1.117. Punktacja MNiSW 20.000

pozorne źródło punktowe ; wyniesienie gazów odlotowych ; modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń ; wysokość punktu emisji

virtual point source ; plume rise ; pollution dispersion modelling ; height of emission point

7/21
Nr opisu: 0000106608   
Assessment of the risk of pollution by sulfur compounds and heavy metals in soils located in the proximity of a disused for 20 years sulfur mine (SE Poland).
[Aut.]: K. Sołek-Podwika, K. Ciarkowska, Dorota Kaleta.
-J. Environ. Manage. 2016 vol. 180, s. 450-458, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 4.010. Punktacja MNiSW 35.000

kopalnia siarki ; skażenie ; metale ciężkie ; gleba ; Polska

sulfur mine ; contamination ; heavy metals ; soil ; Poland

8/21
Nr opisu: 0000110630
Walidacja modelu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń dla przemysłu koksowniczego w wykorzystaniem wyników eksperymentu pomiarowego.
[Aut.]: J. Żeliński, Dorota Kaleta, J. Telenga-Kopyczyńska.
W: Powietrze atmosferyczne. Jakość - zagrożenia - ochrona. Praca zbiorowa. Pod red. Kazimierza Gaja i Józefa Kuropki. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 323-336, bibliogr. 18 poz.

9/21
Nr opisu: 0000095630   
State of air pollution in Silesian province including low emission sources.
[Aut.]: Dorota Kaleta.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2014 vol. 7 no. 4, s. 79-88, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

emisja zanieczyszczeń ; niska emisja ; jakość powietrza ; wskaźnik emisji

pollutants emission ; low emission ; air quality ; emission factor

10/21
Nr opisu: 0000097398
Zastosowanie programu COPDIMO do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z instalacji koksowniczych.
[Aut.]: Jacek* Żeliński, Dorota Kaleta, J. Telenga-Kopyczyńska, A. Sobolewski.
-Karbo 2014 R. 59 nr 3, s. 112-119, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

przemysł koksowniczy ; zanieczyszczenie powietrza ; rozprzestrzenianie zanieczyszczeń ; stężenie zanieczyszczeń ; modelowanie ; program komputerowy

coking industry ; air pollution ; dispersion of pollutants ; pollution concentration ; modelling ; computer program

11/21
Nr opisu: 0000077697
Porównanie stężeń SF6 obliczonych gaussowskim modelem smugowym starej generacji z wartościami uzyskanymi w eksperymencie polowym.
[Aut.]: Jacek* Żeliński, Dorota Kaleta, J. Telenga-Kopyczyńska.
W: Ochrona powietrza atmosferycznego. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. Pod red. Anny Musialik-Piotrowskiej, Jana D. Rutkowskiego. Wydział Inżynierii Środowiska. Instytut Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski, 2012, s. 327-336, bibliog. 5 poz.

12/21
Nr opisu: 0000069525
Porównanie własności gaussowskich modeli smugi i obłoku.
[Aut.]: Dorota Kaleta, Jacek* Żeliński.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2011 R. 45 nr 4, s. 125-129, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 2.000

zanieczyszczenie powietrza ; model gaussowski ; model CALPUFF ; powietrze atmosferyczne

air pollution ; gaussian model ; CALPUFF model ; ambient air

13/21
Nr opisu: 0000057644
Występowanie metali ciężkich w pyle opadającym w otoczeniu elektrowni na terenie województwa śląskiego.
[Aut.]: Elwira Zajusz-Zubek, Dorota Kaleta, Agata Malina.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2010 R. 44 nr 2, s. 55-62, bibliogr. 12 poz.

metale ciężkie ; elektrownia ; pył ; województwo śląskie

heavy metals ; power plant ; dust ; Silesian Voivodeship

14/21
Nr opisu: 0000042400
Ocena udziału czynnego punktowego źródła emisji w wielkości imisji.
[Aut.]: Dorota Kaleta.
W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III. Red. J. Jakubowski, J. Wątroba. Kraków : StatSoft Polska, 2008, s. 181-190, bibliogr. 12 poz.

15/21
Nr opisu: 0000023249
Analiza specjacyjna gleby w ocenie toksykologicznego zagrożenia.
[Aut.]: Elwira Zajusz-Zubek, Dorota Kaleta.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2006 R. 40 nr 6, s. 201-212, bibliogr. 13 poz.

zagrożenie środowiskowe ; gleba ; toksyczność ; pierwiastki śladowe ; ekstrakcja jednostopniowa ; analiza specjacyjna

environmental risk ; soil ; toxicity ; trace elements ; single-stage extraction ; speciation analysis

16/21
Nr opisu: 0000028267
The use of artificial neural networks to determine the contribution of a pollution to air pollutant concentration.
[Aut.]: Dorota Kaleta, Jan** Konieczyński.
-Gefahrst. Reinhalt. Luft 2006 nr 6, s. 281-287, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.317

17/21
Nr opisu: 0000011941
Metale ciężkie w glebach wokół nieczynnego zakładu koksowniczego.
[Aut.]: Elwira Zajusz-Zubek, Dorota Kaleta.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2005 R. 39 nr 2, s. 56-62, bibliogr. 11 poz.

metale ciężkie ; zanieczyszczenie ziemi ; koksownia

heavy metals ; ground pollution ; coke plant

18/21
Nr opisu: 0000008751
Analiza specjacyjna połączeń metali ciężkich w popiołach lotnych pochodzących ze spalania węgla.
[Aut.]: Elwira Zajusz-Zubek, Dorota Kaleta.
-Karbo 2004 R. 49 nr 2, s. 91-95, bibliogr. 10 poz.

metale ciężkie ; popiół lotny ; analiza specjacyjna ; zanieczyszczenie powietrza

heavy metals ; fly ash ; speciation analysis ; air pollution

19/21
Nr opisu: 0000014102   
Ocena udziału czynnego punktowego źródła emisji w wielkości imisji. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Dorota Kaleta.
Gliwice, 2004, 107 s., [90] k. tabl., bibliogr. 113 poz. + CD
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. Jan** Konieczyński

20/21
Nr opisu: 0000010710
Oznaczanie arsenu, rtęci i selenu w glebach wokół nieczynnego zakładu koksowniczego.
[Aut.]: Elwira Zajusz-Zubek, Dorota Kaleta.
-Karbo 2004 R. 49 nr 4, s. 224-227, bibliogr. 19 poz.

arsen ; rtęć ; selen ; koksownictwo ; zanieczyszczenie gleby

arsenic ; mercury ; selenium ; cokemaking ; soil pollution

21/21
Nr opisu: 0000001605
Obliczanie średnich stężeń metodą uproszczoną.
[Aut.]: Dorota Kaleta, Walter Mucha.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 5, s. 185-192, bibliogr. 4 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie