Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KAFKA KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/21
Nr opisu: 0000138912
Sieben Begegnungen mit Professor Christoph Zopel.
[Aut.]: Krzysztof Kafka.
W: Zukunft denken und verantworten. Herausforderungen für Politik, Wissenschaft und Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Eds. Wolfgang Roters, Horst Graf, Hellmut Wollmann. Wiesbaden : Springer, 2020, s. 735-742, bibliogr. 3 poz.

planowanie przestrzenne ; architektura polsko-niemiecka ; współpraca

spatial planning ; Polish-German architecture ; cooperation

2/21
Nr opisu: 0000139018
Dwie narracje - bez dialogu.
[Aut.]: Krzysztof Kafka.
W: Narracje miejskie. Miasto jako obszar interwencji polityków, architektów i artystów. City narratives. Built-up areas as space subject to political, architectural & artistic intervention. T. 1. Pod red. Irmy Koziny. Katowice : Akademia Sztuk Pięknych, 2019, s. 33-47 (Folia Academicae ; )
Dwustronne wydanie polsko-angielskie. Tekst w jęz. ang. s. 31-43

miasto ; ¶rodowisko miejskie ; przestrzeń miejska

city ; urban environment ; urban space

3/21
Nr opisu: 0000138296   
Nowe przestrzenie wolnego czasu w mie¶cie.
[Aut.]: Krzysztof Kafka, Aleksandra Machowicz.
W: Zagadnienia badawcze, projektowe i edukacyjne w architekturze. T. 5, Nowe i odnowione przestrzenie miejskie. Pod red. Beaty Komar, Agaty Twardoch. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 19-29, bibliogr. 9 poz. (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 822)

przestrzeń miejska ; czas wolny ; Skygarden ; Crescent Park ; Kaohsiung ; Green Cloud ; Multi-Use Surf Park Subiaco ; Park'n'Play

urban space ; free time ; Skygarden ; Crescent Park ; Kaohsiung ; Green Cloud ; Multi-Use Surf Park Subiaco ; Park'n'Play

4/21
Nr opisu: 0000132355   
Zintegrowane zarz±dzanie przestrzeni± w konurbacji górno¶l±skiej.
[Aut.]: Krzysztof Kafka.
W: Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu próba rozwi±zania problemu. Praca naukowa. Pod red. Tymoteusza M±drego. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019, s. 193-208, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

planowanie przestrzenne ; konurbacja ; aglomeracja

spatial planning ; conurbation ; agglomeration

5/21
Nr opisu: 0000138947
Rzeka w rozwoju przestrzennym. Podsumowanie wystapień.
[Aut.]: Krzysztof Kafka.
W: Wyzwania ekologiczne w regionach poprzemysłowych - Górny ¦l±sk i Zagłębie Ruhry. Podsumowanie wyst±pień międzynarodowej konferencji, Katowice, 13.-14.06.2018. Okologishe Herausforderungen in den Montanregion Oberschlesien und Ruhr. Revitalisierung von Flussen in urbanen Ballungstraumen. Red. Krzysztof Kafka, Uli Paetzel, Christoph Zopel. Essen : Emschegenossenschaft, 2018, s. 27-38, bibliogr. 6 poz.

rzeka ; rozwój przestrzenny ; miasto

river ; spatial development ; city

6/21
Nr opisu: 0000123719   
Urban planners in Poland. Practicing the urban planning profession in Poland and other European countries.
[Aut.]: Krzysztof Kafka.
-Czas. Tech. 2018 vol. 5, s. 39-51, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

urbanista ; planowanie przestrzenne

urban planner ; spatial planning

7/21
Nr opisu: 0000138946
Wyzwania ekologiczne w regionach poprzemysłowych - Górny ¦l±sk i Zagłębie Ruhry. Podsumowanie wyst±pień międzynarodowej konferencji, Katowice, 13.-14.06.2018. Okologishe Herausforderungen in den Montanregion Oberschlesien und Ruhr. Revitalisierung von Flussen in urbanen Ballungstraumen. Red. Krzysztof Kafka, Uli Paetzel, Christoph Zopel.
Essen : Emschegenossenschaft, 2018, 59 s.. Punktacja MNiSW 20.000

8/21
Nr opisu: 0000088810      
Modele współdziałania uczestników planowania przestrzennego.
[Aut.]: Krzysztof Kafka.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2013, 199 s., bibliogr. 162 poz.
(Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 495)
Rozprawa habilitacyjna

planowanie przestrzenne ; współdziałanie uczestników ; partycypacja planowania przestrzennego

spatial planning ; participants interaction ; spatial planning participation

9/21
Nr opisu: 0000081040
Charakterystyka stanu i relacji w obszarach metropolitalnych na przykładzie metropolii policentrycznej "Silesia".
[Aut.]: Krzysztof Kafka.
W: Modele zarz±dzania gospodark± przestrzenn± w obszarach metropolitarnych i aglomeracjach. Kompendium. Pod red. Zygmunta Ziobrowskiego, Wojciecha Jarczewskiego, Krzysztofa Kafki. Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2012, s. 44-73

