Wynik wyszukiwania
Zapytanie: JONEK-KOWALSKA IZABELA
Liczba odnalezionych rekordów: 319Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/319
Nr opisu: 0000138478   
Financial contagion between the financial and the mining industries - empirical evidence based on the symmetric and asymmetric CoVaR approach.
[Aut.]: K. Fijorek, A. Jurkowska, Izabela Jonek-Kowalska.
-Resour. Policy 2021 vol. 70, s. 1-12, bibliogr.. Impact Factor 3.986. Punktacja MNiSW 140.000

przemysł wydobywczy ; kryzys ekonomiczny ; gospodarka mineralna ; efekt zarażania finansowego

mining industry ; economic crisis ; mineral economics ; financial contagion

2/319
Nr opisu: 0000138881   
Mineral resource depletion assessment: alternatives, problems, results.
[Aut.]: T. Ponomarenko, M. Nevskaya, Izabela Jonek-Kowalska.
-Sustainability 2021 vol. 13 iss. 2, s. 1-15, bibliogr. 69 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

surowce mineralne ; aktywa mineralne ; zasoby nieodnawialne ; wyczerpywanie zasobów ; rozwój zrównoważony ; dzierżawa zasobów mineralnych ; analiza zysków i strat

mineral resources ; mineral assets ; non-renewable resources ; resources depletion ; sustainable development ; mineral resource rent ; cost-benefit analysis

3/319
Nr opisu: 0000138354
Behawioralne aspekty zarządzania ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań ankietowych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach. Red. Ewa Sońta-Drączkowska, Izabela Bednarska-Wnuk. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2020, s. 231-244, bibliogr. 20 poz.

zarządzanie ryzykiem ; postrzeganie ryzyka ; skłonność do ryzka ; postawa wobec ryzyka ; średnie i duże przedsiębiorstwo ; Polska

risk management ; risk perception ; risk appetite ; risk attitude ; medium and large enterprise ; Poland

4/319
Nr opisu: 0000137713   
Economic conditions for the development of smart cities in Poland in a regional perspective.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 146, s. 187-198, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

Smart City ; ekonomia miejska ; zarządzanie miejskie ; Polska

smart city ; municipal economics ; municipal management ; Poland

5/319
Nr opisu: 0000134925
Environmental data and information for the needs of managing smart cities.
[Aut.]: Jan Kaźmierczak, Izabela Jonek-Kowalska.
W: International Conference on Geolinks, Plovdiv, Bulgaria, 23-25 March 2020. Conference proceedings. Book 2. Vol. 2, Ecology and environmental studies. Environmental economics. Green buildings technology and materials. Green design and sustainable architecture. Slovak Academy of Siences, Czech Academy of Sciences, National Academy of Sciences of Ukraine, Bulgarian Academy of Sciences, Polish Academy of Sciences, Academy of Sciences of Hungary, Serbian Academy of Sciences, Turkish Academy of Sciences, Academy of Sciences of Moldovia, Islamic World Academy of Sciences, Latvia Academy of Sciences. Sofia : Saima Consult Ltd., 2020, s. 25-34, bibliogr. 14 poz. (Geolinks Conference Proceedings ; 2603-5472). Punktacja MNiSW 5.000

informacja środowiskowa ; inteligentny obszar zurbanizowany ; interesariusz ; inteligentne miasto ; projekt edukacyjny ; wymagania ; osiągalność

environmental data ; intelligent urban area ; stakeholder ; smart city ; educational project ; requirements ; obtainability

6/319
Nr opisu: 0000134923
Environmental expenses in municipal budgets in Poland in the context of aspiring to becoming a smart, sustainable city.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Jan Kaźmierczak.
W: International Conference on Geolinks, Plovdiv, Bulgaria, 23-25 March 2020. Conference proceedings. Book 2. Vol. 2, Ecology and environmental studies. Environmental economics. Green buildings technology and materials. Green design and sustainable architecture. Slovak Academy of Siences, Czech Academy of Sciences, National Academy of Sciences of Ukraine, Bulgarian Academy of Sciences, Polish Academy of Sciences, Academy of Sciences of Hungary, Serbian Academy of Sciences, Turkish Academy of Sciences, Academy of Sciences of Moldovia, Islamic World Academy of Sciences, Latvia Academy of Sciences. Sofia : Saima Consult Ltd., 2020, s. 35-46, bibliogr. 15 poz. (Geolinks Conference Proceedings ; 2603-5472). Punktacja MNiSW 5.000

ekonomia środowiska ; inteligentne miasto ; rozwój zrównoważony ; budżet miejski ; koszty środowiskowe

environmental economics ; smart city ; sustainable development ; municipal budget ; environmental expenses

7/319
Nr opisu: 0000137244
Inteligentny rozwój inteligentnych miast. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Jan Kaźmierczak.
Warszawa : CeDeWu, 2020, 224 s.
Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej (nr 4: inteligentne miasta, mobilność przyszłości). Punktacja MNiSW 80.000

8/319
Nr opisu: 0000137521
Ocena potencjału relacji miasto - uczelnia w zakresie kreowania inteligentnych miast w Polsce.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Jan Kaźmierczak.
W: Inteligentny rozwój inteligentnych miast. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Jan Kaźmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 27-37, bibliogr. 25 poz.
Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej (nr 4: inteligentne miasta, mobilność przyszłości)

inteligentne miasto ; rozwój ; uczelnia ; współpraca

smart city ; development ; academy ; cooperation

9/319
Nr opisu: 0000138213
Ocena stopnia zaawansowania zarządzania ryzykiem z perspektywy rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej w polskich przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Współczesne problemy gospodarowania. Eds. Danuta Kopycińska, Jarosław Korpysa. Szczecin : Fundacja Centrum Badań Socjologicznych, 2020, s. 207-220, bibliogr. 20 poz.

zarządzanie ryzykiem ; system zarządzania ryzykiem ; średnie przedsiębiorstwo ; duże przedsiębiorstwo ; Polska

risk management ; risk management system ; medium enterprise ; large enterprise ; Poland

10/319
Nr opisu: 0000135024   
Profitability of corporate social responsibility activities from the perspective of corporate social managers.
[Aut.]: M. Zieliński, Izabela Jonek-Kowalska.
-Eur. Res. Stud. 2020 vol. 23 iss. 2, s. 264-280, bibliogr. 44 poz.. Punktacja MNiSW 100.000

CSR ; menedżer ; interesariusz

CSR ; manager ; stakeholder

11/319
Nr opisu: 0000136224
Rozwój subdyscyplin nauk o zarządzaniu i jakości w Katedrze Ekonomii i Informatyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Rola i miejsce jednostek naukowych reprezentowanych w Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Oddział Katowice w rozwoju dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Red. Krzysztof Wodarski, Sławomir Olko. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2020, s. 93-107, bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

Politechnika Śląska ; Wydział Organizacji i Zarządzania ; nauka o zarządzaniu i jakości ; subdyscyplina ; rozwój

Silesian University of Technology ; Faculty of Organization and Management ; management and quality science ; subdiscipline ; development

12/319
Nr opisu: 0000136090
Strategiczne i operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym w kontekście teoretycznych i praktycznych uwarunkowań ekonomiczno-finansowych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
Warszawa : CeDeWu, 2020, 135 s., bibliogr.. Punktacja MNiSW 80.000

zarządzanie przedsiębiorstwem ; uwarunkowania ekonomiczne ; spółka górnicza ; finanse przedsiębiorstwa

business management ; economic conditions ; mining company ; company finance

13/319
Nr opisu: 0000135025   
Sustainable development and motivation opportunities from the perspective of women in the Polish science sector in the light of statistical data and surveys.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marzena Podgórska, Anna Musioł-Urbańczyk, Maciej Wolny.
-Eur. Res. Stud. 2020 vol. 23 iss. 2, s. 456-473, bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 100.000

system motywacji ; rozwój zrównoważony ; zasoby ludzkie ; sektor nauki

motivation system ; sustainable development ; human resources ; science sector

14/319
Nr opisu: 0000137453
The level of the quality of life in the city and its monitoring.
[Aut.]: Radosław Wolniak, Izabela Jonek-Kowalska.
-Innovation (Abingdon) 2020 in press
Article in press. Impact Factor 1.279. Punktacja MNiSW 100.000

Smart City ; jakość życia ; inteligentna ekonomia ; ISO 37120

smart city ; quality of life ; smart economy ; ISO 37120

15/319
Nr opisu: 0000136388   
Use of customer satisfaction survey in analytical marketing of a research institute.
[Aut.]: J. Dulewski, Izabela Jonek-Kowalska.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 145, s. 89-100, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

marketing analityczny ; instytut badawczy ; badanie satysfakcji klienta ; relacje z klientem ; lojalność klienta

analytical marketing ; research institute ; customer satisfaction surveys ; customer relationship ; customer loyalty

16/319
Nr opisu: 0000138709
What could happen with cities and mining regions during a lifecycle of extractive industry? Evidence from Polish hard coal mining.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Ireneusz Tomecki.
W: Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain. Ed. Khalid S. Soliman. [B.m.] : International Business Information Management Association, 2020, s. 7747-7761, bibliogr.. Punktacja MNiSW 70.000

transformacja miasta ; region postindustrialny ; polityka regionalna ; strategia regionalna ; zarządzanie regionem ; górnictwo węgla ; Polska

city transformation ; post-industrial region ; regional policy ; regional strategy ; regional management ; coal mining ; Poland

17/319
Nr opisu: 0000127761   
Consolidation as a risk management method in the lifecycle of a mining company: a novel methodological approach and evidence from the coal industry in Poland.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Resour. Policy 2019 vol. 60, s. 169-177, bibliogr. 52 poz.. Impact Factor 3.986. Punktacja MNiSW 140.000

konsolidacja ; górnictwo węgla ; redukcja ryzyka ; cykl życia przedsiębiorstwa górniczego

consolidation ; coal mining ; risk reduction ; life cycle of mining company

18/319
Nr opisu: 0000133328
Contemporary management in extractive industries - multidimensional and practical approach. Ed. Izabela Jonek-Kowalska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, 283 s.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 795). Punktacja MNiSW 80.000

19/319
Nr opisu: 0000129893   
Economic aspects of reducing low-stack emission in Poland.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
-System Safety: Human - Technical Facility - Environment 2019 vol. 1 iss. 1, s. 343-351, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

emisja niskopoziomowa ; zanieczyszczenie powietrza ; koszty redukcji emisji niskopoziomowej

low-stack emission ; air pollution ; costs of reducing low-stack emission

20/319
Nr opisu: 0000129790   
Efficiency of enterprise risk management (ERM) systems. Comparative analysis in the fuel sector and energy sector on the basis of Central-European companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Resour. Policy 2019 vol. 62, s. 405-415, bibliogr. 47 poz.. Impact Factor 3.986. Punktacja MNiSW 140.000

zarządzanie ryzykiem korporacyjnym ; sektor paliwowy ; sektor energetyczny ; firmy Europy Środkowej

enterprise risk management ; fuel sector ; energy sector ; Central-European companies

21/319
Nr opisu: 0000131269   
Holistic fuzzy evaluation of operational risk in polish mining enterprises in a long-term and sectoral research perspective.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Tomasz Nawrocki.
-Resour. Policy 2019 vol. 63, s. 1-11, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 3.986. Punktacja MNiSW 140.000

zarządzanie ryzykiem ; ocena ryzyka ; zbiór rozmyty ; przedsiębiorstwo górnicze

risk management ; risk assessment ; fuzzy set ; mining enterprise

22/319
Nr opisu: 0000134205
Holistyczne podejście do rozwoju inteligentnych miast.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Radosław Wolniak.
W: Wyzwania i uwarunkowania zarządzania inteligentnymi miastami. Red. Izabela Jonek-Kowalska. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 23-39, bibliogr. 48 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 813). Punktacja MNiSW 20.000

Smart City ; zarządzanie holistyczne ; społeczny aspekt rozwoju ; środowiskowy aspekt rozwoju

smart city ; holistic management ; social aspect of development ; environmental aspect of development

23/319
Nr opisu: 0000135087   
Identification of budgetary sources of risk in Polish smart cities. Practical approach.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 140, s. 147-162, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zarządzanie ryzykiem ; źródło budżetowe ; ryzyko ; ryzyko operacyjne ; ryzyko strategiczne ; Smart City

risk management ; budgetary source ; risk ; operational risk ; strategic risk ; smart city

24/319
Nr opisu: 0000131813
Identyfikacja ekonomicznych źródeł ryzyka w zarządzaniu smart city.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 września 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2019, s. 68

inteligentne miasto ; źródło ryzyka ; zarządzanie ryzykiem

smart city ; source of risk ; risk management

25/319
Nr opisu: 0000133590
Identyfikacja, ocena i ograniczanie ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie górniczym. Wybrane zagadnienia. Red. Marian Turek. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 193-282, bibliogr. 151 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 748). Punktacja MNiSW 20.000

przedsiębiorstwo górnicze ; ryzyko operacyjne ; zarządzanie ryzykiem ; otoczenie przedsiębiorstwa

mining enterprise ; operational risk ; risk management ; business environment

26/319
Nr opisu: 0000134591   
Improving cost management in a mining enterprise. Identification of the directions of necessary changes in the context of the current state diagnosis.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 136, s. 179-190, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zarządzanie kosztami ; przedsiębiorstwo górnicze ; restrukturyzacja finansowa

cost management ; mining enterprise ; financial restructuring

27/319
Nr opisu: 0000131105   
Long-term analysis of the effects of production management in coal mining in Poland.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Energies 2019 vol. 12 iss. 16, art. no. 3146 s. 1-13, bibliogr. 48 poz.. Impact Factor 2.702. Punktacja MNiSW 140.000

zarządzanie produkcją ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce ; parametry ekonomiczne w procesach produkcyjnych ; produktywność pracy ; efektywność finansowa

production management ; coal mining in Poland ; economic parameters in production processes ; labor productivity ; financial efficiency

28/319
Nr opisu: 0000133378
Remedial restructuring as a way to extend the final stage of an enterprise based on the example of Polish hard coal mining.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Contemporary management in extractive industries - multidimensional and practical approach. Ed. Izabela Jonek-Kowalska. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 89-99, bibliogr. 12 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 795). Punktacja MNiSW 20.000

restrukturyzacja naprawcza ; przedsiębiorstwo górnicze ; cykl życia przedsiębiorstwa ; zarządzanie kryzysowe ; polskie górnictwo węgla kamiennego

remedial restructuring ; mining company ; enterprise life cycle ; crisis management ; Polish hard coal mining

29/319
Nr opisu: 0000134219
Rozwój inteligentnych miast w Polsce w kontekście niezrównoważonych budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Wyzwania i uwarunkowania zarządzania inteligentnymi miastami. Red. Izabela Jonek-Kowalska. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 91-106, bibliogr. 15 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 813). Punktacja MNiSW 20.000

inteligentne miasto ; finansowanie ; zrównoważony rozwój ; jednostka samorządu terytorialnego ; budżet

smart city ; financing ; sustainable development ; local self-government ; budget

30/319
Nr opisu: 0000133333
The competitive edge of the knowledge management system in the organizational capital of an industrial company.
[Aut.]: T. Ponomarenko, Izabela Jonek-Kowalska, O. Marinina.
W: Contemporary management in extractive industries - multidimensional and practical approach. Ed. Izabela Jonek-Kowalska. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 41-57, bibliogr. 31 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 795). Punktacja MNiSW 20.000

działalność innowacyjna ; działalność intelektualna ; zarządzanie wiedzą ; system zarządzania wiedzą ; kapitał organizacyjny

innovative activity ; intellectual activity ; knowledge management ; knowledge management system ; organizational capital

31/319
Nr opisu: 0000133752   
Transformation of energy balances with dominant coal consumption in European economies and Turkey in the years 1990-2017.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Oecon. Copernicana 2019 vol. 10 iss. 4, s. 627-647, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 2.128. Punktacja MNiSW 70.000

bilans energetyczny ; gospodarki europejskie ; polityka energetyczna ; gospodarka ; powiązanie

energy balance ; european ekonomies ; energy policy ; economy ; link

32/319
Nr opisu: 0000134190
Wyzwania i uwarunkowania zarządzania inteligentnymi miastami. Red. Izabela Jonek-Kowalska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, 143 s.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 813). Punktacja MNiSW 80.000

33/319
Nr opisu: 0000131370   
Zostań inwestorem giełdowym.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Biul. Pol. Śl. 2019 nr 1, s. 53

giełda ; szkolenie ; Wydział Organizacji i Zarządzania

stock exchange ; training ; Faculty of Organization and Management

34/319
Nr opisu: 0000126512   
Assessment of changes in the effectiveness of capital utilization in a new formula of mining industry functioning.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
-Inż. Miner. 2018 R. 19 nr 2, s. 87-93, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

efektywność kapitału ; górnictwo

effectiveness of capital ; mining industry

35/319
Nr opisu: 0000125743   
Ecological risk implementation costs in mining production in Poland in the context of emission of air pollution.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. WSBank. Poznań 2018 t. 78 nr 2, s. 13-25, bibliogr. 10 poz.
Tytuł zeszytu: Management and Finance i a "Flat World". Ed. by Wiesława Caputa. Punktacja MNiSW 8.000

ryzyko ekologiczne ; koszty ryzyka ekologicznego ; produkcja górnicza ; degradacja środowiska przez przedsiębiorstwa górnicze

ecological risk ; ecological risk costs ; mining production ; environmental degradation by mining enterprises

36/319
Nr opisu: 0000122626   
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania implementacji nowych technologii w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 115, s. 113-123, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ocena technologii ; implementacja technologii ; uwarunkowania ekonomiczne ; uwarunkowania społeczne ; górnictwo węgla kamiennego

Technology Assessment ; technology implementation ; economic conditions ; social conditions ; hard coal mining

37/319
Nr opisu: 0000133876   
Exposure of Polish enterprises to risk within business cycle.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Manag. Econ. 2018 vol. 19 nr 2, s. 187-203, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

38/319
Nr opisu: 0000124171
Finanse w cyklu koniunkturalnym w Polsce.
[Aut.]: M. Zieliński, Izabela Jonek-Kowalska, A. Żabka.
Warszawa : CeDeWu, 2018, 192 s., bibliogr.. Punktacja MNiSW 80.000

finanse przedsiębiorstwa ; finanse publiczne ; koniunktura gospodarcza

company finance ; public finances ; economic conditions

39/319
Nr opisu: 0000126465   
Increasing productivity - a way to improve efficiency of operational management in hard coal mines.
[Aut.]: S. Prusek, Marian Czesław Turek, J. Dubiński, Izabela Jonek-Kowalska.
-Arch. Mining Sci. 2018 vol. 63 iss. 3, s. 567-581, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.589. Punktacja MNiSW 20.000

koszty ; przemysł wydobywczy ; operacja wydobywcza ; kierownictwo operacyjne ; wydajność

costs ; mining industry ; mining operation ; operational management ; productivity

40/319
Nr opisu: 0000132305
Introduction to the research project "Smart City: a holistic approach".
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Jan Kaźmierczak, Marzena Kramarz, Agata* Hilarowicz, Maciej Wolny.
W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018. Conference proceedings. Vol. 18, Iss. 5.2. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 101-112 (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659). Punktacja MNiSW 5.000

Smart City ; wymagania techniczne ; zrównoważenie społeczne ; analiza wielokryterialna ; sieć logistyczna

smart city ; technical requirements ; social sustainability ; multicriteria analysis ; logistics networks

41/319
Nr opisu: 0000127760   
Kierunki i rezultaty badań w zakresie zarządzania kosztami produkcji górniczej w Instytucie Ekonomii i Informatyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 125, s. 143-156, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ekonomika górnictwa ; zarządzanie kosztami ; kontroling produkcji górniczej ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce

mining economics ; cost management ; mining production controlling ; hard coal mining in Poland

42/319
Nr opisu: 0000127756   
Komplementarność nauk ekonomicznych i technicznych w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 125, s. 85-95, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ekonomika górnictwa ; zarządzanie ryzykiem ; przedsiębiorstwo górnicze ; górnictwo węgla kamiennego

mining economics ; risk management ; mining enterprise ; hard coal mining

43/319
Nr opisu: 0000127101   
Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego jako determinanta rozwoju inteligentnych miast w Polsce.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 120, s. 131-140, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

inteligentne miasto ; finansowanie jednostek samorządu terytorialnego ; dochody gmin

smart city ; financing of local government units ; communal incomes

44/319
Nr opisu: 0000123606   
Method for assessing the development of underground hard coal mines on a regional basis: the concept of measurement and research results.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Energies 2018 vol. 11 iss. 6, s. 1-23, bibliogr. 90 poz.. Impact Factor 2.707. Punktacja MNiSW 25.000

nieodnawialne surowce energetyczne ; wydobycie węgla kamiennego ; podziemna kopalnia węgla kamiennego ; ocena rozwoju przedsiębiorstw wydobywczych

non-renewable energy raw materials ; hard coal mining ; underground hard coal mine ; assessment of the development of extractive enterprises

45/319
Nr opisu: 0000125739
Metodyczne i organizacyjne podstawy prac promocyjnych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, 183 s., bibliogr. 98 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

praca promocyjna ; seminarium dyplomowe ; badania naukowe ; metody badawcze ; obrona pracy dyplomowej

promotional work ; thesis ; scientific research ; research methods ; thesis defense

46/319
Nr opisu: 0000122203
Motivating factors in higher education in Poland. Organizational and individual perspectives.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Krzysztof Wodarski.
W: 12th International Technology, Education and Development Conference. INTED 2018, 5-7 March, 2018, Valencia, Spain. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. by L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. [B.m.] : IATED Academy, 2018, pamięć USB (PenDrive) s. 2057-2062, bibliogr. 9 poz. (INTED Proceedings ; 2340-1079). Punktacja MNiSW 15.000

motywacja w szkolnictwie wyższym ; opinia pracowników na temat systemów motywacyjnych ; rozwój kariery w szkolnictwie wyższym

motivation in higher education ; employees opinion on incentive systems ; career development in higher education

47/319
Nr opisu: 0000127908
Planning the sale of hard coal in a mining enterprise. Problems and systemic solutions.
[Aut.]: P. Bąk, Izabela Jonek-Kowalska.
W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 5.3, Environmental economics. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 1015-1024, bibliogr. 11 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704). Punktacja MNiSW 5.000

ekonomika i organizacja górnictwa ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce ; przedsiębiorstwo górnicze ; planowanie sprzedaży

economics and organization of mining ; hard coal mining in Poland ; mining enterprise ; sales planning

48/319
Nr opisu: 0000125052   
Problemy vzaimodejstviâ so stejkholderami pri realizacii dolgosročnyh gornyh proektov.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, T. V. Ponomarenko, O. A. Marinina.
-Zap. Gorn. Inst. 2018 t. 232, s. 428-437, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

projekt wydobywczy ; interesariusz ; matryca klasyfikacji interesariuszy ; interakcja ; oddziaływanie ; terytorium obecności

mining project ; stakeholder ; matrix of stakeholder classification ; interaction ; influence

49/319
Nr opisu: 0000125630   
Proceedings of the 2nd International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems. COLINS 2018, Lviv, Ukraine, June 25-27, 2018 [online]. Vol. 1, Main Conference. Ed. by: Vasyl Lytvyn, Natalia Sharonova, Thierry Hamon, Victoria Vysotska, Natalia Grabar, Agnieszka Kowalska-Styczen, Izabela Jonek-Kowalska.
[B.m.] : [b.w.], 2018, 120 s.
(CEUR Workshop Proceedings ; vol. 2136 1613-0073)
Dostępny w Internecie: http://ceur-ws.org/Vol-2136/10000062.pdf [dostęp 09 października 2018]. Punktacja MNiSW 20.000

50/319
Nr opisu: 0000135814
Professional development of women in Polish higher education in the years 2008-2016 analysis and assessment.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Aleksandra Kuzior.
W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018, 26th August - 1th September, 2018. Conference proceedings. Vol. 18, Iss. 4.1. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 365-372, bibliogr. (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659). Punktacja MNiSW 5.000

szkolnictwo wyższe ; rozwój zawodowy ; kobieta ; płeć ; stereotyp ; polityka równych szans

higher education ; professional development ; women ; gender ; stereotype ; equal chance policy

51/319
Nr opisu: 0000127768   
Rola edukacji akademickiej w kształtowaniu kompetencji przyszłości w kontekście wydatków na szkolnictwo wyższe w Polsce.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Krzysztof Wodarski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 124, s. 33-42, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie zasobami ludzkimi ; kształtowanie kompetencji przyszłości ; edukacja akademicka ; wydatki na szkolnictwo wyższe w Polsce

human resources management ; shaping the competencies of the future ; higher education ; expenditures on higher education in Poland

52/319
Nr opisu: 0000126740   
Social and economic aspects of CSR in employment restructuring of the Polish coal mining.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, M. Zieliński.
W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2018. Zbornik vedeckych prac. Stefan Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonom, 2018, s. 589-598, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

restrukturyzacja zatrudnienia ; CSR w przemyśle wydobywczym ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce

employment restructuring ; CSR in extractive industries ; coal mining in Poland

53/319
Nr opisu: 0000127909
Sources of risk in the process of mining production planning in a hard coal mine.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, P. Bąk.
W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 5.3, Environmental economics. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 735-742, bibliogr. 11 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704). Punktacja MNiSW 5.000

górnictwo węgla kamiennego ; produkcja górnicza ; planowanie produkcji ; zarządzanie ryzykiem

hard coal mining ; mining production ; production planning ; risk management

54/319
Nr opisu: 0000135912
The advantage of social priorities over economic in the restructuring of hard coal mining in the countries of Central and Eastern Europe.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Mariusz* Zieliński.
W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018. Conference proceedings. Vol. 18, Iss. 1.4. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 731-738, bibliogr. 15 poz. (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659). Punktacja MNiSW 5.000

restrukturyzacja zatrudnienia ; przemysł wydobywczy ; górnictwo węgla ; Europa Środkowo-Wschodnia

employment restructuring ; extractive industry ; coal mining ; Central and Eastern Europe

55/319
Nr opisu: 0000127764   
Tożsamość ekonomiki i organizacji górnictwa we współczesnym systemie wiedzy.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 125, s. 171-184, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ekonomika górnictwa ; organizacja górnictwa ; zarządzanie ; inżynieria produkcji

mining economics ; mining organization ; management ; production engineering

56/319
Nr opisu: 0000127763   
Trychotomiczne podejście do zarządzania kosztami w zakresie ekonomiki górnictwa w Instytucie Ekonomii i Informatyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 125, s. 157-169, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ekonomika górnictwa ; zarządzanie kosztami produkcji górniczej ; koszty w procesie inwestycji górniczych ; koszt kapitału w przedsiębiorstwie górniczym

mining economics ; mining production cost management ; costs in the process of mining investments ; capital cost in mining enterprise

57/319
Nr opisu: 0000127846   
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. Z. 124, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje przyszłości. Red. Izabela Jonek-Kowalska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018
PŚl. sygn. P.4568

58/319
Nr opisu: 0000126027   
Zrównoważony rozwój inteligentnych miast. Dotychczasowe osiągnięcia i nowe wyzwania.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 118, s. 237-246, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

miasto inteligentne ; zrównoważony rozwój ; interdyscyplinarność

smart city ; sustainable development ; interdisciplinarity

59/319
Nr opisu: 0000120401   
Assessment of development prospects for the industrial heritage protection institutions in Poland on the example of the Górny Śląsk Region.
[Aut.]: Małgorzata Mańka-Szulik, Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Ann. UMCS, H 2017 vol. 51 no. 3, s. 95-105, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

rozwój instytucji ; analiza SWOT ; analiza PESTEL ; dziedzictwo przemysłowe

development of institutions ; SWOT analysis ; PESTEL analysis ; industrial heritage

60/319
Nr opisu: 0000122560
Barriers to employee involvement in the development of academic units - perspective from Poland.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Krzysztof Wodarski.
W: 10th Annual Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2017, Seville, Spain, 16-18 November, 2017. Conference proceedings. Ed. by L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. [B.m.] : IATED Academy, 2017, s. 1934-1940, bibliogr. 10 poz. (ICERI Proceedings ; 2340-1095). Punktacja MNiSW 15.000

szkolnictwo wyższe w Polsce ; zaangażowanie pracownika ; zasoby ludzkie w szkolnictwie wyższym

higher education in Poland ; employee involvement ; human resources in higher education ; HR in higher education

61/319
Nr opisu: 0000119884
Changes in the energy balance in the context of sources of risk for Polish mining production.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 8-9 November 2017, Madrid, Spain. Ed. Khalid S. Soliman. [B.m.] : International Business Information Management Association, 2017, s. 740-749, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

bilans energii ; produkcja górnicza ; ryzyko energetyczne ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce

energy balance ; mining production ; energy risk ; hard coal mining industry in Poland

62/319
Nr opisu: 0000119788   
Coal mining in Central-East Europe in perspective of economic and industrial conditions.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: 9th International Conference on Applied Economics Contemporary issues in economy, 22-23 June 2017, Toruń, Poland. Ed. by Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka. Institute of Economic Research, Nicolaus Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, Polish Economic Society. Branch in Toruń. Toruń : Institute of Economic Research, 2017, s. 144 + tekst na CD-ROM
Pełny tekst na CD-ROM

gospodarka po transformacji ; ryzyko ekonomiczne ; ryzyko przemysłowe ; górnictwo węgla

post-transition economy ; economic risk ; industrial risk ; coal mining

63/319
Nr opisu: 0000115617   
Coal mining in Central-East Europe in perspective of industrial risk.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Oecon. Copernicana 2017 vol. 8 iss. 1, s. 131-142, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

gospodarka po transformacji ; ryzyko ekonomiczne ; ryzyko przemysłowe ; górnictwo węgla

post-transition economy ; economic risk ; industrial risk ; coal mining

64/319
Nr opisu: 0000120310   
Corporate Social Responsibility a restrukturyzacja naprawcza przedsiębiorstw górniczych w Polsce.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Wokół podstawowych zagadnień współczesności. Pod red. Aleksandry Kuzior. Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2017, s. 29-36, bibliogr. 20 poz. (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 2 2451-456X). Punktacja MNiSW 5.000

CSR ; restrukturyzacja naprawcza ; przedsiębiorstwo górnicze ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce

CSR ; restructuring ; mining enterprise ; coal mining in Poland

65/319
Nr opisu: 0000117751
CSR activities in the banking sector in Poland.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, M. Zieliński.
W: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference, Vienna, Austria, 3-4 May 2017. Ed. Khalid S. Soliman. [B.m.] : International Business Information Management Association, 2017, s. 1294-1304, bibliogr. 59 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

66/319
Nr opisu: 0000119944   
Dependence of total production costs on production and infrastructure parameters in the Polish hard coal mining industry.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Energies 2017 vol. 10 iss. 10, art. no. 1480 s. 1-22, bibliogr. 74 poz.. Impact Factor 2.676. Punktacja MNiSW 25.000

całkowite koszty produkcji ; parametry produkcji węgla ; parametry infrastruktury kopalnianej ; wydobywanie węgla

total production costs ; coal production parameters ; coal-mines infrastructure parameters ; coal mining

67/319
Nr opisu: 0000120375
Economic and technological conditions of development in extractive industries. Ed. by Izabela Jonek-Kowalska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, 119 s.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 691). Punktacja MNiSW 80.000

68/319
Nr opisu: 0000119115   
Ekonomiczne skutki ryzyka rynkowego w produkcji górniczej w Polsce.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 108, s. 123-132, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

produkcja górnicza ; ryzyko rynkowe ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce ; górnictwo węgla kamiennego w Europie

mining production ; market risk ; coal mining in Poland ; coal mining in Europe

69/319
Nr opisu: 0000117780   
Environmental costs of mining production in the perspective of the mine lifecycle.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: 4th BE-ci. International Conference on Business & Economics 2017, 05-07 June, 2017, Brno, Czech Republic. Ed. by: Zafer Bekirogullari, Melis Y. Minas & Roslind X. Thambusamy. Brno : Future Academy, 2017, s. 80-90, bibliogr. 30 poz. (European Proceedings of Multidisciplinary Sciences ; vol. 1 2421-826X). Punktacja MNiSW 15.000

produkcja górnicza ; kopalnia ; cykl eksploatacji kopalni ; koszty ochrony środowiska

mining production ; mine ; mine lifecycle ; environmental costs

70/319
Nr opisu: 0000117752
Evolution of consolidation processes in polish hard coal mining industry in the context of enterprise life cycle.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: The propensity to changes in the competitive and innovative economic environment. Processes - structures - concepts. Ed. by Ryszard Borowiecki, Jarosław Kaczmarek. Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 207-214, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

71/319
Nr opisu: 0000119928   
Financial aspects of environmental protection in mining enterprises.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Managerial trends in the development of enterprises in globalization era. International scientifis conference. Ed. by Ingrida Kosiciarova, Zdenka Kadekova. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, s. 552-558, bibliogr. 57 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

przedsiębiorstwo górnicze ; koszty środowiskowe ; zrównoważony rozwój

mining enterprise ; environmental costs ; sustainable development

72/319
Nr opisu: 0000119482   
FM Logistic nowym partnerem do współpracy.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marzena Kramarz.
-Biul. Pol. Śl. 2017 nr 5, s. 39-40

współpraca ; Wydział Organizacji i Zarządzania ; łańcuch dostaw

cooperation ; Faculty of Organization and Management ; chain of delivery

73/319
Nr opisu: 0000120398   
How do turbulent sectoral conditions sector influence the value of coal mining enterprises?. Perspectives from the Central-Eastern Europe coal mining industry.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Resour. Policy 2017 vol. 55, s. 103-112, bibliogr. 129 poz.. Impact Factor 2.695. Punktacja MNiSW 35.000

wartość ; ryzyko ; zarządzanie w górnictwie węglowym ; przedsiębiorstwo górnicze w Europie Środkowo-Wschodniej ; gospodarka mineralna ; finanse mineralne

value ; risk ; management in coal mining ; mining enterprise in Central-Eastern Europe ; mineral economics ; mineral finance

74/319
Nr opisu: 0000119484   
Jubileusz dziesięciolecia Forum Zarządzania.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Biul. Pol. Śl. 2017 nr 5, s. 40-41

jubileusz ; Wydział Organizacji i Zarządzania

jubilee ; Faculty of Organization and Management

75/319
Nr opisu: 0000122995   
Macierzowa ocena ryzyka w ujęciu branżowym na przykładzie polskiego górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 113, s. 147-159, bibliogr. 41 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

analiza ryzyka ; ocena ryzyka ; matryca ryzyka ; analiza PESTEL ; górnictwo węgla kamiennego

risk analysis ; risk assessment ; risk matrix ; PESTEL analysis ; hard coal mining

76/319
Nr opisu: 0000122408
Market risk in the hard coal mining industry in Poland in the context of the mining production planning.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Proceedings of the Second International Conference on Economic and Business Management. FEBM 2017, Shanghai, October 21-23, 2017. Eds. Piman Limpaphayom, Gordon Huang. [B.m.] : Atlantis Press, 2017, s. 770-776, bibliogr. 14 poz. (Advances in Economics, Business and Management Research ; vol. 33 2352-5428). Punktacja MNiSW 15.000

produkcja górnicza ; ryzyko rynkowe ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce ; cena węgla kamiennego

mining production ; market risk ; hard coal mining industry in Poland ; hard coal price ; market demand planning

77/319
Nr opisu: 0000119504
Międzynarodowa Konferencja Naukowa MEET 2017.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Biul. Pol. Śl. 2017 nr 6/7, s. 36

MEET ; konferencja międzynarodowa ; Wydział Organizacji i Zarządzania

MEET ; conference ; Faculty of Organization and Management

78/319
Nr opisu: 0000120377
Mine production in Russia and in Poland in view of the changes of hard coal prices on the global market.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, T. Ponomarenko, O. Marinina.
W: Economic and technological conditions of development in extractive industries. Ed. by Izabela Jonek-Kowalska. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, s. 19-30, bibliogr. 22 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 691). Punktacja MNiSW 20.000

górnictwo węgla kamiennego ; produkcja górnicza ; zużycie węgla kamiennego ; cena węgla kamiennego ; rynek globalny

hard coal mining ; mine production ; hard coal consumption ; hard coal price ; global market

79/319
Nr opisu: 0000117332   
Pomiar i ocena ryzyka w przedsiębiorstwach górniczych - perspektywa międzynarodowa.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 101, s. 207-222, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

przedsiębiorstwo górnicze ; górnictwo węgla kamiennego ; ocena ryzyka ; współczynnik beta

mining enterprise ; hard coal mining ; risk assessment ; beta coefficient

80/319
Nr opisu: 0000119739
Prowartościowe kształtowanie parametrów produkcji górniczej w warunkach ryzyka branżowego i rynkowego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, 308 s., bibliogr. 503 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 676). Punktacja MNiSW 80.000

źródło ryzyka ; wartość przedsiębiorstwa górniczego ; proces badawczy ; przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie ryzykiem ; zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

source of risk ; mining company value ; research process ; mining company ; risk management ; company value management

81/319
Nr opisu: 0000120667   
Rozbudowa modelu akceptacji technologii dla potrzeb bezpiecznego wykorzystania tożsamości cyfrowej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marta Juszczyk.
Zabrze, 2017, 268 k., bibliogr. 185 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. Z. Pastuszak, dr hab. Izabela Jonek-Kowalska

tożsamość cyfrowa ; model DIAM ; bezpieczeństwo systemu informatycznego ; model akceptacji technologii ; małe i średnie przedsiębiorstwa

digital identity ; DIAM model ; information system security ; technology acceptance model ; small and medium enterprises

82/319
Nr opisu: 0000120692
The impact of renewables on Polish energy balance - opportunitues and threats for green energy development.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 27-29 November 2017, Vienna, Austria. Conference proceedings. Vol. 17, Energy and clean technologies. Iss. 43, Recycling, air pollution and climate change, modern energy and power sources. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 797-804, bibliogr. 15 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

energia odnawialna ; bilans energii ; polski przemysł węgla kamiennego ; prawne warunki środowiskowe

renewable energy ; energy balance ; Polish hard coal industry ; legal environmental conditions

83/319
Nr opisu: 0000117777
The influence of legal changes on the evaluation and promotion systems in higher education - a case study from Poland.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. EDULEARN 17, Barcelona, Spain, 3rd-5th July, 2017. Proceedings. Eds. L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. Barcelona : International Association of Technology, Education and Development, 2017, s. 4751-4756, bibliogr. 9 poz. (EDULEARN Proceedings ; 2340-1117)

zmiany prawne w szkolnictwie wyższym ; system awansów systemu akademickiego ; system oceny nauczycieli akademickich

legal changes in higher education ; promotion system of academic system ; evaluation system of academic teachers

84/319
Nr opisu: 0000120400   
The institutional protection of industrial heritage in the strategic perspective in Poland on the example of the Górny Śląsk Region.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Ann. UMCS, H 2017 vol. 51 no. 3, s. 59-69, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

strategia ; identyfikacja oczekiwań interesariuszy ; dziedzictwo przemysłowe

strategy ; identification of stakeholders ; industrial heritage

85/319
Nr opisu: 0000119468   
Węgiel a niska emisja, czyli jak walczyć ze smogiem.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Biul. Pol. Śl. 2017 nr 5, s. 27-28

konferencja naukowa ; smog ; niska emisja

conference ; smog ; low emission

86/319
Nr opisu: 0000120513
Wzrost produktywności - sposób na poprawę skuteczności zarządzania operatywnego w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: S. Prusek, M. Turek, J. Dubiński, Izabela Jonek-Kowalska.
W: IV Polski Kongres Górniczy, Kraków 20-22.11.2017. Lista wszystkich wystąpień IV Polskiego Kongresu Górniczego wraz ze streszczeniami. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 96-97

górnictwo węgla kamiennego ; produktywność ; zarządzanie

coal mining ; productivity ; management

87/319
Nr opisu: 0000120496
Zmienność uwarunkowań rynkowych jako źródło ryzyka w planowaniu produkcji górniczej i jej ekonomicznych rrezultatów.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: IV Polski Kongres Górniczy, Kraków 20-22.11.2017. Lista wszystkich wystąpień IV Polskiego Kongresu Górniczego wraz ze streszczeniami. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 37

produkcja górnicza ; rynek węgla ; ocena ryzyka

mining production ; coal market ; risk assessment

88/319
Nr opisu: 0000121797   
Zmienność uwarunkowań rynkowych jako źródło ryzyka w planowaniu produkcji górniczej i jej ekonomicznych rezultatów.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Inż. Miner. 2017 R. 18 nr 2, s. 207-214, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

produkcja górnicza ; planowanie produkcji ; górnictwo węgla kamiennego ; źródła ryzyka rynkowego

mining production ; production planning ; hard coal mining ; sources of market risk

89/319
Nr opisu: 0000128526   
Zrównoważone zużycie energii. Polska na tle pozostałych krajów Europy.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Rozważania różnorodne. Pod red. Aleksandry Kuzior. Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2017, s. 9-20, bibliogr. 6 poz. (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 4 2451-456X). Punktacja MNiSW 5.000

zrównoważony rozwój ; odnawialne źródła energii ; analiza porównawcza udziału odnawialnych źródeł energii ; Europa

sustainable development ; renewable natural resources ; comparative analysis of the share of renewable energy sources ; Europe

90/319
Nr opisu: 0000105641
Analiz rejtingovyh podhodov v ocenke finansovyh riskov prediriâtiâ mineral'no-syr'evogo kompleksa.
[Aut.]: O. Marinina, M. Toczilo, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Ekonomičeskie problemy i mehanizmy razvitiâ mineral'no-syr'evogo kompleksa (poccijskij i mirovoj opyt). Meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, [Sankt-Peterburg], 2-3 dekabrâ 2015 g. Sbornik naučnyh trudov. Ministerestvo obrazovaniâ i nauki rossijskoj federacii [i in.]. Sankt-Peterburg : Nacionalnyj mineral'no-syr'evoj universitet "Gornyj", 2016, s. 160-162

91/319
Nr opisu: 0000105193   
Assessing operational risk in coal mining enterprises - internal, industrial and international perspectives.
[Aut.]: Tomasz Nawrocki, Izabela Jonek-Kowalska.
-Resour. Policy 2016 vol. 48, s. 50-067, bibliogr. 89 poz.. Impact Factor 2.618. Punktacja MNiSW 35.000

ryzyko operacyjne ; ocena ryzyka ; górnictwo węgla ; logika rozmyta

operational risk ; risk assessment ; coal mining ; fuzzy logic

92/319
Nr opisu: 0000115304   
CSR jako nośnik wartości przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Wartości etyczne, racjonalność i jakość jako wyznaczniki zrównoważonego rozwoju i społecznego zaangażowania organizacji. Pod red. Aleksandry Kuzior. Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2016, s. 48-59, bibliogr. 31 poz. (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 1 2451-456X)

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; przedsiębiorstwo górnicze ; CSR ; wartości

corporate social responsibility ; mining company ; CSR ; value

93/319
Nr opisu: 0000111465
Data Envelopment Analysis in the measurement and optimization of technical efficiency in the Polish hard coal mines.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Uwarunkowania, trendy, perspektywy. Red. Włodzimierz Sroka. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2016, s. 42-58, bibliogr.

DEA ; polskie górnictwo węgla kamiennego ; pomiar efektywności

DEA ; Polish hard coal mining ; efficiency measurement

94/319
Nr opisu: 0000109334   
Determinanty efektywności w kopalniach węgla kamiennego w Polsce w aktualnych uwarunkowaniach rynkowych i geologiczno-górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Inż. Miner. 2016 R. 17 nr 2, s. 81-90, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

efektywność wydobycia w polskich kopalniach ; determinanty efektywności w górnictwie węgla kamiennego

mining effectiveness in Polish mines ; determinants of effectiveness in hard coal mining

95/319
Nr opisu: 0000112000   
Development perspectives of hard coal mining industry in Poland.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2016. Zbornik vedeckych prac. Stefan Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonom, 2016, s. 535-547, bibliogr. 56 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce ; determinanty rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce

mining enterprise ; hard coal mining industry in Poland ; determinants of hard coal mining development in Poland

96/319
Nr opisu: 0000114353   
Efektywność wydobycia węgla kamiennego z perspektywy cyklu życia produktu.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 99, s. 157-168, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

efektywność ; polskie górnictwo węgla kamiennego ; optymalizacja efektywności ; cykl życia produktu

efficiency ; Polish hard coal mining ; efficiency optimizing ; product life cycle

97/319
Nr opisu: 0000106402   
Eksport netto węgla kamiennego w Polsce w aspekcie konkurencyjności cenowej polskich przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 89, s. 507-520, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

przedsiębiorstwo górnicze ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce ; import ; eksport węgla kamiennego

mining enterprise ; hard coal mining industry in Poland ; import ; hard coal exports

98/319
Nr opisu: 0000106584   
Evolution of the conception of business value management - resource-based, process-based and relational view.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Int. J. Econ. Stat. 2016 vol. 4, s. 136-140, bibliogr. 47 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zarządzanie wartością biznesową ; koncepcja procesowa ; koncepcja zasobowa ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; interesariusz firmy

business value management ; process-based view ; resource-based view ; social coporate responsibility ; corporate stakeholder

99/319
Nr opisu: 0000107879
Foreword.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 91, s. 9-10

100/319
Nr opisu: 0000112318   
Fuzzy aproach to corporate potential innovativeness assessment.
[Aut.]: Tomasz Nawrocki, Izabela Jonek-Kowalska.
W: International Conference on Management - Trends of management in the contemporary society, Brno, June 9th - 10th 2016. Peer-reviewed conference proceedings. Ed. by Sylvie Formankova. Brno : Mendelova univerzita v Brne, 2016, 321-324, bibliogr. 16 poz.

ocena innowacyjności ; wskaźniki Innowacyjności ; potencjał innowacyjny ; logika rozmyta ; model rozmyty

innovativeness assessment ; innovativeness ratios ; potential innovativeness ; fuzzy logic ; fuzzy model

101/319
Nr opisu: 0000106642   
Hard coal in power industry and coking coal production - global and European perspective.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Int. J. Energy Environ. 2016 vol. 10, s. 181-188, bibliogr. 50 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

węgiel kamienny ; zużycie węgla kamiennego ; produkcja węgla kamiennego ; świat ; Europa

hard coal ; hard coal consumption ; hard coal production ; world ; Europe

102/319
Nr opisu: 0000110925
How do Polish managers perceive and manage risk?. Experience from the Silesian region.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, A. Wawiernia.
W: Proceedings of the 12thEuropean Conference on Management, Leadership and Governance ECMLG 2016, Bucharest, Romania, 2016.11.10-2016.11.11. Pinzaru Florina, Bratianu Constantin. United Kingdom : Academic Publishing, 2016, s, 116-124, bibliogr. 69 poz.

103/319
Nr opisu: 0000115325   
Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w organizacjach i gospodarce. Pod red. Izabeli Jonek-Kowalskiej.
Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2016, 180 s.
(Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 3 2451-456X)

104/319
Nr opisu: 0000111410   
Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Biul. Pol. Śl. 2016 nr 12, s. 27-28

zarządzanie zasobami ludzkimi ; konferencja międzynarodowa ; sprawozdanie konferencyjne

human resources management ; international conference ; conference report

105/319
Nr opisu: 0000111261   
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 95, s. 131-145, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa ; przedsiębiorstwo górnicze ; polskie górnictwo

enterprise sustainable development ; mining enterprise ; Polish coal mining

106/319
Nr opisu: 0000119998
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 22-24 września 2016 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Second international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2016, s. 52-53

zrównoważony rozwój ; przedsiębiorstwo górnicze ; polskie górnictwo węgla kamiennego

sustainable development ; coal mining enterprise ; Polish coal mining sector

107/319
Nr opisu: 0000114363   
Koszty stałe i zmienne a efektywność produkcji w polskich kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 nr 97, s. 153-167, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

koszt stały ; koszt zmienny ; polskie górnictwo węgla kamiennego ; efektywność

fixed cost ; variable cost ; Polish hard coal mining ; efficiency

108/319
Nr opisu: 0000106215   
Mechanizm kształtowania cen rynkowych w aspekcie polskiego górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Prz. Gór. 2016 t. 72 nr 4, s. 81-86, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

ekonomika górnictwa ; cena rynkowa ; konkurencyjność ; węgiel kamienny

economics of mining industry ; market price ; competitiveness ; hard coal

109/319
Nr opisu: 0000105639
Modification of cost management system in polish mining enterprises as a method of excavation effectiveness improvement.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, O. Marinina.
W: Ekonomičeskie problemy i mehanizmy razvitiâ mineral'no-syr'evogo kompleksa (poccijskij i mirovoj opyt). Meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, [Sankt-Peterburg], 2-3 dekabrâ 2015 g. Sbornik naučnyh trudov. Ministerestvo obrazovaniâ i nauki rossijskoj federacii [i in.]. Sankt-Peterburg : Nacionalnyj mineral'no-syr'evoj universitet "Gornyj", 2016, s. 121-124

110/319
Nr opisu: 0000114362   
Ocena konkurencyjności biopaliw w aktualnych uwarunkowaniach technologicznych, rynkowych i prawnych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Dawid Berny, Grażyna Płaza.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 97, s. 141-152, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

biopaliwo ; innowacyjność biopaliw ; konkurencyjność produkcji biopaliw

biofuel ; innovativeness of biofuels ; competitiveness of biofuel production

111/319
Nr opisu: 0000105406
Przyczyny i symptomy kryzysu w procesie restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Ekon. Organ. Przeds. 2016 nr 1, s. 51-66, bibliogr. 49 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

restrukturyzacja ; przedsiębiorstwo górnicze ; symptomy kryzysu ; przyczyny kryzysu

restructuring ; mining enterprise ; symptoms of crisis ; causes of crisis

112/319
Nr opisu: 0000109064   
Wskaźniki efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń w górnictwie węgla kamiennego - krytyczne podejście do unifikacji i normalizacji.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Seweryn Tchórzewski.
-Inż. Gór. 2016 nr 4, s. 36-40, bibliogr. 18 poz.

efektywność ; górnictwo węgla kamiennego ; OEE ; maszyna ; urządzenie

effectiveness ; hard coal mining ; OEE ; machinery ; equipment

113/319
Nr opisu: 0000109337   
Wskaźniki efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń w górnictwie węgla kamiennego - krytyczne podejście do unifikacji i normalizacji.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Seweryn Tchórzewski.
-Inż. Miner. 2016 R. 17 nr 2, s. 99-105, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

efektywność maszyn i urządzeń ; górnictwo węgla kamiennego ; uwarunkowania efektywności maszyn i urządzeń w górnictwie

effectiveness of machinery and equipment ; coal mining ; conditions of effectiveness of machinery and equipment in coal mining

114/319
Nr opisu: 0000108693   
Współczesne kierunki doskonalenia zarządzania ryzykiem z perspektywy cyklu życia produktu.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Jarosław* Ziemski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 93, s. 185-196, bibliogr. 55 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie ryzykiem ; cykl życia produktu

risk management ; product life cycle

115/319
Nr opisu: 0000104278
20 lat Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Red. Aleksandra Kuzior, Izabela Jonek-Kowalska.
Zabrze : M-Studio, 2015, 126 s.

Politechnika Śląska ; Wydział Organizacji i Zarządzania ; działalność naukowo-badawcza ; działalność dydaktyczna ; historia nauki

Silesian University of Technology ; Faculty of Organization and Management ; scientific-research activities ; teaching activity ; history of science

116/319
Nr opisu: 0000100545   
Challenges for long-term industry restructuring in the Upper Silesian Coal Basin. What has Polish coal mining achieved and failed from a twenty-year perspective?.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Resour. Policy 2015 vol. 44, s. 135-149, bibliogr. poz.. Impact Factor 2.489. Punktacja MNiSW 35.000

restrukturyzacja przemysłu ; efektywność ; wydajność ; górnictwo węgla w Polsce ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

industry restructuring ; efficiency ; productivity ; coal mining in Poland ; Upper Silesian Coal Basin

117/319
Nr opisu: 0000102224
Ekspercka metoda prognozowania importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Beata Hysa.
W: Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań. Red. A. Jonek-Kowalska. Warszawa : CeDeWu, 2015, s. 117-132

118/319
Nr opisu: 0000100596   
Fuzzy logic in risk assesment of a mining enterprise in the context of Polish economic conditions.
[Aut.]: Tomasz Nawrocki, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 81, s. 49-65, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ocena ryzyka operacyjnego ; górnictwo węgla kamiennego ; ryzyko operacyjne ; logika rozmyta

operational risk assessment ; hard coal mining ; operational risk ; fuzzy logic

119/319
Nr opisu: 0000100800
Kluczowe kierunki optymalizacji kosztów w procesie restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Prz. Organ. 2015 nr 4, s. 33-43, bibliogr. 56 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

koszty produkcji ; optymalizacja kosztów ; przedsiębiorstwo górnicze ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; kopalnia węgla kamiennego ; przegląd literaturowy

production costs ; cost optimization ; mining enterprise ; enterprise restructuring ; hard coal mine ; literature review

120/319
Nr opisu: 0000100139   
Konkurencyjność przedsiębiorstw górniczych - propozycja praktycznego zastosowania koncepcji zarządzania kosztami w aspekcie jej poprawy.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 78, s. 475-488, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

konkurencyjność przedsiębiorstw ; przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie kosztami

enterprises competitiveness ; mining enterprise ; cost management

121/319
Nr opisu: 0000102215
Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności polskiego rynku węgla kamiennego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań. Red. A. Jonek-Kowalska. Warszawa : CeDeWu, 2015, s. 29-47, bibliogr. 32 poz.

122/319
Nr opisu: 0000097073   
Możliwości zastosowania rachunku kosztów działań sterowanego czasem do kalkulacji kosztów projektów realizowanych w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Z. Święcicka, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 831-840, bibliogr. 25 poz.

rachunek kosztów działań ; zarządzanie projektem ; przedsiębiorstwo górnicze

activity based costing ; project management ; mining company

123/319
Nr opisu: 0000102230
Prognoza eksportu i importu węgla kamiennego w perspektywie do 2030 roku - wyniki badań heurystycznych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Beata Hysa.
W: Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań. Red. A. Jonek-Kowalska. Warszawa : CeDeWu, 2015, s. 171-182

124/319
Nr opisu: 0000102229
Prognoza produkcji węgla kamiennego w perspektywie do 2030 roku - wyniki badań heurystycznych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Beata Hysa.
W: Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań. Red. A. Jonek-Kowalska. Warszawa : CeDeWu, 2015, s. 155-170, bibliogr. 6 poz.

125/319
Nr opisu: 0000102231
Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań. Red. A. Jonek-Kowalska.
Warszawa : CeDeWu, 2015, 200 s.

126/319
Nr opisu: 0000102218
Prognozowanie zjawisk gospodarczych w kontekście polskiego rynku węgla kamiennego.
[Aut.]: Anna** Męczyńska, Beata Hysa, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań. Red. A. Jonek-Kowalska. Warszawa : CeDeWu, 2015, s. 49-57, bibliogr. 15 poz.

127/319
Nr opisu: 0000106198   
Regionalny przemysł węglowy w kontekście inteligentnych specjalizacji dla województwa śląskiego i zmian struktury bilansu energetycznego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 86, s. 139-150, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

energetyka ; górnictwo węgla kamiennego ; specjalizacja inteligentna ; bilans energetyczny

power engineering ; hard coal mining ; intelligent specialization ; energy balance

128/319
Nr opisu: 0000094466      
Risk, profitability and value of the leading steel producers on the world capital markets.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Metalurgija 2015 vol. 54 iss. 1, s. 273-275, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 25.000

producent stali ; wskaźnik cena/wartość księgowa ; wskaźnik rentowności aktywów ; współczynnik beta

steel producer ; price/book value ratio ; return on assets ; beta coefficient

129/319
Nr opisu: 0000102138      
Rozwój polskiego górnictwa węglowego w świetle prognozowanych potrzeb energetycznych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 83, s. 691-701, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

przedsiębiorstwo górnicze ; energia elektryczna ; struktura zapotrzebowania ; Polska ; badanie eksperckie

mining enterprise ; electricity ; structure of demand ; Poland ; expert study

130/319
Nr opisu: 0000100291
State aid and competitiveness of the hard coal mining industry in the European Union.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Economics and finance. Proceedings of the 8th International Conference on Applied Economics Contemporart Issues in Economy under the title Market or Government? Toruń, 18-19.06.2015. Red. Adam P. Balcerzak. Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch in Toruń, 2015, s. 795-814, bibliogr. 30 poz.

pomoc państwa ; konkurencyjność przemysłu ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce ; górnictwo węgla kamiennego w UE ; polskie przedsiębiorstwa górnicze

state aid ; competitiveness of industries ; hard coal mining industry in Poland ; hard coal mining industry in EU ; Polish mining enterprises

131/319
Nr opisu: 0000101619   
State aid and competitiveness of the hard coal mining industry in the European Union.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Equilibrium 2015 vol. 10 iss. 1, s. 69-87, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

pomoc państwa ; konkurencyjność przemysłu ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce ; górnictwo węgla kamiennego w UE ; polskie przedsiębiorstwa górnicze

state aid ; competitiveness of industries ; hard coal mining industry in Poland ; hard coal mining industry in EU ; Polish mining enterprises

132/319
Nr opisu: 0000103348
Zmiany cen nieodnawialnych surowców energetycznych a efektywność polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 2011-2014.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Ekon. Organ. Przeds. 2015 nr 10, s. 90-101, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

surowce nieodnawialne ; wydobycie węgla ; koszty wydobycia węgla ; efektywność górnictwa

non-renewable resources ; coal extraction ; costs of coal mining ; mining efficiency

133/319
Nr opisu: 0000097220
Accounting and IT tools of cost planning in mining enterprises.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges = Zarządzanie organizacją w realnym i wirtualnym środowisku: szanse i wyzwania. Pod red. Viery Markovej [et al.]. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2014, s. 99-110, bibliogr. 22 poz.

zarządzanie kosztami ; przedsiębiorstwo górnicze ; planowanie kosztów

cost management ; mining company ; cost planning

134/319
Nr opisu: 0000096229   
Analiza harmoniczna szeregów czasowych cen węgla.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Adam Sojda, Maciej Wolny.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 74, s. 171-184, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

analiza harmoniczna ; szereg Fouriera ; węgiel energetyczny ; cena węgla

harmonic analysis ; Fourier series ; steam coal ; coal price

135/319
Nr opisu: 0000096231   
Analiza trendów i korelacji cen węgla kamiennego na rynkach międzynarodowych w erze dekarbonizacji.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Maciej Wolny, Adam Sojda.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 74, s. 185-197, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

węgiel kamienny ; cena węgla kamiennego ; rynek węgla kamiennego ; rynek międzynarodowy ; dekarbonizacja

hard coal ; hard coal price ; hard coal market ; international market ; decarbonization

136/319
Nr opisu: 0000097196      
Corporate Social Responsibility a środowiskowe i społeczne skutki likwidacji kopalń.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. WSBank. Poznań Wydz. Zamiejsc. Chorzów 2014 nr 16, s. 27-45, bibliogr. 52 poz.
Tytuł zeszytu: Problemy zarządzania. Konteksty - innowacje - praktyka. Red. A. Samborski. Punktacja MNiSW 6.000

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; CSR ; przemysł wydobywczy ; likwidacja kopalni ; wpływ społeczny

corporate social responsibility ; CSR ; mining industry ; mine liquidation ; social impact

137/319
Nr opisu: 0000092147
Data envelopment analysis w ocenie efektywności technicznej wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Prz. Organ. 2014 nr 3, s. 4-10, bibliogr. 42 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

efektywność techniczna ; optymalizacja ; przedsiębiorstwo wielozakładowe ; przedsiębiorstwo górnicze ; CSR ; metoda DEA

technical efficiency ; optimization ; multiplant enterprise ; mining enterprise ; CCR ; DEA method

138/319
Nr opisu: 0000097178
Diagnoza stanu i perspektywy rozwojowe górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Przemysł wydobywczo-przetwórczy węgla i rud żelaza a rozwój gospodarczy. Elementy historii, rola ubezpieczeń, potrzeby i kierunki rozwoju. Red. Stanisław Nowak. Warszawa : Oficyna Wydaw. Edward Mitek, 2014, s. 339-353, bibliogr. 36 poz.

analiza SWOT ; kopalnia węgla kamiennego ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; ocena ekonomiczna ; ocena eksploatacyjna

SWOT analysis ; hard coal mine ; Upper Silesian Coal Basin ; economic assessment ; exploitation assessment

139/319
Nr opisu: 0000096233   
Dylematy prognozowania cen węgla kamiennego na rynkach międzynarodowych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Maciej Wolny, Adam Sojda.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 74, s. 200-212, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

cena węgla kamiennego ; rynek węgla kamiennego ; rynek międzynarodowy ; prognozowanie ; model ekonometryczny ; trendy historyczne

hard coal price ; hard coal market ; international market ; forecasting ; econometric model ; historical trends

140/319
Nr opisu: 0000100453      
Employment and remuneration trends in Polish hard coal mines in the context of the relations between boards and trade unions.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Int. J. Synergy Res. 2014 vol. 3 nr 1, s. 27-43, bibliogr. 57 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; związek zawodowy ; przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; wydajność pracy ; wynagrodzenie

hard coal mining ; trade union ; mining enterprise ; enterprise management ; work performance ; remuneration

141/319
Nr opisu: 0000095903      
Financial aspects of changes in the level of finished goods inventory in a mining enterprise.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Gosp. Sur. Miner. 2014 t. 30 z. 4, s. 143-162, bibliogr.. Impact Factor 0.540. Punktacja MNiSW 20.000

przedsiębiorstwo górnicze ; zapasy ; nadmierne zapasy ; determinanty zapasów ; górnictwo węgla kamiennego ; finanse

mining enterprise ; reserves ; excessive reserves ; determinants of reserves ; hard coal mining ; finance

142/319
Nr opisu: 0000097187   
International determinants of profitability in the industry of mining machines and appliance in Poland.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Management of enterprises' finance - theory and practice. Red. Tomasz Słoński, Karolina Daszyńska-Żygadło. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, s. 61-71, bibliogr. 21 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 325 1899-3192)

rentowność ; internacjonalizacja ; maszyna górnicza ; urządzenia górnicze

profitability ; internationalization ; mining machine ; mining equipment

143/319
Nr opisu: 0000096243   
Kierunki rozwoju energetyki a rynek węgla kamiennego w Polsce.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 74, s. 449-460, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

energetyka zawodowa ; tendencje rozwojowe ; rynek węgla kamiennego ; węgiel energetyczny ; import ; producent węgla ; konkurencyjność

professional energy sector ; development trends ; hard coal market ; steam coal ; import ; coal producer ; competitiveness

144/319
Nr opisu: 0000097161
Przyszłość polskich przedsiębiorstw górniczych w kontekście wykorzystania węgla w krajowej i europejskiej energetyce.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Czas. Ekon. Zarz. 2014 nr 4, s. 14-19, bibliogr. 21 poz.

145/319
Nr opisu: 0000094547
Reakcje rynku pracy na zmiany koniunktury w dużych krajach Unii Europejskiej.
[Aut.]: Mariusz* Zieliński, Izabela Jonek-Kowalska, Adam Sojda.
-Ekonomista 2014 nr 5, s. 761-773, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

rynek pracy ; Unia Europejska ; koniunktura gospodarcza ; poziom zatrudnienia ; bezrobocie ; struktura zatrudnienia

labour market ; European Union ; economic conditions ; level of employment ; unemployment ; structure of employment

146/319
Nr opisu: 0000095970   
Risk management in the hard coal mining industry: social and environmental aspects of collieries' liquidation.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Resour. Policy 2014 vol. 41, s. 124-134, bibliogr. 91 poz.. Impact Factor 2.053. Punktacja MNiSW 35.000

zarządzanie ryzykiem ; likwidacja kopalni ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; górnictwo węgla kamiennego

risk management ; mine liquidation ; corporate social responsibility ; hard coal mining

147/319
Nr opisu: 0000097188   
Strategies of internalization in the industry of mining machines and appliances.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Oecon. Copernicana 2014 vol. 5 nr 2, s. 75-100, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

internacjonalizacja ; przemysł maszyn i urządzeń górniczych ; strategie internacjonalizacji

internationalization ; industry of mining machines and appliances ; internationalization strategies

148/319
Nr opisu: 0000090342
System zarządzania kosztami w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Wiad. Gór. 2014 R. 65 nr 2, s. 103-111, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zarządzanie kosztami ; wyrobisko wybierkowe ; rachunek kosztów

cost management ; coal excavation ; cost accounting

149/319
Nr opisu: 0000100548      
The effects of evolutionary employment restructuring in the Polish mining enterprises in the context of sector risk.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Int. J. Contemp. Manage. 2014 vol. 13 nr 4, s. 21-40, bibliogr. 46 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

restrukturyzacja zatrudnienia ; ryzyko sektorowe ; polskie górnictwo

employment restructuring ; sector risk ; Polish coal mining

150/319
Nr opisu: 0000097173      
The use of fuzzy logic in the operational risk assessment of mining companies.
[Aut.]: Tomasz Nawrocki, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Mathematical methods in economics. MME 2014. 32nd International conference, Olomouc, Czech Republic, September 10-12, 2014. Conference proceedings. Eds. Jana Talasova, Jan Stoklasa, Tomas Talasek. Olomouc : Palacky University, 2014, s. 697-702, bibliogr. 11 poz.

ryzyko operacyjne ; logika rozmyta ; przedsiębiorstwo górnicze

operational risk ; fuzzy logic ; mining company

151/319
Nr opisu: 0000097165
Topology of changes in the cash-flow statement in a two-year perspective. Evidence from Polish enterprises.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2014. Zbornik vedeckych prac. S. Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonom, 2014, s. 160-171, bibliogr. 52 poz.

152/319
Nr opisu: 0000097179
Udział węgla w zaspokajaniu potrzeb energetycznych - perspektywa historyczna, bieżąca i rozwojowa w świetle analizy ekonometrycznej.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Maciej Wolny.
W: Przemysł wydobywczo-przetwórczy węgla i rud żelaza a rozwój gospodarczy. Elementy historii, rola ubezpieczeń, potrzeby i kierunki rozwoju. Red. Stanisław Nowak. Warszawa : Oficyna Wydaw. Edward Mitek, 2014, s. 354-366, bibliogr. 28 poz.

węgiel kamienny ; surowce energetyczne ; odnawialne źródła energii ; surowce nieodnawialne ; analiza ekonometryczna

hard coal ; energy materials ; renewable energy sources ; non-renewable resources ; econometric analysis

153/319
Nr opisu: 0000097191
Źródła ryzyka inwestycyjnego w fazie powstania kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Ryzyko na rynku energii. Monografia. Red. Marcin Zawada. Częstochowa : Sekcja Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 64-77, bibliogr. 40 poz.

154/319
Nr opisu: 0000089053   
Analiza i ocena kosztów w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego - wnioski dla rachunkowości zarządczej.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 195-206, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

koszty ; górnictwo węgla kamiennego ; rachunek kosztów ; cykl życia wyrobiska wybierkowego

costs ; hard coal mining ; cost account ; longwall life cycle

155/319
Nr opisu: 0000089036   
Analiza konkurencyjności produktów w kontekście cyklu życia na przykładzie asortymentu przedsiębiorstwa wydobywającego surowce mineralne.
[Aut.]: Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 101-111, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

konkurencyjność produktów ; cykl życia produktu

products competitiveness ; product life cycle

156/319
Nr opisu: 0000084526      
Bankruptcy risk in a Polish mining enterprise - reasons, symptoms and consequences.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2013. Zbornik vedeckych prac. Aut.: S. Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonom, 2013, s. 211-217, bibliogr.

ryzyko upadłości ; przedsiębiorstwo górnicze ; prognozowanie ryzyka

bankruptcy risk ; mining enterprise ; risk prediction

157/319
Nr opisu: 0000089768      
Bezpieczeństwo energetyczne a racjonalność ekonomiczna w sektorze węgla kamiennego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zarz. Finans. 2013 R. 11 nr 4, cz. 3, s. 183-196, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

bezpieczeństwo energetyczne ; przedsiębiorstwo górnicze ; polityka energetyczna

energy security ; mining enterprise ; energy policy

158/319
Nr opisu: 0000090971
Business process reengineering - an oportunity for development.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Knowledge, economy, society. Challenges of the contemporary management. Ed. by A. Malina, R. Oczkowska, T. Rojek. Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 325-348

159/319
Nr opisu: 0000089769
Conditions of target market as determinants f internationalization in the industry of mining machines and appliances.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Modern management in the 21st century. Theoretical and practical issues. Monograph. Eds. Iveta Ubreziova, Elena Horska. Nitra : Garmond, 2013, s. 138-159

160/319
Nr opisu: 0000086058
Conditions of target market as determinants of internationalization in the industry of mining machines and appliances.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Business management - practice and theory in the 21st century. International scientific conference, Slovenska Republika, Nitra, June 6-7, 2013. Book of Abstracts. Slovak University of Agriculture in Nitra. Slovakia, Szent Istvan University in Godolo. Hungary, Częstochowa University of Technology. Poland. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 19

internacjonalizacja ; przemysł górniczy

internationalization ; mining industry

161/319
Nr opisu: 0000090972
Cost account adaptation to needs of sectorial implementation.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Knowledge, economy, society. Challenges of the contemporary management. Ed. by A. Malina, R. Oczkowska, T. Rojek. Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 881-900

162/319
Nr opisu: 0000085272      
Cost rationalization of maintaining post-industrial regions.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Pol. J. Environ. Stud. 2013 vol. 22 no. 3, s. 727-740, bibliogr. 57 poz.. Impact Factor 0.600. Punktacja MNiSW 15.000

teren poprzemysłowy ; likwidacja kopalni ; odwadnianie kopalni ; racjonalizacja kosztów

post-industrial area ; mine liquidation ; mine dewatering ; costs rationalization

163/319
Nr opisu: 0000088339
Działania na rzecz doskonalenia zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach górniczych w retrospektywie.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce. Stan aktualny i kierunki doskonalenia. Red. Izabela Jonek-Kowalska. Warszawa : Difin, 2013, s. 76-88

164/319
Nr opisu: 0000088644
Efektywność rzeczywista i potencjalna w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s. 456-466, bibliogr. 20 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 505)

przedsiębiorstwo górnicze ; efektywność przedsiębiorstwa ; konsolidacja ; przedsiębiorstwo wielozakładowe

mining enterprise ; efficiency of enterprise ; consolidation ; multiplant enterprise

165/319
Nr opisu: 0000083346
Efektywność w łączonych kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Red. Marian Turek. Warszawa : Difin, 2013, s. 138-151

efektywność ; synergia ; przedsiębiorstwo górnicze

effectiveness ; synergy ; mining company

166/319
Nr opisu: 0000087524      
Efektywność w polskim górnictwie węgla kamiennego w makro- i mikroperspektywie.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 9, s. 176-179, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

przedsiębiorstwo górnicze ; górnictwo węgla kamiennego ; efektywność

mining enterprise ; hard coal mining ; effectiveness

167/319
Nr opisu: 0000089646
Financial aspects of corporate social responsability based on the hard coal mining industry in Poland.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Am. Acad. Sch. Res. J. 2013 vol. 5 no. 6, s. 74-86. Punktacja MNiSW 5.000

168/319
Nr opisu: 0000088216      
Introduction to a methodology of cost management in acolliery from a perspective of longwall life cycle.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Eur. Sci. J. 2013 vol. 9 no. 25, s. 380-402, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

koszty ; górnictwo węgla kamiennego ; rachunek kosztów ; cykl życia wyrobiska wybierkowego

costs ; hard coal mining ; cost account ; longwall life cycle

169/319
Nr opisu: 0000088356
Kierunki doskonalenia zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce. Stan aktualny i kierunki doskonalenia. Red. Izabela Jonek-Kowalska. Warszawa : Difin, 2013, s. 175-188

170/319
Nr opisu: 0000088999
Koncepcja rozmytego modelu oceny ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Tomasz Nawrocki.
W: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami. Red. J. Turyna, J. Rak. Warszawa : Wydaw. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2013, s. 539-559

171/319
Nr opisu: 0000089766
Koszt jako kwantyfikator zużycia zasobów w przedsiębiorstwie - rachunkowe spojrzenie na koszty.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Prognozowanie i racjonalizacja kosztów w przedsiębiorstwie. Red. Adam Sojda. Warszawa : Difin, 2013, s. 9-20

rachunkowość finansowa ; koszty ; zasoby finansowe

financial accounting ; costs ; financial resources

172/319
Nr opisu: 0000089767
Koszt jako przedmiot prognozowania - zarządcze spojrzenie na koszty.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Prognozowanie i racjonalizacja kosztów w przedsiębiorstwie. Red. Adam Sojda. Warszawa : Difin, 2013, s. 21-33

zarządzanie kosztami ; planowanie kosztów ; budżetowanie

cost management ; cost planning ; budgeting

173/319
Nr opisu: 0000083344
Koszty produkcji w polskim górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Red. Marian Turek. Warszawa : Difin, 2013, s. 45-56

koszty ; produkcja węgla ; spółka węglowa

costs ; coal production ; coal company

174/319
Nr opisu: 0000088176
Kultura organizacyjna uczelni wyższych, jako element kształtowania strategii rozwoju.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marek Krannich.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 55-66, bibliogr. 9 poz.

kultura organizacyjna ; zarządzanie organizacją ; uczelnia wyższa

organizational culture ; organization management ; university

175/319
Nr opisu: 0000083347
Ocena możliwości poprawy efektywności wydobycia węgla kamiennego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Red. Marian Turek. Warszawa : Difin, 2013, s. 152-162

przedsiębiorstwo górnicze ; efektywność ; zarządzanie kosztami

mining company ; effectiveness ; cost management

176/319
Nr opisu: 0000088355
Ocena zarządzania kosztami w górnictwie węgla kamiennego w świetle badań ankietowych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce. Stan aktualny i kierunki doskonalenia. Red. Izabela Jonek-Kowalska. Warszawa : Difin, 2013, s. 160-174

177/319
Nr opisu: 0000083345
Pomiar efektywności wydobycia w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Red. Marian Turek. Warszawa : Difin, 2013, s. 123-137

efektywność ; wydobycie węgla ; wydajność

effectiveness ; coal extraction ; efficiency

178/319
Nr opisu: 0000088642
Proefektywnościowy system premiowania w przedsiębiorstwach górniczych - podstawowe założenia.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s.397-407, bibliogr. 20 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 505)

przedsiębiorstwo górnicze ; proefektywnościowy system premiowania ; motywacja ; analiza kosztów

mining enterprise ; pro-effective bonus system ; motivation ; cost analysis

179/319
Nr opisu: 0000088796
Prognozowanie kierunków internacjonalizacji na przykładzie branży maszyn i urządzeń górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
Warszawa : CeDeWu, 2013, 342 s., bibliogr.

180/319
Nr opisu: 0000088342
Przychody, koszty, wyniki w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce. Stan aktualny i kierunki doskonalenia. Red. Izabela Jonek-Kowalska. Warszawa : Difin, 2013, s. 100-143

181/319
Nr opisu: 0000088341
Rachunkowe i informatyczne aspekty zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce. Stan aktualny i kierunki doskonalenia. Red. Izabela Jonek-Kowalska. Warszawa : Difin, 2013, s. 89-99

182/319
Nr opisu: 0000088638   
Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego - cele i efekty.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych. Oprac. red. R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 249-266

183/319
Nr opisu: 0000089081      
Risk in a new paradigm of management.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Manage. Sci. Educ. 2013 vol. 2 no. 1, s. 36-39, bibliogr. 24 poz.

184/319
Nr opisu: 0000083342
Różne spojrzenia na efektywność w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Red. Marian Turek. Warszawa : Difin, 2013, s. 26-44

efektywność ; przedsiębiorstwo ; synergia

effectiveness ; enterprise ; synergy

185/319
Nr opisu: 0000084892
Strategies of internalization in the industry of mining machines and appliances.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Contemporary issues in economy - growth perspectives in Europe?. VII International Conference on Applied Economics, Toruń, Poland, 24-25 May 2013. Ed. by A. Balcerzak. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 185

186/319
Nr opisu: 0000081563
Synergia w koncentracji zakładów górniczych w Polsce.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Prz. Organ. 2013 nr 2, s. 9-14, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

zakład górniczy ; synergia ; efektywność wydobycia ; wydobycie węgla ; rentowność sprzedaży ; koncentracja przedsiębiorstw

mining plant ; synergy ; efficiency of extraction ; coal extraction ; sale profitability ; enterprises concentration

187/319
Nr opisu: 0000088637   
Ścieżki restrukturyzacji w polskim górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych. Oprac. i red. R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 235-248

188/319
Nr opisu: 0000093814
Środowiskowe i społeczne aspekty ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w perspektywie cyklu życia kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zmiany w organizacjach w warunkach niepewności. Monografia. Red. W. Skrodzka. Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Częstochowa : Sekcja Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2013, s. 67-78, bibliogr. 25 poz.

zagrożenie środowiskowe ; zagrożenie społeczne ; ryzyko ekologiczne ; kopalnia węgla kamiennego ; społeczna odpowiedzialność biznesu

natural hazards ; social hazard ; ecological risk ; hard coal mine ; corporate social responsibility

189/319
Nr opisu: 0000089643
The possibilities of improvement of production effectiveness in the Polish hard coal mining.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: 23rd World Mining Congress & Expo, Montreal, 11-15 August 2013. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, 2013, pamięć USB (PenDrive) s. 1-10

190/319
Nr opisu: 0000088028
The selection of directions for enterprises internalization in the industry of mining machines and appliances.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Marketing trends in theory and practice. Scientific papers. Ed. S. Hittmar. Zilina : EDIS - University Publishing House, 2013, s. 148-151, bibliogr. 16 poz.

internacjonalizacja ; wybór rynku docelowego ; przemysł maszyn i urządzeń górniczych

internationalization ; choice of target market ; industry of mining machines and appliances

191/319
Nr opisu: 0000089050   
Uwarunkowania efektywności produktu w fazie dojrzałości na przykładzie węgla kamiennego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 161-172, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

efektywność ; cykl życia produktu ; węgiel kamienny ; faza dojrzałości

effectiveness ; product life cycle ; hard coal ; maturity stage

192/319
Nr opisu: 0000089051   
Współczesne rachunki kosztów jako inspiracja dla rachunku kosztów w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 173-184, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

rachunek kosztów ; przedsiębiorstwo górnicze ; przodek ścianowy

cost account ; mining enterprise ; longwall

193/319
Nr opisu: 0000088323
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce. Stan aktualny i kierunki doskonalenia. Red. Izabela Jonek-Kowalska.
Warszawa : Difin, 2013, 216 s.

194/319
Nr opisu: 0000089644      
Zbiory rozmyte w ocenie innowacyjności europejskich grup telekomunikacyjnych.
[Aut.]: Tomasz Nawrocki, Izabela Jonek-Kowalska.
-Organ. i Kier. 2013 nr 5, s. 91-108, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

analiza innowacyjności ; innowacyjność potencjalna ; logika rozmyta

analysis of innovativeness ; potential innovativeness ; fuzzy logic

195/319
Nr opisu: 0000079503
A method of mining enterprises evaluation in the restructuring process of the hard coal industry.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Dilemmas of the contemporary economy facing global changes. Ed. by Jarosław Kaczmarek, Tomasz Rojek. Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 173-190, bibliogr. 13 poz.

196/319
Nr opisu: 0000077223
Cost analysis and assessment in the Polish hard coal mining industry in years 2006-2011.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2012. Sbornik Příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Hradec Králové, 10-14 prosince 2012. Ročník III = International Masaryk Conference for Ph.d. students and young researchers. [Dokument elektroniczny]. Hradec Kralove : Magnanimitas, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1658-1667, bibliogr. 20 poz.

analiza kosztów ; ocena kosztów ; górnictwo węgla kamiennego

cost analysis ; cost assessment ; hard coal mining

197/319
Nr opisu: 0000083008      
Cost analysis and assessment in the Polish hard coal mining industry in years 2006-2011.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Ad Alta 2012 vol. 2 iss. 2, s. 35-40

analiza kosztów ; ocena kosztów ; górnictwo węgla kamiennego ; Polska

cost analysis ; cost assessment ; hard coal mining ; Poland

198/319
Nr opisu: 0000077982   
Cost analysis as a premise of enterprise's restructuring process.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Dilemmas of the contemporary economy facing global changes. Ed. by Jarosław Kaczmarek, Tomasz Rojek. Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 205-218, bibliogr. 10 poz.

199/319
Nr opisu: 0000082814
Evaluation methodology of hard coal mine development.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Theory of management 6. The selected problems for the development support of management knowledge base. Ed. S. Hittmar. Faculty of Management Science and Informatics. University of Zilina, Institute of Management by University of Zilina. Zilina : EDIS - Publishing House of the University of Zilina, 2012, s. 237-240

200/319
Nr opisu: 0000080505
Generation and competence gap in hard coal mining - reasons, results and ways of counteraction in the Upper-Silesian region.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Regional management - theory, practice and development. Scientific papers. Ed. Štefan Hittmár. Žilina : University of Zilina, 2012, s. 90-96

201/319
Nr opisu: 0000080519
Human resources as a determinant of changes in a company on the basis of hard coal mining in Poland.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012. Management - Leadership - Strategy - Competitiveness, Węgry, Gogollo, 14-15.06.2012. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 319-327

202/319
Nr opisu: 0000087962
Kwity depozytowe jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych w warunkach globalizacji rynków finansowych.
[Aut.]: Alina Gorczyńska, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie finansami firm. Teoria i praktyka. T. 1. Red.: A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, s. 172-180, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 271 1899-3192)

kwit depozytowy ; globalizacja ; rynek finansowy

depositary receipt ; globalization ; financial market

203/319
Nr opisu: 0000076253
Ocena systemów zarządzania kosztami w ujęciu sektorowym.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Organ. i Kier. 2012 nr 2, s. 137-149, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

system zarządzania ; zarządzanie kosztami ; przedsiębiorstwo górnicze

management system ; cost management ; mining company

204/319
Nr opisu: 0000085784   
Ryzyko operacyjne a wartość przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. USzczec., Finanse 2012 nr 56, s. 429-455, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

ryzyko operacyjne ; wartość przedsiębiorstwa ; przedsiębiorstwo górnicze

operational risk ; enterprise value ; mining enterprise

205/319
Nr opisu: 0000080161
Ryzyko, koszt kapitału i efektywność w procesie finansowania inwestycji rozwojowych w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2012, 313 s.

206/319
Nr opisu: 0000086048      
Synergy effects in the mergers of collieries.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Int. J. Synergy Res. 2012 vol. 1 nr 2, s. 103-122, bibliogr. 53 poz.

synergia ; górnictwo węgla kamiennego ; Polska

synergy ; hard coal mining ; Poland

207/319
Nr opisu: 0000077984      
The concept of operational risk identification and evaluation in a sector depiction.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Am. Int. J. Contemp. Res. 2012 vol. 2 no. 8, s. 38-48, bibliogr.

ryzyko operacyjne ; identyfikacja ryzyka ; metoda oceny ryzyka ; przedsiębiorstwo górnicze

operational risk ; risk identification ; risk evaluation method ; mining enterprise

208/319
Nr opisu: 0000081361
The influence of economy structure changes on regional labour markets in Poland in years 2005-2010.
[Aut.]: Mariusz* Zieliński, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Towards structuring regional economy: policy & practice. Ed. by K. Malik. Opole : Politechnika Opolska, 2012, s. 7-27, bibliogr. 19 poz.

209/319
Nr opisu: 0000077224
The influence of the economic crisis on the state of public finances in the countries of the Visegrad Group.
[Aut.]: Mariusz* Zieliński, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2012. Sbornik Příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Hradec Králové, 10-14 prosince 2012. Ročník III = International Masaryk Conference for Ph.d. students and young researchers. [Dokument elektroniczny]. Hradec Kralove : Magnanimitas, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1698-1704, bibliogr. 17 poz.

wzrost gospodarczy ; deficyt budżetowy ; dług państwowy ; kryzys gospodarczy

economic growth ; budget deficit ; public debt ; economic crisis

210/319
Nr opisu: 0000080733   
The influence of the economic crisis on the state of public finances in the countries of the Visegrad Group.
[Aut.]: Mariusz* Zieliński, Izabela Jonek-Kowalska.
-Ad Alta 2012 vol. 2 iss. 2, s. 100-102, bibliogr. 8 poz.

wzrost gospodarczy ; deficyt budżetowy ; dług publiczny ; kryzys ekonomiczny ; Grupa Wyszehradzka

economic growth ; budget deficit ; public debt ; economic crisis ; Visegrad Group

211/319
Nr opisu: 0000081909
Transfer ryzyka w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyko inwestycji. Red. J. Bizon-Górecka. Bydgoszcz : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Bydgoszczy, 2012, s. 175-194

212/319
Nr opisu: 0000080055
Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Ekon. Organ. Przeds. 2012 nr 3, s. 87-96, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

zarządzanie kosztami ; przedsiębiorstwo górnicze ; górnictwo węgla kamiennego ; rachunkowość zarządcza ; cykl życia wyrobiska wybierkowego

cost management ; mining company ; hard coal mining ; management accounting ; pit mining life cycle

213/319
Nr opisu: 0000077086
Zmiana w organizacji produkcji jako źródło wzmocnienia pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Stud. Ekon. Regionu Łódz. 2012 wyd. spec., s. 121-133. Punktacja MNiSW 2.000

214/319
Nr opisu: 0000080129
Zmiany struktury zatrudnienia i produktywności a wynagrodzenia w przekroju regionalnym w latach 2005-2010.
[Aut.]: Mariusz* Zieliński, Izabela Jonek-Kowalska.
-Barometr Region. 2012 nr 2, s. 41-47, bibliogr.. Punktacja MNiSW 7.000

regionalny rynek pracy ; struktura zatrudnienia ; statystyka regionalna ; Polska

regional labor market ; structure of employment ; regional statistics ; Poland

215/319
Nr opisu: 0000084036
A method of development assessment of hard coal mine.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Young Scientists Revue. Proceedings of Scientific Papers of Postgraduate Students and Young Scientific Workers. Ed. S. Hittmar [et al.]. Zilina : University of Zilina, 2011, s. 91-97

216/319
Nr opisu: 0000077466
Analiza i ocena ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwach górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 244-268

217/319
Nr opisu: 0000077464
Analiza kosztu kapitału w wybranych przedsiębiorstwach górniczych w latach 2003-2007.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 189-209

218/319
Nr opisu: 0000077467
Analiza wskaźnikowa jako rozwinięcie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 34-54

219/319
Nr opisu: 0000077463
Badanie finansowych uwarunkowań działalności operacyjnej wybranych przedsiębiorstw w latach 2003-2009.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 117-136

220/319
Nr opisu: 0000069059
Company resources as a source of synergy in static and dynamic approach.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Theory of management 4. The selected problems for the development support of management knowledge base. Ed. S. Hittmar. Faculty of Management Science and Informatics. University of Zilina, Institute of Management by University of Zilina. Zilina : EDIS - Publishing House of the University of Zilina, 2011, s. 83-88

221/319
Nr opisu: 0000077979
Czynniki ryzyka inwestycyjnego w górnictwie węgla kamienego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie: strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - komunikacja ryzyka. Red. J. Bizon-Górecka. Bydgoszcz : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Bydgoszczy, 2011, s. 223-246

222/319
Nr opisu: 0000077161   
Czynniki środowiskowe jako źródło ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwach górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. SGH, Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. 2011 z. 109, s. 89-111, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

ryzyko operacyjne ; przedsiębiorstwo górnicze ; górnictwo węgla kamiennego

operational risk ; mining company ; hard coal mining

223/319
Nr opisu: 0000065719   
Determinanty innowacyjności w przedsiębiorstwach górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Z. Ganszczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 55, s. 159-172, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

przedsiębiorstwo górnicze ; innowacyjność

mining company ; innovation

224/319
Nr opisu: 0000077070
Dualizm zagrożeń w procesie identyfikacji ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwach górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2011, s. 641-650 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 686 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 47 1733-2842)

225/319
Nr opisu: 0000077265
Działania w obszarze ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie górniczym - transfer ryzyka.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, K. Suchoń.
W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębirstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011, s. 327-352

226/319
Nr opisu: 0000077976
Economic crisis in the view of change on regional labor markets in Poland.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Mariusz* Zieliński.
W: Regional and local development. Capitals and drivers. Ed. by K. Malik. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2011, s. 45-67 (Regional Development ; )

227/319
Nr opisu: 0000077471
Environmental factors as a source of operational risk in mining enterprises.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Management under conditions of risk and uncertainty. Ed. by B. Domańska-Szaruga, W. Wereda. Warszawa : Publishing Company EMKA, 2011, s. 102-121

228/319
Nr opisu: 0000077178
Ewaluacja kosztów wytworzenia zorientowana na poprawę efektywności w polskim górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządania wartością. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2011, s. 49-58 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 639 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 37 1733-2842)

229/319
Nr opisu: 0000091197
Financial conditions of mining enterprises activities in Poland, years 2003-2009.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Technical and geoinformational systems in mining. School of Underground Mining 2011. Eds. G. Pivnyak, V. Bondarenko, I. Kovalevs'ka. Boca Raton : CRC Press, 2011, s. 247-253, bibliogr. 17 poz.

230/319
Nr opisu: 0000077156
Finansowanie inwestycji rozwojowych w górnictwie węgla kamiennego a wartość przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011, 268 s., bibliogr.

231/319
Nr opisu: 0000073325
Finansowanie inwestycji w wybranych przedsiębiorstwach branż kapitałochłonnych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2011, s. 45-59, bibliogr. 7 poz.

finansowanie inwestycji ; branża kapitałochłonna ; inwestycja ; struktura kapitałowa

investment financing ; capital consuming industry ; investment ; composition of investment

232/319
Nr opisu: 0000077470
Franchising as an opportunity of eliminating the barriers of development in small and medium companies.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Alina Gorczyńska.
W: Methods and concepts of small and medium-sized enterprises management. Ed. by A. Adamik, S. Lachiewicz. Lodz : Technical University of Lodz Press, 2011, s. 101-116 (A Series of Monographs ; Technical University of Lodz)

233/319
Nr opisu: 0000068295
Hierarchia źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie górniczym w kontekście uwarunkowań branżowych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: XVI Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011, [Krynica, 21-23 września 2011]. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011, s. 57-60, bibliogr. 24 poz. (Przegląd Górniczy ; t. 67, nr 9 0033-216X)

przedsiębiorstwo górnicze ; górnictwo węgla kamiennego ; inwestycja ; źródła finansowania inwestycji

mining company ; hard coal mining ; investment ; sources of investment financing

234/319
Nr opisu: 0000077262
Identyfikacja i ocena zagrożeń naturalnych w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębirstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011, s. 213-242

235/319
Nr opisu: 0000077263
Identyfikacja i ocena zagrożeń zarządczych w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębirstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011, s. 243-262

236/319
Nr opisu: 0000077256
Identyfikacja źródeł ryzyka w działalności przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębirstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011, s. 55-84

237/319
Nr opisu: 0000077261
Metodyka identyfikacji i oceny ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębirstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011, s. 189-212

238/319
Nr opisu: 0000077062   
Międzynarodowe rynki kapitałowe jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych w dobie gospodarki globalnej.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Alina Gorczyńska.
-Zarz. i Eduk. 2011 nr 76/77, s. 113-128, bibliogr. 17 poz.

międzynarodowy rynek kapitałowy ; globalizacja ; źródła finansowania podmiotów gospodarczych ; instrumenty międzynarodowego rynku kapitałowego

international capital market ; globalization ; sponsorship sources of economic subjects ; international capital market instuments

239/319
Nr opisu: 0000077254
Niepewność i ryzyko w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębirstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011, s. 13-32

240/319
Nr opisu: 0000077258
Otoczenie przedsiębiorstwa górniczego jako źródło ryzyka operacyjnego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębirstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011, s. 107-130

241/319
Nr opisu: 0000069830   
Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Identyfikacja szans i zagrożeń.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 58, s. 37-50, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

partnerstwo publiczno-prywatne ; inwestycja publiczno-prywatna ; samorząd terytorialny

public-private partnership ; public-private investment ; local government

242/319
Nr opisu: 0000077255
Podstawy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębirstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011, s. 33-54

243/319
Nr opisu: 0000077073      
Possibilities of improving the efficiency of mining companies by controlling cost of coal.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
-Equilibrium 2011 vol. 6 iss. 2, s. 91-107, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

koszty ; efektywność ; przedsiębiorstwo górnicze

costs ; efficiency ; mining company

244/319
Nr opisu: 0000080221
Procedura budowy modeli finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska, Adam Sojda.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, 32 s.

245/319
Nr opisu: 0000077260
Przedsiębiorstwo górnicze jako przedmiot badań - ocena funkcjonowania.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębirstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011, s. 155-188

246/319
Nr opisu: 0000077064
Restrukturyzacja jako źródło redukcji kosztów w przedsiębiorstwie - działania i efekty.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2011, s. 765-774 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 686 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 47 1733-2842)

247/319
Nr opisu: 0000077980
Ryzyko finansowania inwestycji a wartość przedsiębiorstwa w teorii i praktyce.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Ryzyko. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie: strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - komunikacja ryzyka. Red. J. Bizon-Górecka. Bydgoszcz : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Bydgoszczy, 2011, s. 431-453

248/319
Nr opisu: 0000077465
Ryzyko operacyjne w procesie kształtowania struktury kapitału - istota i identyfikacja źródeł.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 209-226

249/319
Nr opisu: 0000070211   
Ryzyko, efektywność i koszt kapitału w systemie finansowania inwestycji publiczno-prywatnej na przykładzie autostrady A2.
[Aut.]: Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 58, s. 51-69, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

partnerstwo publiczno-prywatne ; inwestycja infrastrukturalna ; autostrada A2 ; ryzyko finansowe

public-private partnership ; infrastructural investment ; motorway A2 ; financial risk

250/319
Nr opisu: 0000083919
System of cost management - confrontation of theory and practice.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2011. Sbornik Příspěvků, Hradec Králové, Česká republika 12.-16.12.2011. [Dokument elektroniczny]. Hradec Kralove : Magnanimitas, 2011, s. 291-300

251/319
Nr opisu: 0000077266
System zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie górniczym - ocena i propozycje zmian.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębirstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011, s. 353-366

252/319
Nr opisu: 0000079843
The benchmark of Polish mining enterprises in the view of determinants of geological-mining activity.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: 22nd World Mining Congress & Expo, Istambul, 11-16 September 2011. vol. 2. Ed. S. Eskikaya. Ankara : Aydogdu Ofset, 2011, s. 69-80

253/319
Nr opisu: 0000080523
The effects of synergy in business transaction agreements and coordination relations.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Young Scientists Revue. Proceedings of Scientific Papers of Postgraduate Students and Young Scientific Workers. Ed. S. Hittmar [et al.]. Zilina : University of Zilina, 2011, s. 127-134

254/319
Nr opisu: 0000083899
The sources of risk in the process of implementing technological innovations.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2011. Sbornik Příspěvků, Hradec Králové, Česká republika 12.-16.12.2011. [Dokument elektroniczny]. Hradec Kralove : Magnanimitas, 2011, s. 280-290

255/319
Nr opisu: 0000077065
Udział kosztów wytwarzania w kształtowaniu wartości przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Andrzej Karbownik.
W: Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Red. E. Urbańczyk, E. Mioduchowska-Jaroszewicz. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2011, s. 431-442 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 685 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 46 1733-2842)

256/319
Nr opisu: 0000065716   
Współdziałanie w formie aliansu strategicznego jako metoda wspierania działalności innowacyjnej.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 55, s. 81-95, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

przedsiębiorstwo ; innowacyjność ; działalność innowacyjna ; alians strategiczny

enterprise ; innovation ; innovative venture ; strategic alliance

257/319
Nr opisu: 0000077088
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011

258/319
Nr opisu: 0000077268
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011

259/319
Nr opisu: 0000077072   
Zmiany na regionalnych rynkach pracy w Polsce w latach 2006-2009.
[Aut.]: Mariusz* Zieliński, Izabela Jonek-Kowalska.
-Barometr Region. 2011 nr 4, s. 15-21, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

regionalny rynek pracy ; struktura zatrudnienia ; okres postindustrialny

regional labor market ; structure of employment ; post-industrial period

260/319
Nr opisu: 0000077075      
Źródła ryzyka w procesie wprowadzania innowacji technologicznych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zarz. i Eduk. 2011 nr 80, s. 5-25, bibliogr. 32 poz.

innowacja technologiczna ; źródło ryzyka ; rozwój przedsiębiorstwa

technological innovation ; sources of risk ; development of enterprise

261/319
Nr opisu: 0000071297
Assessment of the strategy of financing Polish companies at the time of economic crisis.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Enterprise in modern economy. Vol. 3: Management aspects. Ed. by E. Lechman. Gdańsk : Gdańsk University of Technology, 2010, s. 16-33, bibliogr. 16 poz.

262/319
Nr opisu: 0000071414
Dylematy oceny strategii finansowych na przykładzie przedsiębiorstw budowalnych w latach 2006-2008.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie finansami. Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 109-118 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 587 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 26)

263/319
Nr opisu: 0000071488
Identyfikacja wpływu kryzysu subprime na strategie finansowania przedsiębiorstw.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime. Red. J. Ostaszewski. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2010, s. 159-175

264/319
Nr opisu: 0000059471
Koncentracja przedsiębiorstw przemysłowych. Przyczyny - przebieg - efekty.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 149 s., bibliogr. 188 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 257)

koncentracja przedsiębiorstw ; przejęcie ; fuzja

concentration of enterprises ; acquisition ; merger

265/319
Nr opisu: 0000059444
Metodyka pracy badawczej w naukach ekonomicznych dla inżynierów.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 107 s., bibliogr. 107 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 258)

metodologia nauki ; proces badawczy ; nauki ekonomiczne

methodology of science ; research process ; economics

266/319
Nr opisu: 0000077468
Ocena efektywności koncentracji przedsiębiorstw na tle restrukturyzacji branżowej.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. USzczec., Finanse 2010 nr 35, s. 349-365

267/319
Nr opisu: 0000071396
Proces identyfikacji ryzyka operacyjnego w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa. Red. J. Sobiech. Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010, s. 241-251 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nr 142)

268/319
Nr opisu: 0000078395
Racjonalizacja kosztów jako sposób poprawy efektywności działania w Spółce Restrukturyzacji Kopalń.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 103-116 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 144 1899-3192)

269/319
Nr opisu: 0000082520
Strategie finansowania w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 2003-2007.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Odchudzone zarządzanie - kierunki zmian. Konferencja naukowa, Gliwice, 16.06.2010. [Dokument elektroniczny]. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-14, bibliogr. 9 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; finansowanie ; spółka węglowa

hard coal mining ; financing ; coal company

270/319
Nr opisu: 0000071320
Strategie finansowe jako determinanty przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich. Red. A. Arent. Politechnika Lubelska. Wydział Zarządzania. Lublin : Politechnika Lubelska, 2010, s. 358-379, bibliogr.

przedsiębiorstwo górnicze ; strategia finansowa ; kapitał przedsiębiorstwa

mining company ; financial strategy ; enterprise capital

271/319
Nr opisu: 0000079828
Strategies of financing in the Polish hard coal mining in the period 2003-2007.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Mehanizmi upravlinnâ rozvitkom social'no-ekonomičnih sistem. Doneck : DonNTU, 2010, s. 512-520

272/319
Nr opisu: 0000056711
Udział procesowego rachunku kosztów w kształtowaniu wyniku finansowego przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010, Kraków, 22-26 lutego 2010. Red. Jerzy Kicki [i in.]. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2010, s. 1019-1028, bibliogr. 13 poz.

rachunek kosztów działań ; przedsiębiorstwo górnicze ; efektywność ; wynik finansowy

activity based costing ; mining company ; efficiency ; financial result

273/319
Nr opisu: 0000071318
Wykorzystanie metody rachunku finansowego w procesie identyfikacji ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Formy - metody - koncepcje - trendy. Red.: T. Falencikowski, J. Dworak. Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa, 2010, s. 153-166, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku ; t. 8 1899-9867)

rachunek finansowy ; ryzyko operacyjne ; przedsiębiorstwo górnicze

financial account ; operational risk ; mining company

274/319
Nr opisu: 0000071302
Wykorzystanie zasobów pracy w Polsce.
[Aut.]: Mariusz* Zieliński, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Polityka rozwoju regionu. Koncepcja - procedury administarcyjne - finansowanie. Red. K. Malik. Opole : Wydaw. Naukowe Akapit, 2010, s. 15-35

275/319
Nr opisu: 0000077469
Wykorzystanie zasobów pracy w Polsce w ujęciu regionalnym.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Mariusz* Zieliński.
W: Zarządzanie rozwojem regionu. Wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Red. K. Malik. Opole : Politechnika Opolska, 2010, s. 15-37 (Rozwój regionalny ; )

276/319
Nr opisu: 0000059513
Źródła efektów koncentracji na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek.
W: Jubileuszowa XV Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2010, [Krynica, 15-17 września 2010]. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2010, s. 16-19, bibliogr. 4 poz. (Przegląd Górniczy ; t. 66, nr 9 0033-216X)

przedsiębiorstwo górnicze ; koncentracja przedsiębiorstw ; zasoby

mining company ; enterprises concentration ; resources

277/319
Nr opisu: 0000076832
Alokacja zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Renata* Sękowska.
W: Zabrzański rynek pracy w świetle badań ankietowych. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Kasperka, Mariusza Zielińskiego. Zabrze : Centrum Kształcenia Praktycznego, 2009, s. 130-148 (Poradnictwo Zawodowe ; Centrum Kształcenia Praktycznego 020)

278/319
Nr opisu: 0000076822
Bonds in the process of financing of the local self-government units in Poland in 2005-2007.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Adam* Żabka.
W: Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionu. Praca zbiorowa. T. 2: Regiony wobec kryzysu finansowego. Pod red. S. Owsiaka. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009, s. 15-25

279/319
Nr opisu: 0000058460
Determinanty alokacji zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Renata* Sękowska.
W: Zabrzański rynek pracy w świetle badań ankietowych. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Kasperka, Mariusza Zielińskiego. Zabrze : Centrum Kształcenia Praktycznego, 2009, s. 130-147 (Poradnictwo Zawodowe ; Centrum Kształcenia Praktycznego 020)

280/319
Nr opisu: 0000051495
Dylematy kalkulacji kosztu kapitału w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Prz. Gór. 2009 t. 65 nr 9, s. 16-20, bibliogr. 12 poz.

kapitał obcy ; kapitał własny ; przedsiębiorstwo górnicze ; rachunek kosztów

foreign capital ; own capital ; mining enterprise ; cost account

281/319
Nr opisu: 0000078530
Efektywność gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwach współdziałających.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Podnikanie, inovacie, spolocnost. No. 2. Ed. M. Pribula. Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM Slovakia v Presove. Presov : Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM Slovakia, 2009, s. 205-217, bibliogr. 31 poz.

współdziałanie ; efektywność ; zasoby

cooperation ; effectiveness ; resources

282/319
Nr opisu: 0000076823
Fiasko restrukturyzacji. Upadłość i likwidacja małego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania. Red. H. Zadora. Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2009, s. 312-320

małe przedsiębiorstwo ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; upadłość przedsiębiorstwa

small enterprise ; enterprise restructuring ; bankruptcy enterprise

283/319
Nr opisu: 0000058607
Identyfikacja źródeł ryzyka w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Alina Gorczyńska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 80-89, bibliogr. 18 poz.

przedsiębiorstwo ; ryzyko ; organizacja ; ryzyko operacyjne ; przedsiębiorstwo górnicze

enterprise ; risk ; organization ; operational risk ; mining company

284/319
Nr opisu: 0000073720
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Start. Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik. Praca zbiorowa. Pod red. Agaty Pradeli. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2009, s. 215-224, bibliogr. 10 poz.

płynność finansowa ; zadłużenie ; obroty ; rentowność

financial liquidity ; liabilities ; turnover ; profitability

285/319
Nr opisu: 0000076829
Ocena narzędzi planowania rozwoju lokalnego w kontekście analizy wydatków gminnych w latach 2003-2008.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Adam* Żabka.
W: Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Pod red. K. Malika. Politechnika Opolska [i in.]. Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 2009, s. 94-105

286/319
Nr opisu: 0000048563
Ocena płynności finansowej jako kryterium podejmowania decyzji zarządczych w przedsiębiorstwach górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009, Kraków, 16-20 lutego 2009. Red. Jerzy Kicki [i in.]. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2009, s. 115-125 bibliogr. 21 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 74 2081-0237)

płynnośc finansowa ; wskaźnik płynności bieżącej ; wskaźnik środków pieniężnych ; wskaźnik płynności szybkiej ; decyzje zarządcze ; przedsiębiorstwo górnicze

financial liquidity ; current ratio ; cash ratio ; quick ratio ; management decisions ; mining company

287/319
Nr opisu: 0000076826
Ocena wpływu kryzysu gospodarczego na wyniki finansowe przedsiębiorstw na przykładzie branży paliwowej i telekomunikacyjnej.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie kosztami podmiotów gospodarczych w okresie dekoniunktury. Red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca. Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 281-290

288/319
Nr opisu: 0000076820
Problemy motywacji w przedsiębiorstwach przemysłu wydobywczego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Red. F. Bylok, M. Harciarek. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2009, s. 171-178 (Monografie ; Politechnika Częstochowska nr 160)

289/319
Nr opisu: 0000058496
Proces tworzenia małego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania. Red. H. Zadora. Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2009, s. 189-207

małe przedsiębiorstwo ; działalność gospodarcza

small enterprise ; business

290/319
Nr opisu: 0000058606
Ryzyko internacjonalizacji przedsiębiorstw.
[Aut.]: Alina Gorczyńska, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 71-79, bibliogr. 17 poz.

przedsiębiorstwo ; internacjonalizacja ; ryzyko ; rynek międzynarodowy

enterprise ; internationalization ; risk ; international market

291/319
Nr opisu: 0000076824
Strategic alliances as the form of development of the relational resources of enterprises.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Adam* Żabka.
W: Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionu. Praca zbiorowa. T. 3: Przedsiębiorstwa wobec kryzysu finansowego. Pod red. S. Owsiaka. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009, s. 118-130

292/319
Nr opisu: 0000076827
Ubezpieczenia jako metoda restytucji zasobów.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Arkadiusz* Wawiernia.
W: Zarządzanie kosztami podmiotów gospodarczych w okresie dekoniunktury. Red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca. Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 255-258

293/319
Nr opisu: 0000076819
Zarządzanie wartością i ryzykiem instrumentów rynku finansowego.
[Aut.]: Arkadiusz* Wawiernia, Izabela Jonek-Kowalska.
Warszawa : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2009, 174 s., bibliogr.

294/319
Nr opisu: 0000076830
Znaczenie przepływu informacji w zarządzaniu rozwojem lokalnym. Wnioski z badania.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Adam* Żabka.
W: Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Pod red. K. Malika. Politechnika Opolska [i in.]. Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 2009, s. 286-298

295/319
Nr opisu: 0000051259
Alianse jako strategie rozwoju przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji. Pod red. S. Lachiewicza, A. Zakrzewskiej-Bielawskiej. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 90-100

296/319
Nr opisu: 0000036655
Badania oczekiwań dyplomantów wobec seminariów dyplomowych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
-Prz. Organ. 2008 nr 2, s. 25-28, bibliogr. 11 poz.

edukacja ; seminarium dyplomowe ; praca dyplomowa ; promotor ; ankieta

education ; diploma seminar ; thesis ; promoter ; questionnaire

297/319
Nr opisu: 0000047762
Finansowanie procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego w latach 2003-2006.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 561-572, bibliogr. 19 poz.

restrukturyzacja ; górnictwo węgla kamiennego ; finansowanie ; kryzys ; przedsiębiorstwo górnicze

restructuring ; hard coal mining ; financing ; crisis ; mining company

298/319
Nr opisu: 0000073584
Koncentracja a restrukturyzacja przedsiębiorstw.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 103-111, bibliogr. 23 poz.

restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; koncentracja przedsiębiorstw ; Farm Food S.A. ; Sokołów S.A. ; Bumar Sp. z o.o.

enterprise restructuring ; enterprises concentration ; Farm Food S.A. ; Sokołów S.A. ; Bumar Sp. z o.o.

299/319
Nr opisu: 0000047763
Koncentracja przedsiębiorstw i jej efekty na przykładzie Kompanii Węglowej S.A..
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 573-587, bibliogr. 17 poz.

koncentracja przedsiębiorstw ; współpraca przedsiębiorstw ; górnictwo węgla kamiennego ; Kompania Węglowa SA ; studium przypadku ; związek przedsiębiorstw

enterprises concentration ; enterprises cooperation ; hard coal mining ; Kompania Węglowa SA ; case study ; association of enterprises

300/319
Nr opisu: 0000076805
Przejawy wzrostu efektywności w fuzjach i przejęciach w Polsce.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości. Red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca. Warszawa : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2008, s. 59-69, bibliogr. 11 poz.

fuzja ; przejęcie ; ekonomiczna wartość dodana ; EVA

merger ; acquisition ; economic value added ; EVA

301/319
Nr opisu: 0000047862
Rekombinacje zasobów i ich efekty w przedsiębiorstwach współdziałających.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji. Red. Wiesława Caputa. Warszawa : CeDeWu, 2008, s. 49-59, bibliogr. 10 poz.

302/319
Nr opisu: 0000076799
Wpływ fuzji i przejęć na wartość przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej. Pod red. A. Balcerzaka, E. Rogalskiej. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008, s. 250-259

303/319
Nr opisu: 0000114487
Współdziałanie w formie aliansu strategicznego jako metoda wspierania działalności innowacyjnej.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Współczesne koncepcje zarządzania. Red. Joanna Gonicka. Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 25-31, bibliogr.

alians strategiczny ; działalność innowacyjna ; innowacyjność ; przedsiebiorstwo

strategic alliance ; innovative venture ; innovation ; enterprise

304/319
Nr opisu: 0000040891
Zasady tworzenia prac promocyjnych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 191 s., bibliogr. 78 poz.

305/319
Nr opisu: 0000051313
Zmiany w zarządzaniu kosztami w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska.
W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka. Red. W. Krawczyk. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s. 419-437 (Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; Uniwersytet Szczeciński nr 5 1899-2382)

306/319
Nr opisu: 0000077071
Efekty synergii w działalności przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007, s. 117-133 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1183 0324-8445)

307/319
Nr opisu: 0000078385
Risk and efficiency in companies' cooperation.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Arkadiusz* Wawiernia.
W: Umenie i novov"vedeniâ - 2007. Materiali za III meždunarodna naučna praktična konferenciâ, 16-31 oktomvri, 2007 godina. T. 3: Ikonomiki. Sofija : Bâl GRAD-BG OOD, 2007, s. 81-86

308/319
Nr opisu: 0000040012
Wpływ inwestycji bezpośrednich na procesy współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Praca zbiorowa. Pod red. Włodzimierza Karaszewskiego. Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 351-357

309/319
Nr opisu: 0000076800
Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw jako sposób ograniczania ryzyka.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Arkadiusz* Wawiernia.
W: Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - zarządzanie ryzykiem projektu. Red. J. Bizon-Górecka. Bydgoszcz : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2007, s. 419-429

310/319
Nr opisu: 0000077507
EVA jako miernik oceny efektywności fuzji i przejęć.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Efektywność źródłem bogactwa narodów. Red. T. Dudycz. Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2006, s. 180-191 (Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi t. 7, z. 1A 1733-2486)

311/319
Nr opisu: 0000023805   
Efekty synergii we współdziałaniu gospodarczym przedsiębiorstw. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
Zabrze, 2005, 339 s., bibliogr. 396 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. Halina* Zadora

312/319
Nr opisu: 0000018810
Problemy pomiaru efektów synergii.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 28, s. 181-200, bibliogr. 15 poz.

313/319
Nr opisu: 0000076796
Dyssynergia a ryzyko upadłości w procesie fuzji i przejęć.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. AE Poznań 2004 nr 49 s. 66-73, bibliogr. 14 poz.

314/319
Nr opisu: 0000028460
Łączenie zasobów przedsiębiorstw a efekty synergii.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa w zmiennych warunkach otoczenia. [Konferencja, Szczyrk, listopad 2002 r.]. Materiały pokonferencyjne. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 91-103, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1593 Organizacja i Zarządzanie ; z. 13)

synergia ; współdziałanie przedsiębiorstw

synergy ; enterprises cooperation

315/319
Nr opisu: 0000076798
Przedsiębiorstwo franchisingowe jako produkt marketingowy.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Marketing w ekonomii i finansach. Wybrane zagadnienia. Praca. Pod red. Haliny Zadory. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 158-168, bibliogr. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 37)

franchising ; przedsiębiorstwo ; marketing

franchising ; enterprise ; marketing

316/319
Nr opisu: 0000079095
Współdziałanie gospodarcze na rzecz wspierania małej przedsiębiorczości w warunkach prawa polskiego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Prawno-ekonomiczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości. [Konferencja naukowa Katedry Finansów SGH, Mikołajki, 12-14.05.2003]. Cz. 2: Pobudzanie małej i średniej przedsiębiorczości. Pod red. J. Ostaszewskiego. [Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Zarządzania i Finansów. Katedra Finansów]. [Lublin] : Agencja Marketingu i Reklamy "Heil", [2003], s. 125-141 (Zeszyt Naukowy ; 0867-1788)

317/319
Nr opisu: 0000076771
Funkcjonowanie przedsiębiorstw franchisingowych w okresie transformacji systemowej.
[Aut.]: Izabela Jonek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2001 z. 3, s. 119-132, bibliogr. 9 poz.

małe przedsiębiorstwo ; średnie przedsiębiorstwo ; franchising ; transformacja systemowa

small enterprise ; medium enterprise ; franchising ; systemic transformation

318/319
Nr opisu: 0000078376
Nisza rynkowa szansą ekspansji dla małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach wzrastającej konkurencji.
[Aut.]: Izabela Jonek.
W: Konkurencja. Mity i fakty. [Dokument elektroniczny]. Red. T. Bernat. Warszawa : Katedra Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej, 2001, dysk optyczny (CD-ROM) s. 460-470, bibliogr. 12 poz.

319/319
Nr opisu: 0000080521
Sieci franchisingowe w Polsce w okresie recesji.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Konkurencja. Mity i fakty. [Dokument elektroniczny]. Red. T. Bernat. Warszawa : Katedra Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej, 2001, dysk optyczny (CD-ROM) s. 234-242, bibliogr. 12 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie