Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KŁAPYTA GRZEGORZ
Liczba odnalezionych rekordów: 63Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/63
Nr opisu: 0000125408   
Brokerage Meeting BIN@Gliwice2018.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta, Magdalena Letun-Łątka, Katarzyna Markiewicz-Śliwa.
-Biul. Pol. Śl. 2018 nr 4, s.17-18

Business Innovation Network ; konferencja

Business Innovation Method ; conference

2/63
Nr opisu: 0000128420   
Opracowanie metod pomiarowej identyfikacji parametrów hamiltonowskiego modelu matematycznego przetwornika elektromechanicznego umożliwiających jego zastosowanie w układzie sterowania synchronicznego silnika reluktancyjnego SynRM. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Zygmunt Kowalik.
Gliwice, 2018, 147 s., bibliogr. 81 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Elektryczny. Promotor: dr hab. inż. Wojciech Burlikowski, dr inż. Grzegorz Kłapyta

maszyna elektryczna ; synchroniczna maszyna reluktancyjna ; przetwornik elektromechaniczny ; charakterystyka strumieniowo-prądowa ; aproksymacja symplicjalna ; sterowanie silnikiem ; model hamiltonowski ; pomiar strumienia sprzężonego

electric machine ; synchronous reluctance machine ; electromechanical converter ; flux-current characteristic ; simplicial approximation ; motor control ; Hamiltonian model ; flux linkage measurement

3/63
Nr opisu: 0000119499   
Interdyscyplinarna międzynarodowa szkoła letnia na Politechnice Śląskiej.
[Aut.]: Marcin Górski, Tomasz Bradecki, Grzegorz Kłapyta.
-Biul. Pol. Śl. 2017 nr 6/7, s. 26-27

szkoła letnia ; program CEEPUS

CEEPUS program

4/63
Nr opisu: 0000111711   
Investigations of the Shape Memory Alloy actuator applied in a current sensitive switch.
[Aut.]: Marek Kciuk, Grzegorz Kłapyta, K. Świątek.
-Meas. Autom. Monit. 2016 vol. 62 nr 7, s. 221-226, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

SMA ; stop z pamięcią kształtu ; aktuator

SMA ; shape memory alloy ; actuator ; current sensing actuator

5/63
Nr opisu: 0000113952   
Analiza zużycia energii elektrycznej wybranych przedsiębiorstw w kontekście nowych metod kompensacji mocy biernej.
[Aut.]: Tomasz Trawiński, Marcin Szczygieł, Wojciech* Kołton, Grzegorz Kłapyta, M. Hojeński, J. Morański, K. Ozdoba.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2015 R. 61 z. 3, s. 65-78, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

moc czynna ; moc bierna ; współczynnik mocy ; kompensacja mocy biernej indukcyjnej

active power ; reactive power ; power factor ; inductive power compensation

6/63
Nr opisu: 0000103451   
Design and prototype of fuse activated by SMA wire. Untypical didactic project.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta, Marek Kciuk, K. Świątek.
W: 16th International Conference on Research and Education in Mechatronics. REM2015, Bochum, Germany, November 18-20, 2015. Proceedings. Ed. Rolf Biesenbach and Albrecht Weinert. Bochum : Deutsche Gesellschaft fur Mechatronik, 2015, s. 232-237, bibliogr. 9 poz.

cięgno SMA ; bezpiecznik SMA ; materiały inteligentne ; aktuator SMA ; stanowisko pomiarowe ; projekt PBL

SMA wire ; SMA fuse ; smart materials ; SMA actuator ; measurement stand ; PBL project

7/63
Nr opisu: 0000102996   
Laboratorium Inteligentnej Infrastruktury Przemysłowej otwarte.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Grzegorz Kłapyta.
-Biul. Pol. Śl. 2015 nr 11, s. 40-41

laboratorium ; system zarządzania budynkiem ; Politechnika Śląska ; Wydział Elektryczny

laboratory ; building management system ; Silesian University of Technology ; Faculty of Electrical Engineering

8/63
Nr opisu: 0000102512
Measurements of shape memory alloy actuator for a self-switching electrical fuse.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta, Marek Kciuk, K. Świątek.
W: The 12th Conference on Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics. WZEE'2015, September 17-19, 2015, Kielce, Poland. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Kielce University of Technology. [B.m.] : [b.w.], 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 99-102, bibliogr. 8 poz.

stop z pamięcią kształtu ; mechatronika ; bezpiecznik topikowy

shape memory alloy ; mechatronics ; electrical fuse

9/63
Nr opisu: 0000113993   
Niekonwencjonalne przetworniki elektromechaniczne.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta, Paweł Kowol, Wojciech Burlikowski, Damian Krawczyk, Marcin Szczygieł, Tomasz Trawiński, Jarosław Domin.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2015 R. 61 z. 4, s. 53-68, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

mechatronika ; przetwornik elektromechaniczny ; przetwornik niekonwencjonalny

mechatronics ; electromechanical converter ; unconventional converter

10/63
Nr opisu: 0000103390   
Obecność Politechniki Śląskiej w sieci REM.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta, Tomasz Trawiński.
-Biul. Pol. Śl. 2015 nr 12, s. 16-17

Research and Education in Mechatronics ; mechatronika ; sprawozdanie konferencyjne

Research and Education in Mechatronics ; mechatronics ; conference report

11/63
Nr opisu: 0000096339   
Szlifowanie diamentów czyli praca u podstaw.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
-Biul. Pol. Śl. 2015 nr 1, s. 19

Wydział Elektryczny ; Politechnika Śląska ; konkurs ; Katedra Mechatroniki

Faculty of Electrical Engineering ; Silesian University of Technology ; competition ; Department of Mechatronics

12/63
Nr opisu: 0000103313   
Zaawansowane urządzenia i systemy mechatroniczne.
[Aut.]: Paweł Kowol, Grzegorz Kłapyta, Tomasz Trawiński, Paweł Kielan, Marcin Szczygieł, Marek Kciuk, Zbigniew* Pilch.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2015 R. 61 z. 2, s. 85-100, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

mechatronika ; system mechatroniczny ; materiał typu SMART

mechatronics ; mechatronic system ; smart materials

13/63
Nr opisu: 0000110867
Controlling a stepper motor with WinPISA application.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: Mechatronics engineering workshops. [Eds.] Rolf Biesenbach, Krzysztof Kluszczyński, Tariq P. Sattar. Bochum : Deutsche Gesellschaft fur Mechatronik e. V., 2014, s. 32-43, bibliogr. 6 poz.

14/63
Nr opisu: 0000110866
Controlling an electrical servo drive with a festo WMEMOC application.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: Mechatronics engineering workshops. [Eds.] Rolf Biesenbach, Krzysztof Kluszczyński, Tariq P. Sattar. Bochum : Deutsche Gesellschaft fur Mechatronik e. V., 2014, s. 21-30, bibliogr. 7 poz.

15/63
Nr opisu: 0000097374   
Mobile walking robot "GREG". PBL project designed in accordance with BEAM philosophy.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: 2014 15th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), 9-11 September 2014, El Gouna, Egypt. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 1-5, bibliogr. 19 poz.

robot kroczący ; robot BEAM ; sieć neuronowa

walking robot ; BEAM robot ; neural network

16/63
Nr opisu: 0000100984   
Odwrócone wahadło fizyczne - projekt i wykonanie części mechanicznej z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor oraz środowiska Matlab/Simulink.
[Aut.]: D. Bijak, Grzegorz Kłapyta.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2014 R. 60 z. 2/3, s. 125-143, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

odwrócone wahadło fizyczne ; obiekt nieliniowy ; stanowisko dydaktyczne ; stanowisko badawcze ; Autodesk Inventor ; modelowanie ; Matlab/Simulink

physical inverted pendulum ; nonlinear plant ; didactic stand ; test stand ; Autodesk Inventor ; modelling ; Matlab/Simulink

17/63
Nr opisu: 0000110890
Proximity sensors for process automation and robotics.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: Mechatronics engineering workshops. [Eds.] Rolf Biesenbach, Krzysztof Kluszczyński, Tariq P. Sattar. Bochum : Deutsche Gesellschaft fur Mechatronik e. V., 2014, s. 265-282, bibliogr. 5 poz.

18/63
Nr opisu: 0000097370   
The idea of laboratory stand for rapid prototyping of robot control systems for remote operation via Internet.
[Aut.]: Paweł Kielan, Grzegorz Kłapyta.
W: 2014 15th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), 9-11 September 2014, El Gouna, Egypt. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 1-4, bibliogr. 10 poz.

sterowanie przez Internet ; szybkie prototypowanie układów sterowania ; robotyka ; cyfrowy procesor sygnałowy

control via Internet ; rapid control prototyping ; robotics ; digital signal processor

19/63
Nr opisu: 0000097408
Niekonwencjonalne roboty mobilne oraz roboty o zamkniętym łańcuchu kinematycznym - projekty i realizacje o charakterze dydaktycznym.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: Mechatronika. Analiza, projektowanie i badania wybranych elementów i systemów. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Kluszczyńskiego. Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Wydaw. PAK, 2013, s. 125-141, bibliogr. 13 poz. (Postępy Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki ; t. 59 0079-4260)

robot mobilny kołowy ; robot "Greg Walker" ; platforma Stewarta ; układ sterowania

wheeled mobile robot ; "Greg Walker" robot ; Stewart platform ; control system

20/63
Nr opisu: 0000110451
XV International PhD Workshop. OWD 2013, Wisła, 19-22 October 2013. Ed. G. Kłapyta.
Gliwice : Organizing Committee of the Symposium PPEE & Seminar BSE, 2013, 511 s.
(Conference Archives PTETiS ; nr 33)

21/63
Nr opisu: 0000083349   
Computer-based measurement system for complex investigation of shape memory alloy actuators behavior.
[Aut.]: Marek Kciuk, Grzegorz Kłapyta.
W: Applied measurement systems [online]. Ed. by Z. Haq. Rijeka : InTech, 2012, (plik pdf) s. 169-188, bibliogr. 14 poz.
Dostępny w internecie: http://www.intechopen.com/books/applied-measurement-systems/computer-based-measurement-system-for-complex-investigation-of-shape-memory-alloy-actuators-behavior [dostęp 14 maja 2012]

22/63
Nr opisu: 0000072400   
Experimental measurements of shape memory alloys wires.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta, Marek Kciuk.
-Arch. Electr. Eng. 2012 vol. 61 no. 2, s. 129-138, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

SMA ; transformacja martenzytyczna ; stanowisko pomiarowe

SMA ; martenistic transformation ; measurement stand

23/63
Nr opisu: 0000097369   
Role of the Centre for Education in Mechatronics - in networking Polish and Central European Academic Community.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Grzegorz Kłapyta, Damian Krawczyk.
W: 2012 9th France-Japan & 7th Europe-Asia Congress on Mechatronics (Mecatronics 2012)/13th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM 2012), Paris, France, 21-23 November 2012. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 498-501, bibliogr. 3 poz.

24/63
Nr opisu: 0000081052   
Kroczący robot mobilny wykonany zgodnie z filozofią BEAM.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta, G. Zierold.
-Pr. Nauk. PŚl., Elektr. 2011 R. 57 z. 3 (219), s. 47-57, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

robot BEAM ; robot mobilny ; sztuczny neuron

BEAM robot ; mobile robot ; artificial neuron

25/63
Nr opisu: 0000070155
Bezkontaktowy czujnik przemieszczenia w złożonym układzie pomiarowym charakterystyk elektro-termo-mechanicznych stopów z pamięcią kształtu.
[Aut.]: Marek Kciuk, Grzegorz Kłapyta.
W: Dziewiąta Krajowa Konferencja Elektroniki, [Darłówko Wschodnie, 30.05-02.06.2010]. Materiały konferencji. [Gdańsk] : [Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gdańsk], 2010, s. 174

czujnik przemieszczenia ; stop z pamięcią kształtu ; SMA ; stanowisko pomiarowe ; charakterystyka termo-elektro-mechaniczna

displacement sensor ; shape memory alloy ; SMA ; measurement stand ; thermo-electro-mechanical characteristics

26/63
Nr opisu: 0000062420   
Bezkontaktowy czujnik przemieszczenia w złożonym układzie pomiarowym charakterystyk elektro-termo-mechanicznych stopów z pamięcią kształtu.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta, Marek Kciuk.
-Elektronika 2010 R. 51 nr 11, s. 71-74, bibliogr. 7 poz.

stop z pamięcią kształtu ; czujnik przemieszczenia ; odkształcenie

shape memory alloy ; displacement sensor ; deformation

27/63
Nr opisu: 0000070159
Lab A: Laboratory of drives, actuators & motion control.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Grzegorz Kłapyta.
W: Mechatronics introductory course. The Mechatronics Association Germany - Deutsche Gesellschaft für Mechatronik e.V.. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. 39-62

28/63
Nr opisu: 0000061592
Koncepcja stanowiska pomiarowego do wyznaczania charakterystyk elektro-termo-mechanicznych stopów z pamięcią kształtu (SMA).
[Aut.]: Marek Kciuk, Grzegorz Kłapyta.
W: Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki. PPEEm 2009. Materiały XIII sympozjum, Wisła, 14-17 grudnia 2009. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski [i in.]. [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2009, s. 242-247, bibliogr. 11 poz. (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 27)
Toż na CD-ROM

stop z pamięcią kształtu ; SMA ; aktuator ; stanowisko pomiarowe ; materiały inteligentne

shape memory alloy ; SMA ; actuator ; measurement stand ; smart materials

29/63
Nr opisu: 0000051057   
Materiały typu SMART jako komponenty systemów mechatronicznych.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta, Paweł Kowol.
-Prz. Elektrot. 2009 R. 85 nr 9, s. 187-193, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.196

mechatronika ; aktuator ; materiały inteligentne

mechatronics ; actuator ; smart materials

30/63
Nr opisu: 0000055088
Conception of unconventional low-vibration induction motor for special applications.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta, Krzysztof** Kluszczyński.
W: Proceedings of 7th International Workshop on Research and Education in Mechatronics. REM 2006, Stockholm, June 15-16, 2006. [Dokument elektroniczny]. Stockholm : [b.w.], 2006, pamięć USB (PenDrive) s. 1-5

31/63
Nr opisu: 0000055087
SMA gripper for industrial robot.
[Aut.]: Marek Kciuk, Grzegorz Kłapyta.
W: Proceedings of 7th International Workshop on Research and Education in Mechatronics. REM 2006, Stockholm, June 15-16, 2006. [Dokument elektroniczny]. Stockholm : [b.w.], 2006, pamięć USB (PenDrive) s. 1-4

32/63
Nr opisu: 0000021254
Devices that employ shape memory alloys: laboratory stands and case studies in mechatronics education.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, R. Nadolski, Grzegorz Kłapyta, Z. Pudłowski.
W: 8th UICEE Annual Conference on Engineering Education, Kingston, Jamaica, 7-11 February 2005. Conference proceedings. Ed. Z. J. Pudlowski. Clayton : UNESCO International Centre for Engineering Education, 2005, s. 41-45

33/63
Nr opisu: 0000012999   
Koncepcja redukcji przemiennych momentów pasożytniczych w silniku indukcyjnym klatkowym poprzez podział wirnika na wzajemnie skręcone podpakiety.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych. PEMINE, Ustroń 2005. Katowice : Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "KOMEL", 2005, s. 261-266, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Problemowe. Maszyny Elektryczne ; nr 72)

silnik indukcyjny klatkowy ; moment pasożytniczy ; maszyna dwubiegowa

squirrel-cage induction motor ; parasitic torques ; double-speed motor

34/63
Nr opisu: 0000016558
Metody tłumienia pasożytniczych momentów synchronicznych w silniku indukcyjnym klatkowym poprzez zmiany konstrukcji wirnika.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: Podstawowe problemy energoelektroniki i elektromechaniki. PPEE'2005. Materiały XI sympozjum, Wisła, 2-5 kwietnia 2005. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski [i in.]. Gliwice : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2005, s. 140-145, bibliogr. 6 poz. (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 20)

metoda tłumienia ; silnik indukcyjny klatkowy ; pasożytniczny moment synchroniczny ; konstrukcja wirnika

damping method ; squirrel-cage induction motor ; parasitic synchronous moment ; rotor construction

35/63
Nr opisu: 0000016716   
Tłumienie momentów pasożytniczych w silniku indukcyjnym klatkowym - nowe rozwiązanie konstrukcyjne.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Grzegorz Kłapyta.
-Prz. Elektrot. 2005 R. 81 nr 12, s. 109-113, bibliogr. 6 poz.

pasożytniczny moment synchroniczny ; silnik indukcyjny klatkowy ; konstrukcja wirnika ; metoda tłumienia

parasitic synchronous moment ; squirrel-cage induction motor ; rotor construction ; damping method

36/63
Nr opisu: 0000015191
Tłumienie synchronicznych momentów pasożytniczych w silniku klatkowym z wirnikiem podzielonym na podpakiety. Cz. 1: Zasada tłumienia momentów i model matematyczny silnika.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta, Krzysztof** Kluszczyński.
W: XLI Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych. SME'2005, Opole - Jarnołtówek, Polska, 14-17 czerwiec 2005. Materiały konferencyjne. T. 1. Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Maszyn Elektrycznych i Transformatorów, The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Poland Section, Politechnika Opolska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2005, s. 68-73, bibliogr. 5 poz.

37/63
Nr opisu: 0000015193
Tłumienie synchronicznych momentów pasożytniczych w silniku klatkowym z wirnikiem podzielonym na podpakiety. Cz. 2: Badania symulacyjne i pomiarowe.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta, Krzysztof** Kluszczyński.
W: XLI Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych. SME'2005, Opole - Jarnołtówek, Polska, 14-17 czerwiec 2005. Materiały konferencyjne. T. 1. Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Maszyn Elektrycznych i Transformatorów, The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Poland Section, Politechnika Opolska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2005, s. 74-79, bibliogr. 6 poz.

38/63
Nr opisu: 0000021127
Zagadnienie kompleksowego tłumienia pasożytniczych momentów przemiennych w indukcyjnych silnikach klatkowych.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Grzegorz Kłapyta.
W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce. XV Jubileuszowe sympozjum środowiskowe, Ciechocinek, 1-3 września 2005. Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2005, s. 93-96

39/63
Nr opisu: 0000010273
Examinations of synchronous parasitic torques in double-speed, squirrel-cage induction motors.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 2004 z. 193, s. 39-48, bibliogr. 8 poz.

maszyna indukcyjna klatkowa ; maszyna dwubiegowa ; moment pasożytniczy ; wyższe harmoniczne

squirrel-cage induction machine ; double-speed motor ; parasitic torques ; higher harmonics

40/63
Nr opisu: 0000015483
Integrating young scientists - international workshop for candidates for a doctor's degree.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta, Krzysztof** Kluszczyński.
W: Technical and economic aspect of modern technology transfer in context of integration with European Union. Eds: J. Szczygłowski, M. Kolcun. Faculty of Electrical Engineering and Informatics. Technical University of Kosice. Kosice : Mercury-Smekal Publishing House, 2004, s. 181-185

41/63
Nr opisu: 0000015475   
Shape memory alloy - modern smart material for various applications.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
-Komunikacie 2004 vol. 6 nr 1, s. 10-14, bibliogr. 12 poz.

42/63
Nr opisu: 0000015463
Shape memory alloys in mechatronics.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: 5th International Workshop on Research and Education in Mechatronics. REM 2004, Kielce-Cedzyna, Poland, 1th-2th October 2004. Eds: K. Kluszczyński, R. Nadolski. Polish Society for Theoretical and Applied Electrotechnics [at al.]. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2004, s. 263-268, bibliogr. 10 poz.

stop z pamięcią kształtu ; mechatronika ; robotyka ; materiały inteligentne ; robot

shape memory alloy ; mechatronics ; robotics ; smart materials ; robot

43/63
Nr opisu: 0000015476
Shape memory alloys in mechatronics.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: Technical and economic aspect of modern technology transfer in context of integration with European Union. Eds: J. Szczygłowski, M. Kolcun. Faculty of Electrical Engineering and Informatics. Technical University of Kosice. Kosice : Mercury-Smekal Publishing House, 2004, s. 240-245

44/63
Nr opisu: 0000010274
Simulations of poliharmonic model of squirrel-cage induction motor with additional ring in rotor.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 2004 z. 193, s. 49-56, bibliogr. 7 poz.

silnik indukcyjny klatkowy ; moment pasożytniczy ; model matematyczny ; badania symulacyjne

squirrel-cage induction motor ; parasitic torques ; mathematical model ; simulation test

45/63
Nr opisu: 0000009327   
Stopy z pamięcią kształtu (SMA) w mechatronice.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta, T. Jędryczek, Krzysztof** Kluszczyński.
-Prz. Elektrot. 2004 R. 80 nr 9, s. 825-828, bibliogr. 14 poz.

mechatronika ; stop z pamięcią kształtu ; aktuator ; robot mobilny

mechatronics ; shape memory alloy ; actuator ; mobile robot

46/63
Nr opisu: 0000010275
Usage of shape memory alloys in mechatronic education.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 2004 z. 193, s. 57-64, bibliogr. 9 poz.

stop z pamięcią kształtu ; mechatronika ; robot kroczący

shape memory alloy ; mechatronics ; walking robot

47/63
Nr opisu: 0000015470
Workshop for candidates for a doctor's degree: fife-year summary.
[Aut.]: Krzysztof** Kluszczyński, Grzegorz Kłapyta.
W: 5th International Workshop on Research and Education in Mechatronics. REM 2004, Kielce-Cedzyna, Poland, 1th-2th October 2004. Eds: K. Kluszczyński, R. Nadolski. Polish Society for Theoretical and Applied Electrotechnics [at al.]. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2004, s. 363-366, bibliogr. 4 poz.

edukacja ; warsztaty ; konferencja

education ; workshop ; conference

48/63
Nr opisu: 0000015200
Modelowanie trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego z dodatkowym pierścieniem w wirniku przy uwzględnieniu wyższych harmonicznych przestrzennych przepływu uzwojeń.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie. OWD'2003, Istebna - Zaolzie, 18-21 października 2003. Z. 5. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej [ i in.]. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE], [2003], s. 306-309, bibliogr. 6 poz. (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 17)

silnik indukcyjny ; silnik trójfazowy ; modelowanie

induction motor ; three-phase motor ; modelling

49/63
Nr opisu: 0000054873
Possibility of parasitic synchronous torques dumping in squirrel-cage induction motor using additional rings in rotor.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: Proceedings of Seminar on Electrical Engineering. BSE'2003, Istebna - Zaolzie, 21-24 September 2003. Ed. by K. Kluszczyński. Polish Scientific Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering, Faculty of Electrical Engineering Silesian University of Technology. Gliwice, Centre for Education in Mechatronics. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE], 2003, s. 75-80 (Archiwum Konferencji PTETiS ; nr 16)
Tekst równoległy w jęz. ang. i pol.

50/63
Nr opisu: 0000054865
Shape memory alloy - revolutionary material for mechatronics applications.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: 5-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. TRANSCOM 2003, Zilina, Slovakia, 23-25.06.2003. Section 5: Material engineering. Mechanical engineering technologies. Zilina : University of Zilina, 2003, s. 63-66

51/63
Nr opisu: 0000002929
Shape memory alloy actuators in mechatronics.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: Proceedings of Seminar on Electrical Engineering, Istebna - Zaolzie, 8-11 December 2002=Materiały XVI Beskidzkiego Seminarium Elektryków. BSE'2002. Ed. by K. Kluszczyński. Polish Scientific Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering, Faculty of Electrical Engineering Silesian University of Technology. Gliwice, Centre for Education in Mechatronics. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE], [2002], s. 86-91, bibliogr. 4 poz. (Archiwum Konferencji PTETiS ; nr 15)
Tekst równoległy w jęz. ang. i pol.

52/63
Nr opisu: 0000002699
Wpływ układu połączeń stojana na powstawanie synchronicznych momentów pasożytniczych w dwubiegowym silniku indukcyjnym klatkowym.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: III Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie. OWD'2001, [Istebna - Zaolzie, 21-24 października 2001]. Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, PTETIS [Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej]. Oddział w Gliwicach. Gliwice : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2001, s. 34-38, bibliogr. 5 poz. (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 12)

53/63
Nr opisu: 0000004258   
Badania pomiarowo-symulacyjne dwubiegowego klatkowego silnika indukcyjnego przy uwzględnieniu synchronicznych momentów pasożytniczych.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 2000 z. 173, s. 103-110, bibliogr. 7 poz.

54/63
Nr opisu: 0000055390
Modelowanie i symulacja indukcyjnych silników klatkowych.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra, [8-9] maja 2000. T. [2]: Elektrotechnika i elektronika. Politechnika Zielonogórska. Zielona Góra : Politechnika Zielonogórska, 2000, s. 71-78

55/63
Nr opisu: 0000006859
Badania symulacyjne dwubiegowego silnika indukcyjnego.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: Proceedings of Seminar on Electrical Engineering "Beskidy 99", Istebna-Pietraszonka, 28 November - 1 December 1999 = Materiały XIII Beskidzkiego Seminarium Elektryków. BSE'99. Ed. by K. Kluszczyński. Polish Scientific Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering. Board in Gliwice, Silesian Technical University. Faculty of Electrical Engineering. Gliwice. Poland. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE], 1999, s. 197-202, bibliogr. 5 poz. (Archiwum Konferencji PTETiS ; nr 8)
Tekst równoległy w jęz. ang.

56/63
Nr opisu: 0000006846
I Ogólnopolskie warsztaty doktoranckie Istebna-Zaolzie,17-20 października 1999 - omówienie i podsumowanie.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: Proceedings of Seminar on Electrical Engineering "Beskidy 99", Istebna-Pietraszonka, 28 November - 1 December 1999 = Materiały XIII Beskidzkiego Seminarium Elektryków. BSE'99. Ed. by K. Kluszczyński. Polish Scientific Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering. Board in Gliwice, Silesian Technical University. Faculty of Electrical Engineering. Gliwice. Poland. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE], 1999, s. 239-242 (Archiwum Konferencji PTETiS ; nr 8)
Tekst równoległy w jęz. ang.

57/63
Nr opisu: 0000054864
Momenty pasożytnicze w wielobiegowych, klatkowych silnikach indukcyjnych.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: I Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie. OWD '99, [Istebna-Zaolzie, 17-21 października 1999]. Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, PTETiS [Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej]. Oddział w Gliwicach. Gliwice : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 1999, s. 69-72, bibliogr. 5 poz. (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 7)

58/63
Nr opisu: 0000006861
Stanowisko do pomiaru momentów w silnikach indukcyjnych metodą dynamiczną - zagadnienia projektowe.
[Aut.]: Zbigniew* Pilch, Grzegorz Kłapyta.
W: Proceedings of Seminar on Electrical Engineering "Beskidy 99", Istebna-Pietraszonka, 28 November - 1 December 1999 = Materiały XIII Beskidzkiego Seminarium Elektryków. BSE'99. Ed. by K. Kluszczyński. Polish Scientific Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering. Board in Gliwice, Silesian Technical University. Faculty of Electrical Engineering. Gliwice. Poland. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE], 1999, s. 203-208 (Archiwum Konferencji PTETiS ; nr 8)
Tekst równoległy w jęz. ang.

59/63
Nr opisu: 0000006866
Wyniki pomiarów dwubiegowego silnika indukcyjnego.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: Proceedings of Seminar on Electrical Engineering "Beskidy 99", Istebna-Pietraszonka, 28 November - 1 December 1999 = Materiały XIII Beskidzkiego Seminarium Elektryków. BSE'99. Ed. by K. Kluszczyński. Polish Scientific Society for Theoretical and Applied Electrical Engineering. Board in Gliwice, Silesian Technical University. Faculty of Electrical Engineering. Gliwice. Poland. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE], 1999, s. 209-212 (Archiwum Konferencji PTETiS ; nr 8)
Tekst równoległy w jęz. ang.

60/63
Nr opisu: 0000025809
Metody analizy uzwojeń ułamkowych.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta.
W: Zastosowanie elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i technologiach. VIII Sympozjum środowiskowe, Węgierska Górka, 17-20 maja 1998. Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Gliwice : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 1998, s. 53-54, bibliogr. 5 poz.

61/63
Nr opisu: 0000026785   
Automatyzacja procesu badań charakterystyk statycznych maszyn indukcyjnych przy wykorzystaniu sterowników programowalnych.
[Aut.]: Aleksander** Żywiec, Grzegorz Kłapyta, Tomasz Trawiński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektr. 1997 z. 159, s. 53-62, bibliogr. 7 poz.

62/63
Nr opisu: 0000028105
Modelowanie układu sterowania wektorowego z wykorzystaniem programu MATLAB.
[Aut.]: Tomasz Trawiński, Grzegorz Kłapyta.
W: Proceedings of Seminar on Electrical Engineering "Beskidy 97", Istebna - Pietraszonka, 26-29 October 1997. Ed. K. Kluszczyński. Gliwice : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 1997, s. 97-104, bibliogr. 6 poz. (Conference Archives PTETiS ; vol. 4)
Tekst równoległy w jęz. ang. i pol.

63/63
Nr opisu: 0000054862
Wykorzystanie pakietu MatLab w badaniach układów wektorowego sterowania silników indukcyjnych.
[Aut.]: Grzegorz Kłapyta, Aleksander** Żywiec.
W: Postępy w elektrotechnice stosowanej. PES-1. Prace Pierwszej Krajowej Konferencji, Zakopane - Kościelisko, 16-20 czerwca 1997 r.. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Politechnika Warszawska. Warszawa : Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1997, s. 87-94

stosując format:
Nowe wyszukiwanie