metropolia ; Metropolia Silesia ; społeczeństwo ; infrastruktura ; ¶rodowisko

metropolis ; Silesia Metropolis ; society ; infrastructure ; environment

10/21
Nr opisu: 0000080270
Modele zarz±dzania gospodark± przestrzenn± w obszarach metropolitalnych i aglomeracjach. Kompendium. Pod red. Zygmunta Ziobrowskiego, Wojciecha Jarczewskiego, Krzysztofa Kafki.
Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2012

metropolia ; Krakowski Obszar Metropolitalny ; Metropolia Silesia ; zagospodarowanie przestrzenne

metropolis ; Krakow Metropolitan Area ; Silesia Metropolis ; site planning

11/21
Nr opisu: 0000081041
Obszary metropolitalne w krajowych i regionalnych dokumentach planistycznych.
[Aut.]: Krzysztof Kafka.
W: Modele zarz±dzania gospodark± przestrzenn± w obszarach metropolitarnych i aglomeracjach. Kompendium. Pod red. Zygmunta Ziobrowskiego, Wojciecha Jarczewskiego, Krzysztofa Kafki. Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2012, s. 74-85

metropolia ; zagospodarowanie przestrzenne ; rozwój regionalny

metropolis ; site planning ; regional development

12/21
Nr opisu: 0000073602
Scenariusze użytkowania terenu województwa ¶l±skiego.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński, Krzysztof Gasidło, Krzysztof Kafka, Tomasz Bradecki.
W: Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa ¶l±skiego - scenariusze 2050. Praca zbiorowa. Pod red. L. Trz±skiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012, s. 53-67

województwo ¶l±skie ; użytkowanie terenu ; polityka przestrzenna ; scenariusz

Silesian Voivodeship ; ground use ; spatial policy ; scenario

13/21
Nr opisu: 0000074075
Studia sukcesu - wdrożone zrównoważone systemy użytkowania terenu.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński, Krzysztof Gasidło, Tomasz Bradecki, Krzysztof Kafka, Roman* Kubo¶, Agnieszka Labus, Katarzyna Mazur-Belzyt, Agata Twardoch.
W: Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa ¶l±skiego - scenariusze 2050. Praca zbiorowa. Pod red. L. Trz±skiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012, s. 96-105

Nowy Urbanizm ; Wzrost Inteligentny ; Odrodzenie Miast ; polityka regionalna

New Urbanism ; Smart Growth ; Urban Renaissance ; regional policy

14/21
Nr opisu: 0000075976
Studium retrospektywne.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Tomasz Bradecki, Krzysztof Kafka, Roman* Kubo¶, Agnieszka Labus, Katarzyna Mazur-Belzyt.
W: Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa ¶l±skiego - scenariusze 2050. Praca zbiorowa. Pod red. L. Trz±skiego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012, s. 18-27

województwo ¶l±skie ; użytkowanie terenu ; urbanizacja

Silesian Voivodeship ; ground use ; urbanization

15/21
Nr opisu: 0000031950   
Problemy rozwoju przestrzennego małych miast.
[Aut.]: Krzysztof Kafka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 2007 z. 46, s. 61-76, bibliogr. 13 poz.

województwo ¶l±skie ; działalno¶ć gospodarcza ; specjalna strefa ekonomiczna

Silesian Voivodeship ; economic activity ; enterprise zone

16/21
Nr opisu: 0000017836
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w ¶wietle nowych przepisów.
[Aut.]: Krzysztof Kafka.
Katowice : Gall, 2003, 168 s.

zagospodarowanie przestrzenne ; prawo ; plan zagospodarowania przestrzennego

site planning ; law ; site development plan

17/21
Nr opisu: 0000004618   
Estetyczne problemy kształtowania przestrzeni wzdłuż tras komunikacyjnych.
[Aut.]: Krzysztof Kafka.
W: Problemy strategiczne ekorozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym aglomeracji. Praca zbiorowa pod red. J. Klemens. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 7-11, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1447 Architektura ; z. 38)

18/21
Nr opisu: 0000014779   
Krajobraz najbliższego otoczenia tras komunikacji kołowej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Krzysztof Kafka.
Gliwice, 1999, 165 s., bibliogr. 146 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Architektury. Promotor: dr hab. inż. arch. Janina** Klemens

19/21
Nr opisu: 0000026466   
Bariery akustyczne - ich typy oraz możliwo¶ci kształtowania ze względu na krajobraz najbliższego otoczenia tras komunikacji kołowej.
[Aut.]: Krzysztof Kafka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Archit. 1997 z. 34, s. 53-59, bibliogr. 3 poz.

20/21
Nr opisu: 0000041904   
Zasady kształtowania krajobrazu w bliskim s±siedztwie tras komunikacyjnych.
[Aut.]: Krzysztof Kafka.
W: Zieleń w ¶rodowisku. Praca zbiorowa. Pod red. J. Klemens. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1996, s. 7-15 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1353 Architektura ; z. 35)

21/21
Nr opisu: 0000072447
Kształtowanie otoczenia dróg obszarów podmiejskich.
[Aut.]: Krzysztof Kafka.
W: Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich. Konferencja naukowa, Katowice, 19-20.X.1995. Praca zbiorowa. Pod red. Zbigniewa Kamińskiego. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Katedra Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach. Katedra Geografii Ekonomicznej. Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego, 1995, s. 23-27

obszar podmiejski ; droga ; krajobraz ; Górny ¦l±sk

suburban area ; road ; landscape ; Upper Silesia

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie